Efterligning af Diesel design - Bestseller Retail

Resumé

Diesel Denmark ApS´s streetwear buksedesign havde særpræg og var udtryk for en selvstændig skabende indsats. Designet var efter markedsføringsloven beskyttet mod Bestseller Retail A/S´s m.fl. efterligning

Dom i sagen Sag V 65/99 

Diesel S.p.A. og
Diesel Denmark ApS
(Advokat Robin Philip)

mod

Bestseller Retail A/S og
Bestseller Wholesale A/S
(Advokat Vagn Søndergaard)

Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt Bestseller Retail A/S og Bestseller Wholesale A/S (i det følgende: Bestseller) har efterlignet et buksedesign, model Kannoth, fra Diesel S.p.A. og Diesel Danmark ApS (i det følgende: Diesel).

Sagsfremstilling

Diesel havde siden februar 1998 solgt Kannothbukserne fra butikker i Danmark for 699 kr. pr. stk.


- 2 -

Bukserne ser sådan ud:

Bestseller havde siden juni 1998 solgt bukserne Only Streetwear Division, model
Streetpocket P (i det følgende: Streetpocket P), fra butikker i Danmark for 299 kr. pr.
stk.

I marts 1999 blev Diesel opmærksom på, at Bestseller markedsførte
Streetpocket P-bukserne, der efter Diesels opfattelse er en efterligning af Diesels
Kannothbukser.

Ved brev af 4. marts 1999 opfordrede Diesel Bestseller til at ophøre med at
markedsføre Streetpocket P-bukserne og til at tilbagekalde de bukser, der befandt sig
hos Bestsellers forhandlere og i Bestsellers egne butikker. Diesel anmodede
endvidere Bestseller om at oplyse og dokumentere antallet af producerede og solgte
bukser samt lagerbeholdningen.

Bestseller anerkendte ved telefaxskrivelse af 9. marts 1999 modtagelsen af
Diesels brev.

Ved breve af henholdsvis 18. marts 1999, 30. marts 1999 og 12. april 1999
rykkede Diesel Bestseller for svar på deres brev af 4. marts 1999.

Ved telefaxskrivelse af 20. april 1999 fremkom Bestseller med sin opfattelse af
sagen, herunder oplysninger om, at Bestseller havde modtaget bukserne fra sin
leverandør i Italien og således ikke var bekendt med, at Diesel skulle have
tilsvarende bukser til salg i Danmark på det tidspunkt, hvor Bestseller introducerede
model Streetpocket P i Danmark.

Bestseller indkøbte 44.634 stk. Streetpocket P-bukser i perioden fra 15. juni
1998 til 1. februar 1999. Bestseller solgte i samme periode 38.487 stk. Streetpocket
P-bukser. Heraf 15.372 stk. i Danmark.

Forklaringerne belyser begge buksedesigns tilblivelse.


- 3 -

Forklaringer

Thomas Schrøder har forklaret, at han er salgschef hos Diesel, hvor han har arbejdet
siden 1993. Diesel har mange forskellige kollektioner og er designmæssigt langt
fremme. Diesel er innovativ og uforudsigelig.

Kannothbukserne var en del af den kollektion, der blev fremvist til indkøb i
juni - juli 1997. Bukserne blev bestilt i september 1997 og leveret i februar 1998. Det
var et meget succesfuldt design. Der blev solgt ca. 5.000 eksemplarer.

Diesel blev opmærksom på Bestsellers Streetpocket P-bukser via en kunde på
Island, der er nabo til en Bestsellerbutik. Kunden fortalte, at Bestsellerbutikken
havde samme buksemodel som Diesel til den halve pris. Diesel tog herefter
Kannothbukserne ud af kollektionen, fordi kunderne mistede interessen, da de
opdagede, at bukserne kunne købes til halv pris hos en konkurrent.

Diesel er ofte udsat for efterligninger og reagerer altid.


Maurizio Crivalleri har forklaret, at han har designet for Diesel siden 1992. Han har
været Diesels head-designer siden 1996. Diesel er meget original og let genkendelig.
Diesel følger en stil, der er forførende og sjov.

Han fik idéen til Kannothbukserne i begyndelsen af 1997. Inspirationen til
snorene kom fra militæret. Han fik ideen til at lave bukser med løbegang til kvinder.
Bukserne skulle virke sexede og sidde til. Bukserne skulle kombinere det maskuline
og det feminine. Han fandt inspirationen i Japan og Los Angeles. Trenden kom fra
Los Angeles og var et mix af military, sport og sex.

Hans arbejde begyndte mindst et år, før bukserne kom i butikkerne. Først fik
han idéen til bukserne, derefter lavede han en skitse. Herefter besluttede han, hvilke
stoffer der skulle bruges, og hvordan bukserne skulle skæres og sys.

Han går meget op i detaljer og kan let udarbejde flere prototyper, før den
endelige model er i orden. Sådan foregik det også, da han lavede Kannothbukserne.

Bestsellers bukser ligner Diesels meget. Markedsmæssigt er de identiske, men
teknisk og professionelt ses forskelle. Diesels bukser har herrelukning, hvorimod der
er kvindelukning på Bestsellers bukser.


Kristian Kristensen har forklaret, at han er leder af Bestsellerenheden Only sammen
med Lisbeth Holm. Han har arbejdet for Bestseller i 7 år. Han er ansvarlig for
salgssiden og arbejder tæt sammen med indkøbssiden, som Lisbeth Holm er
ansvarlig for.


- 4 -


Only begyndte at indkøbe Streetpocket P-bukserne i 1997. Bukserne blev solgt
i butikkerne fra omkring juni 1998.

I begyndelsen af 1997 kom Bjørn Iversen fra Italien med en masse bukser.
Bestseller valgte i april 1997, hvad der skulle i 1998-kollektionen. Han kan huske, at
han så Streetpocket P-bukserne i april 1997.

Designet blev således købt af samarbejdspartneren i Italien. Fakturerings-
tidspunktet for bukserne er sommeren 1998, men ordrerne er afgivet tidligere.

Der blev indkøbt ca. 40.000 par bukser. Bukserne var allerede nedsat og blev
kaldt tilbage, da man fik Diesels henvendelse. Begrundelsen for at kalde dem tilbage
var, at Bestseller gerne ville signalere overfor kunderne, at bukserne ikke længere var
moderigtige. Bukserne blev destrueret efter sagens anlæg.

Buksernes levetid var ca. 7-8 måneder i løbet af 1998. Der var problemer med
at komme af med modellen i slutningen af 1998, det var derfor, de blev sat ned i
starten af 1999.

Bestseller har egne designere og stoler på, at de er ophavsmænd til det, de
sælger. Det var Bjørn Iversen og Flavio, der havde designet Streetpocket P-
bukserne.

Bestseller undersøgte ikke, om der var andre bukser på markedet, der lignede
Streetpocket P-bukserne.

Lisbeth Holm Højgaard har forklaret, at hun arbejder som indkøbschef i
Bestsellerenheden Only. Det var hende, der besluttede at indkøbe Streetpocket P-
bukserne.

Hun havde ikke selv indflydelse på designet, men fik forevist mellem 50 og
100 par bukser og nederdele i april 1997, hvor hun så Streetpocket P-bukserne første
gang.

For at sikre sig mod at købe kopiprodukter arbejder Bestseller kun med faste
designere, der ikke kopierer.

Der er mange forskelle på Bestsellers og Diesels bukser. Der er forskel i
størrelserne, lukningen og livhøjden, ligesom der er en kvalitetsmæssig forskel i
bomulden. Der er kun helhedsindtrykket, der viser, at der er tale om samme stil.


Bjørn Iversen har forklaret, at han har et indkøbskontor i Italien, hvorfra han
formidler salg og design til Skandinavien.

Han præsenterede Streetpocket P-bukserne for Bestseller i april 1997 og solgte
ved den lejlighed buksemodellen til Lisbeth Holm. Herefter blev der lavet


- 5 -

salgsprøver, som derefter blev leveret. Midt i juli/starten af august eller september
blev ordrerne afgivet. Bukserne blev leveret i januar året efter.

Hans inspiration var surf- og sportswear. Det er en meget amerikansk model.
Han henter inspiration mange steder fra, særligt i second-hand shoppen "Angelo" i
byen Lugo nær Rovenno, hvor man kan leje gammelt tøj, som man kan få ideer fra.
Det er et sted, hvor man ofte møder kolleger, der også søger inspiration. Trenden i
1997/1998 var "military".

Han kendte ikke Diesels bukser, da han udviklede Bestsellerbukserne. Det er
en meget banal og enkel buks. Der var tilsvarende bukser på markedet, det har der
været i mange år. Diesels bukser var ikke den første model på markedet, han havde
set andre.

Diesels buks har måske en højere kvalitet. Lommerne er forskellige, lukningen
er forskellig, og den indvendige montering er forskellig, ligesom snorene og
størrelserne er forskellige. Pasformsmæssigt er de også helt forskellige.

Han er ikke uddannet designer, men har lavet bukserne i fællesskab med andre.

Påstande

Diesel har nedlagt følgende påstande:

1. Det forbydes Bestseller at fremstille og markedsføre, herunder ved import og
eksport, produkter, der er markedsmæssigt identiske med Diesels produkter i
form af bukser fremstillet og markedsført af Diesel under mærket "DIESEL,
model: Kannoth".
2. Bestseller skal anerkende, at de fremstillede og markedsførte Streetpocket P-
bukser er omfattet af det under påstand 1 nævnte forbud.
3. Bestseller skal tilintetgøre de under påstand 1 og 2 nævnte produkter, som er
i deres varetægt, herunder i Bestsellers egne butikker og på Bestsellers lagre.
4. Bestseller skal i erstatning til Diesel betale 500.000 kr. med tillæg af
procesrenter fra sagens anlæg af 200.000 kr. og med tillæg af procesrenter
fra den 25. september 2001 af 300.000 kr. til betaling sker.

Bestseller har nedlagt påstand om frifindelse.


- 6 -


Parternes synspunkter

Diesels advokat har anført, at Kannothbukserne har et sådant særpræg, at de nyder
beskyttelse efter markedsføringslovens § 1.
Bestsellers
Streetpocket
P-bukser udgør en slavisk efterligning af Diesels
Kannothbukser. Bestseller har ikke påvist nogen selvstændig designindsats i
forbindelse med udviklingen af Streetpocket P-bukserne.

Bestseller havde på tidspunktet for markedsføring af Streetpocket P-bukserne
kendskab til Diesels bukser.

I medfør af markedsføringslovens § 13 skal det derfor forbydes Bestseller at
fremstille og markedsføre bukser, der er markedsmæssigt identiske med Diesels
bukser, og Bestseller skal tilpligtes at tilbagekalde og tilintetgøre de bukser, der er
markedsmæssigt identiske med Diesels bukser.


Bestsellers bukser har samme markedsmæssige identitet som Diesels bukser,
og Bestsellers markedsføring af Streetpocket P-bukserne strider derfor mod god
markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1.

Bestseller har fortrængt Diesel fra markedet og ødelagt Diesels renommé,
image og markedsposition.

Bestsellers udnyttelse af Diesels produkt har påført Diesel tab i form af tabt
fortjeneste og markedsforstyrrelse, og Bestseller skal erstatte Diesels tab i anledning
af deres retsstridige markedsføring af Streetpocket P-bukserne, jf.
markedsføringslovens § 13, stk. 2.

Bestsellers advokat har anført, at Diesels bukser består af en ukarakteristisk
sammensætning af designelementer, der var kendte på markedet i foråret 1998, og at
modellen således ikke besidder et særpræg, der kan tilskrives Diesel.

Bukserne har ikke det fornødne særpræg til at kunne opnå beskyttelse efter
reglerne i markedsføringsloven.

Bestseller var ikke bekendt med Diesels Kannothbukser ved bestillingen af
Streetpocket P-bukserne, hvorfor der ikke foreligger en slavisk efterligning af
Diesels bukser. Bestseller burde heller ikke have været bekendt med eksistensen af
Diesels bukser ved bestilling af model Streetpocket P.

Der er solgt og markedsført en lang række bukser af nogenlunde samme
karakter som Diesels, både før og efter Diesels markedsføring af Kannothbukserne.
Bukserne er blot et udtryk for tidens trend i sidste halvdel af 1990'erne.


- 7 -


Diesel har ikke dokumenteret et tab.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Retten finder, at Diesels buksedesign, model Kannoth, der er en streetwear
kvindebuks i bomuld med herrelukning og løbegang med snore ved linning og fødder
samt lårlommer, har et sådant særpræg og er udtryk for en sådan selvstændig indsats,
at designet efter markedsføringsloven er beskyttet mod direkte kopiering. Det
bemærkes i den sammenhæng, at der ikke er fremlagt eksempler på buksedesigns,
der imødegår denne opfattelse.

Retten finder, at Bestsellers Streetpocket P-bukser, i det væsentlige giver
samme helhedsindtryk som Diesels bukser. Bukserne fremstår i det væsentlige
ganske sammenfaldende med hensyn til snit, løbegange, snoretræk og lårlommer,
idet Diesels markante udformning med henblik på et stærkt modebevidst publikum er
tilpasset Bestsellers bredere publikum, bl.a. ved udeladelse af herrelukningen. De
ensartede eller identiske detaljer er så påfaldende tæt på hinanden, at de ikke kan
være opstået ved en tilfældighed, men er udtryk for en direkte kopiering.

Designeren Maurizio Crivalleri har i retten givet en overbevisende forklaring
om Kannothbuksernes udformning og ideen bag designet.

Retten finder, at den forklaring, som Bjørn Iversen har givet under
domsforhandlingen om Streetpocket P-buksernes tilblivelse og design, var så
svævende og uklar, at den ikke på troværdig måde støtter, at bukserne er udtryk for
en selvstændig designindsats. Det bemærkes herved, at det må lægges til grund, at
udviklingen af Bestsellers design sker i et nært samarbejde mellem Bestseller, Bjørn
Iversen og de italienske leverandører, således at Bestseller ikke blot kan opfattes som
købere af bukserne.

Det fremgår af Bestsellers revisorerklæring, at Bestsellers bukser er indkøbt i
perioden fra 15. juni 1998 til 1. februar 1999. Efter det oplyste fandtes Diesels bukser
i butikkerne i Danmark allerede fra februar 1998 og formentlig endnu tidligere i
udlandet, herunder Italien.

Retten finder det på grundlag af disse objektive kendsgerninger uanset
vidnerne Kristian Kristensens og Lisbeth Holm Højgaards forklaringer ubetænkeligt
at lægge til grund, at Bestsellers bukser er direkte kopieret efter Diesels bukser.

Uanset at Diesel og Bestseller henvender sig til 2 grupper af forbrugere, der til
dels afviger fra hinanden, har Bestsellers markedsføring af kopibukser til et bredt


- 8 -

publikum i samme kollektionsperiode, forår/sommer 1998, medført en ikke
ubetydelig markedsforstyrrelse for Diesel.

Erstatningen herfor fastsættes efter et samlet skøn til 50.000 kr.

T H I K E N D E S F O R R E T:

1. Det forbydes Bestseller Retail A/S og Bestseller Wholesale A/S at fremstille og
markedsføre, herunder ved import og eksport, produkter, der er markedsmæssigt
identiske med Diesels produkter i form af bukser fremstillede og markedsførte af
Diesel under mærket "DIESEL, model: Kannoth".

2. Bestseller tilpligtes at anerkende, at de fremstillede og markedsførte bukser, mrk.
Only Streetwear Division, model Streetpocket P, er omfattet af det under påstand 1
nævnte forbud.

3. Bestseller Retail A/S og Bestseller Wholesale A/S tilpligtes inden 14 dage at
tilintetgøre de under 1 og 2 nævnte produkter, som er i deres varetægt, herunder i
deres egne butikker og på deres lagre.

4. Bestseller Retail A/S og Bestseller Wholesale A/S skal én for begge og begge for
én inden 14 dage efter denne doms afsigelse til Diesel S.p.A. og Diesel Denmark
ApS betale 50.000 kr. med tillæg af procesrenter fra den 17. juni 1999, til betaling
sker.

5. Bestseller Retail A/S og Bestseller Wholesale A/S skal én for begge og begge for
én inden samme frist betale 15.000 kr. i sagsomkostninger til Diesel S.p.A. og Diesel
Denmark ApS.


Mogens Trepka Elmer Allan Suhrke

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes. Sø- & Handelsrettens kontor, den
P.j.v.

 

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af ...»