MASAI - Beskyttelse af plagiat

Resumé

En jakke designet af Masai Clothing Company ApS havde fornødent særpræg og var beskyttet mod plagiat jf. markedsføringsloven

Dom i sagen V 54/01 


Masai Clothing Company ApS
(Advokat Gitte Holtsø)

mod

Weiersøe A/S (tidl. Pardon Clothing A/S)
(Advokat Per Hemmer)

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgte har plagieret en af sagsøger designet jakke, og i givet fald om sagsøgte skal betale erstatning.

Påstande

Sagsøger, Masai Clothing Company ApS, har nedlagt følgende
påstande:

1.
Sagsøgte, Weiersøe A/S (tidligere: Pardon Clothing
A/S), tilpligtes at anerkende at have krænket sagsøge-
rens rettigheder i henhold til markedsføringslovens §


- 2 -

1 ved markedsføring af den som bilag 1 fremlagte og
som bilag 1A afbillede jakke af mærket Pardon, vare
nr. 359.303.

2.
Sagsøgte forbydes at fremstille og markedsføre eller
lade fremstille og markedsføre den som bilag 1 frem-
lagte og som bilag 1A afbillede jakke af mærket Par-
don, varenr. 359.303.

3.
Sagsøgte tilpligtes at betale kr. 400.000, subsidiært
et efter rettens skøn fastsat mindre beløb, med tillæg
af procesrente fra sagens anlæg den 14. maj 2001.

Sagsøgte, Weiersøe A/S (tidligere: Pardon Clothing A/S),
har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et
mindre beløb med renter af 100.000 kr. fra den 14. maj
2001 og af beløb derover fra 26. juli 2001.

Sagsfremstilling

Masai og Masais jakke

Masai Clothing Company ApS (Masai) fremstiller og markeds-
fører modetøj af eget design til kvinder. Masai blev
grundlagt i 1992 af Hans Rye og Nina Rye. Masais kollekti-
oner sælges i ca. 375 tøjbutikker i Danmark, Norge, Sveri-
ge, Holland, Belgien og Tyskland samt i Masais 5 egne bu-
tikker beliggende i København(2), Odense, Lyngby og Vejle.

I Masais kollektion for sommeren 2000 indgik en jakke
"Balder Jacket Short", som er designet for Masai af desig-
neren Grith Gerner. Balder Jacket Short er en videreudvik-
ling af jakken Balder Jacket, som blev solgt i efteråret
1999.


- 3 -Jakken som vist ovenfor har en firkantet facon, idet den
er kort og meget bred. Jakken har krave i hele dens læng-
de, er uden lukning og har ærmerne påsyet ryg- og forstyk-
ke i en lige vinkel, dvs. uden anvendelse af sædvanligt
ærmegab. Der er ikke lommer eller andre detaljer på jak-
ken. Jakken har brede vævninger og er udført i 63% bomuld
og 37% viskose. Jakken er solgt til 569 kr.

I foråret 2001 har Masai markedsført to jakker, Lago og
Lambert, som er videreudviklet fra Balder Jacket Short.


Weiersøe og Weiersøes jakke


- 4 -

Weiersøe er et selskab, der producerer, markedsfører og
sælger tekstiler og konfektion under mærket "Pardon". Sel-
skabet sælger kollektioner til udvalgte butikker i Danmark
og til enkelte forretninger i det øvrige Skandinavien.

Masai blev i foråret 2001 gennem en kunde opmærksom på, at
der i Weiersøes forårskollektion for 2001 indgik en jakke,
nr. 359.303 (herefter også kaldet Pardon-jakken), som vist
nedenfor:


Jakken er gengivet i Pardons forårskatalog for 2001 såle-
des: (sagens bilag 1A)


- 5 -
Jakken er fremstillet som en del af Pardons kollektion,
som blev solgt i foråret og sommeren 2001. Jakken er frem-
stillet i farverne pink-lilla, æblegrøn og kaki. Jakken er
udført i en tæt vævning og er fremstillet i 64% polyester
og 36% hør.

Jakken har samme udformning og næsten samme dimensioner
som Balder Jacket Short. Forskellen på denne jakke og den
af Masai producerede jakke er dels, at der er en kort
slids i Pardon-jakken i sidesømmen forneden, at farve- og
materialevalg er et andet, og at kraven er lidt anderle-


- 6 -

des, se herom Annette Tristans forklaring. Pardon-jakken
er solgt til 599 kr.

Masai rettede ved brev af 12. marts 2001 henvendelse til
Weiersøe og krævede jakken fjernet fra markedet samt er-
statning for ulovligt salg.

Anden kontakt mellem parterne

Masai har tidligere ved brev af 16. februar 2000 fra advo-
kat Christian L. Bardenfleth rettet henvendelse til Weier-
søe i anledning af, at Masai mistænkte Weiersøe for kopie-
ring af Masais modetøj. Det anføres i brevet bl.a.:

"...
Årsagen til denne henvendelse skyldes, at vore
klienter på den nyligt afholdte modemesse i Bella
Centeret har konstateret, at der påtænkes markeds-
ført en efterårskollektion under anvendelse af va-
remærket PARDON, som vore klienter finder udgør en
direkte krænkelse af deres bedre rettigheder for
så vidt angår flere af vores klienters modeller
designet af Grith Gerner.
...
Vi henleder Deres opmærksomhed på markedsføringslovens §
1, hvorefter man handler i strid med god markedsførings-
skik, såfremt man foretager slavisk/meget nærgående efter-
ligninger af specifikke tøjmodeller/tøjkoncepter.

Vore klienter er i øvrigt opmærksom på, at en per-
son ved navn Steen Toft har indkøbt en række af de
modeller i vores klienters butikker i Lyngby og
København, der nu ses at være kopieret i Deres
PARDON efterårskollektion.
..."

Der er enighed mellem parterne om, at henvendelsen ikke
konkret vedrører jakken i denne sag.


Hanherred Avis
En forretning i Brovst ved navn "CIVINA" forhandlede i
foråret 2001 Pardon-jakken.

Der var i Hanherred Avis den 23. februar 2001 en artikel
under overskriften "Masai i Brovst":

"Masai lignende tøj fra firmaet "Pardon" bliver
det nye tøjmærke hos den netop nystartede mode-


- 7 -

tøjsforretning CIVINA i Brovst. Hvis man kan lide
Masai tøj, men synes det er for dyrt, kan man købe
efterligninger i CIVINA, til væsentligt billigere
priser.

31-årige Vibeke Thomsen fra Øland, har taget dette
unikke mærkevare ind i sit ellers brede sortiment
af kvalitetsmærkevarer fordi det er noget billige-
re end det originale Masai.
..."

0m kendt design på markedet

Weiersøe har fremlagt materiale til belysning af markedets
kendskab til det design, som ligger bag Balder Jacket
Short, bl.a. nedenfor gengivne billede af en traditionel
arabisk kofte som blev fremstillet i Nablus indtil
1920'erne eller 30'erne:

Opgørelse af erstatningskravet

Masai har opgjort sit erstatningskrav på baggrund af, at
Masais fortjeneste for Balder Jacket Short gennemsnitligt
var 165,17 kr.

Weiersøe har oplyst at have solgt 2.341 jakker. Idet Masai
antager, at Masai ville have solgt det tilsvarende antal
Balder Jacket Short fremkommer et erstatningskrav på
386.662,97 kr.


- 8 -

Masai har videre gjort gældende, at krav på markedsfor-
styrrelse kan fastsættes til 100.000 kr. Påstandsbeløbet
er imidlertid begrænset til 400.000 kr.

Forklaringer

Hans Rye har forklaret, at han har været i modebranchen i
over 30 år. I sommeren 1992 begyndte han virksomheden Ma-
sai sammen med sin søster, Nina Rye. De kontaktede Grith
Gerner, som er en anerkendt og dygtig designer, og fik
hende til at designe Masais kollektioner.

Allerede efter første kollektion var det succes med en
stil med meget brede overdele, som sidder løst og camou-
flerer skikkelsen. Overdelene kan kombineres med løse el-
ler tættere underdele. Allerede fra anden kollektion havde
Masai fundet frem til den stil, som Masai arbejder med i
dag. Udtrykket i Masais kollektioner er blevet stadigt ty-
deligere, og Masai arbejder nu med sit eget specielle de-
sign. Modeller kan genbruges fra sæson til sæson med min-
dre ændringer eller helt uden ændringer. Modeller sælger
gerne bedre og bedre gennem et par sæsoner, hvorefter sal-
get faldet, da modellen er blevet "slidt" i forbrugernes
og indkøbernes øjne.

Masai har nu en årlig omsætning på ca. 100 mill. kr. og
har 40 ansatte. 34% af omsætningen stammer fra eksport.

Der produceres to hovedkollektioner og to mellemkollektio-
ner om året. Grith Gerner modtog ca. 1 mio. kr. fra Masai
i 2001 for sine designs. Grith Gerner designer alle model-
ler for Masai i samarbejde med Nina Rye, som også står for
valget af farver og tekstiler. Tekstilerne udvikles i sam-
spil med produktionsstederne. Masai bruger hyppigt teksti-
ler med struktur, som falder tungt eller blødt.

Masai markedsfører sig bl.a. med kataloger i halv A4-
størrelse, hvilket var originalt i begyndelsen, men denne
katalogstørrelse anvendes nu også af konkurrenter.


- 9 -

Balder Jacket blev designet af Grith Gerner. Balder Jacket
solgtes i forretningerne fra foråret 1999 og var en succes
og en af Masais bedst sælgende jakker. Det var naturligt
med en fortsættelse, hvilket kom med Balder Jacket Short i
sommeren 2000. Balder Jacket Short blev solgt til detail-
handlerne til 229 kr., hvilket med en vejledende udsalgs-
pris på 569 kr. gav en faktor 1,5 i fortjeneste til tøjbu-
tikkerne ved salg. Masai havde en bruttofortjeneste på ca.
111 kr. ved salg af Balder Jacket Short til andre tøjbu-
tikker, og der blev solgt ca. 1.800 stk. hertil. Resten er
solgt i Masais egne butikker med en større fortjeneste.
Der vil dog være noget tøj, der forsvinder eller må sælges
på udsalg. Der er i alt solgt 2.341 stk. Balder Jacket
Short.

Han blev på Bella Centeret i februar 2000 opmærksom på
Weiersøe, som dengang hed Pardon, da to kunder fortalte,
at de havde set tøj, som lignede Masais. Han konstaterede,
at Pardons tøj var kraftigt inspireret af Masai. Dette re-
sulterede i brevet fra advokat Christian Bardenfleth. Han
fik imidlertid at vide, at det ville være svært at gå vi-
dere med sagen, hvorfor han opgav dette.

Han har kendskab til, at Steen Toft, som var en af med-
stifterne til Pardon, har opkøbt den ene model efter den
anden i Masai-butikken i Lyngby. Han antager, at det er en
af måderne, Pardon får gode ideer på. Endvidere ligner
Pardons brochurer Masais.

Herefter kom efterligningen af Balder Jacket Short. Han
blev opmærksom på det ved henvendelse fra en kunde, som
havde set noget tøj, der lignede Masai, af mærket Pardon.
Han fik herefter tilsendt avisartiklen fra Hanherred Avis.
Han har talt med den nævnte kunde og et par stykker mere
om Pardons tøj. Andre henvendelser har han hørt om gennem
Masais sælgere.

Stoffet og farverne på Pardons jakke kunne godt falde ind
i Masai-stilen, da stoffet er groft. Masai brugte dog ikke
en farve svarende til den røde i 2001. Masais farver bevæ-
ger sig typisk over hele farveskalaen, når man betragter


- 10 -

en længere periode. Der bruges meget afdæmpede farver, som
kunne kaldes naturfarver, men også undertiden turkis og
indigoblå. Masai anvender også grønne farver i sine kol-
lektioner. Nogle af modellerne og kombinationerne i Par-
dons forårskatalog 2001 kunne godt være inspireret af Ma-
sai.

Balder Jacket Short var en meget salgbar model, som Masai
havde tænkt sig kunne sælges igen senere, eventuelt med
små ændringer.

Balder Jacket Short blev ikke forsøgt solgt i 2001, men
erstatningskravet for afsætningen på 380.000 kr. hænger
sammen med, at Masai har dårligere muligheder for at sælge
Balder Jacket Short igen eller som en lidt ændret model.
Balder Jacket skulle afløses af Lambert og Lago ­ først og
fremmest Lago, som er inspireret af Balder Jacket, og som
af kunderne blev opfattet som en efterfølger af Balder
Jacket Short. Lago kom på markedet i foråret 2001 og er
ikke på markedet p.t. Det gik godt med at sælge Lago, som
havde salgstal, som svarede til Balder Jacket Short. Han
antager, at Lago kunne have solgt i det dobbelte antal ek-
semplarer, hvis Pardons jakke ikke havde været på marke-
det. Lago kunne også være god til et efterfølgende salg.
Balder Jacket Short blev introduceret igen efterfølgende,
men da var salget ebbet ud. Salget af Balder Jacket Short
er "slidt op".

Fremkomsten af Pardon-jakken kunne gøre tøjbutikker, som
havde baseret deres forretning på Masai, nervøse for deres
salg. En af måderne at fastholde kunder er ved et origi-
nalt og unikt koncept. Forstyrrelse af konceptet kan med-
føre tab af millioner.

Lars Tang har forklaret, at han er handelsuddannet, og at
han efter at have arbejdet nogen tid i tøjbranchen nu dri-
ver Weiersøe, som tidligere hed Pardon. Baggrunden for
navnet Pardon er, at ordet ser pænt ud, når man skriver
det. I februar 2000 kom den første kollektion. Der opere-
res med 4 kollektioner om året. Der er 160 modeller i ho-


- 11 -

vedkollektionerne og 70-80 modeller i mellemkollektioner-
ne.

Udviklingen af Pardons modeller sker ved, at sælgere eller
Steen Toft tager på inspirationstur til Frankrig og køber
prøver. Prøverne sendes til Polen, hvor der laves ændrin-
ger i modellerne. De nye modeller bliver syet og herefter
vurderet af Pardon. På den måde sker en løbende udvikling.

Pardon inspireres til farvesammensætningen ved at se ti-
dens trend inden for farver hos en gruppe i Herning.

Pardon skelede ikke til Masai ved udarbejdelse af sine
kollektioner, men måske lidt til Lindon, hvor Steen Toft
har været ansat. Det karakteristiske ved Pardons tøj er de
smarte farver, og at kollektionerne tager udgangspunkt i,
hvad der forventes at blive efterspurgt. Endvidere kan
Pardons tøj sælges i butikkerne med faktor 3, således at
et stykke tøj kan købes hos Pardon af butikkerne for 200
kr. og sælges for 600 kr. Dette er favorabelt for butik-
kerne, som derfor gerne vil handle med Pardon. Pardons
avance er lav - kun 80 kr. for et stykke tøj, som sælges
for 200 kr. Pardon sælges i 220-230 butikker i Danmark,
gerne butikker orienteret mod de voksne, hvor Pardon læg-
ges ind som en yngre linie til de modne piger, der vil ha-
ve smart, farverigt tøj.

Pardon er slået an som modetøj. Modellerne i kollektioner-
ne passer sammen farvemæssigt, og Pardons tøj hænger tit
samlet i butikken ­ shop i shop ­ ligesom butikkerne hyp-
pigt køber større dele af kollektionen, da modellerne sæl-
ger godt samlet.

Da han i februar 2000 modtog brevet fra advokat Christian
Bardenfleth, foretog han sig intet i den anledning. Han
fik ikke oplyst, hvad der angiveligt skulle være kopieret
fra. Det påstås ofte, at der er chikane, for når en produ-
cent sælger tøj, tages salget jo et andet sted fra.

Den omstridte jakke blev til i sommeren 2000, hvilket han
ved, da den var med på efterårsmessen samme år. Han kan


- 12 -

ikke erindre, hvordan jakken blev til. Han havde 200 bøj-
ler med modeller samt skitser og stof med til Polen. Mær-
kerne klippes ud af det tøj, som afleveres i Polen. Han
vil tro, at han har haft en prøve med, som godt kan være
købt af Steen Toft, måske i Masai. Der er imidlertid ikke-
tale om en slavisk kopiering. Pardon forholder sig kri-tsk
til materiale og farvevalg, og der er slids i Pardons jak-
ke.

Pardon-jakken blev leveret ud til butikkerne lige før års-
skiftet og solgte i foråret 2001. Salget ebbede ud i juli
til september 2001. Jakken er indfarvet i Italien. Der
blev lavet jakker i lyserød (1.000 stk.), lysegrøn (800
stk.), mørkegrøn og marine. Ham bekendt er der solgt 2.341
stk. af jakken.

Salget af jakken ophørte ikke trods Masais henvendelse, da
han ikke mente, at der blev gjort noget forkert ved, at
Pardon havde taget en tendens fra modebilledet og solgt
denne jakke.

Der er også andre i tøjbranchen, der bruger brochurer, som
er en halv A4 side i størrelse.

Han kender ikke til avisartiklen i Hanherred avis om CIVI-
NA. Pardons tøj er på intet tidspunkt blevet markedsført
som billigt.

Grith Gerner har forklaret, at hun er uddannet designer og
har arbejdet i branchen i ca. 20 år. Hun arbejder nu for
Masai og for bladet Alt for Damerne.

Hun har designet for Masai fra firmaets etablering i 1992.
Allerede fra 2. kollektion havde Masai fundet stilen, som
er karakteriseret ved at være stor og løs, men med stof,
som falder blødt eller tungt, så man fornemmer kroppen.
Masai er også kendetegnet ved, at modellerne kan genken-
des, da stilen holdes, og materialerne går igen. Masai
springer ikke efter trends i tiden, men kan dog tage ele-
menter fra moden.


- 13 -

Masai er ikke længere de eneste på markedet med den stil-
type, men i 1993 og 1994 var Masai alene om at udfylde en
niche for tøj i en stil, der nu anses som "Masai-agtig".

Hun henter ­ ligesom alle andre - inspiration til sine
skitser fra udlandsrejser, udstillinger og blade og fra,
hvad andre laver. Det materiale, som Weiersøe har fremlagt
under sagen, vil typisk være noget, som der kan hentes in-
spiration fra, og som man så selv "spinder" videre på til
det, man selv designer.

Hun finder idéerne og laver skitser, som drøftes med Nina
Rye, og de finder frem til, hvilke idéer der skal bruges.
Hun laver herefter fladtegninger, og der laves en prøvesy-
ning, som der eventuelt skal rettes på.

Balder Jacket var først i en lang udgave, som hun tegnede,
da hun syntes, det kunne være flot med en lang krave. Se-
nere kom det på tale at afkorte jakken, for at den kunne
tages oven på en længere klædning. Længden på 50 cm blev
valgt, da denne længde virker godt, når jakken "falder" om
skikkelsen. Kraven er det kendetegnende og er en flot, men
diskret detalje. Ærmerne virker små og spæde, og materia-
lerne er valgt, så jakken ikke kommer til at virke stor og
stiv.

Hun har ikke set Pardon-jakken før, men den ligner udpræ-
get Balder Jacket Short og er faktisk magen til. Den er
måske lidt tyndere i stoffet, men med en struktur, der
falder på en flot måde.

Masai har tøj, der i farven minder om Pardon-jakken. Hun
kan ikke huske, hvilke farver Balder Jacket Short blev
produceret i. Masais farver er de lidt douche naturfarver,
og Masai vil nok ikke have brugt samme pink farve. På den
anden side skifter farverne, og Masai vælger også inden
for det spektrum af farver, som er fremme i tiden. Der er
ikke nogen farver, som aldrig anvendes af Masai.

Balder Jacket Short er brugt efterfølgende. Det er muligt
at "spinde" idéer over modellerne, men der skal være tale


- 14 -

om noget nyt, og man skal hele tiden være lidt på forkant.
Modellen Lago fra sommeren 2001 er bygget over samme sil-
huet som Balder Jacket Short. Balder Jacket Short er også
med i kollektionen for 2002.

Annette Tristan har forklaret, at hun i 1968 afsluttede
sin uddannelse som designer på Kunsthåndværkerskolen. Hun
har fra maj 2000 har været design- og uddannelseschef på
designbranchens egen skole i Herning. Hun har inden da
rådgivet om trends og været designchef for Magasin du
Nord.

Hun har ikke haft kontakt med sagens parter, men har sam-
let det af Weiersøe fremlagte materiale om kendt design.

De to jakker, der er fremlagt, har stort set samme form.

Masai-jakken er kendetegnet ved at være kort uden lukning,
og ved at have lige påsatte ærmer i et meget åbent materi-
ale med en kimonolignende kant.

Pardon-jakken er også en vid og kort jakke med kimono-kant
og vinkelret påsatte ærmer, men jakken har to slidser.
Pardon-jakken er lavet i et andet stof, men der er ikke
den store forskel på stofferne. En forskel er, at Pardon-
jakkens krave er skåret anderledes ud i stoffet og på
grund af trådretningen kan slås ned, medens kanten på Ma-
sai-jakkens krave er væsentligt strammere. Det gør en for-
holdsvis stor forskel, om kraven er slået ned eller ej.
Kraven på Masais jakke kan dog også slås ned.

Hun mener, at en kunde, som er vant til Masai-tøj, vil
kunne se forskel på jakkerne, også på grund af forskelle i
farver og stoffer. Det kan lade sig gøre at kombinere Par-
don-jakken med Masai-tøj, men hun har svært ved at tro, at
målgruppen for Masai-tøj vil gøre det.

Det er moderne med tøj, som er for stort, for småt, for
kort eller for langt, og der er masser af tøj, hvor denne
teknik er anvendt. Der er mange, der har ladet sig inspi-


- 15 -

rere af den type tøj, som er kort, og Masai har brugt den
samme tendens som andre.

Den østerlandske jakke med vinkelret påsyede ærmer og uden
lukninger, som der er fremlagt et billede af, er "alle
jakkers moder", og Masai-jakkens facon fremgår også af læ-
rebøger som et udskæringsmønstre.

Masais kollektion som gengivet i kataloget for sommeren
2000 er karakteriseret ved en meget afslappet stil. Det er
en stil, der sætter personen i centrum. Stilen virker "in-
tellektuel". Farvevalget er dæmpet, og tingene passer sam-
men. Den pigetype, som har modellerne på, ser afslappet ud
og hviler i sig selv. Målgruppen er veluddannede yngre
kvinder, som ved, hvor de vil hen, kan lide naturmateria-
ler og er økologisk bevidste. Det er dog svært at genera-
lisere.

Pardons katalog for 2001 henvender sig til en helt anden
målgruppe. Der er ingen ro over pigerne i Pardons katalog.
Det er en pige, der vil se smart ud, og som er afhængig af
et bestemt look. Salget af Pardon-tøj er afhængig af, at
tøjet har den rigtige farve og er med på moden.

Hun tror ikke, at Masai nogen sinde ville sætte sine mo-
deller op som i Pardon-kataloget, eller at Masai ville
bruge de samme farver.

Procedure

Masai har anført, at Balder Jacket Short opfylder kravet
til særpræg og er et originalt design skabt af en af Dan-
marks kendteste designere. Der er lagt et betydeligt styk-
ke arbejde i at udvikle jakken, i stofvalget og i at passe
jakken ind i Masai-stilen. Udviklingen af jakken er sket
ved en selvstændig kreativ indsats, også selv om Grith
Gerner skulle have ladet sig inspirere af det generelle
modebillede og af en gammel arabisk klædedragt, da Grith
Gerner har foretaget en videreudvikling. Kombinationen af
flere kendte elementer kan også medføre et særpræg. Balder


- 16 -

Jacket Short var ikke en del af en modetrend, som alle an-
vendte.

Pardons jakke fremstår som en slavisk efterligning af Ma-
sais Balder Jacket Short. Der har været reaktioner fra
kunderne om ligheden, og artiklen i Hanherred avis viser
klart, at der er tale om en efterligning. Jakkernes lighed
kan ikke være tilfældig. Der var ikke andre jakker på mar-
kedet, som lignede Balder Jacket Short. Efter Lars Tangs
forklaring må det lægges til grund, at der er indkøbt en
Balder Jacket Short, som Lars Tang tog med til Polen og
fik kopieret. Der er ikke fremlagt nogen tegninger eller
skitser af Pardons jakke, og den eneste sandsyn-lige for-
klaring på sammenfaldene må derfor være, at udar-bejdelsen
af jakken er sket ud fra Masais model. Den almindelige in-
spiration, som finder sted i modebranchen, giver ikke ret
til en sådan slavisk kopiering.

Forskellene i jakkerne kan ikke tillægges særlig vægt.
Stoffet i Pardons jakke er også blødt og falder let, så
indtrykket af jakkerne bliver det samme. Masai bruger også
nogle af de farver, som er anvendt til Pardon-jakken.

En erstatning på 400.000 kr. er rimelig. Erstatningen sva-
rer til, at Masai kunne havde solgt 2.300 stk. ekstra af
Balder Jacket Short eller genbrugt modellen. Salget af
Pardons jakke har og vil have betydning for muligheden for
afsætning af opfølgende modeller. Markedsforstyrrelsen må
fastsættes til ikke under 100.000 kr. af hensyn til, at
Balder Jacket Short er en af Masais mest solgte modeller.
Der stilles ikke helt så høje krav til dokumentation for
tab i markedsføringssager som efter almindelig erstat-
ningsret.

Weiersøe har anført, at Balder Jacket Short ikke har sær-
præg. Alle elementer i jakken ­ den brede, firskårne form,
de lige linier, de lige påsatte ærmer, og at kraven går
hele vejen ned langs jakken ­ er udviklet over en kendt
grundform og tilhører det almindelige formforråd, som de-
signere går ud fra. Det er ikke dokumenteret, at der har
fundet en kreativ udvikling sted i forbindelse med udform-


- 17 -

ning af jakken. Kun de endelige tegninger er fremlagt.
Jakken er enkel og uden udsmykning eller detaljer. Det ka-
rakteristiske ved jakken er kun faconen, da jakken er uden
særlige designmæssige detaljer. Den enkle måde at udforme
jakken på kendes fra andre folkeslag og var en del af mo-
debilledet, som opererede med lidt for brede og lidt for
korte former. Det bestrides, at der kan opnås eneret til
en sådan grundform.

Inden for modetøjsbranchen er der en vid adgang til at ef-
terligne konkurrenternes produkter, og der er derfor ikke
noget forkert i, at grundformen for de to jakker er ens.

Pardon-jakken var en del af en forårskollektion, som havde
et helt andet udtryk end det, Masai anvender. Pardon-
kollektionen var karakteriseret ved at være holdt i mode-
farver modsat Masais dæmpede farvevalg, og stoffet til
Pardon-jakken var noget finere og fastere end Masais. Par-
don-jakken er ikke substituerbar med Masais jakke, da jak-
ken ikke passer ind i Masai-stilen, og da kundegrupperne
for de to jakker er forskellige. Pardon-jakken er heller
ikke markedsført som et billigere alternativ til Masais
jakke, da Pardon-jakken var dyrest. Jakkerne er ikke for-
vekslelige, da Masais kundegruppe efter Annette Tristans
forklaring ikke ville være i tvivl om forskellen, og Par-
don-jakken blev markedsført under navnet Pardon. Der er
derfor ikke sket markedsforstyrrelse.

De almindelige erstatningsbetingelser skal være opfyldt,
før der kan tilkendes erstatning. Masai skal dokumentere
det afsætningstab, som Masai hævder at have lidt. Det be-
strides, at et afsætningstab kan baseres på en formodning
om, at Masai ville have solgt et tilsvarende antal jakker,
som Weiersøe solgte. Masais jakke blev slet ikke solgt i
den periode, hvor Pardon-jakken solgte, og Masai har hel-
ler ikke i 2001 valgt at producere eller sælge Balder
Jacket Short, formentligt fordi afsætningen af jakken er
"slidt op". Der er ikke dokumenteret et afsætningstab på
den efterfølgende model, Lago, som har solgt godt. Endelig
er den opgjorte bruttoavance sat alt for højt.


- 18 -

Rettens afgørelse

Retten lægger efter Hans Ryes og Grith Gerners forklarin-
ger til grund, at Grith Gerner, delvist i samarbejde med
Nina Rye, ved en designmæssig indsats har udformet Balder
Jacket, som blev udviklet til Balder Jacket Short. Der er
ikke fremlagt materiale, der viser, at der var jakker på
markedet, som væsentligt lignede Balder Jacket Short. Selv
om flere af elementerne i Balder Jacket Short kunne gen-
findes i tøj på markedet, findes kombinationen af udskæ-
ring, dimensioner og sammenføjning af de enkelte tøjstyk-
ker sammen med den karakteristiske krave at give Balder
Jacket Short det fornødne særpræg til at være beskyttet
mod nærgående efterligninger.

Efter Lars Tangs forklaring og efter jakkernes lighed fin-
der retten at kunne lægge til grund, at Pardon-jakken er
syet med Balder Jacket Short som forlæg. Der er alene fo-
retaget tilføjelse af korte slidser forneden, ligesom kra-
ven på Pardon-jakken er lettere at slå ned. Da kraven på
Pardon-jakken i Weiersøes brochure imidlertid er vist op-
slået, findes denne forskel ikke afgørende, ligesom for-
skel i stof- og farvevalg ikke findes af betydning.

Retten finder derfor, at Pardon-jakken er en nærgående ef-
terligning af Balder Jacket Short, hvorfor Weiersøe har
krænket Masais rettigheder efter markedsføringslovens § 1.
Masais påstand 1 og 2 tages derfor til følge.

Det må lægges til grund, at salget af Pardon-jakken på
grund af den nærgående efterligning har betydet, at Masai
har haft sværere ved at få afsat Balder Jacket Short og
opfølgere herpå, da markedet for den type jakker blev
"slidt" ved salget af Pardon-jakken. Balder Jacket Short
blev imidlertid ikke solgt samtidig med Pardon-jakken, og
efter Hans Ryes forklaring var jakken Lago, som var en op-
følgning, godt sælgende. Retten finder derfor, at det kan
lægges til grund, at der kun er bevis for en mindre omsæt-
ningsnedgang, som væsentligst har givet sig udtryk i for-
bindelse med et senere forsøg på salg af Balder Jacket


- 19 -

Short. Erstatningen herfor findes skønsmæssigt at kunne
fastsættes 100.000 kr.

Salget af Pardon-jakken findes endvidere at have indebåret
en markedsforstyrrelse over for forhandlerne af Masai-tøj
og over for Masais kunder. Erstatningen for markedsfor-
styrrelse findes at kunne fastsættes til 50.000 kr.
Thi kendes for ret:

Sagsøgte, Weiersøe A/S (tidligere: Pardon Clothing A/S),
tilpligtes at anerkende at have krænket sagsøgerens, Masai
Clothing Company ApS´s, rettigheder i henhold til markeds-
føringslovens § 1 ved markedsføring af den som bilag 1
fremlagte og bilag 1A afbillede jakke af mærket Pardon,
varenr. 359.303.

Weiersøe A/S (tidligere: Pardon Clothing A/S) forbydes at
fremstille og markedsføre eller lade fremstille og mar-
kedsføre jakker af mærket Pardon, varenr. 359.303.

Sagsøgte, Weiersøe A/S (tidligere: Pardon Clothing A/S),
tilpligtes inden 14 dage at betale kr. 150.000 med tillæg
af procesrente af 100.000 kr. fra sagens anlæg den 14. maj
2001 og af 50.000 kr. fra den 26. juli 2001.

I sagsomkostninger betaler sagsøgte, Weiersøe A/S (tidli-
gere: Pardon Clothing A/S), inden 14 dage til sagsøger,
Masai Clothing Company ApS, 20.000 kr.Mette Christensen

Mogens Trepka Søren Jensen


(Sign.)


- 20 -

___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 

Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med ...»

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»