AB bestemmelserne

AB bestemmelserne er byggeriets aftalevilkår og er velkendt i byggebranchen. Bestemmelserne er resultatet af forhandlinger mellem repræsentanter for bygherrer og repræsentanter for entreprenører. Formålet med AB bestemmelserne er at finde en fornuftig fordeling af rettigheder og pligter mellem byggeriets parter. AB bestemmelserne skal aftales mellem parterne for at få virkning og har karakter af såkaldte ”agreed documents”.

AB bestemmelserne er senest opdateret i d. 21. juni 2018 og består nu af AB 18 (tidligere AB 92), ABR 18 (tidligere ABR 89) og ABT 18 (tidligere ABT 93).

Den gode byggesag i andelsbolig- og ejerforeninger

Af Selskabsadvokaterne Når en andelsboligforening eller en ejerforening skal i gang med en byggesag ...»

1 års- og 5 års-gennemgang - hvilke regler gælder?

Af Selskabsadvokaterne Det vil i langt det fleste tilfælde være aftalt, at byggeriet skal gennemgås ...»