Domænenavn

Resumé

Justifikationssager vedrørende spørgsmål om Henrik Olsens registrering, anvendelse og opretholdelse af domænenavnene taabbel.dk og taabeel.com er i strid P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S´og Erik Taabbel Fiskeeksport A/S´rettigheder i henhold til varemærkeloven og markedsføringsloven

Dom i sagen V-40-04 

P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S, 
Hanstholm 
(Advokat Jakob Stenbakken Johnsen) 
mod 
Henrik Olsen 

og 

V-41-04 

Erik Taabbel Fiskeeksport A/S, 
Skagen 
(Advokat Jakob Stenbakken Johnsen) 
mod 
Henrik Olsen 

Indledning og påstande 
Sagerne vedrører spørgsmålet om Henrik Olsens registrering, anvendelse og opretholdelse af domænenavnene www.taabbel.dk og www.taabbel.com er i strid med P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S' og Erik Taabbel Fiskeeksport A/S' rettig-
heder i henhold til blandt andet varemærkeloven og markedsføringsloven. 

Fogedretten i Frederikshavn afsagde den 29. marts 2004 kendelse efter hvilken det blev forbudt Henrik Olsen at anvende domænenavnene www.taabbel.com og www.taabbel.dk. P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S og Erik Taabbel Fiskeeksport A/S har den 2. april 2004 anlagt justifikationssager ved Sø- og Handelsretten. 

P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (P. Taabbel & Co.) har nedlagt følgende påstande: 

1. Det af fogedretten i Frederikshavn nedlagte forbud stadfæstes. 

2. Henrik Olsen skal til P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S betale 50.000 kr. med procesrente fra den 2. april 2004, subsidiært et mindre beløb. 

3. Henrik Olsen idømmes straf for overtrædelse af varemærkelovens § 42, stk. 1. 

Erik Taabbel Fiskeeksport A/S (Erik Taabbel Fiskeeksport) har nedlagt følgende påstande: 

1. Det af fogedretten i Frederikshavn nedlagte forbud stadfæstes. 

2. Henrik Olsen skal til Erik Taabbel Fiskeeksport A/S betale 50.000 kr. med procesrente fra den 2. april 2004, subsidiært et mindre beløb. 

3. Henrik Olsen idømmes straf for overtrædelse af varemærkelovens § 42, stk. 1. 

Henrik Olsen har nedlagt påstand om frifindelse. 

Sagsfremstilling 
Familien Taabbel kommer fra landsbyen Tåbel i Sydthy. Familien tog navnet i starten af 1900-tallet. Navnet Taabbel anvendes alene af medlemmer af denne familie. Lars Taabbel der er direktør i P. Taabbel & Co., er i familie med Erik Taabbel der stiftede Erik Taabbel Fiskeeksport.

P. Taabbel & Co. blev stiftet i 1980 og arbejder med forarbejdning af og handel med fiskeprodukter. Virksomheden beskæftiger 160 medarbejdere. Virksomheden blev oprindeligt grundlagt i 1896 under navnet Taabbel. Virksomheden markedsfører sig under navnet Taabbel. Der er fremlagt en profilbrochure, brevpapir og kuvert hvoraf virksomhedens logo fremgår: 

Erik Taabbel Fiskeeksport blev grundlagt i 1948 af Erik Taabbel. I dag er virksomheden en eksportvirksomhed specialiseret i marinerede, saltede og krydrede sild. 85 % af produktionen eksporteres, især til europæiske lande. Virksomheden markeds-fører sig under anvendelse af navnet Taabbel, herunder på fakturaer, brevpapir og kuverter mv. Der er fremlagt en publikation fra virksomhedens 50 års jubilæum i 1998, en faktura og brevpapir hvoraf virksomhedens logo fremgår: 

Både P. Taabbel & Co. og Erik Taabbel Fiskeeksport har som forklaret nedenfor søgt at få registreret domænenavnene taabbel.dk og taabbel.com. Navnene var på det tidspunkt registreret af Henrik Olsen. 

Henrik Olsen har hos DK Hostmaster A/S haft 27 domæner registreret. Det fremgår af udskrift fra DK Hostmaster A/S at domænenavnet taabbel.dk blev registreret af Henrik Olsen den 10. september 1997. Det fremgår af udskrift fra Network Solutions at domænenavnet taabbel.com blev registeret af Henrik Olsen den 6. juli 2003. Det fremgår af en udskrift vedrørende domænenavnet taabbel.com at det er registeret på en adresse i Nørresundby med H. Olsen som administrativ kontakt. Bilaget indeholder endvidere adresseoplysninger vedrørende en administrator i Pittsburgh, Pennsylvania. På bilaget er anført "Record created on 19-May-1998".

Af brev dateret den 3. juli 1998 fra Henrik Olsen til P. Taabbel & Co. fremgår at Henrik Olsen gerne ville sælge domænenavnet taabbel.dk: 

"... 
Jeg havde egentlig planlagt at bruge domænet selv, men har fra anden side fået et rimeligt tilbud, så jeg overvejer nu at sælge. 

Imidlertid viste du interesse for domænet først, så jeg syntes det var rimeligt, at informere dig så du kunne komme med et modbud hvis du stadig var interesseret ..."


P. Taabbel & Co. og Erik Taabbel Fiskeeksport besluttede i fællesskab at forholde sig afventende så længe domænenavnet ikke var aktiveret af Henrik Olsen. 

På et tidspunkt konstaterede P. Taabbel & Co. og Erik Taabbel Fiskeeksport at domænenavnene taabbel.dk og taabbel.com viderestillede til en hjemmeside under domænenavnet "stileprojekt.com" der indeholder pornografisk materiale.

Sagsøgerne fik udarbejdet en rapport af PROTEGO dateret den 8. marts 2004. Rapporten beskriver den sammenhæng der var mellem de tre hjemmesider taabel.dk, taabbel.com og stileproject.com. 

Den 29. januar 2004 indgav P. Taabbel & Co. og Erik Taabbel Fiskeeksport klageskrift til Klagenævnet for Domænenavne vedrørende Henrik Olsens registrering af taabbel.dk. Nævnet traf den 6. maj 2004 afgørelse i sagen: 

"... 
Henrik Olsen skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet "taabbel.dk" er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet slettes og overføres til klagerne ..." 

Den 9. marts 2004 indgav P. Taabbel & Co. og Erik Taabbel Fiskeeksport en klage til WIPO Arbitration and Mediation Center vedrørende Henrik Olsens registrering af domænenavnet taabbel.com. WIPO traf den 6. maj 2004 afgørelse om at 
domænenavnet taabbel.com skulle overføres til P. Taabbel & Co. og Erik Taabbel Fiskeeksport.

Efter aftale registrerede P. Taabbel & Co. herefter www.taabbel.dk og Erik Taabbel Fiskeeksport www.taabbel.com. 

Henrik Olsen har tidligere tabt sager om registrering af domænenavne i Klagenævnet for Domænenavne, blandt andre om sportingbet.dk og mulitibet.dk, og har fået forbud mod anvendelse af domænenavne i fogedretten, blandt andre kristensen-properties.dk og strandgaardinvest.com, jf. nærmere nedenfor. 

P. Taabbel & Co. og Erik Taabbel Fiskeeksport har fremlagt enslydende opgørelser over deres krav i sagen: 

Advokatsalær til og med fogedsagen 25.000,00 kr. 
Diverse gebyrer 5.116,72 kr. 
Protego ­ halvdelen 6.950,00 kr. 
I alt 37.066,72 kr. 

Hertil kommer ifl. sagsøgerne tab som følge af manglende mulighed for anvendelse af domænenavnene og skadelig markedsføringsmæssig virkning af henvisningen til den pornografiske side, skønsmæssigt 12.933,28 kr., dvs. i alt 50.000 kr. 

Forklaringer 
Jens Danstrup har forklaret at han blev ansat i P. Taabbel & Co. i 1997 som it-ansvarlig. Han har blandt andet ansvaret for den tekniske opbygning af selskabets hjemmeside. 

P. Taabbel & Co. arbejder med forædling af fisk og skaldyr. Virksomhedens kunder er cateringfirmaer og store virksomheder. De sælger ikke deres produkter til detailforretninger. 50% af produkterne sælges med eget navn og logo, mens resten sælges i neutral emballage eller i emballage med købers navn og logo. 

I daglig tale kaldes virksomheden kun Taabbel. Familien Taabbel tog navnet i begyndelsen af 1900-tallet. Det var Erik Taabbel der stiftede Erik Taabbel Fiskeeksport, og hans bror der grundlagde firmaet Taabbel, der senere blev til P. Taabbel & Co. Hanstholm. Virksomhederne er ikke konkurrenter, for de har forskellige produkter og kunder.

Da virksomheden ville registrere domænenavnet taabbel i 1998, viste det sig at Henrik Olsen allerede havde fået navnet registreret. Henrik Olsen tilbød dem at købe navnet, men deres direktør, Lars Taabbel, ville af principielle grunde ikke købe domænet og foretrak at vente med en retssag til domænet blev anvendt. Virksomhederne anvendte herefter domænenavnene taabbel-hanstholm.dk, henholdsvis taabbel-skagen.dk 

Omkring december 2003 blev P. Taabbel & Co. kontaktet af ToldSkat der oplyste at domænenavnene taabbel.dk og taabbel.com viderestillede til en hjemmeside med pornografisk materiale. De kontaktede derfor deres advokat. 

Erik Taabbel Fiskeeksport har nu registreret taabbel.com og P. Taabbel & Co. har registreret taabbel.dk. De tidligere registrerede domænenavne er opretholdt og anvendes fortsat. 

Peter Kongerslev har forklaret at han er uddannet disponent og har været ansat hos Erik Taabbel Fiskeeksport i 23 år. Han er ansvarlig for salg og markedsføring. 

Virksomheden blev grundlagt i 1948 af Erik Taabbel. Virksomheden er specialiseret i forarbejdning af sild der sælges som halvfabrikata til andre virksomheder. 85% af omsætningen, svarende til 140­160 mio. kr., eksporteres. Selskabet har 
ikke eksport til USA. Produkterne leveres i tønder eller spande på hvilke virksomhedens navn og logo er anbragt. 

I daglig tale bruges blot navnet Taabbel om virksomhederne. Der forekommer forveksling mellem Taabbel i Skagen og Taabbel i Hanstholm. 

Erik Taabbel Fiskeeksport fik en henvendelse fra Lars Taabbel fra Taabbel Hanstholm i anledning af at Henrik Olsen havde registreret Taabbel.dk. Man blev enige om at bruge domænenavnene med Skagen og Hanstholm og lade Henrik Olsen 
brænde inde med sine registreringer. Man ville ikke foretage sig noget før domænenavnet blev brugt. 

Man forsøgte gennem det firma der skulle lave Erik Taabbel Fiskeeksports hjemmeside, at få en ordning med Henrik Olsen, men uden held. I efteråret 2003 gjorde en kunde dem opmærksom på at der fra taabbel.com blev viderestillet til en hjemmeside med porno. Så tog de kontakt til deres advokat.

Henrik Olsen har forklaret at han er uddannet edb-assistent. Han er for tiden uden arbejde. Han har registreret nogle domænenavne, herunder taabbel, til senere brug. Hvis en person eller virksomhed ville købe et navn, inden han selv fik brug for det, ville han sælge det. Det er hans hobby at samle på domænenavne. 

Sagen startede med at han ved et tilfælde - som følge af videresendelse af mail til launis.dk, som Henrik Olsen havde registreret, i stedet for til launis.com som Launis Fiskekonserves A/S i Ålbæk havde registreret ­ blev opmærksom på et muligt prissamarbejde mellem P. Taabbel & Co. og Launis Fiskekonserves. Han videresendte mailen til Konkurrencestyrelsen på et tidspunkt han ikke kan huske. Indtil da havde begge virksomheder accepteret at han havde domænenavnene. Virksomhederne blev sure på grund af konkurrencesagen og indledte domænesagerne. 

WIPO er en privat organisation, og han har aldrig accepteret deres regler. Han reagerede på WIPO's henvendelse, men han nægtede at deltage i en proces hvor sagen skulle foregå på engelsk, uanset at begge parter var danske. Han havde købt taabbel.com-navnet fra en dansksproget hjemmeside. 

Henrik Olsen bekræftede at han har stået registreret for de 27 domænenavne anført på udskriften fra Hostmaster.dk. Han står som registrant af domænenavnene killing.dk og skagerrak.dk. Der er foretaget udlæg i de domænenavne han har i dag. 

Han registrerede taabbel.dk i 1997 og taabbel.com i 1998. Han ved ikke hvorfor det fremgår af en udskrift fra NetworkSolutions at registrering af taabbel.com skulle være sket i 2003. 

Baggrunden for registreringerne var nogle projekter som ikke blev til noget. Derfor var han interesseret i at sælge dem. Prisen for et domænenavn er normalt 100 ­ 1.000 EUR. Han havde blandt andet et projekt vedrørende domænet launis.dk. Han kan ikke længere huske projektet. 

Domænenavnene taabbel.dk og taabbel.com blev linket til hjemmesiden med pornografi for at give flere besøg. Det var blandt andet Taabbels kunder der derved kom til at besøge hjemmesiden, og personer der ved et tilfælde eller ved fejltastning skrev domænenavnet i adresselinien.

Det er rigtigt at han oprettede et link fra domænet jarnes.dk til en konkurrents hjemmeside. Han gjorde det fordi han var lidt sur. Linket fra taabbel til pornohjemmesiden skyldtes ikke at han var sur. Linket blev oprettet for at skabe trafik. 

Strandgaardinvest.com var et rimeligt almindeligt navn som han mente at han kunne bruge. Han ville gerne sælge domænet. Han registrerede shoppingmatters.com. på baggrund af en henvendelse fra England. Han læser magasinet Computerworld og har sikkert læst artiklen, hvis der har været en artikel om den velgørende organisation, engodsag.dk. Det er rigtigt at han for nylig har registreret 70151000.com. Det var en tilfældig kombination af tal som han fandt på. 

Procedure: 
P. Taabbel & Co. og Erik Taabbel Fiskeeksport har anført at retten bør sætte en stopper for Henrik Olsens virksomhed med registrering af domænenavne med henblik på salg ­ særligt set i lyset af at Henrik Olsen under hele sagen har handlet illoyalt, blandt andet ved at etablere en viderestilling fra taabbel.dk og taabbel.com til en hjemmeside med pornografisk materiale. Sagsøgerne måtte i fogedretten for at få viderestillingen stoppet. Seneste eksempel på Henrik Olsens chikanerende virksomhed er registrering af domænenavnet 70151000.dk indeholdende advokatfirmaet Hjulmand & Kaptains telefonnummer. 

Sagsøgerne har erhvervet varemærkeret til Taabbel ved ibrugtagning, jf. varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2. Sagsøgerne har gennem brugen af navnet Taabbel endvidere opnået kendetegnsbeskyttelse i henhold til markedsføringslovens § 5 og har ved registrering af navnet Taabbel som selskabsnavn opnået retten til navnet i henhold til aktieselskabslovens § 153. Sagsøgerne har således en indlysende ret til og interesse i domænenavnene taabbel.dk og taabbel.com. 

Henrik Olsens registrering og anvendelse af domænenavnene taabbel.dk og taabbel.com er i strid med sagsøgernes rettigheder i henhold til varemærkelovens § 4, markedsføringslovens § 5 og markedsføringslovens § 1. Endvidere er Henrik Olsens brug og registrering af domænenavnene i strid med navnelovens § 16, stk. 2. Henrik Olsen har ikke nogen personlig eller erhvervsmæssig tilknytning til navnet Taabbel og har ingen rimelig begrundelse for at bruge navnet Taabbel. 

Henrik Olsen udøver domænepirateri. Hans anvendelse af de i sagen omhandlede domænenavne er erhvervsmæssig, hvilket fremgår af at han har registreret en lang række domænenavne og forsøgt at sælge nogle af disse. Endvidere har domæne-navnene været anvendt til at trække besøgende til en hjemmeside med pornografisk indhold som led i en aftale mellem Henrik Olsen og ejeren af denne hjemmeside. 

Henrik Olsen har ikke og har aldrig haft en loyal interesse i registrering af domænenavnene taabbel.dk og tabbel.com, og hans registrering af disse er sket i ond tro. Henrik Olsen har blandt andet registreret en række domænenavne på store og mellemstore virksomheder. Sagsøgerne har nærmere redegjort for fogedforbud mod ham i lignende sager. Sagsøgerne har endvidere henvist til at Henrik Olsen er idømt straf og erstatning for uberettiget brug af andres navne ved Sø- og Handelsretten domme af 11. august 2004 i sagen V 57/04 (jarnes.dk) og af 28. april 2004 i sagen V 3-04 (kristensenproperties.dk. m.fl. nav-
ne). Klagenævnet for Domænenavne har i flere sager anset Henrik Olsens registreringer for retsstridige. 

Henrik Olsen har ingen personlig eller erhvervsmæssig tilknytning til navnet Taabbel, og hans registrering og anvendelse af domænenavnene skader sagsøgernes goodwill, idet registreringen forhindrer sagsøgerne i at udnytte deres varemærke/forretningskendetegn som domænenavn. 

Henrik Olsen udøver ved brugen af taabbel.com og taabbel.dk chikane mod sagsøgerne, og Henrik Olsens brug og registrering af domænenavnet er derfor også i strid med almindelige retsgrundsætninger. 

Sagsøgerne har lidt et tab svarende til det påstævnte beløb, jf. herved U 2001.697Ø. Udarbejdelse af rapporten foretaget af PROTEGO var nødvendig bl.a. af hensyn til bevisførelsen ved fogedretten. 

Henrik Olsen skal idømmes straf for overtrædelse af varemærkelovens § 42, stk. 1. Der foreligger skærpende omstændigheder, jf. straffelovens § 81, nr. 1, gentagelsestilfælde. Hertil kommer Henrik Olsens illoyale og sandsynligvis ulovlige 
brug af en e-mail-korrespondance mellem P. Taabbel & Co. og Launis Fiskekonserves A/S og trusler om brug heraf, som bør tages i betragtning ved fastsættelsen af straffen. 

Henrik Olsen har anført at de af sagsøgerne anførte domme er udeblivelsesdomme. Han blev dømt fordi retten ikke ville anerkende at der var lovligt forfald.

De nedlagte fogedforbud er uberettigede og skal derfor ophæves. Det følger af varemærkeloven at der skal være tale om risiko for forveksling, og af markedsføringsloven at der skal være tale om erhvervsmæssig virksomhed. Henrik Olsen samler på domænenavne som hobby og driver ikke erhvervsmæssig virksomhed. I øvrigt er der ingen forvekslingsmulighed mellem sagsøgernes virksomheder og hans registreringer. Sagsøgerne er kun registreret i nogle begrænsede vareklasser og er ikke så kendte at der er en forvekslingsrisiko. .com er domænet for USA, og sagsøgerne har ingen eksport til USA, hvorfor sagsøgerne ikke har en reel interesse i domænet taabbel.com. 

Sagsøgerne har kun anlagt sagerne, fordi Henrik Olsen anmeldte dem til Konkurrencestyrelsen. 

Henrik Olsen bestrider at sagsøgerne skal godtgøres udgiften til rapporten udarbejdet af PROTEGO, allerede fordi han aldrig har bestridt at domænerne viderestillede til en hjemmeside med pornografisk materiale. 

Rettens begrundelse og resultat 
P. Taabbel & Co. og Erik Taabbel Fiskeeksport anvender og har gennem mange år anvendt navnet Taabbel som led i deres markedsføring, herunder som varemærke. Taabbel må på grundlag af bevisførelsen betragtes som et vel indarbejdet varemærke og forretningskendetegn der nyder beskyttelse i henhold til varemærkeloven og markedsføringsloven. 

Henrik Olsen har erhvervet adskillige domænenavne, efter hans forklaring blandt andet med henblik på påtænkte projekter. Han har udbudt domænenavne til salg og har indgået aftale om viderestilling fra de domænenavne denne sag drejer sig 
om, til en anden hjemmeside for at skaffe besøg. Han har således gjort erhvervsmæssig brug af betegnelsen Taabbel ­ en brug der er utilbørlig og skadelig for sagsøgernes varemærke. 

Henrik Olsens registrering og brug af domænenavnet taabbel.dk og taabbel.com, herunder med viderestilling til en hjemmeside med pornografisk indhold, er derfor en krænkelse af sagsøgernes rettigheder i henhold til varemærkelovens § 4 
og markedsføringslovens § 5 og § 1. 

De af fogedretten i Frederikshavn nedlagte fogedforbud stadfæstes derfor.

Retten finder i overensstemmelse med det af sagsøgerne anførte at de skal have erstatning for den skade og det tab som krænkelsen har medført. Beløbet for hver af sagsøgerne fastsættes skønsmæssigt til 40.000 kr. I beløbet indgår et 
beløb til dækning af udgiften til PROTEGO-rapporten som skønnes at have været rimelig og nødvendig til dokumentation af de skete overtrædelser. 

Retten finder, ligeledes i overensstemmelse med det af sagsøgerne anførte, at Henrik Olsen forsætligt har krænket sagsøgernes varemærkeret, hvorfor han idømmes straf for overtrædelse af varemærkelovens § 42, stk. 1. Retten har ved 
udmåling af straffen lagt vægt på at Henrik Olsen tidligere er blevet dømt for overtrædelse af varemærkelovens § 42, stk. 1, og på de foreliggende krænkelsers karakter. Bøden fastsætter herefter i hver sag til 10.000 kr. 

Omkostningerne for hver sag fastsættes til 21.380 kr., hvoraf sagsomkostninger i fogedretten udgør 10.000 kr. og udgifterne til advokatbistand og retsafgift i Sø- og Handelsretten udgør henholdsvis 10.000 kr. og 1.380 kr. 

Thi kendes for ret:


Vedrørende V 40-04 
Det af fogedretten i Frederikshavn den 29. marts 2004 nedlagte forbud stadfæstes. 

Henrik Olsen betaler inden 14 dage til P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S 40.000 kr. med procesrente fra den 2. april 2004. 

Henrik Olsen idømmes en bøde på 10.000 kr. Forvandlingsstraffen fastsættes til fængsel i 10 dage. 

Henrik Olsen betaler endvidere inden 14 dage til P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S 
sagsomkostninger med 21.380 kr. 

Vedrørende V 41/04 
Det af fogedretten i Frederikshavn den 29. marts 2004 nedlagte forbud stadfæstes. 

Henrik Olsen betaler inden 14 dage til Erik Taabbel Fiskeeksport A/S 40.000 kr. med procesrente fra den 2. april 2004.

Henrik Olsen idømmes en bøde på 10.000 kr. Forvandlingsstraffen fastsættes til fængsel i 10 dage. 

Henrik Olsen betaler endvidere inden 14 dage til Erik Taabbel Fiskeeksport A/S sagsomkostninger med 21.380 kr. 

Ole Lundsgaard Andersen
Jens Feilberg
Claus Jepsen 

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Skulle manglende forlængelse af gravid medarbejders ansættelsesforhold koste en godtgørelse?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det fremgår af ligebehandlingsloven, at man som arbejdsgiver skal behandle ...»

Var det i strid med ligebehandlingsloven, at mandlige medarbejdere havde ringere barselsvilkår end deres kvindelige kollegaer?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Ligebehandlingsnævnet taget stilling til i en sag, hvor ...»