Købsbetinget konkurrence - Forbrugerombudsmanden

Resumé

Konkurrence med alternativ adgang til deltagelse uden varekøb var købsbetinget, da alternativet ikke var reelt i forhold til købsbetinget deltagelse. Konkurrencen var ikke en tilfældighedskonkurrence.

Dom i sagen N 02-02

Forbrugerombudsmanden 
(Specialkonsulent Peter Fogh Knudsen) 

mod

Quaker Oats Scandinavia
(Advokat Erling Borcher)

Sagen drejer sig om, hvorvidt Quaker Oats Scandinavia (herefter Quaker) har overtrådt markedsføringslovens § 9 ved at afholde en Ringenes Herre konkurrence i forbindelse med salg af morgenmadsproduktet Guldkorn.

Påstande

Forbrugerombudsmanden har nedlagt følgende påstande:

1.
Quaker forbydes over for forbrugere ved markedsføring af konkurrencer, hvis
udfald beror helt eller delvist på tilfældet, at omtale konkurrencerne på eller i
sagsøgtes produkter samt at lade køb og brug af Quakers produkter eller dele
heraf indgå som et element i konkurrencen. Subsidiært forbydes Quaker over


- 2 -

for forbrugerne ved markedsføring af konkurrencer, hvis udfald beror helt eller
delvist på tilfældet, at lade køb og brug af sagsøgtes produkter eller dele heraf
indgå som et element i konkurrencen. Mere subsidiært forbydes Quaker at
afholde en konkurrence som "Ringenes Herre", hvor udfaldet beror helt eller
delvist på tilfældet, og hvor konkurrencen er helt eller delvist betinget af køb.

For det tilfælde, at Forbrugerombudsmanden ikke får medhold i det principale led af
påstand 1, har Forbrugerombudsmanden endvidere nedlagt følgende påstand:

2.
Det forbydes Quaker over for forbrugere at markedsføre konkurrencer, hvis
udfald beror helt eller delvist på tilfældet, medmindre det af al markedsføring ­
og af den synlige del af emballagen i det omfang konkurrencen er omtalt på
emballagen ­ på en tydelig og iøjnefaldende måde fremgår, at konkurrencen
ikke er købsbetinget, og hvordan man ellers kan deltage i konkurrencen.

Quaker har overfor den principale og den subsidiære del af påstand 1 og over for
påstand 2 påstået afvisning, subsidiært frifindelse. Overfor den mere subsidiære del
af påstand 1 har Quaker påstået frifindelse.

Sagsfremstilling

Ringenes Herre konkurrencen blev afholdt i perioden fra den 12. december 2001 til
den 15. april 2002. I hver pakke med Guldkorn lå der et kort med en talkode, som
kunne bruges til at deltage i konkurrencen. På pakken stod at man kunne vinde 24
sæt Ringenes Herre bøger i 1. præmie, 40 stk. Ringenes Herre Brio Brætspil i 2.
præmie, 60 stk. Ringenes Herre T-shirts som 3. præmie og 200 stk. Ringenes Herre
caps som 4. præmie, og at vinderne ville findes over 4 omgange. En reklame for
konkurrencen blev indrykket to gange i Anders And & Co. Af annoncen fremgik
blandt andet:

"Og i butikken, hvor du køber Guldkorn,
kan du se, hvordan du deltager..."

Fra slutningen af december 2001 og frem til starten af februar 2002 reklamerede
Quaker tillige for konkurrencen med reklamespots 3-4 gange dagligt på TV2, TV3


- 3 -

og TVDanmark. I slutningen af reklamespottet blev det i et kort øjeblik og med
meget små bogstaver oplyst, at konkurrencen ikke var købsbetinget.
Konkurrencen var en voice response konkurrence, hvor deltagerne skulle ringe
ind og svare på 5 spørgsmål. Man kunne deltage i konkurrencen på to måder. Man
kunne for det første ringe ind via et nummer, der fremgik af pakkerne med Guldkorn.
Kortene inde i pakkerne angav en talkode, som gav adgang til at deltage i
konkurrencen, og hver af disse talkoder gav adgang til at deltage højst 3 gange.

Dernæst kunne man uden at købe Guldkorn deltage i konkurrencen ved
at ringe til et andet telefonnummer, som fremgik af konkurrencekuponer, der var
placeret i nærheden af Guldkorn i butikkerne. Man kunne kun ringe 3 gange fra
samme telefonnummer.
Når man ringede ind, blev man deltager i et rollespil med tre karakterer; en
troldmand, en dværg og en elver. Afhængig af hvad man valgte at være, kom man
igennem forskellige baner (scenarier), hvor man skulle besvare forskellige
spørgsmål. Der blev stillet i alt 5 spørgsmål i hver bane. De 2 første spørgsmål i hver
bane og de rigtige svar herpå var forskellige og knyttet til den karakter, man havde
valgt at spille. De sidste tre spørgsmål i hver af de tre baner var ens, uanset hvilken
karakter man havde valgt at være. Svarene på disse tre spørgsmål afhang af kendskab
til, hvad den i spillet omtalte ring gør ved sin bærer, og af, hvad man havde svaret på
det forudgående spørgsmål.
Havde man for eksempel valgt at være troldmand, ville banen have følgende
indhold (fed skrift angiver den korrekte svarmulighed):

"Fil 4: Du har valgt at leve dig ind i troldmandens mystiske univers. Troldmænd er
vise og listige mænd, som altid løser problemerne før de opstår. Gerne med
magi.
Det er nat, og du er sammen med dine venner draget ud på eventyr. Men
pludselig tages et par dværge og en hobbit fra dit rejseselskab til fange af nogle
onde trolde. Fra dit skjul kan du høre troldene skændes, om hvordan de skal
tilberede dine venner? Tiden er knap. Du må bestemme dig nu, inden de bliver
enige. Hvordan vil du hjælpe vennerne ud af kniben?


Herefter til Fil 4spFil4sp (start stopur)

Tast 1 hvis du styrter skrigende frem med dit sværd og begynder at hugge løs
på troldene.
Tast 2 hvis du ved list prøver at trække deres skænderi ud til næste
morgen, fordi du ved, trolde ikke kan tåle dagslys.
Tast 3 hvis du løber til den nærmeste by mere end en dagsrejse væk efter hjælp.


Hvis 1 til Fil 14 (outro 1)

Hvis 2 til Fil 5 (stop tid og gem til næste spørgsmål)


- 4 -


Hvis 3 til Fil 15 (outro 2)

Fil 5:
Korrekt. Netop ved list ville en troldmand bekæmpe uønskede problemer.


Herefter til Fil 6

Fil 6: Efter at have befriet dine venner fortsætter I nu jeres videre færd. Om
eftermiddagen, da I går over en eng, kan en hobit i dit følge ikke holde fingrene
fra en rødprikket svamp. Desværre er svampen giftig og hobitten får en
forfærdelig mavekrampe. Hvad gør du?


Herefter til Fil 6sp

Fil6sp (start stopur)

Tast 1 hvis du mener han kan undværes, og beslutter at efterlade ham på engen.
Tast 2 hvis du bryder grædende sammen på grund af denne mindre tragedie.
Tast 3 hvis du beslutter at brygge en helbredende drik af engens andre
planter


Hvis 1til Fil 16 (outro3)

Hvis 2 til Fil 17 (outro 4)

Hvis 3 til Fil 7 (stop ti og gem til næste spørgsmål)

Fil 7:
Korrekt. Når problemer opstår, bruger en troldmand naturligvis magi.


Herefter til Fil 8

Fil 8:
Alle sunde og raske fortsætter rejsen. Undervejs kommer I til at diskutere, hvad
magisk der rent faktisk er ved Ringen. Den Ring som I er på vej til at skille jer
af med. Hvilke magiske kræfter gemmer den egentligt?


Herefter til Fil 8sp

Fil8sp (start stopur)

Tast 1 hvis du mener, man med Ringen kan hoppe usandsynligt højt.
Tast 2 hvis du tror man bliver utrolig sulten, når man har den på.
Tast 3 hvis du er af den opfattelse, at den som bærer Ringen bliver
usynlig.


Hvis 1 til Fil 18 (outro 5)

Hvis 2 til Fil 19 (outro 6)

Hvis 3 til Fil 9 (stop tid og gem til næste spørgsmål)

Fil 9: Korrekt. Sandheden er naturligvis, at den dødelige som bærer Ringen bliver
usynlig.


Herefter til Fil 10

Fil
10: Du og dine tro følgesvende er nu i samlet trop ikke langt fra
dommedagsspalten. Mens I går ned af en snoet sti, opdager du pludselig at
hobitten Frodo taber den magiske Ring. Hurtigt samler du den op. Ringen som
giver sin bærer en ufattelig styrke. Men Ringens styrke er ond, og smitter den
som bærer den. Kan du modstå fristelsen til at tage den på og mærke kraften
bruse igennem dig? Eller giver du Frodo hans Ring tilbage, så du undgår at
blive lokket af det onde? Hvad vælger du? Du skal skynde dig, Frodo er på vej
hen mod dig.


Herefter til Fil 10sp

Fil 10sp (start stopur)

Tast 1 hvis du vælger at tage ringen på.


- 5 -

Tast 2 hvis du vælger at give Frodo sin Ring tilbage.


Hvis 1 til Fil 11 (stop tid og gem til næste spørgsmål)

Hvis 2 til Fil 13 (stop tid og gem til næste spørgsmål)

Fil 11: Idet Ringen smutter ned over din finger, mærker du mørkets kraft rulle
igennem dine årer, og du tager dig selv i, at stå og grine af dine venner ­ hvor
små og ubetydelige de dog er, tænker du. Med et kunne du jo kvase dem som
myrer under en hestehov. Du er nu i Ringens magt. Den har gjort dig stærkere
end du nogensinde troede muligt, men har samtidigt ødelagt alt godt i dig. Du
er nu en ond troldmand.

Mens du står og funderer over dine nyvundne kræfter, springer en flok
uhyggelige orker ud af underskoven, og overfalder dine venner. Hvad gør du?
Og husk hvad end du vælger, skal du gøre det nu ­ dine venner vil ikke
overleve længe.


Herefter til Fil 11sp

Fil 11sp (start stopur)

Tast 1 hvis du trods alt vil hjælpe dine venner.
Tast 2 hvis du vil lade dine venner i stikken, for bagefter at tvinge orkerne
til at tjene dig og dine mørke gerninger.
Tast 3 hvis du med en smule list vil prøve at tale orkerne til fornuft.


Hvis 1 til Fil 20 (outro 7)

Hvis 2 til Fil 21 (outro 8) (stop tid og gem den endelige tid)

Hvis 3 til Fil 22 (outro 9)


Fil 13: Frodo takker dig og smiler. Men pludselig springer en flok uhyggelige orker ud
af underskoven, og overfalder dine venner. Hvad gør du? Og husk hvad end du
vælger, skal du gøre det nu ­ dine venner vil ikke overleve længe.


Herefter til Fil 13sp

Fil 13 sp (start stopur)

Tast 1 hvis du vil gøre alt i din magt for at frelse dine venner.
Tast 2 hvis du vil hjælpe orkerne med at knuse dine venner.
Tast 3 hvis du vælger at redde dig selv og flygter.


Hvis 1 til Fil 23 (outro 10)(stop tid og gem den endelige tid)

Hvis 2 til Fil 24 (outro 11)

Hvis 3 til Fil 25 (outro 12)


OUTROER TROLDMAND

Outro 1:
Fil 14: Desværre. En troldmand ville aldrig som det første forsøge sig med sine
krigsfærdigheder. Men prøv igen og tak fordi du ville være med.

Outro 2:
Fil 15: Desværre. En troldmand er klog nok til at vide, at hans venner aldrig ville
overleve mere end en dag hos onde trolde. Men prøv igen og tak fordi du ville
være med.

Outro 3:
Fil 16: Desværre. En rigtig troldmand ville aldrig lade en ven i stikken. Men prøv igen
og tak fordi du ville være med.

Outro 4:


- 6 -

Fil 17: Desværre. En troldmand ville altid bevare roen, og lede efter en løsning. Men
prøv igen og tak fordi du ville være med.

Outro 5:
Fil 18: Desværre. En rigtig troldmand ville vide, at det er noget forfærdeligt sludder.
Men prøv igen og tak fordi du ville være med.

Outro 6:
Fil 19: Desværre. En sand troldmand ville vide, at Ringens kraft intet har med sult at
gøre. Men prøv igen og tak fordi du ville være med.

Outro 7:
Fil 20: Desværre. En ond troldmand ville aldrig hjælpe gode skabninger. Men prøv
igen og tak fordi du ville være med.

Outro 8:
Fil 21: Korrekt. Lige præcis sådan ville en ond troldmand opføre sig. Du har nu bevist
du er den fødte rollespiller, og er derfor med i konkurrencen om fantastisk
flotte præmier fra Ringenes Herre. Hvis du er den heldige vinder, vil du få
direkte besked.

Outro 9:
Fil 22: Desværre. En ond troldmand med den mørke magt vil altid holde med det
onde, ligesom orker. Men prøv igen og tak fordi du ville være med.

Outro 10:
Fil 23: Korrekt. Du er en god troldmand, og vil naturligvis altid hjælpe dine nærmeste.
Du har nu bevist du er den fødte rollespiller, og er derfor med i konkurrencen
om fantastisk flotte præmier fra Ringenes Herre. Hvis du er den heldige vinder,
vil du få direkte besked.

Outro 11:
Fil 24: Desværre. En god troldmand ville aldrig hjælpe de onde. Men prøv igen og tak
fordi du ville være med.

Outro 12:
Fil 25: Desværre. En god troldmand ville aldrig opføre sig som en kujon. Men prøv
igen og tak fordi du ville være med.Forklaringer

Markedschef for Quaker i Danmark, Christian Linde, har forklaret, at idegrundlaget
til konkurrencen var filmpremieren på Ringenes Herre i december 2001.
Konkurrencen blev i hele perioden markedsført primært i TV, i Anders And og
i butikkerne. TV-reklamernes reference til den ikke-købsbetingede konkurrence var,
at der i speaket blev sagt: "se også i butikkerne". Derudover stod der til slut med
meget små bogstaver, at konkurrencen ikke var købsbetinget. Det kunne nok ikke
måles i sekunder, hvor lang tid teksten var på skærmen. Han mente ikke, at teksten
var nem at læse.
Der blev annonceret to gange i Anders And, hvor der blev henvist til
konkurrencekuponerne med annoncens sidste to linier "Og i butikken, hvor du køber
Guldkorn kan du se...". Guldkorn sælges fra ca. 2.000 butikker. Det er Quakers


- 7 -

salgskonsulenter, som har ansvaret for at have pallefødder, kuponer, skilte og andet
kampagnemateriale med ud til butikkerne. Omfanget af den tilladte mængde af
kampagnemateriale afhænger af den enkelte butikschef. Ikke alle butikker tillader
kampagner. Derfor kommer salgskonsulenterne bl.a. ikke i discountsektoren, der
udgør ca. 20% af Quakers samlede salg. Quakers salgskonsulenter besøger de 800
butikker, der har den største omsætning. Afhængig af omsætning besøger
salgskonsulenterne de større butikker 1-2 gange om ugen og de mindre 1 gang hver
14. dag. De besøgte butikker udgør ca. 75-80% af Quakers omsætning.
Det var således salgskonsulenterne, der havde ansvaret for, at
konkurrencekuponerne kom ud at hænge i butikkerne og for den efterfølgende
løbende opfyldning med kuponer. Konkurrencekuponerne blev anbragt i nærheden af
Guldkorn enten i plastikholdere, på s-kroge eller i øvrigt lagt frem. Der blev trykt
20.000 konkurrencekuponer, og havde Quaker vurderet, at der var efterspørgsel efter
flere kuponer, ville man have trykt flere. Han vidste ikke, om konkurrencekuponerne
fandtes i alle de 800 butikker i hele konkurrenceperioden. I de butikker, der ikke blev
besøgt af salgskonsulenter, var der ingen konkurrencekuponer. Det fremgik ikke af
emballagen, at konkurrencen ikke var købsbetinget, og hvordan man uden at købe
Guldkorn kunne deltage i konkurrencen.
Quaker sælger stabilt ½ mio. pakker Guldkorn i løbet af en 3 måneders
periode. Der var ikke noget mersalg i den periode, hvor konkurrencen kørte.
Selve konkurrencen var bygget op over to elementer. Dels skulle man have
kendskab til Ringenes Herre universet for at kunne svare på de spørgsmål, der blev
stillet, og dels skulle man svare på tid. Vinder var den, der hurtigst havde svaret
rigtigt på alle spørgsmål, og konkurrencen indeholdt derfor efter vidnets mening to
præstationselementer. Spørgsmålene havde de selv fundet på med udgangspunkt i
universet, men hvis man kendte figurerne i universet, ville man også kunne svare
rigtigt på spørgsmålene. Der var 50 %, der havde svaret rigtigt i løbet af de første 3
uger.
Deltageren havde tre muligheder for at deltage pr. kort eller telefonnummer, én
chance for hver karakter i spillet. Man kunne ikke øve sig ved at spille samme
karakter to gange. Baggrunden for denne begrænsning var, at konkurrencen skulle
sælge produkter ­ hvis tre forsøg ikke var nok, måtte forbrugerne købe en pakke
Guldkorn mere.
Deltagelse via konkurrencekuponerne eller via koden i Guldkornspakkerne var
ligestillet i relation til vinderchancerne, der afhang af at svare rigtigt på alle


- 8 -

spørgsmål på den kortest mulige tid, der blev målt med millisekunders nøjagtighed
Der var ikke to deltagere, der havde samme tid, men havde der været det, ville begge
have fået samme præmie. Præmierne, som var angivet på pakkerne var det samlede
antal af præmier, hvilket vil sige, at der for eksempel blev delt 6 1. præmier ud for
hver uddeling.

Food director i Coop Danmark A/S, Niels Munck, har forklaret, at tilladelser til
kampagner i Coop Danmarks butikskæder som altovervejende udgangspunkt bliver
givet centralt. Hvis Coop Danmarks interne procedure for kampagner ikke bliver
fulgt, er kampagnen ikke velkommen i butikkerne. En del af Coop Danmarks kæder
er mere selvstændige og kan i højere grad selv bestemme, hvilke kampagner de vil
have i deres butikker. Generelt for kampagnerne gælder, at de typisk kører i en uge
eller 14 dage. En kampagne, der kører i 4-5 måneder er helt urealistisk. Som
udgangspunkt skal leverandørerne selv sørge for, at kampagnematerialet kommer ud
i butikkerne, og at der bliver fyldt op.
For så vidt angår Ringenes Herre konkurrencen skulle en sådan kampagne
være godkendt centralt af hovedkontoret. Der er ingen aftale på skrift, og hverken
han eller hans medarbejdere husker, at der skulle have været lavet nogle aftaler med
Quaker. Årsagen til at kampagnen alligevel kunne køre i nogle af Coop Danmark
A/S' butikker, kunne være, at salgskonsulenterne havde indgået individuelle aftaler
med enkelte butikker.

Produktchef for Dansk Supermarked, Hans Dahlgaard, har forklaret, at den generelle
procedure ved promovering af en konkurrence som Ringenes Herre er forskellig fra
kæde til kæde. Leverandørerne skal dog centralt ansøge om godkendelse af de
påtænkte aktiviteter, materialer og perioden, hvori kampagnen forventes at løbe. En
kampagne løber typisk i en uge. Afhængigt af størrelsen af kampagnen kan en lille
folder kan godt tillades i op til fem måneder. Det er leverandørens konsulenter, der
skal sørge for opfyldning af kampagnemateriale, hvilket de er meget opmærksomme
på, da det er svært at få tilladelse til en kampagne.
Quaker fik godkendt displayskilt, pallestøber, endegavlsplads og foldere til at
stå fremme i Føtex i uge 5. I de øvrige uger måtte kun folderne stå fremme i
butikkerne.


- 9 -

Anbringender

Forbrugerombudsmanden har gjort gældende, at de nedlagte påstande er
tilstrækkelig konkrete, aktuelle og præcise, idet påstandene er formuleret ud fra
Quakers handlinger ved Ringenes Herre konkurrencen. Påstandene afspejler
Forbrugerombudsmandens tvivl om fortolkningen af markedsføringslovens § 9, og
de er med vilje formuleret generelt, da Forbrugerombudsmanden har anlagt sagen for
at få afklaret grænserne for lovligheden af konkurrencer som Ringenes Herre
konkurrencen.
Deltagelse i Ringenes Herre konkurrencen var købsbetinget. Vurderingen af
hvorvidt der var tale om en købsbetinget konkurrence kan foretages på to måder. Den
første er at anskue konkurrencen som to forskellige konkurrencer. Derved var
deltagelse i konkurrencen gennem Guldkornspakken købsbetinget, hvorimod
deltagelse i konkurrencen gennem konkurrencekuponerne ikke var købsbetinget.
Den anden måde er at anskue konkurrencen som én og samme konkurrence.
Også ved denne vurdering var deltagelsen købsbetinget, da konkurrencekuponerne
ikke var et reelt alternativ til deltagelse i konkurrencen. Markedsføringen af de to
konkurrencer var ikke ligeværdig, blandt andet var den ikke-købsbetingede
konkurrence ikke nævnt på pakkerne, den var kun ganske kort nævnt i
reklamefilmene og kun ad omveje nævnt i annoncen i Anders And. Det eneste sted,
man kunne læse om den ikke købsbetingede konkurrence, var på
konkurrencekuponerne, hvilket forudsatte, at man var så heldig, at de fandtes var i
den butik, hvor man købte sine Guldkorn. Kun 800 butikker kan efter det oplyste
have haft konkurrencekuponerne i butikkerne, og det må have været praktisk
umuligt, at der med 20.000 kuponer var kuponer nok til at tilfredsstille efterspørgslen
herefter i hele konkurrenceperioden. Antallet af kuponer stod i væsentligt misforhold
til antallet af de solgte produkter.
Forbrugeren skulle ikke yde en selvstændig kreativ præstation, såsom at finde
på et slogan eller at tegne en tegning, og spørgsmålene var ikke af en sådan
sværhedsgrad, at det krævede en særlig præstation at vinde i konkurrencen.
Derudover var der tale om et fantasispil uden objektivt rigtige svar, idet disse var
defineret og fabrikeret af Quaker. Det er muligt, at man kunne hente hjælp i en film
eller en bog, men man kunne jo også svare rigtigt ved et tilfælde.
Det bestrides ikke, at præmierne blev uddelt efter, hvem der svarede hurtigst,
men tidsmålingen foregik med så små tidsintervaller, at tekniske forhold kan have


- 10 -

spillet ind, således at det beror på tilfældet, hvem der blev målt som hurtigst. Det kan
endvidere ikke udelukkes, at flere deltagere fik registreret den samme tid. I dette
tilfælde kunne fordelingen af præmierne afhænge af lodtrækning.
At konkurrencen var en tilfældighedskonkurrence, afspejler sig endvidere i det
store antal præmier, som bevirkede, at det ikke skulle ydes megen præstation for at få
en præmie.
Som følge heraf var Ringenes Herre konkurrencen en købsbetinget
tilfældighedskonkurrence og i strid med markedsføringslovens § 9.
Også markedsføringslovens §§ 1 og 2 blev overtrådt, idet Quaker vildledte
forbrugerne til at købe produktet ved at lade dem tro, at de kun kunne deltage i
konkurrencen ved køb af Guldkorn.

Quakers advokat har gjort gældende, at den principale og subsidiære påstand 1 er
alment formulerede forbud, der intet har med den konkrete sag at gøre. Domstolene
afgør tvister mellem to (eller flere) parter, men har ikke til opgave at afgive responsa.
Hvis retten skulle tage stilling til disse påstande, ville den udtale sig generelt og
principielt om fortolkningen af markedsføringsloven i stedet for at tage stilling til
den konkrete sag. Påstandene er uden tilknytning til sagens kerne, som er, om
Ringenes Herre konkurrencen er en købsbetinget tilfældighedskonkurrence.
Påstandene er inspireret, men ikke noget billede af den konkrete situation, hvilket
tillige gælder påstand 2.
Derudover er konsekvenserne af påstandene for vidtgående, idet de også vil
ramme lovlige konkurrencer. Der er tale om en udvidende fortolkning af en
strafbelagt bestemmelse, hvortil der ikke er hjemmel i markedsføringslovens § 9.
Ringenes Herre konkurrencen var en præstationskonkurrence, idet det ikke var
en tilfældighedsmekanisme, der afgjorde, hvem der vandt konkurrencen. For at vinde
skulle man hurtigst besvare nogle spørgsmål, hvilket forudsatte en vis intellektuel
præstation. At Quaker selv havde defineret spørgsmålene, er uden relevans for
bedømmelsen af, om konkurrencen var tilfældighedspræget eller ej, da man ikke ville
være i tvivl om det rigtige svar, hvis man havde kendskab til Ringenes Herre
universet.
Tidselementet i konkurrencen gør også, at konkurrencen ikke kan være nogen
tilfældighedskonkurrence. Udførelse af præstationer på tid er anerkendt som
konkurrenceparameter inden for sportsverdenen, og det er da også den mest
retfærdige måde at afgøre en konkurrence på. Det store antal præmier gør ikke


- 11 -

konkurrencen til en tilfældighedskonkurrence, idet præmierne uddeltes efter en nøje
registrering af tid. Vinderne af konkurrencen er således udpeget på objektivt
grundlag, og præmierne er fordelt, uden at tilfældigheder har spillet ind.
Selvom konkurrencen måtte blive anset som købsbetinget, er der intet grundlag
for, at markedsføringen af konkurrencen dermed kan kritiseres og forbydes efter
markedsføringslovens §§ 1 og 2.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Det principale og det subsidiære led af Forbrugerombudsmandens påstand 1 samt
påstand 2 har ikke nogen konkret relation til Ringenes Herre konkurrencen, men må
ses som udtryk for et ønske om at få en helt generel fortolkning af
markedsføringslovens § 9. Disse påstande afvises.
For så vidt angår den mere subsidiære påstand 1 gjorde markedsføringen af
konkurrencen ikke forbrugerne opmærksomme på, hvordan man kunne deltage i
konkurrencen uden at købe Guldkorn. Der var endvidere trykt urealistisk få
konkurrencekuponer i forhold til antallet af solgte pakker Guldkorn i samme periode,
og der kunne derfor umuligt have været tilstrækkeligt mange konkurrencekuponer til
rådighed, selv i de få butikker, hvor kampagnen var godkendt, og salgskonsulenterne
kom. Deltagelse i konkurrencen gennem konkurrencekuponerne var derfor ikke
noget reelt alternativ til deltagelse i konkurrencen gennem køb af pakker med af
Guldkorn. Deltagelsen i konkurrencen findes herefter at have været købsbetinget.
De 2 første spørgsmål i hver bane og de rigtige svar herpå var forskellige og
efter rettens opfattelse ikke ganske lette at svare på, hverken for et barn eller
endmindre for en voksen. Svarede et barn i overensstemmelse med sit umiddelbare
instinkt, ville svarene være forkerte, idet det krævede et vist kendskab til Ringenes
Herre universet at svare rigtigt. De 3 sidste spørgsmål, der gik igen i de tre baner, var
derimod lettere. Der var næppe noget korrekt svar på noget af spørgsmålene, og
valget af svar beroede derfor til en vis grad på en tilfældighed. Det sidste spørgsmål
var ikke indlysende, og det rigtige svar kunne formentlig lige så godt have været det
ene som det andet. Det afhang derfor i nogen grad af tilfældigheder, om man fik
svaret rigtigt på spørgsmålene.
Hvor hurtigt man kunne svare på spørgsmålene, afhang af deltagerens
kendskab til Ringenes Herre universet. Jo bedre kendskab, jo hurtigere kunne man
svare. Endvidere afhang hurtigheden af, hvor fingernem deltageren var på ved


- 12 -

telefonens taster. Denne færdighed har børn, som konkurrencen havde som
målgruppe, i højere grad end voksne opøvet via spil på computere og playstations og
via afsendelse af SMS-beskeder.
Retten finder, at kombinationen af, at en del af spørgsmålene krævede
kendskab til Ringenes Herre universet, og at der skulle svares på tid, må bevirke, at
Ringenes Herre konkurrencen ikke var en tilfældighedskonkurrence.
Antallet af præmier kan ikke i sig selv føre til at anse konkurrencen for
tilfældighedspræget, hvis præmierne er uddelt efter objektive kriterier som her, hvor
det afgørende var, hvem der hurtigst svarede rigtigt på alle spørgsmål.
Forbrugerombudsmanden har da heller ikke bestridt, at fordelingen af præmierne er
sket efter hvem, der hurtigst havde svaret rigtigt.
Herefter kan en konkurrence som Ringenes Herre konkurrencen ikke forbydes
efter markedsføringslovens § 9, og da der ikke findes at have været nogen
vildledende præsentation af konkurrencevilkårene eller utilbørlig udnyttelse af børns
indsigt, er konkurrencen heller ikke i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 2.
Quaker frifindes derfor for den mere subsidiære del af Forbrugermandens
påstand.

T H I K E N D E S F O R R E T:

Sagen afvises for så vidt angår den principale og subsidiære del af
Forbrugerombudsmandens påstand 1 og påstand 2.
I øvrigt frifindes Quaker Oats Scandinavia.
Hver part bærer egne sagsomkostninger.Kai Wöldike Bested

Rut Jørgensen
Michael B. Elmer

Ole Marker

Kirsten Nielsen

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

 

Byretssag

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»

Anke til landsretten

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»