Aflevering

Aflevering er et entrepriseretlige begreb og kendetegner det tidspunkt hvor entreprenører afslutter sit arbejde og færdigmelder det til bygherren ved en afleveringsforretning.

Den gode byggesag i andelsbolig- og ejerforeninger

Af Selskabsadvokaterne Når en andelsboligforening eller en ejerforening skal i gang med en byggesag ...»

1 års- og 5 års-gennemgang - hvilke regler gælder?

Af Selskabsadvokaterne Det vil i langt det fleste tilfælde være aftalt, at byggeriet skal gennemgås ...»