Uberettiget anvendelse af billede og navn

Resumé

RedGreen var ikke berettiget til at bringe en artikel med Paul Elvstrøms navn og billede i annoncemateriale.

Dom i sagen V 83/04 

Paul Elvstrøm 
(advokat Malene Heisel Holst) 

mod 

RedGreen A/S 
(advokat Johan Løje)

Sagen angår retten til kommerciel brug af den verdenskendte danske sejlsportsmand Paul Elvstrøms navn og billede i forbindelse med et dansk tøjfirmas markedsføring af sit tøj i nautisk inspireret stil i et katalog. 

Påstande

Paul Elvstrøm har nedlagt påstand om, at RedGreen A/S (i det følgende: RedGreen) skal anerkende at have været uberettiget til at anvende hans navn og billede i efterårs- og vinterkataloget for 2002, herunder på forsiden og i artiklen på katalogets side 28-31, og at RedGreen skal betale ham 300.000 kr. med procesrente fra den 24. juni 2004. 

RedGreen har påstået frifindelse. 

Paul Elvstrøm

Paul Elvstrøm er en dansk sejlsportsmand, som i forskellige sejlklasser har vundet ikke blot guldmedalje ved 4 olympiske lege efter hinanden (1948-1960), men tillige 15 verdensmesterskaber, 8 Europamesterskaber, 6 nordiske mesterskaber og 6 danske mesterskaber. 

At sejlsportsmanden Paul Elvstrøm er kendt i hele verden, giver sig bl.a. udtryk ved, at søgning på hans navn ved hjælp af søgemaskinen Google giver 38.800 hits fra hele verden og på alle mulige sprog, herunder engelsk, tysk, fransk og italiensk. 

RedGreens efterårs- og vinterkatalog 2002

Tøjfirmaet RedGreen udsendte i sommeren 2002 et 120 siders katalog i format A4 og trykt i farver med sin efterårs- og vinterkollektion 2002. Kataloget blev trykt i 42.350 eksemplarer på dansk, engelsk og tysk og blev distribueret af RedGreens butikker og forhandlere i Europa. 

RedGreen sælger såkaldt casual wear og bruger et logo bestående af et kvadrat opdelt i to ligesidede trekanter i grønt, henholdsvis rødt (svarende til farverne for et skibs styrbord, henholdsvis bagbord). Tøjkollektionen havde ifølge katalogets forord en nautisk inspireret stil, hvilket bl.a. fandt udtryk i modeller med kabelstrik, rullekraver samt hvide og blå striber. De billeder af kollektionen, som blev vist i kataloget, var i vidt omfang optaget på en strand eller i omgivelser med maritimt præg. 

Ind imellem billederne af tøjet blev der bragt forskellige artikler, alle om emner med tilknytning til det maritime, som var illustreret med billeder, og hvis overskrifter blev nævnt på forsiden af kataloget. Der var en artikel om og med billeder fra Vestkysten. Der var endvidere en artikel om og med billeder af et lækkert moderne hus bygget "i første parket til saltvand" ved Grådybet ved Esbjerg, som også blev brugt som kulisse til nogle billeder af modeller med tøjet fra kollektionen. Der var også en artikel om og med billeder af Henne Kirkeby Kro og denne kros køkkenchef samt et billede af en lækker ret herfra med pighvarterrine med hummer og timiansauce, på hvilken der samtidig blev bragt en opskrift. 

Endvidere var der, ligeledes med henvisning på katalogets forside, under overskriften "Den gamle mand og saltvandet" en artikel over 4 sider om Paul Elvstrøm. På katalogets side 28 var der et helsides portræt i sort/hvid af Paul Elvstrøm. På side 29 på samme opslag og på det næste opslag med siderne 30-31 var der en omtale af Paul Elvstrøm og billeder af ham sejlende i de rød/hvide farver på en katamaran sammen med en anden og mindre kendt person. I artiklen blev Paul Elvstrøm betegnet som sejlsportens unikum og Georg Gearløs, et taktisk og teknisk fænomen inden for sejlsport, og han blev bl.a. citeret for ud-talelsen: "Det skal være sjovt". Artiklen gennemgik Paul Elvstrøms karriere og dennes højdepunkter, men omtalte også nogle forretningsmæssige nedture, som Paul Elvstrøm havde været ude for. Afslutningsvis omtalte artiklen (fra 2002), at den da 74-årige Paul Elvstrøm som veteran dyrkede motion på mountainbike og i kajak langs Øresund, og at han boede i sit barndomshjem sammen med sin datter og den familie, hun har stiftet. 

Her er katalogets forside og billedet fra katalogets side 28: 

Katalogets forside 
Paul Elvstrøm på artiklens første side (kataloget side 28) 

Artiklen var skrevet af journalist Lars Roger Sørensen. Billederne havde RedGreen købt hos Per Heegaard Fotografi. 

Senere i kataloget (side 32-33 med billede af en (anden) mand på en sejlbåd over side 34-35) omtales, at RedGreen har valgt at gå ind som hovedsponsor for en ny sejlsportsliga i H-bådsklassen, og i den forbindelse er der side 33 en omtale af ændringer, som Paul Elvstrøm på sit bådeværft havde foretaget på H-båden med henblik på at gøre denne til en hurtig kapsejladsbåd. 

Elvström Srl og Paul Elvstrøms aftaler med Rolex og Elvström Sails A/S

Det italienske selskab Elvstroem Srl har ved EF-varemærkeregistrering af 3. februar 2005 og ved international varemærkeregistrering af 7. maj 2003 registreret et figurmærke med teksten ELVSTRÖM og med en krone for klasse 9: Electrical and scientific apparatus; 14: Jewellery, precious metals; 18: Leather goods; og 25: Clothing. 

Paul Elvstrøm har endvidere indgået en navnelicensaftale med Montres Rolex SA (i det følgende: Rolex) om anvendelse af Paul Elvstrøms navn i markedsføringsøjemed. Aftalen giver Rolex ret til at anvende Paul Elvstrøms navn og billede på sin hjemmeside, hvor Paul Elvstrøm optræder som "ambassadør" for Rolex og vises sammen med et Rolex Perpetual Yacht-Master. Licensaftalen har indbragt Paul Elvstrøm 10.000 USD for hvert af årene 1999 ­ 2001 og for 2003 ­ 2004 i alt 50.000 USD. 

Af en licensaftale, som Paul Elvstrøm har indgået med Elvstrøm Sails A/S (i det følgende: Elvstrøm Sails), og som er fremlagt under sagen med udstregning af øvrige dele af aftalen end det nedenfor gengivne, fremgår bl.a.: 

"... 

1. NAVNET OG VAREMÆRKET 
1.01 Navnet Elvstrøm, varemærket Elvstrøm Sails med Kronemærke og varemærket Elvström med Krone i alle nuværende og kommende lande tilhører Paul Elvstrøm. ... 

2.01 Paul Elvstrøm meddeler Selskabet eneret for alle lande til at producere varer under klasse 22, sejl med naturligt tilbehør, under navnet Elvstrøm og Elvström Sails med kronemærket. ... 

Vederlag 
Som vederlag for sine ydelser betaler Selskabet royalty til Paul Elvstrøm således

Af årsomsætning indtil 10 mio. kr. (eksklusive moms) 1 % 

Af årsomsætning udover 10 mio. kr. (eksklusive moms) ½ %

10 mio. kr.-grænsen pristalsreguleres hvert tredje år efter reguleringspristallet (nu forbrugerindekset) med udgangspunkt i reguleringstallet for januar 1985. Tallet er pr. 1. januar 2003 15.752.250 kr. 

..." 

Direktør for Elvstrøm Sails, Claus Olsen, har til brug for sagen skriftligt erklæret, at selskabet i perioden fra den 1. oktober 2004 til den 30. september 2005 havde en omsætning på 68.569.000 kr. 

Forklaringer
Økonomidirektør for RedGreen, Henrik Skovsbo, har forklaret, at kataloget i 2002 lå i Red-Greens butikker i Danmark, Tyskland, Sverige, Norge og nogle få butikker i England og Grækenland. Han vil mene, at ca. 2/3 af de trykte kataloger blev udleveret. RedGreens markedsføringsbudget var på daværende tidspunkt ca. 5 mio. kr. om året exklusive udgifter til showroom. 

RedGreens tøj byggede oprindelig på ideen med grøn/rød, svarende til styrbord/bagbord, og med udgangspunkt i den nautiske verden, som oprindelig var målgruppen. I dag er målgruppen en anden, og det rød/grønne logo bruges ikke længere. Nu går 
RedGreen mere i retning af Sportswear. Man er midt i en turnaround. 

RedGreen appellerer som "bridgeband" til forbrugere, der gerne vil have samme kvalitet som superbrands, men til en lavere pris. Han kan ikke sige, om kataloget konkret påvirkede omsætningen. Kataloget kostede 10 - 11 kr. pr. stk. inkl. distributionsomkostninger med tillæg af udgift til fotomodeller på formentlig ca. 200.000 kr. 

Trine Elvstrøm, der er datter af Paul Elvstrøm, har forklaret, at hun blev ringet op af journalist Lars Roger Sørensen, som hun kendte fra et tidligere interview. Hun bor i samme hus som sin far, som har hemmeligt nummer, og hun bliver ofte kontaktet af folk, der vil tale med hendes far. Lars Roger Sørensen spurgte hende, om Paul Elvstrøm ville medvirke i et interview i et livsstilskatalog for RedGreen. Hun lovede at spørge sin far, men sagde samtidig, at han normalt takker nej til den slags interview. Hun har ikke fuldmagt til at indgå aftaler på faderens vegne, men kan alene optræde som budbringer. Da hun efterfølgende meddelte Lars Roger Sørensen, at hendes far ikke ønskede at deltage, svarede Lars Roger Sørensen, at han også kunne skrive artiklen uden Paul Elvstrøms samtykke, og på hendes spørgsmål, om dette mon var lovligt, at han i øvrigt kunne gøre, hvad der passede ham, hvortil hun kun kunne udbryde: "Nå!". Hun synes ikke, at artiklen er negativt ladet, men der er nogle personlige oplysninger i den, og den burde ikke være skrevet uden hendes fars samtykke. Hun ved, at Elstroem Srl er et italiensk selskab, der producerer tøj med ELVSTRÖM mærket, men hun ved ikke noget nærmere herom, eller om og i givet fald hvornår selskabet har fået rettighederne hertil. 

Journalist Lars Roger Sørensen har forklaret, at han er freelance journalist, men tidligere har skrevet om sejlsport for Jyllands-Posten. Han leverede alle artiklerne til kataloget, der havde det nautiske som tema. Idéen til katalogets indhold og udformning fik han sammen med nogle ansatte hos RedGreen. Han fik omkring 30.000 - 40.000 kr. for sit arbejde med kataloget. Han har kendt Paul Elvstrøm siden verdensmesterskabet i bådtypen Tornado i Kiel i 1987, hvor de snakkede om hans kommende OL-deltagelse i 1988. Paul Elvstrøm var godt stof sidst i 1980'erne, men har siden dengang trukket sig tilbage fra offentligheden. 

Han ringede til Trine Elvstrøm og sagde, at han skulle lave et magasin for RedGreen og gerne ville bringe en artikel om Paul Elvstrøm, som han bad om lov til at interviewe. Trine Elvstrøm sagde, at det kunne han ikke forvente, hvortil han svarede, at han også kunne skrive en artikel uden Paul Elvstrøms medvirken. 

Parternes synspunkter

Paul Elvstrøms advokat har gjort gældende, at det må lægges til grund, at RedGreen ikke har samtykke fra Paul Elvstrøm til at bruge hans navn, billede og legende i deres tøjkatalog. RedGreen valgte det nautiske som tema i sin markedsføring og i kataloget, og artiklen om Paul Elvstrøm er en uretmæssigt snyltning på Paul Elvstrøms gode navn og rygte, som kædes sammen med RedGreens produkter i et forsøg på at højne værdien af RedGreens brand. Der er således tale om et rent kommercielt tiltag alene i RedGreens interesse, og artiklens form og indhold er således uden betydning for sagen, idet læseren heraf bibringes det indtryk, at Paul Elvstrøm har noget at gøre med RedGreen og RedGreens tøj. Det samme gælder på denne baggrund også omtalen af Paul Elvstrøms arbejde med at gøre H-båden til en hurtig kapsejladsbåd i forbindelse med omtalen af RedGreens sponsorat for en ny sejlsportsliga i H-klassen. 

Paul Elvstrøm har retten til at påtale anvendelsen af sit eget navn og billede. Det er uden betydning herfor, at han har overdraget rettighederne til i bestemte andre sammenhæng at anvende sit navn til Elvstroem Srl og Elvstrøm Sails A/S, ligesom det er uden betydning for sagen, at de billeder, der er anvendt i artiklen i RedGreens tøjkatalog har været offentliggjort tidligere og kan købes hos fotografen, der har optaget disse fotos. 

Ved udmålingen af erstatningen skal der henses til, at Paul Elvstrøm er meget velkendt, at kataloget har været distribueret i adskillige lande, og at denne markedsføring efter Henrik Skovsbos forklaring kostede over 500.000 kr. Erstatningen bør udmåles skønsmæssigt med udgangspunkt i de foreliggende oplysninger om Paul Elvstrøms licensindtægter fra Rolex og Elvstrøm Sails. 

RedGreens advokat, der er enig i, at Paul Elvstrøm er velkendt i Danmark og udlandet, har gjort gældende, at Paul Elvstrøm ikke er berettiget til at påtale, at hans navn anvendes for markedsføring af tøj, idet han må antages at have overdraget retten hertil til Elvstroem Srl. Påtaleretten må følge selve navneretten, jf. principperne i ophavsretslovens §§ 53 og 81. Han har gentagne gange under sagens forberedelse opfordret Paul Elvstrøm til at fremlægge aftalen med Elvstroem Srl, og Paul Elvstrøms undladelse heraf bør tillægges processuel skadevirkning. 

Paul Elvstrøm kan ikke anses for at have givet et utvetydigt samtykke til artiklen, men ved bedømmelsen af spørgsmålet om samtykke må det tillægges vægt, at Trine Elvstrøm bor på samme adresse som Paul Elvstrøm, og at hun som forklaret i et vist omfang varetager forskellige opgaver for denne. Endelig bør det tillægges betydning, at der var tale om en journalistisk artikel, der var objektiv og indeholdt nyhedsformidlende elementer, og at billederne fra Per Heegaard Fotografi var offentligt tilgængelige. 

Hvis retten finder, at der er sket krænkelse, har Paul Elvstrøm ikke dokumenteret noget tab, da han ikke selv producerer tøj med sit navn som varemærke, hvilket han som følge af Elvstroem Srl's varemærkeret er forhindret i, jf. varemærkelovens § 4. Den fremlagte royaltyaftale med Elvstrøm Sails må anses for at være uden bevisværdi, idet det meste af aftalen er udraderet. 

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Retten lægger til grund, at RedGreen ikke har sikret sig Paul Elvstrøms samtykke til at gøre brug af hans navn og billede i RedGreens tøjkatalog for efteråret og vinteren 2002, endsige til omtalen af ham og hans til dels private forhold. 

Uanset om oplysningerne og billederne i artiklen tidligere havde været offentliggjort, anvendte RedGreen i det pågældende tøjkatalog Paul Elvstrøms navn, billede og legende med henblik på at understøtte markedsføringen af RedGreens brand og produkter og således i RedGreens rent kommercielle egeninteresse, idet såvel den pågældende tøjkollektion som kataloget bevidst blev opbygget med det nautiske og Paul Elvstrøm som omdrejningspunkt. 

RedGreen findes herved at have fremmet eller forsøgt at fremme salget af sine produkter ved uden samtykke at snylte på Paul Elvstrøms gode navn og rygte. Denne markedsføring findes i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1. 

Det lægges til grund, at Paul Elvstrøm har givet Elvstroem Srl ret til at bruge et figurmærke med teksten ELVSTRÖM og med en krone for visse nærmere angivne vareklasser, herunder klasse 25: Clothing, og Elvstrøm Sails ret til at bruge mærkerne Elvstrøm og Elvström Sails med kronemærket for varer i klasse 22: sejl med naturligt tilbehør. Herved har Paul Elvstrøm imidlertid alene givet de pågældende ret til at anvende de pågældende nærmere beskrevne varemærker i overensstemmelse med aftalerne herom, men ikke fraskrevet sig hverken sin ret til eget billede eller sin ret til eget navn. Disse aftaler findes der-
for ikke at være til hinder for, at Paul Elvstrøm påtaler RedGreens snyltning ved uden hans samtykke at bruge hans navn og billede i RedGreens markedsføring af sit tøj. 

RedGreen skal derfor til Paul Elvstrøm betale en erstatning for den skete krænkelse, som efter et samlet skøn fastsættes til 100.000 kr. 

Som følge af sagens udfald skal RedGreen betale sagens omkostninger med 20.000 kr., hvoraf 2.860 kr. er retsafgift, mens resten er til dækning af Paul Elvstrøms udgift til salær til advokat.

T H I K E N D E S F O R R E T

RedGreen A/S skal anerkende at have været uberettiget til at anvende Paul Elvstrøms navn og billede i sit efterårs- og vinterkatalog for 2002, herunder på forsiden og i artiklen på katalogets side 28-31. 

RedGreen A/S skal inden 14 dage betale Paul Elvstrøm 100.000 kr. med procesrente fra den 24. juni 2004 og 20.000 kr. i sagsomkostninger. 


Hans Jørgen Nielsen 

Michael B. Elmer 

Lisbet Friis 
(Retsformand)

 

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»