Skriv til Amanda Guldager Clausen

Udfyld formularen og jeg kontakter dig hurtigst muligt

 Du er også velkommen til at ringe direkte til mig på   45 23 00 10

Ring til Amanda Guldager Clausen

Du er altid velkommen til at ringe til mig på

Hovednummer (mellem kl. 9-17) 45 23 00 10
Du er også velkommen til at skrive til mig på email ac@selskabsadvokaterne.dk eller via denne formular

Om Amanda Guldager Clausen

Amanda Guldager Clausen er advokatfuldmægtig hos SelskabsAdvokaterne, hvor hun primært beskæftiger sig med erhvervs- og selskabsret. Herunder beskæftiger Amanda sig hovedsageligt med selskabsstiftelser og kontraktret, særligt med fokus på ejeraftaler, direktørkontrakter m.v.

Amanda har endvidere stor praktisk erfaring med insolvensret, herunder behandling af konkursboer, førelse af omstødelses- og karantænesager, samt rådgivning af kreditorer.

Desuden beskæftiger Amanda sig med procesret, hvor hun har omfattende erfaring med forberedelse og førelse af retssager.

Ring til advokat Amanda Guldager Clausen for en uformel drøftelse på telefon 45 23 00 10, eller send en e-mail på ac@selskabsadvokaterne.dk


Det Kongelige Teater frifundet af Højesteret for påstand om aflønning i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse

Formålet med lov om tidsbegrænset ansættelse er blandt andet at sikre tidsbegrænsede ansatte mindst de ...»

Opsigelse af vordende far var ikke i strid med ligebehandlingsloven

Først Århus Byret og derefter Vestre Landsret har frikendt en arbejdsgiver, som opsagde en mand, der ...»

Ferieloven

Ferieloven fastlægger vilkårene for lønmodtageres ret til ferie, herunder ret til ferie med betaling ...»

Sygefraværssamtale

Hvis en medarbejder er syg over længere tid, har arbejdsgiver pligt til at indkalde medarbejderen til ...»

Højesteretsdom om tinglysningsafgift ved tilførsel af aktier mellem selskaber

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 2. februar 2021Sag BS-11607/2020-HJR(1. afdeling)X I/S(advokat Jakob ...»

Højesteretsdom om berettiget ophævelse af agentaftale

HØJESTERETS DOMafsagt torsdag den 28. januar 2021Sag BS-7909/2020-HJR(1. afdeling)Jo & Co BVBA(advokat ...»

Vi er medlemmer af