Markedsføring - Biva Møbler

Resumé

Hvilestol fra Biva Møbler Odense A/S med timeglasformet understel var i strid med god markedsføringsskik, da det var en efterligning, som kunne forveksles med Ekornes ASA's hvilestol "Stressless".

Dom i sagen V-109-04


Ekornes ASA
(Advokat Erling Borcher)

mod

Biva Møbler Odense A/S
(Advokat Anette Moll Berg
v/advokat Jette Kayerød Christensen)


Indledning og påstande

Sagen vedrører spørgsmålet, om Biva Møbler Odense A/S' forhandling af en hvilestol er i strid med god markedsføringsskik på grund af udformningen af stolens understel set i forhold til hvilestolen "Stressless", som produceres af Ekornes ASA.

Ekornes ASA har nedlagt påstand om:
1. At det forbydes Biva Møbler Odense A/S (herefter Biva) at importere, sælge og markedsføre hvilestole med et timeglasformet understel som vist i bilag 1-6.
2. At det forbydes Biva at importere, sælge og markedsføre fodskamler med et timeglasformet understel som vist i bilag 1-6, og
3. At Biva tilpligtes at betale 1.000.000 kr. med tillæg af procesrente fra replikkens indlevering den 7. marts 2005.

Biva Møbler Odense A/S har påstået:
Frifindelse for påstand 1 og 2.
Frifindelse, subsidiært betaling af et af retten fastsat mindre beløb, for påstand 3.

Sagens faktum

Parterne

Ekornes ASA (herefter Ekornes) er et norsk selskab, som udvikler og producerer møbler til hjemlandet og til eksport.

Hovedprodukterne er lænestole, sofaer og madrasser i et dyrere prisleje. Den årlige omsætning overstiger 2 mia. NOK. Biva er en dansk møbelkæde med 36 forretninger fordelt over hele landet med overvægt i Jylland. Møblerne sælges usamlede og er i et lavt prisleje.

Stressless hvilestol

Stressless er navnet på Ekornes' hvilestol, som blev introduceret i 1971 i en stålkonstruktion. I 1980'erne udvikledes stolen i en trækonstruktion, og Ekornes begyndte at eksportere stolen til andre lande. Stolens understel udgøres nederst af en ring mod gulvet. I ringen er der en glidering, således at stolen kan drejes rundt. På stolens sider er der lodrette vanger/ben fra armlænene og til ringen mod gulvet. Vangerne er udformet med et svaj, hvilket giver understellet et udtryk, som Ekornes betegner "timeglasform". Vangerne er fastgjort i indersiden af ringen mod gulvet og ikke ovenpå ringen. På de første modeller af Stressless var ringen sat sammen af to halve ringe, som var fæstet med nagler på det sted, hvor vangerne gik ind i ringen. Fodskamlen har på samme måde et understel med timeglasform, men skamlen kan ikke drejes.

Stressless har en indbygget vippefunktion, således at brugeren kan læne stole tilbage. Vippefunktionen er indbygget i stolens sider ved armlænet i form af et glidehjul, som påvirkes afhængig af brugerens vægt. Ekornes producerer også sofaer med Stressless funktion i form af en individuel vippefunktion i hvert sæde i sofaen. Andre sofaer fra Ekornes har ikke denne funktion.

Patent- og Varemærkestyrelsen afslog foreløbigt den 31. juli 2003 at registrere understellet som varemærke på grund af manglende særpræg. Ekornes har bedt Patent- og Varemærkstyrelsen om fristforlængelser. Varemærkerettigheder er ikke gjort gældende under retssagen.

Markedsføring af Stressless

I 1999 vandt Ekornes "The furniture industry award" for Stressless model Savannah Recliner.

I en avisartikel i "Tvedestrandposten" i august 2003 fremhæves Ekornes gode design som årsag til flerdobling af omsætningen. Af en artikel i "Tre og Møbler" i 2003 fremgår, at Ekornes havde sponsoreret en designpris. I det norske blad "Design:Interio" omtales Stressless i 2004 ved en gennemgang af de bedste lænestole som verdens bedste stol at sidde i.

I Ekornes' danske Stressless katalog 2004 fremhæves gennem tekst til et billede af en stol, der er gennemskåret, således at opbygningen af stolen kan ses, 9 elementer ved stolen, der gør den til " den mest komfortable lænestol". Understellet fremhæves ikke i teksten, men rotationsmuligheden i ringen og stabiliteten ved et stel med to ben omtales, og stolen er fotograferet således, at understellet er synligt. Det fremgår af kataloget, at Stressless fremstilles i flere modeller, men alle med samme understel. Ryglæn og hynde er udformet i adskillige varianter. Ekornes har oplyst, at der er 32 forskellige polstringer, 6 forskellige træsorter og 4-5 lædertyper afhængig af farve. Nogle af modellerne produceres i størrelserne small, medium og large. Der lægges generelt vægt på stolens komfort og kvalitet/holdbarhed i markedsføringsmaterialet.

Eksempler fra kataloget:

Stressless forhandles 60 steder i Danmark, hvoraf 43 er Idé Møblerforretninger og 17 er selvsændige forhandlere. Siden 1995 er Stressless indgået som en del af varesortimentet i Idé Møblers hustandsomdelte katalog. Budskabet i beskrivelsen af Stressless er overordnet, at det er en komfortabel hvilestol. Stressless fylder 4 hele sider i Idé Møblers hovedkatalog 2003. Idé Møbler udsender også særlige "flyers" alene med omtale af Stressless. Disse flyers er produceret af Ekornes. Ekornes har fremlagt en række avisannoncer, hvor såvel Idé Møbler som andre forhandlere reklamerer for Stressless.

I årene 2001-2004 er der annonceret for Stressless i TV-reklamer, hvilket sker i form af kampagner 2-3 gange om året i TV2, TV3 og TV3+. Udgifterne ved markedsføringen af Ekornes' produkter i Danmark er oplyst at være 1,1 mio. DKK i 2001, hvoraf 75 % anslås at vedrøre Stressless. Hertil kommer TV-reklamer for 3 mio. DKK, hvoraf 50 % anslås at vedrører Stressless. I 2002 er tallene henholdsvis 1,25 mio. DKK og 2,75 mio. DKK, i 2003 og 2004 henholdsvis 1,3 mio. DKK og 2,75 mio. DKK for hvert år, og i 2005 henholdsvis 1,3 mio. DKK og 2 mio. DKK.

Af en rapport af 17. januar 2003, udarbejdet af Markeds- og Mediainstituttet AS, Norge, på grundlag af en "Telefonundersøkelse i befolkningen i Danmark om møbelprodusenter og møbelkjeder december 2002", fremgår følgende resultater om uhjulpet kendskab til "regulerbare hvilestolsmerker og ­produsenter":

Stressless 10 %
Ekornes 3 %
Berg Furniture 1 %
Andre 0 %

Det højeste kendskab til Stressless findes i gruppen 25-39 år, blandt de højeste indtægtsgrupper og blandt personer bosat i regionen "Øerne", hvilket er Danmark uden København og Jylland.

Resultaterne ved hjulpet kendskab er, når både "kjøpt hvilestol av", "kjenner godt" og "kjenner litt" lægges sammen:
Stressless 46 %
Ekornes 16 %
Northern Comfort 11 %
Scan Sit 10 %
Kebe 4 %
Berg Furniture 2 %
Hjellegarde 1 %

Omsætning af Stressless

Siden introduktionen af Stressless i Norge i 1971 er omsætningen steget, således at der i dag eksporteres til 30 lande fordelt på 5 kontinenter. I 2003, 2004 og 2005 solgte Ekornes ca. 200.000 stole om året svarende til en årlig omsætning på 1,4 - 1,7 mia. NOK.

Omsætningen af Stressless i Danmark var ca. 5 mio. NOK i 1993 og 14 mio. NOK i 1994. Omsætningen steg frem til 2001, hvor den udgjorde 49 mio. NOK. I 2002 var den 61 mio. NOK og i 2003 60 mio. NOK.

Antallet af solgte Stressless stole i Danmark er opgjort således: 2002 13.216 stk., 2003 11.946 stk., 2004 12.301 stk. og 2005 10.903 stk.

Prisen for en Stressless ekskl. skammel begynder ved 5.500 DKK for en kampagnemodel (normalpris 7.500 DKK) og går op til 16.000 DKK.

Bivas hvilestol

I 2002 begyndte Biva at forhandle den model hvilestol, som er omtvistet under denne sag. Stolen er solgt under forskellige varenumre.

Bilag 1 viser Bivas stol med varenr. 140041 til 1.999 DKK inkl. fodskammel:

Bilag 2 viser Bivas stol med varenr. 140074 til 1.999 DKK inkl. fodskammel:

Bilag 3 viser Bivas stol med varenr. 140195 til 2.499 DKK inkl. fodskammel:

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 4 er Bivas stol med varenr. 140300 til 1.999 DKK inkl. fodskammel.

Bilag 5 er Bivas stol med varenr. 140302 til 1.999 DKK inkl. fodskammel:

Bilag 6 er en stol med varenr. 140380 til 1.999 DKK inkl. fodskammel:

I Bivas udsalgskatalog i 2004 er der billeder af stolene vist i bilag 4 og 1 med tilføjelse af følgende tekst:
LÆKKER HVILESTOL MED FODSKAMMEL. MED JUSTERING I RYGGEN OG NAKKESTØTTEN. FLOT MASSIV DREJEUNDERSTEL I NATUR ELLER BEJDSET. OPTIMAL SIDDEKOMFORT. BETRUKKET MED ÆGTE LÆDER PÅ ALLE SLIDFLADER. 140300

Samme tekst er der for stolen ­ bilag 1 ­ med den forskel, at understellet alene er i natur, og at stolen er betrukket med slidstærkt sandfarvet microfiber.

Bivas stole har et understel med en rund ring mod gulvet med glidefunktion. Ringens diameter er forskellig fra diameteren af Stressless' ring. Vangerne/benene er fastgjort ovenpå ringen med to synlige nagler. Naglerne ses ikke tydeligt på mørke understel som for eksempel varenummer 140302. Endvidere er træets dimensioner forskellig fra Stressless, både med hensyn til tykkelse og bredde.

Biva spurgte i oktober 2004 den taiwanske producent Great Modest Enteprises Ltd., hvornår den runde ring af træ er udviklet, og firmaet svarede, at den er udviklet for 5 år siden efter idé fra amerikanske kunder.

Biva har udarbejdet en opgørelse over antal solgte stole og omsætning for hvert varenummer. Det totale salg er 5.367 stole, og den totale omsætning er 8.683.833 DKK uden moms:

4kv 05 3kv 05
2kv 05
1kv 05
4kv 04
3kv 04
2kv 04
140041 Stk.
1
5
40
39
111
137
175
Oms.
799
7.064
61.746
61.478 175.174 217.492 277.837
140074 Stk.
1
1
26
150
100
66
9
Oms.
559
639
24.238 176.396 125.398 101.840
14.393
140195 Stk.
2 13
343
44
Oms.
1.840
18.295 557.401
99.965
140300 Stk.
1 12
199
150
105
182
Oms.
479
12.474 235.796 179.849 162.476 289.648
140302 Stk.
1
4
28
6
17
Oms.
719
4.797
32.324
8.995
27.186
140308 Stk.
55 89
40
Oms.
59.744 138.409
63.9681kv 04
4kv 03
3kv 03
2kv 03
1kv 03
4kv 02
3kv 02
140041 Stk.
208
35

Oms. 330.634
55.892
140300 Stk.
278 439.327
281
392
475
463
251
Oms.
445.802 623.890 755.852 739.630 404.199
140302 Stk.
28
26
21
45
22
53
11
Oms.
42.858
40.779
29.584
71.524
35.182
84.758
17.591


2kv
02 1kv
02
140195 Stk.
332
76
Oms. 868.512 212.724

Andre hvilestole

Der er fremlagt billeder af andre hvilestole med skammel, men Ekornes finder ikke bortset fra stolene på bilag C, D, E og F, at disse stole krænker Stressless, idet understellet er konstrueret og udformet efter andre principper.

Bilag C viser en stol med timeglasformet understel og fastgørelse af benene ovenpå ringen. Stolen er solgt gennem First Line Partner i 2004, men er ikke på markedet længere.

Bilag E og F viser en hvilestol med timeglasformet understel og fastgørelse af benene ovenpå ringen. Stolen forhandles gennem en kinesisk virksomhed. Ifølge Ekornes er der rejst indsigelse overfor virksomheden, og sagen verserer endnu.

Bilag D er en hvilestol solgt i Bilka med timeglasformet understel og fastgørelse af benene ovenpå ringen. Ekornes har oplyst, at der er rettet henvendelse til Bilka, og at fortsættelsen afhænger af udfaldet af nærværende sag.

Udenlandske retssager om Stressless

Landgericht Köln nedlagde den 18. januar 1999 et foreløbigt forbud mod forhandling af en hvilestol efter anmodning fra Ekornes. Hvilestolen har et timeglasformet understel med fastgørelse af benene på indersiden af ringen mod gulvet.

En amerikansk District Court nedlagde den 6. juli 1999 forbud mod forhandling af en hvilestol efter anmodning fra Ekornes. Hvilestolen har et timeglasformet understel med fastgørelse af benene på indersiden af ringen mod gulvet og blev markedsført under anvendelse af ordet Stressless.

I forbindelse med en møbelmesse i Köln fik Ekornes i januar 2001 nedlagt et forbud mod en hvilestol med timeglasformet understel, hvor benene er fæstet ovenpå ringen. Forbuddet kendtes lovligt gjort under justifikationssagen.

I 2003 anlagde Ekornes sag mod Jysk AS i Norge vedrørende salget af hvilestolen San Diego. Stolen har et timeglasformet understel med fastgørelse af benene oven på ringen. Parterne indgik i april måned 2003 forlig, hvorefter Jysk ikke må sælge San Diego eller andre stole med samme understel efter den 1. oktober 2003 i Norge og efter den 31. december 2003 i Sverige, Danmark og Finland.

Korrespondancen mellem parterne

Ekornes blev i sommeren 2003 opmærksom på Bivas stol og bad Chas. Hude A/S om at rette henvendelse til Biva om, at stellet på Bivas stol krænkede Stressless. Dette skete ved brev af 23. juli 2003. Biva anmodede den 25. juli 2003 Ekornes om blandt andet at uddybe, hvilke dele af stellet der er beskyttet. Parterne udvekslede breve igen den 28. august og 15. september 2003, hvorefter Ekornes henvendte sig til advokat.

Den 4. juni 2004 rettede Ekornes advokat henvendelse til Biva, der i brev af 10. juni 2004 fortsat afviste, at der var tale om en krænkelse af Stressless.

Sag blev anlagt den 18. august 2004.

Forklaringer

Arve Ekornes har forklaret, at han er direktør i Ekornes med ansvar for produktudvikling. Dette omfatter hele processen fra idé over design til det færdige produkt. Afdelingen beskæftiger 25 personer. Der er designere, møbelarkitekter, konstruktører, ingeniører, møbelsnedkere m.fl. Det er hans opgave at få alle til at arbejde sammen, idet Ekornes selvstændigt varetager den fulde produktudvikling. Han begyndte som lærling i Ekornes i 1983. Ekornes blev grundlagt i 1934 som en madrasfabrik.

Stressless er Ekornes' vigtigste produkt, og de øvrige produkter kan supplere Stressless, da de er baseret på samme design. Ekornes fremstiller en Stressless sofa med samme komfort som stolen, men har også en sofaserie uden denne komfort. Ekornes sælger fortsat madrasser, og omsætningen heraf udgør 250-300 mio. NOK årligt. Stolen forhandles i 30-40 forskellige lande, hvoraf de vigtigste er USA, Tyskland, Frankrig og England. Dertil kommer de skandinaviske lande. Ekornes udvider løbende markedet og er etableret i Asien og har overvejelser omkring Sydamerika. Ekornes-koncernen har på verdensplan ca. 1.500 ansatte, heraf 1.300 i Norge. Den samlede omsætning for alle produkter i 2004 var 2,2 mia. NOK.

Stressless blev konstrueret i runde stålrør i 1971. Understellet i laminat kom i 1981, efter at den administrerende direktør bad om et nyt design med henblik på at skabe et andet udtryk til en ny kundegruppe. Stolens komfort er det grundlæggende element, men designet indgår også. Opgaven var at udvikle Stressless Royal til en ny stol med et nyt og varmere design i træ. Stolen skulle adskille sig fra ståldesignet og rette sig mod en anden målgruppe. De specifikke krav til designet var, at stolen skulle være bevægelig og være væsentligt forskellig fra stålstolen. Det skulle være noget helt nyt i forhold til alle eksisterende
hvilestole. Ringen mod gulvet blev udviklet for at kunne dreje stolen rundt. Glidepunktet blev flyttet fra midten af stolen og ud til siderne. De to nye belastningspunkter sikrede større stabilitet og var i sig selv innovativt. Det var udelukkende af designmæssige årsager, at benene blev udformet med timeglasformen. Designerne vandt over ingeniørerne på dette punkt. Siderne/benene kan udarbejdes på utallige måder, men timeglasformen gav stolen et anderledes og salgbart formsprog. Løsningen er unik og ikke bare et modefænomen, for den har holdt sig uforandret lige siden. Han blev pålagt ikke at ændre Stressless' understel.

Fastgørelsen af benene på ringen mod gulvet kan gøres på andre måder, end det er gjort på Stressless, for eksempel som på Bivas stol. Ekornes investerede meget i at finde en løsning, således at benene blev fastgjort i indersiden af ringen.
Der skulle ikke spares på stolens udtryk, og målet var en helhedsløsning. Stressless løser sammenføjningen elegant og formmæssigt organisk. Først bestod ringen af to halve ringe, men det var ikke elegant nok. Der blev udviklet specialudstyr for at lave det hele i én ring, som også skulle være stærk nok. Den endelige udgave stod færdig i 1983, og stolen har det samme understel i dag.

I ringen mod gulvet er der indbygget en glidering for, at stolen skal kunne drejes let, men ikke for let. Dette var en helt ny måde at gøre det på, som er æstetisk og funktionel. Glideringen bevirker, at stolen "svæver" over gulvet. Ekornes forskede i forskellige materialer for at finde den bedste løsning. Under ringen på skamlen er der i stedet plastknapper, således at skamlen også giver indtryk af at svæve over gulvet. Dette giver skamlen samme visuelle formsprog som stolen.

Alle Stressless produkter er baseret på timeglaskonstruktionen. Ekornes sælger ca. 270.000 stole om året, og produktionskapaciteten er på ca. 1.200 stole omdagen. Dette skal øges til 1.500. I alt er der solgt mere end 4 mio. Stressless
stole over hele verden siden 1970'erne.

Tre af de stole, som der er fremlagt billeder af, adskiller sig fra Stressless ved at have en midtcentret søjleunderstøttelse, hvilket har været den gængse metode siden 1970'erne. Den runde ring på en af stolene er ikke en krænkelse af Stress-
less, da ringen i sig selv ikke er forbeholdt Ekornes.

Ekornes overvåger løbende møbelmesser for efterligninger og følger faste procedurer for at rejse sager ved krænkelse. Stressless er et kerneprodukt, og timeglasunderstellet er et særegent kendetegn. Ekornes går efter enhver stol, som kommer for tæt på. Det skaber tryghed hos forhandlerne. De senere år er omfanget af kopier vokset, og Ekornes bruger mere og mere tid på at forfølge kopierne.

Forliget med Jysk i Norge blev indgået af kommercielle årsager, da Ekornes ønsker at leve af sine produkter og ikke af rets-sager. Jysk fik lov til at sælge restlageret i alle nordiske lande, men han ved ikke, hvor mange stole det drejede sig om.

Bivas stol er et plagiat på grund af identisk glidering og laminatring mod gulvet. Den tekniske løsning er anderledes og giver et lidt anderledes udtryk, men det er vanskeligt at se for den forbruger, der ikke ser stolene samtidigt. Skamlen har "dutter" under og er identisk. Udtrykket er ensartet. Når stolene er i sort lak, ses naglerne på ringen ikke. Bivas stol giver samme helhedsindtryk, og dette påvirkes ikke af, at stolene har forskellige detaljer.

Stressless' komfort er central i markedsføringen. Kundens beslutning om køb afhænger af oplevelsen ved at sidde i stolen sammenholdt med pris og udseende. Bivas stol er ikke så komfortabel som Stressless.

Når Ekornes konstaterer en negativ udvikling i salget af en stol, begynder man at udvikle produktet for at finde ud af, hvad der er galt. Målet er at have et produkt, som passer til tiden, når det gælder funktion, farver og udseende. Salget af sofaer er vokset kraftigt, men ikke på bekostning af stolen. Markedet er forskelligt og påvirkes af mange faktorer, herunder konkurrence og kopiprodukter. Salget følger en naturlig cyklus over året.

Henry Johansen har forklaret, at han er direktør i Biva, som han etablerede i 1982, da han gik ind i branchen. Biva har i dag 36 butikker over hele landet, og kunderne er førstegangskøbere, folk med lave indkomster og nydanskere. Dette er hans fornemmelse, og det kan han konstatere ved åbning af en ny butik. Møblerne, herunder Bivas stol, kan købes på afbetaling.

De begyndte med stolen i bilag 3, som Biva købte af Dan Winberg, der benyttede Steen Christensen som møbelagent. Dan Winberg oplyste ikke, at Jysk var blevet tvunget til at opgive salget af samme stol. Det fandt han først ud af senere. Steen Christensen havde i en lang periode solgt samme stol til Dansk Supermarked, hvilket overbeviste ham om, at stolen ville sælge godt. Hans fornemmelse er, at Bilka har solgt mange flere stole end Biva. Biva sælger også andre hvilestole end stolen i denne sag, såvel dyrere som billigere stole. Biva sælger flest af de billigere stole. Prisen er afgørende for salget, og stolen i denne sag skilte sig ikke ud.

Når katalogerne kommer med posten, ser han først katalogerne fra Jysk og Bilka. Resten smider han ud. Han har muligvis modtaget Idé Møblers hovedkatalog for 2003, men det betyder ikke, at han har set Stressless. Han baserede sin beslutning på, at Dansk Supermarked solgte stolene.

Han kender firmaet Ekornes af navn, men han kendte ikke Stressless eller Ekornes' andre produkter, og han forhandler dem ikke. Ekornes stødte han på, da han i 1977-1980 var medejer af et selskab, der lejede lokaler ud til en forretning, der forhandlede Ekornes' møbler. Han kommer ikke i Idé Møbler, men i Bilka. En gang om året går han i Ilva for at hente inspiration. Han fik ingen associationer til Ekornes, da han så Bivas stol. Han mener ikke, at stolene er meget tæt på hinanden, og det er almindeligt i branchen, at stole ligner hinanden.

Biva fik stolen leveret fra tre forskellige leverandører. Varenummer 140041, 140300, 140302, 140308 og 140041 er den samme stol i forskellige farver, dog blev 140308 sendt til Polen med henblik på polstring. Stol 140195 er den eneste stol fra Dan Winberg, der importerede den fra Bangkok. De andre stole er købt hos to leverandører i Kina. Biva markedsførte stolen på Internettet og i husstandsomdelte reklamer. Der blev ikke refereret til Stressless på nogen måde, og understellet blev ikke fremhævet. Medarbejderne blev ikke instrueret i at sammenligne produktet med Stressless, og der har ikke været tilfælde, hvor
kunderne har forvekslet stolene med Stressless. Han anede ikke, at stolen eventuelt kunne krænke andres produkter.

Da Biva havde solgt stolen i ca. 1½ år, kom der en henvendelse fra Ekornes i juli 2003, men Biva mente ikke, at der er tale om en efterligning. Han regnede derfor ikke med at høre mere om den sag. Først 9 måneder senere kom der igen en henvendelse.

Biva bestilte stolen sidste gang i maj måned 2004, jf. bilag K, som er en udskrift fra Bivas computer, som viser, at model 140300 er på lager den 5. juli 2002, og at ordren er afsendt 3 måneder forinden. Stolen sælges ikke længere, og han har undladt at foretage genbestilling, efter at Ekornes' advokat henvendte sig i 2004. Biva solgte i alt 5.367 stole. Prismæssigt er Biva på niveau med Bilka og Jysk, men Bilka satte prisen ned ved introduktionen af stolen. Bivas dækningsbidrag for stol og skammel var gennemsnitlig 850 DKK. Stolen solgtes altid med skammel.

Salget af Bivas stol kan ikke have påvirket salget af Stressless, for den er i en helt anden prisklasse. Biva havde ikke til hensigt at snylte på Ekornes.

Peter Hjelmholm har forklaret, at han er Ekornes' markedschef i Danmark med ansvar for kunder, aktiviteter og markedsføring, som dog sker med hjælp fra Norge. Han har været ansat i Ekornes siden 1998. Der er 3 ansatte i Danmark.

I Danmark forhandles Stressless stol, Stressless sofa, Ekornes sofa og Svane madrasser. Stressless sofa består af Stressless stole, som er sat sammen og kan vippe. Ekornes sofa er en traditionel sofa. 72 % af omsætningen udgøres af Stressless stolen. Ekornes' profil er kvalitet, og det skal forretningerne også udstråle. Biva er udelukket som forhandler.

Han har ikke analyseret årsagen til faldende salg eller stagnation, men der er stigende konkurrence på hvilestole. Biva er en konkurrent, fordi Bivas stol udnytter Ekornes' timeglasform med deraf følgende fare for forveksling. Bilka er også konkurrent. Ekornes' kunder er en blandet gruppe, og en del af gruppen kan forveksle stolene. Kundesegmentet for Stressless er den almene befolkningsgruppe med middelindtægter og opefter.

Den billigste Stressless koster ca. 5.500 DKK og den dyreste ca. 12.800 DKK. Den billigste pris er en kampagnepris, hvor Ekornes forsøger at nå de kunder, der søger efter en stol til ca. 4.000 DKK. Normalprisen er fra 7.500 ­ 12.000 DKK. Priserne er uden skammel, som koster 2-3.000 DKK. Det gennemsnitlige dækningsbidrag i 2005 er 2.900 DKK pr. stol. Beløbet fremkommer ved at trække varekøb og variable omkostninger fra varesalg. Omsætningen af Stressless i Danmark var 66 mio. DKK i 2004 og 64 mio. DKK i 2005. Der var prisstigninger i 2004 på 6 %.

Det karakteristiske ved Stressless er timeglasformen, komforten, funktionerne og kvaliteten. Understellet er en del af helheden, men udgør en væsentlig del af stolens kendetegn. Billederne i katalogerne fokuserer på stellet, fordi det er stolens kendetegn, og understellet markedsføres bevidst.

Ekornes er ledende i Danmark indenfor hvilestole, hvor Stressless er det mest kendte brand. Han mærker tydeligt i branchen og under messer, at folk ved, hvem Ekornes er, og at deres stol genkendes.

Idé Møblers hovedkatalog udsendes en gang om året, hvilket også skete i 2004 og 2005. Det er et af de vigtigste elementer i markedsføringen at være i dettehovedkatalog, som er landsdækkende. Fra omkring 2003 er der to gange om året udsendt en flyer alene med Ekornes produkter. Flyeren er på 12 sider. Ekornes betaler flyeren, og Idé Møbler betaler udsendelsen. Derudover indrykker de enkelte butikker annoncer i aviser m.v. Endvidere markedsføres Stressless gennem TV-reklamer. Ekornes bruger derudover kræfter og penge på uddannelse af butiksansatte, i 2005 250.000 ­ 300.000 DKK. Gennemsnitligt udstilles der 20 Stressless stole på et areal på 65-70 kvadratmeter i butikkerne, hvortil kommer pladsen til sofaer og madrasser. Udstillingen indrettes efter et ensartet koncept, så det tydeligt signaleres, at her er en Stressless afdeling.

Resultatet i kendskabsundersøgelsen af Stressless må ses i lyset af den massive markedsføring gennem mange år. Bekendthedsgraden er meget høj og skyldes den massive markedsføring.

Han blev opmærksom på Bivas stol i en reklame fra Biva. Som møbelmand kigger han altid i reklamer med møbler. Da benene på Bivas stol havde den karakteristiske timeglasform, indberettede han Biva til Norge. Hvis han havde set annoncen i bilag C, ville han også have indberettet den. Bilkas stol er også et klart plagiat af timeglasformen og er indberettet til Norge.

Dan Winberg har forklaret, at han har arbejdet i møbelbranchen siden 1969. Han sælger møbler til Biva, herunder hvilestole. Han har aldrig før oplevet at have solgt møbler, der er blevet anset for efterligninger.

Han nævnte ikke til Biva, at der var problemer med stolen, for det er der ikke. Han solgte stolen fra 1. december 2001 til 31. december 2005. I samme periode solgte han 6.616 tilsvarende stole til Bilka. Han solgte også ca. 19.000 stole i skiftende modeller til Jysk m.fl. 8.815 af stolene til Jysk er med "S"-formet understel.

Stressless har han kendt siden midten af 1990'erne, men han fik ingen associationer til Stressless, da han indkøbte Bivas hvilestol i Fjernøsten. Der er mange stole på messerne i Fjernøsten med et lignende understel. Designet af Stressless blev han først særligt opmærksom på i 2002-2003 i forbindelse med, at der opstod spørgsmål om krænkelse. Stressless er ikke speciel med hensyn til "S"-formen på benene. Derimod er Ekornes unik med hensyn til kvalitet og bevægelighed, og efter hans opfattelse er prisen og komforten afgørende for slutkøberne. De hvilestole, som han afsatte på det danske marked ud over til Biva, havde skiftende design. Stolenes størrelse og funktioner er ens, hvorimod siddedelen varierer. Bivas stol sælger ikke bedre end de andre. Den afgørende faktor er prisen, og Bivas stol ligger i den øvre prisklasse for hans hvilestole. Stressless er ikke et alternativ på grund af prisforskellen. Markedsføringen af hvilestolene i Biva, Bilka og Jysk kan ikke have påvirket markedet for Stressless.

Under en messe i Stockholm i 2004 blev han kontaktet af folk fra Ekornes, der sagde, at hans stole er kopier af Ekornes' stole. Det var han ikke enig i, og der skete ikke mere. Siden har der være korrespondance med advokater og patent-bureauer i Sverige og Norge. Han deltog i sagen mod Jysk i Norge. Efter drøftelserne i Norge aftalte han at ophøre med salget.

Parternes argumenter

Ekornes gør gældende, at sagen skal ses i en større sammenhæng som en del af en omfattende produktion i Østen af plagiater af møbler. Forudsætningen for den organiserede snyltning på andres idéer er eksistensen af mellemmænd og forretninger, der importerer og forhandler møblerne. Der er tale om et voksende marked af billige og tarveligere produkter, og domstolene må tage stilling til, hvordan problemet skal håndteres.

Stressless er indarbejdet i Danmark, hvor den har været i 25 år, og der sælges 10-12.000 stk. om året.

Bivas understel er en klar krænkelse af Stressless´understel. Overdelen indgår alene som et led i helhedsbedømmelsen/erstat-ningsberegningen. Stressless' understel følger ikke den gængse norm for hvilestole i form af en sokkel på fod eller en sokkel på plade, men er en rund glidering af træ. De to ben skaber timeglas-formen og er øverst fæstet til armlænet og nederst i ringen. Dette giver understellet et klart og markant udtryk.

Understellet er båret af designmæssige overvejelser og indgår i en unik formmæssig helhed, som ikke er set tidligere. Understellets udformning er ikke begrundet i en særlig teknisk funktion, men kan udformes på mange måder. Arve Ekornes' grundige og sammenhængende forklaring herom må lægges til grund. Ekornes ønskede at skabe afstand og særpræg i forhold til andre hvilestole. Stellet er i dag indarbejdet i mange lande, og for en branchekyndig er understellet det fremtrædende karakteristikum. Understellet er det gennemgående element i alle modeller af Stressless og giver stolen adskillelsesevne. Der er ikke tale om et modefænomen, hvilket der heller ikke er ført bevis for. Understellet har det fornødne særpræg, hvilket ifølge retspraksis ikke er underlagt en streng vurdering. Ekornes har gjort meget for, at understellet tydeligt ses i markedsføringen.

Understellets hovedelementer genfindes i Bivas stol. Selv om benene er fastgjort på oversiden af ringen og har en tydeligere bue, er der gennemgående de samme træk ved understellet. Plagiater vil altid være af en dårligere kvalitet, for det gør produktet billigere og skaber en formel distance. Dette er til skade for Ekornes, da stolen efterligner Ekornes' produkt. Der er tale om ulovlig markedsfortrængning.

Stolene henvender sig til sammenfaldende kundegrupper. Kunderne kan forveksle stolene, når Biva udnytter Stressless' særpræg. Stolene er forvekslelige, og forvekslelighedsvurderingen er ikke begrænset til helhedsindtrykket, men gælder også enkeltelementer, jf. ophavsretsloven.

Forhandlingen af Bivas hvilestol er således i strid med markedsføringslovens § 1, hvorefter der foreligger en krænkelse, når produkterne efter en helhedsvurdering er identiske. Ekornes kan henvise til de udenlandske retssager, hvor Ekornes har fået medhold. Biva har ikke ført bevis for, at det er kutyme i møbelbranchen at "låne" fra hinanden på denne måde.

Der foreligger ikke passivitet hos Ekornes. Efter retspraksis er det ikke passivitet, at der går 10-11 måneder fra Chas. Hudes henvendelse i 2003 til henvendelsen i 2004, hvorefter der hurtigt udtages stævning.

Det gøres gældende, at Biva skal betale erstatning, jf. markedsføringslovens § 13, stk. 2, med 800.000 DKK for omsætningstab og 200.000 DKK for markedsforstyrrelse. Biva er ikke uden kendskab til Stressless' design. Henry Johansen har været i branchen i 20 år, og det er usandsynligt, at han ikke har haft kendskab til Stressless. Også Dan Winberg må have haft havde kendskab til, at stolen var en efterligning af Stressless. Understellet på Bivas hvilestol er en tilstræbt og illoyal efterligning af Stressless. Havde stolen haft et andet understel, ville den ikke have været solgt. Markedsføringslovens betingelser for erstatning er derfor
opfyldt, og grov uagtsomhed er tilstrækkeligt til at skabe ansvarsgrundlag.

Retten må fastsætte en skønsmæssig erstatning i en sag som denne, da det er vanskeligt at dokumentere et præcist tab. Tages der udgangspunkt punkt i, at Bivas stol har fortrængt Stressless 1:1, udgør erstatningen 11 mio. DKK. Erstatningskravet er derfor beskedent i forhold hertil.

Ekornes konstaterede en salgstilbagegang i perioden 2002-2004 på ca. 770 stole om året, hvilket fører til et tab på 6 mio. DKK, samtidig med at Biva har haft en indtægt på 4,5 mio. DKK. Krænkerens fortjeneste er af betydning, jf. EU-Kommissionens direktiv 2004/48 om håndhævelse af intellektuelle rettigheder. Endvidere er princippet om rimeligt vederlag en del af den nye markedsføringslov. Biva havde ikke kunnet erhverve licens til timeglasformen for 10 % af omsætningen eller 1 mio. DKK, hvorfor erstatningskravet er rimeligt.

Biva gør gældende, at understellet ikke har særpræg, hvorfor salget af Bivas stol ikke er i strid med god markedsføringsskik. Dernæst har Ekornes udvist retsfortabende passivitet. Sagen skal afgøres efter den dagældende danske markedsføringslov og ikke efter udenlandsk retspraksis eller fremtidig lovgivning.

Som dokumenteret under sagen findes der et utal hvilestole med alle mulige varianter af understel. Stresless' understel har derfor ikke i sig selv et særpræg, som kan begrunde nogen beskyttelse. Uden særpræg er der ikke mulighed for forveksling.

Hvilestole med et andet understel sælger lige så godt eller bedre end Stressless. Ekornes' markedsføring har ikke været rettet på understellet, men på varemærket Stressless og stolenes komfort og farvekombinationsmuligheder. I markedsføringen fremhæves navnet, plus-systemet, træsorter og størrelser. Det funktionelle og ikke designet er blevet fremhævet. Kendskabsundersøgelsen spørger alene til kendskabsgraden af producenter og varemærker og ikke til kendskab til understel. Kendskabet må tillægges varemærkets gennemslagskaft. Varemærkeregistrering af understellet er blevet afvist, fordi Ekornes ikke kan dokumentere, at understellet er indarbejdet. Der er således ikke nogen unik fremtoning eller goodwill at snylte på.

Ekornes har ikke nogen registreret immateriel beskyttelse, men gør alene markedsføringslovens § 1 gældende. Det indebærer, at der er fri adgang til at efterligne understellet, medmindre der er tale om illoyal markedsfortrængning eller snyltning, hvilket forudsætter en nærgående/slavisk efterligning og forvekslelighed. Montering af ben på en rund ring er ikke beskyttet, og Ekornes har ikke eneret til en rund ring eller til at fæste benene på ringen. Biva må gerne sælge en stol med dette princip, så længe det ikke er en slavisk efterligning.

Det gøres gældende, at risikoen for forveksling skal baseres på hele produktet.

Understellet er i sig selv ikke tilstrækkeligt, for understellet er kun en del af varen, og stolen sælges ikke uden understel.

Det anerkendes, at der er visse lighedspunkter mellem stolene, da nogle principper for understellene er ens. Derimod er der forskel på højde, diameter, udformning af skammel, fastgørelse af ben og stolens udtryk. Stressless er rund og svævende, mens Bivas stol er mere hård og står tungt. Derudover er der væsentlige og synlige kvalitetsforskelle. Der er stor forskel på komfort, og Stress-less har et patenteret plus-system til fordeling af kroppens vægt. Ikke mindst er der stor prisforskel på mellem 300 og 1.000 %, hvilket er af afgørende betydning for forbrugeren. Risikoen for forveksling er minimeret, da kundesegmentet ikke er det samme, jf. forskellen på pris og kvalitet.

Standard og praksis indenfor møbelbranchen er afgørende ved vurdering af forvekslelighed. Der tages i branchen udgangspunkt i en helhedsvurdering, og der stilles store krav for at statuere krænkelse. Der er ikke påvist konkret forveksling. Bivas stol er ikke en slavisk efterligning og giver sig ikke ud for mere, end den er. Ligheden mellem stolene er ikke tilstræbt og er ikke større end acceptabelt.

De udenlandske afgørelser har ingen relevans for denne sag, og af forliget med Jysk fremgår ikke, at Jysk har anerkendt, at der foreligger en krænkelse. 

Biva har ikke gjort brug af Stressless som varemærke eller på nogen måde henledt opmærksomheden herpå. Markedsføringslovens § 1 omfatter ikke idéer som sådan, og det kræver særlige omstændigheder at fastslå, at markedsføringen er i strid med god skik.

Ekornes har ikke dokumenteret noget tab eller et tab på 1 mio. DKK. Dansk rets almindelige regler finder anvendelse, og Ekornes har ikke godtgjort, at salget af Bivas stol har haft indflydelse på salget af Stressless. Der er ikke lidt noget tab, for Bivas kunder har ikke kendskab til Ekornes produkter. Der er ikke sammenfaldende kundekreds, da Bivas kunder er folk med lave indkomster, og Ekornes kunder har middelindtægt og opefter. Kendskabsundersøgelsen understøtter dette. I de laveste indkomstgrupper er kendskabet 3 %.

De to stole substituerer ikke hinanden. Der er ingen sammenhæng mellem salget af de to stole. Salgskurven for Stressless ændrede sig ikke, da Biva ophørte med markedsføringen af sin stol. Udviklingen i salget af Stressless må tilskrives prisstigninger og andre faktorer.

Ekornes har under alle omstændigheder udvist passivitet. Selv om Biva klart meddelte, at salget ville fortsætte, hørte Biva ikke noget i 9 måneder. Biva var således i god tro med hensyn til det fortsatte salg af hvilestolene.

Rettens begrundelse og resultat

Efter Arve Ekornes' forklaring må det lægges til grund, at Ekornes valgte en mere kompliceret udførelse af stolens ben end nødvendigt, idet der var et ønske om at skabe et bestemt formmæssigt udtryk. I begyndelsen fremstod dette som et nyt og særligt design, og Ekornes har stedse fastholdt udformningen uden hensyn til tidens og modens udvikling. Det er endvidere karakteristisk ved markedsføringen af Stressless, at hele stolen er synlig, således at understellet tydeligt kan ses. Retten finder herefter, at løsningen med benene og ringen, som giver det timeglasformede udtryk, har særpræg, og at udformningen af understellet er indarbejdet for Stressless.

Med hensyn til forvekslelighed bemærkes det, at der er forskel på benenes drejning og fastgørelsesmetoden til ringen. Løsning og design er ikke fuldstændig ens. Ekornes meget konservative brug af understellet gennem mange år giver dog timeglasformen en stærk signalværdi, og varemærkeansøgningen understreger formålet med understellet. Stolenes overdele ligger generelt tæt på hinanden, hvilket må begrundes i det funktionelle, hvorimod understellet teknisk set kan konstrueres i utallige variationer. Fastgørelsen af benene ovenpå ringen er forskellig fra Stressless, men denne forskel kan næsten ikke ses, når stellet er i en mørk nuance. Herefter og efter en helhedsbedømmelse af understellene finder retten, at der er tale om en efterligning, og at forskellene ikke er tilstrækkelige til at undgå risiko for forveksling. Bivas stol er således i strid med god mar-
kedsføringsskik.

Retten finder det usandsynligt, at Biva ikke havde kendskab til Stressless' understel. Kun ved betydelig uagtsomhed kan Biva have været uvidende om Stressless' udformning af det timeglasformede understel, hvorfor det fornødne ansvarsgrundlag er til stede.

Ved udmåling af erstatningsbeløbet er det afgørende Ekornes' tab. Der må ved udmålingen heraf henses til, at stolene retter sig mod væsentlig forskellige kundesegmenter, jf. forskellen i pris og kvalitet. At Bivas stol skulle have fortrængt Stressless 1:1 kan derfor ikke antages, ligesom der kan ikke udledes noget om tabet henset til udsvinget i salget af Stressless. Det må antages henset til kundegruppernes forskellighed, at der kun har været et mindre overlap i kundesegmentet, hvilket fører til, at markedsfortrængningen må antages at have været af beskedent omfang, hvorfor erstatningen bør fastsættes til 450.000 DKK. Under hensyn til Ekornes omfattende markedsføring af Stressless finder retten, at salget og annonceringen af Bivas stol har medført en del markedsforstyrrelse, hvorfor erstatningen herfor fastsættes til 200.000 DKK som påstået. Den samlede erstatning udgør herefter 650.000 DKK med renter som påstået.

Da der ikke findes grundlag for, at Ekornes har udvist retsfortabende passivitet, tages Ekornes' påstand 1 og 2 til følge.

Biva skal betale sagsomkostninger i forhold til det tilkendte beløb med 50.000 DKK samt retsafgift med 16.060 DKK til Ekornes.

Thi kendes for ret

Det forbydes Biva Møbler Odense A/S at importere, sælge og markedsføre hvilestole med et timeglasformet understel som vist i bilag 1-6.

Det forbydes Biva Møbler Odense A/S at importere, sælge og markedsføre fodskamler med et timeglasformet understel som vist i bilag 1-6.

Biva Møbler Odense A/S skal inden 14 dage betale til Ekornes ASA 650.000 DKK med tillæg af procesrenter fra den 7. marts 2005.

Biva Møbler Odense A/S betaler inden samme frist 66.060 DKK i sagsomkostninger til Ekornes ASA.

Mette Christensen
Christian Hvidt
Thorkild Juul Jensen


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af ...»