Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Trolle-Ostergaard

ABR 18

ABR 18 står for ”almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed”. ABR 18 er etstandardiseret aftalesæt som er velkendt i byggebranchen, og som kan tilvælges når der indgås aftale med en teknisk rådgiver.

ABR 18 erstatter det tidligere ABR 89.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

AB bestemmelserne - byggeriets regler

AB bestemmelserne er byggeriets regler og er velkendte aftalevilkår i byggebranchen. Bestemmelserne er ...»

Entreprenør

Entreprenør Entreprenøren er den håndværker som udfører arbejdet for bygherren. Entreprenøren kan benytte ...»

Entreprisekontrakt

Entreprisekontrakt Entreprisekontrakten er en aftale mellem bygherre og entreprenør vedrørende et byggeri- ...»

Hovedentreprenør pålagt hæftelsesansvar for underentreprenør

Højesterets dom afsagt 4. september 2019 i sag BS-40168/2018-HJR (2. afdeling) Dansk Energi som mandatar ...»

Løvens Kemiske - dekontamineringsentreprise var uden mangler

Sagsøgernes dekontamineringsentreprise i et rørsystem til produktion af medicin var ikke behæftet »

Vi er medlemmer af