Markedsføringsloven - Fagbladet Kørelæreren

Resumé

Anmeldelse af konkurrentens CD-rom med teoriprøver var efter sit indhold i strid med markedsføringsloven

Domi sagen V 40/00 


Trafiktesten.dk
v/ Thomas Elling Buhl
(Advokat Bjarke Sandbeck Nilsson)

mod

Dansk Trafikskole Materiel A/S
(Advokat Henrik Hoeck)

Sagen drejer sig om en anmeldelse i fagbladet Kørelæreren af en cd-rom med teoriprøver som sagsøgeren markedsfører. Efter sagsøgerens opfattelse er anmeldelsen i strid med markedsføringslovens § 1 og § 2, stk. 1 og 2.

Parternes påstande

Sagsøgeren, Trafiktesten.dk v/ Thomas Elling (herefter Trafiktesten), har nedlagt
påstand om at sagsøgte skal betale 400.000 kr. med tillæg af procesrente fra sagens
anlæg den 3. april 2000.

Sagsøgte, Dansk Trafikskole Materiel A/S (herefter Dansk Trafikskole Materiel),
har nedlagt påstand om frifindelse.


- 2 -


Sagsfremstilling

Dansk Trafikskole Materiel er et datterselskab ejet af Dansk Kørelærer-Union der er
faglig organisation for kørelærere i Danmark. Selskabet udgiver medlemsbladet for
Dansk Kørelærer-Union, Kørelæreren, og sælger produkter til brug for kørelærere.
Selskabet udgav i 1996 første version af en cd-rom, Cd-rom 2, som bl.a. indeholder
teoriprøver til brug for undervisning og til hjemmebrug.

Den 10. januar 2000 udsendte Trafiktesten til de fleste af landets køreskoler en mar-
kedsføringsskrivelse og et prøveeksemplar af en cd-rom med bl.a. 5 teoriprøver til
brug for køreelevers forberedelse af teoretisk køreprøve. Cd-rommens indhold be-
skrives som: "...5 helt nye evaluerende teoriprøver. Der er endvidere en tavletest
samt en mulighed for randomfunktion, hvilket giver et utal af testmuligheder...".
Endvidere fremgår: "Alle prøverne bliver grundigt gennemgået spørgsmål for
spørgsmål i rettedelen. Cd'en har en helt ny funktion hvor eleven med et tryk på en
knap kan se de tavler, der er svaret forkert på.". Trafiktesten ønskede at køreskolerne
skulle sælge cd-rommen til deres elever, og prisen for køreskolerne svingede fra kr.
59,95 + moms pr. stk. ved bestilling af 1 stk. til kr. 39,95 + moms pr. stk. ved bestil-
ling af 25 stk. På Trafiktestens hjemmeside blev cd-rommen solgt for 149,95 kr.

Af cd-rommens cover fremgår at den indeholder 5 teoriprøver, test med færdselstav-
ler og randomstests. Af coverets inderside fremgår:

"Trafiktesten.dk indeholder 50 evaluerende teoriprøver. Billederne er taget set fra
førersædet i en bil. Der bliver stillet spørgsmål om, hvad du vil gøre i henhold til den
svarmulighed, der angives. Man skal klikke ved ja eller nej ud for hvert enkelt svar-
nummer. Til hvert billede kan der være et eller flere rigtige eller forkerte svar. I ret-
tedelen efter hver prøve bliver de enkelte spørgsmål grundigt gennemgået og rettet.
...
Tekniske krav til kørsel af trafiktesten CD-ROM:
IBM kompatible PC med Windows 95. Windows 98. eller Win NT (SP 3).
Minimum 640*480*8 skærmopsætning.
CD.ROM drev.
10 MB Harddisk plads.


- 3 -

Programmet er tekstbaseret og uden speak.

Installationsvejledning:
..."

Af cd-rommens bagside fremgår:

"Trafiktesten.dk indeholder teoriprøver til almindelig bil, kategori B. Alle prøver,
med undtagelse af tavletesten, er bygget op på samme måde som den endelige teori-
prøve hos politiet.

Prøverne giver dig mulighed for at kontrollere din viden og sikre dig, at du kan bestå
teoriprøven første gang. Som noget helt nyt indeholder Trafiktesten.dk en test kun
med færdselstavler. Her kan du checke din paratviden om færdselstavler. Random-
testen giver dig blandede prøver, så du kan teste din viden om og om igen med for-
skellige prøver hver gang."

Trafiktestens cd-rom blev under domsforhandlingen demonstreret på en bærbar pc
med styresystemet Windows 98 og skærmopløsning 800*600. Demonstrationen viste
at det billede som eleven skulle vurdere, fyldte ca. 1/3 af skærmen. Hertil kom tek-
sten med spørgsmål og svarmuligheder. Program-vinduet fyldte ikke hele skærmen
ud.

Den 28. januar 2000 udkom januar-nummeret af Kørelæreren. Det indeholdt faglige
artikler mv., et par sider med reklamer for Dansk Trafikskole Materiels produkter og
nogle sider med gengivelser af love, bekendtgørelser og cirkulærer mv. Endvidere
var der en anmeldelse af Trafiktestens cd-rom:

"Test af Cd-rom fra Trafiktesten"

Med spænding modtog jeg en ny Cd-rom med 5 evaluerende teoriprøver til test. Det
var lige som juleaften, jeg kunne næsten ikke vente med at få pakket op og lagt ski-
ven i drevet. Alt blev lagt til side og en Pentium 400 med Windows 2000 blev valgt
som den maskine der kort efter skulle vise det nye produkt. Moderne tider og en hur-
tig udvikling i branchen har for længst været med til at udstyre maskinen med to


- 4 -

skærme, hurtige grafikkort og meget ram. Lydkort og højttalere i topkvalitet til under
500,- kr., er også blevet hver mands eje, så udstyret burde nemt og smertefrit kunne
afvikle det lille nye produkt.

Ikke på Dansk
Med et barns iver blev Cd'en pakket op og lagt i drevet, og vupti, uden at røre hver-
ken tastatur eller mus, åbnede programmet selv et vindue med diverse filer.
Der blev hurtigt klikket på ikonet der skulle installere programmet og denne begynd-
te da også som forventet med det samme.
Imidlertid er jeg ikke typen der går til sprogundervisning på aftensskolerne, det er
tiden desværre ikke til, så var med en vis undren at installationstekster, advarsler
o.s.v. ikke var på dansk.
Nuvel, der kunne vel ikke ske noget ved at klikke sig igennem uden at læse eller for-
stå indholdet, så jeg fortsatte ufortrødent, men håbede dog, at selve programmet var
på mit kære modersmål.
Af erfaring bliver man klog, så jeg havde selvfølgelig skimmet brugsanvisningen på
indersiden af coveret inden jeg gik i gang. Bortset fra, at programmet skulle bruge 10
Mb plads på min harddisk, så var de øvrige systemkrav ikke skræmmende. Der var
342 Mb fri plads på disken, så nu var det bare med at komme i gang.
Da installationen var færdig var det dog med forundring jeg konstaterede, at jeg nu
havde 344 Mb fri plads på harddisken. Hele 2 Mb mere end da jeg startede installati-
onen. Var der mon problemer med Windows 2000 eller havde installationen nu over-
skrevet nyere eksisterende filer med ældre versioner. Nervøsiteten begyndte at brede
sig, men nu måtte jeg altså i gang med selve programmet.

Alt for lille skærmbillede
Der blev startet op, og det lille vindue der åbnede midt på skærmen mindede mig om,
at jeg lige havde fået en regning for manglende porto fra postvæsenet, der uden min
viden havde hævet taksterne fra 5,25 til 5,75. Hvorfor jeg kom til at tænke på fri-
mærker skyldes måske, at programvinduet ikke fyldte meget på min 21" skærm i
1280 x 1024 opløsning.
På menu skærmbilledet var placeret 5 små billeder, men der var ingen tekster der
oplyste om noget som helst. Jeg måtte have brillerne frem for første gang i meget
lang tid.


- 5 -

Ingen hjælp at få
OK, som erfaren bruger af en Pc ved jeg godt, at funktionstasten F1 giver bruger-
hjælp, så jeg fik hurtigt trykket på denne, men desværre uden der skete noget som
helst.
Jamen så klikkede jeg da på et af billederne for at se om det ikke ville sætte noget i
gang, og nu skete der minsandten noget. En teoriprøve startede med et billede, som
dog nærmest mindede mig om et stort frimærke, eller samme størrelse som dem der
benyttes på Internettet hvor overførselshastigheder med modems er af stor betydning.
Jeg ledte ihærdigt efter hjælp, for noget måtte være gjort forkert et eller andet sted,
og der var heller ingen lyd på. Det var stadig ingen tekster, ej heller med spørgsmål
eller svarmuligheder, så da jeg havde klikket mig gennem et par billeder, afsluttede
jeg programmet. Nuvel, den kortfattede brugsanvisning på indersiden af coveret måt-
te lige nærlæses, det var måske gået lige lovlig stærkt første gang i iveren efter at
komme i gang. Jeg måtte bide i det sure æble, for der stod ganske rigtigt ikke, at pro-
grammet kunne afvikles på det sidste nye styresystem fra Microsoft. Der stod også
helt tydeligt, at der ikke var lyd i produktet
Jeg kom naturligvis til at tænke tilbage på dengang, i de gode gamle dage, hvor jeg
første gang skulle optage en stumfilm i sort/hvid, eller den gang for mange år siden,
hvor en fuld teoriprøve i samme størrelse lå på en diskette (1,44 Mb). Den lignede til
forveksling det produkt, jeg sad med nu.
Jeg fandt en gammel maskine med Windows 98, installerede programmet igen, og
klikkede på start. Nu var der kommet tekster på, men programmet mindede mig sta-
dig om et forvokset frimærke, så jeg valgte at trække det over på min anden skærm,
der kun er en 17" og er sat til 1024 x 768, for derved i det mindste at få et indtryk af,
at billedet var større. Da jeg klikkede på den første prøve sprang programvinduet
imidlertid tilbage igen til min store skærm, så var jeg desværre lige vidt.
Nu ville jeg imidlertid i gang, så jeg accepterede det lille vindue midt på skærmen,
tog brillerne frem og begyndte afviklingen af den første prøve.

Teoriprøverne
Prøven kørte ikke automatisk som hos politiet, men ventede pænt på der blev klikket
i enten JA eller NEJ feltet. Et godt udgangspunkt for begynderen, men ikke særlig
realistisk som test inden der stiftes bekendtskab med den rigtige prøve hos politiet.
Jeg savnede også en indledning, med vejledning i prøveforløbet, men den var jeg


- 6 -

selvfølgelig bekendt med i forvejen, selvom ikke alle andre er i samme heldige situa-
tion.
Efter at have kørt to prøver, hvor langt den overvejende del af spørgsmålene gik på,
hvorvidt man ville være særlig opmærksom på vejens udstyr, et udtryk der slet ikke
benyttes til de rigtige prøver, blev det lidt trivielt og ensformigt.
Ligeledes forekom også en række billeder med indledningsteksten: "Bedøm situatio-
nen", hvilket ordvalg så vidt vides, ej heller benyttes til de rigtige prøver.
Efter forgæves at have ledt efter en hjælpe fil, video eller andet, der kunne oplyse,
om hvorvidt det måske var muligt at afvikle prøver efter "Emne" eller f.eks. "Del-
mål", måtte jeg konstatere at en sådan ikke fandtes, og at mulighederne ikke var til
stede. Det var ej heller muligt at få udskrevet et simpelt bedømmelsesskema efter
endt prøve, ligesom der heller ikke var mulighed for udskrivning af f.eks. en rette-
master til brug i en undervisningssituation, men dette skyldes måske, at programmet
slet ikke kunne bruges til formålet.

Konklusion
Et meget simpelt program der kan vise nogen små billeder, uden nogen form for faci-
liteter, der uvilkårligt leder tanken hen på fætter BR. Det samlede produkt fylder godt
10% af Cd-rom'en, men prisen er jo også sat derefter. Alt i alt må det siges at være et
dårligt køb.

1 ud af 6 stjerner.
...
G. Aagren-Svendsen"

Dansk Trafikskole Materiel har under sagen fået et software-firma til at udarbejde en
sammenlignende liste over funktioner som findes, henholdsvis ikke findes på Trafik-
testens cd-rom og Cd-rom 2 fra Dansk Trafikskole Materiel. De to produkter er
sammenlignet på 35 punkter. Kun i et tilfælde svares ja til at Trafiktestens cd-rom
indeholder det undersøgte punkt (Manuel kørsel af alle prøver). Til alle andre punk-
ter svares nej for Trafiktestens cd-rom. Dansk Trafikskole Materiels Cd-rom 2 inde-
holder samtlige undersøgte punkter.

Dansk Trafikskole Materiels egen cd-rom fra 1996 indeholder bl.a. ifølge sit cover
"Flot videoindledning til teoriprøverne som kører automatisk nøjagtig som hos poli-


- 7 -

tiet", "Mulighed for manuel kørsel", "Random Access ", "Udskriver bedømmelses-
skema ligesom hos politiet (valgfrit)" og "On-line hjælp".

En annonce Kørelæreren fra 1999 angav at "Kørekort med DRIVE 3" som var aflø-
seren for CD-rom 2 ville udkomme "ultimo 1999". "Kørekort med DRIVE 3" udkom
i april 2000. Cd-en kan køres på pc'er med følgende styresystemer: Windows
95/98/2000/ NT4.0. Den indeholder 10 teoriprøver, teoribog og opgaver. Den har
mulighed for automatisk og manuel afvikling af prøverne, Random Access, opgaver,
bedømmelsesskema, storskærmsprojektion, prøver efter emne og delmål samt ud-
skrivning af rettemaster. Prisen var i marts 2000-nummeret af Kørelæreren angivet til
238,40 kr. for elevversionen og 996 kr. for kørelærerudgaven ekskl. medlemsrabat og
moms.

En af Trafiktestens indvendinger imod anmeldelsen i Kørelæreren er at cd-rommen
blev testet på en computer med styresystemet Windows 2000 der på anmeldelses-
tidspunktet først var ved at blive lanceret. Det er oplyst at der var prøveudgaver af
Windows 2000 på markedet før systemet kom på gaden den 17. februar 2000.

Den 1. marts 2000 anmodede Trafiktesten Dansk Køreskole Materiel om at få opta-
get en annonce for Trafiktestens cd-rom i førstkommende udgave af Kørelæreren.
Den 10. marts 2000 meddelte selskabet at man ikke så sig i stand til at optage annon-
cen i førstkommende nummer af Kørelæreren. I brev af 14. marts 2000 bad Trafikte-
sten om optagelse af en annonce i et senere nummer af Kørelæreren. Den 29. marts
2000 meddelte selskabet at den ønskede annonce ikke ville blive optaget i bladet.

Trafiktesten klagede over den manglende optagelse af annoncen i Kørelæreren til
Konkurrencestyrelsen med henvisning til at leveringsnægtelsen udgjorde misbrug af
dominerende stilling på markedet. Konkurrencestyrelsen afgjorde klagen den 28.
februar 2001. Trafiktesten fik ikke medhold. Dansk Kørelærer-Union og Dansk Tra-
fikskole Materiel der skulle vurderes som en samlet økonomisk enhed, havde nok
dominerende stilling på markedet, men de havde ret til at nægte at reklamere for
konkurrerende produkter, medmindre der forelå særlige omstændigheder hvilket efter
styrelsens opfattelse ikke var tilfældet. Afgørelsen er ikke påklaget.


- 8 -

Trafiktesten har til brug for sagen udarbejdet en opgørelse over salget af cd-rommen
fra uge 1 til uge 52 i år 2000. Salget af cd-rommen på to køreskoler som indehaveren
af Trafiktesten.dk, Thomas Elling Buhl, er medejer af, Østerport og Nørrebro Trafik-
skoler, samt på Trafiktestens hjemmeside har stort set været jævnt fordelt over hele
året med fra 0 til 19 solgte cd-rommer om ugen. Kun i uge 1 på køreskolerne og i uge
33 på Nørrebro Trafikskole var der intet salg. Samlet var salget disse steder 816 stk.
cd-rommer i alt. I uge 1 blev solgt 50 stk. til køreskoler, i uge 2 90 stk., i uge 3 220
stk. og i uge 4 352 stk. Det samlede salg til køreskoler i uge 1-4 udgjorde 712 stk.
Herefter faldt salget. I uge 5-9 blev til køreskoler solgt hhv. 25 stk., 36 stk., 100 stk.,
20 stk. og 50 stk. Efter uge 20 blev der stort set ikke solgt nogen cd-rommer til køre-
skoler. Det samlede salg til køreskoler udgjorde 1339 stk.

Trafiktesten har oplyst at ca. 1/3 af eleverne på Østerport og Nørrebro Trafikskoler
købte Trafiktestens Cd-rom. I hele Danmark gik ca. 75.000 mennesker til teoriunder-
visning i 2000. Af disse havde Østerport og Nørrebro Trafikskoler en markedsandel
på 2,37%. Sagsøgeren har anført at man har regnet med et mindste salg på 5.000 cd-
rommer om året. Dette er baseret på en antagelse om at mindst 20% af de personer
som modtager teoriundervisning og går til teoriprøve, køber en cd-rom med teoriprø-
ver. Det svarer til et samlet salg på ca. 15.000 stk. om året. Sagsøgeren havde skøn-
net at kunne sælge 1/3 af disse eller ca. 5.000 stk. Sagsøgeren har endvidere antaget
at cd-rommen ville have en levetid på ca. 4 år hvorefter den skulle opdateres eller
revideres. Sagsøgeren har oplyst den gennemsnitlige avance til 30,45 kr. pr. cd-rom.

Forklaringer

Thomas Elling Buhl har forklaret at han er uddannet revisor, men nu medindehaver
og direktør for fire køreskoler i Københavnsområdet. I 1999 åbnede han en hjemme-
side med teoriprøver. I løbet af året 1999 nåede hjemmesiden op på omkring 7.000
besøgende om måneden hvilket gav ham idéen til at få lavet en cd-rom med teoriprø-
ver som eleverne kunne øve sig på hjemme. De eksisterende produkter på markedet
var dyre og ikke helt ajour med den seneste lovændring fra 1998 som vedrørte græn-
serne for promille- og spirituskørsel samt parkering ved vejkryds.

Cd-rommen blev udviklet i andet halvår af 1999 i samarbejde med Flemming Jensen
og Laulo Vedel-Pedersen. Thomas Elling Buhl stod for markedsføringen mens cd-


- 9 -

rommens faglige indhold er lavet af Flemming Jensen og Laulo Vedel-Pedersen. Et
IT-firma har stået for den tekniske udformning af cd-rommen. Tanken var at lave et
billigt produkt som eleverne kunne købe på køreskolerne for 99 kr. Derfor har de
valgt nogle faciliteter fra. Cd-rommen blev solgt fra hjemmesiden for 149 kr. for ikke
at ødelægge markedet for køreskolerne. Thomas Ellings trafikskoler har tidligere
solgt Dansk Trafikskole Materiels cd-rom. Det var nødvendigt at kræve 300 kr. for at
kunne sælge dette produkt med avance.

På trafiktestens cd-rom er fravalgt speak (tale) og automatisk tilpasning af skærmbil-
ledet til enhver skærmopløsning som brugeren måtte benytte. Det betyder at skærm-
billedet er bedst med en skærmopløsning på 600*800 på en Pentium computer med
Windows 98 som styresystem hvilket var det mest udbredte i 1999. De vurderede at
cd-rommen ikke ville blive brugt ret meget på computere med Windows 2000.
Hvis der er højere skærmopløsning end den anførte, bliver billedet mindre. Det er
dog ikke rigtigt at skærmbilledet bliver som et frimærke, heller ikke et stort frimær-
ke.

Listen som sammenligner de to cd-rommer, er tydeligvis udarbejdet for at fremhæve
Cd-rom 2's fortrin. Han kunne selv have lavet en sammenligning som viste Trafikte-
stens cd-roms fortrin.

I uge 1 solgte de cd-rommer til nogle som vidste at de havde produktet. Den 10. og
17. januar sendte de prøveeksemplarer ud til de fleste køreskoler i landet. Salget gik
rigtig godt i begyndelsen. Efter anmeldelsen stoppede salget nærmest. I uge 12 lave-
de de lidt telemarketing hvorefter salget livede lidt op igen. Gennem telemarketingen
blev Thomas Elling klar over hvor meget anmeldelsen i Kørelæreren havde betydet.
Mange kørelærere havde hørt at Trafiktestens produkt var dårligt.

Der var i hele 2000 et pænt salg på de køreskoler hvor Thomas Elling selv har ind-
flydelse. De fik mange positive reaktioner fra elever som havde været glade for at få
produktet med hjem. På to af Thomas Ellings køreskoler har ca. 1/3 af eleverne valgt
at købe cd-rommen. Hvis dette overføres til landsplan, kunne de have forventet et
salg på omkring 22.000 cd-rommer. Der er også solgt 250 til landets biblioteker.


- 10 -

Køreskolelærernes opfattelse var imidlertid at der var noget i vejen med produktet
når det ikke indeholdt de features (elementer) som anmeldelsen efterlyste. Derfor har
de i slutningen af 2000 udviklet en ny cd-rom med omtrent de samme features som
Dansk Trafikskole Materiels produkt. Den sælges fra en forhandler som er konkur-
rent til Dansk Køreskole Materiel. I 2001 er der solgt 3500 af den nye cd-rom til
grossisten for 99,95 kr./stk.- 79,85 kr./stk. afhængig af hvor mange der bestilles. Pri-
sen for den nye cd-rom er omkring det dobbelte af den første cd-rom som blev taget
af markedet med udgangen af 2000. De havde forventet at den første cd-rom skulle
opdateres efter ca. 4 år.

Gert Aagren-Svendsen har forklaret at han er direktør i Dansk Trafikskole Materiel
og Dansk Kørelærer-Union der er en landsdækkende organisation med 53 lokalfor-
eninger. 86-87% af danske kørelærere er organiseret i unionen. Dansk Kørelærer-
Union har tre datterselskaber, det ene er Dansk Trafikskole Materiel. Vidnet er direk-
tør i unionen og i selskaberne. Bestyrelsen i Dansk Trafikskole Materiel har besluttet
ikke at ville oplyse omsætningstal.

Kørelæreren sendes til medlemmerne af Dansk Kørelærer-Union, politiet, militæret
og AMU-centre. Det sælges også meget begrænset omfang i løssalg. Det sker at der
er anmeldelser i bladet. Der har ikke været anmeldelser siden den her omhandlede.

Vidnet havde ikke selv modtaget et prøveeksemplar af Trafiktestens cd-rom. Han
besluttede at skrive anmeldelsen fordi flere medlemmer ringede og foreslog at lave
en advarsel imod produktet. De fortalte bl.a. at deres homebanking-system var brudt
sammen efter de havde testet produktet.

Hans egen pc havde Windows 2000 og 21" skærm. Da han testede produktet, havde
billedet samme størrelse som da det blev demonstreret for retten - som et stort fri-
mærke. Da cd-rommen bl.a. er beregnet til undervisning hvor der sidder 6­12 elever
i teorilokalet, er det alt for småt når alle skal se det på samme skærm. Det er for dyrt
med en skærm til hver elev.

Det undrede vidnet at billedet ikke automatisk tilpassede sig skærmen da det er for-
holdsvist simpelt at lave. Det betød at han ikke kunne læse på skærmen uden briller.


- 11 -

Det undrede også vidnet at Trafiktesten ikke havde sendt cd-rommen til kvalitetsud-
valget. Flere af dem som havde været med til at lave cd-rommen, havde nemlig tidli-
gere lavet noget for Dansk Trafikskole Materiel. Måske ville Dansk Trafikskole Ma-
teriel selv have solgt cd-rommen hvis den havde været god. Der er jo store produkti-
onsomkostninger forbundet med sådan et produkt, og man ved aldrig hvornår det
bliver forældet.

Når billederne ikke kører frem automatisk, får eleven ikke tidsfaktoren med i prøven
som ved den rigtige teoriprøve hos politiet. Vendingen "vejens udstyr" benyttes ikke
i de uddannelsesplaner som Færdselsstyrelsen udgiver. Det er uhensigtsmæssigt at
bruge den vending, for eleverne kan blive overraskede når der benyttes andre formu-
leringer.

Man burde kunne lave en prøve efter emne eller delmål, så man kan øve sig på om-
råder man er usikker. Det kunne man med Cd-rom 2. I rettedelen til Trafiktestens cd-
rom fik man ikke besked om hvor man havde lavet fejl.

Vidnets konklusion var dengang som nu at det anmeldte produkt er simpelt. Tildeling
af stjerner i anmeldelsen var inspireret af tv-programmet Bogart og lignende. Da vid-
net kort tid forinden havde set at der blev solgt computerspil til børn i legetøjsforret-
ninger, og da spillet forekom legetøjsagtigt, skrev han som led i sin kunstneriske fri-
hed bemærkningen om Fætter BR.

Vidnet er ikke klar over om der var nogen egentlige fejl i Trafiktestens cd-rom. Der
var ikke noget i vejen med billederne der var som almindelige dias-billeder. Trafikte-
stens nye produkt er væsentligt bedre end det tidligere.

Bladet Kørelæreren skal ikke annoncere med et dårligt produkt. Da det er et fagblad,
skal udgiveren kunne stå inde for det der annonceres for. Bladet optager annoncer for
andres produkter hvis kvaliteten er i orden, også i tilfælde hvor Dansk Trafikskole
Materiel sælger et tilsvarende produkt. Anmeldelsen har således ikke noget med sel-
skabets egen daværende eller kommende cd-rom at gøre.

Den sædvanlige deadline for indlevering af materiale til den pågældende måneds
udgave er omkring den 6. i måneden; senere materiale kan eventuelt skubbes ind.


- 12 -


Vidnet er ikke klar over hvor mange af deres egne cd-rommer der sælges om året.
Dansk Trafikskole Materiel er i et processkrift blevet opfordret til at oplyse salgstal,
men vidnet fandt ikke disse oplysninger af betydning for sagen.

Det er ikke rigtigt at en cd-rom først skal opdateres efter 4 år, for reglerne ændres
hele tiden.

René Moreno har bl.a. forklaret at han arbejder med udvikling af software og har
udviklet Cd-rom 2 og Kørekørt med DRIVE 3 for Dansk Kørelærer-Union. Vidnet
har udarbejdet den fremlagte sammenlignende liste over Cd-rom 2 og Trafiktesten.

Under installationen af Trafiktestens cd-rom bemærkede vidnet at installationen var
på engelsk, og at der ikke, som det er sædvanligt, var en hjælpefunktion under F1.
Der var heller ingen multimedieeffekter med glidende overgange, animationer, rulle-
tekster mv. som findes på Cd-rom 2. Trafiktestens cd-rom er kun tekst og billeder.

På Cd-rom 2 kan man gå ind på et hvilket som helst billede i serien, så man ikke be-
høver at begynde forfra hver gang. På Trafiktestens cd kan kørelærere ikke lave in-
tern statistik over hvor mange gange de enkelte prøver har været brugt. Trafiktestens
cd indeholder ingen vejledning hvis man bruger testen forkert. Trafiktestens cd kan
kun køre frem manuelt, og det betyder at tidsfaktoren ikke er med i prøverne.

Trafiktestens cd har ikke store billeder, og billedet tilpasser sig ikke automatisk til
den anvendte skærm. Vidnet kender kun børnespil som ikke tilpasser sig automatisk.

Trafiktestens cd-roms prøver er ikke opdelt i samme emnegrupper som teoribogens
kapitler. Man får ikke noget bedømmelsesskema efter testen som viser hvor man har
svaret forkert. Det får man hos politiet og på Cd-rom 2. Man får dog at vide ved
hvilke billeder der er svaret forkert.

Sammenfattende kan det siges at de to cd-rommer er meget forskellige og faktisk slet
ikke kan sammenlignes. Vidnet har ikke vurderet om Trafiktestens cd-rom indehol-
der faktuelle fejl.


- 13 -

Laulo Vedel-Petersen har bl.a. forklaret at han er uddannet fotograf og har været
kørelærer i 15 år. I de sidste 10 år har han tillige beskæftiget sig med fremstilling af
undervisningsmateriale. Vidnet har taget alle billeder og skrevet teksten på Trafikte-
stens cd-rom. Vidnet har før lavet prøver og videoer for Dansk Trafikskole Materiel.
Han har aldrig hørt om kvalitetsudvalget.

De besluttede at lave en cd-rom som skulle koste ca. 100 kr. for eleverne, så alle
havde mulighed at købe den. Det produkt som allerede var på markedet, var for dyrt.
Det var ikke meningen at deres produkt skulle anvendes til at undervise efter.

Vidnets elever har været glade for at have mulighed for at foretage prøver hjemme.
De vil gerne have så mange prøver som muligt.

Rettedelen til Trafiktestens cd-rom er meget udførlig. Ud for hvert forkert besvaret
delspørgsmål er der begrundelse for hvorfor svaret er forkert. I andre produkter fin-
des en fælles begrundelse for hele svaret. Det er således ikke rigtigt at man ikke kan
få at vide hvor der er svaret forkert. Det lyder som om anmelderen ikke har været
langt nok inde i programmet. På Trafiktestens hjemmeside findes nu omtrent de
samme features som på den første cd-rom.

Politiets teoriprøver er ikke emneopdelte. Trafiktestens prøver er lavet så de svarer til
politiets prøver. Politiet bruger også udtrykket "vejens udstyr".

Der er flere faciliteter på deres nye cd-rom. Det skyldes at nogle af de kørelærere
som de har talt med om den første cd-rom, har sagt at de gerne ville have de mulig-
heder som blev efterlyst i anmeldelsen. De valgte at lave en ny cd-rom fordi det ville
være for dyrt at kæmpe imod den førstes dårlige rygte som var blevet skabt af an-
meldelsen. Anmeldelsen var den første der nogen sinde er lavet i Kørelæreren og
indtil videre også den sidste.

Trafiktestens anbringender

Det er ikke Dansk Kørelærer-Union der som faglig organisation har bragt en oply-
sende artikel om et produkt til sine medlemmer. Det er datterselskabet Dansk Trafik-
skole Materiel som udgiver Kørelæreren, og som bliver drevet forretningsmæssigt.


- 14 -

Selskabet sælger et produkt som svarer til Trafiktestens cd-rom. De to virksomheder
skal derfor betragtes som konkurrenter, og de er begge omfattet af markedsføringslo-
ven, jf. markedsføringslovens § 1.

Anmeldelsen af Trafiktestens produkt i Dansk Trafikskole Materiels blad Kørelære-
ren med urigtige og vildledende angivelser m.v. blev bragt for at skabe en markeds-
forstyrrelse og for at hjælpe sagsøgtes eget produkt hvilket er i strid med god mar-
kedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1. Det kan ikke berettige anmeldelsen at
Dansk Kørelærer-Union som organisation skal oplyse medlemmerne om nye produk-
ter. Ved vurderingen skal der tages hensyn til at Dansk Trafikskole Materiels eget
produkt var forældet, og det nye produkt var forsinket. Det forklarer at det var så
magtpåliggende for sagsøgte at få artiklen med i januar-nummeret.

Kørelæreren udsendes til 86-87% af det relevante marked for Trafiktestens cd-rom
hvilket skal tillægges betydning ved vurderingen af om anmeldelsen er i strid med
markedsføringsloven, og det bør skærpe kravene til objektivitet i anmeldelsen.

Artiklen i Kørelæreren om Trafiktestens produkt indeholder urigtige, vildledende og
usaglige oplysninger, jf. markedsføringslovens § 2, stk. 1.

Skærmbilledet angives at være på størrelse med et frimærke hvilket er urigtigt. Det er
usagligt at teste produktet på en 21" skærm med meget høj skærmopløsning som ikke
kan antages at være det gængse udstyr hos forbrugerne. Det er også usagligt at an-
meldelsen indeholder en lang beskrivelse af installation af produktet på en computer
med styresystemet Windows 2000 som på dette tidspunkt ikke var på markedet i en-
delig version, og som ikke er anført på coveret som anvendeligt styresystem til afvik-
ling af programmet. Anmeldelsen burde også nævne prisen for produktet som er et
vigtigt parameter for vurderingen.

Den egentlige anmeldelse begynder først ¾ nede i artiklen, og i realiteten er der kun
tre kritikpunkter: manglende automatisk afvikling af prøven, manglende vejledning
og bemærkninger til ordvalget. Anmelderens efterlysning af rettemaster viser at han
ikke har forstået at cd-rommen ikke var beregnet til undervisningsbrug.


- 15 -

Da anmeldelsen omtaler en konkurrents produkt, er det ikke tilladt at anvende den
nedsættende og latterliggørende tone som består i at skærmen sammenlignes med et
frimærke, og at forfatteren mindes "gode gamle dage" med stumfilm. Trafiktesten
skal heller ikke tåle at konkurrenten sammenligner deres produkt med et legetøjspro-
dukt når det er et seriøst produkt som skal bruges til at træne til teoriprøven.

Anmeldelsen er i realiteten en sammenlignende reklame for Dansk Trafikskole Mate-
riels egne produkter sammenholdt med Trafiktestens. Reklamen er forklædt som en
redaktionel artikel og overholder ikke reglerne om sammenlignende reklame. An-
meldelsen er utilbørlig på grund af meddelelsens form, jf. markedsføringslovens § 2,
stk. 2.

Det ses tydeligt af Trafiktestens salgstal at de urigtige, vildledende og urimeligt
mangelfulde oplysninger i anmeldelsen har påvirket efterspørgslen af Trafiktestens
cd-rom. Salget til køreskoler faldt markant efter bladet udkom den 28. januar hvoref-
ter det forblev på et ret lavt niveau indtil det blev taget af markedet. Anmeldelsen
udgør derfor en overtrædelse af markedsføringslovens § 2. Da Dansk Trafikskole
Materiel nægtede at lade Trafiktesten annoncere i Kørelæreren, har det ikke været
muligt for Trafiktesten at forbedre sit salg.

Da anmeldelsen er en overtrædelse af markedsføringslovens regler, har Trafiktesten
krav på erstatning, jf. markedsføringslovens § 13, stk. 2.

Der er ca. 75.000 personer der årligt går til køreprøver i Danmark. På Thomas El-
lings egne køreskoler lykkedes det at opnå salg til 30% af eleverne på skolen. Be-
vismæssigt må det komme Dansk Trafikskole Materiel til skade at man ikke har øn-
sket at oplyse om sine salgstal. Bruttoavancen for Trafiktesten udgjorde ca. 30,45
kr./stk. Trafiktesten kunne i hvert fald have opnået et salg på omkring 5.000 stk. om
året i en periode på 4 år. Der bør under de foreliggende omstændigheder ikke kræves
et stærkt bevis for dokumentation af tabets størrelse.


Dansk Trafikskole Materiels anbringender


- 16 -

Dansk Kørelærer-Union konkurrerer ikke med Trafiktesten, men har som overordnet
formål at fremme trafiksikkerheden. I tilknytning hertil har unionen et selskab der
fremstiller undervisningsmateriale.

Læserne af Kørelæreren har en legitim interesse i at få et mere nuanceret billede af
Trafiktestens produkt end det der gives ved en ensidig reklame. I dette tilfælde blev
oplysninger skaffet gennem en uafhængig brancheorganisation. Det vil være censur
hvis forbrugerne afskæres fra denne form for vigtige informationer.

Artiklen er hverken vildledende eller usaglig. Det skal ved vurderingen tages hensyn
til at anmeldelser typisk stilmæssigt har nogle opkvikkende bemærkninger for at
fænge læseren. Det er ikke dokumenteret at artiklen indeholder urigtige oplysninger.
Bemærkningen om Fætter BR kan derfor ikke føre til at artiklen anses som retsstri-
dig. Da produktet var for primitivt til at bruge professionelt, kan bemærkningen ikke
anses for nogen egentlig fejlbeskrivelse.

En del af artiklen handler om tekniske forhold, men det skyldes jo at beskrivelsen
tidsmæssigt svarer til forfatterens oplevelser med produktet hvorfor gengivelsen er
rimeligt begrundet. Det er også interessante oplysninger for andre som kan komme til
at sidde i samme situation. Derfor er der intet usagligt i de tekniske bemærkninger,
eller i at beskrivelsen af programmet først begynder et stykke ned i artiklen.

Det kan ikke bebrejdes Dansk Trafikskole Materiel at det i anmeldelsen bemærkes at
installationsvejledningen ikke er på dansk; produktet skal jo sælges på det danske
marked. Det kan heller ikke kritiseres at anmelderen bemærker at billedet ikke tilpas-
ser sig skærmen automatisk; det er utidssvarende at produktet ikke har denne egen-
skab. Det er helt naturligt at anmelderen bemærker at prøven ikke kører automatisk
frem, så brugeren ikke oplever den samme situation som findes ved de rigtige prøver.

Artiklen fremhæver også gode sider ved produktet. Det er nævnt at programmet star-
ter fint.

En anmelder må have en vis frihed med hensyn til hvilke funktioner man vil frem-
hæve. Der er derfor intet i vejen for at det bemærkes at det ikke er muligt at gennem-
føre test efter delmål.


- 17 -


I slutningen af artiklen konkluderes at produktet er simpelt til en billig pris. Disse
oplysninger er korrekte og kan derfor bringes i artiklen selvom de ikke er rosende.
Som helhed er artiklen ikke retsstridig. Der er foretaget nuanceret fremhævelse af
fordele og ulemper ved produktet.

Der er intet belæg for at antage at Dansk Trafikskole Materiels egne produkter har
betydet noget for anmeldelsen. Det er ubestridt at Cd-rom 2 kun var uaktuel vedrø-
rende reglerne om promillekørsel og parkeringsafstand fra kryds.

Grunden til Trafiktestens lave salg var at prisen ikke var konkurrencedygtig selv for
et discountprodukt. Trafiktesten har ikke dokumenteret at have lidt et tab. Trafikte-
stens overvejelser vedrørende muligt salg er ikke tilstrækkeligt til at dokumentere et
erstatningsberettiget tab. De foreliggende oplysninger kan end ikke danne grundlag
for en skønsmæssigt fastsat erstatning. I stedet skulle have været fremlagt uddrag af
bogholderi eller fakturaer til dokumentation for salg. Cd-rommen kunne med sikker-
hed ikke holde i 4 år uden opdateringer. Dette ses også af at Trafiktesten selv efter
blot et år på markedet har lanceret en ny udgave af sit produkt.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Fagbladet Kørelæreren bragte i det nummer som udkom den 28. januar 2000, en arti-
kel som beskrev Trafiktestens cd-rom med teoriprøver som netop var kommet på
markedet og udsendt som prøveeksemplar til de fleste af landets køreskoler. Kørelæ-
reren udsendes til omkring 86-87% af landets køreskoler og udgives af Dansk Tra-
fikskole Materiel der er ansvarlig for indholdet af bladet.

Dansk Trafikskole Materiel markedsførte i januar 2000 en cd-rom, Cd-rom 2, som
udkom første gang i 1996, og som indeholdt teoriprøver og visse yderligere mulighe-
der til brug for undervisning i teori eller hjemmebrug for eleverne. Dansk Trafikskole
Materiel havde i januar 2000 en ny cd-rom med teoriprøver, Cd-rom med DRIVE 3,
under udvikling. Dansk Trafikskole Materiel og Trafiktesten er derfor konkurrerende
virksomheder, og anmeldelsen af Trafiktestens produkt skal vurderes på baggrund
heraf.


- 18 -

Efter de fremkomne oplysninger om Trafiktestens produkt kan det lægges til grund at
produktet var simpelt, men funktionsdygtigt og væsentlig billigere end sagsøgtes Cd-
rom 2.

Anmeldelsen indeholder en række tekniske oplysninger vedrørende anmelderens
erfaringer med afvikling af programmet på en computer med et styresystem som ikke
er angivet som anvendeligt på cd-rommens cover. Disse oplysninger vedrører uved-
kommende forhold og har uforholdsmæssig stor vægt i artiklen.

Anmelderen beskæftiger sig først sent i artiklen med programmets indhold. Artiklen
er angivelig skrevet ud fra en forudsætning om at cd-rommen skulle anvendes til
undervisningsbrug. Sagsøgerens cd-rom skulle imidlertid ikke anvendes til gruppe-
undervisning, men til selvstudium, og det fremgik af coveret. Den måde hvorpå pro-
duktet beskrives, er derfor vildledende for læseren. Beskrivelsen af skærmbilledet
med anvendelse af en frimærke-metafor er misvisende, og beskrivelsen er urimeligt
nedladende. Anmeldelsens henvisning til prisniveauet uden direkte at angive prisen
er mangelfuld. Henvisningen til Fætter BR og associationen til stumfilm er i den giv-
ne sammenhæng klart uacceptabel i sammenlignende markedsføring.

Anmeldelsen er således i strid med markedsføringslovens § 1 og § 2, stk. 1 og stk. 2.

Det fremgår af oplysningerne om Trafiktestens salgstal til køreskoler at de urigtige,
vildledende og urimeligt mangelfulde angivelser er egnede til og har ført til en på-
virkning af efterspørgslen på Trafiktestens produkt.

Dansk Trafikskole Materiel er erstatningsansvarlig for den skade som anmeldelsen
har påført Trafiktesten, jf. markedsføringslovens § 13, stk. 2.

Oplysningerne om Trafiktestens salgstal viser at internetsalg og salg på Thomas El-
ling Buhls egne køreskoler hvor salget antagelig sker direkte til eleverne, stort set var
upåvirket af artiklens offentliggørelse den 28. januar 2000. Herefter anser retten det
for sandsynliggjort at anmeldelsen påførte Trafiktesten et omsætningstab og tab som
følge af markedsforstyrrelse. Tabene var påregnelige for Dansk Trafikskole Materiel.
Retten anser det for usandsynligt at salget af Trafiktestens cd-rom kunne have fortsat
i 4 år uden opdateringsomkostninger. Retten fastsætter herefter skønsmæssigt tabet


- 19 -

under hensyn til oplysninger om markedets størrelse, opnået salg og avance til
225.000 kr.


Thi kendes for ret:

Sagsøgte, Dansk Trafikskole Materiel A/S, skal inden 14 dage betale 225.000 kr.
med procesrente fra 3. april 2000 til sagsøgeren, Trafiktesten.dk v/Thomas Elling.

I sagsomkostninger skal sagsøgte inden samme frist betale 25.000 kr. til sagsøgeren.Jens FeilbergEbbe Kristiansen Hans Jørgen Nielsen(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes. Sø- & Handelsrettens kontor, den
P.j.v.


met på
markedet og udsendt som prøveeksemplar til de fleste af landets køreskoler. Kørelæ-
reren udsendes til omkring 86-87% af landets køreskoler og udgives af Dansk Tra-
fikskole Materiel der er ansvarlig for indholdet af bladet.

Dansk Trafikskole Materiel markedsførte i januar 2000 en cd-rom, Cd-rom 2, som
udkom første gang i 1996, og som indeholdt teoriprøver og visse yderligere mulighe-
der til brug for undervisning i teori eller hjemmebrug for eleverne. Dansk Trafikskole
Materiel havde i januar 2000 en ny cd-rom med teoriprøver, Cd-rom med DRIVE 3,
under udvikling. Dansk Trafikskole Materiel og Trafiktesten er derfor konkurrerende
virksomheder, og anmeldelsen af Trafiktestens produkt skal vurderes på baggrund
heraf.


- 18 -

Efter de fremkomne oplysninger om Trafiktestens produkt kan det lægges til grund at
produktet var simpelt, men funktionsdygtigt og væsentlig billigere end sagsøgtes Cd-
rom 2.

Anmeldelsen indeholder en række tekniske oplysninger vedrørende anmelderens
erfaringer med afvikling af programmet på en computer med et styresystem som ikke
er angivet som anvendeligt på cd-rommens cover. Disse oplysninger vedrører uved-
kommende forhold og har uforholdsmæssig stor vægt i artiklen.

Anmelderen beskæftiger sig først sent i artiklen med programmets indhold. Artiklen
er angivelig skrevet ud fra en forudsætning om at cd-rommen skulle anvendes til
undervisningsbrug. Sagsøgerens cd-rom skulle imidlertid ikke anvendes til gruppe-
undervisning, men til selvstudium, og det fremgik af coveret. Den måde hvorpå pro-
duktet beskrives, er derfor vildledende for læseren. Beskrivelsen af skærmbilledet
med anvendelse af en frimærke-metafor er misvisende, og beskrivelsen er urimeligt
nedladende. Anmeldelsens henvisning til prisniveauet uden direkte at angive prisen
er mangelfuld. Henvisningen til Fætter BR og associationen til stumfilm er i den giv-
ne sammenhæng klart uacceptabel i sammenlignende markedsføring.

Anmeldelsen er således i strid med markedsføringslovens § 1 og § 2, stk. 1 og stk. 2.

Det fremgår af oplysningerne om Trafiktestens salgstal til køreskoler at de urigtige,
vildledende og urimeligt mangelfulde angivelser er egnede til og har ført til en på-
virkning af efterspørgslen på Trafiktestens produkt.

Dansk Trafikskole Materiel er erstatningsansvarlig for den skade som anmeldelsen
har påført Trafiktesten, jf. markedsføringslovens § 13, stk. 2.

Oplysningerne om Trafiktestens salgstal viser at internetsalg og salg på Thomas El-

Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med ...»

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»