Tab ved køb af hårfjerningsapparat fra Dan-Sup Europe ApS

Resumé

Dan-Sun Europe ApS ansvarlig for Anjamarie Kønig m.fl.s tab ved køb af hårfjerningsapparater, der var ude af stand til at fjerne hår ved hjælp af pulserende lys, således som lovet.

Dom i sag H 80/04


1) Anjamarie Kønig og Rennie Knudsen
2) Zina Heide Knudsen
3) Ballings Body-Care v/ Birgit Balling
(advokat Jacob Thrane)

mod 

Dan-Sun Europe ApS
(advokat Michael Clemmensen)

procestilvarslet: 
1) Gaia Care AS 
2) V.I.P. S.r.L.


Indledning og påstande

Anjamarie Kønig og Rennie Knudsen, Zina Heide Knudsen og Ballings Body-Care v/ Birgit Balling (i det følgende under ét: sagsøgerne) fik i efteråret og vinteren 2003-2004 fra Dan-Sun Europe ApS (i det følgende: Dan-Sun) til brug i skønhedsklinikker leveret hårfjerningsapparater af mærket Gaia Epil Flash, der ifølge salgsmaterialet kunne fjerne uønsket hårvækst efter fem-otte behandlinger med ca. fire ugers mellemrum.

Sagsøgerne gør under sagen gældende, at apparaterne ikke er i stand til at fjerne uønsket hårvækst som lovet, at købene af apparaterne derfor kan hæves på grund af mangler, og at Dan-Sun skal betale dem erstatning. Anjamarie Kønig og Rennie Knudsen har nedlagt påstand om, at Dan-Sun skal betale 366.844,00 kr. med tillæg af procesrente fra den 19. juni 2004. 
Zina Heide Knudsen har nedlagt påstand om, at Dan-Sun skal betale 365.970,56 kr. med tillæg af procesrente fra den 19. juni 2004. Hun er indforstået med i givet fald at tilbagelevere det apparat til Dan-Sun, som Dan-Sun har leveret til hende. Ballings Body-Care v/ Birgit Balling har nedlagt påstand om, at Dan-Sun skal betale 328.160,00 kr. med tillæg af procesrente fra den 25. juni 2004. Dan-Sun har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af mindre beløb og for så vidt angår Zina Heide Knudsen tillige mod tilbagelevering af det leverede Gaia Epil Flash apparat. 

Oplysningerne i sagen

Ved ordreseddel af 19. september 2003 købte Anjamarie Kønig og Rennie Knudsen et hårfjerningsapparat af mærket Gaia Epil Flash hos Dan-Sun for 115.000 kr. ekskl. moms. Anjamarie Kønig og Rennie Knudsen indgik samtidig leasingaftale om leasing af apparatet med Krone Kapital A/S, således at der skulle betales 36 månedlige ydelser á 3.040,00 kr. inkl. forsikring med 96,00 kr., og således at Krone Kapital A/S transporterede sine rettigheder som køber i forhold til Dan-Sun til Anjamarie Kønig og Rennie Knudsen. Hårfjerningsapparatet skulle leveres til skønhedsklinikken BodyGuide i Svendborg, hvortil Anjamarie Kønig og 
Rennie Knudsen havde udlejet apparatet. Apparatet blev leveret i oktober 2003. 

Zina Heide Knudsen købte sit Gaia Epil Flash apparat forud for sin underskrivelse af leasingaftale herom med Sparbank Vest den 2. januar 2001. Købesummen var 99.900,00 kr. ekskl. moms, og ifølge leasingaftalen skulle der betales 36 månedlige ydelser á 2.911,96 kr. ekskl. moms, ligesom leasinggiverens krav som køber overfor Dan-Sun blev transporteret til Zina Heide Knudsen. Apparatet blev leveret til Zina Heide Knudsens skønhedsklinik, Clinique Casa, i Hellerup den 8. januar 2004.

Ballings Body-Care v/Birgit Balling købte Gaia Epil Flash apparatet ved ordreseddel af 12. august 2003 for 100.000,00 kr. ekskl. moms og indgik en leasingaftale om leasing af apparatet med Krone Kapital A/S mod betaling af 36 månedlige ydelser á 2.560,00 kr., og Krone Kapital A/S transporterede samtidig efter kontrakten sine rettigheder som køber over for Dan-Sun til Balling Body-Care v/Birgit Balling. Apparatet blev leveret til skønhedsklinikken Ballings Body-Care i Glostrup den 1. september 2003. 

Ordresedlerne henviser ikke til Dan-Suns almindelige salgs- og leveringsbetingelser, der heller ikke er aftrykt på bagsiden af ordresedlerne. 

Gaia Epil Flash produceres af V.I.P. S.r.L. i Italien og importeres af det norske firma Gaia Care AS, af hvis hjemmeside det blandt andet fremgår, at apparatet kan fjerne uønsket hår hurtigt og smertefrit med kraftigt, pulserende lys, og at resultatet bliver permanent, når behandlingen gentages flere gange. En behandling for uønsket hårvækst på ben kan ifølge hjemmesiden foretages på 20-30 minutter. Endvidere fremgår det af hjemmesiden, at der skal foretages fem-otte behandlinger på det samme område med ca. fire ugers mellemrum for at opnå et effektivt resultat, men at det er umuligt at destruere håret i det behandlede område, idet håret er et vitalt organ, der kan forandre sig. 

I månederne efter ibrugtagning af apparaterne på de tre skønhedsklinikker fandt kosmetologerne ud af, at Gaia Epil Flash apparaterne ikke havde nogen virksom effekt. Der er mellem parterne uenighed om, hvorvidt og i givet fald hvornår sagsøgerne reklamerede mundtligt over for Dan-Sun. Sagsøgerne er af den opfattelse, at de har reklameret mundtligt i januar/februar 2004, mens Søren Møllerhøj fra Dan-Sun mener, at henvendelsen fra Rennie Knudsen først kom senere, og at man ikke har talt med Zina Heide Knudsen og Birgit Balling. 

Zina Heide Knudsen reklamerede skriftligt overfor Søren Møllerhøj ved e-mail af 25. februar 2004, hvori hun anmodede Dan-Sun om at tage apparatet retur, idet apparatet ikke levede op til de angivne specifikationer, og at der ikke kom nok energi ud af apparatet til at kunne fjerne hår. 

Søren Møllerhøj sendte en e-mail til Gaia Care AS på baggrund af henvendelserne fra de danske kunder. Den norske importør svarede ved e-mail af 5. marts 2004, at de havde fundet ud af, at det tager længere tid at fjerne hår end først antaget, fordi det nordiske hår ikke indeholder tilstrækkeligt melanin, og at det i nogle tilfælde havde vist sig, at Gaia Epil Flash apparatet ikke havde tilstrækkelig effekt til at kunne fjerne hår. Som kompensation for de problemer, som kunderne havde med apparatet, tilbød importøren og den italienske leverandør køberne en gratis tur til Italien og installering af et andet behandlingstilbud i Gaia Epil Flash apparaterne kaldet skinrejuvenation til brug for fjernelse af rynker, acne og couperose, ligesom effekten i apparaterne ville blive øget. I rejsen til Italien i marts 2004 deltog en medarbejder fra BodyGuide i Svendborg på vegne Anjamarie Kønig og Rennie Knudsen, Zina Heide Knudsen samt en medarbejder fra skønhedsklinikken Body & Soul i Hørsholm.

Den 2. april 2004 meddelte sagsøgerne imidlertid, at Gaia Epil Flash apparaterne alene var blevet opgraderet ved installering af et nyt program, men ikke ved opgradering af antal joule, det vil sige af apparaternes effekt, og sagsøgerne anmodede derfor om at få deres penge tilbage mod tilbagelevering af apparaterne. 

Ved e-mail af 7. april 2004 rykkede Anjamarie Kønig og Rennie Knudsen Gaia Care AS med kopi til Søren Møllerhøj for svar på brevet af 2. april 2004. 

Anjamarie Kønig og Rennie Knudsen, Zina Heide Knudsen og Balling Body-Care v/Birgit Balling tog herefter kontakt til en advokat, der ved brev af 19. maj 2004 til Dan-Sun ophævede alle tre handler med øjeblikkelig virkning, således at Dan-Sun skulle tilbagebetale købesummen mod at få udleveret de tre Gaia Epil Flash apparater. Samtidig krævede advokaten erstatning for prisdifferencen mellem prisen på Gaia Epil Flash apparaterne og et apparat, der fungerede. Advokaten bemærkede, at sagsøgerne på grund af en cut-off klausul i leasingaftalerne så sig nødsagede til at fortsætte med at betale i henhold til kontrakterne og derfor tog forbehold for erstatning herfor. Ved brevet blev erstatningskravet opgjort for henholdsvis Anjamarie Kønig og Rennie Knudsen og for Zina Heide Knudsen, mens Ballings Body-Care v/Birgit Ballings erstatningskrav blev opgjort ved advokatens brev af 25. maj 2004 til Dan-Sun. For så vidt angår Anjamarie Kønig og Rennie Knudsen er der under sagen frem-
sat en yderligere erstatningspåstand på 8.887,50 kr., der er opstået som et krav mod dem fra skønhedsklinikken BodyGuide i Svendborg. 

Ved brev af 21. juni 2004 afviste Dan-Suns daværende advokat, at der var mangler ved apparaterne, ligesom det blev bestridt, at handlerne lovligt kunne ophæves, og at køberne havde noget erstatningskrav mod Dan-Sun.

Anjamarie Kønig og Rennie Knudsen og Ballings Body-Care v/Birgit Balling har leveret de Gaia Epil Flash apparater, som Dan-Sun har leveret til dem, tilbage til Dan-Sun den 19. december 2006. 

Forklaringer

Rennie Knudsen har forklaret, at han er nu er færdiguddannet som socialrådgiver og før købet ikke havde haft med hårfjernings-apparater at gøre. Hans søster, Zina Heide Knudsen, præsenterede ham for Gaia Epil Flash apparatet. Han købte sammen med sin hustru, Anjamarie Kønig, et apparat som investering for at finansiere sine studier. De udlejede apparatet til en kosmetolog, der drev skønhedsklinikken BodyGuide i Svendborg. De havde en aftale om, at han og Anjamarie Kønig skulle modtage 60 % af omsætningen ved behandlinger med apparatet, mens de resterende 40 % gik til BodyGuide. Fra leveringen i oktober 2003 til udgangen af 2003 var der en omsætning på 50.000-60.000 kr., som de modtog 60 % af. Fra 2004 turde de ikke længere behandle kunderne med apparatet, hvorfor der i hele anvendelsesperioden kun var en samlet omsætning på maksimalt 70.000 kr., som de har modtaget 60 % af.

Han deltog i et møde i august 2003 i Hørsholm sammen med de øvrige danske købere af apparatet, dog var Birgit Balling ikke til stede. Søren Møllerhøj fra Dan-Sun deltog også i mødet. Rennie Knudsen havde ikke undersøgt markedet for hårfjernings-apparater inden mødet, og han kendte intet til effekt, Joule og lignende forud for mødet. Der blev drøftet tekniske detaljer på mødet, særligt fra Zina Heide Knudsens side, idet hun anvendte Ellipse apparatet som reference. Han kendte ikke Ellipse apparatet. På mødet fik de at vide, at Gaia Epil Flash apparatet fjernede hår ligesom Ellipse apparatet.

Efter mødet ringede Søren Møllerhøj til ham et par gange, hvorefter han besluttede sig for at købe et apparat. Han skulle dog først skaffe finansiering. I samråd med Søren Møllerhøj besluttede han at lease apparatet. Sidste leasingydelse blev betalt i julen 2006, hvorefter apparatet blev leveret tilbage til Dan-Sun. Han fik ikke udleveret salgs- og leveringsbetingelserne, men kun en ordreseddel. Han modtog først betingelserne efter en telefonsamtale med Dan-Sun.

Der var en ekstra pære med til Gaia Epil Flash apparatet, ligesom de fik tilsendt en yderligere pære. Man kan selv udskifte pæren på Gaia Epil Flash apparatet i modsætning til på Ellipse apparatet. Gaia Epil Flash apparatet blev leveret i oktober 2003. Op til jul 2003 blev han ringet op af indehaveren af BodyGuide klinikken, idet deres kunder brokkede sig over, at resultaterne 
efter behandling med Gaia Epil Flash apparatet udeblev. Han ringede derfor til Søren Møllerhøj i januar 2004 og havde løbende kontakt med ham frem til og med marts 2004, hvor han reklamerede skriftligt den 5. marts 2004. Han reklamerede også skriftligt tidligere end den 5. marts 2004, men hans daværende computer gik i stykker, hvorfor han ikke længere har den-
ne e-mail. Han mener, at det var i slutningen af februar 2004, at han reklamerede skriftligt første gang. Søren Møllerhøj gav ham telefonnummeret til Sverre Solberg hos Gaia Care AS, der bekræftede, at der var problemer med apparaterne. Han bad dem om at tage apparaterne tilbage, men Søren Møllerhøj sagde nej hertil. Derimod ville Gaia Care AS sende dem til Ita-
lien med henblik på opgradering af apparaterne. Han var ikke selv med i Italien, men en medarbejder fra BodyGuide deltog på hans vegne. Opgraderingen forbedrede imidlertid ikke apparatet. Opgraderingen i Italien bestod i tilføjelse af et yderligere program, skinrejuvenation, hvorefter apparatet tillige kunne anvendes til at fjerne døde hudceller. Han købte i april 2004 et Ellipse Light apparat, der kan fjerne hår og døde hudceller. Der tilbydes skinrejuvenation på klinikken i Svendborg, men der er kun få kunder til denne behandling, så apparatet anvendes primært til hårfjerning. Ellipse Light apparatet har to håndtag til henholdsvis hårfjerning og skinrejuvenation. Han ved ikke, hvilke andre apparater BodyGuide klinikken råder over, men klinikken lejer ikke længere Ellipse apparatet af dem.

Ellipse Light apparatet, som han købte i april 2004, blev udbudt til 465.000 kr. ekskl. moms, men han betalte kun 250.000 kr. ekskl. moms for det, idet han skulle stille sig til rådighed i forbindelse med Ellipses markedsføring af apparatet. Han er momsregistreret, hvorfor han har haft en nettoudgift på 250.000 kr. til dækningskøb. Den reelle pris på Ellipse Light apparatet er først oplyst nu, idet Ellipse ikke ville have frem, at de havde solgt apparatet for kun 250.000 kr. ekskl. moms. De står stadig til rådighed for fremvisning og markedsføring af Ellipse apparatet.

Omsætningen med Ellipse apparatet var i gennemsnit ca. 12.000-15.000 kr. om måneden, hvoraf han og Anjamarie Kønig modtog 60 %.

Han har betalt et erstatningskrav på 8.887,50 kr., som BodyGuide har rejst som følge af kompensationsbehandlinger til kunder, der havde betalt for mangelfulde behandlinger med Gaia Epil Flash apparatet, og for udgifter i forbindelse med Italiens-rejsen. 
Han har haft udgifter til at etablere lån til de løbende betalinger på både Gaia Epil Flash og Ellipse Light apparatet, idet han på grund af cut-off klausulen betalte leasingydelserne fuldt ud. Samlet set har det været en dårlig forretning. 

Zina Heide Knudsen har forklaret, at hun er kosmetolog og driver skønhedsklinikken Clinique Casa i Hellerup. Hun deltog i mødet i Hørsholm i august 2003 efter at have modtaget et brev fra Søren Møllerhøj med et godt tilbud på et hårfjerningsapparat. På mødet drøftede hun med Søren Møllerhøj forskellen mellem Gaia Epil Flash apparatet og Ellipse apparatet, der var noget dyrere. Søren Møllerhøj sagde, at apparaterne kunne sammenlignes, og at Gaia Epil Flash apparatet kunne fjerne hår som Ellipse apparatet. Da hun købte Gaia Epil Flash apparatet, havde hun indtryk af, at Gaia Epil Flash apparatet kunne det samme som Ellipse apparatet i relation til hårfjerning. Det var primært virkningen af Gaia Epil Flash apparatet, der blev drøftet under mødet. Søren Møllerhøj måtte ringe fire-fem gange til Norge for at få svar på nogle af de spørgsmål, hun stillede. Hun modtog ikke salgs- og leveringsbetingelserne ved købet, ligesom hun ikke havde modtaget dem tidligere. Der var en ekstra pære med til Gaia Epil Flash apparatet, som man selv kunne skifte. Pæren i Ellipse apparatet kan man ikke selv skifte, hvorfor man skulle sørge for at have et ekstra håndsæt liggende, hvis pæren gik i stykker under en behandling. Hun opdagede i slutningen af januar 2004, at behandlingerne med Gaia Epil Flash ikke havde nogen effekt. Der kom ikke varme ud af håndtaget. Hun havde selv fået fjernet hår med et Ellipse apparat og vidste derfor, at apparatet skulle afgive varme. Hun ringede derfor til Søren Møllerhøj i slutningen af januar 2004. De talte sammen mange gange. Hun undersøgte i den forbindelse på Internettet specifikationer for andre apparater, herunder hvor mange Joule der skulle til for, at et hårfjerningsapparat ved hjælp af lys virkede, ligesom hun ringede til andre skønhedsklinikker for at spørge til deres erfaringer. Hun anvendte kun Gaia Epil Flash apparatet i januar og februar 2004, i hvilken periode hun havde en omsætning på ca. 50.000 kr. ved hårfjerningsbehandlinger.

Hun deltog i turen til Italien. Hun drøftede kun turen med Søren Møllerhøj. Hendes apparat skulle opgraderes til 16-20 joule, ligesom det skulle opgraderes med et andet program som en slags plaster på såret. Italienerne sagde, at de havde opgraderet apparatet med joule, men det var ikke sket. Brevet af 2. april 2004 er primært skrevet af hende. Hun har efterfølgende købt et Ellipse Light apparat med to behandlingsapplikatorer for 250.000 kr. ekskl. moms. Ellipse apparatet var egentlig dyrere, men hun lavede en aftale med sælgeren om, at hendes klinik skulle anvendes som showroom og til oplæring. Hun opnåede en tilsvarende aftale om køb af et Ellipse apparat for sin bror, Rennie Knudsen.

Hun anvender kun Ellipse apparatet til at fjerne hår, men apparatet kan også behandle solskadet hud. Hun har et samarbejde med en sygeplejerske, der med et laserapparat fjerner karsprængninger og behandler solskadet hud og lignende. 
Hun har haft et driftstab i forhold til de kunder, der havde fået uvirksomme behandlinger med Gaia Epil Flash apparatet, idet disse kunder efterfølgende fik tilbudt behandlinger med Ellipse apparatet til 50 % af prisen. Hun har anvendt 65 timer på sådanne kompensationsbehandlinger.

Det har ikke været nogen god forretning, idet hun både betalte leasingydelser på Gaia Epil Flash og på Ellipse Light apparatet. Hun har derfor måttet flytte sin klinik hjem til sin bopæl og har i den forbindelse mistet kunder, således at hun nu kun har 25 % af sine kunder tilbage. Hun har dog sparet udgifterne til husleje på klinikken. Hun overvejede ikke at nægte at modtage Gaia Epil Flash apparatet, da hun fik det leveret i januar 2004, idet hun endnu ikke på det tidspunkt havde hørt fra sin bror, Rennie Knudsen, at hans apparat ikke virkede.

Birgit Balling har forklaret, at hun driver skønhedsklinikken Ballings Body-Care i Glostrup. Hun var til et salgsmøde i Hørsholm, formentlig i august/september 2003, angående Gaia Epil Flash apparatet, men hun ved ikke, om det var det samme møde, som de andre deltog i. Hun kendte ikke da til hårfjerningsapparater, men hun ville gerne have et nyt produkt at tilbyde sine kunder. Hun vidste ikke, hvad der krævedes af joule til hårfjerning ved hjælp af lys.

Hun deltog i et oplæringskursus hos producenten i oktober 2003. Hun begyndte først at tilbyde behandlinger med apparatet ca. to en halv måned efter leveringen.

Hun modtog ikke salgs- og leveringsbetingelser fra Dan-Sun.

Hun opdagede, at Gaia Epil Flash ikke virkede, da de kunder, der også havde prøvet hårfjerning andre steder, kom tilbage og sagde, at resultatet udeblev. Fra februar/marts 2004 blev hun usikker på virkningen af behandlingen, men hun anvendte apparatet frem til marts/april 2004.

Hun ringede selv til Søren Møllerhøj omkring slutningen af februar/begyndelsen af marts 2004. Hun modtog herefter en anden lampe, idet Søren Møllerhøj sagde til hende, at det måske bare var lampen, der ikke virkede. Hun kan ikke huske præcist, hvornår dette skete.

Hun var ikke med på rejsen til Italien i marts 2004.

Rennie Knudsen ringede til hende i slutningen af marts/begyndelsen af april 2004 for at høre, hvilke resultater hun havde opnået med Gaia Epil Flash apparatet. Hun kendte ikke Rennie Knudsen eller Zina Heide Knudsen forud for dette. Hun havde ikke selv gjort andet end at ringe til Søren Møllerhøj, da hun blot troede, at hun ikke anvendte apparatet korrekt, hvorfor hun fortsatte med at prøve sig frem. Hun tog apparatet ud af driften, da hun havde talt med Rennie Knudsen.

Hun lejede herefter et Ellipse apparat af Rennie Knudsen og købte efterfølgende et Elos apparat for 300.000 kr. ekskl. moms. Det kan fjerne hår, og hvis man køber andre programmer til apparatet, kan det også udføre andre behandlinger.

Hun har haft tab, idet hun var bundet af leasingkontrakten vedrørende Gaia Epil Flash i 36 måneder, har investeret i et andet apparat og givet sine kunder ombehandlinger. Hun husker ikke omsætningen med Gaia Epil Flash. 

Søren Møllerhøj har forklaret, at han var salgschef hos Dan-Sun, da aftalerne blev indgået. Dan-Sun er en handels- og servicevirksomhed, der i midten af 1980'erne tog udgangspunkt i salg og service af solarier og klinikudstyr udelukkende til erhvervsdrivende. Klinikudstyret blev udviklet af V.I.P. i Italien og importeret af GaiaCare i Norge. V.I.P. har solgt mindst 400 
Gaia Epil Flash apparater på verdensplan. Han blev præsenteret for Gaia Epil Flash apparatet af V.I.P.

Dan-Sun havde en kunde, der drev skønhedsklinik i Hørsholm, og som købte det første apparat i Danmark. Klinikken blev derfor benyttet til fremvisning af og oplæring i brug af apparatet. I relation til Gaia Epil Flash apparaterne havde han første gang kontakt med de tre sagsøgere i april 2003, hvor der var en ca. fire timers præsentation af Gaia Epil Flash apparatet for seks-syv af Dan-Suns kunder på klinikken i Hørsholm. Rennie Knudsen, Zina Heide Knudsen og Birgit Balling deltog alle i mødet. I mødet deltog også Sverre Solberg fra den norske importør, Gaia Care AS. Der var stor interesse for apparaterne på mødet, men det var ikke hans opfattelse, at kunderne var klar til at købe et apparat straks efter mødet. Han erindrer ikke, om der blev talt om joule på mødet, men der var megen tale om prisen på Gaia Epil Flash i forhold til prisen på Ellipse apparatet, der var tre gange så dyrt. Han havde indtryk af, at Zina Heide Knudsen havde researchet på området for hårfjerningsapparater, her under i forhold til Ellipse apparatet. De billeder, han præsenterede sine kunder for, stammede fra V.I.P. Gaia Epil Flash har en effekt og kan fjerne hår i en vis udstrækning, men det kan ikke sammenlignes med Ellipse apparatet.

Han sagde ikke til sine kunder, at Gaia Epil Flash apparatet ikke kan fjerne hår lige så godt som andre apparater, ligesom han ikke gjorde sine kunder opmærksomme på, hvad de ikke fik ved køb af et Gaia Epil Flash apparat, men det var efter hans opfattelse oplagt, at de ville få mere, hvis de købte et tre gange så dyrt apparat. Han tror stadig, at Gaia Epil Flash apparatet kan fjerne hår, selvom det ikke har det angivne antal joule.

Det attraktive ved Gaia Epil Flash apparatet var prisbilligheden, idet det kun kostede ca. en tredjedel af de andre apparater på markedet og dem, som skønsmanden har fremhævet i sin rapport. Gaia Epil Flash apparatet kunne ikke anvendes til andet end at fjerne hår.

De alternative apparater, som kunderne også kendte, havde også programmer til andre behandlinger, herunder behandling af beskadiget hud og acne. V.I.P. har derimod valgt at producere forskellige apparater til brug for forskellige behandlinger. 
Han havde tidligere handlet med Zina Heide Knudsen, idet hun havde købt et apparat til slankebehandlinger. Zina Heide Knudsen var således bekendt med Dan-Sun salgs- og leveringsbetingelser forud for købet af Gaia Epil Flash apparatet, ligesom betingelserne findes på Dan-Suns hjemmeside. Han kan ikke huske, om han gav Zina Heide Knudsen betingelserne i 
hånden. Kunderne kender normalt salgs- og leveringsbetingelserne.

Reklamationerne fra de danske kunder sendte han videre til den norske leverandør. Han hørte udelukkende fra Rennie Knudsen telefonisk og gav denne information videre til Norge. Han fik således den første reklamation ved, at Rennie Knudsen ringede til ham ca. fire måneder efter leveringen. Det var få uger, før han modtog Rennie Knudsens e-mail, som han videresendte til Sverre Solberg. Han fik at vide, at der var problemer med effekten af hårfjerningen i forhold til antallet af behandlinger. Han blev ked af det, hvorfor han samme dag kontaktede den norske importør. Han talte ikke med Zina Heide Knudsen, før han modtog hendes e-mail af 25. februar 2004 med reklamation over apparatet. Som han husker det, gik den mundtlige kommunikation gennem Zina Heide Knudsens bror, Rennie Knudsen.

Han modtog ingen reklamationer fra Ballings Body-Care v/Birgit Balling forud for advokatens brev af 19. maj 2004. Nogen tid efter leveringen af apparatet til Ballings Body-Care havde en af Birgit Ballings medarbejdere ringet til ham for at bestille en ny lampe uden i den forbindelse at reklamere over apparatet. Han kommunikerede primært med Rennie Knudsen, der fungerede som talsmand for de utilfredse kunder. Han har indhentet referencer fra andre apparater, der uden problemer kan købes i 
Danmark. Der sælges seks-otte forskellige apparater i Danmark med en styrke på op til 20-30 Joule/cm2. Apparaterne er vandafkølede, hvilket har betydning for overførsel af lys til huden. En ekstra pære til Gaia Epil Flash apparatet koster 1.995 kr., og man kan selv skifte den ved brug af en handske. Man kan ikke selv skifte pæren i et Ellipse apparat, og et nyt hånd-
tag koster ca. 30.000 kr. Der er solgt fem Gaia Epil Flash apparater i Danmark, og alle fem købere har reklameret på nuværende tidspunkt. Der verserer således en anden sag ved Sø- og Handelsretten anlagt af de to øvrige kunder. Tilbuddet fra Gaia Care AS om installering af et nyt program stod helt for nordmændenes egen regning. Dan-Sun havde ikke noget med dette at gøre og var heller ikke interesserede heri. Han ved, at turen til Italien blev gennemført, og han mener, at Zina Heide Knudsen, Birgit Balling og en medarbejder fra skønhedsklinikken i Svendborg deltog i rejsen. Han er dog i tvivl om Birgit Ballings deltagelse. Skønhedsklinikken i Hørsholm var repræsenteret under en anden rejse til Italien. Sverre Solberg ordnede det praktiske vedrørende turen, idet han alene sendte relevante informationer modtaget fra Sverre Solberg videre til sine kunder.

Syn og skøn

Der er under sagen foretaget syn og skøn ved professor, overlæge dr.med., speciallæge i dermato-venerologi, Peter Bjerring. 
Det fremgår af syns- og skønsmandens erklæring af 6. marts 2006, at Gaia Epil Flash apparaterne ikke har opfyldt de angivne specifikationer, og at apparaterne med de målte specifikationer ikke er i stand til at foretage effektiv optisk hårfjerning, idet apparaterne ikke afgiver tilstrækkelig energi hertil. Af en supplerende skønserklæring ligeledes af 6. marts 2006 fremgår, at prisen for behandlingsapparater, der efter syns- og skønsmandens opfattelse giver et effektivt behandlingsresultat, ligger på 469.000,00 kr. ekskl. moms for et Palomar MediLux apparat inkl. en ekstra behandlingsapplikator til 84.000,00 kr. ekskl. moms, mens et Ellipse SuperLight apparat inkl. to behandlingsapplikatorer koster 325.000,00 kr. ekskl. moms. Ellipse SuperLight yder maksimalt 20 Joule/cm2 og Palomar MediLux maksimalt 45 Joule/cm2 mod Gaia Epil Flash's målte effekt på mellem 1,13 og 1,35 Joule/cm2.

Parternes synspunkter

Sagsøgernes advokat har anført, at sagsøgerne har leaset apparaterne, hvilket Dan-Sun har været bekendt med, herunder indholdet af cut-off-klausulerne, hvorfor leasingydelserne fortsat blev betalt. Sagsøgerne indtrådte i leasingselskabernes rettigheder i forhold til Dan-Sun. Som følge af leasingaftalerne kunne der ikke gøres mangelsbeføjelser gældende over for leasingselskaberne.

Sagsøgerne har købt apparater, der ifølge importørens hjemmeside kunne fjerne uønsket hårvækst permanent. På tidspunktet for købet af apparaterne var spørgsmålet om antal joule uvedkommende for sagsøgerne. Gaia Epil Flash apparaterne kunne ifølge Søren Møllerhøj grundlæggende det samme som Ellipse apparatet, men dette viste sig ikke at være korrekt. Sagsøgerne kunne ikke vide noget om, at Gaia Epil Flash apparatet var dårligere end Ellipse apparatet.

Købene må antages at være omfattet af de almindelige bestemmelser i købeloven, idet andet ikke er anført. Der er en væsentlig mangel ved Gaia Epil Flash apparaterne, idet disse ifølge syns- og skønserklæringen ikke har tilstrækkelig effekt til at fjerne hår ved hjælp af pulserende lys. Det er ikke lykkedes at afhjælpe manglen, og der er ikke tilbudt yderligere afhjælpnings-
forsøg, idet Dan-Sun har bestridt, at der var mangler ved apparaterne efter afhjælpningsforsøget. Driftstabene skal erstattes som følge af almindelige erstatningsretlige køberegler, idet der ikke er taget forbehold for dette. Dan-Sun har ikke fremlagt sine almindelige salgs- og leveringsbetingelser for sagsøgerne, hvorfor betingelserne ikke er en del af aftalegrundlaget.

Sagsøgerne har alle reklameret rettidigt. Nok har man i erhvervskøb efter købelovens § 52 pligt til at reklamere hurtigt, men det kan dog ikke ske, førend en mangel har vist sig. Ifølge brugsanvisningen til Gaia Epil Flash og oplysningerne på den norske importørs hjemmeside skal man gentage behandlingen fem-otte gange med ca. en måneds mellemrum. Hvis denne anvisning var blevet fulgt, kunne man end ikke have reklameret nær så hurtigt, som det er sket. Alle tre har således reklameret på et langt tidligere tidspunkt, end man kunne forvente. Der må lægges vægt på de mundtlige reklamationer. Sagsøgerne har meget klare erindringer om de mundtlige reklamationer, mens Søren Møllerhøj ikke husker dem klart, hvilket er forventeligt, når man som sælger indgår mange handler. Derudover må det lægges til grund, at de skriftlige reklamationer er rettidige.

Købene er således hævet med rette, jf. købelovens § 43, stk. 1. Zina Heide Knudsen havde ikke kendskab til Rennie Knudsens problemer, da hun fik leveret sit apparat, og hun har ligeledes hævet sit køb med rette. For så vidt angår opgørelsen af kravet, er sagsøgerne som følge af ophævelsen berettiget til at få tilbagebetalt de købesummer, de har betalt. Anjamarie Kønig og Rennie Knudsen, henholdsvis Ballings Body-Care v/Birgit Balling har leveret de Gaia Epil Flash apparater, som de fik leveret, tilbage til Dan-Sun, og Zina Heide Knudsen er indforstået med at tilbagelevere det apparat, hun har fået leveret, mod tilbagebetaling af hendes købesum. Derudover er sagsøgerne berettigede til erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse i medfør af købelovens § 43, stk. 3, således at de stilles, som om de havde fået en kontraktmæssig ydelse, altså et apparat, der kunne fjerne hår. I den forbindelse påstår sagsøgerne, at Dan-Sun skal dække deres omkostninger i forbindelse med de leasingaftaler, som de indgik i forbindelse med anskaffelsen af apparaterne. Indtægterne fra behandlingerne med Gaia Epil Flash apparatet skal ikke fradrages. Endvidere skal Dan-Sun betale erstatning i form af differencen mellem de senere indkøbte apparater, der fungerer, og Gaia Epil Flash apparaterne. Man har ved købet af de nye apparater ikke fået en vare, der kan mere, end man oprindeligt forudsatte ved Gaia Epil Flash apparaterne. For så vidt angår Anjamarie Kønig og Rennie Knudsen må der således tages udgangspunkt i syns- og skønsmandens oplysninger om, at et fungerende apparat koster 325.000 kr. og ikke den pris, de faktisk har betalt, idet der fulgte forpligtelser med for disse sagsøgere for, at de kunne opnå den billigere pris på 250.000 kr. Det driftstab, som Anjamarie Kønig og Rennie Knudsen har erstattet overfor BodyGuide i Svendborg, skal endvidere dækkes af Dan-Sun.

Den samme problemstilling gør sig gældende i forhold til Zina Heide Knudsen og Ballings Body-Care v/Birgit Balling, dog således at Ballings Body-Care v/Birgit Balling har betalt 300.000 kr. for et fungerende apparat.

Dan-Suns advokat har anført, at Dan-Sun er mellemhandler i forhold til køberne og henholdsvis den italienske producent og den norske importør. Det er den italienske producents opfattelse, at Gaia Epil Flash apparatet virker, i hvert fald på italienere. Der har imidlertid vist sig at være et problem i forhold til de nordiske hudtyper. Det bestrides således, at apparaterne skulle være virkningsløse og ude af stand til at fjerne hår. Det er afgørende for behandlingernes effektivitet, at brugsanvisningen følges nøje, og at der anvendes særlige cremer og tages hensyn til, hvilken hårtype den pågældende kunde har. Det bestrides, at der er en hævebegrundende mangel ved de købte apparater.

Ifølge købelovens § 52 skal der i handelskøb reklameres straks. Det afhænger af manglens karakter, hvornår der således skal reklameres. Ifølge bevisførelsen kunne man indenfor ganske kort tid finde ud af, at virkningen ved behandlingerne udeblev. Zina Heide Knudsen burde have ladet være med at modtage sit apparat, idet hendes bror, Rennie Knudsen, allerede havde konstateret problemer. Der må derfor sondres mellem de tre kunder. Anjamarie Kønig og Rennie Knudsen reklamerede i februar, marts og april 2004, hvilket næppe kunne være sket meget tidligere. Zina Heide Knudsen har derimod ikke reklameret rettidigt, idet hun vidste allerede fra starten af, at der var problemer med Gaia Epil Flash apparaterne.

Hun modtog og anvendte imidlertid apparatet, hvorved hun opnåede betydelige indtægter, og reklamerede først efter to en halv måned. Birgit Balling havde apparatet i otte en halv måned, førend hun reklamerede, og hun anvendte apparatet frem til april 2004, ligesom hun købte en reservedel til 2.000 kr. uden at reklamere, hvorved hun efterlod Dan-Sun i den tro, at der ikke var noget i vejen med hendes apparat. Hun har forholdt sig passivt og dermed ikke reklameret rettidigt.

Sagsøgerne kan ikke kræve erstatning i anledning af mangler, idet det fremgår af DanSuns almindelige leveringsbetingelser, der er kendt for køberne, at der ikke ydes erstatning for fejl og mangler, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andet direkte eller indirekte tab.

Skulle retten imidlertid nå til det resultat, at der er en hævebegrundende mangel, og at der er reklameret rettidigt, opstår der spørgsmål omkring dækningskøb. Som udgangspunkt er en køber berettiget til at foretage dækningskøb, men dette udgangspunkt fraviges, såfremt dækningskøbet udgøres af en væsentlig dyrere vare end den oprindelige vare. Ved dæk-
ningskøb kan man købe varer af samme art og godhed, men ikke dyrere og bedre varer. Den pris, som i syns- og skønserklæringen angives til 325.000 kr., kan derfor ikke lægges til grund. Dan-Sun har først under domsforhandlingen fået oplyst prisen for dækningskøbene, og sagsøgerne har derfor ikke fulgt spillereglerne og kan ikke henholde sig til bevisformod-
ningsreglen i købelovens § 25. Den pris, som syns- og skønsmanden er kommet frem til, kan ikke lægges til grund, når sagsøgerne faktisk har fået leveret et billigere apparat af samme godhed. Hvis prisen for et dækningskøb sattes til 325.000 kr., ville sagsøgerne opnå en uberettiget berigelse. Sagsøgerne skal endvidere fralægge sig indtægterne ved anvendelsen af 
Gaia Epil Flash apparaterne, således at såfremt Anjamarie Kønig og Rennie Knudsen kan ophæve deres handel, skal de alene have erstatning og renter fratrukket indtægterne ved behandlingerne med Gaia Epil Flash apparaterne og mod tilbagelevering af apparatet.

At sagsøgerne har valgt at finansiere apparaterne ved at lease dem, er Dan-Sun uvedkommende, og det skal således ikke komme Dan-Sun til skade, at aftaleparterne har pengemangel. Sagsøgerne skal ikke have renter af både erstatningsbeløbet og af de betalte leasingydelser.

For så vidt angår Zina Heide Knudsen anvendes samme princip, såfremt retten måtte komme frem til, at hun har reklameret rettidigt.

Ballings Body-Care v/Birgit Balling skal derimod ikke have erstatning, idet købet af Elos apparatet ikke kan sidestilles med et dækningskøb. 

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Dan-Sun har solgt hårfjerningsapparaterne til de tre sagsøgere og har under et møde i Hørsholm lovet, at apparaterne kunne fjerne hår på samme måde som Ellipse apparatet. 

Efter syns- og skønsmandens erklæring må det imidlertid lægges til grund, at de pågældende apparater dels havde ringere kapacitet end angivet i specifikationerne, dels var ude af stand til at fjerne hår, således som lovet. 

Der foreligger derfor en væsentlig mangel.

Manglen ved apparaterne viste sig først, efterhånden som behandlingerne viste sig uvirksomme efter et vist antal behandlinger. Der er tale om en skjult mangel, som ikke er let at opdage uden først at foretage en række behandlinger. Uanset at der først efter nogle måneder er givet skriftlig reklamation, lægges det efter de afgivne forklaringer til grund, at sagsøgerne har drøftet den mangelfulde ydelse med Søren Møllerhøj, hvilket også var baggrunden for, at Dan-Sun og dennes leverandør tilbød afhjælpningsforanstaltninger.

Sagsøgerne har herefter været berettigede til at hæve købet, jf. købelovens § 43, stk. 1, og Dan-Sun er endvidere som sælger efter købelovens § 43, stk. 3, erstatningsansvarlig for sagsøgernes tab.

Dan-Sun har ikke har bevist, at køberne har vedtaget den ansvarsbegrænsning, som indeholdes i Dan-Suns almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Erstatning må i overensstemmelse med købelovens § 43, stk. 3, opgøres som det beløb, som køberne, hvis de leverede apparater havde været mangelfrie, ville have tjent ved at købe apparatet hos Dan-Sun frem for at købe et tilsvarende mangelfrit hårfjerningsapparat. Det lægges i overensstemmelse med Rennie Knudsen og Zina Heide Knudsens forklaringer til 
grund, at disse har kunnet anskaffe et tilsvarende apparat som anbefalet af syns- og skønsmanden, nemlig et hårfjernings-apparat af mærket Ellipse, for 250.000 kr. ekskl. moms. Retten må se bort fra oplysninger, som Dan-Sun først under domsforhandlingen har fremlagt om priser for andre hårfjerningsapparater, idet disse oplysninger burde have været forelagt 
syns- og skønsmanden.

Anjamarie Kønig og Rennie Knudsen har købt Gaia Epil Flash apparatet for 115.000 kr. ekskl. moms, og dette beløb skal de have tilbagebetalt af Dan-Sun som følge af ophævelsen, idet de allerede har tilbageleveret apparatet. Den merpris, de har betalt for deres Ellipse apparat er 135.000 kr., skal de ligeledes have erstattet. Hertil lægges driftstab i form af erstatning, som de har måttet betale til Body-Guide med 8.887,50 kr. Allerede fordi Dan-Sun havde solgt apparatet direkte til Anjamarie Kønig og Rennie Knudsen, findes disses finansieringsudgifter ikke at burde erstattes, da de ville have haft disse udgifter under alle omstændigheder, og da deres manglende økonomiske betalingsevne ikke skal komme Dan-Sun til skade. Den samlede erstatning, som Dan-Sun skal betale til Anjamarie Kønig og Rennie Knudsen er således 258.887,50 kr., der skal forrentes med procesrente fra den 19. juni 2004.

Zina Heide Knudsen har efter det oplyste købt sit Gaia Epil Flash apparat for 99.900 kr. ekskl. moms, som skal tilbagebetales mod tilbagelevering af det pågældende apparat. Differencen i forhold til købsprisen for Ellipse apparatet udgør således 150.100 kr., som Dan-Sun skal betale i erstatning. Der er ikke dokumenteret noget driftstab, og Zina Heide Knudsens 
finansieringsudgifter findes af samme grunde som nævnt ovenfor ikke at skulle erstattes. Beløbet på 250.000 kr. forrentes med procesrente fra den 19. juni 2004. 

Ballings Body-Care v/Birgit Balling kan kun få erstatning ud fra en pris ved dækningskøb på 250.000 kr., hvorfra trækkes anskaffelsesprisen for Gaia Epil Flash apparatet på 100.000 kr., som dog skal tilbagebetales, idet det pågældende apparat er tilbageleveret. Beløbet på 250.000 kr. forrentes med procesrente fra den 25. juni 2004. 

I sagsomkostninger skal Dan-Sun Europe til Anjamarie Kønig og Rennie Knudsen, Zina Heide Knudsen og Ballings Body-Care v/Birgit Balling betale i alt 175.000,00 kr., hvoraf 10.960,00 kr. dækker retsafgifter i forhold til det idømte, 90.044,44 kr. dækker udgifter forbundet med syns- og skønsforretningen, mens det resterende beløb dækker advokatudgifter. 

THI KENDES FOR RET

Dan-Sun Europe ApS skal inden 14 dage betale til: 

Anjamarie Kønig og Rennie Knudsen 258.887,50 kr. med procesrente fra den 19. juni 2004, Zina Heide Knudsen 250.000 kr. med procesrente fra den 19. juni 2004 mod hendes tilbagelevering af det til hende leverede Gaia Epil Flash apparat til Dan-Sun Europe ApS - Ballings Body-Care v/Birgit Balling 250.000 kr. med procesrente fra den 25. juni 2004.

Dan-Sun Europe ApS skal inden samme frist betale sagsøgerne i alt 175.000 kr. i sagsomkostninger. 

Aksel Gybel Michael, B.  Elmer, Kjeld  Birch  (retsformand)

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Byretssag

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»

Anke til landsretten

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»