Håndpant tilsidesat

Resumé

Banks håndpant i fire ejerpantebreve, stillet for et andet selskabs gæld, fundet i strid med aktieselskabslovens §§ 61 og 63 og tilsidesat, da banken ved pantets stiftelse var bekendt med, at pantsætningen kunne udgøre en utilbørlig fordel for hovedaktionærerne i selskaberne og undlod at sikre sig, at minoritetsaktionærerne havde godkendt pantsætningen.

Dom i sagen P-71-10

FS Finans A/S
(advokat Michael Serring)

mod

Ejendomsselskabet VITUS A/S under konkurs
(advokat Torben Mauritzen)

Problemstilling

Denne sag drejer sig om, hvorvidt FS Finans A/S (Finansiel Stabilitet) har gyldig håndpant i 4 ejerpantebreve med pant i en række nærmere angivne ejendomme, eller om håndpantsætningen kan tilsidesættes efter aktieselskabslovens § 58, § 61 eller § 63, eller er ugyldig i medfør af aftalelovens § 31, § 33 eller § 36, eller om håndpantsætningen er omstødelig i medfør af konkurslovens § 74.

Påstande

FS Finans A/S har nedlagt følgende påstande:

1.  Principalt

Ejendomsselskabet VITUS A/S under konkurs tilpligtes at anerkende, at FS Finans A/S, ved sagens anlæg havde håndpanteret i

 ejerpantebrev nominelt 6.700.000 kr. med pant i ejendommene beliggende:

o Nørrebro 15, 9800 Hjørring

o Sæbygaardsvej 25, 9300 Sæby

o Spliidsvej 25 A, 9990 Skagen, og

o Rimmens Alle 89, 9900 Frederikshavn

 ejerpantebrev nominelt 6.500.000 kr. med pant i ejendommen beliggende:

o Markedspladsen 2, 7400 Herning

 ejerpantebrev nominelt 2.150.000 kr. med pant i ejendommene beliggende:

o Fabrikvej 11, 8800 Viborg

o Strandvejen 25, 7900 Nykøbing Mors, og

o Strandgade 14 A, st., 1401 København K.

 ejerpantebrev nominelt 2.000.000 kr. med pant i ejendommene beliggende:

o Storegade 5, 7330 Brande

o Saturnvej 1, 7430 Ikast

o Markedspladsen 2, 7400 Herning

o Strandgade 12, st., 1401 København K. og

o Strandgade 12 A, st. 1401 København K.

til sikkerhed for sagsøgerens tilgodehavende hos CC Finans ApS under konkurs.

Subsidiært

Ejendomsselskabet VITUS A/S under konkurs tilpligtes at anerkende, at FS Finans A/S er berettiget til med respekt af rettigheder og krav, som skal fyldestgøres i overensstemmelse med konkurslovens § 87 forud for sagsøgeren, gennem

 ejerpantebrev nominelt 6.700.000 kr. med pant i ejendommene beliggende:

o Nørrebro 15, 9800 Hjørring

o Sæbygaardsvej 25, 9300 Sæby

o Spliidsvej 25 A, 9990 Skagen, og

o Rimmens Alle 89, 9900 Frederikshavn

 ejerpantebrev nominelt 6.500.000 kr. med pant i ejendommen beliggende:

o Markedspladsen 2, 7400 Herning

 ejerpantebrev nominelt 2.150.000 kr. med pant i ejendommene beliggende:

o Fabrikvej 11, 8800 Viborg

o Strandvejen 25, 7900 Nykøbing Mors, og

o Strandgade 14 A, st., 1401 København K.

 ejerpantebrev nominelt 2.000.000 kr. med pant i ejendommene beliggende:

o Storegade 5, 7330 Brande

o Saturnvej 1, 7430 Ikast

o Markedspladsen 2, 7400 Herning

o Strandgade 12, st., 1401 København K., og

o Strandgade 12 A. st. 1401 København K.

at opnå fyldestgørelse af sagsøgerens tilgodehavende hos CC Finans ApS under konkurs

gennem 57,5 % af de respektive indtægter og provenuer, opnået i perioden fra og med 1. april 2009, fra udlejning og/eller salg og/eller anden form for indtægt hidrørende fra ejendommene:

o Nørrebro 15, 9800 Hjørring

o Sæbygaardsvej 25, 9300 Sæby

o Spliidsvej 25 A, 9990 Skagen,

o Rimmens Alle 89, 9900 Frederikshavn

o Markedspladsen 2, 7400 Herning

o Fabrikvej 11, 8800 Viborg

o Strandvejen 25, 7900 Nykøbing Mors, og

o Strandgade 14 A. st., 1401 København K.

o Storegade 5, 7330 Brande

o Saturnvej 1, 7430 Ikast

o Strandgade 12, st., 1401 København K, og

o Strandgade 12 A, st. 1401 København K.

dog således, at FS Finans A/S skal respektere, at de respektive indtægter og provenuer fra udlejning og/eller salg og/eller anden form for indtægt hidrørende fra ejendommene, forlods skal anvendes til fyldestgørelse af gæld påhvilende konkursboet overfor BRFkredit og til fyldestgørelse af kravene anmeldt i konkursboet under gældbog nr. 1-9, 13, 19-21, 24, 26-28 og 38-40, i det omfang disse krav godkendes under konkursboets prøvelse af de anmeldte krav (med en status i konkursordenen ikke ringere end konkurslovens § 98, nr. 1 eller § 98, nr. 2), og i det omfang der ikke gennem konkursboets øvrige indtægter og aktiver kan ske fyldestgørelse af kravene anmeldt i konkursboet under gældbog nr. 1-9, 13, 19-21, 24, 26-28 og 38-40.

Subsidiært (alternativt)

Ejendomsselskabet VITUS A/S under konkurs tilpligtes at anerkende, at FS Finans A/S er berettiget til med respekt af rettigheder og krav, som skal fyldestgøres i overensstemmelse med konkurslovens § 87 forud for sagsøgeren, gennem

 ejerpantebrev nominelt 6.700.000 kr. med pant i ejendommene beliggende:

o Nørrebro 15, 9800 Hjørring

o Sæbygaardsvej 25, 9300 Sæby

o Spliidsvej 25 A. 9990 Skagen, og

o Rimmens Alle 89, 9900 Frederikshavn

 ejerpantebrev nominelt 6.500.000 kr. med pant i ejendommen beliggende:

o Markedspladsen 2, 7400 Herning

 ejerpantebrev nominelt 2.150.000 kr. med pant i ejendommene beliggende:

o Fabrikvej 11, 8800 Viborg

o Strandvejen 25, 7900 Nykøbing Mors, og

o Strandgade 14 A, st., 1401 København K.

 ejerpantebrev nominelt 2.000.000 kr. med pant i ejendommene beliggende:

o Storegade 5, 7330 Brande

o Saturnvej 1, 7430 Ikast

o Markedspladsen 2, 7400 Herning

o Strandgade 12, st., 1401 København K, og

o Strandgade 12 A, st. 1401 København K,

at opnå fyldestgørelse af sagsøgerens tilgodehavende hos CC Finans ApS under konkurs gennem 57,5 % af de respektive indtægter og provenuer, opnået i perioden fra og med 1. april 2009, fra udlejning og/eller salg og/eller anden form for indtægt hidrørende fra ejendommene:

o Nørrebro 15, 9800 Hjørring

o Sæbygaardsvej 25, 9300 Sæby

o Spliidsvej 25 A, 9990 Skagen,

o Rimmens Alle 89, 9900 Frederikshavn

o Markedspladsen 2, 7400 Herning

o Fabrikvej 11, 8800 Viborg

o Strandvejen 25, 7900 Nykøbing Mors, og

o Strandgade 14 A, st., 1401 København K.

o Storegade 5, 7330 Brande

o Saturnvej 1, 7430 Ikast

o Strandgade 12, st., 1401 København K., og

o Strandgade 12 A, st. 1401 København K,

dog således, at FS Finans A/S skal respektere, at de respektive indtægter og provenuer fra udlejning og/eller salg og/eller anden form for indtægt hidrørende fra ejendommene, forlods skal anvendes til fyldestgørelse af gæld påhvilende konkursboet overfor BRFkredit og til fyldestgørelse af kravene anmeldt i konkursboet under gældbog nr. 1-9, 13, 19-21, 24. 26-28 og 38-40, tillige med eventuelle yderligere krav anmeldt senere end kravet anmeldt under gældbog nr. 40, i det omfang disse krav godkendes under konkursboets prøvelse af de anmeldte krav (med en status i konkursordenen ikke ringere end konkurslovens § 98, nr. 1 eller § 98, nr. 2), og i det omfang der ikke gennem konkursboets øvrige indtægter og aktiver kan ske fyldestgørelse af kravene anmeldt i konkursboet under gældbog nr. 1-9, 13, 19-21, 24, 26-28, 38-40 og eventuelle yderligere krav anmeldt senere end kravet anmeldt under gældbog nr. 40.

Mere subsidiært

Ejendomsselskabet VITUS A/S under konkurs, tilpligtes at anerkende, at FS Finans A/S er berettiget til med respekt af rettigheder og krav, som skal fyldestgøres i overensstemmelse med konkurslovens § 87 forud for sagsøgeren, gennem

 ejerpantebrev nominelt 6.700.000 kr. med pant i ejendommene beliggende:- 6 -

o Nørrebro 15, 9800 Hjørring

o Sæbygaardsvej 25, 9300 Sæby

o Spliidsvej 25 A, 9990 Skagen, og

o Rimmens Alle 89, 9900 Frederikshavn

 ejerpantebrev nominelt 6.500.000 kr. med pant i ejendommen beliggende:

o Markedspladsen 2, 7400 Herning

 ejerpantebrev nominelt 2.150.000 kr. med pant i ejendommene beliggende:

o Fabrikvej 11, 8800 Viborg

o Strandvejen 25, 7900 Nykøbing Mors. og

o Strandgade 14 A, st., 1401 København K.

 ejerpantebrev nominelt 2.000.000 kr. med pant i ejendommene beliggende:

o Storegade 5, 7330 Brande

o Saturnvej 1, 7430 Ikast

o Markedspladsen 2, 7400 Herning

o Strandgade 12, st., 1401 København K., og

o Strandgade 12 A, st. 1401 København K.

at opnå fyldestgørelse af sagsøgerens tilgodehavende hos CC Finans ApS under konkurs gennem 57,5 % af de respektive indtægter og provenuer, opnået i perioden fra og med 1. april 2009, fra udlejning og/eller salg og/eller anden form for indtægt hidrørende fra ejendommene:

o Nørrebro 15, 9800 Hjørring

o Sæbygaardsvej 25. 9300 Sæby

o Spliidsvej 25 A, 9990 Skagen,

o Rimmens Alle 89, 9900 Frederikshavn

o Markedspladsen 2, 7400 Herning

o Fabrikvej 11, 8800 Viborg

o Strandvejen 25, 7900 Nykøbing Mors, og

o Strandgade 14 A, st., 1401 København K.

o Storegade 5, 7330 Brande

o Saturnvej 1, 7430 Ikast

o Strandgade 12, st., 1401 København K., og

o Strandgade 12 A, st. 1401 København K,

dog således, at FS Finans A/S skal respektere, at de respektive indtægter og provenuer fra udlejning og/eller salg og/eller anden form for indtægt hidrørende fra ejendommene, forlods skal anvendes til fyldestgørelse af gæld påhvilende konkursboet overfor BRFkredit og til fyldestgørelse af kravene anmeldt i konkursboet under gældbog nr. 1-9, 13, 18-21, 24, 26-28 og 38-40, i det omfang disse krav godkendes under konkursboets prøvelse af de anmeldte krav (med en status i konkursordenen ikke ringere end konkurslovens § 98, nr. 1 eller § 98, nr. 2), for så vidt angår kravet anmeldt af Jyske Bank under gældbog nr. 18 dog alene i det omfang dette krav er sikret ved panteret i de ovennævnte ejendomme med prioritetsstilling forud for pantsætningen overfor sagsøgeren, og i det omfang, der ikke gennem konkursboets øvrige indtægter og aktiver kan ske fyldestgørelse af kravene anmeldt i konkursboet under gældbog nr. 1-9, 13, 19-21, 24, 26-28 og 38-40.

Mere subsidiært (alternativt)

Ejendomsselskabet VITUS AIS under konkurs tilpligtes at anerkende, at FS Finans A/S er berettiget til med respekt af rettigheder og krav, som skal fyldestgøres i overensstemmelse med konkurslovens § 87 forud for sagsøgeren, gennem

 ejerpantebrev nominelt 6.700.000 kr. med pant i ejendommene beliggende:

o Nørrebro 15, 9800 Hjørring

o Sæbygaardsvej 25, 9300 Sæby

o Spiiidsvej 25 A, 9990 Skagen, og

o Rimmens Alle 89, 9900 Frederikshavn

 ejerpantebrev nominelt 6.500.000 kr. med pant i ejendommen beliggende:

o Markedspladsen 2, 7400 Herning

 ejerpantebrev nominelt 2.150.000 kr. med pant i ejendommene beliggende:

o Fabrikvej 11, 8800 Viborg

o Strandvejen 25, 7900 Nykøbing Mors, og

o Strandgade 14 A, st., 1401 København K.

 ejerpantebrev nominelt 2.000.000 kr. med pant i ejendommene beliggende

o Storegade 5, 7330 Brande

o Saturnvej 1, 7430 Ikast

o Markedspladsen 2, 7400 Herning

o Strandgade 12, st., 1401 København K., og

o Strandgade 12 A, st. 1401 København K,

at opnå fyldestgørelse af sagsøgerens tilgodehavende hos CC Finans ApS under konkurs gennem 57,5 % af de respektive indtægter og provenuer, opnået i perioden fra og med 1. april 2009, fra udlejning og/eller salg og/eller anden form for indtægt hidrørende fra ejendommene:

o Nørrebro 15. 9800 Hjørring

o Sæbygaardsvej 25, 9300 Sæby

o Spliidsvej 25 A, 9990 Skagen,

o Rimmens Alle 89, 9900 Frederikshavn

o Markedspladsen 2, 7400 Herning

o Fabrikvej 11, 8800 Viborg

o Strandvejen 25, 7900 Nykøbing Mors, og

o Strandgade 14 A, st., 1401 København K.

o Storegade 5, 7330 Brande

o Saturnvej 1, 7430 Ikast

o Strandgade 12, st., 1401 København K., og

o Strandgade 12 A, st. 1401 København K,

dog således at FS Finans A/S skal respektere, at de respektive indtægter og provenuer fra udlejning og/eller salg og/eller anden form for indtægt hidrørende fra ejendommene, forlods skal anvendes til fyldestgørelse af gæld påhvilende konkursboet overfor BRFkredit og til fyldestgørelse af kravene anmeldt i konkursboet under gældbog nr. 1-9, 13, 18-21, 24, 26-28 og 38-40, tillige med eventuelle yderligere krav anmeldt senere end kravet anmeldt under gældbog nr. 40, i det omfang disse krav godkendes under konkursboets prøvelse af de anmeldte krav (med en status i konkursordenen ikke ringere end konkurslovens § 98, nr. 1 eller § 98, nr. 2), for så vidt angår kravet anmeldt af Jyske Bank under gældbog nr. 18 dog alene i det omfang dette krav er sikret ved panteret i de ovennævnte ejendomme med prioritetsstilling forud for pantsætningen overfor sagsøgeren, og i det omfang, der ikke gennem konkursboets øvrige indtægter og aktiver kan ske fyldestgørelse af kravene anmeldt i konkursboet under gældbog nr. 1-9, 13, 19-21, 24, 26-28, 38-40 og eventuelle yderligere krav anmeldt senere end kravet anmeldt under gældbog nr. 40.

Mest subsidiært

Ejendomsselskabet VITUS A/S under konkurs tilpligtes at anerkende, at FS Finans A/S er berettiget til med respekt af rettigheder og krav, som skal fyldestgøres i overensstemmelse med konkurslovens § 87 forud for sagsøgeren, gennem  ejerpantebrev nominelt 6.700.000 kr. med pant i ejendommene beliggende:

o Nørrebro 15, 9800 Hjørring

o Sæbygaardsvej 25, 9300 Sæby

o Spliidsvej 25 A, 9990 Skagen, og

o Rimmens Alle 89, 9900 Frederikshavn

 ejerpantebrev nominelt 6.500.000 kr. med pant i ejendommen beliggende:

o Markedspladsen 2, 7400 Herning

 ejerpantebrev nominelt 2.150.000 kr med pant i ejendommene beliggende:

o Fabrikvej 11, 8800 Viborg

o Strandvejen 25, 7900 Nykøbing Mors, og

o Strandgade 14 A, st., 1401 København K

 ejerpantebrev nominelt 2.000.000 kr. med pant i ejendommene beliggende

o Storegade 5, 7330 Brande

o Saturnvej 1, 7430 Ikast

o Markedspladsen 2, 7400 Herning

o Standgade 12, st., 1401 København K., og

o Strandgade 12 A, st. 1401 København K

at opnå fyldestgørelse af sagsøgerens tilgodehavende hos CC Finans ApS under konkurs gennem 57,5 % af de respektive indtægter og provenuer, opnået i perioden fra og med 1. april 2009, fra udlejning og/eller salg og/eller anden form for indtægt hidrørende fra ejendommene:

o Nørrebro 15, 9800 Hjørring

o Sæbygaardsvej 25, 9300 Sæby

o Spliidsvej 25 A, 9990 Skagen,

o Rimmens Alle 89, 9900 Frederikshavn

o Markedspladsen 2, 7400 Herning

o Fabrikvej 11, 8800 Viborg- 10 -

o Strandvejen 25, 7900 Nykøbing Mors, og

o Strandgade 14 A, st., 1401 København K.

o Storegade 5, 7330 Brande

o Saturnvej 1, 7430 Ikast

o Strandgade 12, st., 1401 København K., og

o Strandgade 12 A, st. 1401 København K,

dog således at sagsøgeren, FS Finans A/S, skal respektere, at de respektive indtægter og provenuer fra udlejning og/eller salg og/eller anden form for indtægt hidrørende fra ejendommene, forlods skal anvendes til fyldestgørelse af gæld påhvilende konkursboet overfor BRFkredit og til fyldestgørelse af kravene anmeldt i konkursboet under gældbog nr. 1-9, 13, 18-21, 24, 25-28 og 38-40, i det omfang disse krav godkendes under konkursboets prøvelse af de anmeldte krav (med en status i konkursordenen ikke ringere end konkurslovens § 98, nr. 1 eller § 98, nr. 2), og i det omfang der ikke gennem konkursboets øvrige indtægter og aktiver kan ske fyldestgørelse af kravene anmeldt i konkursboet under gældbog nr. 1-9, 13, 18-21, 24, 26-28 og 38-40.

Mest subsidiært (alternativt)

Ejendomsselskabet VITUS A/S under konkurs, tilpligtes at anerkende, at FS Finans A/S, er berettiget til med respekt af rettigheder og krav, som skal fyldestgøres i overensstemmelse med konkurslovens § 87 forud for sagsøgeren, gennem

 ejerpantebrev nominelt 6.700.000 kr. med pant i ejendommene beliggende:

o Nørrebro 15, 9800 Hjørring

o Sæbygaardsvej 25, 9300 Sæby

o Spliidsvej 25 A, 9990 Skagen, og

o Rimmens Alle 89, 9900 Frederikshavn

 ejerpantebrev nominelt 6.500.000 kr. med pant i ejendommen beliggende:

o Markedspladsen 2, 7400 Herning

o ejerpantebrev nominelt 2.150.000 kr. med pant i ejendommene beliggende:

o Fabrikvej 11, 8800 Viborg

o Standvejen 25, 7900 Nykøbing Mors, og

o Strandgade 14 A, st., 1401 København K,

 ejerpantebrev nominelt 2.000.000 kr. med pant i ejendommene beliggende:

o Storegade 5, 7330 Brande

o Saturnvej 1, 7430 Ikast

o Markedspladsen 2, 7400 Herning

o Standgade 12, st., 1401 København K., og

o Strandgade 12 A, st. 1401 København K,

at opnå fyldestgørelse af sagsøgerens tilgodehavende hos CC Finans ApS under konkurs gennem 57,5 % af de respektive indtægter og provenuer, opnået i perioden fra og med 1. april 2009, fra udlejning og/eller salg og/eller  anden form for indtægt hidrørende fra ejendommene:

o Nørrebro 15, 9800 Hjørring

o Sæbygaardsvej 25, 9300 Sæby

o Spliidsvej 25 A, 9990 Skagen,

o Rimmens Alle 89, 9900 Frederikshavn

o Markedspladsen 2, 7400 Herning

o Fabrikvej 11, 8800 Viborg

o Strandvejen 25, 7900 Nykøbing Mors, og

o Strandgade 14 A, st., 1401 København K.

o Storegade 5, 7330 Brande

o Saturnvej 1, 7430 Ikast

o Strandgade 12, st., 1401 København K., og

o Strandgade 12 A, st. 1401 København K

dog således, at FS Finans AIS skal respektere, at de respektive indtægter og provenuer fra udlejning og/eller salg og/eller anden form for indtægt hidrørende fra ejendommene, forlods skal anvendes til fyldestgørelse af gæld påhvilende konkursboet overfor BRFkredit og til fyldestgørelse af kravene anmeldt i konkursboet under gældbog nr. 1-9, 13, 18-21, 24. 26-28 og 38-40 tillige med eventuelle yderligere krav anmeldt senere end kravet anmeldt under gældbog nr. 40, i det omfang disse krav godkendes under konkursboets prøvelse af de anmeldte krav (med en status i konkursordenen ikke ringere end konkurslovens § 98, nr. 1 eller § 98, nr. 2), og i det omfang der ikke gennem konkursboets øvrige indtægter og aktiver kan ske fyldestgørelse af kravene anmeldt i konkursboet under - 12 gældbog nr. 1-9, 13, 18-21, 24, 26-28, 38-40 og eventuelle yderligere krav anmeldt senere end kravet anmeldt under gældbog nr. 40.

2.  Ejendomsselskabet VITUS A/S under konkurs tilpligtes at anerkende 15.580 kr. som simpelt krav i boet, jf. konkurslovens § 97.

Ejendomsselskabet VITUS A/S under konkurs (i det følgende benævnt VITUS) har i forhold til de principale påstande 1 og 2 påstået frifindelse og i forhold til de subsidiære påstande påstået principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

VITUS har endvidere nedlagt en selvstændig påstand om, at FS Finans A/S tilpligtes at udlevere de originale ejerpantebreve eller foranledige disse aflyst fra tingbogen.

FS Finans A/S har over for den selvstændige påstand principalt påstået afvisning, subsidiært frifindelse.

Sagens nærmere omstændigheder er følgende:

Den 30. maj 2008 underskrev CC Finans ApS et gældsbrev, hvori denne anerkendte at skylde Capinordic Bank A/S (i det følgende tillige benævnt banken) 8.625.000 kr. Gælden skulle afvikles med 2 mio. kr. hvert kvartal, første gang den 30. juni 2008. Gældsbrevet var på låntagerens vegne underskrevet af Brian Søholt Petersen, der tillige sammen med Stratos Gruppen ApS og CC Invest ApS underskrev gældsbrevet som selvskyldnerkautionister.  Ifølge en håndpantsætningserklæring, der fremtræder som underskrevet samme dag, har Brian Søholt Petersen og advokat Mads Roikjer i egenskab af henholdsvis bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem i VITUS godkendt, at Capinordic Bank A/S til sikkerhed for lånet til CC Finans ApS tillige fik håndpant i 4 ejerpantebreve tilhørende VITUS. Ledelsen i VITUS bestod da tillige af Steen Bryde. Håndpantsætningen omfattede dels et ejerpantebrev på 2 mio. kr. med pant i ejendomme beliggende Storegade 5 i Brande, Markedspladsen 2 i Herning, Strandgade 12 A, st. ejerlejlighed nr. 4 i København, Strandgade 12 A, st. ejerlejlighed nr. 1 i København og Saturnvej 1 i Ikast, dels et ejerpantebrev på 2.150.000 kr. med pant i ejendomme beliggende Strandgade 14 A, st. ejerlejlighed nr. 13 i København, Strandvejen 25 i Nykøbing Mors og Fabrikvej 11 i Viborg, dels et ejerpantebrev på 6,7 mio. kr. med pant i ejendomme beliggende Rimmens Alle 89 i Frederikshavn, Spliidsvej 25 A i Skagen, Sæbygårdsvej 25 i Sæby, Sofiendalsvej 1 A i Ålborg og Nørrebro 15 i Hjørring, og dels et ejerpantebrev på 6,5 mio. kr. med pant i en ejendom beliggende Markedspladsen 2 i Herning.

Den 3. juni 2008 sendte Tina Jørgensen, der var seniorkreditkonsulent i Capinordic Bank A/S, en e-mail til sin foresatte, Michael Mikkelsen, hvori det bl.a. hedder:

"… Blot til info har jeg netop fået en opringning fra advokat Mads Roikjer …

Han har endnu ikke underskrevet pantsætningserklæringerne, som vi sendte ind med bud i fredags, idet han afventer en skriftlig begrundelse og dokumentation fra Ejd. Selskabet Vitus for, hvorfor dette selskab stiller sikkerhed for CC Finans.

Han forventer at have tilfredsstilende forklaringer og materiale i løbet af i morgen.

Han vil have styr på, hvad han skriver på og tager sit bestyrelseshverv seriøst.

Han spurgte til, om jeg kunne forklare ham sammenhængen med, hvorfor Vitus stiller sikkerhed for et 3. Mands selskab. Jeg svarede blot, at det var den sikkerhed, vi blev tilbudt, da der skulle stilles yderligere sikkerhed for engagementet med CC Finans. …"

Den 17. juni 2008 sendte SKAT et rykkerbrev til VITUS om betaling af moms med 610.453 kr. Ved breve af 15. juli 2008 erindrede BRFkredit A/S om betaling af en restance på 456.000 kr., ligesom Amagerbanken A/S rykkede for betaling af en restance på 45.000 kr. vedrørende et gældsbrev.

Den 29. august 2008 er advokat Mads Roikjer registreret som udtrådt af bestyrelsen i VITUS hos Erhvervs- og Selskabstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen).

I et brev af 9. oktober 2008 anmodede Capinordic Bank A/S om, at VITUS, som følge af manglende betaling af gældsbrevs-ydelsen pr. 30. juni 2008 fra CC Finans ApS, i stedet indfriede gælden.

Den 17. november 2008 blev CC Finans ApS taget under konkursbehandling. Brian Søholt Petersen havde fra september 2006 og frem til dekretets afsigelse været direktør i selskabet.

Samtidig blev dennes selskaber - Stratos Gruppen ApS og CC Invest ApS - taget under konkursbehandling. Den 27. november 2008 blev Steen Bryde taget under konkursbehandling.

Den 27. november 2008 og den 15. januar 2009 blev Steen Brydes selskaber - Brydegruppen ApS og VICH-M 1021 ApS erklæret konkurs.

Da VITUS ikke indfriede gælden til Capinordic Bank A/S, anmodede denne i en række breve af 12. januar 2009 en række fogedretter om at foretage udlæg i de ejendomme, hvori banken havde håndpant i ejerpantebrevene. Banken betalte i den forbindelse en retsafgift med i alt 28.660 kr. samt debiterede sig 10.000 kr. for udfærdigelse af udlægsbegæringerne.

Ved et anbefalet brev af 19. december 2008 anmodede Per Kristensen fra Investeringsselskabet af PK af 21. oktober 1999 ApS, der var minoritetsaktionær i VITUS, Steen Bryde om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Da denne ikke reagerede herpå, blev der via Erhvervsstyrelsen afholdt en ekstraordinær generalforsamling den 3. februar 2009, jf. aktieselskabslovens § 72, stk. 2. På denne generalforsamling blev Steen Bryde og Brian Søholt Petersen afsat som bestyrelsesmedlemmer, og i stedet blev bl.a. advokat Henrik Sjørslev indsat i bestyrelsen sammen med Per Kristensen.

I en række breve af 18. februar 2009 og 23. marts 2009 protesterede advokat Henrik Sjørslev imod, at Capinordic Bank A/S havde anmodet fogedretterne om at foretage udlæg i selskabets ejendomme. Efter at bestyrelsen havde konstateret, at selskabet var insolvent, blev VITUS den 1. april 2009 taget under konkursbehandling med bl.a. advokat Henrik Sjørslev som kurator, og som følge heraf blev fogedforretningerne heller ikke gennemført.

Den 21. april 2009 anmeldte banken udlægsomkostningerne på i alt 38.660 kr. som simpelt krav i VITUS-boet, jf. § 97. Der er efterfølgende sket delvis refusion af beløbet, og restfordringen andrager 15.580 kr. svarende til det i påstand 2 anførte beløb. Banken henledte samtidig opmærksomheden på de stillede sikkerheder.

I en statusoversigt og redegørelse fra den 29. oktober 2009 i henhold til konkurslovens § 125, stk. 2, fra kurator hedder det bl.a.:

"… Overordnet bemærkes at Ejendomsselskabet VITUS A/S pr. 31. december 2007 fremstår som et meget solidt og veldrevet ejendomsselskab. …

På den ekstraordinære generalforsamling den 3. februar 2009 blev valgt en ny bestyrelse …

I ugerne efter generalforsamlingen forsøgte den nye ledelse i Ejendomsselskabet VITUS A/S at afdække forholdene i selskabet. I forbindelse med disse undersøgelser konstaterede den nye ledelse, at selskabets bogføring var mangelfuld og at en lang række bogholderibilag ikke kunne lokaliseres. I tilknytning hertil kunne det konstateres, at selskabet var i restance med betaling af moms. Derudover kunne den nye ledelse konstatere, at Ejendomsselskabet VITUS A/S under Steen Brydes og Brian Søholt Petersens ledelse i april 2008 på et gældsbrev havde udlånt kr. 15.884.893,41 af selskabets midler til Bristen Gruppen A/S. Sidstnævnte selskab var ultimativt ejet af Steen Bryde og Brian Søholt Petersen og dette selskab blev taget under konkursbehandling i november 2008. Ifølge den seneste bogholderibalance for selskabet udgjorde selskabets samlede tilgodehavende mod

Bristen Gruppen A/S kr. 25.118.732,80. Endvidere kunne den nye ledelse konstatere, at der af selskabets bogholderibalance  fremgik et tilgodehavende på kr. 10.000.000 hos Bryde Gruppen ApS. Dette tilgodehavende udgør salgssummen i forbindelse med Ejendomsselskabet VITUS A/S' overdragelse af aktier i Swemark Fastighed AB til Bryde Gruppen ApS. …Den nye bestyrelse i Ejendomsselskabet VITUS A/S kunne således i løbet af marts 2009 konstatere, at selskabet havde et tab på disse udlån til Bristen Gruppen A/S og Bryde Gruppen ApS på ca. kr. 35.000.000.

Endvidere kunne den nye bestyrelse konstatere, at også K/S Gydevang 2004, der er et helejet datterselskab af Ejendomsselskabet VITUS A/S, havde et bogført udlån på ca. kr. 20.000.000 til Bristen Gruppen A/S. … dette udlån … må anses for tabt.

Ydermere kunne den nye bestyrelse konstatere, at Ejendomsselskabet VITUS A/S i løbet af 2008 havde optaget yderligere realkreditlån i de selskabet tilhørende ejendomme hos BRF Kredit A/S ligesom Ejendomsselskabet VITUS A/S og datterselskabet K/S Gydevang 2004 i foråret og sommeren 2008 håndpantsatte ejerpantebreve på henholdsvis nom. kr. 37.000.000 og nom. kr. 35.000.000 til sikkerhed for bl.a. Bristen Gruppen A/S' gæld til Jyske Bank A/S og Capinordic Bank A/S. Samtidig med pantsætningen af ejerpantebrevene til Jyske Bank A/S påtog Ejendomsselskabet VITUS A/S sig selvskyldnerkaution for bl.a. Bristen Gruppen A/S' gæld til Jyske Bank A/S. Dele af Bristen Gruppen A/S' engagement med Jyske Bank A/S er i efteråret 2008 indfriet med midler udlånt af Sonora A/S og sidstnævnte selskab har modtaget håndpant i det af K/S Gydevang 2004 udstedte ejerpantebrev. Jyske Bank A/S har anmeldt kautionskravet vedr. bl.a. Bristen Gruppen A/S under konkurs i Ejendomsselskabet VITUS A/S under konkurs med kr. 19.057.062,49.

På denne baggrund måtte den nye bestyrelse i Ejendomsselskabet VITUS A/S konstatere, at selskabet var insolvent, og bestyrelsen indgav selskabets egen konkursbegæring den 1. april 2009. …"

Den 11. februar 2010 blev Capinordic Bank A/S tager under konkursbehandling, og i tilknytning hertil er dennes mulige tilgodehavende hos VITUS overdraget til FS Finans A/S.

Ved brev af 18. februar 2010 tilkendegav kurator, advokat Henrik Sjørslev, at han ikke kunne anerkende den stedfundne håndpantsætning til banken, og at den i øvrigt var omstødelig. Ved brev af 6. april 2010 fastholdt FS Finans A/S kravet. Kurator har efterfølgende i en telefax af 1. juli 2010 fastholdt, at hverken sikkerhedsretten eller det anmeldte simple krav kunne anerkendes i boet.

Da kurator under en fordringsprøvelse den 16. juli 2010 fastholdt indstillingen, har FS Finans A/S, ved stævning modtaget i skifteretten den 9. august 2010, indbragt denne prøvelse for skifteretten, jf. konkurslovens § 133, stk. 1.

De involverede selskaber og personer

Det fremgår af et oversigtsbilag, at der er følgende indbyrdes relationer mellem de involverede selskaber og hovedpersoner:

Det er om en række af disse selskaber nærmere oplyst:

Ejendomsselskabet VITUS A/S

Ifølge en fuldstændig rapport fra Erhvervsstyrelsen er VITUS stiftet i 2002 og havde til formål at købe, eje, administrere, udleje og sælge fast ejendom, at udøve virksomhed i forbindelse hermed, at drive anden investeringsvirksomhed efter bestyrelsens bestemmelser. Den 27. december 2007 tiltrådte Brian Søholt Petersen, der havde været i bestyrelsen siden 26. april 2006, som bestyrelsesformand, hvor han afløste Steen Bryde, der var indtrådt som formand den 5. maj 2004. Sidstnævnte forblev dog i bestyrelsen og indtrådte endvidere den 27. december 2007 som eneste direktør i selskabet. Bestyrelsen bestod endvidere af advokat Mads Roikjer, der ligeledes var indtrådt den 26. april 2006. Selskabet tegnedes bl.a. af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Det fremgår af et prospekt i forbindelse med en aktieemission i december 2002, at det var »selskabets strategi at udbetale højst muligt aktieudbytte«. Ejendomsporteføljen bestod af 11 ejendomme, og disse var på nær en ejendom udlejet til et revisionsaktieselskab på 10-årige uopsigelige lejekontrakter.

VITUS havde endvidere den 13. december 2002 indgået en administrationsaftale med DAI Administration A/S (senere EBH Administration A/S), hvorefter dette selskab skulle administrere VITUS' ejendomme. Aftalen kunne tidligst opsiges i 2013, og ejendomsadministrator var »forpligtet til af egen drift at orientere bestyrelsen eller direktionen om alle forhold af væsentlig betydning, herunder især forhold, som ville medføre væsentlige budgetafvigelser.«

Ved en aftale af samme dato påtog DAI Administration A/S sig i hovedsagen på samme vilkår også at administrere VITUS. Den 22. april 2008 har Steen Bryde ophævet disse aftaler på vegne af VITUS, og har med virkning fra 1. juli 2008 indgået nye i hovedsagen identiske ejendoms- og selskabsadministrationsaftaler med Brydegruppen ApS. Forud for opsigelsen havde der været en e-mailkorrespondance mellem Steen Bryde og Mads Schou Pedersen fra EBH Administration A/S om berettigelsen af denne opsigelse. Det hedder således i en e-mail af 6. maj 2008 fra Mads Schou Pedersen bl.a.:

"… Derimod ser jeg det absolut fatalt at BRF har udbetalt lånet til andre en[d] selskabet!! Jeg har aldrig modtaget låneafregning hverken i form af nota eller provenu - … fortalt at pengene var udbetalt direkte til Bristen …"

Ifølge selskabets årsrapport fra 2006 var der ved udgangen af året registreret 10 aktionærer i selskabet, hvoraf Aage Jensen Gruppen A/S, Bryde Gruppen ApS, Selandia Finans ApS og Investeringsselskabet PK af 21. oktober 1999 ApS var registreret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af aktiekapitalen. Oplysningerne om nærtstående parter er uændret i årsrapporten for 2007. Det er endvidere dokumenteret en række aktiebøger, herunder fra den 4. december 2007, hvoraf fremgår, at Steen Bryde indirekte ejede 57,5 % af aktierne i selskabet. Hans selskab Brydegruppen ApS ejede således 37,5 %, mens dettes helejede datterselskab VICH-M 1021 ApS ejede 20 %. De øvrige aktier på 42,5 % var fordelt på 7 aktionærer, herunder Aage Jensen Gruppen A/S, Selandia Finans ApS og Investeringsselskabet PK af 21. oktober 1999 ApS. Aktierne tilhørende Brydegruppen ApS var pantsat til Amagerbanken A/S (nu under konkurs), mens 50.000 stk. aktier (nominelt 5 mio. kr.) tilhørende VICH-M 1021 ApS ved håndpantsætningserklæring af 6. januar 2003 var pantsat til Egnsbank Han Herred (nu EBH Bank A/S), hvilket var meddelt VITUS ved brev af 7. januar 2003. Pantsætningen fremgår ikke af aktiebøgerne.

CC Finans ApS

Ifølge en fuldstændig rapport fra Erhvervsstyrelsen er CC Finans ApS stiftet i 2006, og fra 13. september samme år bestod ledelsen udelukkende af Brian Søholt Petersen. Selskabet er taget under konkursbehandling den 17. november 2008.

CC Invest ApS

CC Invest ApS, der tidligere har heddet CC Investment ApS, var  en del af Stratos Gruppen ApS, og var eneejer af CC Finans ApS.

Stratos Gruppen ApS

Stratos Gruppen ApS var 100 % ejet af Brian Søholt Petersen. I denne gruppe indgik bl.a. CC Invest ApS, og CC Finans ApS var et datterselskab hertil. Alle benyttede Capinordic Bank A/S som bankforbindelse. Stratos Gruppen ApS og Brian Søholt Petersen var selvskyldnerkautionister i forhold til CC Finans ApS' gæld til banken. Selskabet er taget under konkursbehandling den 17. november 2008 og er sluttet den 27. maj 2010 efter konkurslovens § 143.

Brydegruppen ApS

Brydegruppen ApS, der var 100 % ejet af Steen Bryde, var moderselskab i en koncern med over 100 selskaber, som drev virksomhed med investering for egne og fremmede midler i hovedsagligt ejendomme og vindmøller via datterselskaber og associerede selskaber samt investering i noterede og unoterede kapitalandele og værdipapirer. Selskabet ejede bl.a. VICH-M 2021 ApS. Ifølge en udskrift fra Det centrale virksomhedsregister har advokat Mads Roikjer været tilknyttet bl.a. Brydegruppen ApS. Selskabet er taget under konkursbehandling den 27. november 2008. Selskabet hed oprindelig Bryde Gruppen A/S men er senere omdannet til et anpartsselskab under navnet Brydegruppen.

Bristen Gruppen A/S

Bristen Gruppen A/S, der var ejet af Brydegruppen ApS og Stratos Gruppen ApS med hver 50 %, drev virksomhed bl.a. som ejer af en række håndværksvirksomheder samt som ejer af et ejendomsselskab, der ejede udlejningsejendomme. Brydegruppen ApS hæftede som selvskyldnerkautionist for Bristen Gruppen A/S' gæld til bl.a. Jyske Bank A/S.  Brian Søholt Petersen havde den 17. april 2008 på vegne  af dette selskab underskrevet et gældsbrev til VITUS i forbindelse med at have modtaget et lån på knap 16 mio. kr. Lånet var tilvejebragt ved en låneomlægning hos BRFkredit A/S i ejendomsporteføljen tilhørende VITUS og var på dette selskabs vegne underskrevet af Steen Bryde, Brian Petersen og advokat Mads Roikjer. Brian Petersen har samme dag underskrevet en vederlagsaftale, der samme dag også er underskrevet af Steen Bryde og Brian Petersen på vegne af VITUS. Aftalen er tillige tiltrådt af advokat Mads Roikjer. Det hedder i denne aftale bl.a.:

"… Ejendomsselskabet Vitus A/S har påtaget sig kautionsforpligtelse samt foretaget pantsætning af ejerpantebreve for CC Invest ApS' og datterselskabers forpligtelser over for Capinordic Bank A/S.

På denne baggrund bekræfter underskrevne CC Invest ApS … at denne til Ejendomsselskabet Vitus A/S … betaler vederlag for påtagelse af kautionsforpligtelse og pantsætning af Ejendomsselskabet Vitus A/S tilhørende ejerpantebreve.

Vederlag fastsættes til 2 % p.a., der beregnes ved udgangen af hvert kvartal af det i dette kvartal højest beløb, som Capinordic Bank A/S og koncernforbundne selskaber har haft til gode hos CC Invest ApS og koncernforbundne selskaber. …"

Der findes endvidere en "kautionsfee aftale" mellem CC Finans og VITUS underskrevet den 2. januar 2008 af Brian Søholt Petersen og Steen Bryde. Aftalen vedrører sikkerhedsstillelse i form af ejerpantebreve i VITUS ejendomme overfor CC Finans ApS's kredit i Capinordic Bank A/S. Dette kautionsfee andrager 10 % pro anno.

Selskabet er taget under konkursbehandling den 27. november 2008.

Capinordic Bank A/S

Steen Bryde var ifølge en rapport fra Erhvervsstyrelsen i perioden 3. oktober 2006 til 17. januar 2008 medlem af bestyrelsen i Capinordic Bank A/S. Selskabet var et helejet datterselskab af Capinordic A/S (nu Newcap Holding A/S), og ifølge en rapport fra Erhvervsstyrelsen var Steen Bryde tillige direktør i moderselskabet i perioden 28. juli 2006 til den 14. januar 2008. Selskabet er taget under konkursbehandling den 11. februar 2010, og er i tilknytning hertil overdraget til FS Finans A/S.

Økonomiske oplysninger om VITUS

Ifølge en årsrapport for VITUS, der er underskrevet af Steen Bryde og advokat Mads Roikjer den 9. maj 2007 og godkendt på en generalforsamling den 31. maj 2007, havde selskabet i 2006 et ordinært resultat efter skat på 11.153.498 kr. Egenkapitalen androg 47.095.216 kr. mod 35.941.718 kr. året før. Under aktiver er medtaget kapitalandele i dattervirksomheder og i tilknytning hertil fremgår det, at der bl.a. er en ejerandel på 20 % i Ejendomsselskabet Gasværksvej A/S, der havde en egenkapital på knap 27,4 mio. kr. og et årsresultat på knap 3,8 mio. kr., en ejerandel på 27,8 % i ejendomsselskabet Pakhuset A/S, der havde en egenkapital på knap 11,3 mio.kr. og et årsresultat på ca. 1 mio. kr., samt endelig en ejerandele på 65 % i K/S Gydevang, der havde en egenkapital på ca. 16,7 mio. kr. Det hedder endvidere i en note til regnskabet:

"… Selskabet har i forbindelse med erhvervelsen af anparterne i K/S Gydevang overtaget en forpligtelse overfor K/S Gydevangs finansieringskilder svarende til 65 % af selskabets gæld. Ultimo 2006 andrager selskabets bankgæld i alt 84,3 mio. kr. …"

Ifølge en årsrapport, der alene er underskrevet af Steen Bryde den 15. maj 2008 og godkendt på en generalforsamling den 29. maj 2008, havde selskabet i 2007 et ordinært resultat efter skat på 16.994.352 kr. Egenkapitalen androg 64.089.568 kr. Rapporten er forsynet med en blank revisionspåtegning. Under aktiver er medtaget kapitalandele i dattervirksomheder og i tilknytning hertil fremgår det, at der bl.a. er en ejerandel på 27,8 % i ejendomsselskabet Pakhuset A/S, der havde en egenkapital på ca. 11,9 mio.kr. og et årsresultat på knap 651.000 kr., samt en ejerandel på 90 % i K/S Gydevang, der havde en egenkapital på ca. 17 mio. kr. og et årsresultat på knap 279.000 kr. Swemark Fastighed AB er ikke omtalt i rapporten. Steen Bryde havde i september 2007 på vegne af VITUS købt aktier i dette svenske ejendomsselskab, og disse aktier er ifølge kurators redegørelse af 29. oktober 2009 i henhold til konkurslovens § 125, stk. 2, solgt videre til Brydegruppen ApS for 10 mio. kr. I ledelsens regnskabserklæring fra den 15. maj 2008 til selskabets revisor, Henning Aslak, fra Steen Bryde hedder det bl.a.:

"… Ledelsesberetningen beskriver på pålidelig vis alle væsentlige forhold af relevans for en vurdering af selskabets finansielle stilling, herunder virksomhedens forretningsmæssige og finansielle risici. …

Der har ikke været begivenheder efter balancedagen, der kræves indarbejdet i årsrapporten eller oplyst i ledelsesberetningen eller i en note til årsrapporten. …" Et budget for 2008 viser bl.a. et forventet resultat før aktuel skat på 2.254.000 kr. og en egenkapital på 66.344.000 kr. samt en negativ likvid beholdning på 277.000 kr. Under aktiver er medtaget en mellemregning med tilknyttede virksomheder på 16 mio. kr. Den samlede gæld er opgjort til ca. 116 mio. kr., hvoraf prioritetsgælden andrager ca. 95 mio. kr., mens differencen udgøres af kortfristet gæld.

Kurator har i en redegørelse i henhold til konkurslovens § 125, stk. 3, den 7. februar 2012 opgjort selskabets aktiver til knap 1,9 mio. kr., hvortil kommer 14.181.718,41 kr., der hidrører fra den løbende drift af boets ejendomme, og som indgår i panthaverregnskabet. Gælden i henhold til konkurslovens § 97 er opgjort til knap 119 mio. kr.  Perioden forud for håndpantsætningen den 30. maj 2008. Den 30. oktober 2007 sendt banken et brev til VITUS, hvori det bl.a. hedder:

"… Den 1. november 2007 træder der nye regler om investeringsrådgivning og handel med værdipapirer i kraft. Reglerne udspringer af et EU-direktiv ved navn MIFID-direktivet og får betydning for den måde, vi fremover vil servicere dig på, når du handler værdipapirer eller modtager personlige investeringsrådgivning i Capinordic Bank. …

Vores kategorisering er afgørende for graden af den beskyttelse, som du får ved handel med værdipapirer og finansielle instrumenter. Detailkunder får den højeste grad af beskyttelse og dermed også den mest detaljerede information fra os.

Du er kategoriseret som detailkunde …"

Forud for håndpantsætningen af ejerpantebrevene til Capinordic Bank A/S havde såvel CC Finans ApS og CC Invest ApS underskrevet kreditkontrakter med banken, og disse aftaler var sikret gennem særskilte sikkerhedsdokumenter i form af pant og selvskyldnerkautioner. Ved breve af 5. februar 2008 var begge låntagere blevet anmodet om at inddække kreditterne eller stille sikkerhed for trækket. I modsat fald ville engagementer blive anset for opsagt.  Engagementerne blev ved breve af 29. februar 2008 opgjort til ca. 4,3 mio. kr. for hvert lån. Den 6. marts 2008 sendt Brian Søholt Petersen en e-mail til Brian Mikkelsen, der var kreditchef i banken. Det hedder heri bl.a.:

"… Under henvisning til skrivelse af 29. februar 2008 … har jeg følgende forslag til sikkerheder for engagementerne stort kr. 7,5 mio.

Ejendomsselskabet VITUS A/S … ejer en række kontorejendomme som er bl.a. udlejet til et stort dansk revisionsfirma med lange lejekontrakter. … Den samlede portefølje er værdiansat til kr. 137 mio. af BRF-Kredit med en belåningsgrad på 70 %. …

Jeg kan tilbyde et pantebrev stort kr. 7,5 mio. efter BRF-Kredit, således at bankens sikkerhed ligger inden for 75 % af ejendommenes værdi. Pantebrevet afviklet med kr. 2,0 mio. pr. kvartal, første gang den 30/6 2008, således at pantebrevet er fuldt afviklet om 12 mdr. …"

I et brev af 7. marts 2008 fra bankens advokat blev bankens tilgodehavende opgjort til knap 8,6 mio. kr. og samtidig blev det tilkendegivet, at banken var »positiv over for forslag om den supplerende sikkerhed i de Ejendomsselskabet Vitus A/S tilhørende ejendomme«. Banken udbad sig dog en række supplerende oplysninger. Det hedder herefter i brevet bl.a.: "… Jeg beder Dem venligst bekræfte, at alle aktionærer i det pågældende selskab er indforstået med en pantsætning af det pågældende selskabs ejendomme

…"

Den 11. marts 2008 meddelte banken, at engagementerne var misligholdt, og der blev fremsat

krav om indfrielse. Kopi af brevet blev sendt til Stratos Gruppen ApS og Brian Søholt Petersen, der var selvskyldnerkautionister. I et brev af 14. marts 2008 hedder det bl.a.:

"… Det er aftalt, at der udstedes ejerpantebreve i de 15 ejendomme i Ejendomsselskabet VITUS A/S … som forudsættes at give banken fuldstændig bankmæssig sikkerhed. …"

CC Finans ApS og CC Invest ApS sendte herefter supplerende oplysninger omkring VITUS ejendommene. Ifølge en række konkrete lånetilbud fra BRFkredit A/S kunne der forventes et samlet låneprovenu på 31.320.219 kr. før indfrielse af en foranstående gæld til Handelsbanken på knap 17 mio. kr. Som led i de videre forhandlinger blev det aftalt, at de samlede lån kun skulle placeres i CC Finans ApS, og at gælden skulle afdrages kvartalsvis med 2 mio. kr. første gang den 30. juni 2008. Banken betingede sig videre, at låneudmålingen fra BRFkredit A/S udgjorde 70 %, og at der herefter ikke fandtes anden gæld i porteføljen af ejendomme. I en e-mail fra den 3. april 2008 fra en medarbejder i Bristen Gruppen ApS til banken hedder det bl.a.:

"… Det kan nu bekræftes, at vi er enige … Endvidere bekræftes på ny, at pantebrevene tinglyses med 2. prioritet, men at der er fuld frihed til eventuelt yderligere belåning. …"

Som led i den tinglysningsmæssige berigtigelse af pantsætningen over for banken skulle der underskrives en række allonger til pantebrevene, hvoraf den ene allonge i maj 2008 bl.a. blev sendt til EBH Administration A/S. Der fremkom ikke i den anledning bemærkninger hertil.

Den 29. maj 2008 blev der afholdt en ordinær generalforsamling i VITUS. Hverken ledelsen eller aktionærerne mødte til denne, der blev afholdt som en »skrivebordsgeneralforsamling«.

Der foreligger ingen oplysninger om, at der i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen skulle tages stilling til en håndpantsætning, ligesom dette heller ikke er omtalt i referatet fra mødet eller i selskabets årsrapport for 2007, der blev godkendt på generalforsamlingen.

Den 30. maj 2008 sendt banken et brev til advokat Mads Roikjer, hvori det bl.a. hedder:

"… Ifølge aftale med Brian Søholt Petersen fremsendes låneaftale og håndpantsætningserklæring, som for så vidt angår håndpantsætningen ligeledes skal underskrives af Mads Roikjer, som er tegningsberettiget for Ejendomsselskabet VITUS A/S. …

Dokumenterne bedes underskrevet i dag og returneret med bud her til Capinordic Bank igen [i] dag. …"

Det er endvidere dokumenteret, at VITUS havde en højrentekonto i BRFbank A/S, og at denne havde et indestående på knap 33 mio. kr. den 4. april 2008. Der er samme dag debiteret kontoen henholdsvis 7,8 mio.kr. og 7,2 mio. kr. til henholdsvis Fortis Bank A/S og Roskilde Bank A/S, mens der den 7. april 2008 er debiteret kontoen knap 17 mio. kr. til Handelsbanken A/S. Restprovenuet udgjorde samme dag ca. 1 mio. kr.

Der er endelig  dokumenteret en række presseklip fra januar til maj 2008, hvori  dels  Steen Brydes forsøg på overtagelse af magten i Nordic Tankers A/S, dels hans og Brydegruppen ApS' efterfølgende økonomiske problemer er omtalt.

--- o0o ---

Der er mellem parterne enighed om, at der i det omfang der er sket salg eller måtte ske salg af de i sagen omhandlede ejendomme, skal et provenu omfattet af panteretten henstå hos kurator, indtil sagen er endeligt afgjort, således at provenuet tilfalder FS Finans A/S, såfremt denne får medhold i sine påstande, og i modsat fald tilfalder provenuet Ejendomsselskabet VITUS A/S under konkurs.

Forklaringer

Michael Mikkelsen har forklaret, at han er bankuddannet og efterfølgende har taget en HD i finansiering. I maj 2006 blev han kontaktet af Lasse Nørgaard, som var Steen Brydes partnerkollega. De var ved at stifte Capinordic Bank A/S, hvor vidnet i november 2006 blev ansat som kreditchef. Det var han frem til bankens konkurs i 2010. FS Finans A/S skønnede efterfølgende, at han ikke havde noget ansvar for konkursen og tilbød ham ansættelse. Han er fortsat ansat hos FS Finans A/S som afdelingschef. Steen Bryde var medlem af bestyrelsen for Capinordic Bank A/S, men fratrådte i januar 2008 i forbindelse med hans forsøg på overtagelse af Nordic Tankers A/S. Forsøget gav så meget badwill for Capinordic, at det blev besluttet, at Steen Bryde og hans del af organisationen måtte gå  andre veje. Capinordic Bank A/S ønskede ikke at finansiere overtagelsen af Nordic Tankers A/S, fordi banken ikke ydede lån til sådanne formål.  Han er først blevet bekendt med Steen Brydes engagement i VITUS i foråret 2008, i forbindelse med at en sikkerhedsstillelse fra et selskab ved navn Ejendomsselskabet 4 Kløveret ApS blev afvist af banken.

Brevet til CC Invest ApS og CC Finans ApS af 14. marts 2008 blev skrevet, mens han ikke selv var på kontoret. Han har senere af Tina Jørgensen fået af vide, at hun var blevet pålagt at skrive brevet af Lasse Lindblad og koncerndirektøren, der havde været i dialog med Steen Bryde og Brian Søholt Petersen. Tina Jørgensen mente, at brevets indhold var i strid med den måde, de i øvrigt arbejdede på, og havde derfor krævet, at Lasse Lindblad, der var fra bankens moderselskab, medunderskrev brevet. Tina Jørgensen fortalte ham om engagementet lige før eller lige efter brevet blev sendt. De var da kun tre ansatte i kreditafdelingen, så derfor kendte Tina Jørgensen alle sagerne og til strategien for engagementer. Det er hans opfattelse, at Steen Bryde var gået direkte til direktøren udenom kreditafdelingen. Når man accepterede  håndpantsætningen, skyldtes det, at der forelå et lånetilbud fra BRFkredit A/S, som gav plads til det eksisterende pant og realisationsomkostningerne, og da der var en rimelig sikkerhedsmargin i forhold til bankens engagement. Pantsætningen skulle falde på plads på meget kort tid. Bankens advokat Troels Tuxen havde imidlertid rejst spørgsmålet om mindretalsaktionærernes stillingtagen til håndpantsætningen.  De vidste således godt, at der var minoritetsaktionærer, for Steen Bryde havde oplyst, at han ikke ejede 100 % af aktierne. Det var også derfor, at de henvendte sig til det uvildige bestyrelsesmedlem, advokat Mads Roikjer, og ikke kun til Steen Bryde og Brian Søholt Pedersen. Banken var således klar over, at der også var andre aktionærer. Når de fraveg kravet, som fremgår af advokat Troels Tuxens brev af 7. marts 2008, om bekræftelse fra alle aktionærerne, så skyldtes det tidsfaktoren, idet banken ville sikre sig imod indsigelsen om pant for gammel gæld og dermed risikoen for omstødelse. Banken accepterede en underskrift fra det uvildige bestyrelsesmedlem, advokat Mads Roikjer, der var partner i et advokatfirma og som havde en selvstændig ansvarsforsikring.

Han vidste derimod ikke, at advokat Mads Roikjer sad i bestyrelsen på Steen Brydes foranledning. Banken accepterede reelt, at hans underskrift var tilstrækkelig. De øvrige bestyrelsesmedlemmer var for involverede til, at man kunne nøjes med deres underskrifter. Tina Jørgensen har fortalt ham, at hun rykkede advokat Mads Roikjer for hans underskrift og også sørgede for, at papirerne blev overbragt med bud. Banken havde interne retningslinjer for, hvem der kunne underskrive for selskaber ved belåning, men dette engagement lå ifølge bankens interne forskrifter og i forhold til VITUS vedtægter i en »gråzone«. De havde kontrolleret VITUS´ vedtægter og konstateret, at der var en "elastikbestemmelse", hvorefter selskabet også måtte drive »anden virksomhed efter bestyrelsens bestemmelser«, og de fandt derfor, at dette også omfattede en håndpantsætning. De gik derefter ud fra, at det var bestyrelsens beslutning, at denne bestemmelse skulle benyttes, og det var derfor, VITUS stillede sikkerheden.  Hvis beslutningen var i strid med formålsbestemmelsen, burde advokat Mads Roikjer være fratrådt i bestyrelsen og have nægtet at godkende pantsætningen. Han havde forstået, at når advokat Mads Roikjer ikke bare skrev under i blinde, så skyldtes det, at denne tog sin bestyrelsespost alvorligt. Det fik ham ikke til at overveje andet end, at advokat Mads Roikjer undersøgte forholdene, før denne underskrev. Det ville have undret ham meget, hvis advokat Mads Roikjer ikke havde skrevet under. Imidlertid krævede formalia to underskrifter, og så blev det Brian Søholt Pedersens underskrift, der blev den anden. De følte sig heller ikke forpligtet til at give vejledning til VITUS om bl.a. MIFID, da der jo var tale om et professionelt ejendomsselskab med en professionel bestyrelse, som ydermere havde en advokat som medlem.

CC Finans ApS betalte ikke afdraget på gældsbrevet med to mio. kr. den 30. juni 2008.

Dette skete heller ikke den 30. september 2008. Af omstødelsesmæssige hensyn blev der dog først iværksat inddrivelse af gælden i efteråret 2008. Hvis der ikke var blevet stillet pantesikkerhed af VITUS over for banken, ville der formentlig være indgivet konkursbegæring mod bl.a. CC Finans ApS. Han havde ikke selv kendskab til VITUS´ økonomi eller de foretagne udbetalinger til Fortis Bank A/S og Roskilde Bank A/S i foråret 2008.

Tina Jørgensen har forklaret, at hun er bankuddannet og har en HD i finansiering. I forbindelse med pantsætningen af VITUS´ ejendomme forestod hun udarbejdelsen af dokumenter og brevskrivning. Det var hende, der lavede det praktiske arbejde, mens beslutningerne lå på ledelsesniveau. Hun mener, at Henrik Juhl, der var direktør i Capinordic Bank A/S, var involveret, men ved ikke, om sagen var på endnu højere niveau. Hun drøftede ikke engagementet med andre udenfor afdelingen og ved ikke, om der kom oplysninger fra Steen Bryde til brug for sagen. Hun ved ikke, om VITUS´ interesser blev tilgodeset, men hun havde set et koncerndiagram og var klar over, at der var en række mindretalsaktionærer. Hun var ikke glad for at skulle skrive brevet af 14. marts 2008 til CC Invest ApS og CC Finans A/S. Set fra hendes plads var der  en klar  adskillelse mellem moderselskabet Capinordic A/S og Capinordic Bank A/S. Hun syntes derfor, at det var forkert at skrive brevet og forkert af Lasse Lindblad, der var repræsentant for moderselskabet, at skrive under på det. I forbindelse med at hun indhentede en underskrift fra advokat Mads Roikjer, havde hun en telefonsamtale med ham, fordi hun havde sendt papirerne til underskrift uden at få dem tilbage, og fordi en underskrift hastede. Der var en ordre om, at dokumenter skulle sendes til advokat Mads Roikjers kontor, fordi han kunne tegne VITUS. Hun kan ikke huske, hvornår hun fik papirerne retur.

Mads Roikjer har forklaret, at han er advokat og partner i advokatfirmaet Bang & Regnarsen. Hans relation til Steen Bryde var en klientrelation, som gik 20 år tilbage til dengang Steen Bryde var statsautoriseret revisor. Han havde derimod ingen relation til Brian Søholt Pedersen. Han var heller ikke bekendt med Brian Søholt Pedersens selskaber, før der blev indgået låneaftaler.

Det er hans underskrift på låneaftalen af 30. maj 2008, håndpantsætningserklæring af samme dato og tilsvarende hans underskrift på gældsbrevet af 17. april 2008 og vederlagsaftalen af samme dato, også selvom hans underskrifter ser forskellige ud. Det var Capinordic Bank A/S, der ønskede, at han skulle underskrive pantsætningserklæringerne, som var blevet overbragt til ham. Han husker i dag ikke de nøjagtige tidspunkter for underskrivelsen. Han husker dog, at Steen Bryde var ude at rejse, for ellers ville denne selv havde underskrevet papirerne. Capinordic Bank A/S var meget interesseret i få dem underskrevet hurtigst muligt, men han ønskede ikke at underskrive, før han havde undersøgt forholdene nærmere. Han kontaktede Steen Bryde, som befandt sig på Mallorca. Han talte også med en medarbejder i Capinordic Bank A/S om underskrivelsen. Han sagde til den pågældende i banken, at han ikke ville underskrive dokumenterne, før han havde fået en nærmere forklaring på, hvorfor VITUS skulle stille sikkerhed. Det var helt klart banken og hverken Steen Bryde eller Brian Søholt Pedersen, der pressede ham for en underskrift. Han ønskede en forretningsmæssig begrundelse for at indgå i engagementet, før han ville underskrive det, og først da denne forelå, underskrev han aftalen. Steen Bryde havde således forklaret, at det var en beslutning, som denne og Brian Søholt Pedersen havde truffet, og at der var tale om kortvarige sikkerheder. Capinordic Bank A/S meddelte, at der var tale om forbigående sikkerheder i forbindelse med refinansiering af Stratos Gruppen ApS og CC Finans ApS. Han syntes, at det var en usædvanlig disposition, hvis den stod alene, hvortil Steen Bryde og Brian Søholt Pedersen oplyste, at der forelå en betaling herfor i form af kautionsfee. Han husker også at have set et sådant dokument. Han havde herved sikret sig, at der forelå et forretningsmæssig rationale bag transaktionen for VITUS. Når man har en forretningsrelation og et tillidsforhold, som er godt, siger man ikke nej til at medvirke. Han kendte ikke noget til mindretalsaktionærerne og havde ikke overvejet, at det specielt involverede dem. Selskabet havde en særdeles god økonomi, og det var først efterfølgende, at det viste sig at være en dårlig disposition. Han overvejede ikke i forbindelse med pantsætningen, om Brian Søholt Pedersen skulle være inhabil og kendte heller ikke til enkelthederne i Brian Søholts Pedersens og Steen Brydes samarbejde. Han kendte ikke noget til CC Finans eller Stratos Gruppen ApS, men han undersøgte for en sikkerheds skyld regnskaberne på begge selskaber for 2006, og  han  har muligvis også  undersøgt forholdene for 2007. Han har formentlig først underskrevet aftalen omkring en uge efter dateringen, men han rettede ikke datoen. Den advokatsekretær, der skrev til vitterlighed for ham, er hans egen sekretær. Beslutning om håndpantsætning var allerede taget af de andre bestyrelsesmedlemmer, og der manglede egentlig bare en tegningsberettiget underskrift. Det virkede sikkert, og efter Brian Søholt Pedersen og Steen Brydes forklaringer var der intet der dengang tydede på problemer. Han troede i det hele taget, at det var en fornuftmæssig forretningsmæssig disposition.

VITUS var i en god gænge med god egenkapital og kørte i et lukket system. De holdt ikke fastlagte bestyrelsesmøder, men årlige generalforsamlinger. Han deltog selv i to af dem. Han kan ikke huske, om han deltog i VITUS´ generalforsamling i 2008, men han så regnskabet, som så fint ud. Det anførte i ledelsesberetningen om "begivenheder efter regnskabsårets afslutning" vedrører opsigelsen af aftalen med EBH Administration A/S. Han ved ikke, hvorfor der ikke også fremgik noget om belåning af ejendommene. For så vidt angår  bemærkningerne i noten om overtagelsen af gældsforpligtelse for K/S Gydevang, husker han ikke de nærmere omstændigheder, men kan huske, at man købte noget af K/S Gydevang. Han har ikke kendskab til, om der var minoritetsaktionærer, der havde reageret på tidligere regnskaber i VITUS, men det er i hvert fald ikke sket på de generalforsamlinger, hvor han var til stede. I foråret 2008 befandt man sig før finanskrisen, og han ved ikke, om bankerne ikke ville udlåne penge. I april/maj 2008 var der ingen økonomiske problemer i Danmark, da de først opstod i sensommeren 2008. Der var masser af ejendomsopkøb i begyndelsen af 2008.

Han har ikke tidligere set  vederlagsaftalen  af 2. januar 2008 mellem VITUS og CC Finans

ApS. For så vidt angår vederlagsaftalen dateret 17. april 2008, er der noget galt med dateringen. Den er muligvis først underskrevet senere samtidig med de andre papirer.

For så vidt angår gældsbrevet  af 17. april 2008 fra Bristen Gruppen A/S til VITUS i forbindelse med et lån på knap 16 mio. kr., var han ikke bekendt med lånet, før han blev præsenteret for dokumentet. Han var til et møde hos Steen Bryde, hvor Brian Søholt Pedersen også var til stede. Han spurgte til VITUS, da det var kort tid før regnskabsaflæggelse. Det viste sig, at man uden hans viden havde lånt 15 mio. kr. ud ved en belåning af VITUS ejendomme.

Han harcelerede over det, fordi der var personsammenfald blandt bestyrelsesmedlemmerne, og fordi der ikke var udfærdiget korrekte gældsbreve. Han fik at vide, at der var tale om fuldgode sikkerheder, men de havde en ophedet debat om det. Steen Bryde og Brian Søholt Pedersen syntes, at der var tale om en fornuftig forretningsmæssig disposition. De kontaktede den interne  advokat i Bristen Gruppen A/S, som telefonisk blev instrueret i "pronto" at udfærdige gældsbrevet. Renten, der var på 10 %, var en rigtig god rente på daværende tidspunkt.

Imidlertid afstedkom diskussionen overvejelser om de fremadrettet dispositioner og om den rapportering, han skulle have fra de andre bestyrelsesmedlemmer. For ham at se var dispositionerne omkring udbetalingen af de godt 15 mio. kr. allerede foretaget, og det bedste, han kunne gøre, var at forsøge at rette op på det rent juridiske. Han var ikke klar over, at der var tale om omprioriteringer af VITUS´ ejendom.

Administrationen skete fra Horsens. Han var bekendt med, at Steen Bryde var voldsomt utilfreds med  EBH Administration A/S's  arbejde,  hvilket han  hørte om i april/maj måned 2008. Der var nærmest krig i mellem Brydegruppen ApS og EBH Administration A/S, eftersom Brydegruppen ApS ikke fik det materiale, man havde bedt om. Han erindrer ikke, om det var berettiget at opsige administrationsaftalen. Imidlertid overgik administrationen til Bryde gruppen ApS. Han mener, at man havde ansat en professionel administration til at stå for alle ejendomme i Brydegruppen ApS og hermed også i VITUS.

Han valgte at udtræde af VITUS i sommeren 2008, og han ved ikke, hvorfor anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen kom så sent. Det var ikke ham selv, der forestod anmeldelsen overfor styrelsen.

Brian Søholt Pedersen har forklaret, at han er uddannet revisor, har en  HD og er cand.merc. Han har kendt Steen Bryde fra 1985, hvor de læste HD sammen. De har haft tæt kontakt siden. Han mødte advokat Mads Roikjer, da Steen Bryde havde bedt ham sammen med Mads Roikjer om at besigtige en ejendom i Århus, som tilhørte VITUS. Han kan ikke huske, hvem der sad i bestyrelsen dengang, men da han selv kom ind i VITUS, sad der nogle aktionærer fra det jyske. Senere kom Steen Bryde, advokat Mads Roikjer og han selv ind i bestyrelsen.

I 2008 ønskede Capinordic Bank A/S yderligere sikkerheder i forbindelse med de projekter, som CC Invest ApS og CC Finans ApS var involveret i. Han erindrer ikke nærmere om forslaget med at få sikkerhed fra Ejendomsselskabet 4 Kløveret ApS, men mener, at det var et Steen Bryde relateret selskab. VITUS lå også i Brydegruppens regi, men han erindrer ikke, hvornår Steen Bryde foreslog, at der skulle stilles sikkerhed fra VITUS´ side. Han og Steen Bryde ejede Bristen Gruppen A/S sammen og stod  »last og brast« om tingene. I Bristen Gruppen A/S havde man en god kontakt med BRFkredit A/S, og det var derfor ham, der stod for lånetilbuddet. Han husker, at provenuet på ca. 15 mio. kr. blev benyttet til betaling af Fortis Bank A/S og Roskilde Bank A/S, men han kan ikke huske, hvorfor der skulle betales, eller hvorfor det netop var det beløb. Pengene kom fra VITUS. De betragtede ikke VITUS´ penge som deres egne, og han erindrer ikke, hvad der lå bag dispositionen med betalingen. Han erindrer heller ikke, hvilken af de to kautionsfeeaftaler, der vedrørte VITUS. Han er heller ikke klar over, om dateringerne er rigtige. Låneaftalen af 30. maj 2008 blev fysisk underskrevet på Capinordic Bank A/S' kontor på Strandvejen. Han havde ikke overvejet, om han skulle befinde sig i en dobbeltrolle i forbindelse med underskrivelsen, eller om han skulle være inhabil.

Han mener, at advokat Mads Roikjer underskrev samme dag. Han havde ikke overvejet forholdet til mindretalsaktionærerne, men  han  vidste godt, at de eksisterede. CC Finans ApS havde pæne kapitalforhold, og han mente ikke, der var nogen risiko for VITUS ved at stå for finansieringen. Han erindrer ikke at have underskrevet VITUS´ årsregnskab for 2007. Når flere af selskaberne, også Stratos Gruppen ApS, gik konkurs i november 2008, skyldtes det nok en overeksponering af ejendomssiden, hvor meget var lånefinansieret. På grund af sagen om Nordic Tankers A/S blev de bedt om at indfri før tid og blev derfor presset fra flere sider, selv om der havde været et godt cashflow.

Mads Schou Pedersen har forklaret, at han i 1998 er uddannet på et revisionskontor, og at han tillige har taget en uddannelse på en handelsskole. Han blev i 2002 ansat hos DAI Administration A/S, der er et børsnoteret selskab, og som dengang beskæftigede sig med en finansiel niche. DAI blev senere fusioneret med Egnsbanken Hanherred og i forbindelse med fusionen begyndte de at udbyde ejendomsaktieselskaber, herunder bl.a. VITUS, som var det første selskab, man fik i entreprise. Han blev involveret i administrationen af VITUS omkring 2003 i forbindelse med, at han deltog i den første generalforsamling. En del af aktionærerne var 10 %-aktionærer. Selskabet købte nogle ejendomme i Jylland og en i Strandgade i København. Der var fornuftige perspektiver i ejendommene med gode lejere og lange lejekontrakter.

På den første generalforsamling i Herning mødte han Steen Bryde. Hans indtryk var, at Steen Bryde var en almindelig, ligefrem og fornuftig revisor. Steen Bryde satte sig på et tidspunkt tungt på bestyrelsen og en mindretalsaktionær blev sat på plads, da denne forsøgte at komme ind i bestyrelsen. Efter at Steen Bryde havde overtaget over 50 % af aktierne i VITUS, satte han sig rigtigt for bordenden. Steen Bryde ejede aktierne via to selskaber. Herefter kom advokat Mads Roikjer og Brian Søholt Pedersen ind i bestyrelsen. Han havde tidligere mødt Brian Søholt Petersen, men kendte i øvrigt ikke noget til ham. Steen Bryde havde nok en anden agenda end EBH Administration A/S. VITUS havde en række gode ejendomme med sikre lejere, men Steen Bryde lavede også andre dispositioner end udlejning som f.eks. omlægning af lån til anden valuta. Steen Bryde stod også for køb af K/S Gydevang, vist nok 90 % af selskabet, og en andel af en ejendom i Århus. Desuden blev der indkøbt ejerandele i et svensk aktieselskab. Det gik godt, men likviditeten blev stram, særlig ved køb af det svenske selskab og K/S Gydevang. Det var primært Handelsbanken, der var VITUS´ bankforbindelse. Da Steen Bryde havde en meget bestemmende indflydelse, følte han, at EBH Administration A/S blev sat ud på sidelinjen, og at det var svært at forsvare Steen Brydes dispositioner overfor Handelsbanken. Dette hang også sammen med, at Steen Bryde ikke gav ham oplysninger om alle de investeringer, som VITUS var involveret i. Det strammede derfor likviditetsmæssigt til i 2007, men da Steen Bryde havde  et godt navn andre steder, kunne der skaffes likviditet fra andre end Handelsbanken. Han havde ikke noget at gøre med indhentelse af tilbud fra BRFkredit A/S om lån, selvom EBH Administration A/S var administrator. Han husker det sådan, at de skulle lave en hasteoversigt til Steen Bryde og Brian Søholt Petersen, som skulle bruge oversigten overfor BRFkredit A/S. Da de modtog Steen Brydes opsigelse af administrationsaftalen med EBH Administration A/S den 22. april 2008, var det hans oplevelse, at Steen Bryde ønskede at trække administrationen over i sit eget selskab. De mente ikke, at Steen Bryde var berettiget til at gøre det. De havde oprindelig fuldmagt til Handelsbanken, men den havde Steen Bryde tilbagekaldt, så de var ikke i stand til at udføre deres arbejde forsvarligt.

Da han i april 2008 modtog information om, at BRFkredit A/S havde udbetalt et lån på ca. 15 mio. kr. til VITUS, som var videreformidlet til andre, tilkendegav han over for Steen Bryde, at dette var »fatalt«. Han havde dog ikke mulighed for at disponere på mindretalsaktionærernes vegne.

Han kendte ikke til håndpantsætningen til fordel for Capinordic Bank A/S. Han erindrer således ikke at have set en allonge til ejerpantebrevet, og han har heller ikke videresendt denne. Han fik først kendskab til håndpantsætningerne på et senere tidspunkt. EBH Administration A/S valgte derimod at indkalde til ordinær generalforsamling i maj 2008 efter rådgivning fra advokat. De fandt det rigtigst at gøre regnskabet færdigt, selvom de var frataget fuldmagten til banken, og selvom Steen Bryde havde opsagt aftalen. Steen Bryde havde også nægtet at betale for administrationen og skyldte EBH Administration A/S penge. De valgte at overholde fristen, således at der kunne indkaldes rettidigt til generalforsamlingen. Der mødte ingen op til generalforsamling udover ved fuldmagt. Årsrapporten blev udarbejdet ved, at revisor som sædvanlig kom en dag og gennemgik papirerne på kontoret. For at indhente underskrifter fra bestyrelsen blev regnskabet sendt til Bristen Gruppen A/S, men han husker ikke, om der blev modtaget flere underskrifter end den ene. Selskabets adresse blev ændret i forbindelse med generelforsamlingen, men der kom fortsat breve til EBH Administration A/S, herunder rykkere fra SKAT. Rykkerne kunne EBH Administration A/S ikke betale, da de jo havde mistet fuldmagten i marts 2008. De valgte at holde et møde med mindretalsaktionærerne. Han mener, at dette møde fandt sted i maj/juni 2008. Han husker ikke, hvem der deltog, eller hvad der blev drøftet, men han ved, at de orienterede mindretalsaktionærerne om, at EBH Administration A/S ikke kunne imødegå restanceopkrævningerne og om, at der var lavet låneomlægninger. Han mener også, at der blev orienteret om, at der var blevet udbetalt 15 mio. kr. til nogle andre end VITUS. Han mener derimod ikke, at man ved denne lejlighed talte om håndpantsætningerne til fordel for Capinordic Bank A/S, da han først har fået kendskab hertil for ca. en uge siden. Han  husker  ikke nogen reaktioner fra mindretalsaktionærerne i forbindelse med regnskaberne for 2006 og husker heller ikke reaktionerne på det møde, der blev holdt med mindretalsaktionærerne. Der står ikke noget særligt i indkaldelsen til generalforsamlingen i 2008 om det passerede. De havde ikke nogen holdning til, om der skulle stå noget om det, der var sket. De ønskede blot at gøre regnskabet for 2007 færdig, og dermed sikrer sig, at sagen blev afsluttet. Ved modtagelsen af rykkeren fra SKAT om betaling for moms var de afskåret fra at trække på kontoen, men vidste fra BRF-papirerne, at der var udbetalt 15 mio. kr. og vidste også, at der gik lejeindtægter ind på en konto et andet sted end i Handelsbanken.  Normalt udsendte de en halvårsorientering til aktionærerne udover årsrapporten. Han ved ikke, hvilken kontrol revisoren, Henning Aslack, lavede omkring de udbetalte 15 mio. kr. i 2008, eller om revisor tjekkede tingbogen omkring låneomlægninger.

Per Kristensen har forklaret, at han har arbejdet som revisor, har været økonomichef og har været medejer af en virksomhed frem til 2009. Siden har han passet sit eget investeringsselskab, som ejede 10 % af aktierne i VITUS. Investeringsselskabet  har også investeret i Ejendomsselskabet Gasværksvej A/S. Købet af aktierne i VITUS skyldtes, dels at prospektet var godt, og dels at regnskabet og halvårsmeddelelsen for 2006 så fornuftig ud. Jørgen Nielsen var dengang direktør og sad i bestyrelsen sammen med Steen Bryde. Han kendte ikke de andre bestyrelsesmedlemmer, men kort tid derefter kom Brian Søholt Petersen og advokat Mads Roikjer ind i bestyrelsen. VITUS virkede også solidt. Han deltog generelt ikke i generalforsamlingerne, men læste årsrapporterne og referater. Han syntes, at det var fornuftigt, da VITUS købte aktier i Ejendomsselskabet Gasværksvej A/S, da han i forvejen kendte til dette projekt, og VITUS tjente således også penge på denne investering. Ydermere var der, ifølge halvårsmeddelelsen i 2006, investeret i et pakhus, som ejede ungdomsboliger i universitetsbyerne. Det var også en god investering, selvom forrentningen kun var på 2,26 %. Steen Bryde var indtrådt som direktør i slutningen af 2007, hvilket fremgik af indkaldelsen til generalforsamlingen i 2008. Han erindrer ikke tidligere at have modtaget besked om dette. Han overvejede at komme til generalforsamlingen i 2008, men blev forhindret. Han havde dog været med året før. Der stod ikke noget særligt i indkaldelsen til generalforsamlingen om problemer. Der stod heller intet i regnskabet eller i beretningen eller senere i generalforsamlingsreferatet om, at der var problemer. I juni 2008 blev han kontaktet af EBH Administration A/S og bedt om at møde sammen med andre mindretalsaktionærer. Han mener, at mødet fandt sted den 20. juni 2008, og det må i hvert fald have været efter den 18. juni, hvor brevet med skatterestancen kom.  EBH Administration A/S ønskede at gøre dem opmærksom på, at aftalen med  EBH Administration A/S var blevet opsagt af Steen Bryde, og at EBH Administration A/S havde mistet overblikket over selskabet. EBH Administration A/S oplyste tillige, at der havde fundet en refinansiering sted hos BRFkredit A/S, hvilket i og for sig var helt sædvanligt i et ejendomsselskab. Desuden fortalte de, at der var modtaget en restanceopkrævning fra SKAT, og at der var overført 15 mio. kr. til Roskilde Bank A/S. EBH Administration A/S oplyste, at de ikke kendte grunden hertil. Mindretalsaktionærerne havde været glade for EBH Administration A/S´s  arbejde og havde været glade for, at administrationen lå i et neutralt selskab. De drøftede derfor, hvad de skulle gøre, men der blev ikke draget nogen konklusioner eller peget på en konkret løsning. Skatterestancen antog de var noget, der var opstået i forbindelse med overdragelsen af  administrationen, og  at det  blot var et midlertidigt likviditetsproblem. De stolede på, at der måtte være en naturlig forklaring. Han var i det hele taget ikke bekymret for, at der foregik noget ulovligt, da der forelå en blank revisionspåtegning, og da der var en advokat med i bestyrelsen. BRFkredit A/S havde endvidere accepteret refinansieringen. De gik således ud fra, at EBH Administration A/S blot ønskede at orientere dem om, at de ikke havde overblikket længere. De fik ikke noget at vide om håndpantsætningen til banken.

Det havde oprindeligt været i orden for ham, at hans investering i VITUS ikke gav nogen afkast, idet overskuddet/udbyttet blev geninvesteret i stedet for at blive udbetalt. Han vidste godt, at Steen Brydes selskab var VICH-M 1021 ApS. Han havde heller ikke noget problem med forpligtelsen, der fulgte med K/S Gydevangs gæld. Revisor havde da heller ikke givet nogen påtegning/anmærkning om dette. Bestyrelsen var heller ikke kommet med nogen bemærkninger, og så måtte det være i orden. Så begyndte den voldsomme presseomtale omkring Steen Bryde i relation til Nordic Tankers A/S, og i efteråret 2008 kom så Steen Brydes konkurs. Han fik kontakt til den senere kurator og aftalte at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Han forsøgte med et anbefalet brev til Steen Bryde, bilagt en dagsorden, men fik intet svar. Derefter skrev han til Erhvervsstyrelsen om en indkaldelse, og der blev herefterholdt en ekstraordinær generalforsamling i februar 2009. Her indtrådte de kommende kuratorer og han selv i bestyrelsen. På baggrund af det, den nye bestyrelse fandt ud af, gik VITUS konkurs i april 2009. Han var rimelig chokeret over det, de havde fundet ud af. Han var også rystet over, at nogen kunne finde på at lave noget sådan. Pengene var simpelthen suget ud af VITUS ved de mærkeligste transaktioner, som fx håndpantsætningen til fordel for sagsøgeren, salg til Steen Brydes kone, og til hans pakhus uden betaling og pantsætning af K/S Gydevang. Han har tabt fire mio. kr., som han havde betalt i indskud, og hvis reelle værdi var 5,2 mio. kr. efter det seneste regnskab.

Jens Søren Brigsted har forklaret, at han er bankuddannet og nu er direktør i et datterselskab under Aage Jensen Gruppen A/S, der var mindretalsaktionær i VITUS. Datterselskabet passede moderselskabets investeringer, herunder de 20 % af aktiekapitalen i VITUS. Købet af aktiekapitalen var sket efter udbud fra DAI Ejendomme A/S. Det var den anden investering fra DAI Ejendomme A/S, som Aage Jensen Gruppen A/S gik ind i. Gruppen havde tidligere investeret i Ejendomsselskabet Gasværksvej A/S. Han var selv med til den stiftende generalforsamling i VITUS og deltog i generalforsamlingerne bortset fra en enkelt. Derudover læste han årsregnskaberne og halvårsmeddelelserne. VITUS blev anset som en god investering med et godt udbytte og en egenkapital som forventet. De var naturligvis klar over, at der altid var en risiko vedrørende ejendomme, men han havde ikke gjort sig specielle overvejelser om f.eks. en situation, hvor lejeren, der havde en 10-årig lejekontrakt, ikke ønskede at fortsætte. Han anså det heller ikke som noget problem, at VITUS investerede i Ejendomsselskabet Gasværksvej A/S, og som man jo kendte i forvejen, eller i K/S Gydevang. Det var heller ikke noget problem, at der skete geninvesteringer frem for udbetaling af udbytte. To år forinden var de blevet lovet årlig udbyttebetaling, men selvom Steen Bryde trak det løfte tilbage, var det i orden, fordi egenkapitalen voksede. Han tænkte ikke over ledelsesskiftet, som forekom helt naturligt. Han syntes heller ikke, at det var dårligt, at advokat Mads Roikjer kom ind i bestyrelsen, for denne kunne jo så sikre, at alting skete rigtigt. Han blev ikke bekymret ved indkaldelsen til generalforsamlingen i 2008. Han syntes i det hele taget ikke, der var nogen anledning til at reagere og tillagde det ikke større betydning, at der blev skiftet hjemstedsadresse. Aage Jensen Gruppen A/S havde tidligere reageret over for låneomlægninger til fremmed valuta ved at sende et brev til Steen Bryde, men protesten var blevet fejet af med et pænt brev, og man havde valgt at beholde aktierne. I juni 2008 blev han indkaldt til et møde af Mads Skov Pedersen på vegne af  EBH Administration A/S. Mødet blev holdt på Aage Jensen Gruppens kontor, som er beliggende i samme ejendom som EBH Administration A/S´s kontor. Til stede var bl.a. Mads Skov Pedersen og to andre mindretalskreditorer. EBH Administration A/S fortalte, at de havde modtaget en rykker fra SKAT. De fik også at vide, at administrationsaftalen var opsagt, og at  EBH Administration A/S havde overgivet problemet til advokat. I øvrigt ville EBH Administration A/S ikke kommentere på det. De fik endelig at vide, at der var sket en omprioritering, hvilket ikke forekom odiøst dengang. Han mener, at EBH Administration A/S oplyste, at udbetaling af de 15 mio. kr. var sket til Roskilde Bank A/S, hvilket  EBH Administration A/S syntes var  mærkeligt, da der manglede likviditet til regningerne. Der blev ikke nævnt noget om  håndpantsætningerne til Capinordic Bank A/S.

Det opdagede han vist først i forbindelse med en kuratorcirkulæreskrivelse. EBH Administration A/S oplyste også, at der havde været forskellige opfattelser af, hvordan en administration skulle være. Mads Skov Pedersen fortalte, at det ikke havde været let. Konklusionen på mødet var, som han husker det, at de fortsat havde tiltro til bestyrelsen, bl.a. fordi der sad en advokat i den. De gik ud fra, at det foregik på den rigtige måde, men kunne i øvrigt ikke spørge nogen, da mødet jo var uformelt. Han kender Per Kristensen, som orienterede ham om brevet til Steen Bryde vedrørende den ekstraordinære generalforsamling. Han deltog i denne ekstraordinære generalforsamling, og heller ikke dér forelå der informationer om håndpantsætningen.

Han havde ikke undervejs i forløbet overvejet at kontakte advokat Mads Roikjer, for det forekom ikke at være nærliggende på daværende tidspunkt. Aage Jensen Gruppen A/S's tab er på mellem 4,5 og 5 mio. kr. Han er ganske uforstående overfor, at det skulle gå sådan, for investeringen forekom god med et godt udbytte og en stigende egenkapital.

Henrik Sjørslev har forklaret, at han er advokat og fast kurator ved Sø- og Handelsrettens skifteret. Han blev valgt som kurator i Brydegruppen ApS og Steen Brydes personlige konkursbo på Amagerbanken A/S's stemmer. Ved konkursdekreternes afsigelse den 27. november 2008 blev det til retsbogen oplyst, at der ikke var aktiver i Brydegruppen ApS. Han og hans medkurator fandt hen ad vejen kapitalandelene i VITUS, og konstaterede at Brydegruppen ApS ejede 37,5 % af disse aktier. Aktierne er pantsat til Amagerbanken A/S en gang i 2006/2007. Ved årsskiftet 2008/2009 henvendte Per Kristensen sig på vegne af mindretalsaktionærerne til kuratorerne og oplyste, at de havde forsøgt at få kontakt med Steen Bryde og Brian Søholt Pedersen. Det var med henblik på at få afholdt en ekstraordinær generelforsamling. Per Kristensen havde også henvendt sig til Erhvervsstyrelsen, som indkaldte til den ekstraordinære generalforsamling i Horsens den 3. februar 2009.  Han deltog sammen med en medkurator heri på vegne af Amagerbanken A/S som panthaver. Der var fem-seks mindretalsaktionærer til stede. Der blev valgt en ny bestyrelse, bestående af Per Kristensen og de to kuratorer. De ønskede dermed at få indsigt i, hvordan der var disponeret i VITUS. Han havde forinden afdækket, at der siden april 2008 og frem til den 3. februar 2009 var sket en lang række transaktioner i form af mellemregninger mellem Brydegruppen ApS, Bristen Gruppen

A/S og selskaber, der tilhørte Steen Brydes ægtefælle. I det 1. kvartal 2008 var der sket en belåning  VITUS med 15 mio. kr., som var brugt til betaling over for Roskilde Bank A/S og Fortis Bank A/S for forhold, som var VITUS uvedkommende. Transaktionerne viste, at der gik mest muligt ud af VITUS til fordel for Bristen Gruppen A/S, Brydegruppen ApS og selskaber, der tilhørte Steen Brydes ægtefælle. Alle transaktioner viste sig at være foretaget til ulempe for VITUS. Der var ikke blevet betalt moms siden sommeren 2008, og der var også restancer til BRFkredit A/S, som var primær panthaver i de ejendomme, som VITUS ejede.

Administrationen lå i en sørgelig forfatning, og i det hele taget sejlede det hele op til konkursen. Han har fundet noget af selskabets materiale, men ikke alt. Der var derimod fuldstændig styr på administrationen forestået af EBH Administration A/S frem til 2. kvartal 2008. Steen Bryde afleverede et lille ringbind til kuratorerne for resten af administrationsperioden. Det var et stort rod, og der er ikke sammenhæng i materialet. Kuratellet har afleveret meddelelser til Statsadvokaten for Økonomisk Kriminalitet om forhold, der bør undersøges. Den oprindelige meddelelse er suppleret et par gange, ligesom der er indgivet en politianmeldelse vedrørende Nordics Tankers A/S i sommeren 2009. Kuratellet kan næppe løfte bevisbyrden for en omstødelsessag for betalingen af de henholdsvis 2,7 mio. kr. og 2,8 mio. kr. til Fortis Bank A/S og Roskilde Bank A/S for dækning af Bristen Gruppen A/S' gæld. Betaling er sket den 3. april 2008, men der er ikke tale om en nærtstående, og det er heller ikke sikkert, at det kan bevises, at VITUS var insolvent, eller at de pågældende banker ved modtagelsen vidste, at der var tale om en utilbørlig betaling, eller at VITUS var eller blev insolvent. Imidlertid er de to udlån og summen af de andre mellemregninger, som er foretaget uberettiget i forbindelse med BristenGruppen A/S anmeldt i de respektive konkursboer. Det er helt åbenbart, at der er et bestyrelsesansvar for Steen Bryde og Brian Pedersen, men der kan ikke forventes dividende i deres konkursboer. For så vidt angår advokat Mads Roikjer, har kuratorerne taget forbehold og procestilvarslet ham i forbindelse med nærværende sag. Advokat Mads Roikjer har imidlertid ikke noget at gøre med betalingen af de 7,8 mio. kr. og 7,2 mio. kr. Advokat Mads Roikjer har oplyst, at han, da han fandt ud af det, krævede, at beløbene blev betalt tilbage, og at der umiddelbart blev udfærdiget et gældsbrev, samt at likviditeten i Bristen Gruppen A/S skulle følges tæt. Der er ikke afdækket noget, der tyder på, at det er foregået anderledes, end advokat Mads Roikjer selv har orienteret om. Kuratellet har også vurderet, at det ikke kan betale sig at rejse en erstatningssag mod Roskilde Bank A/S eller Fortis Bank A/S, da det ikke er muligt at godtgøre, at der ikke var tale om en forretningsmæssig overdragelse. Kuratellet har betalt efterslæbet overfor BRFkredit A/S, og har også afviklet de udestående ejendomsskatter, således at der ikke er restancer på ejendommene. Man forventer et panthavehonorar på 2 til 3 mio. kr., således at der forventes at være 12 til 13 mio. kr. til de panthavere, der står efter BRFkreditA/S. Beløbet afhænger naturligvis af salgsprisen for restejendommene. To vurderinger indhentet i 2009 viser henholdsvis 91 mio. kr. til 92 mio. kr. og en vurdering ligger 5 til 8 mio. kr. højere. Der forventes at være ca. 14 mio. kr i overskud på administrationen af ejendommene. Hvis håndpantsætningen til Capinordic Bank A/S og Jyske Bank A/S ikke holder, vil der muligvis blive fuld dækning til de simple kreditorer og hermed også et beløb til aktionærerne. Det vil  der således også være til Brydegruppen ApS  under konkurs og i sidste ende dermed til Amagerbanken A/S, der har pant i konkursboets aktier. Der er dog enkelte ejendomme, hvor det ikke kan forventes, at pantet bliver fuldt dækket. For så vidt angår K/S Gydevang, var der tale om en direkte pantsætning, hvor det væsentligste beløb blev brugt til at frigøre ejerpantebrevet stillet over for Jyske Bank A/S. Kuratellet opfatter K/S Gydevang som en selvstændig juridisk person, der faktisk har fået noget ud af lånet. For så vidt angår ledelsesansvar i VITUS, er det ikke hans opfattelse, at EBH Administration A/S har handlet andet end professionelt, og et evt. revisoransvar har den svaghed, at der blev skiftet revisor i 2008.

Ganske vist kan man opfatte det som påfaldende, at der ikke i forbindelse med regnskabet for 2007 er bemærkninger omkring de efterfølgende forhold om kapitalafgang og belåning, men kuratellet har ikke fundet anledning til at forsøge at rejse en sag om ansvar. Vederlagsaftalen af 17. april 2007 har ikke medført nogen form for effektiv betaling, men der er bogført et enkelt mellemregningsfee.

Henning Aslack har forklaret, at han har arbejdet som revisor i 35 år, senest 22 år i Ernest og Young, hvorfra han gik på pension sidste år. Han var revisor for VITUS i fem år. EBH Administration A/S lavede administrationen i forbindelse med VITUS, som havde et godt cashflow.

VITUS havde også en god likviditet og kunne anses som en konservativ investering. Under bemærkninger om "efterfølgende forhold" forventes en revisor at skrive, hvorvidt et selskab ser ud til at "leve" til næste år eller i øvrigt anføre, om der er sket noget usædvanligt siden den afsluttede regnskabsperiode. Dette gør revisor typisk på baggrund af nogle undersøgelser og forespørgsler til ledelsen. Man ser primært på, om selskabet er solvent, og dette var tilfældet med hensyn til VITUS. Han kan ikke nærmere forklare, hvorfor Mads Skov Pedersen har underskrevet årsregnskabet for 2006, for normalt er det direktøren, der underskriver dette. Derimod er det helt naturligt, at det var Steen Bryde i 2007. Han havde ikke kendskab til de to udbetalinger på henholdsvis 7,8 og 7,2 mio. kr. Han viste godt, at der var sket en omprioritering og en udbetaling på 15 mio. kr., men erindrer ikke at have vidst, at det var udbetalt til udenforstående banker. Han havde talt med Mads Skov Pedersen om omprioriteringen, men erindrer ikke at have hørt, hvad pengene skulle bruges til. Han var ikke bekendt med håndpantsætningen til Capinordic Bank A/S eller kautionen over for Jyske Bank A/S. Årsregnskabet for 2007 blev udfærdiget som sædvanligt ved, at Mads Skov Pedersen havde lavet bogføring og afstemt denne. VITUS' ejendomme var belånt med en fornuftig sikkerhedsmargin og med langfristede gæld, og der var ikke noget påfaldende ved det. Det var Mads Skov Pedersen, der fortalte ham, at han var blevet udskiftet som revisor. Han ville under alle omstændigheder være fratrådt, da han ikke ønskede at relateres til Steen Bryde. Uanset at Steen Bryde var indtrådt som direktør i selskabet, så dettes regnskab fornuftigt ud. Tilsvarende var værdiansættelserne af ejendommene, set i relation til resten af samfundssituationen, fornuftig. Det var kun personkredsen, der gav anledning til, at han ikke ville fortsætte som selskabets revisor.

Parternes argumenter

FS Finans A/S har gjort gældende, at betingelserne for at tilsidesætte pantsætningen ud fra selskabsretlige og/eller aftaleretlige principper ikke er opfyldt, ligesom der ikke er grundlag for omstødelse af pantsætningen i medfør af konkurslovens § 74. Vurderingen heraf skal ske på grundlag af de oplysninger, som forelå den 30. maj 2008, hvor håndpantsætningen fandt sted. Bevisbyrden påhviler VITUS, og denne er ikke løftet.

Håndpantsætningserklæringen er underskrevet af Brian Søholt Petersen og Mads Roikjer i overensstemmelse med tegningsreglerne for VITUS. Mads Roikjer havde forinden underskriften tilkendegivet, at han ville afvente en skriftlig begrundelse og dokumentation fra VITUS for, hvorfor selskabet skulle stille sikkerhed for CC Finans ApS. Ved efterfølgende at underskrive erklæringerne har denne derfor bestyrket banken i den opfattelse, at håndpantsætningen var godkendt. Mads Roikjer var bekendt med, at 42,5 % af aktierne tilhørte andre end Steen Bryde, og han må derfor som bestyrelsesmedlem antages at have varetaget alle aktionærernes interesser. Banken havde herefter ikke grund til at følge op på brevet af 7. marts 2008, hvori man anmodede om en bekræftelse af, at alle aktionærer var indforstået med håndpantsætningen.

Det er dernæst ikke godtgjort, at håndpantsætningen var i strid med selskabets formål og interesser, eller udgjorde en utilbørlig fordel på selskabets og/eller aktionærernes bekostning, eller at banken på daværende tidspunkt var eller burde være bekendt hermed.

Håndpantsætningen var  omfattet af formålsbestemmelsen, der var særdeles elastisk og som åbnede mulighed for at drive anden investeringsvirksomhed. En tilsidesættelse af håndpantsætningen ud fra selskabsretlige og/eller aftaleretlige principper kan derfor kun ske, hvis håndpantsætningen falder klart uden for denne formålsbestemmelse. En pantsætning i forhold til en tredjemand er ikke i sig selv ulovlig, jf. herved også princippet i konkurslovens § 20.

En tilsidesættelse af håndpantsætningen kan dernæst kun ske, hvis det er i kreditorernes eller i aktionærernes interesser. Kreditorerne har dog alene en rimelig og reel interesse heri, hvis selskabet ved  håndpantsætningen var eller blev insolvent. Selskabet havde ifølge årsrapporten for 2007 en egenkapital på ca. 64 mio. kr., mens håndpantsætningen alene skete til sikkerhed for en gæld på knap 9 mio. kr. Selskabet blev således ikke insolvent ved denne håndpantsætning. Brydegruppen ApS og VICH-M 1021 ApS, der var hovedaktioner (57,5 %), kan ikke stille krav om, at håndpantsætningen tilsidesættes, herunder til fordel for de pågældende selv.

Mindretalsaktionærer, der var eller burde være bekendt med håndpantsætningen, og som må antages at have godkendt denne, kan heller ikke stille krav herom. Da disse aktionærer først efter årsskiftet 2008/2009 har søgt at udøve deres selskabsretlige beføjelser, er der en formodning for, at disse har tiltrådt håndpantsætningen, og/eller at de ved passivitet har fortabt retten til at gøre indsigelse gældende over for den stedfundne håndpantsætning. Dette støttes endvidere af den omstændighed, at aktionærerne i forbindelse med årsregnskabet for 2006 tilsvarende havde accepteret, at VITUS i forbindelse med overtagelsen af anparterne i K/S Gydevang 2004 havde overtaget 65 % af en gæld på ca. 84 mio. kr.

Der foreligger heller ikke inhabilitet i forhold til banken. Den omstændighed, at Brian Søholt Petersen var medunderskriver over for banken var klaret ved, at advokat Mads Roikjer også havde underskrevet håndpantsætningen. Forholdet til CC Finans ApS er i denne henseende uden betydning.

Banken har ikke været i ond tro. Banken havde efter Mads Roikjers erklæring ikke anledning til at foretage yderligere undersøgelser, ligesom banken ikke havde pligt hertil på andres vegne. Der stilles i praksis kun ganske beskedne krav til undersøgelse og agtpågivenhed, når den selskabsretlige tegningsregel er overholdt. I forholdet mellem VITUS og på den anden side CC Invest ApS og CC Finans ApS forelå der heller ingen interessekonflikt, som kunne give banken anledning til at ane uråd. Steen Bryde, der var toneangivende i forhold til Brian Søholt Petersen, var indirekte majoritetsaktionær i VITUS og havde hverken direkte eller indirekte nogen ejerandel i CC Invest ApS eller CC Finans ApS, der udelukkende var indirekte ejet af Brian Søholt Petersen. Steen Bryde ville således med en ejerandel på 57,5 % kunne lide et tab, mens Brian Søholt Petersen omvendt blev begunstiget ved  håndpantsætningsaftalen. Tilsvarende underskrev Mads Roikjer håndpantsætningsaftalen, uagtet at han - som tilknyttet Brydegruppen ApS - skulle varetage dette selskabs interesser. Steen Brydes kendskab til forholdene i VITUS i maj 2008 har heller ingen afsmittende virkning på banken, da han var udtrådt af Capinordic Bank A/S tilbage i januar 2008. Engagementet var i øvrigt af en sådan begrænset størrelse, at det ikke ville have været et bestyrelsesanliggende, og i modsat fald ville han af habilitetsmæssige årsager have været afskåret fra at deltage i behandlingen af spørgsmålet.

Ond tro kan heller ikke støttes på bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder, da denne ifølge § 1 ikke finder anvendelse i erhvervsforhold.

Håndpantsætningen kan ikke omstødes. Retssag til gennemførelse af omstødelse skal anlægges inden 12 måneder efter, at konkursdekret er afsagt, jf. konkurslovens § 81, stk. 1. Dette er ikke sket, og allerede som følge heraf kan denne indsigelse ikke tages under påkendelse.

Det er heller ikke godtgjort, at betingelserne i konkurslovens § 74 er opfyldt. VITUS har således ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at selskabet på håndpantsætningstidspunktet var eller blev insolvent, eller at banken vidste eller burde vide, at dette var tilfældet. Selskabet havde ifølge årsrapporten for 2007, der er forsynet med en blank revisionspåtegning, den 31. december 2007 en egenkapital på ca. 64,1 mio. kr., og ifølge kurators redegørelsen fra den 29. oktober 2009, jf. konkurslovens § 125, stk. 2, fremstod selskabet som et meget solidt og veldrevet ejendomsselskab. Et udlån på 15 mio. kr. til Bristen Gruppen ApS medførte således ikke insolvens, ligesom det ikke førte til en forringelse af egenkapitalen, der ifølge budgettet for 2008 var opgjort til ca. 66,3 mio. kr. Der var et forventet overskud i 2008 på ca. 2,3 mio. kr., mens den negative likvide beholdning på 277.000 kr. ikke forelå på tidspunktet for pantsætningen den 30. maj 2008. Belåning hos BRFkredit A/S lå inden for 70 % af ejendomsværdierne, og pantsætningen til fordel for banken oversteg ikke 75 % af ejendommenes værdi. Der var endvidere i forhold til pantsætningen en friværdi på ca. 32 mio. kr. Der var betydelig friværdi i ejendommene, og der ville ved et kontrolleret salg af en eller flere ejendomme kunne tilvejebringes midler til at afvikle gælden, ligesom dette også kunne ske gennem salg af andre aktiver, fx kapitalandele i Ejendomsselskabet Pakhuset A/S og/eller K/S Gydevang 2004. Anvendelsen af knap 9 mio. kr. til indfrielse af gælden for CC Finans ApS ville kun indebære en risiko for, at egenkapitalen blev nedsat fra ca. 64 mio. kr. til 55 mio. kr. Banken havde heller ikke kendskab til, at 15 mio. kr. af låneomlægningen hos BRFkredit A/S blev udlånt til Bristen Gruppen A/S, eller at Steen Bryde på VITUS vegne i september 2007 havde købt aktier i Swemark Fastighed AB, ligesom det ikke er dokumenteret eller sandsynliggjort, at et sådant køb belastede selskabets økonomi. Det svenske selskab er således ikke omtalt i årsrapporten for 2007. Banken havde heller ikke kendskab til restancerne over for SKAT, BRFkredit A/S eller Amagerbanken A/S, der tillige angår tiden efter, at håndpantsætningen fandt sted. Der er tilmed en formodning for, at restancerne er berigtiget, da der ikke er foretaget udlæg i ejendommene, ligesom disse ikke er begæret solgt på tvangsauktion. EBH Administration A/S, der administrerede de ejendomme, hvori der var lyst ejerpantebreve, og som i en e-mail den 6. maj 2008 havde udtalt, at det var »absolut fatalt« at BRF Kredit A/S havde udbetalt lån til andre end VITUS, fandt heller ikke anledning til i forbindelse med underskrivelsen af en allonge at reagere i relation til  håndpantsætningen, og administrator har således ikke fundet denne urimelig eller utilbørlig, ligesom denne heller ikke fandt anledning til at reagere over for lånet på 15 mio. kr. til Bristen Gruppen A/S, hverken over for Mads Roikjer eller minoritetsaktionærerne.

FS Finans A/S har i relation til de subsidiære påstande gjort gældende, at såfremt konkursboets kreditorer opnå fuld dækning, vil der være et restprovenu til fordeling blandt selskabets aktionærer. En aktionær kan ikke påberåbe sig aktieselskabslovens beskyttelsesregler eller aftalelovens ugyldighedsregler, hvilket navnlig gælder, når den pågældende selv har medvirket til håndpantsætningen. Pantsætningen er godkendt af Steen Bryde, der samtidig var repræsentant for 57,5 % af aktionærerne - Bryde Gruppen ApS og VICH-M 1021 ApS - og denne kan ikke efterfølgende fragå denne håndpantsætning. Disse aktionærer har således givet afkald på de værdier, der er nødvendige for at fyldestgøre bankens krav. Det samme gælder andre aktionærer, som direkte eller indirekte har medvirket til håndpantsætningen eller har godkendt eller været bekendt med denne uden at reagere heroverfor.

FS Finans A/S har endelig i forhold til VITUS selvstændige påstand gjort gældende, at der ikke kan gives selvstændig dom for konkursboets modfordringer, jf. konkurslovens § 242, stk. 2, hvorimod et sådant krav skal rejses ved de almindelige domstole, jf. § 135. Kravet kan endvidere ikke støttes på omstødelse, da dette er forældet efter konkurslovens § 81, stk. 1.

VITUS har gjort gældende, at håndpantsætningen af ejerpantebrevene den 30. maj 2008 er uforbindende og ugyldig efter selskabs- og aftaleretlige regler, ligesom denne er omstødelig efter konkurslovens § 74, hvorfor pantebrevene skal udleveres til boet og slettes af tingbogen.

VITUS har til støtte herfor nærmere anført, at håndpantsætningen var i strid med selskabets formål og interesser, og at Capinordic Bank A/S ikke kunne være ubekendt hermed. Håndpantsætningsaftalen er derfor i strid med aktieselskabslovens § 61, stk. 1, nr. 2, og således ikke bindende for konkursboet. Håndpantsætningen faldt helt klart uden for selskabets formålsbestemmelse, herunder også bestemmelsen om at drive anden investeringsvirksomhed, og der var tale om en virksomhed, som selskabet ikke tidligere havde udøvet. Håndpantsætningen skete udelukkende til fordel for andre og til skade for selskabet selv. Selskabet modtog ingen modydelse, idet de indgåede vederlags- og kautionsfee-aftaler var af minimal størrelse og aldrig blev opfyldt, og disse var i øvrigt uden værdi, efter at Stratos Gruppen A/S var erklæret konkurs. Håndpantsætningen skete af hensyn til Steen Bryde, der havde et forretningsmæssigt samarbejde med Brian Søholt Petersen og dennes koncern. De havde begge et fælles selskab - Bristen Gruppen ApS, der havde kautioneret over for CC Invest ApS.  Håndpantsætningen skete endvidere af hensyn til Brian Søholt Petersen - der som den ultimative ejer af CC Finans ApS og som ejer af Stratos Gruppen A/S, der hæftede som selvskyldnerkautionist for gælden påhvilende CC Finans ApS  - ligeledes havde en klar interesse i, at VITUS stillede sikkerhed for gælden påhvilende CC Finans ApS. Steen Brydes selskab - Brydegruppen ApS - hæftede endvidere som selvskyldnerkautionist i tilfælde af sammenbrud i Stratos Gruppen A/S og Bristen Gruppen A/S. Et sammenbrud i Brydegruppen ApS ville derimod ikke ramme VITUS, hvorfor dette ikke havde nogen interesse i at beskytte Steen Bryde eller hans selskaber mod at lide tab. Ingen fornuftig ledelse i VITUS ville således have stillet den pågældende sikkerhed.

Håndpantsætningen var herved også en urimelig disposition, som var åbenbart egnet til at skaffe andre end VITUS en utilbørlig fordel på de andre aktionærers og/eller selskabets bekostning, og dermed i strid med aktieselskabslovens § 63, stk. 1.

En tilsidesættelse af håndpantsætningen er i kreditorernes interesse. VITUS kan ikke identificeres med Steen Bryde, Brydegruppen ApS eller VICH-M ApS og en tilsidesættelse er således ikke i de pågældendes interesse. Disse selskaber er alle under konkursbehandling og en dividende vil således tilfalde de pågældende selskabers respektive konkursboer. Dertil kommer, at aktierne var pantsat. De øvrige minoritetsaktionærers interesser er derimod fuldt beskyttelsesværdige, og  deres krav må gå forud for bankens krav, da denne var i ond tro. En manglende godkendelse af håndpantsætningen fører derfor ikke til en uberettiget berigelse, ligesom FS Finans A/S ikke lider noget tab.

Capinordic Bank A/S var i ond tro. Steen Bryde var bestyrelsesmedlem i banken og direktør i moderselskabet frem til 2008. Steen Brydes kendskab til ejerforholdene i VITUS, og dette selskabs formål og interesser var således også en del af bankens viden, og denne viden ophørte ikke ved, at Steen Bryde udtrådte af bankens ledelse. Det fremgår også af den af Michael Mikkelsen afgivne forklaring, at banken havde fuldt kendskab til de økonomiske problemer i CC Finans ApS, hvilket var baggrunden for, at banken forlangte supplerende sikkerhed, ligesom banken havde kendskab til de øvrige personer og selskaber. Det fremgår således af dennes forklaring, at banken vidste, at Mads Roikjer også var advokat for Steen Bryde, og at man var opmærksom på, at Brian Søholt Petersen var inhabil, hvorfor advokatens underskrift var helt afgørende. Denne skulle fremskaffes hurtigt, da der var tale om pantsætning for gammel gæld, hvorved der var en risiko for omstødelse for banken. Michael Mikkelsen har endvidere forklaret, at han var bekendt med, at dispositionen lå i en gråzone i forhold til VITUS formålsbestemmelse, ligesom banken fra egen advokat var klar over, at man burde indhente underskrifter fra minoritetsaktionærerne. Banken havde derfor indset eller burde have indset, at VITUS og CC Finans ApS ikke havde fælles interesser, at der var minoritetsaktionærer i VITUS uden tilknytning til Steen Bryde og Brian Søholt Petersen og disses koncerner, og at håndpantsætningen var i strid med VITUS formål og interesser og var egnet til at skaffe andre en utilbørlig fordel på selskabets bekostning. VITUS var endvidere detailkunde hos banken og havde i henhold til MIFID-reglerne derfor krav på en særlig beskyttelse. Det følger også af § 7, stk. 2, i bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder, at banken af egen drift skal yde rådgivning, hvor omstændighederne tilsiger, at der er behov herfor. Banken skal endvidere efter § 8 sætte sig ind i den enkelte kundes forhold inden der rådgives. Dette gælder også ved erhvervsmæssige kundeforhold. Der havde endvidere været en del presseomtale i foråret 2008 angående Steen Bryde, Bryde Gruppen ApS og Bristen Gruppen A/S, hvori dels samarbejdet mellem disse koncerner, dels deres økonomiske problemer havde været omtalt. Bankens advokat havde endelig forud for håndpantsætningen i et brev af 7. marts 2008 udtrykkeligt anmodet om en bekræftelse fra minoritetsaktionærerne i VITUS på, at de var indforstået med håndpantsætningen. Banken var således helt opmærksom på interessekonflikten, og banken var således i ond tro med hensyn til, at ledelsen i VITUS ikke kunne foretage en håndpantsætning uden tilladelse fra minoritetsaktionærerne. Dette blev yderligere bekræftet af Mads Roikjer, der ønskede en skriftlig begrundelse for, at VITUS skulle stille sikkerhed for fremmed gæld.

Håndpantsætningen er endvidere ugyldig som følge af inhabilitet, jf. aktieselskabslovens § 58. Brian Søholt Petersen havde i kraft af sit ejerskab af CC Finans ApS en væsentlig interesse i, at der blev indgået en pantsætningsaftale, hvorfor han ikke burde have deltaget som underskriver af håndpantsætningsaftalen på VITUS vegne, da aftalen stred mod selskabets interesser. Banken var i kraft af engagementet med CC Finans ApS utvivlsomt klar over, at han var inhabil, og at denne inhabilitet var afgørende for hans beslutning. Dette er også bekræftet ved den af Michael Mikkelsen afgivne forklaring.

Hverken minoritetsaktionærerne i VITUS, EBH Bank A/S, der havde håndpant i en aktiebeholdning i VITUS tilhørende VICH-M 1021 ApS eller Amagerbanken, som havde håndpant i Brydegruppen ApS' aktier i VITUS, havde forud for den 3. februar 2009 kendskab til håndpantsætningen til banken. Forholdet er således hverken omtalt i de årlige orienteringer til aktionærerne, i årsrapporterne, eller i indkaldelsen til generalforsamlingen den 29. maj 2008.

Dette var tillige tilfældet med hensyn til EBH Administration A/S og EBH Ejendomme A/S. Minoritetsaktionærerne stolede på, at selskabets revisor og/eller advokat Mads Roikjer, der er fra et velrenommeret advokatkontor, ville reagere, hvis selskabet blev udsat for uregelmæssigheder. Disse havde således ingen selvstændig anledning til at reagere i tilknytning til, at håndpantsætningen fandt sted. Efter at Steen Bryde og Brydegruppen ApS var taget under konkursbehandling den 21. oktober 2008 blev minoritetsaktionæren  - Investeringsselskabet PK af 21. oktober 1999 ApS - urolig for konsekvenserne for VITUS og rettede derfor henvendelse til Steen Bryde i et brev af 19. december 2008 med anmodning om indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling. Denne fandt dog først sted ved Erhvervsstyrelsens mellemkomst i februar 2009. Håndpantsætningen er således hverken positivt eller stiltiende tiltrådt eller godkendt af minoritetsaktionærerne i VITUS eller andre. Den omstændighed, at VITUS i regnskabsåret 2006 havde erhvervet anparter i K/S Gydevang 2004 er uden betydning, da der i det pågældende tilfælde var tale om en investering med det formål at opnå et afkast, hvorimod håndpantsætningen alene havde karakter af en sikkerhedsstillelse for tredjemands gæld.

Aktionærerne har endvidere ikke overladt ledelsen af VITUS til Steen Bryde eller personer, der er forbundet med denne. De har derimod måtte konstatere, at Steen Bryde og dennes allierede med stemmeflerhed har kunnet besætte samtlige poster i ledelsen. Dette indeholder ikke et frafald af aktionærrettigheder.

VITUS har endvidere gjort gældende, at håndpantsætningsaftalen er fremkaldt ved svig fra tredjemands side, idet ledelsen i VITUS i strid med selskabets formål og interesser og uden at informere selskabets aktionærer og  uden at indhente en generalforsamlingsbeslutning håndpantsatte selskabets ejerpantebreve med henblik på at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, hvorfor aftalen er ugyldig i medfør af aftalelovens § 30, stk. 1, og tillige strafbar efter straffelovens § 280, nr. 2.

Når håndpantsætningen er fremkaldt ved svig begået af ledelsen i VITUS, og da banken indså eller burde indse dette, vil det også stride mod almindelig hæderlighed, at fastholde aftalen, hvorfor denne tillige er ugyldig i medfør af aftalelovens § 33. Banken har uden at stille lån eller kredit til rådighed for VITUS i ond tro modtaget selskabets værdier til sikkerhed for et lån til CC Finans ApS.

Aftalen er endelig i strid med aftalelovens § 36, da den er urimelig og strider mod redelig handlemåde.

VITUS har endelig gjort gældende, at håndpantsætningen er omstødelig i medfør af konkurslovens § 74. VITUS var eller blev insolvent i forbindelse med håndpantsætningen. Dette følger af kurators redegørelse i henhold til konkurslovens § 125, stk. 2, hvorefter selskabets manglende betalingsevne skyldtes, at Steen Bryde, Brian Søholt Petersen og Mads Roikjer havde udlånt en væsentlig del af selskabets likvide midler og havde pantsat selskabets ejendomme til sikkerhed for Steen Brydes og Brians Søholt Petersens selskaber. CC Finans ApS havde misligholdt sine forpligtelser over for banken og var ude af stand til at opfylde sine forpligtelser, hvorefter der skulle erlægges 2 mio. kr. hvert kvartal til banken. VITUS havde ved den stedfundne håndpantsætning i realiteten overtaget denne forpligtelse for CC Finans ApS, hvorved VITUS også blev illikvid. Banken vidste eller burde vide dette, ligesom de kendt de omstændigheder, der gjorde håndpantsætningen utilbørlig.

Fristen i § 81, stk. 1, finder ikke anvendelse, når omstødelsen har karakter af en indsigelse mod et anmeldt krav, jf. § 81, stk. 2.

VITUS har i forhold til de subsidiære påstande gjort gældende, at disse mangler bestemthed, klarhed og aktualitet. Påstandene indeholder en række hypotetiske spørgsmål. Påstandene foregriber en fordringsprøvelse, der endnu ikke har fundet sted, samt foregriber aflæggelse af panthaver- og boregnskab. Disse hypotetiske spørgsmål savner derfor aktualitet, og påstandene er ikke egnede til at indgå i en domskonklusion. Påstandene tager endelig ikke højde for anmeldelse af nye krav eller boomkostningerne og er således også uklare og ubestemte.

VITUS har i relation til den selvstændige påstand gjort gældende, at det påhviler kurator at prøve fordringer, herunder tinglige rettigheder og rejse omstødelsesindsigelser mod sikkerhedsstillelser, herunder pantsætninger, selvom fristen i konkurslovens § 81, stk. 1, er sprunget. Denne frist finder således ikke anvendelse på indsigelser mod anmeldte krav, jf. § 81, stk. 2. Indsigelse om omstødelse kan således rejses uden tidsbegrænsning.

Påstanden hænger endelig naturlig sammen med frifindelsespåstanden og er en naturlig konsekvens heraf. Når håndpantsætningen ikke kan opretholdes, skal pantebrevene udleveres/ aflyses til fordel for konkursboet.

Skifteretten skal udtale:

Skifteretten finder, at formålet med håndpantsætningen af de fire ejerpantebreve navnlig har været at stille sikkerhed for lånene til CC Finans ApS og CC Invest ApS, der begge var nødlidende. Desuden var formålet at afværge, at denne misligholdelse fik afsmittende virkning på de øvrige selskaber, der direkte og indirekte var ejet af Brian Søholt Petersen og Steen Bryde og mellem hvilke selskaber, der forelå indbyrdes kautioner og sikkerhedsstillelser. Håndpantsætningen har således udelukkende tjent i de pågældendes interesser. De foreliggende vederlagsaftaler, der begge er uden tidsmæssig sammenhæng med håndpantsætningerne, og som efter indholdet alene havde karakter af en risikopræmie, findes ikke at være en tilstrækkelig forretningsmæssig begrundelse for de stedfundne dispositioner. Håndpantsætningen havde derfor ikke karakter af investeringsvirksomhed.

Det må på baggrund af brevet af 7. marts 2008 fra bankens advokat Troels Tuxen, bankens egen interne e-mail af 3. juni 2008 samt Michael Mikkelsens forklaring utvivlsomt lægges til grund, at banken forud for underskrivelsen af håndpantsætningserklæringen var klar over, at denne håndpantsætning ikke tjente minoritetsaktionærernes interesser.

Skifteretten finder, at det er helt sædvanlig bankpraksis at sikre sig, at minoritetsaktionærerne tiltræder en håndpantsætning, hvor denne ikke er godkendt på en generalforsamling, og navnlig hvor det ikke ganske kan udelukkes, at en sådan håndpantsætning falder uden for selskabets egentlige formålsbestemmelse. Dette gælder således også, selvom den angår dispositioner, der måtte ligge i en gråzone.

Brian Søholt Petersen og  ikke mindst Steen Bryde, der som majoritetsaktionær havde bestemmende indflydelse på beslutningen om håndpantsætningen til banken, har herved disponeret på en sådan måde, at navnlig Brian Søholt Petersen, men også Steen Bryde, og deres respektive selskaber opnåede en utilbørlig fordel på bekostning af de øvrige aktionærer og VITUS. Dette skete på grundlag af en disposition, der faldt uden for selskabets formålsbestemmelse. Da banken har været vidende herom, og da banken ved at undlade at kræve dokumentation for, at minoritetsaktionærerne havde godkendt håndpantsætningen eller dog sikret sig, at denne var godkendt på den generalforsamling, der blev afholdt dagen forinden underskrivelsen af håndpantsætningserklæringen, og da den benyttede fremgangsmåde, hvorefter banken blot sikrede sig en underskrift fra advokat Mads Roikjer alene med det formål at sikre en hurtig ekspedition, således at man minimerede omstødelsesrisikoen for banken, finder skifteretten, at håndpantsætningen var i åbenbart strid med aktieselskabslovens § 61 og § 63.

Det findes at være uden betydning, at advokat Mads Roikjer i tilknytning til underskrivelsen af håndpantsætningen udtrykte tvivl om berettigelsen heraf, men desuagtet efterfølgende valgte at underskrive erklæringen. Advokat Mads Roikjer repræsenterede ikke minoritetsaktionærerne og havde heller ikke givet udtryk herfor eller i øvrigt skabt en berettiget forventning herom over for banken, hvorimod han som deltager i flere bestyrelser tilhørende hovedaktionæren måtte anses som repræsentant for denne.

Herefter, og da der ikke er grundlag for at antage, at minoritetsaktionærerne efterfølgende har tiltrådt håndpantsætningen eller ved passivitet eller på anden måde har accepteret denne, finder skifteretten, at der hverken helt eller delvist er grundlag for at opretholde denne i forhold til banken.

Ejendomsselskabet VITUS A/S under konkurs frifindes derfor for påstandene 1-2.

Da bankens subsidiære påstande er uklare og til en vis grad af hypotetisk karakter, finder skifteretten ikke grundlag for at tage disse under påkendelse, hvorfor disse afvises.

Da VITUS selvstændige påstand derimod er en naturlige følge af en frifindelse og må antages at gælde, uanset om der var nedlagt påstand herom, tages denne påstand til følge.

Sagsomkostningerne fastsættes til 300.000 kr. og udgør vederlag for førelse af fordringsprøvelsessagen.

Thi kendes for ret:

Ejendomsselskabet VITUS A/S under konkurs frifindes, og de subsidiære påstande afvises.

FS Finans A/S tilpligtes at udlevere de originale ejerpantebreve eller foranledige disse aflyst fra tingbogen.

FS Finans A/S betaler inden 14 dage fra dato til Ejendomsselskabet VITUS A/S under konkurs sagens omkostninger med 300.000 kr.

Det idømte beløb forrentes efter rentelovens § 8 a.

Torben Kuld Hansen

Finn Øst Andersson Poul Drusebjerg

Mette Bøcher Jeanette Melchior

(Sign.)

___  ___  ___

Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 21. juni 2012

Betalingsstandsning

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne har bred erfaring og stor indsigt i rekonstruktion af store ...»

Rekonstruktion

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne medvirker ved rekonstruktion af små og mellemstore virksomheder. ...»