Udnyttelse af aktieoptioner

Resumé

Funktionær kunne - uanset af dennes ansættelsesforhold var bragt til ophør - udnytte optioner i henhold til et optionsprogram hos den tidligere arbejdsgiver, idet optionerne måtte sidestilles med løn.

Dom i sagen F-13-04


Civiløkonomerne som mandatar for
sagsøger
(Advokat Martin Haug)

mod

Accenture Denmark Holding A/S
(Advokat Jette H. Ronøe)


Indledning og påstande
Sagen drejer sig om hvorvidt sagsøger ­ selv om hendes ansættelsesforhold hos Accenture Denmark Holding A/S er ophørt ­ har ret til at udnytte optioner tildelt hende i henhold til et af Accenture Denmark Holding A/S' moderselskab oprettet optionsprogram, herunder om optionerne er at sidestille med løn, jf. funktionærlovens § 17a.

Påstande
Civiløkonomerne som mandatar for sagsøger (herefter sagsøger) har nedlagt følgende påstande:

1. Accenture Denmark Holding A/S skal betale til 46.043 kr. til sagsøger med procesrente fra sagens anlæg den 7. juli 2004.

2. Accenture Denmark Holding A/S skal anerkende at sagsøger ­ uafhængigt af sin fratræden ­ har bevaret sine fulde rettigheder til at udnytte samtlige tildelte optioner i henhold til optionsprogrammet SOG.

Accenture Denmark Holding A/S (Accenture Danmark) har over for sagsøgers påstand 1 taget bekræftende til genmæle, og over for påstand 2 nedlagt påstand om frifindelse.

Sagen er anlagt ved Københavns Byret og er ved kendelse af 13. juli 2004 henvist til Sø- og Handelsretten, jf. retsplejelovens § 226, stk. 3

Sagsfremstilling
Da det verdensomspændende amerikanske revisionsfirma Arthur Andersen brød sammen i 2000/2001, blev selskabets konsulentafdeling, Andersen Consulting, skilt ud som et selvstændigt interessentskab, Accenture. Accenture har datterselskaber over hele verden, herunder Accenture Danmark.

Sagsøger blev ansat hos Accenture Danmark pr. 1. januar 2001 som Financial Controller med en årlig gage på 750.000 kr.

I sommeren 2001 blev moderselskabet Accenture omdannet til et børsnoteret aktieselskab. Omdannelsen gav mulighed for at man globalt knyttede medarbejdere tættere til Accenture-koncernen gennem tildelinger af optioner på aktier i moderselskabet, nu Accenture Ltd., der er registreret på Bermuda. Der blev udarbejdet en overordnet plan for hvordan tildelingen af optioner skulle gennemføres. Af planen fremgik bl.a. følgende:

"ACCENTURE LTD 2001 SHARE INCENTIVE PLAN

1.
Purpose of the Plan
The purpose of the Plan is to aid the Company and its Affiliates in recruiting, retaining and rewarding key employees, Former Partners, Former U.S. Employees, directors, consultants or other Persons of outstanding ability and to motivate such employees, Former Partners, Former U.S. Employees, directors, consultants or Persons who perform services for the Company or an Affiliate to exert their best efforts on behalf of the Company and its Affiliates by providing incentives through the granting of Awards. The Company expects that it will benefit from the added interest which such key employees, Former Partners, Former U.S. Employees, directors, consultants or other Persons will have in the welfare of the Company as a result of their proprietary interest in the Company's success.


2. Definitions

...
(c) Award: An Option, Share Appreciation Right or Other Share-
Based Award granted pursuant to the Plan.
...

3.
Shares Subject to the Plan
The total number of Shares that may be used to satisfy Awards un
der the Plan is 375,000,000...

4. Administration

The Plan shall be administered by the Committee, which may delegate its duties and powers in whole or in part as it determines; provided, however, that the Board may, in its sole discretion, take any action designated to the Committee under this Plan as it may deem necessary...
...

5. Limitations
No Award may be granted under the Plan after the tenth anniversary of the Effective Date [dvs. 5. juni 2001] but Awards theretofore granted
may extend beyond that date ....

10.

No Right to Employment or Awards
The granting of an Award under the Plan shall impose no obligation
on the Company or any Affiliate to continue the employment or service or consulting relationship of a Participant and shall not lessen or affect the Company's or Affiliate's right to terminate the employment or service or consulting relationship of such Participant. No Participant or other person shall have any claim to be granted any Award, and there is no obligation for uniformity of treatment of Participants, or holders or beneficiaries of Awards...
...

15.

Choice of Law

The Plan shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of New York without regard to conflicts of laws.

..."

På grundlag af den overordnede plan iværksatte Accenture Ltd. tre optionsprogrammer, en såkaldt Employee Share Purchase Plan (ESPP), et Restricted Share Units program (RSU) og et Share Option Grant program (SOG).

Sagsøger deltog i alle tre programmer.

ESPP-programmet gik ud på at en medarbejder der deltog i programmet, hver måned i en 6-måneders periode blev trukket en vis procentdel af sin løn. Ved udgangen af 6-måneders perioden fik medarbejderen ret til at købe aktier i Accenture Ltd. for det samlede tilbageholdte beløb. Herefter kunne en ny 6-måneders periode påbegyndes. Under sin ansættelse nåede sagsøger at spare op i 5 måneder. Påstand 1 vedrører hendes tilgodehavende i henhold til programmet. Accenture Danmark har som anført taget bekræftende til genmæle over for påstanden.

RSU-programmet gik ud på at medarbejderen blev tildelt option til at købe et antal aktier til en fast lav kurs således at halvdelen af aktierne skulle overføres til medarbejderen 18 måneder efter tildelingen og resten 36 måneder efter tilde-
lingen.

SOG-programmet gik ud på at medarbejderen blev tildelt option til at købe et antal aktier til en fast kurs således at 25% kunne udnyttes (modnedes) 1 år efter tildelingen, yderligere 25% modnedes 2 år efter tildelingen og så fremdeles.
Retten til at udnytte optionerne bortfaldt som udgangspunkt 10 år efter tildelingen.

I juli/august måned 2001 modtog sagsøger fra Accenture Ltd. to aftaler (tildelingsbreve) dateret 19. juli 2001 hvoraf fremgik at hun var blevet tildelt option til at erhverve 1954 aktier i henhold til RSU-programmet og 4412 aktier i henhold til SOG-programmet i Accenture Ltd.

Sagsøger skrev under på begge aftaler den 24. august 2001

Accenture Danmark har tidligere accepteret at sagsøger har bevaret sine rettigheder i forhold til RSU-programmet. Nærværende sag vedrører således alene optionen til de 4412 aktier i henhold til SOG-programmet.

Af aftalen vedrørende optionen til de 4412 aktier i SOG-programmet fremgår bl.a. følgende:

"ACCENTURE LTD
2001 SHARE INCENTIVE PLAN
NONQUALIFIED SHARE OPTION AGREEMENT

Participant: Sagsøger Date of Grant: 19-Jul-01
Number of Shares: 4412
Grant Price: [$] 14.5


1. Grant of the Option. The Company hereby grants to the Participant the right and option (the "Option") to purchase, on the terms and conditions hereinafter set forth, all or any part of an aggregate of 4412 Shares. This grant is made pursuant to the terms of the Accenture Ltd 2001 Share Incentive Plan (the "Plan"), which Plan, as amended from time to time, is incorporated herein by reference and made a part of this Agreement...

2.
Vesting.

(a)
Subject to the Participant's continued employment with the Company and its Affiliates, the Option shall vest and become exercisable
with respect to 25 % of the Shares initially subject to the Option on the first anniversary of the Date of Grant, and shall vest and become exercisable with respect to an additional 25 % of the Shares initially subject to the Option on each subsequent anniversary of the Date of Grant, until such Shares subject to the Option are 100 % vested; provided, however, that if on the Date of Grant the Participant is on an unpaid leave of absence, the Option shall not vest until the Participant returns from such unpaid leave of absence to active paid employ-
ment, at which time the Option shall become vested and exercisable pursuant to the Section 2(a) as if the Participant had been an active paid employee since the Date of Grant.

(b)
If the Participant's employment with the Company and its Affiliates terminates for any reason, the Option, to the extent not then
vested, shall be cancelled without consideration; provided, however, that if the Participant's employment is terminated due to death or Disability, the Option will vest with respect to 100 % of the Shares initially subject to the Option on the date of such termination. The vested portion of the Option shall remain exercis
able for the period set forth in Section 3(a) of this Agreement, after which it shall be cancelled.

3. Exercise of Option.

(a)
Period of Exercise. Subject to the provisions of the Plan and this Agreement, the Participant may exercise all or any part of the vested
portion of the Option at any time prior to the tenth anniversary of the Date of Grant (the "Expiration Date").

Notwithstanding the foregoing, if the Participant's employment terminates prior to the Expiration Date, the vested portion of the Option shall remain exercisable for the period set forth below:

(i)
...
(ii)
...
(iii)
Termination without Cause or by Participant for Any Reason. If the Participant's employment with the Company and its Af-
filiates is terminated by the Company or an Affiliate without Cause or by the Participant for any reason, and other than
due to Retirement, death or Disability, the Participant may exercise the vested portion of the Option for a period ending
on the earlier of (A) 90 days following such termination or (B) the Expiration Date; and
(iv) Termination for Cause. If the Participant's employment with the Company and its Affiliates is terminated by the Company or an Affiliate for Cause, the vested portion of the Option
shall terminate in full and cease to be exercisable.

...
7. No Acquired Rights. In participating in the Plan, the Participant acknowledges and accepts that the Board has the power to amend or terminate the Plan at any time and that the opportunity given to the Participant to participate in the Plan is entirely at the discretion of the Committee and does not obligate the Company or any of its Affiliates to offer such participation in the future (whether on the same or different terms). The Participant further acknowledges and accepts that such Participant's participation in the Plan is outside the terms
of the Participant's regular contract of employment and is therefore not to be considered part of any normal or expected compensation and that the termina
tion of the Participant's employment under any circumstances whatsoever will give the Participant no claim or right of action against the Company or its Affiliates in respect of any loss of rights under this Agreement or the Plan that may arise as a result of such termination of employment.

...

12. Choice of Law. THE INTERPRETATION, PERFORMANCE AND ENFORCEMENT OF THIS AGREEMENT SHALL BE GOVERNED BY THE LAWS OF THE STATE OF NEW YORK WITHOUT REGARD TO PRINCIPLES OF CONFLICTS OF LAW.

13. Option Subject to Plan. By entering into this Agreement, the Participant agrees and acknowledges that the Participant has received and read a copy of the Plan. The Option is subject to the Plan..."

I samme periode, juli/august 2001 modtog sagsøger nærmere oplysninger om den overordnede plan og et standardbrev fra Accenture Ltd.'s Managing Partner & CEO, Joe W. Forehand, hvoraf bl.a. følgende fremgik:

"August 3, 2001

I am delighted to share with you the details of the individual equity awards you are receiving as part of our initial public offering (IPO). The awards provide each of you with the opportunity to celebrate the IPO and own shares in Accenture.

Our first obligation to our people is ensuring that Accenture remains a company with a great future. That's the essence of why we transformed Accenture into a public company...

We have once again marked a significant milestone in our history. I am pleased you are part of this celebration of our new beginning as a public company. I look forward to our continued work together... as Accenture shareholders and owners."

Accenture Ltd.'s hjemmeside indeholdt bl.a. følgende oplysninger om SOG-optionsprogrammet:

"Vesting: The right to exercise a share option
...

If your employment terminates, you lose the unvested portion of your option. The vested portion of your option remains available to exercise for a period of time that is based on the reason your employment terminated."


I et udateret notat udarbejdet af Accenture Danmark fremgik endvidere bl.a. følgende:

"MEDARBEJDERENS RETSSTILLING
IHT. SHARE INCENTIVE PLAN

Nærværende bilag udgør alene et dansk resumé af de vigtigste konsekvenser af en fratræden fra Accenture i relation til Accenture Ltd. 2001 Share Incentive Plan... Bilaget er således ikke et juridisk bindende dokument som medarbejderen kan støtte ret på over for Accenture, idet der henvises til de af Accenture Ltd. udstedte dokumenter...

1.
Share incentive ordningen
En række danske medarbejdere er tildelt 2 forskellige typer optioner i henhold til aftaler udstedt i medfør af Accenture Ltd. 2001 Share Incentive Plan, begge benævnt Share Option Agreement. Retsvirkningerne ved fratræden er forskellige.

...

3. "Option
2"
3.1 Om "Option 2"
Den anden type optioner (herefter benævnt "Option 2") er bl.a. kendetegnet ved, at udnyttelsesprisen (grant price) er fastsat til $ 14,5 pr. aktie. Herudover er der en modningsperiode...
...
3.2

"Option 2" ved fratræden
Ikke-modnede Optioner 2 vil uden videre bortfalde (annulleres) ved medarbejderens fratræden uanset årsag bortset fra død og invaliditet, i hvilket tilfælde alle resterende Optioner 2 modnes umiddelbart.

For modnede, men uudnyttede Optioner 2 afhænger konsekvenserne af årsagen til fratræden.

· ...

· Fratræden som følge af at Accenture med saglig begrundelse

(som nærmere defineret bl.a. i aftalens § 3(b)(1) har bragt ansættelsesforholdet til ophør:
o Optioner 2 bortfalder uden videre uden kompensation.
· Fratræden ved medarbejderens egen opsigelse eller som følge af, at Accenture har bragt ansættelsesforholdet til ophør af andre
grunde end nævnt bl.a. i aftalens § 3(b)(1):

o Optioner 2 skal senest udnyttes inden 90 dage fra fratræden, dog altid inden 10 år efter datoen for tildeling af Option 2."

I et elektronisk Medarbejdernyt dateret 23. august 2001 udsendt af Accenture Danmark fremgik bl.a. følgende:

"Accentures medarbejdere har i de sidste dage modtaget et "Grant Letter" med oplysninger om de personligt tildelte optioner. Dette har medført en del spørgsmål, som vi her vil forsøge at besvare.

Hvorfor har jeg ikke modtaget et "Grant Letter"?

- Kun medarbejdere "In good standing" er berettiget til optioner. Det betyder, at medarbejdere i jobsøgning eller som har sagt op ikke er berettiget.
- Contractors, Studentermedhjælpere, medarbejdere på orlov uden løn og medarbejdere på kontrakter med fastlagt udløbsdato er ikke berettiget.
..."

I et brev af 30. oktober 2001 opsagde Accenture Danmark sagsøger til fratrædelse pr. 28. februar 2002. Spørgsmålet om optionerne var ikke berørt i brevet.

Sagsøger har siden udnyttet sine rettigheder i henhold til de tildelte RSU-aktieoptioner. I et brev af 25. juni 2004 skrev Accenture Danmark således til hende at den sidste halvdel af de tildelte RSU-aktier ville være klar til levering pr. 19. juli 2004 (dvs. 36 måneder efter den oprindelige tildeling). Betaling for aktierne skulle ske til Accenture Danmark. Sagsøger har betalt og modtaget de pågældende aktier.

På Accenture Danmarks hjemmeside var der pr. 17. februar 2005 anført følgende:

"Question: Videreuddannelse og løn

Hvordan er jeres lønniveau?

Answer: Accenture tilbyder en meget konkurrencedygtig løn og optionsordning. Normalt vil du få overtidsbetaling indtil managerniveau. Visse medarbejdergrupper har dog fast løn."

Forklaringer:
Sagsøger har forklaret at hun kom i kontakt med Accenture Danmark via en stillingsannonce i efteråret 2000. Hun var igennem et standardmæssigt ansættelsesforløb via Mercuri Urval og en afsluttende samtale med Thomas Hartwig hos Accenture Danmark. Der blev ikke nævnt noget om optioner i forløbet. Hun tiltrådte den 1. januar 2001. Hun fik titel af financial controller og blev leder af den ene af to afdelinger i Accenture Danmarks økonomiafdeling.

Sagsøgers afdeling stod for den interne økonomistyring med rapportering til ledelelsesgruppen. Der var tale om en nyoprettet stilling. Den anden afdeling blev ledet af Kirsten Borup. Denne afdeling stod for den eksterne rapportering, jura mv. Det var denne anden afdeling der stod for udbredelsen af optionsprogrammerne. Sagsøger havde således ikke selv noget med implementeringen af programmerne at gøre.

I løbet af foråret 2001 blev sagsøger orienteret om den forestående børsnotering, og at der ville opstå mulighed for at give aktieoptioner til medarbejderne. Hun blev bekendt med den overordnede plan der indebar at der blev stillet 375 mio. aktier til rådighed for optionsprogrammerne over en tiårig periode. Hun så endvidere nogle papirer om hvordan programmerne var skruet sammen.

Hvem der skulle have optioner, afhang af det enkelte program. Udgangspunktet var at så mange som muligt skulle have, og det var også det der skete i praksis. To forhold var afgørende for tildeling og for antallet af optioner: Den pågældendes niveau i Accenture's hierarki og anciennitet. Særlige præstationer ("performance") havde så vidt hun var orienteret, ikke nogen betydning.

Hun ved ikke om den danske ledelse kom med indstillinger til moderselskabet i forbindelse med tildelingerne.

Hun studsede lidt over hvad der var anført om optionerne i tilfælde af fratrædelse. Hun havde en formodning om at det ikke var i overensstemmelse med funktionærloven at man mistede retten til optionerne, og hun vidste at man ikke kunne skrive sig ud af funktionærloven. Der havde været skrevet i pressen om problemet. Hun talte derfor med Kirsten Borup herom, men fik at vide at det var et internationalt program, og at der ikke blev lavet lokale tilpasninger hertil.

Sagsøger regnede ikke med at der ville opstå problemer, og skrev derfor under på aftalerne. Hvis det skulle gå galt, regnede hun med være beskyttet af funktionærloven.

Aftalerne og tildelingsmaterialet kom direkte fra moderselskabet i USA. Accenture Danmark udsendte generel information i form af Medarbejdernyt. Accenture Danmark holdt også et informationsmøde.

Hun fik at vide at det var første gang man havde mulighed for at tildele optioner. Hun fik ikke oplysning om hvorvidt der var udsigt til at der ville blive tildelt yderligere optioner på et senere tidspunkt, og hun fik ikke lovning på noget konkret.

Der er senere tildelt yderligere aktieoptioner. Sagsøger kender ikke betingelserne for disse tildelinger.

Sagsøger fratrådte ved udgangen af oktober 2001. Årsagen til den korte ansættelse var at der var tale om en fuldstændig mismatch mellem hende og Accenture Danmark. Parterne havde helt forskellige forventninger til hinanden.

SOG-programmet blev ikke omtalt i forbindelse med hendes fratræden.

Jesper La Cour Madsen har forklaret at han er nordisk HR-direktør for Accenture. Han har været ansat i selskabet siden januar 1999.

Sådan som han forstod det, var formålet med omdannelsen af moderselskabet til et aktieselskab at forfølge koncernens strategi og at realisere værdierne i selskabet. Især partnerne ville blive tildelt aktier.

Tildelingen af optioner ved børsnoteringen fandt sted globalt. Det var en engangsting. Man fik bare at vide hvad man fik. Tildelingen var helt specifik på grund af børsnoteringen og fandt kun sted i 2001. Der var ikke tale om et egentligt optionsprogram. Et sådant blev først etableret i 2002. Optionsprogrammet er senere blevet ændret gennem årene. Det bruges regelmæssigt og navnlig for at belønne en medarbejders præstationer, i forbindelse med forfremmelser og ved ansættelse af personer med særlige kvalifikationer. Man anvender i dag navnlig RSU-modellen, ESPP-programmet kører fortsat, mens SOG-modellen ikke har været brugt for nylig.

I 2001 var Jesper La Cour Madsen ikke tilknyttet ledelsen i Accenture, men han havde ikke indtryk af at der kom indstillinger fra den danske ledelse i forbindelse med tildelingen.

Tildelingen i medfør af optionsprogrammerne i dag sker ligeledes på globalt plan, men den foretages på baggrund af en lokal rating af hver enkelt medarbejder. Den lokale rating foretages af den lokale ledelse.

Jesper La Cour Madsen ved ikke hvor mange aktier der er tilbage af de i den overordnede plan afsatte 375 mio. aktier.

Phillip Wiig har forklaret at han blev ansat i Accenture Danmark i januar 1984 (da Arthur Andersen Consulting division). Han blev partner i 1998. Han har ansvaret for handels- og industrigruppen i Danmark.

I 2000 og 2001 var Accenture's skilsmisse fra Arthur Andersen overstået. Det var besværligt for Accenture at rejse den nødvendige finansiering som interessentskab. Dertil kom at partnerne generelt ønskede at ændre selskabets struktur.

Ved omdannelsen til aktieselskab blev interessenter og andre medejere tildelt en væsentlig del af aktierne. Man ville dog også dele med medarbejderne. Der blev derfor iværksat tildeling af bl.a. optioner. Der var tale om en engangstildeling.
Der blev afsat en stor sum penge til formålet. Partnerne i Danmark havde ingen indflydelse på tildeling og størrelse mv. Det hele var styret fra centralt hold fra USA.

De senere optionsprogrammer har været incitamentsinstrumenter. I modsætning til den første tildeling har den lokale ledelse haft direkte indflydelse på fordelingen. En gang om året frem mod forfremmelser og lønforhøjelser rangordnes medarbejderne, og det er på baggrund heraf at den årlige tildeling sker.

Philip Wiig mener ikke at man alene på baggrund 2001-tildelingen kunne forvente at der ville komme flere tildelinger. 2001-tildelingen var noget man gjorde for at sikre at alle fik en del af kagen i forbindelse med børsnoteringen. Alle havde været med til at generere værdierne i selskabet, og derfor skulle disse også fordeles til alle.

Procedure:

Sagsøger har fastholdt påstand 1 og har vedrørende påstand 2 anført følgende:

I Intel-dommen, UfR 2005.671 H, forelå en med nærværende sag identisk situation med et amerikansk moderselskab og et dansk datterselskab. I sagen fandt Højesteret at krav vedrørende optionerne kunne rettes mod det danske datterselskab. Højesteret lagde bl.a. vægt på at optionsprogrammets formål var at fastholde og tiltrække gode medarbejdere. Samme formål har Accenture's program. Meningen med det var at fastholde medarbejderne og få dem til at skabe de fremtidige værdier i fællesskab. Det er fejlagtigt at bruge ordet engangsforestilling om tildelingen. Der er derimod tale om en førstegangsforestilling. Om det er første, anden eller tredje gang er i øvrigt uden betydning for retstilstanden. Ligesom i Intel-sagen er i det foreliggende tilfælde tildelingen af aktier i moderselskabet frem for i det danske selskab alene begrundet i den selskabsretlige
forbindelse mellem moder- og datterselskab. Alle medarbejdere var i princippet omfattede, medmindre de var på vej ud af koncernen.

Formelt kom tildelingen fra moderselskabet, men det er den danske arbejdsgiver der bestemmer hvorledes medarbejderne er placeret ligesom han også bestemmer hvem der skal forfremmes. De facto har det danske datterselskab således bestemt tildelingen, eller anderledes udtrykt, optionerne tildeles som en konsekvens af den danske arbejdsgivers beslutninger om placering og forfremmelse mv.

I praksis har Accenture Danmark været dybt involveret i hele arrangementet. Betalingen for optionerne skulle således ske til Accenture Danmarks konto. Brevene herom er underskrevet og behandlet af ansatte i Danmark. Spørgsmål skulle rettes til det danske selskab. Hele administrationen foregik rent lokalt.

Materialet i forbindelse med børsintroduktionen kom fra USA, men ikke materialet om den senere tildeling. Det kom fra Danmark og var udarbejdet på dansk af Accenture Danmark.

At Accenture Danmark er rette sagsøgte, ses også af at sagsøger har beholdt to optionsprogrammer. Dagen før domsforhandlingen har Accenture Danmark taget bekræftende til genmæle over for sagsøgers påstand 1 der knyttede sig til ESPP-programmet som Accenture Danmark ellers ikke ville vide af, og tidligere har Accenture Danmark accepteret at sagsøger kunne beholde sine rettigheder i henhold til RSU-programmet.

Accenture Danmark er således rette sagsøgte, og sagsøger skal ikke henvises til at anlægge sag mod Accenture Ltd. på Bermuda eller i New York.

Under alle omstændigheder indeholder bestemmelserne om værneting og lovvalg så byrdefulde vilkår for sagsøger som lønmodtager at de bør tilsidesættes efter aftalelovens § 36.

For så vidt angår spørgsmålet om lovvalg, er sagsøger af den opfattelse, at dansk ret skal finde anvendelse, jf. Rom-konventionens art. 6, idet der er tale om en dansk lønmodtager ansat af et dansk datterselskab. Accenture Danmark
har endvidere ikke godtgjort, hvilke bestemmelser i staten New Yorks love man vil påberåbe sig.

Spørgsmålet er herefter om tildelingen af optioner er at anse som løn. I Novodommen, UfR 2004.1480 H, blev der lagt vægt på at der blev tildelt optioner uden en særlig modydelse fra den ansattes side. Denne betingelse er opfyldt i nærværende sag. Der var allerede oparbejdet en økonomisk værdi i Accenture på tildelingstidspunktet. I Intel-dommen lagde Højesteret vægt på at ordningen omfattede praktisk talt alle. Denne betingelse er opfyldt i nærværende sag. Højesteret lagde endvidere vægt på, at der skete en løbende tildeling af optioner. I nærværende sag var tildelingen i 2001 den første af en række tildelinger. Der
var ikke tale om en engangsforestilling. Der løber fortsat programmer i dag. Det er ligegyldigt at der for tiden sker en udfasning af den programtype som nærværende sag omhandler. Accenture-koncernen har over en længere årrække brugt optioner som en del af løngrundlaget og for at fastholde folk, jf. Accenture Danmarks hjemmeside, hvor man under løn har skrevet at der findes optionsordninger. Dette punkt i Intel-dommens præmisser er således også opfyldt. Der kan også henvises til den overordnede plan hvoraf fremgik at optionsprogrammerne skulle bruges til at rekruttere folk, fastholde folk, belønne folk mv. Der er tale
om at man i dag gør brug af nøjagtig samme koncept som man gjorde i 2001.

Sagsøger har fået lov til at beholde sine andre optionsprogrammer. Der er ikke givet nogen forklaring på hvorfor hun ikke må beholde optionerne i henhold til SOG-programmet.

Det kan således lægges til grund at der er tale om løn. Hvad skulle det ellers være?

Dermed er forholdet også omfattet af funktionærlovens regler.

Der skal ikke ske afkortning i optionerne. Det fremgår af de to nævnte Højesteretsdomme at tildelingstidspunktet er afgørende. I Novo-dommen var der tale om en bonusordning, og da medarbejderen fratrådte midt i regnskabsåret skete der afkortning i en del af optionerne. I Intel-dommen var der ­ ligesom i nærværende sag - ikke tale om en bonusordning. Det er endvidere uden betydning om optionerne er modnede. Sagsøger har erhvervet ret til optionerne på tildelingstidspunktet, den 19. juli 2001. Hun har dermed bevaret den fulde ret til samtlige 4412 aktieoptioner.

For så vidt angår Alpharma-dommen, UfR 2005.1475 H, har sagsøger anført at Højesteret anså de tildelte aktieoptioner for løn.

Accenture Danmark har anført at hovedspørgsmålet i sagen er om SOG-optionsprogrammet kan siges at være en ydelse omfattet af funktionærlovens § 17a, dvs. om det er en del af sagsøgers løn.

Accenture Danmark mener ikke at der er tale om løn, men hvis der er tale om løn, er Accenture Danmark enig i at dansk ret finder anvendelse, og at Accenture Danmark er rette sagsøgte. Hvis der ikke er tale om løn, da finder bestemmelserne i optionsprogrammet anvendelse, herunder også for så vidt angår værneting og lovvalg. Der er ikke grundlag for at tilsidesætte bestemmelserne efter aftalelovens § 36.

Funktionærlovens § 17a dækker de ydelser der normalt beror på aftale eller sædvane. § 17a er tidligere i retspraksis blevet anvendt på aktieoptioner, men for at der kan være tale om en ydelse der falder ind under bestemmelsen, må man se på de konkrete omstændigheder.

Før 2001 var der ikke optionsordninger i Accenture-koncernen. Tildelingen i 2001 skete først og fremmest til ledergruppen. Den iværksatte plan var et helt sædvanligt amerikansk program som man ser det i 80% af tilfældene. Bestyrelsesformand Joe W. Forehands brev viser helt klart at man ville fejre omdannelsen til aktieselskab med medarbejderne. Man fandt det ikke rimeligt at ejerkredsen skulle have et meget stort beløb uden at medarbejderne fik andel heri. Det var i den anledning de 4412 optioner blev tildelt sagsøger. Kriterierne var hendes niveau og anciennitet og ikke spor andet. Tildelingen skete ikke ifølge aftale eller
andet retsgrundlag, men ensidigt fra moderselskabets side. Tildelingen erstattede ikke løn og var ikke et udslag af sædvane. Der var således tale om en enkeltstående tildeling af optioner der ikke berettigede en forventning om fremtidige tildelinger. Kriterierne for og formålet med de senere tildelinger har været helt anderledes.

Tildelingen blev suverænt foretaget fra USA. Dette er i modsætning til Inteldommen, hvor det danske selskab kom med indstillinger til det amerikanske moderselskab. I nærværende sag har Accenture Danmark ikke foretaget indstilling til moderselskabet sådan som det var tilfældet i Intel-dommen. Faktum er således forskelligt i de to sager.

I Alpharma-dommen blev en medarbejder ved tre lejligheder tildelt aktietegningsrettigheder. Formålet var bl.a. at belønne nøglemedarbejdere og fastholde dem. Aktietegningsretterne blev af Sø- og Handelsretten ikke anset for at være løn i ferielovens forstand. Vurderingen af om noget er løn, er ikke anderledes efter funktionærloven.

Det er oplagt at aktieoptioner er en del af lønnen for visse medarbejdere i dag. Derfor ser Accenture Danmarks hjemmeside ud som den gør i dag. Hjemmesiden så imidlertid ikke sådan ud i 2001 fordi ordningen ikke var indført på det tidspunkt.

Accenture Danmark har naturligvis overholdt de andre programmer over for Sagsøger i overensstemmelse med hvad der står i de pågældende aftaler.

Konsekvensen af at der ikke er tale om en ydelse omfattet af funktionærlovens § 17a, er som anført at aftalens bestemmelser om lovvalg og værneting skal respekteres. Bestemmelserne skal ikke tilsidesættes efter aftalelovens § 36.

Rettens begrundelse og resultat
Retten tager sagsøgers påstand 1 til følge i overensstemmelse med Accenture Danmarks erkendelse.

Tildelingen af aktieoptioner skete på grundlag af Accenture Ltd.'s 2001 Share Incentive Plan. Anledningen til planen var Accenture's omdannelse til aktieselskab. Selskabets ejerkreds fik de fleste aktier ved omdannelsen, men der var også et ønske om at dele de i selskabet oparbejdede værdier med medarbejderne. Planen fastsatte de overordnede retningslinier for denne fordeling.

I planens pkt. 1 angives formålet bredt at være at tiltrække og fastholde medarbejdere samt at fremme medarbejdernes motivation. Formålet angives at skulle opnås ved tildeling af optioner eller anden form for tildeling af medejerskab til Accenture Ltd. Endvidere angiver planen at der til opnåelse af formålet er afsat op til 375 mio. aktier, og at planen løber over en tiårig periode inden for hvilken tildelingerne skal ske.

Af aftalen om tildeling af 4412 aktieoptioner til sagsøger fremgår at SOG-aktieoptionernes modning forudsatte hendes fortsatte ansættelse i Accenture, at tildelingen af optioner ikke skulle anses for at være en del af hendes sædvanlige vederlag ("normal or expected compensation"), og at i tilfælde af at sagsøger ikke var ansat i Accenture længere, skulle allerede modnede aktieoptioner udnyttes inden 90 dage, medmindre afskedigelsen var saglig begrundet i hvilket tilfælde de modnede aktie-optioner bortfaldt umiddelbart. Tilsvarende oplysninger ses at være givet i det øvrige materiale, sagsøger modtog i  forbindelse med tildelingen, ligesom tilsvarende oplysninger var anført på Accenture Ltd.'s hjemmeside på Internettet i 2001.

Retten finder imidlertid at der med Accenture Ltd.'s 2001 Share Incentive Plan fra begyndelsen var lagt op til at tildeling af optioner skulle være et tilbagevendende fænomen i koncernen gennem en længere årrække. Tildelingen af optioner i 2001 må derfor ­ set som en helhed - anses som den første i en række tildelinger. Dette understøttes af planens angivelse af have en tiårig løbetid og af programmets samlede omfang, 375 mio. aktier til anvendelse over en årrække, samt den fortsatte eksistens af optionsprogrammerne i Accenture-koncernen i dag. Det understøttes endvidere af at optionsprogrammerne efter forklaringerne må anses at vedrøre stort set alle medarbejdere i koncernen. Det kan i den forbindelse ikke tillægges særskilt betydning at tildelingerne i 2001 fandt sted uden forudgående indstillinger fra Accenture Danmark, eller at SOG-options-
programmet ikke har været anvendt for nylig.

Tildelingen af aktieoptioner må således ses som led i koncernens løbende vederlæggelse af medarbejdere i bl.a. Accenture Danmark. Retten finder derfor at tildelingen af de 4412 optioner er omfattet af funktionærlovens § 17a, således som bestemmelsen var affattet indtil ændringen ved lov nr. 310 af 5. maj 2004.

Optionerne anses for erhvervet på tildelingstidspunktet. Sagsøger kan således ikke som følge af sin fratræden fratages de optioner hun er blevet tildelt. Bestemmelserne i optionsaftalens pkt. 2(b) og pkt. 3(b) om bortfald af ikke modnede optioner ved fratræden og om udnyttelse af modnede optioner inden 90 kalenderdage må derfor tilsidesættes som ugyldige, jf. funktionærlovens § 21.

Der gives herefter sagsøger medhold også i påstand 2.

Sagens omkostninger fastsættes som nedenfor anført.

Thi kendes for ret:

Accenture Denmark Holding A/S betaler til Civiløkonomerne som mandatar for sagsøger inden 14 dage 46.043 kr. med procesrente fra sagens anlæg den 7. juli 2004.

Accenture Denmark Holding A/S skal anerkende, at sagsøger ­ uafhængigt af sin fratræden ­ har bevaret sine fulde rettigheder til at udnytte samtlige tildelte optioner i henhold til optionsprogrammet SOG.

Accenture Denmark Holding A/S betaler endvidere inden 14 dage sagens omkostninger til Civiløkonomerne som mandatar for sagsøger med 26.855 kr., hvoraf retsafgift udgør 1.855 kr.

Hanne Christensen
Jens Feilberg
Jørn Kristian Jensen

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Udsagn om ”Så I hende den store fede rødhårede matrone” berettigede ikke til en opsigelse

Sådan konkluderes det i en afgørelse fra Afskedigelsesnævnet fra september 2020, som handlede om en tømrer, ...»

Bortvisning af medarbejder

Det er en stor beslutning at bortvise en medarbejder, og derfor er det helt afgørende, at du som arbejdsgiver ...»