Ansættelsesbevisloven

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår ("ansættelsesbevisloven") fastlægger med virkning fra den 1. juli 2023 de vilkår, der som minimum skal fremgå af ansættelsesbeviser/ansættelseskontrakter til lønmodtagere.

Samtidig indeholder ansættelsesbevisloven visse minimumsrettigheder for alle lønmodtagere.

Med ansættelsesbevisloven implementeres et direktiv fra EU (arbejdsvilkårsdirektivet) i dansk ret.

Ansættelsesbevisloven

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår, ("ansættelsesbevisloven") afløste den 1. juli 2023 ...»

Arbejdsgiver dømt af landsretten til at betale godtgørelse efter ansættelsesbevisloven

Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven) ...»