Andelsboligforening 

En andelsboligforening er en forening der er har til formål at erhverve, eje og drive en ejendom til beboelse for andelsboligforeningens medlemmer. Foreningens medlemmer (andelshaverne) køber en andel af foreningens formue og får en brugsret til en andelsbolig i foreningen.

Korttidsudlejning i andelsboligforeninger

Af Selskabsadvokaterne Korttidsudlejning har haft stor mediebevågenhed de seneste år, og tjenester som ...»

Stiftelse af en andelsboligforening

Af Selskabsadvokaterne Andelsboligforeninger stiftes ofte i forbindelse med at lejerne i en udlejningsejendom ...»