Ophævelse af varemærket ADVENTURE i kl. 39

Resumé

Albatros Travel A/S´s registrerede varemærke, ADVENTURE, var degeneret og kunne ophæves, jf. varemærkelovens § 28 stk. 2 nr. 2, da det var anvendt som almindelig betegnelse for oplevelsesrejser og kun i mindre omfang som varemærke.

Dom i sagen V-0015-00

Albatros Travel A/S
(Advokat Hans Christian Ellegaard)
mod
Nyhavn Rejser A/S
(Advokat Claus Høxbro)
biint. 1) Dane-Tours A/S
2) Alletiders Rejser A/S
3) Profil Rejser A/S
4) Gate Eleven
Kaj Dige Bach Rejser A/S
5) Topas Ekspeditioner A/S
(Advokat Michael H. Svendsen)


Denne sag vedrører væsentligst spørgsmålet, om et rejsebureau ved en erklæring har forpligtet sig til ikke at anvende ordet adventure i forbindelse med markedsføring og salg af rejser, og om varemærket ADVENTURE er degenereret, så registreringen skal ophæves. 


Påstande

Sagsøgeren, Albatros Travel A/S, har nedlagt følgende påstande:

1.Sagsøgte, Nyhavn Rejser A/S, forbydes at benytte varemærket "ADVENTURE" under nogen form
for eller i forbindelse med tjenesteydelser vedrørende transportvirksomhed og arrangering af
rejser.

2.Sagsøgte tilpligtes at overdrage domænenavnene "adventurerejser.dk" og "adventure-rejser.dk"
registreret hos Foreningen af Internetleverandører eller dennes befuldmægtigede til sagsøger.

3.Sagsøgte tilpligtes at betale kr. 25.000 med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg
den 3. februar 2000.

Sagsøgte, Nyhavn Rejser A/S, har påstået frifindelse over for sagsøgerens påstande og har
nedlagt selvstændig påstand om, at sagsøgerens registrering nr. VR 04.083 1993 af
varemærket ADVENTURE ophæves.

Sagsøgeren har herover for nedlagt påstand om frifindelse.

Biintervenienterne, Alletiders Rejser A/S, Profil Rejser A/S, Gate Eleven Kaj Dige Bach Rejser
A/S og Topas Ekspeditioner A/S, er indtrådt til støtte for Nyhavn Rejsers påstand om frifindelse
over for Albatros Travels påstand 1 samt til støtte for Nyhavn Rejsers selvstændige påstand om
ophævelse af varemærket ADVENTURE.

Sagsfremstilling

Parterne

Albatros Travel A/S (Albatros) er et rejsebureau, som væsentligst sælger ferierejser til
oversøiske rejsemål med et kultur- og oplevelsesindhold, der adskiller rej serne fra, hvad man
normalt forstår ved charterrejser, og til oftest nye geografiske rejsemål. Selskabet ejes af- 3 -

direktør Søren Rasmussen. Albatros dækker 18-19% af den del af rejsemarkedet, Albatros
satser på, og omsætningen er ca. 140 mio. kr. årligt. Albatros driver tillige virksomhed under
navnet "Oriental Tours", og Søren Rasmussen driver rejsebureauvirksomhed gennem selskabet
Seven C's ApS, som anvender varemærket ADVENTURE med Albatros' tilladelse.

Nyhavn Rejser A/S er et rejsebureau, der særligt sælger skræddersyede individuelle rejser til
rejsemål i hele verden. Nyhavn Rejser arrangerer ligesom Albatros kulturrejser, safarirejser,
trekkingturer, ekspeditioner og dykkerrejser m.v. Nyhavn Rejsers omsætning er ca. det halve
af Albatros'.

Varemærkeregistreringer

ADVENTURE og ADVENTURE SAFARI er registreret som varemærker (VR 04.083 1993 og VR
04.082 1993) med prioritet fra den 12. maj 1993 for klasse 16 (Tidsskrifter, bøger, håndbøger
(læsebøger), tryksager, pjecer, kataloger, undervisningsmateriale (undtagen apparater), kort
(geografiske), glober, atlas, billetter) og klasse 39, der om- fatter transportvirksomhed,
pakning og opbevaring af va- rer, arrangering af rejser.

ADVENTURE TRAVEL CLUB er registreret som varemærke (VR 00.584 1984) med prioritet fra
den 22. marts 1983 for klasse 42.

Registreringerne blev foretaget af A/S Dansk Rejsebu- reau, som den 13. maj 1996 overdrog
varemærkerne ADVENTURE og ADVENTURE SAFARI og den 21. august 1997 varemærket
ADVENTURE TRAVEL CLUB til Albatros.

Albatros' anvendelse af ADVENTURE

Albatros har anvendt ADVENTURE bl.a. på følgende måde i dagbladsannoncer m.v.:

- som "ADVENTURE" med store typer under Albatros i en annonce, indrykket skiftevis i
Berlingske Tidende, Jyllandsposten og Politiken, april og maj 1997,
- i bladet Ingeniøren maj 1998 under overskrifterne "Thailand" og "Nyt program": "Danmarks
bedste Thailandsprogram er på gaden den 20. juni. Alt i rundrejser med dansk rejseleder,
individuelle ture, strandferie og adventurerejser" samt rubrikoverskriften "Canada-Adventu-
rerejser- 4 -

- i en annonce for spændende og eksotiske bryllupsrejser som overskrifterne "Kenya
Adventure Safari" og "Sydafrika Adventure" (Frederiksborg Amts Avis den 17. maj 1999),
- som overskriften "ADVENTURE - den nye rejseform" (Politiken, Jyllandsposten og Berlingske
Tidende april-juni 1999(?)),
- i en annonce med overskriften "Adventure rejser" med underteksten "med dansk
rejseleder. Rejs i små grupper med vægt på oplevelser frem for komfort" (Politiken den 10.
august 1999),
- som selvstændig annonce i Politiken den 7. oktober 1999: "ADVENTURE REJSER Rejs i små
Internationale grupper med engelsktalende rejseleder. Vægten er på oplevelser frem for
komfort.",
- i forbindelserne "Peru-adventure", "New Zealand adventure" og som overskrift
"ADVENTURE-REJSER" mellem overskrifter som "Mexico" og "Indiske ocean" (annoncer i
Berlingske Tidende, Politiken og Jyllandsposten til medio november 1999),
- i annonce i Berlingske Tidende den 19. december 1999 med Sydafrika Adventure" og "Peru
Adventure",
- som overskriften "Adventurerejser" i forbindelse med fx dykkerrejse til Sulawesi og
trekkingtur til Nepal (Politiken 16. februar 1999),
- under overskriften Indonesien og Malaysia som "Alt i rundrejser og adventure", og som
overskrift "ADVENTURE REJSER" med teksten "Rejser i små grupper med vægt på oplevelser
og aktivitet" (Jyllandsposten 1999 eller 2000),
- den 30. september 2000 i Berlingske Tidende i en annonce med overskriften Mexico er anført
"adventurerejser i små grupper og rundrejser for individuelle",
- den 10. februar 2001 som "Canada Adventure(R)", og "Adventure (R) og herunder i teksten
"Stort udvalg i Adventure(R) og trekking",
- som overskriften "ADVENTURE REJSER" mellem andre overskrifter som "Afrika" og "USA"
og med underteksten "med dansk rejseleder. Rejs i små grupper med vægt på oplevelser frem
for komfort", og som tekst under overskriften "Australien/New Zealand/Stillehavet": "Stort
program med alt i bilferie, adventure, naturoplevelser og eksotiske ø-ophold..." (Politiken),
- som "ADVENTURE rejser" som overskrift for en annonce,
- som overskrift i rubrik i annonce med teksten "Specialrejser med danske eksperter til
verdens fjerneste afkroge Nøgleord: Små grupper (10-12), skånsom turisme, natur &
kultur, oplevelse og ind i mellem tvivlsom komfort......Albatros ADVENTURE 33 13 24 86"
- som overskrift i annonce med tilføjelsen "- den nye rejseform"
- på forsiden af kataloger for Albatros Adventure, hvor adventure er anført med større og
fremhævede bogstaver.- 5 -


Efter udskrift af 17. september 1999 har Albatros' hjemmeside indeholdt følgende tekst:

"Mange familierejser, kulturrejser, naturrejser, safaris, kombinationsrejser, bjergbestigning,
trekking, kanorejser, polarekspeditioner og stor vifte af de rigtige adventurerejser - ja næsten
alle rejsekategorier.
.....
Rundrejserne henvender sig til alle rejselystne - lige fra: familie- og vennegrupper, individuelt
rejsende, single-rejsende, kultur- og naturinteresserede, grupper af enhver art,
ekspeditionsinteresserede, globetrotter og de virkelig hårdføre adventurerejsende."

Hjemmesiden havde efter udskrifter af 10. oktober 2000 og 6. februar 2001 en side med
teksten:

"ADVENTURE
I Menu-panelet (til venstre) kan findes en del af vort store udbud af Adventure(R)-
rejser og mange interessante oplysninger om den alternative rejseform. De kan
endvidere finde informationer om Albatros Adventure(R) Travel samt en række
artikler om forskellige forhold som ligger vore egne Adventure(R)-medarbejdere -
meget på sinde".

Seven C's katalog Adventure nr. 1. januar 1999 har et "Small Group Adventure koncept", som
nærmere beskrives således:

"Vore samarbejdspartnere benytter fortrinsvis samme koncept, som vi kalder: Small Group
Adventure. Det er, som navnet antyder, mindre grupper, hvor det maksimale antal deltagere
ofte er 12, men tallet kan variere lidt fra tur til tur og fra arrangør til arrangør. Rejsernes
opbygning tillader simpelthen ikke større grupper, i det der indgår mange "adventure
elementer" som kano- og tømmerflådesejlads, vandring i vanskeligt tilgængelige områder,
overnatning i hytter, guesthouses, telte o.s.v.
...
Thailand Adventure
18 dage for de eventyrlystne

Dette er en helt anderledes Thailandrejse, hvor vi har valgt at fokusere på natur, aktiviteter og- 6 -

oplevelser, frem for komfort. Det er en adventurerejse, der fører os til fjerne seværdigheder,
spændende folk og storslåede landskaber...."

Albatros' rejsemagasin nr. 3, sept/dec. 1999 har bl.a. rejsemålene:

"New Zealand
- 25 dages adventurerejse
...
Den store Australiensrejse
- 25 dages rundrejse med Preben Christiansen
...
Australien Adventure
- 3 ugers adventurerejse
...
Bali & Lombok
- 16 dages adventure-rejse for de aktive og eventyrlystne".

Albatros' katalog 2000 for Asien bærer på forsiden teksten: "Adventurerejser i internationale
grupper med engelsktalende rejseleder".

Albatros' rejsemagasin nr. 5, sommeren 2000, har en "ADVENTURE SEKTION", med artikler om
"Helsetips om rejser i store højder" og "Med kamelkaravanen". Som rejsemål nævnes bl.a.:

"Sydafrika Adventure(R)
...
Australien Adventure(R)
- 3 ugers adventurerejse
...
New Zealand
- 25 dages adventurerejse
...
Albatros' Grønland
Adventure(R)
...
Latinamerika Adventure(R)- 7 -

- På følgende Adventure-rejser er der lagt vægt på oplevelser frem for komfort.
...
Mexico & Tikal Adventure
...
Peru i Inkaernes fodspor
- 3 ugers adventurerejse for de aktive"

Ved søgning på OFiR den 6. februar 2001 fremkom ved søgningen adventurerejser link til
Albatros rejser og til Albatros Adventure Travel med teksten "Adventure- og dykkerrejser til
hele verden".

Det fremgår af udskrifter, at Albatros har brugt Adventure som metatag på sin hjemmeside.

Nyhavn Rejsers anvendelse af ADVENTURE og registrering af domænenavne og
Albatros' reaktion

I Berlingske Tidende søndag den 14. september 1997 havde Nyhavn Rejser indrykket en
annonce med rubrikoverskriften "Safari & Adventure" under rejsemålet Sydafrika.

Ved brev af 15. september 1997 rettede Albatros ved direktør Søren Rasmussen henvendelse
til Nyhavn Rejser:

"Jeg har konstateret at Nyhavn Rejser markedsfører vort produktnavn "Adventure Safari" bl.a.
i annoncering i Berlingske Tidende søndag d. 14 september 1997.

Jeg skal i den forbindelse henlede opmærksomheden på, at jeg er indehaver af varemærkerne
"Adventure", "Adventure Safari", "Albatros Adventure" m.fl. registreret hos Patentdirektoratet
bl.a. i rejsebureau kategorien.

Da jeg har grund til at tro, at Nyhavn Rejser er bekendt med dette forhold og i øvrigt har et
indgående kendskab til vore brochurer og markedsføring, kan jeg desværre kun opfatte det
som en helt unødvendig provokation og et forsøg på, at snylte på Albatros renommé og
markedsføring.

Vi lægger stor vægt på dette produktnavn, der præger vor markedsføring og vor- 8 -

produktudvikling i stort omfang. Deres ulovlige og ukurante brug skaber unødig forvirring i
markedet, og skader vor markedsføring alvorligt.

Jeg ser mig derfor nødsaget til, at tage drastiske forholdsregler såfremt jeg ikke omgående
modtager en tilkendegivelse af, at der er tale om en fejltagelse. Såfremt jeg konstaterer
yderligere misbrug, vil jeg næste mandag d. 22. september 1997 tage kontakt med vor
advokat med henblik på nedlæggelse af fogedforbud med krav om erstatning.

Jeg beklager tonefaldet, men den omstændighed at det er en tidligere Albatros medarbejder,
der ifølge pressen står for Deres Sydafrikaproduktion, finder jeg er en alvorligt skærpende
omstændighed."

Nyhavn Rejser ved direktør Henrik Fuglsang besvarede brevet ved fax af 17. september 1997:

"Vedr.: Deres varemærker.

Vi har modtaget Deres brev af 15.9.97, i hvilket De påstår, at Nyhavn Rejser skulle have
krænket og misbrugt Deres varemærkerettigheder ved at have anvendt ordene "Adventure
safari" i vor annoncering.

Vi er af den opfattelse, at der ikke er tale om krænkelser af nogen art, da ordene er anvendt i
en beskrivende sammenhæng - i lighed med safari, badeferie, bilferie e.t.c. - og ikke på nogen
måde er anvendt som produktnavn eller varemærke.

Jeg skal i øvrigt understrege, at Nyhavn Rejser ikke har nogen produktlinier eller varemærker,
der bærer de nævnte navne.

Idet jeg også i allerhøjste grad beklager tonefaldet - skal jeg sluttelig bemærke, at Nyhavn
Rejser ikke har noget som helst behov for at "snylte på Albatros" - eller nogen som helst andre
- i hverken vor produktudvikling eller markedsføring."

Den 18. september 1997 skrev Albatros til Nyhavn Rejser:

"Vedr. Albatros' varemærkerettigheder- 9 -

Vi har modtaget Deres fax af 17. september 1997, hvoraf det fremgår, at De er af den
opfattelse, at der ikke er tale om en krænkelse af vore varemærkerettigheder, når De
annoncerer med Adventure rejser - og Safari & Adventure. Det er jeg ikke enig i.

Det fremgår imidlertid ikke af Deres fax, hvorvidt Nyhavn Rejser har tænkt sig at stoppe denne
annonce samt om De i fremtiden har tænkt Dem at afstå fra at bruge ordet Adventure i Deres
annoncer.

Såfremt jeg ikke inden mandag den 22. september 1997 har modtaget brev fra Dem, hvoraf
det tydeligt fremgår, at De nu og i fremtiden agter at respektere vore varemærkerettigheder
ved at afstå fra at markedsføre Nyhavn Rejser ved brug af ordet Adventure, tager jeg som
tidligere nævnt kontakt til vor advokat med henblik på nedlæggelse af fogedforbud med krav
om erstatning."

Ved fax af 22. september 1997 svarede Nyhavn Rejser således:

"Vedr.: Deres varemærker

I fortsættelse af Deres brev af 18.9.97, skal vi herved meddele, at vi uden præjudice, stopper
med anvendelsen af ordet "adventure" i vor annoncering og i vore programmer.

Såfremt vi ikke senest den 24.9.97 har modtaget nogen anden reaktion fra Dem, anser vi
sagen som afsluttet, idet vi dog skal gentage, at denne meddelelse er uden præjudice."

Hermed afsluttedes sagen om dagbladsannonceringen.

Ved brev af 10. september 1999 rettede direktør Søren Rasmussen henvendelse til direktør
Henrik Fuglsang hos Nyhavn Rejser:

"Vedr. Albatros' varemærkerettigheder
......

Vi har for nyligt opdaget, at du i oktober 1998 har taget rettighederne til domainenavnene:

www.adventure-rejser.dk


-
10
-

www.adventurerejser.dk

Det undrer mig meget, fordi du denne gang ikke kan sige, at have været i god tro. Du ved, at
jeg har rettighederne til ADVENTURE. I reglerne for registrering af domænenavne under dk-
domænet står højt og tydeligt i punkt 2 med overskriften "anmeldelse" bl.a:

"Anmeldelsen skal indeholde oplysning om anmelderens navn og adresse, det ønskede
domænenavn samt anmelderens erklæring om, at anmelderens brug af domænenavnet ikke
krænker tredjemands rettigheder".

......

Såfremt jeg ikke inden mandag den 20. september 1999 har modtaget brev fra dig, hvoraf det
tydeligt fremgår, at du nu og i fremtiden agter at respektere vores varemærkerettigheder ved
at afstå fra, at benytte ordet Adventure, tager jeg kontakt til vor advokat med henblik på
nedlæggelse af fogedforbud med krav om erstatning."

Albatros begærede den 7. december 1999 fogedforbud ned lagt mod Nyhavn Rejser med
påstand om forbud mod anvendelse af varemærket ADVENTURE og med påstand om, at Ny-
havn Rejser blev pålagt at afregistrere domænenavnene. Forbudssagen blev den 7. januar
2000 forligt ved fogedretten i København:

"....
således, at forbudsrekvisitus, indtil endelig dom i sagen foreligger, forpligter sig til ikke at
anvende betegnelsen "adventure" under nogen form for eller i forbindelse med tjenesteydelser
vedr. transport og arrangering af rejser.

Forbudsrekvisitus forpligter sig endvidere til ikke at benytte domænenavnene
"adventurerejser.dk" og "adventure-rejser.dk", indtil endelig dom i sagen foreligger."

På et tidspunkt opdagede Albatros, at hjemmesiderne adventure-rejser.dk og
adventurerejser.dk henviste til Nyhavn Rejsers hjemmeside. Ved mail af 16. marts 2001 an-
modede Nyhavn Rejser sin internetudbyder om, at domænenavnene blev gjort inaktive.

Adventure på Internettet


-
11
-


Det er oplyst, at domænenavnet www.adventure.dk indehaves af firmaet ADventure ApS, som
er et reklamebureau.

Albatros har registreret domænenavnet www.adventure-travel.dk.

Travel Market, www.travelmarket.dk, er en hjemmeside med den idé, at forbrugere og
forretningsrejsende skal have nem og overskuelig adgang til rejseinformationer på internettet.
Af en hjemmesideudskrift af 20. september 1999 fremgår det, at et "tema" for søgning er
Adventure. Adventure leder frem til links til bl.a. Albatros, Australsk-New Zealandsk
Venskabsforening, Bondei-Travel, Gate Eleven, Jelling Rejser, Kilroy-Travels og Topas.

Et firma Thai Adventure Tour Ltd. har efter udskrift af 22. december 1999 hjemmesiden
www.thai-adventure-tour.dk med en række ture.

En søgning på søgemaskinen Jubii på ordet Adventure gav 22. december 1999 64 hits,
herunder

"Erhverv & Økonomi - Rejse & Ferie - Rejsebureauer
s Adventure & Education - Hundeslæde adventure i det arktiske....
Sport & Adventure - Samos, vandring, trekking, snorkelsafari
Seven C's Adventure Group....
venture Tour Ltd. - Ture i Thailand, Vietnam, Laos m.fl. bla. til crocodille farm

Erhverv & Økonomi - Rejse & Ferie - Safari og Jagtrejser
Alpine Adventure Ltd. - Et firma som specialiserer sig i spændende treks og safari i Nepal
...
Fritid - Rejsebeskrivelse
ure Kontakt - gastepladser, rejsekammerater, fælleskørsel, og friluftsklubber
ure Travel Magazine - Rejsemagasinet for de eventyrlystne
sen Adventure Web Site - Billeder og beskrivelser fra vore rejser til forskellige lande

Fritid - Rejsebeskrivelse - Europa - Norge
in Adventure - Bjergbestigning, klatring, telemark, bræ og riverrafting i Norge
...


-
12
-

Sport -- Generelt
ure World - Et dansk blad om ekstremsport friluftsliv og eventyr
...
Sport- Sportsgrene - Klatring
Adventure - Klatring, overlevelsesture, kano/kajak, lokalture, skovtur
...
Erhverv & Økonomi - Rejse & Ferie - Rejsebureauer
g Bureauet ApS - Dansk adventure rejsebu- reau med turer til Asien og Afrika
...
Undervisning - Kurser - Sport
Sport - Teambuilding v/dykning, adventure m.m. Også ungdomsrejser

Erhverv & Økonomi - Rejser & Ferie - Rejsebureauer
dventure Aps. - Rejser til Grønland. Den største private turoperatør i Grønland.
...
Undervisning - Kurser - Erhvervsrettede
otterskolen - Explorers Academy - Kurser i adventure ture og specialrejser".

På Topas hjemmeside reklameredes efter udskrift af 28. december 1999 således for Exodus'
ture:

".....
EXODUS ADVENTURE

Hvis du gerne vil rejse i en international gruppe, og ikke har mod på den lange Overland tur,
har Exodus et godt alternativ. I deres Worldwide Adventure brochure, som vi gerne sender til
dig, kan du finde et stort varieret udbud af alverdens ture.....
...
Programmet er opdelt i forskellige kategorier af ture:
...
Adventure ture, hvor hovedvægten er lagt på oplevelsen af kulturer, landskaber og lokal befolkning. Disse ture
involverer som regel kun lidt vandring."

Der er på hjemmesiden mulighed for at lave katalogbestilling af "Exodus Adventure Holidays
(7-31 dages trekking eller adventure ture)". Der er på hjemmesiden lagt en rejsebeskrivelse af


-
13
-

turene, herunder af Iceland Adventure, Vietnam Adventure og New Zealand Adventure.

På hjemmesiden www.globetrotters.org blev efter udskrift af 28. december 1999 annonceret
for "Trax-Action Adventures....Aktiv ferie & ekspeditioner 2000".

På vagabondnet.pipeline.dk var en søgekategori den 28. december 1999 Adventurerejser, og
denne søgning ledte frem til bl.a.:

Penguin Travel "- Aktivferie, Trekking, Cykelture"
Topas "- Fra let vandring i Alperne til bestigning af Kilimanjaro"
Travel Life "- Rejs i Asien, Afrika og Amerika"
African Horizons "- Acacia - Eventyr og oplevelser i hele Afrika"
Papuga Rejser "- Rejser med indhold - fly, bus og skib"
Grønlands Rejsebureau "- Unikke oplevelser fra Grønland"
Øster Lindet "- Swiss adventure & ferie...når du vil opleve lidt mere"

Ved søgning den 21. juli 2000 har African Horizons fået undertitlerne "Drifters Adventure
Tours" og "Camping, Adventure Tours", og Østre Lindet "Wild and Active Adventure".

Ved søgning på Yahoo Danmark den 29. december 1999 med søgeordene adventure og rejser
fremkom 8 hits, herunder fra rejsebureauerne Seven C's, Samos Sport & Adventure, Mountain
Adventure, Arctic Adventure ApS og Trekking Bureauet.

Søgning på Jubiis hjemmeside 14. februar 2000 på adventure gav desuden websiderne:

"...
FJ Adventure - Arrangør af overlevelses-, actionture, rapelling, teambuilding, ski mm
Green Adventure - klatring, overlevelsesture, kano/kajak, lokalture, skovtur
Mountain Adventure - Bjergbestigning, klatring, telemark, bræ og riverrafting i Norge"

Søgning på samme hjemmeside den 21. juli 2000 på "adventure rejser" gav 12 hits. Som nye
hits er Topas, Spider Web Travel - "Spændende adventurerejser til Indonesien og Malaysia",
Brasilien offroad tours - "Arrangør af adventure affroad tours".

Edelweiss Rejser har en hjemmeside, hvorpå der annonceres med "Specialist i sikre adventure-


-
14
-

rejser til Østrig", ifølge udskrift af 22. oktober 2000 fra hjemmesiden www.edel-
weiss.dk/skolerejser/adventure.htm.

Den 22. oktober 2000 var der på hjemmesiden www. katalog.forum.dk 11 emner under
kategorien "Adventurerejser".

På hjemmesiden www.rejs-med.dk den 22. oktober 2000 var en overskrift til
"hurtigsøgninger": "Adventure".

Søgning på OFiR på Adventurerejser gav den 6. februar 2001 links til bl.a. følgende selskaber:

Trek Australien
Team Arctic
Topas
Albatros
Seven C's
All Action Adventure
Nomads Adventure and Education
FJ Adventure
Strobel Travel

Søgning på danske hjemmesider på søgemaskinen Google den 6. februar 2001 på "adventure
rejser" gav ca. 1.460 hits. Ud af de første 40 hits kommer der ud over Albatros og Seven C's
bl.a. følgende rejsebureauer frem:

Island Adventure Rejser
Edelweiss Rejser
Topas
Trekking Bureauet
Spies Rejser
Sri Lanka Rejser/Tours
Gate Eleven

Hjemmesiden for 1st Online Travel A/S - "Danmarks første Internet rejseservice" - viser bl.a.
bureauet "Action Adventures": "Trax 2000 trekking og overland i Europa, Nordafrika og Trans-


-
15
-

Asien".

Arctic Adventure ApS hjemmeside, www.arctic-adventure.dk, er affattet på engelsk.

www.spiderwebtravel.com er hjemmeside for Spider Web Travel, som på siden skriver bl.a.:

"Spider Web Travel er det nye adventure bureau på nettet. Igennem mere end ... år har vi
udviklet specielle koncepter inden for eventyr rejser."

På Trekking Bureauet ApS's hjemmeside www.trekkingbu- reauet.dk skrives om ansvar
generelt:

"Da Trekking Bureauets rejser primært er såkaldte "adventure" rejser kan der opstå farefulde
situationer, enten som en del af rejsen eller som en følgevirkning af rejsen...."

Hjemmesiden for Østre Lindet, www.ostrelindet.dk, reklamerer for "SWISS ADVENTURES" og
"MULTI ADVENTURES".

Kilroy Travels hjemmeside har haft "Adventure tours", hvorom det hedder: "Kilroy's Adventure
tours are designed for young backpackers like yourself."

Derudover fremgår det, at adventure rejser bruges bl.a. på en hjemmeside om medicin ved
udlandsrejser og på en hjemmeside for en messe om ferie 2001.

Andre rejsebureauers anvendelse af ADVENTURE

De i det følgende nævnte kataloger for Exodus og TrekAmerica og Suntrek har efter det oplyste
været markedsførte i Danmark, hvilket ikke er bestridt af Albatros.

Topaz Travellers Club udstedte i 1975 under logoet TOPAZ ADVENTURES certifikater til
rejsedeltagere, som indeholdt ordene "Let all men know that [rejsedeltager] is worthy of being
called a True Adventurer and Explorer of the World."

TrekAmerica, et amerikansk rejsebureau, hvis rejser i Danmark nu forhandles af Dane-Tours,
har på forsiden af et program fra 1980 under TREKAMERICA overskriften "American Adventure


-
16
-

Camping Expeditions 1980".

I Topas Ekspeditioners katalog for 1987/1988 anføres:

"Exodus Expeditioner
Aktive rejser og ekspeditioner er hvad Topas i mange år har stået for; dette vil i fremtiden også
indebære trekking og adventure rejser i samarbejde med Exodus Ekspeditions, London".

I samme katalog for 1988/1989 står på forsiden: "1973- 1988 - 15 år med eventyrlystne
ud over alle grænser!", og overskriften over samme tekst som i kataloget for 1987/1988 er
nu: "Exodus Trekking & Adventure".

Exodus "overland"-katalog for 1988/1989 har på forsiden teksten "THE ADVENTURE EXPERTS".
I kataloget anføres:

"...
For almost fifteen years we have been steadily expanding our hard travelling experience,
finding new destinations, routes and activities for the adventurous traveller....
...
WALKING AND ADVENTURE HOLIDAYS
Exodus organizes a wide range of trekking and adventure holidays in many different parts of
the world....
If you're interested, ask for our Walking or Adventure brochures".

I TrekAmericas program for 1990 er en underoverskrift "Adventure Camping Tours for 18-38
years olds", og en overskrift "ADVENTURE CAMPING". En sætning i brødteksten er: "On a
TrekAmerica tour, everyone is young and adventurous".

Exodus "overland"-katalog for 1990/91 har på forsiden teksten "THE ADVENTURE EXPERTS" og
henviser til, at Exodus også fører "WALKING AND ADVENTURE HOLIDAYS... For more
details, ask for our Walking Explorer or Adventure brochures!". Det nævnte katalog,
"Exodus ADVENTURE '90" indeholder følgende definition og klassifikation samt bl.a. følgende
rejsemål:

"What is an Adventure Holiday?


-
17
-

Exodus holidays are all holidays with a difference, intended for people who enjoy unusual,
exploratory trips in destinations that are exciting and often remote, and where getting off the
beaten track is an essential ingredient. On an Adventure Holiday interest is always more
important than luxury, so we have to say that if you want your creature comforts guaranteed,
please book elsewhere!

...

Our classifications
All our trips are for active, flexible-minded people who enjoy the unusual and the
adventurous....

Adventure content

A. Easy trips:...

B. Mid-range adventures;...

C. Expedition-style adventures;...

...

Eastern Turkey
An adventure in the wilds of eastern Anatolia and ancient Georgia.
...
Moroccan Discoverer
A comprehensive adventure safari: the best of Morocco
...
The Anti-Atlas
An exploratory adventure into the deep south of Morocco
..."


I Topas Globetrotterklubs nyhedsbrev fra 1991 nævnes Exodus rejsemål "AMERICAN
ADVENTURE":


-
18
-


"....
Exodus Adventure programmet indeholder mange forskellige former for aktiv ferie til sjældent
besøgte områder. Overnatning i telt eller på herberg. American Adventure programmet er
camping rundture i minibus til Alaska, Canada, USA og Mexico med in- ternationale deltagere.
..."

I TrekAmericas programmer for 1991 og 1992 er teksten på forsiden "Adventure Camping
Specialists Exclusively for the 18-38's". I programmerne tilbydes en "Canyon Adventure!":
"ONE OF OUR MOST ADVENTUROUS TREKS".

I Topas Nyhedsbrev af 1. februar 1992 nævnes rejsebureauet "American Adventures" og
programmerne "EXODUS TREKKING OG ADVENTURE". I nyhedsbrev af 1. februar 1993 nævnes
programmerne "EXODUS WALKING OG ADVENTURE": "Disse to nye programmer vil være klar
ca. 15.2.93, så hvis du er interesseret i trekking eller eventyrrejser med internationale
grupper, sender vi dig gerne programmerne".

Exodus' "overland"-kataloger for 1992/1993 og 1993/1994 bærer teksten "THE ADVENTURE
EXPERTS", og henvisninger til, at Exodus også fører "WALKING AND ADVENTURE HOLIDAYS".

Topas Globetrotterklubs katalog for 1993/1994 beskriver mulighederne for rejser med
American Adventures og Exodus:

"AMERICAN ADVENTURES
USA-CANADA-ALASKA-MEXICO
Oplev USA på en spændende og anderledes måde med American Adventures; de har siden
1982 arrangeret aktiv ferie i det meste af USA og opbygget en solid viden om mange
spændende områder man normalt ikke oplever som almindelig turist. Topas Globetrotterklub
samarbejder nu på 5. år med American Adventures og vi har fået mange meget positive
tilbagemeldinger fra vores danske deltagere.
.....
EXODUS
EXODUS ADVENTURE
Måske går dine ønsker om en eventyrlig ferie i andre retninger end hvad der er nævnt i dette
katalog. I så fald er der med Exodus Adventure mange muligheder. Det er nogen af de mest


-
19
-

spændende rejser til mange mystiske og eksotiske steder på kloden - ofte steder der i
rejsesammenhæng er helt ukendte. Adventure programmet er for ture med ingen eller kun lidt
vandring. ......"

Kataloget for Topas Globetrotterklub 1994/1995 indehol der lignende tekster.

I Profilrejser A/S's prisliste gældende fra den 1. april 1997 er en aktivitet i forbindelse med
rejse i Australien "3 DAGES DIVE TO ADVENTURE" med 11 dyk i løbet af 3 dage ved Great
Barrier Reef. I samme selskabs prisliste fra 1. december 1997 er en aktivitet ved rejse i Thai-
land "HILLTRIBE ADVENTURE". I prislisten fra 1. december 1998 anføres det:

"ADVENTURE


Som deltager i denne form for adventure rejse, hvor der rejses i små grupper på maks. 12
personer, er det vigtigt at vide, at turen ikke følger de traditionelle rejseveje......Disse
adventure rejser inddeles i Let/Moderat/Udfordrende og nedennævnte tur er betegnet som
moderat.

BANGKOK - HANOI OVERLAND

En spændende og populær adventure tur med oplevelser ud over alle grænser. ....


TREKKING & SOFT ADVENTURE

Som noget nyt tilbyder vi nu også

trekking og soft adventure i Thailand

for de sportslige og eventyrlystne.


HILLTRIBE ADVENTURE
...".

I Exodus' "overland"-katalog 1997/1998 skrives:

"The Adventure factor
No adventure is without risk, and overlanding is nothing if not adventurous. ...
...


-
20
-

Zimbabwe/Botswana Adventure
...
WORLDWIDE ADVENTURES"

"Topas Tidende" februar 1998, Topas Globetrotterklub's Medlemsblad, har følgende rubrik:

"NYT EXODUS ADVENTURE PROGRAM ER UDKOMMET
Exodus Adventure programmet, som gælder for sæsonen 98/99 er udsendt.
Her kan du finde cykelture, raftingture og vandreture, som supplerer Topas' eget program. ...."

Exodus katalog for 1998/1999 har undertitlen "Worldwide Adventure Holidays", rejsemålene
ICELAND ADVENTURE, KENYA TANZANIA ADVENTURE mfl. og bl.a. følgende tekst:

"Exodus Holidays are all small-group adventure holidays to beautiful, unusual and often remote
parts of the world. All of them have a consistent theme: they are about discovering a country
or an area, about culture, adventure and exploration.
....."

Exodus katalog for 1998/1999 med undertitlen "Overland Expeditions" har en overskrift: "The
Adventure of a lifetime...", og en "Essential Information" er: "The Adventure Factor. No
adventure is without risk, and overlanding is nothing if not adventurous - the unexpected is all
part of the experience....". Under rejsemålet "Zimbabwe & Botswana Adventure" skrives:

"While many people think of Africa as the great plains of the East, Southern Africa offers more
varied scenery and real adventure.
...
Trip profile: An adventurous participatory camping safari, travelling by expedition vehicle,
Landcruise and dug-out canoe. ..."

Ligesom i de øvrige "overland"-kataloger fra Exodus henvises der til "our Worldwide Adventure
brochure".

Profilrejser A/S' Fjernøstenprogram af 1. november 1999 indeholder følgende om adventure:


"TREKKING & SOFT ADVENTURE


-
21
-


På disse spændende trekking og soft adventure rej ser lægges der mere
vægt på forskellige aktiviteter og naturoplevelser end på komfortable transporter

og overnatningssteder. Turene er derfor velegnede for de der er lidt
mere eventyrlystne


MINI SEA CANOE ADVENTURE
....
HILLTRIBE ADVENTURE
...


ADVENTURE

På denne form for adventure-rejser rejses i små
grupper på
maksimum 12 personer. Rejserne er arran geret af det australske firma Intrepid,
der har
specialiseret sig i adventure-rejser af høj kvali

tet i Fjerne Østen. Rejserne følger ikke de tradi
tionelle rejseveje og
er til tider hårde, så medbring en god portion humor, vær fleksibel og vis respekt
for de lokale kulturer og miljøer. .."

Gate Eleven har i en annonce, som blev trykt i Jyllandsposten og i Berlingske Tidende 19.
december 1999 i en rubrik skrevet:

"GATE
ELEVEN

* adventure *
Aktive
rejser hele verden

* Ballon-safari * Bungy-jumping
* Bjergklatring * River-rafting
* Paragliding * Mountainbiking
* Dykning * Trekking".

Den 26. december 1999 havde Gate Eleven i Politiken følgende annoncerubrik:

"GATE
ELEVEN
*adventure*
Aktive
rejser
-
hele
verden


-
22
-

Dykkerrejser

F.eks. Rødehavet og Maldiverne
**********************************

Inden for kort tid tilbyder

Gate Eleven Adventure, f.eks.....
Climbing
Rafting

Kayaking Windsurfing

Mountainbiking Trekking"

Jysk Rejsebureau er i De gule Sider, Fagbog, København 1999 optaget med en annonce, hvor
der averteres med: "Studenter-, ungdoms-, backpacker- og adventurerejser".

Det thailandske bureau Royal Orchid har i katalog for 1999-2000 annonceret med bl.a. "Hmong
Hilltribe Adventure", "Northern Nature Adventure", og "Chiang Rai Adventure".

I markedsføringsmateriale for Topas 1999/2000 reklameres for "Exodus Adventure
Holidays": "Exodus har i mange år været en af de ledende arrangører af adventure, trekking
og ekspeditionsture til de sidste "hvide pletter" på verdenskortet. .."

Topas Katalog for 1999/2000 annoncerer bl.a. for "Island Trekking" og for følgende:

"Island Adventure
...
I løbet af de 2 uger, som turen varer, vil du bl.a. opleve Europas største gletscher, Islands
næststørste vandfald, sælkolonier, sejlads blandt isbjerge og verdens ældste parlament.
...
Sumatra Adventure
...
Vi tilbringer 4 dage inde i parken, hvor vi vandrer i den tætte regnskov. Her er fyldt med lyde,
og igennem den tætte vegetation får man også et glimt af de mange dyr.
...

Vietnam Adventure

Trekking og jeep-tur i det vilde og uvejsomme terræn


-
23
-

God tid til at opleve det uberørte, nordlige Vietnam, på trek, i jeep og i båd.
...
EXODUS
Worldwide Adventure Holidays
Hvis du gerne vil rejse i en international gruppe, men ikke har mod på den lange Overland-tur,
har Exodus et godt alternativ.
...
Programmet er opdelt i forskellige kategorier af ture:
.....

re-ture, hvor hovedvægten er lagt på oplevelsen af kulturer, landskaber og lokal befolk- ning. Disse ture involverer
som regel kun lidt vandring.
...".

Topas katalog for 2000/2001 indeholder tilsvarende ture og tekster.

I et program fra det amerikanske rejseselskab Suntrek for perioden november 1999 til april
2001 er overskrifterne "Adventure & Fun", og "80 ADVENTURE TREKS", og en rejsetype kaldes
"Trek'n'Cruise" med teksten "A NEW TYPE OF ADVENTURE TOUR FOR THOSE WHO WANT
MAXIMUM VARIETY EXCITEMENT AND FUN: A TREKKING ADVENTURE ON LAND AND ON
SEA!!!". En rejse i kataloget er navngivet "The Adventurer".

I TrekAmericas program for november 1999 til marts 2001 er på forsiden anført "North
Americas adventure specialists", og i programmet er annonceret med "Canadian Ad venture",
hvor

"...Sea kayaking, whale watching, whitewater rafting and excellent hiking opportunities are
included in this unique adventure.
......
... a most adventurous trip."

Der annonceres i øvrigt bl.a. med Canyon Adventure - "ONE OF OUR MOST ADVENTUROUS
TREKS" og Alaska Yukon Adventure - "...an unforgettable adventure!".

Topas har i annonce i Berlingske Tidende den 9. januar 2000 fået underteksten "aktive rejser",


-
24
-

og der annonceres med bl.a. overlandture, herunder Kenya-Tanzania Adv. og Zimbabwe-
Botswana Adv.

I brev af 14. januar 2000 fra Singapore Airlines Limited til Nyhavn Rejser gives følgende tilbud:

"Eventyrlig MAGI
I lighed med tidligere år vil vi gerne sammen med udvalgte partnere, lave en MAGI række af
destinationer der kan tilbydes det danske feriemarked i de næste måneder. Vi har lagt vægt på
at det skal være de lidt mere specielle destinationer hvor eventyret og naturen forenes.
.....
Ideen er at der skal tilbydes en lang række "adventure" produkter i forbindelse med dette
arrangement, således at der er mulighed for at sælge op.
...".

Profilrejser A/S fik den 15. maj 2000 indrykket en annonce for Suntrek i Gymnasiehåndbogen,
hvor det anføres "...rekvirer Suntreks katalog med mere end 80 adventure treks, camping
treks, hotel treks og trek'n'cruise".

I et 92 sider stort katalog fra Dane-Tours om USA & Canada, 2000, er på side 78 og 79
annonceret for TrekAmerica bl.a. med ordene:

"TrekAmerica er for personer, der søger en lidt anderledes rejseform....
...
I næsten 30 år har TrekAmerica tilbudt de bedste og billigste "adventure" ferier for aktive
rejsende, der vil opleve "et andet" Nordamerika."

En af turene er navngivet "Canyon Adventure".

I et katalog for Exodus 2000-2001 er der under "ESSENTIAL INFORMATION" det førnævnte
forbehold "The Adventure Factor", og spørgsmålet "Expedition or Adventure?". I et andet
katalog for Exodus for 2000/2001, hvor der på forsiden er anført "Worldwide Adventure
Holidays", skrives:

"Exodus specialises in small group holidays for those with an adventurous spirit. Whether they
be safaris or expeditions, treks or gentle rambles, cycling or cultural tours, all of them have a


-
25
-

consistent theme: they are about discovering a country or an area, about interest, adventure
and exploration.
.....
THAILAND ADVENTURE
...
VIETNAM ADVENTURE
...
SINAI: DESERT ADVENTURE
...
KENYA & TANZANIA ADVENTURE
...
ZIMBABWE & BOTSWANA ADVENTURE
...
HAWAIIAN ADVENTURE
...
ICELAND ADVENTURE
...".

I et USA-program fra Profilrejser A/S er en busrejse navngivet "Florida Adventure". En anden
busrejse er navngivet "New England: Pilgrim's Progress".

I et udateret program fra Alletiders Rejser A/S under navnet African Horizons annonceres side
34 med "ADVENTURE CAMPING SAFARIS": "Dette er African Horizons tilbud til dem, der ønsker
at komme helt tæt på naturen og ikke stiller store krav til komfort."

Quatre Force har (udateret) annonceret med:

"Adventure
- tæt på naturen i Norge
Ubegrænsede muligheder for oplevelser
Prøv kræfter med:
Rafting
Klatring
Dykning
River-Board


-
26
-

Pro-Rafting
Fjeldvandring
Mountainbike
Ridning
Bæver- & Elgsafari
Gokart
Fisketure hav/elv
Kano og Kajak
... og meget mere."

Active Diving Tours har (udateret) annonceret med "Worldwide underwater adventures".


Øster Lindet har annonceret for:

"WILD AND ACTIVE ADVENTURE
Action til lavpris... Brænder du efter en ferie med grænseoverskridende udfordringer,
spændingsfyldte adrenalinkick samt ekstreme aktiviteter og høj fart, så er dette lige noget for
dig.......
Young Fun Tours
Poweret by Øster Lindet Rejser...".

Andet materiale om adventure

Gyldendals Røde Ordbog, Nye Ord 1995-1998, citerer bl.a. følgende brug af ordet adventure:

"prøv vore halvdyre "adventure" rejser til Østanatolien (Inf 28.3.1992); (inden for
rejsebranchen er der) udviklet en hel industri omkring den niche, der kaldes adventure travels.
Altså dristige rejser med vovestykker og vilde oplevelser (Samvirke, jan. 1994);".

I en artikel, "Vovehalse" i Internetavisen Jyllands-Posten, 14. november 1998, anvendes ord
som "adventurefilm", "adventuresport", og "adventurefotograf".

Politiken Analyse foretog en rejseanalyse i november 1998 opdelt på ferieformer, herunder
solferie, storbyferie, kulturferie, skiferie og sports-/adventureferie. Konklusionen på


-
27
-

undersøgelsen er bl.a., at:

"520.000 personer har været på sports-/adventureferie indenfor det sidste år
Danmark er igen den mest populære feriedestination. 43% af de rejsende holder
sports/adventureferie i Danmark.
...
Sports-/ adventureferie i Danmark:
78% vælger at køre selv og 54% bor i sommerhus. Ferien varer typisk en op til en uge (76%) og det er oftest 1.
eller 2. ferie.

Sports-/ adventureferie i udlandet:
De mest populære transportformer er at køre selv (55%) eller fly (36%). Hotel er den mest populære
indkvarteringsform (48%), men camping er også en populær overnatningsform (27%). Sports-
/adventureferie i udlandet er for mange 1. ferie, men en ret stor andel vælger denne ferieform
som 2., 3. og 4. ferie. Denne gruppe af ferierejsende har altså en meget høj rejsefrekvens".

En artikel i Berlingske Tidende den 30. januar 1999 omhandler det forhold, at Seven C's har 4
"deciderede bjergbestigninger med i udbudet af pakkerejser inden for adventure-kategorien".
Det fremgår, at Seven C's arrangerer rejserne gennem kontakter, de har gennem "mange trek-
king- og adventureekspeditioner i områderne".

I Berlingske Tidende den 6. maj 1999 var en artikel om "Flere danskere vil på farlig ferie":

"Rejsebureauerne sælger adventure-ferier som aldrig før. Danskerne vil have ferier med
garanti for ekstreme oplevelser....
...
... En række danske rejsebureauer har specialiseret sig i at sende oplevelseslystne danskere på
adventure-ferier, og salget går godt.... Også KILROY travels og Seven Seas sælger flere
adventure-prægede rejser...".

Men's Health har i juni 1999 haft en artikel om "10 rejser du kan prale af" med overskriften
"ADVENTURE SPECIAL".

Nogle af Albatros' rejser i Indonesien betegnes i en artikel i Berlingske Tidende den 10. juli
1999 som "specielle adventure-rejser".


-
28
-


KOA KAMPGROUNDS DIRECTORY 1999 Road Atlas and Camping Guide har på forsiden af
kataloget anført "THE SPIRIT OF ADVENTURE".

Det Britiske Turistkontor og Det Hollandske Turistbureau inviterede rejsebureauer til workshop
for gruppe-, konference- og incentive-arrangementer den 17. februar 2000 i København med
mulighed for at tilkendegive interesse områder, herunder "Adventure-rejser".

Ekstra Bladet havde den 26. februar 2000 en artikel under overskriften "NORDAMERIKA PÅ
RYGGEN":

"NORDAMERIKA: Crossroads Adventure er den helt nye store udfordring til eventyrlystne, som,
enten på feltfod med rygsæk og sovepose eller mere komfortabelt med overnatning i
hotelværelse, vil opleve det "ukendte" Alaska, Canada, USA og Mexico.

....."

Rejsemagasinet Vagabond havde i foråret 2000 anvendt adventure i forbindelse med rejser og
havde senere i 2000 artikler som "Korsika Adventure for tøsedrenge" og "Dansk succes i
verdens hårdeste adventure-race", "Fra ekstrem adventure til ekstrem hygge", og "Adventure
for begyndere", med undertitlen "At tage sin første adventureferie er ikke uden bange
anelser.....Vagabonds har været på adventureweekend på bjergøen Korsika." Magasinet nr. 2,
2000 havde en artikel om:

"Adventure
- vild, vovet og vanedannende
"Adventure" er et af de mange engelske ord, der lige så stille glider ind i det danske sprog.
Som bekendt betyder det oplevelse, vovestykke eller eventyr, og en "adventurer" er en
eventyrer eller lykkeridder. Lad os se, om en eventyrer også kan finde link til oplevelser på
Nettet. Er du lænestolsrejsende, mangler der ikke links til passive "adventures"."

I bladet Cyklister, juni 2000, er der under en tegning af en cyklist, som trækker en
overdimensioneret kuffert på 4 hjul, skrevet "ADVENTURE CYCLING".

I Vagabonds magasin for juni 2001 er forordet:


-
29
-


"Adventure og eventyr
På Vagabond elsker vi at skrive om rejser og altid med det formål, at det skal være en rejse,
de allerfleste kan få råd til og har mulighed for at opleve. Det gør sig også gældende for denne
Vagabond Adventure-udgave. ...
Vagabond Adventure er en inspirationsguide for eventyrlystne rejsende...."

I udateret materiale fra Thailands turistmyndighed fremgår bl.a. følgende rejseprodukt
"ADVENTURE (Diving, Rock Climbing, Mountain Trekking, White Water Rafting, Mountain
Biking)" og "SOFT ADVENTURE (Hill Tribe Trekking, Sea Canoeing, River Rafting, Fishing").

Et aktieselskab er registreret med navnet "Wild Adventure Rejser A/S" af Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen, en enkeltmandsvirksomhed med ferieboligudlejning er registreret som
"Winter Adventure Holliday", og en forening i branchen idrætsklubber er registreret som
"Adventure Divers".

Oure Idrætshøjskole havde på sin hjemmeside efter udskrift af 28. december 1999 en
højskoletur med titlen "Adventure/Himalaya:

"...
Adventure er et højskoleophold med store udfordringer for den enkelte deltager. Kurset
kulminerer med en ekspedition til Himalaya i Nepal. Der er mødepligt til alle fag, og vi forventer
topmotiverede og -engagerede elever, der er indstillet på intensiv træning hver dag."

I Herning Messecenter afholdtes i februar 2001 ferie- og rejsemessen Ferie for Alle med ekstra
fokus på "oplevelsesrejser, adventure og aktiv ferie". Omtalen på messens hjemmeside
nævner, at der er sket en øget fokusering på special- og adventure-rejser for at tilfredsstille de
mange rejselystne danskeres ønske om ferier og rejser med oplevelser, indhold og aktiviteter.

Et magasin om "Fritidsliv og Eventyr" bærer titlen ADVENTURE WORLD og har hjemmesiden
www.adventureworld.dk.

Albatros' henvendelser til rejseselskaber om anvendelse af varemærket ADVENTURE
og svar herpå.


-
30
-

I fax af 7. november 1996 til Arctic Adventure ApS anfører Søren Rasmussen:

"Jeg har netop set jeres flotte brochure og er derfor lige blevet bekendt med jeres navn. Jeg
skal derfor gøre jer opmærksom på, at jer har erhvervet rettighederne til
varemærkebetegnelsen "Adventure" og "Adventure Safari", der er registreret som varemærker
i rejsebureaukategorien. Navnene har været markedsført i Danmark siden slutningen af halv
fjerdserne og har senest tilhørt Dansk rejsebureau a/s, fra hvem jeg har erhvervet
rettighederne
........."

Steen Rohdemeier fra Arctic Adventure har den 16. december 1999 besvaret en senere
henvendelse fra Søren Rasmussen således:

"Vi beklager hvis "Adventure" er fremgået som varemærke!

Jeg formoder, at du hentyder til artikel i Berlingske (som jeg i øvrigt kun har hørt om, men ikke
set!). Omtalte artikel er ikke vores værk, men udelukkende på baggrund at ny aktivitet som et
par af vores senior guider har startet - og disse har åbenbart været særdeles ihærdige mht at
udbrede kendskab til deres produkt.

Vi tager selvfølgeligt kontakt til dem for at undgå gentagelser.

I øvrigt er vi stadig af den mening, at vi helst ikke vil være aktive mht direkte salg i Danmark;
men er selvfølgelig på det rene med, at der er et ganske fint marked i Danmark.
Vi er derfor interesseret i at finde salgskanal/ samarbejde - dette kunne jo være Albatros
Adventure; derved kan vi i fremtiden udgå sådanne situationer, hvor "varemærke" og
"firmanavn" kan misforstås.
......"

Søren Rasmussen skrev den 20. maj 1997 til Kilroy Travels om brug af "Kilroys Adventure" og
gjorde opmærksom på Albatros' varemærkerettigheder.

Ved brev af 2. juli 1998 rettede Albatros henvendelse til BM Adventure i anledning af brug af
ordet "ADVENTURE-REJSER" som overskrift i en annonce i Politikens "Vi rejser" og gjorde sine
varemærkerettigheder gældende.


-
31
-


Ved brev af 10. november 1999 skrev Albatros til Travel Market ApS om anvendelse af navnet
ADVENTURE på Travel Markets hjemmeside på internettet som en særlig kategori for rejser.
Det fremgår af udskrift af Travel Markets hjemmeside af 6. januar 2000, at navnet er ændret
til oplevelsesrejser.

Den 20. december 1999 sendte Søren Rasmussen Gate Eleven en mail i anledning af
annoncering med "adventure". Gate Eleven svarede ved mail af 21. december 1999 bl.a.:

"Vi er naturligvis ikke interesseret i at skabe uro på denne front - og vil straks tage din
henvendelse til efterretning, skulle der stadig dukke Adventure op i annoncer - er dette kun
fordi, at allerede afleveret annoncemateriale ikke er ændret, hvilket jeg håber du har forståelse
for.
....."

Jysk Rejsebureau erklærede i skrivelse af 14. april 2000 over for Albatros' advokat at ville
undlade at anvende ordet "ADVENTURE" i fremtidig markedsføring.

Af skrivelse af 27. april 2000 fra Thai Airways fremgår det, at Albatros har rettet henvendelse
til Thai Airways den 24. januar og den 7. april 2000 om varemærket ADVENTURE, og at Thai
Airways ikke har intention om at skade Albatros eller udnytte ordet adventure til skade for Al-
batros, men at nogle brochurer fra Royal Orchid Holidays er engelsksprogede, produceret i
Bangkok, og distribueres worldwide.

EfingoMedia ApS bekræftede den 18. maj 2000 over for Albatros' advokat:

"... at vi efter omstændighederne har ændret betegnelsen ADVENTURE på
www.vagabondnet.dk til AKTIV FERIE.

Vi skal dog gøre opmærksom på at ovennævnte ændring ikke skal tages som udtryk for at vi
anerkender at have krænket deres klients rettigheder."

Albatros rettede den 22. januar 2001 henvendelse til InterSprog om anvendelse af varemærket
ADVENTURE i forbin- delse med sprogrejser. InterSprog svarede ved brev af 5. februar 2001:


-
32
-

"...
Det var med megen forundring, at jeg modtog Deres brev om, at De har varemærkerettigheder
på ordet "Adventure", som er et ganske almindeligt anvendt engelsk ord.

De programmer, vi benævner "Adventure", købes i udlandet under betegnelsen "Adventure".

Idet vi forudsætter, at De har de særlige varemærkerettigheder for ordet "Adventure", vil vi
naturligvis ophøre med at anvende betegnelsen for vore programmer. ...."

Ved aftale af 19. februar 2001 har Albatros givet Coca- Cola Danmark A/S lov til at anvende
varemærket ADVENTURE i forbindelse med en kampagne i perioden januar til april 2001.
Anvendelsen af ADVENTURE var således igangsat uden Albatros' tilladelse. Coca-Cola
anerkender i aftalen Albatros' varemærkeret. På etiketter på Coca-Cola-flasker købt i januar
2001 står: "Coca-Cola-ADVENTURE QUIZ" og "VIND COCA-COLA ADVENTURE REJSER HVER
UGE". Rejserne arrangeredes gennem Kilroy Travels, som på sin hjemmeside gjorde
opmærksom på konkurrencen "Coca Cola Adventure Quiz", og præmien betegnes som "en
fantastisk adventure tur".

Ved brev af 22. maj 2001 besvarede Oure Idrætshøjskoles advokat en henvendelse fra
Albatros med, at Oure Idrætshøjskole udbyder højskolekurser, som falder uden for klasse 39,
som ADVENTURE bl.a. er registreret i, hvorfor der ikke ved udbudet af højskolekurser under
betegnelsen adventure er sket en krænkelse af Albatros' rettigheder.

Forklaringer

Søren Rasmussen har forklaret, at han er direktør i Albatros, som påbegyndte virksomhed i
1986. Sagsøger sælger væsentligst oversøiske rejser med stort indhold og ikke gængse
charterrejser. De sælger også til kunder udenfor Danmark.

ADVENTURE var registreret af Dansk Rejsebureau som varemærke, da Albatros begyndte at
lave rejsemål. Da han begyndte at bruge ordet adventure, fik han en henvendelse fra Dansk
Rejsebureau, hvorefter han ophørte med brugen af varemærket. Dansk Rejsebureau begyndte
senere at satse mere på forretningsrejser, hvorfor navnet blev "ledigt". Han købte det herefter
af Dansk Rejsebureau.


-
33
-

Albatros bruger varemærket ADVENTURE for ukonventionelle rejser, men det er svært at sige
præcist, hvornår ADVENTURE bruges om en rejse. Det er rejser for dem, der er "vokset ud af
charterrejsen". Han har opgivet at udvikle et specifikt koncept, som ADVENTURE bruges for, og
an vendelsen af varemærket sker ikke helt stringent.

Han kan ikke sige, hvordan sagsøgers rejser adskiller sig fra det, som Nyhavn Rejser kalder
adventurerejser, da der ikke er noget entydigt koncept. Der er mange, der mener, at også en
rejse, hvor man kører selv, kan kaldes Adventure.

Rejsen skabes gennem en idé, og sagsøger har ca. 10 personer til at udvikle rejser. Idéen bag
en ferierejse kan være mange forskellige ting - lande, aktiviteter eller ting, f.eks. marathonløb
et bestemt sted eller at tage på safari. En rejse kan kopieres af en konkurrent ved, at
konkurrenten ganske simpelt læser beskrivelsen af rejsen igennem. Kopiering er et stort
problem. Derfor er det vigtigt at have et varemærke til at opnå en form for beskyttelse.

Hvis et bureau annoncerer eller gør sig synlige på markedet med brug af varemærket
ADVENTURE, retter Albatros henvendelse til bureauet. Han har herudover skrevet til samtlige
medlemmer af Danmarks Rejsebureau Forening om, at ADVENTURE er Albatros' varemærke,
og at det ikke er nogen god idé at bruge varemærket. Han føler ikke, at konkurrenternes
anvendelse af varemærket har været noget stort problem, idet de er ophørt med at bruge
ADVENTURE, når han har skrevet til dem.

De varemærkekrænkelser, som er kommet frem i forbindelse med denne sag, har næsten alle
sammen været ukendte for ham. Han bruger ikke meget tid på at gennemse kataloger fra
andre rejsebureauer. Det er først for nyligt, at han er blevet klar over omfanget af problemet
med anvendelse af hans varemærke. Han vil gerne have afklaret denne sag, før han går videre
over for de mere ubetydelige krænkelser.

Danmarks Rejsebureau Forening har ikke rigtigt være involveret i denne sag og har ikke villet
engagere sig i den. De fleste medlemmer har accepteret sagsøgers rettigheder efter en
opringning fra ham.

Udenlandske rejsebureauer sælger ikke noget særligt i Danmark. Der er ingen af de
udenlandske rejsebureauer, som er nævnt i forbindelse med sagen, som sælger mere end 200
pladser om året.


-
34
-


Nogle af de eksempler, som er fremdraget under sagen, stammer fra sælgere, der ikke
længere er aktive.

Arctic Adventures hovedkunde er et dansk bureau, som sælger videre til tyske og japanske
bureauer, og Arctic Adventures markedsfører sig ikke i Danmark. Han skrev til Arctic, da han
blev opmærksom på, at der ville kunne komme problemer med brug af varemærket
ADVENTURE.

Dane-Tours fører rejser for TrekAmerica. Han har kendt til TrekAmerica, men har ikke været
opmærksom på problemet før under denne sag. Han ser ikke andres kataloger igennem
specifikt for at se efter Adventure.

Han har først under denne sag været opmærksom på, at Topas tilbyder Exodus' produkter som
et dansk produkt. Han har ikke set Topas' prisliste for Exodus.

African Horizons er ejet af Dane-Tours, hvor en af hans tidligere medarbejdere kopierer
sagsøgers koncept.

Profil Rejser er et bureau, som indtil 1998/99 udelukkende var grossist, og det er først nu, at
Profil Rejser er direkte på markedet.

Trekking Bureauet ligger i Roskilde. Han har ikke selv set, hvad de sælger, og så længe der
ikke er annoncer for dem i lokalavisen, har han ikke tænkt sig at gå videre over for dem.

Edelweiss er et helt nyt bureau, som han ikke har kendskab til.

Østre Lindet er en arrangør af busrejser. Han kan ikke huske, om han konkret har skrevet til
Østre Lindet om brugen af ADVENTURE, men hvis de er medlem af Danmarks Rejsebureau
Forening, har de fået en henvendelse om, at de har krænket sagsøgers varemærkeret.

Magasinet Adventure World er meget koncentreret om sport og foretager bl.a. vurdering af
klatrestøvler. Det er et nicheblad for de virkeligt hårdføre folk, som dyrker det ekstreme.

Han mener, at Vagabonds ekstranummer med titlen Adventure er en hjælp fra Vagabond til


-
35
-

deres annoncører - Nyhavn Rejser og biintervenienterne. Han har haft en snak med
redaktøren. Vagabond har ellers ikke haft en "Adventure-sektion".

Han har skrevet til Kilroy Travel om dette selskabs brug af varemærket. De ringede og
beklagede få dage efter, og han har ikke set noget med adventure fra Kilroy Travel siden.

Han har aldrig hørt om BM Adventure og mener ikke, at
bureauet har annonceret mere end en gang.

Active Diving Tours er under konkurs.

Henrik Fuglsang har forklaret, at han har været direktør i Nyhavn Rejser siden 1993. Nyhavn
Rejser sælger primært skræddersyede individuelle rejser til rejsemål i hele verden og inden for
alle kategorier; badeferie, storbyferie, kør-selv-ferie osv. Der laves adventure-rejser inden for
alle kategorier.

Adventure er en betegnelse for enhver type rejse, der indeholder fysiske eller psykiske
udfordringer, og hvor der er lagt vægt på oplevelsen og ikke på komforten. I en adventurerejse
vil der ofte være et kulturelt moment, men det er ikke en nødvendighed. Der kan også være
vandring eller fysisk udfordring som fx 3 dages rafting forbundet med en adventurerejse, men
dette er heller ikke nogen betingelse. Kørsel i 4-hjulstrækker kan være adventure ligesom
møde med lokalbefolkningen. En storbyferie vil typisk ikke falde ind under begrebet adventure.

Udtrykket adventure blev først brugt af folk, der ville prøve noget andet. Der var en pionerånd
omkring rejserne. Adventure bruges nu på andre ture end tidligere. For nogen kan adventure
nu være en badeferie.

Det er ca. tre-fjerdedele af omsætningen på adventure- markedet, der er repræsenteret ved
parterne og biintervenienterne under denne retssag.

I 1997 rettede Albatros henvendelse til Nyhavn Rejser, fordi Nyhavn Rejser brugte ordet
adventure. Nyhavn Rejser var overrasket over, at ordet adventure kunne registreres, da store
dele af branchen havde brugt ordet længe og i vid udstrækning som en helt generel betegnelse
for en ferie. Efter nogen brevveksling svarede Nyhavn Rejser i brev af 22. september 1997, at
bureauet "uden præjudice" ophørte med anvendelsen af Adventure. Han ved ikke præcist, hvad


-
36
-

udtrykket, som han fik fra sin advokat, indebærer. Betydningen var, at Nyhavn Rejser ikke
ønskede, at sagen skulle fortsætte, og at Nyhavn Rejser ville afvente, hvad der skete på
markedet omkring brugen af ordet. Nyhavn Rejser forbeholdt sig påny at bruge ordet, og der
blev ikke taget stilling til juridiske spørgsmål ved brevet. Nyhavn Rejser anerkendte ikke, at
der forelå en varemærkeret.

Nyhavn Rejser ønskede senere at få registreret domænenavne, som var generelle betegnelser
på fx. en rejseform, og blev opmærksom på, at domænenavnene adventure- rejser.dk og
adventurerejser.dk var ledige. Disse domænenavne blev herefter registreret i august 1999.
Nyhavn Rejser var opmærksom på, at der kunne være en konflikt med Albatros, men dels var
adventurerejser ikke registreret som varemærke, dels var adventurerejser ikke blevet
registreret af Albatros som domænenavn.

Han ved ikke, hvorfor der i en periode blev henvist fra de to hjemmesider til Nyhavn Rejsers
hjemmeside. Han havde ikke bedt internetleverandøren herom. Internetleverandøren har
fortalt ham, at henvisningen blev oprettet i forbindelse med en fysisk flytning af serveren.

Danmarks Rejsebureau Forening har en generel interesse i sagen, men har afstået fra at
indtræde i den.

Procedure

Albatros har anført, at Nyhavn Rejser ved erklæringen af 22. september 1997 har afskåret sig
fra at bruge ordet adventure i markedsføring. Ordene "uden præjudice" må forstås som et
forbehold i forbindelse med det erstatningskrav, som ellers varsledes. Ordene er betydningslø-
se, hvis Nyhavn Rejser under uændrede omstændigheder kunne begynde at anvende ordet
adventure igen. Erklæringen var et svar på brev af 18. september 1997, hvor Albatros
krævede, at Nyhavn Rejser erklærede nu og i fremtiden at respektere Albatros'
varemærkerettigheder, og må forstås ud fra denne sammenhæng. Albatros måtte tro, at
erklæringen var i overensstemmelse med det forlangte. Uklarhed må komme Nyhavn Rejser til
skade som koncipist.

ADVENTURE er registreret som ordmærke i klasse 39 for bl.a. transport og salg af rejser. I
1993, hvor ADVENTURE blev registreret, blev adventure alene brugt af Exodus og af
TrekAmerica, og ordet blev i disse engelsksprogede brochurer brugt i betydningen eventyr og i


-
37
-

vid udstrækning adjektivisk. Disse kataloger har endvidere haft en svag markedsføring i
Danmark og solgte kun nogle få hundrede rejser. Ved registreringen af varemærket forelå der
ingen indsigelser. Varemærket havde således det fornødne særpræg ved registreringen.
Særpræget kan også være opnået ved senere brug, hvilket der ved bedømmelsen af evt. ophør
af registreringen skal tages hensyn til, jf. varemærkelovens § 28, stk. 1.

Albatros og Nyhavn Rejser befinder sig i samme segment af markedet, idet begge sælger
ferierejser til danske kunder, som ønsker ukonventionelle rejser. Nyhavn Rejsers anvendelse af
varemærket udgør derfor en krænkelse, medmindre varemærket kan ophæves som følge af
passivitet eller degeneration.

For at der foreligger degeneration, skal varemærket være blevet en almindelig betegnelse
inden for branchen for den vare eller tjenesteydelse, som varemærket er registreret for. Der
stilles strenge krav til at anse et registreret vareærke for degenereret.

For at degeneration kan finde sted, skal udtrykket adventure have en bare nogenlunde fast
betydningskerne. En definition af adventure kommer ikke længere, end at der er tale om en
oplevelse, hvilket er intetsigende, da en rejse altid vil være en oplevelse. Nyhavn Rejser har ik-
ke kunnet specificere, hvad adventure nærmere skulle være for rejsetyper, og rejsebureauerne
gør forskellig brug af ordet. Adventure er også i avisomtale brugt i forskellig betydning om
rejser. Hverken efter det fremlagte materiale eller forklaringerne er det godtgjort, at adventure
har en fast betydningskerne.

Selv om adventure skulle have en betydningskerne, er bevisbyrden for degeneration ikke
løftet. Modholdene er dels uden relevans, dels af begrænset betydning. Mange modhold
vedrører adventuresport og adventurespil, som er uden betydning for
degenerationsspørsmålet.

Nyhavn Rejser og biintervenienterne har ved en udbredt anvendelse af ordet adventure efter
sagens anlæg søgt at påvirke bedømmelsen af degenerationsspørgsmålet. Derudover er
intensiteten af anvendelsen af adventure meget begrænset. Flere modhold vedrører ganske
små udbydere, som ikke bemærkes på markedet. Anvendelsen af adventurerejser til søgning
på internettet er først opstået efter sagens anlæg. Markedsføring på internettet har haft be-
grænset intensitet og har virket skjult for Albatros. Af de fremlagte hits er kun få relevante.


-
38
-

Albatros har anvendt ADVENTURE uden at degenerere varemærket. Koblingen af varemærket
til artsbetegnelsen rejser bevirker ikke degeneration.

Selve registreringen af domænenavnene adventure-rejser.dk og adventurerejser.dk udgør en
krænkelse af varemærkeretten og en overtrædelse af markedsføringsloven. Adventurerejser
anvendes for de samme varer, som ADVENTURE er registreret for, og ordet "rejser" adskiller ik
ke. Som fastsat i afgørelser fra Klagenævnet for Domænenavne skal der derfor ske overførsel
af domænenavnene.

Erstatningsgrundlaget foreligger ved, at Nyhavn Rejser ikke har villet overdrage
domænenavnene til Albatros, selv om Nyhavn Rejser har kendt Albatros' varemærkeret.
Albatros har herved mistet den fordel, det ville have at indehave domænenavnene, hvorfor der
skal betales for den skete markedsforstyrrelse.

Der er ikke udvist passivitet. Albatros har gjort indsigelse over for anvendelsen af adventure,
og indsigelserne er blevet efterkommet.

Nyhavn Rejser har anført, at sagens materiale dokumenterer, at der er en lang række
opfattelser af, hvad der kan forstås ved adventure, og at brugen af ordet skal signalere, at
rejsen indeholder noget usædvanligt og specielt. I branchen vides, hvad der forstås ved
udtrykket adventure, og det kan beskrives, hvad der ligger i det. Adventure anvendes til at
adskille de forskellige rejser, og kunderne forstår denne opdeling. Selv om det ikke skulle være
muligt at give en fast definition på adventure, har forbrugerne ikke haft svært ved at forstå
begrebet, og forbrugernes opfattelse af begrebet gør en egentlig definition unødvendig.

Parterne og biintervenienterne dækker samlet tre fjerdedele af markedet for individuelle rejser,
hvorfor sagen må ses som et spørgsmål om, hvorvidt markedsføring med betegnelsen
adventure for rejser skal forbeholdes en enkelt udbyder på markedet.

Branchen har anvendt adventure for rejser i en årrække. Adventure bruges både ved
kategorisering af rejsetyper og til beskrivelse af en bestemt type rejser. Adventure mangler
derfor særpræg til at kunne være registreret som varemærke. Allerede på
registreringstidspunktet var adventure uden særpræg, hvilket fremgår af materialet forud for
registreringen og særligt beskrivelsen i Gyldendals Ordbog.


-
39
-

Albatros har anvendt ADVENTURE på en sådan måde, at varemærket er blevet degenereret.
Albatros har flere gange anvendt ADVENTURE som en rejsekategori eller en rejseform og til
beskrivelse af en rejse.

Der er ikke fremlagt dokumentation for, at Albatros har rettet henvendelse til alle de
rejsebureauer, som har anvendt adventure i markedsføring af rejser, og der er ikke reageret
over anvendelsen af Adventurerejser som søgeord på internettet. Albatros har ikke løbende
søgt at forsvare sin eventuelle varemærkeret, og der kan ikke efterfølgende repareres på
denne passivitet.

Begrebet "uden præjudice" betyder "uden at forringe vedkommendes retsstilling", og
erklæringen af 22. september 1997 har derfor den betydning, at Nyhavn Rejser ikke øn- skede
nogen konflikt i 1997, men forbeholdt sig at tage konflikten op igen på et hvilket som helst
senere tidspunkt. Nyhavn Rejser har herved netop ikke tiltrådt Albatros' krav i brev af 18.
september 1997.

Domænenavnene har ikke været anvendt aktivt med Nyhavn Rejsers vidende. En henvisning til
Nyhavn Rejsers hjemmeside skyldtes en fejl. Der foreligger ikke brug af et eventuelt
varemærke eller forretningskendetegn ved den blotte registrering. Praksis fra Klagenævnet for
Domænenavne skyldes de privatretlige aftalevilkår, som brugerne af domænenavne
underkaster sig. Der er ikke hjemmel i markedsføringsloven eller varemærkeloven til overførsel
af domænenavne.

Der er ikke dokumenteret noget tab, hvorfor der ikke kan tilkendes erstatning. Albatros har
anvendt Adventurerejser som metatag på nettet og har derved undgået tab.

Adventurerejser giver mange hits ved søgning på internettet, og adventurerejser er også
anvendt som søgeord i søgemaskiner. Den intensive anvendelse på internettet har medvirket til
degenerationen.

Albatros kan ikke reparere på en opstået degenerering ved nu at gøre indsigelse over for dem,
der anvender ordet adventure. Brugen af adventure i forbindelse med sportsrejser må også
tages med, når der ses på degenerationsspørgsmålet.

Biintervenienterne har anført, at ordet adventure ligesom ordene camping, trekking,


-
40
-

shopping og booking er adopteret som en del af det danske sprog forud for registreringen af
ADVENTURE. Adventure er en samlebetegnelse for en særlig aktiv ferierejse, og der foreligger
dokumentation for dette helt tilbage til 1980, til trods for at rejsekataloger sjældent gemmes.
Betydningen af adventure er beskrevet tydeligt nok, og begrebet er egnet til at adskille
rejsetyper. Adventure har ikke haft fornødent særpræg, og varemærket må derfor slettes. Sub-
sidiært er ADVENTURE degenereret af de af Nyhavn Rejser anførte grunde.

Rettens afgørelse

Nyhavn Rejser findes ikke ved brev af 22. september 1997 at have accepteret ikke at ville
anvende Albatros' varemærke ADVENTURE i forbindelse med salg og markedsføring af rejser.
Erklæringen om uden præjudice at ophøre med anvendelsen af ordet ADVENTURE i
annoncering og i programmer kan ikke fortolkes som et løfte om, at Nyhavn Rejser vil afstå fra
senere at anvende ordet ADVENTURE, såfremt anvendelsen ikke strider mod nogen gyldig
varemærkeret, hvilket er til bedømmelse under den foreliggende sag.

Albatros har i 1996 overtaget ordmærket ADVENTURE, som blev registreret den 4. juni 1993
bl.a. i klasse 39 vedrørende transportvirksomhed og arrangering af rejser.

Det er ikke bevist, at anvendelse af ordet ADVENTURE i Danmark kan antages i 1993 at have
beskrevet en rejse, en rejseform eller bestemte kvaliteter ved en rejse.

Således må det ud fra det foreliggende materiale konstateres, at ADVENTURE på
registreringstidspunktet mest blev anvendt som navn for og beskrivelse af enkelte rej ser med
forskelligt indhold i engelsksprogede kataloger fra TrekAmerica og Exodus, som efter det
oplyste alene solgte et begrænset antal rejser på det danske marked.

Retten finder på baggrund heraf ikke, at der er ført bevis for, at ADVENTURE på
registreringstidspunktet var en artsbetegnelse for en bestemt kategori af rejser, eller at
ADVENTURE beskrev rejsernes art eller beskaffenhed.

Retten finder derfor ikke, at ADVENTURE manglede det fornødne særpræg til den foretagne
registrering på registreringstidspunktet.

Ophævelse af registreringen som følge af degeneration kræver efter varemærkelovens § 28,


-
41
-

stk. 2, nr. 2, at varemærket som følge af indehaverens virksomhed eller passivitet er blevet til
en almindelig betegnelse inden for branchen for den vare eller tjenesteydelse, som varemærket
er registreret for.

Ved vurderingen heraf spiller det ind, dels at ADVENTURE er et almindeligt kendt engelsk ord,
som har et beskrivende element i sig, også når det bruges for arrangerede rejser, dels at det
ikke er dokumenteret, at Albatros har gjort nogen særlig brug af ADVENTURE som varemærke
før omkring 1998.

Det forelagte materiale til belysning af brugen af ordet ADVENTURE i forbindelse med rejser
stammer væsentligst fra de sidste par år. Materialet, såvel Albatros' som andre
rejsearrangørers, peger på, at ADVENTURE er egnet til at fungere som en almindelig betegnel-
se for en gruppe af rejser, som har visse særlige kvaliteter. Selv om det ikke præcist kan
defineres, hvilke kvaliteter der skal være tilstede for, at en rejse kan kaldes ADVENTURE, er
ADVENTURE faktisk - i overensstemmelse med ordets betydning på engelsk - anvendt som et
begreb til beskrivelse af en kategori af rejser med særlige kvaliteter eller dele af indholdet i en
rejse.

Albatros har søgt at modvirke brugen af ADVENTURE, særligt når brugen heraf er sket ved
annoncering. Imidler tid har Albatros kun i mindre omfang anvendt ADVENTURE alene som
varemærke. Derimod har Albatros anvendt ordet ADVENTURE som overskrift for en gruppe
rejser, i forbindelser som adventurerejser, som tilføjelse til en destination som f. eks.
Australien adventure eller som "stort program med alt i .... adventure, naturoplevelser og ek-
sotisk ø-ophold".

Retten finder derfor, at ADVENTURE er blevet en almindelig betegnelse for rejser med visse
særlige oplevelseskvaliteter.

Registreringen af varemærket ADVENTURE må derfor ophæves, jf. varemærkelovens § 28, stk.
2, nr. 2, for så vidt angår registreringen i klasse 39, som omfatter transportvirksomhed og
arrangering af rejser. For så vidt angår registrering i klasse 16 foreligger der ikke doku-
mentation for, at varemærket er degenereret.

Da varemærket er degenereret vedrørende registrering i klasse 39, giver heller ikke
markedsføringsloven Albatros nogen beskyttet ret til ordet i sammenhæng med arrangering af 

rejser, hvorfor Nyhavn Rejser frifindes for Albatros' påstand 1, 2 og 3.Thi kendes for ret:

Sagsøgte, Nyhavn Rejser A/S, frifindes.

Sagsøgerens, Albatros Travel A/S's, registrering nr. VR 04.083 1993 af varemærket ADVENTURE ophæves for så vidt angår klasse 39.

I sagsomkostninger skal sagsøgeren, Albatros Travel A/S, inden 14 dage til sagsøgte, Nyhavn Rejser A/S, betale kr. 25.000.


Mette Christensen
Hans Jørgen Nielsen
Aksel Gybel
(sign.)


Udskriftens rigtighed bekræftes
p. j. v. Sø- og Handelsretten, den

 

Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med ...»

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»