Krænkelse af billede og navn - Se og Hør - damehåndboldlandsholdet

Resumé

Om hvorvidt Aller Press A/S har krænket det danske damehåndboldlandsholds og Karin Mortensens ret til eget billede og navn

Dom i sagen Sag V 44/03


Håndbold Spiller Foreningen
(advokat Lars Halgreen)

mod

Aller Press A/S
(advokat Per Håkon Schmidt)


Efter at det danske kvindelandshold havde vundet Europamesterskabet i håndbold,
bragte Ugebladet Se og Hør i nr. 51/2002 et indstik i stort format med et fotografi på
den ene side af holdet med sejrstrofæet og guldmedaljerne og på den anden af
turneringsvinderen, målmand Karin Mortensen.
Under anbringende af, at billederne blev bragt uden samtykke og i kommercielt
øjemed, har Håndbold Spiller Foreningen (i det følgende Spillerforeningen) som
mandatar for det danske kvindelandshold i håndbold og Karin Mortensen påstået
udgiveren af Se og Hør, Aller Press A/S (i det følgende Aller), dømt til at betale


- 2 -

200.000 kr., subsidiært et mindre beløb, med tillæg af sædvanlig procesrente fra
sagens anlæg den 28. marts 2003, til betaling sker.
Aller har påstået frifindelse.

Sagsfremstilling

Europamesterskabet blev afholdt i Danmark i dagene 6.-15. december 2002.
Danmark vandt i finalen 25-22 over Norge. Mesterskabet blev dækket af en dansk tv
station og af et stort antal pressefotografer, som var akkrediteret af Europæisk
Håndbold Forbund gennem Dansk Håndbold Forbund.
Efter at have modtaget mesterskabstrofæet og guldmedaljerne stillede
landsholdet op til fotografering, ikke blot med henblik på optagelsen af det officielle
holdbillede, som landsholdets sponsor, e-boks, har eneretten til at udnytte i
kommercielt øjemed, men tillige med henblik på, at de akkrediterede
pressefotografer kunne optage billeder af holdet med mesterskabstrofæet og
guldmedaljerne.
Reportager med billeder fra finalekampen den 15. december 2002 blev samme
dag bragt i de elektroniske medier og den følgende dag i dagspressen, bl.a. med
billeder af holdet med mesterskabstrofæet og guldmedaljerne.
Se og Hør nr. 51/2002, der udkom torsdag den 19. december 2002, bragte på
side 10-11 en artikel om "landsholdsspiller Rikke Hørlykkes og Klavs Bruun
Jørgensens mareridt, der blev forvandlet til guldglæde", på side 12-13 en artikel om
"Karins aften" og på side 14-15 en artikel om "Karin Mortensen og Kristine
Andersens juleindkøb", hvor disse landsholdsspillere fortalte om deres planer for
julen og blev afbildet stående foran Magasin i Århus med fyldte juleindkøbsposer fra
dette stormagasin.
Se og Hør blev den pågældende uge solgt i en plastpose, hvori det nævnte
indstik lå bag ved bladet. Indstikket var i udfoldet form næsten i dobbelt størrelse (53
x 42 cm) af et normalt opslag på 2 sider i Se og Hør (på 42 x 28 cm). Fotografiet af
holdet med mesterskabstrofæet og guldmedaljerne fyldte hele den ene side af det
udfoldede indstik, og brystportrættet af Karin Mortensen i en karakteristisk positur
med spredte arme fyldte hele den anden side. Begge billeder var forsynet med en kort
tekst og med Se og Hørs logo. På forsiden af bladet, som kunne ses gennem
plastposen, var der blandt andet et mindre billede af landsholdet og af Karin
Mortensen samt teksten "Stort billede af EM-Holdet".


- 3 -


Forklaringer

Rasmus Haagensen, har forklaret, at Spillerforeningen, som han er daglig leder af, er
en forening for elitehåndboldspillere i de to øverste rækker i Danmark. Foreningen
varetager tillige landsholdsspillernes interesser i forhold til Dansk Håndbold Forbund
og står for fordelingen af det vederlag, som forbundet og sponsorerne betaler til
landsholdstruppen.
Forbundet anerkender gennem en aftale med Spillerforeningen
landsholdspillernes ret til eget navn og billede. Hovedsponsoren og
materialesponsorer har ret til at bruge det officielle holdbillede i kommercielt
øjemed. Hovedsponsoren må tillige anvende actionbilleder, dvs. billeder optaget af
spillerne under kampene, i kommercielt øjemed. Spillerforeningen og Dansk
Håndbold Forbund har endvidere aftalt, at den almindelige dagspresse har adgang til
at bruge billeder redaktionelt.
Billedet af landsholdet på indstikket i Se og Hør er ikke det officielle billede,
men et af de billeder, som blev optaget af holdet efter, at det havde modtaget
mesterskabstrofæet og medaljerne. Spillerne var bekendt med, at der blev taget
billeder af dem ved denne lejlighed og under kampene af de akkrediterede fotografer.
Spillerne har imidlertid ikke givet tilladelse til, at billeder af dem anvendes i
kommercielt øjemed af andre end sponsorerne.
Se og Hørs indstik indebar en brug af billederne til en slags idolplakat. Det var
ikke redaktionel brug, men derimod en kommerciel brug af billederne, som spillerne
kun vil tillade mod betaling af et nærmere aftalt honorar.
Spillerforeningen ville i givet fald have krævet et honorar pr. billede på
100.000 kr. for at give samtykke til denne brug.
Man har ikke tidligere solgt billeder af hele holdet, men der er eksempler på, at
8-10 spillere har fået hver 40.000 kr. for, at en materialesponsor brugte deres portræt
på håndbolde.

Karin Mortensen har forklaret, at det er kutyme, at landsholdet stiller op for de
akkrediterede fotografer, således at de kan tage et holdbillede efter
medaljeoverrækkelsen. Spillerne er naturligvis også bekendte med, at de bliver
fotograferet under kampene. Deri ligger der dog ikke noget samtykke til at bruge
billederne til plakater eller andet reklamemateriale, og den eneste, der må bruge


- 4 -

sådanne billeder til plakater og andre reklamemæssige formål uden forudgående
samtykke fra spillerne, er hovedsponsoren.
Man kan ikke hindre en avis i at bruge et actionbillede i en reportage fra en
håndboldkamp. Det har hun ikke noget imod. Hun vil derimod selv bestemme, om
hun skal bruges kommercielt som "folde-ud pige".
Billederne til Se og Hørs artikel om hendes og Kristine Andersens juleindkøb i
Magasin blev taget dagen efter guld-kampen. Aftalen om medvirken i artiklen var
blevet indgået i forbindelse med et pressemøde et par dage før finalekampen. Hun og
Kristine Andersen fik hver betaling for deres medvirken i form af et gavekort til
Magasin til en værdi af 5.000 kr. Hun ville ikke stille op uden at modtage honorar.
Hun har tidligere modtaget honorar for at tillade brug af sit billede i
kommercielt øjemed. Således har hun og Kristine Andersen hver modtaget et honorar
på 60.000 kr. som betaling for, at firmaet Longovital bruger deres billede i en
brochure i perioden august 2003 til januar 2004.

Se og Hørs chefredaktør Henrik Qvortrup har forklaret, at hans blad har 1 mio.
læsere. Billeder er en meget væsentlig del af Se og Hørs karakter. Bladet er et
billedugeblad. Se og Hør s redaktionelle indhold er de ting, som interesserer dets
læsere, og det er kendtes, især danskes, gøren og laden, skæbnehistorier om
almindelige mennesker, der kommer godt eller galt af sted, og store offentlige
begivenheder, for så vidt de er båret af personer.
EM i damehåndbold 2002 optog danskerne og scorede høje seertal i TV,
hvilket er rettesnoren for Se og Hør ved vurderingen af, hvad der optager danskerne.
Se og Hør er redaktionelt og trykketeknisk delt således op, at en tredjedel af
bladet, ca. 14-16 sider, indeholder aktuelt stof, som har deadline mandagen, før
bladet udkommer på den faste ugedag, som er torsdag. Deadline for aktuelt stof til nr.
51/2002 var således mandag den 16. december 2002. Se og Hør er et billedmedie, og
det var oplagt at bringe billederne af landsholdet med mesterskabstrofæet og
medaljerne og af Karin Mortensen til læsernes kundskab.
Det er normalt, at fotografier i Se og Hør er forsynet med tekst, og teksten på
disse billeder var længere end normale billedtekster i Se og Hør. På store billeder er
der plads til store tekster. Se og Hørs logo blev sat på billederne på indstikket på
samme måde, som det er tilfældet med visse andre billeder, der kan blive betragtet
løsrevet fra bladet. Det er en service for læserne, så de kan huske, at det er Se og
Hør, der har bragt billedet.


- 5 -

Der ville være 4 sider mindre at gøre godt med til aktuelt stof, hvis man havde
bragt billederne inde i selve bladet. Der blev i det samme nummer som et opslag på 2
sider bragt en idolplakat af skuespilleren Viggo Mortensen, men den var ikke som
normalt midt i bladet, idet der her var en reklame for BT, og den kunne derfor ikke
tages ud og hænges op, således som Se og Hørs idolplakater normalt kan.
Det er ikke særlig tit, der følger et sådant indstik med Se og Hør, og han kan
ikke på stående fod huske andre tilfælde, så det må nok betegnes som meget
sjældent.
Der er forskelligt, om bladet sælges i en plastpose. Undertiden folierer man det,
f.eks. hvis der følger en CD eller lignende med bladet.
Det er bladets forside, der sælger bladet, og derfor har forsiden en kort omtale
af indholdet.
Det er sædvanligt, at Se og Hørs oplagstal stiger i uge 51, hvor mange gerne vil
se, hvad der kommer i fjernsynet i juledagene.

Lars Rønbøg har forklaret, at han er freelance fotograf og var akkrediteret til EM i
håndbold 2002. Der er ingen begrænsninger i, hvad man må tage billeder af, når man
er akkrediteret, men begrænsninger for, fra hvilke steder man må fotografere. Han
tog fotoet af holdet med mesterskabstrofæet og guldmedaljerne efter
præmieoverrækkelsen, hvor holdet stillede op til fotografering. Der var ikke under 25
fotografer, som tog fotos af landsholdet ved denne lejlighed. Han tog også fotos af
spillerne under kampen. Han fik 2.500 kr. for holdbilledet.

Hans Bølcho har forklaret, at han er freelance fotograf og fast knyttet til Se og Hør.
Han var akkrediteret til EM i håndbold 2002. Det er ham, der har taget det billede af
Karin Mortensen, som Se og Hør bragte på indstikket. Han får normalt 4.000 kr. for
en dobbeltside. Han havde under kampene koncentreret sig om at tage billeder af
Karin Mortensen, idet han havde på fornemmelsen, at hun ville blive mesterskabets
profil. Det var også ham, der indgik aftale med Karin Mortensen og Kristine
Andersen om deres deltagelse mod honorar i artiklen om deres juleindkøb.

Chefredaktør Niels Lunde har forklaret, at det var en vigtig sportsnyhed, at damerne
vandt EM i håndbold, og at hans avis, Berlingske Tidende, gav denne nyhed stor
omtale med mange billeder. Der var ikke ret mange medier, der ikke gav denne
begivenhed stor omtale, bortset fra erhvervspressen.


- 6 -

Et stort billede kan være godt redaktionelt stof, hvis det har afsæt i en tekst
eller en nyhedsbegivenhed og Berlingske Tidende anvender store billeder med små
tekster som en del af det redaktionelle stof. Efter hans opfattelse indebar indstikket i
Se og Hør ikke nogen særlig kommerciel udnyttelse af Karin Mortensen, idet det
havde afsæt i en begivenhed, der var omtalt i bladet.
Det redaktionelle stof i et blad beskriver alt, hvad der foregår i Danmark og
Verden og sætter det i perspektiv. Hvad der er det modsatte af redaktionelt stof, véd
han ikke.
Et billede af et landshold er efter hans opfattelse redaktionelt stof, hvis det har
afsæt i en tekst eller i en nyhedsbegivenhed. Berlingske Tidende har f.eks. bragt et
billede over 6 spalter af Frederiksberg Have til illustration af frosten med en lille
tekst.
Berlingske Tidende har også bragt en forside med søstrene Williams, der er
kendte tennisstjerner, med en henvisning til en artikel om dem i Magasinet, der er
anden sektion af avisen. De to søstre fik ikke noget herfor.
Hvis man skulle betale sportsfolk for at bringe billeder af dem fra
sportsbegivenheder, de i fuld offentlighed har medvirket i, ville det skabe problemer
med at dække døgnets begivenheder.

Parternes synspunkter

Spillerforeningens advokat har henvist til retspraksis, hvorefter kendtes ret til eget
billede er beskyttet mod kommerciel udnyttelse efter bestemmelsen i
markedsføringslovens § 1 og almindelige retsgrundsætninger.
Det fremgår af U 2003.686 SH, at Se og Hør igennem mange år havde bragt
idolbilleder af kendte sportsfolk. Imidlertid blev Aller ved Sø- og Handelsrettens
dom af 30. april 2002 i denne sag dømt til at betale en erstatning på 50.000 kr. i
anledning af, at Se og Hør i nr. 46/1999 uden samtykke havde bragt 3 billeder af
fodboldspilleren Martin Jørgensen iført landsholdsdragt i spilsituationer på en såkaldt
idolplakat, som forsynet med Se og Hørs logo var indhæftet som bladets 2
midtersider og omtalt på forsiden. At brugen Martin Jørgensens billede på
idolplakaten og henvisningen hertil på forsiden havde et rent kommercielt formål,
blev i den pågældende sag gjort særligt tydelig ved, at der i radio- og tv-reklamer for
Se og Hør var et speak med: "Ekstra - idolplakat med Martin Jørgensen".


- 7 -

Se og Hørs brug uden samtykke af billeder af kvindelandsholdet i håndbold og
af målmand Karin Jørgensen på et indstik, som uden at være indhæftet i bladet blev
solgt sammen med dette i en plastpose, er på tilsvarende måde retsstridig og i strid
med god markedsføringsskik. Indstikket var i udfoldet form næsten dobbelt så stort
som et normalt opslag på 2 sider i Se og Hør og havde især karakter af en idolplakat,
som var beregnet til at blive anvendt uden sammenhæng med bladet og herunder til,
at børn og andre fans kunne hænge plakaten med idolerne op. Dette understreges af,
at Se og Hørs logo ifølge chefredaktør Henrik Qvortrup blev sat på billederne som er
en service for læserne, så de kan huske, at det er Se og Hør, der har bragt billedet, når
billederne betragtes og bruges løsrevet fra bladet. At der var korte billedtekster, gør
ikke nogen forskel, idet de ikke forstyrrede synet af billederne, som var i meget stort
format.
Denne anvendelse af billederne på en plakat beregnet til at håndteres løsrevet
fra bladet indebar i sammenhæng med henvisningen på forsiden en klar kommerciel
udnyttelse til fordel for Se og Hør af den betydelige folkelige bevågenhed, som netop
kvindelandsholdet og Karin Mortensen havde fået gennem Europamesterskaberne i
håndbold, som ikke i øvrigt var omtalt i bladet.
Sagen er således fuldstændig parallel med Martin Jørgensen sagen, og det må
ved vurderingen tillægges betydelig vægt, at Se og Hør blot et halvt år forinden i
denne anden sag var blevet dømt for på retsstridig måde at krænke en
fodboldlandsholdsspillers ret til eget billede og herved overtræde god
markedsføringsskik.
Erstatningen må udmåles til 100.000 kr. pr. billede. Det var en af de største
danske sportsbegivenheder i mange år, at kvindelandsholdet vandt guld på dansk
grund, og landsholdets og den populære turneringsvinder Karin Mortensens billede
blev udnyttet i kommercielt øjemed i forbindelse med Se og Hørs julenummer, som
blev solgt i et meget stort oplag. Karin Mortensen har forklaret, at hun tidligere har
fået et honorar på 60.000 kr. for brug af et lignende, men mindre billede i
kommercielt øjemed.

Allers advokat har gjort gældende, at sagen adskiller sig afgørende fra Martin
Jørgensen sagen.
Se og Hør er et billedugeblad, der bringer det stof, som interesserer den
almindelige dansker, og brugen af billederne var i pagt med bladets almindelige
redaktionelle linje. Indstikket med de to fotos blev bragt med afsæt i bladets


- 8 -

redaktionelle indhold, idet der var artikler om håndboldpiger i bladet, og idet
billederne var forsynet med en forholdsvis lang tekst i sammenligning med
sædvanlige billedtekster i Se og Hør. Der var tale om en yderst aktuel
sportsbegivenhed, som interesserede alle danskere og dermed også og især Se og
Hørs læsere, og der var saglig sammenhæng mellem billederne og artiklerne i bladet.
Fotografierne var trykt i samme høje kvalitet som Se og Hørs andre billeder, men
svarede i øvrigt til de billeder, der blev bragt i dagspressen.
Fotografierne blev taget ved en offentlig sportsbegivenhed af akkrediterede
fotografer i overensstemmelse med de vilkår, som var fastsat af arrangørerne. Alle
medvirkende har vidst og samtykket i, at de pågældende billeder blev optaget. Der
var 25-35 fotografer, der knipsede løs, da holdbilledet blev taget, efter at hele
landsholdet og trænerne havde stillet sig op med henblik på fotografering sammen
med sejrstrofæet og med guldmedaljerne om halsen. Karin Mortensen var
turneringens bedste spiller, og det var helt naturligt, at der blev taget særligt mange
billeder af hende under kampene.
En eventuel erstatning kan ikke udmåles til så stort et beløb som krævet af
Spillerforeningen. Dennes direktør, Rasmus Haagensen, kunne i sin vidneforklaring
ikke nævne noget eksempel på, at man havde solgt et holdbillede, og det var ren
spekulation, når han mente, at prisen for et sådant billede ville være 100.000 kr. Det
er også ganske andre og lavere beløb, som målmand Karin Mortensen har modtaget i
honorar for kommerciel brug af sit billede. Det bør ikke koste en bondegård at være
3½ mm på den forkerte side af stregen.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Retten har ikke fået forelagt de aftaler, der er indgået mellem spillerne, sponsorerne
og Dansk, henholdsvis Europæisk Håndbold Forbund. Der er heller ikke forelagt
retten nærmere oplysninger om de vilkår, som gjaldt for fotografer, der blev
akkrediteret til Europamesterskaberne i håndbold for kvinder 2002.
Efter Rasmus Haagensens og Karin Mortensens forklaringer lægges det til
grund, at der mellem spillerne, Dansk Håndbold Forbund og hovedsponsoren er
indgået aftale om, at denne kan anvende det såkaldte officielle holdbillede og billeder
fra kampene i reklamemæssigt øjemed. Det ville være naturligt, at der i forlængelse
af disse aftaler blev fastsat nærmere regler om retten til at bruge billeder optaget
under kampene i forbindelse med, at der gennem akkreditering blev givet fotografer


- 9 -

ret til at optage fotos. Det må imidlertid i overensstemmelse med såvel Rasmus
Haagensens som Lars Rønbøgs og Hans Bølchos forklaringer lægges til grund, at
spørgsmålet om retten til at bruge de optagne billeder og i givet fald spørgsmålet om
pligt til at betale honorar for sådan brug ikke var reguleret i forbindelse med
akkrediteringen af fotografer til de pågældende mesterskaber.
Spørgsmålet om retten til uden samtykke at bruge billeder af sportsstjerner
optaget på eller uden for banen afhænger herefter af almindelige grundsætninger om
retten til eget billede, sammenholdt med god markedsføringsskik, jf.
markedsføringslovens § 1.
Pressen er i almindelighed berettiget til uden samtykke at bringe fotografier af
personer som led i eller i tilknytning til referat, analyse eller perspektivering af
begivenheder, herunder i sportens verden. Derimod må erhvervsdrivende ikke uden
samtykke udnytte fotografier af f.eks. kendte personer til at reklamere for varer eller i
øvrigt i kommercielt øjemed. Dommen i U 2003.686 SH har i overensstemmelse
hermed fastslået, at heller ikke billedugeblade uden samtykke må bruge fotografier af
kendte sportsfolk til at markedsføre sig ved at bringe idolplakater af dem uden
sammenhæng med redaktionelt indhold i bladet.
Det lægges til grund, at Se og Hør bragte fotografierne af kvindelandsholdet og
af Karin Mortensen i form af et indstik, der kunne foldes ud til en plakat i dobbelt
størrelse af et normalt opslag på 2 sider i bladet. Fotografierne var uden
sammenhæng med tekst, billeder, referat, analyse eller perspektivering inde i bladet
af begivenheder som f.eks. Europamesterskaberne i håndbold for kvinder.
Indstikket var lagt bag ved bladet i en yderpakning af klar folie og var egnet til
at blive hængt op som idolplakat eller i øvrigt at blive set og anvendt løsrevet fra
bladet og dettes redaktionelle indhold og således med en længere levetid end selve
bladet. Se og Hørs logo var tydeligt angivet på begge fotografier, der i øvrigt var
forsynet med en overskrift, der forstærkede, og en billedtekst, der ikke forstyrrede,
det visuelle indtryk.
Retten finder, at Se og Hørs brug uden samtykke af de to fotografier under
disse omstændigheder havde karakter af en sådan snyltning på kvindelandsholdets og
Karin Mortens bekendthedsgrad med henblik på markedsføring af Se og Hør, at
brugen var retsstridig og i strid med god markedsføringsskik.
Se og Hør findes efter et samlet skøn at skulle betale Håndbold Spiller
Foreningen 100.000 kr. i erstatning for den skete krænkelse.


- 10 -


T H I K E N D E S R E T:


Aller Press A/S skal inden 14 dage til Håndbold Spiller Foreningen som mandatar for
det danske kvindelandshold i håndbold og for Karin Mortensen betale 100.000 kr.
med tillæg af sædvanlig procesrente fra den 28. marts 2003, til betaling sker, og
20.000 kr. i sagsomkostninger.


Bjarne Egedal
Elmer.
Aksel Gybel

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


ler ikke forelagt
retten nærmere oplysninger om de vilkår, som gjaldt for fotografer, der blev
akkrediteret til Europamesterskaberne i håndbold for kvinder 2002.
Efter Rasmus Haagensens og Karin Mortensens forklaringer lægges det til
grund, at der mellem spillerne, Dansk Håndbold Forbund og hovedsponsoren er
indgået aftale om, at denne kan anvende det såkaldte officielle holdbillede og billeder
fra kampene i reklamemæssigt øjemed. Det ville være naturligt, at der i forlængelse
af disse aftaler blev fastsat nærmere regler om retten til at bruge billeder optaget
under kampene i forbindelse med, at der gennem akkreditering blev givet fotografer


- 9 -

ret til at optage fotos. Det må imidlertid i overensstemmelse med såvel Rasmus
Haagensens som Lars Rønbøgs og Hans Bølchos forklaringer lægges til grund, at
spørgsmålet om retten til at bruge de optagne billeder og i givet fald spørgsmålet om
pligt til at betale honorar for sådan brug ikke var reguleret i forbindelse med
akkrediteringen af fotografer til de pågældende mesterskaber.
Spørgsmålet om retten til uden samtykke at bruge billeder af sportsstjerner
optaget på eller uden for banen afhænger herefter af almindelige grundsætninger om
retten til eget billede, sammenholdt med god markedsføringsskik, jf.
markedsføringslovens § 1.
Pressen er i almindelighed berettiget til uden samtykke at bringe fotografier af
personer som led i eller i tilknytning til referat, analyse eller perspektivering af
begivenheder, herunder i sportens verden. Derimod må erhvervsdrivende ikke uden
samtykke udnytte fotografier af f.eks. kendte personer til at reklamere for varer eller i

Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med ...»

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»