Chanel - markedsføring

Resumé

Begravelsesservice ApS havde uretmæssigt anvendt Chanel S.A.´s varemærke til markedsføring af specialdesignede urner.

Dom i sagen V5905


Chanel S.A.
(Advokat Jeppe Brogaard Clausen, v/advokat Nete Brændgaard Larsen)

mod

Begravelsesservice ApS
(Direktør Anders Peder Thomassen)

Indledning og påstande:

Sagens hovedspørgsmål er om Begravelsesservice ApS på utilbørlig måde har markedsført sig ved brug af varemærker tilhørende Chanel S.A.

Chanel har nedlagt følgende påstande:

1. Begravelsesservice forbydes at producere, markedsføre, sælge og/eller på anden måde overdrage eller disponere over urner eller andre produkter som bærer et eller flere af de af Chanel registrerede varemærker eller i øvrigt anvende de af Chanel registrerede varemærker, uden at der foreligger udtrykkeligt samtykke hertil fra Chanel.

2. Begravelsesservice forbydes at anvende Chanels navne, varemærker, og/eller forretningskendetegn i sin markedsføring, i interviews, i reklamespots, i tvindslag, i radioindslag, i aviser, i øvrige medier og tryksager eller i enhver anden sammenhæng,
uden at der foreligger udtrykkeligt samtykke hertil fra Chanel.

3. Begravelsesservice skal til Chanel betale i alt 125.000 kr. i erstatning med procesrente fra sagens anlæg den 15. marts 2005.

Begravelsesservice har påstået frifindelse.

Begravelsesservice er enig i at CHANEL er et velkendt varemærke, jf. varemærkeloven § 4, stk. 2.

Sagen omfattede også et søgsmål fra Ferrari S.p.A. mod Begravelsesservice. Denne del af sagen blev forligt ved domsforhand-lingens begyndelse.

Sagsfremstilling:
Chanel er et fransk modehus grundlagt af Coco Chanel i starten af sidste århundrede. Selskabet producerer og forhandler luksus luksusprodukter inden for områderne tasker, beklædning, parfume, kosmetik, smykker og ure. De originale produkter forhand-les internationalt og udelukkende i særligt udvalgte butikker med specialuddannet personale. Forretningen Birger Christensen i København har som den eneste i Skandinavien en butik som udelukkende forhandler Chanelprodukter.Begravelsesservice er et selskab som driver bedemandsforretninger fra seks forskellige forretningssteder i København.

Chanels varemærker:
Chanel anvender en lang række varemærker i Danmark som er registreret i Danmark, som EUvaremærker og som internationale varemærker efter Madridprotokollen. Varemærkerne er for så vidt angår ordmærkerne registreret i vareklasse 3, 8, 9, 21, 23, 24, 25, 26, og 35, som fx Chanel, Chanel no. 5, Coco Chanel og Mademoiselle Chanel, 31 Rue Cambon. Mærket Coco Chanel er registreret som figurmærke i vareklasse 3.

Sagen vedrører følgende benyttelse af Chanelvaremærker:

I Frederiksborg Amts Avis den 13. juni 2004 blev en medarbejder hos Begravelsesservice, Inge Hallum, interviewet om specialdesignede begravelser. Artiklen indeholdt et billede af en urne med Brøndby Idræts Forenings logo. Den 23. juli 2004 bragte Ritzaus Bureau et referat af artiklen i Frederiksborg Amt Avis:

"Kulør på den sidste rejse.
I dag skal det være mere personligt med udsmykkede urner og kister, der kan bruges som reol, fortæller to bedemænd til Frederiksborg Amts Avis lørdag. Urner med Tintinraketter og FCKlogoer på. Kister på højkant, der kan fungere som reoler eller
barskabe, indtil den dag de skal i jorden. Ifølge to bedemænd i Ølstykke vælger flere og flere danskere at forberede sig på døden med mere personlige begravelser, hvor valg af urner og kister bliver mere sofistikeret. Vi samarbejder med en kunstner, der udsmykker urnerne præcis som folk gerne vil have dem. Det begyndte med en far, der ønskede sig en Ferrarirød urne til sin 15årige søn, der elskede biler, men døde af kræft ..."

Den 24. juni 2004 bragte TV2nyhederne et indslag med direktør Carzten Mark Hansen fra Begravelsesservice. Han fremviste en urne med F.C. Københavns logo og en anden urne med Chanellogoer, jf. ovenfor. Nyhedsværten oplyste under indslaget at der kunne designes personlige urner.

Chanel indledte på baggrund af indslaget i TV2nyhederne en undersøgelse af Begravelsesservices markedsføring. En medarbejder hos advokat Jeppe Brogaard Clausen, Kirsten Juul, besøgte herefter Begravelsesservices kontor på Fælledvej 5, København, hvor hun tog et billede af urnen med Chanellogoer. Chanel gjorde den 27. juli 2004 indsigelser mod brug af Chanellogoer på urner. I en e-mail af 27. juli 2004 til advokat Jeppe Brogaard Clausen oplyste Begravelsesservice:

"Der ikke er bragt urner med specielle logoer eller andre kendetegn i produktion, og det er ej heller hensigten at bringe disse i produktion. Urnerne er helt almindelige urner, som kan dekoreres med et håndmalet motiv efter kundens ønske og bestilling. Motivernes males af kunstneren Gitte Larsen [nu Hansen]. Så vidt jeg husker startede Gitte Larsen med at dekorere urner for omkring et halvt år siden.

Urnerne med de varemærker, som du omtaler, har ikke været i forhandling."

Den 29. juli 2004 anmodede Chanel Begravelsesservice om at udlevere urnen med Chanel-logoer, men det afviste Begravelses-service under henvisning til at urnen tilhørte kunstneren.

Begravelsesservice foreslog at urnen blev udstillet hos Chanels danske forhandler, Birger Christensen, hvilket Chanel afviste.

Den 15. august 2004 bragte BT en artikel vedrørende Begravelsesservices specialdesignede urner. Bladet skrev at:

"..de specielle urner er blevet lidt af et hit. Tintin, Coco Chanel, Ferrari, FC København og Brøndby er nogle af de urner, der er kommet ud af samarbejdet."

Lignende artikler med henvisning til muligheden for en individuel udformning af urner med ovennævnte logoer blev bragt i Urban og BT henholdsvis den 10. november 2004 og 11. december 2004.

Efter en længere brevveksling og flere forligsdrøftelser mellem parterne anlagde Chanel sag den 15. marts 2005. Begravelsesservice meddelte efter modtagelsen af stævning Chanel følgende:

"... vi [har] ikke på noget tidspunkt ... iværksat produktion af urner med Deres klients logo, har solgt urner med Deres klients logo eller har påtænkt at starte produktion eller salg af urner med Deres klients logo. ... vi har som tidligere oplyst, valgt at lade de kunder der måtte ønske at anvende et bestemt logo i forbindelse med vores begravelse, indhente tilladelse hos indehaveren af det pågældende logo, i hvert enkelt tilfælde. Urnen, vi på et tidspunkt havde i vores forretning tilhørte, som tidligere oplyst den kunstner, som havde produceret urnen."

Forklaringer:
Spia Ottendahl har forklaret at hun de sidste 3 år har været ansat som leder af Chanels butik hos Birger Christensen. Det er den eneste skandinaviske butik der udelukkende forhandler Chanelprodukter. Chanels hovedkontor i Paris har helt særlige krav til butikkens udseende og beliggenhed. Chanels produkter ligger på et meget højt prisniveau. En almindelig blazer koster normalt ca. 25.000 kr. Chanel er et luksusbrand der står for meget høj kvalitet. Chanel vil ikke bryde sig om at blive associeret med begravelser. Det er meget uheldigt med deres logo på en urne, og det er bestemt ikke noget som modehuset vil lægge navn til.

Chanel er ofte udsat for kopiering og gør meget for at værne om navnet. Chanel har ikke fået henvendelser i anledning af presseomtalen af Chanelurnen.

Anders Peder Thomassen har forklaret at han er direktør i Begravelsesservice sammen med Carzten Mark Hansen. Ud over arbejdet som bedemand tager han sig af kunder, administration, konceptudvikling og marketing. Han er uddannet bedemand og har været i branchen siden 1992. Begravelsesservice driver i dag seks bedemandsforretninger i København. Selskabet har en hjemmeside som bliver administreret af meddirektøren, Carzten Mark Hansen.

Han har tidligere beskæftiget sig med varemærker og markedsføring. For nogle år siden udviklede han et forsikringskoncept vedrørende begravelser under navnet Elysium som medførte en retssag mod Danske Bedemænd. Sagen blev afgjort af Højesteret i 2000 (U2000.1351 H).

Begravelsesservice udviklede et nyt koncept med personlige udformede begravelser og indledte bl.a. på baggrund heraf et samarbejde med en designer der har designet en reol som kan anvendes som kiste. I butikken på Fælledvej har de urner dekoreret med abstrakte figurer som er lavet af kunstneren Gitte Hansen. Hun lavede også Ferrariurnen som blev anvendt ved begravelse af en Ferrarifan. Efter at hun havde fortalt venner og bekendte om denne specielle urne, modtog han forskellige forslag til andre urner, fx urner med Chanellogo, F.C. Københavns logo og Brøndby Idræts Forenings logo. De brændte lerurner blev indkøbt hos en leverandør i Jylland, og Gitte dekorerede dem herefter. Gitte modtog kun honorar ved salg af en urne. Ferrari urnen blev solgt til almindelig pris. Der blev ikke fastsat en pris for Chanelurnen da den ikke var til salg. Chanelurnen er formentlig lavet senere end Ferrariurnen, men nok samtidig med urnerne med F.C. Københavns og Brøndby Idræts Forenings logo. Han ved ikke hvorfor Chanellogoerne blev anvendt, men han ved at der også er lavet en urne med Guccilogo. Selskabet har aldrig markedsført urnen med Chanellogoer. Forevist et billede af Chanelurnen udstillet hos Begravelsesservice forklarede Anders Peder Thomasen at billedet er taget i forretningen i forbindelse med optagelse af indslaget til TV2. Urnen stod normalt ikke det sted hvor den er fotograferet, men på en hylde bagerst i butikken. I forbindelse med optagelsen af TV2indslaget interviewede journalisten seks tilfældige personer på gaden, hvoraf tre tog afstand fra urnerne med logo, og det var de tre personer der blev vist i indslaget. F.C. København henvendte sig på grund af urnen med deres logo, men han mener ikke at der var andre der henvendte sig. Han ved ikke om der er indhentet et samtykke fra Chanel til anvendelse af selskabets logo på en urne. Begravelsesservice har ikke selv henvendt sig til Chanel da det ikke var Begravelsesservices urne.

Kirsten Juul har forklaret at hun siden juli 2004 har været ansat som advokatsekretær hos MAQS. Hun er tilknyttet afdelingen for immaterialret. Hun laver bl.a. undersøgelser på markedet i forbindelse med sager om eventuelle krænkelser af varemærker.
Sagen om Chanelurnen startede med at de blev gjort opmærksomme på indslaget i TV2. Chanel ønskede herefter at de skulle undersøge det nærmere, og hun blev bedt om at tage ud til forretningen på Fælledvej. Urnen stod ikke i vinduet, men var placeret synligt i forretningen. Der var to medarbejdere i butikken. Hun spurgte om der var noget billedmateriale vedrørende urnerne, men det havde de ikke. Hun spurgte om hun selv måtte tage et billede af urnen, og medarbejderen hentede den og stillede den på et bord. Hun spurgte hvad den kostede og fik oplyst at prisen var 2.500 kr. Hun oplyste ikke på noget tidspunkt at hun var ansat hos MAQS, og hun ringede ikke til forretningen forud for besøget. Under besøget nævnte hun at hendes mormor var interesseret i en urne, men det var blot en historie opdigtet til lejligheden.

Gitte Hansen har forklaret at hun har lavet urnen med Chanellogoer. Hun er kunstner og har tidligere arbejdet med keramik. I dag driver hun en café. For 34 år siden blev hun meget syg og skulle forholde sig til at hun kunne dø af denne sygdom. Derfor undersøgte hun om man kunne lave sin egen urne og kontaktede Begravelsesservice for at høre om hun kunne købe nogle umalede urner. Hun fik en kasse med urner som hun herefter dekorerede. Hun lavede 2025 urner, herunder en med Ferrari
logo og en med Chanellogo. Hun satte personligt pris på Chanelmærket.

Chanelurnen var til hende selv. Hun lånte urnen til Anders Peder Thomassen som gerne ville udstille den i butikken. På et tidspunkt kontaktede Anders Peder Thomassen hende da en kunde ønskede at købe Chanelurnen. Hun afviste at sælge. Chanel-urnen har ikke på noget tidspunkt været til salg. Der var ikke noget forretningsmæssigt samarbejde med Begravelsesservice. Hun har ikke solgt noget til Begravelsesservice.

Hun blev orienteret om at TV2 ville lave et indslag, men hun ønskede ikke at medvirke. Urnerne med logoer blev udformet ud fra et ønske om at skabe nogle smukke og individuelle urner. Det har ikke været hensigten at tjene penge på urnerne. De er lavet til privat brug, og de har aldrig været averteret til salg. Urnerne står i dag hjemme hos hende.

Carzten Mark Hansen har forklaret at han er indehaver af og meddirektør i Begravelsesservice der har hjemsted på Gladsaxe Møllevej 108, 2860 Søborg. Han varetager it, markedsføring og administration. Han har været direktør siden 2003. Anders Peder Thomassen og han fordeler opgaverne i mellem sig. Kundehenvendelserne kommer primært via deres hjemmeside, men der annonceres også i lokalblade, telefonbøger og på internettet. Han kender kunstneren som lavede Chanelurnen, Gitte Hansen. Det var hendes egen idé. Han husker ikke hvornår den blev lavet, men han mener det var efter Ferrariurnen.

Chanelurnen stod i en kasse på lageret og var kunstnerens ejendom. Forevist billeder af Chanelurnen placeret i forretningslo-kalet forklarede Carzten Mark Hansen at urnen stod i forretningen da TV2 skulle lave et indslag med Inge Hallum. TV2 havde forinden spurgt om Begravelsesservice ville medvirke i et indslag om deres nye tiltag vedrørende personlige begravelser. Han accepterede at medvirke da det ville være interessant for Begravelsesservice at få mulighed for at fortælle om deres nye koncept.

TV2 mødte herefter op på deres kontor på Fælledvej med et kamerahold, og i den forbindelse spurgte journalisterne om de kunne stille urnen op bagerst i lokalet. Urnen stod på det tidspunkt i en kasse. Det var journalisterne som bestemte hvorledes lokalet skulle indrettes i forbindelse med optagelse af indslaget, og det var kamerafolkene som bad dem stille urnen op. I butikken stod de urner som kunstneren Andrea von Weber havde designet sammen med de abstrakt dekorerede urner som Gitte Hansen havde lavet. Disse urner var til salg i modsætning til Chanelurnen. Formålet med at stille Chanelurnen frem var at vise et eksempel på en specialdesignet urne.

Efter optagelserne i forretningen bad journalisten dem gå med ud foran butikken for at interviewe forbipasserende. Han blev bedt om at tage to urner med, og det var TV2 der valgte hvilke. Han kunne ikke kende indslaget igen efter at det var blevet redigeret. Det viste ikke selskabets budskab om personlige begravelser.

Parternes argumenter:
Chanel S.A. har anført at Begravelsesservice uden samtykke fra Chanel erhvervsmæssigt har gjort brug af Chanels velkendte varemærker i forbindelse med markedsføring af selskabet og derfor skal betale vederlag for den uretmæssige brug. 

Begravelsesservice har via TV2nyhederne, aviser og andre medier markedsført den specialdesignede urne, og denne markedsføring er sket uden samtykke fra Chanel. Det må lægges til grund at varemærket er anvendt for at skabe interesse for Begravelsesservices virksomhed.

Selskabets markedsføring af urner påført Chanels varemærke er sket med henblik på udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed, og Begravelsesservice har retsstridigt via sin markedsføring forsøgt at lukrere på Chanels omdømme. Det skader Chanels brand at blive sat i forbindelse med begravelser. Det illustreres af de negative reaktioner fra tre adspurgte personer i TV2indslaget.

Indslaget gav uretmæssigt den opfattelse at Chanel havde givet samtykke til at placere deres logoer på en urne. Begravelses-
services markedsføring er endvidere i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1, og strider mod forbuddet i markedsføringslovens § 18 om benyttelse af andres forretningskendetegn. Det må lægges til grund at Begravelsesservice
deltog i TV2 nyhederne i erhvervsmæssigt øjemed, og at selskabet anvendte et meget velkendt mærke med et uhyre stærkt renommé til at markedsføre virksomheden.

Begravelsesservice er ansvarlig for den skete krænkelse som har været særdeles skadelig. Selskabet deltog aktivt i en meget synlig medieomtale som er nået ud til en stor del af befolkningen. Chanels varemærke har dermed lidt skade, og der er opstået en markedsforstyrrelse som er erstatningspådragende for Begravelsesservice. Der skal som følge heraf udredes en erstatning for den opståede markedsforstyrrelse, som må fastsættes skønsmæssigt ud fra et sandsynliggjort tab. TV2nyhederne ses daglig af ca. 2 mio. personer hvorfor det må formodes at Begravelsesservice fik mange henvendelser på denne baggrund. Vederlag og erstatning må skønsmæssigt ansættes til 125.000 kr.

Begravelsesservice ApS har bestridt at der uretmæssigt er sket markedsføring af urner påført Chanels logo. Bevisbyrden for at Begravelsesservice har produceret og markedsført urnen påhviler Chanel, og den er ikke løftet. Carzten Mark Hansen har forklaret at det var TV2 der fastlagde udformningen af tv indslaget, og Begravelsesservice havde ingen indflydelse på hvorledes indslaget blev redigeret.

Det var TV2´s beslutning hvorledes indslaget blev klippet sammen. Indslaget er ikke en markedsføring for Begravelsesservice da det ville være i strid med radio og fjernsynsloven at vise reklamer under nyhederne uden for reklame-blokkene. Begravelsesservice kan derfor ikke gøres ansvarlig for dette. TV2indslaget fremstår efter Begravelsesservices opfattelse ikke som markedsføring, men mere som et kuriosum. Det bestrides at indslaget har medført en markedsforstyrrelse.

Begravelsesservice har ikke anvendt Chanelurnen til markedsføring hvilket bekræftes af Kirsten Juul som forklarede at urnen ikke stod i vinduet, men skulle hentes frem fra baglokalet, og at urnen ikke var til salg. Det billede der er taget af urnen, viser også at den er hentet frem da den er placeret på et skrivebord. Det bestrides at der er tale om en krænkelse af varemærke-loven da man ikke har anvendt urnen i erhvervsøjemed. Den er kun fremstillet i et enkelt eksemplar og ikke har været til salg. Den var som Gitte Hansen forklarede, til privat brug.

Rettens begrundelse og resultat
Chanel er indehaver af en række velkendte varemærker, herunder Chanel og Coco. Begravelsesservice havde ikke fået tilladelse til at anvende disse mærker på en urne. Gitte Hansen udformede en urne med Chanels logoer som blev udstillet sammen med andre urner med logoer og dekorationer i Begravelsesservices forretning på Fælledvej. Det kan ikke forkastes at denne specielle urne som forklaret af Gitte Hansen ikke var til salg.

Urnen blev forevist i TV2 Nyhederne som led i en nyhedsudsendelse der blev til på TV2´s initiativ. Begravelsesservice medvirkede i udseendelsen, og det må have stået klart for selskabet at det derved fik en omtale der var af meget betydelig markedsføringsmæssig værdi. Begravelsesservice har således uberettiget gjort erhvervsmæssig brug af Chanels varemærker.

Det må videre lægges til grund at benyttelsen af Chanels logoer i den givne sammenhæng var skadelig for Chanels omdømme der er knyttet til luksusvarer. Det er uden betydning at markedsføringen skete som led i et indslag der efter radio og fjernsyns-loven ikke må indeholde reklamer. Den beskrevne anvendelse af urnen med Chanels logo i en for Chanel uacceptabel sammen-hæng er endvidere i strid med god markedsføringsskik. Chanels påstande 1 2 tages derfor til følge. Begravelsesservices benyttelse af mærket har ikke medført økonomisk tab for Chanel, hverken som markedsforstyrrelse eller omsætningsnedgang. Vederlaget for benyttelsen af mærket fastsættes efter de foreliggende, særegne omstændigheder til 25.000 kr. der forrentes fra sagens anlæg den 15. marts 2005.

I sagsomkostninger skal Begravelsesservice til Chanel betale 10.500 kr. hvoraf 500 kr. er godtgørelse for retsafgift.

Thi kendes for ret:

1. Begravelsesservice ApS forbydes at producere, markedsføre, sælge og/eller på anden måde overdrage eller disponere over urner eller andre produkter som bærer et eller flere af de af Chanel S.A. registrerede varemærker eller i øvrigt anvende de af Chanel S.A. registrerede varemærker uden at der foreligger udtrykkeligt samtykke hertil fra Chanel S.A.
2. Begravelsesservice ApS forbydes at anvende Chanel S.A.´s navne, varemærker, og/eller forretningskendetegn i sin markedsføring, i interviews, i reklamespots, i tv indslag, i radioindslag, i aviser, i øvrige medier og tryksager eller i enhver anden
sammenhæng uden at der foreligger udtrykkeligt samtykke hertil fra Chanel S.A.
3. Begravelsesservice ApS skal inden 14 dage til Chanel S.A. betale 25.000 kr. med procesrente fra den 15. marts 2005. 
4. Begravelsesservice ApS skal inden samme frist til Chanel S.A. betale 10.500 kr. i sagsomkostninger. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8a.

Christian Hvidt Jens Feilberg Uffe Thustrup

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

 

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»