Afgiftberegning

Når der anlægges sag ved domstolene, eller når der handles fast ejendom, skal der som udgangspunkt altid svares afgift af "sagsgenstanden".

Har du brug for at finde ud af hvilken afgift, der skal betales i f.eks. en retssag, kan du finde information på www.domtol.dk

Byretssag

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»

Anke til landsretten

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»