Daniel - Kontor
Jakob - TDO kontor 2
Sagsmappe & logo 11

Distributøraftale

Resumé

Distributøraftale kunne opsiges af distributøren, med et varsel på tre måneder. Sagsøger havde ikke under sagen bevist at have lidt et tab i opsigelsesperioden.

DOM i sagen H-55-12

Octopus Copenhagen A/S
(Advokat Jørgen Lykkegård)

mod

My Monarchy GmbH
(Advokat Kenneth Cramer)

Indledning

Sagen handler om, hvorvidt en eneforhandleraftale kunne opsiges og i givet fald med hvilket opsigelsesvarsel, samt om My Monarchy GmbH (herefter My Monarchy) er erstatningsansvarlig for det tab, som Octopus Copenhagen A/S (herefter Octopus Copenhagen) har lidt i forbindelse med opsigelsen.

Påstande

Octopus Copenhagen har principalt nedlagt påstand om, at My Monarchy tilpligtes at betale til Octopus Copenhagen 83.907,93 € med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 14. august 2012, subsidiært et mindre beløb efter rettens skøn. 

My Monarchy har nedlagt påstand om principalt frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et beløb mindre end det påstævnte efter rettens skøn.

Oplysningerne i sagen

Parterne og den indgåede aftale

Octopus Copenhagen er en dansk designvirksomhed, der blandt andet producerer tasker. Steen Pedersen er administrerende direktør i selskabet. My Monarchy er en danskejet virksomhed beliggende i Tyskland, der har fungeret som agent og forhandler for en række danske virksomheder indenfor modebranchen. Selskabet er ejet af My Monarchy ApS og ledes af Thomas Vygg Kristensen.  

Parternes samarbejde begyndte i 2009, hvor My Monarchy fungerede som agent for Octopus Copenhagen. I 2010 overgik samarbejdet til et eneforhandlerforhold, og den 22. oktober 2010 underskrev parterne på et møde en exclusive distributor agreement (herefter aftalen).

Af aftalen fremgår blandt andet:

" ...

  1. 1.                      Appointment and exclusivity

Octopus hereby grants the Distributor the exclusive right to sell the products specified below in section 3 designed and manufactured by Octopus Copenhagen within the territory known as Germany (hereafter, "the Territory"). Distributor undertakes not to purchase any of the products manufactured by Octopus from any other party than Octopus.

....

The Distributor shall be entitled to describe itself as Octopus "Authorised Distributor" for the products, but shall not hold itself out as the Companys' agent for sales of the products or as being entitled to bind Octopus in any way.

The exclusivity is subject to Distributor fulfilling his obligations under the present agreement and fulfilling the following minimum targets specified in following section 2:

 

2. Order Volume

Year:

2010: minimum EURO 100.000 invoiced from Octopus

2011: minimum EURO 150.000 invoiced from Octopus

2012: minimum EURO 250.000 invoiced from Octopus

                    In total minimum Euro 500.000 invoiced from Octopus according to Term of Agreement as specified in section 4.

...

4. Terms of Agreement

This agreement shall come into force as on 01.01.2010 and end on 31.12.2012.

                    This agreement may not be terminated by Octopus as long as Distributor meets the targets set in sec. 2 above or in subsequent biz plans accepted by both parties.

...

16. Marketing and Advertising

According to the strategies and business plans mutually agreed with Octopus, Distributor shall be obliged to actively market the products in the Territory.

Distributor shall spend adequate amounts on advertising and promotion in accordance with the marketing strategies of Octopus and the agreed business plans.

 ...

17. Organisation and Sales Force

Distributor shall ensure a constant and adequate training of the sales force and/or agents and secure that the sales force and/or agents complies with agreed business plans.

Distributor's sales management shall be obliged to attend collection presentations and similar meetings at the request of Octopus.

...

29. Expiry

Upon expiry of this agreement

  1. Neither party shall be under any obligation to pay any damages for loss of business, loss of goodwill or the like - unless termination of the agreement is caused by breach of contract by the other party (see below)
  2. ....
  3. ...

30. Breach of Contract

Should either party commit a fundamental breach of contract the other party shall be entitled to terminate the agreement to come to an end immediately and to claim compensation for such losses caused by the fundamental breach of contract.

...."

 

Efter mødet den 22. oktober 2010 sendte Steen Petersen den 31. oktober 2010 en mail til My Monarchy. Af mailen fremgår blandt andet "... Vi er meget glade for, at I har accepteret at betale for ILM messen fremadrettet, samt ....".

 

Kommunikation mellem parterne

Den 20. december 2011 skrev Steen Petersen en mail til My Monarchy. Af mailen fremgår blandt andet følgende:

 

"Hi Nicole

The communication between our companies is hardly no existing. Let me know if everything is ok.

We have not received any reply to our mail regarding the collection kick-off on January 10. Will you be participating?                 

We do not know if you are participating at the ILM fair from 10-12 march. Please advice immediately as we are preparing for the fair invitations.".

Nicole er en salgsmedarbejder I My Monarchy.

fra Thomas Vygg Kristensen besvarede ovenstående ved mail af 20. december 2011.

Af mailen fremgår blandt andet:

"... Vi har netop lige haft møde ang. Octopus i vores lille agentur. Og efter mange års hård kamp må vi desværre meddele jer, at vi må smide håndklædet i ringen. Vi beklager at det er lidt sent i sæsonen at I for denne besked, men vi havde håbet på genbestillinger her op til jul, men har stort set kun modtaget 2, hvilket jo er alt for lidt. og det bringer jo hverken jer eller os nogen steder.

Så jeg bliver nødtil opsiger vores samarbejde pr. dags dato. men vi vil selvfølgelig aftage de styles som vi har i ordrer til 2012. og hvis det er I jeres interesse vil vi gerne hjælpe jer med at holde liv i Zalando og Görtz m.m. til I finder et nyt setup til tyskland. Dette kan kører på helt almindelig agent provision som før vi gik over som Distributør.

Med andre ord.. så kommer vi desværre ikke til jeres koll. kick-off jan. 2012. ...".

Steen Petersen besvarede denne mail ved to mails, en udateret og en den 27. december 2011. Af den udaterede mail fremgår blandt andet:

"... Tak for din mail, som jo ikke er den store overraskelse for os.

Men det er en overraskelse at jeres tilbagemelding kommer så sent i forløbet og præcist dagen efter at jeg sender en mail med nogle meget direkte spørgsmål til Nicole. Det havde været hensigtsmæssigt for os at havde vi kendt til jeres beslutning tidligere i forløbet, da vi selv har ønsket at stoppe samarbejdet, men har ventet på kontraktudløb d. 31/12/12. Det har langt fra været et optimalt forløb og samarbejde, men vi har trods alt forsøgt.

Vi vil køre videre med Tyskland, såfremt vi finder de rette agenter for de vigtigste 2-3 regioner. Lad mig høre jeres ærlige vurdering - kan/bør vi bruge nogle af de eksisterende agenter eller kender i nogle der kunne være interessante indenfor accessories?

Vi beklager meget at høre, at Octopus ikke er tilmeldt ILM, samt at vi ikke har fået dette at vide før i allersidste sekund. Det er aldrig blevet aftalt at Octopus ikke skal deltage på ILM og jeg forstår ikke at I kan tage denne beslutning uden at informere og involvere os. Vi har trods diverse trængsler dog altid kørt med åbne kort overfor hinanden. Jeg ved at Nicole p.t. gør sit bedste for at få os ind i sidste sekund, og jeg håber at du Thomas vil være behjælpelig med dine forbindelser.

Lad mig vide hvornår det passer dig at vi kan tale samme på telefonen (mellem jul og nytår). ..."

Af mailen af 27. december 2011 fremgår blandt andet:

"... Med henvisning til jeres meget overraskende mail af 20 december, 2011 vil vi hermed understrege at vi ikke accepterer jeres opsigelse af mail af 20 december, da vores kontrakt løber indtil 31.12.2012.

Vi forventer at I fortsætter med jeres opgaver som distributør i henhold til kontraktens paragraf 6, 7, 8, 9, 16, 17, 19 m.m. indtil kontrakt udløb. Ligeledes forventer vi naturligvis jeres deltagelse på den kommende kollektionspræsentation, samt at jeres showroom sælgere og agenter er på plads når det kommende indslag begynder til januar.

Såfremt I vælger ikke at overholde kontrakten indtil dennes udløb jfr. ovennævnte paragraffer, må vi desværre betragte det som et alvorligt kontraktbrud.

Vi er meget overraskede over at vi/I ikke er tilmeldt ILM messen samt at vi end ikke er blevet informeret herom. Thomas har fortalt at tilmelding til ILM skal ske seks måneder i forvejen, hvilket ikke hænger samme med datoen for jeres mail af 20 december. ...".

Octopus Copenhagens krav

Octopus Copenhagen har gjort krav gældende overfor My Monarchy for det omsætningstab, som Octopus Copenhagen har lidt som følge af My Monarchys opsigelse af aftalen samt for de omkostninger, som Octopus Copenhagen har haft i forbindelse med deltagelse på ILM messen i foråret 2012.

Som dokumentation for tabet har Octopus Copenhagen fremlagt følgende:

-          Opgørelse over gennemsnitlig bruttoavance (sagens bilag 8) udvisende, at Octopus Copenhagens bruttofortjeneste ved salg til My Monarchy i gennemsnit har været 44,48 % af den fakturerede omsætning, og at Octopus Copenhagen i perioden fra den 1. januar 2012 til 31. maj 2012 i alt havde solgt varer til det tyske marked for 294.472,66 kr. 

-          Opgørelse over ordrebeholdning pr. 15. marts 2012, der viser, en samlet ordrebeholdning til tyske kunder på 150.536,50 kr.

-          Opgørelse over Octopus Copenhagens omsætning med My Monarchy i 2012. Opgørelsen udviser en samlet omsætning på 45.006,18 €.

-          Opgørelse over salg til My Monarchy i 2011, der viser, at salget i 1. kvartal var på 602.804 kr., i 2. kvartal 197.886 kr., i 3. kvartal 605.845 kr. og 4. kvartal 79.190 kr.

-          Opgørelse over Octopus Copenhagens udgifter (sagens bilag 10) til ILM messen 2012, der samlet udgør 105.312,54 kr., heraf leje og rengøring af messestand med 33.079,14 kr., transport og opsætning af messestand med 49.695,93 kr., rejseomkostninger med 20.966,30 kr. og øvrige omkostninger med 1.571,17 kr.

Kravet er opgjort som bruttoavancen på 44 % af differencen mellem den i aftalens punkt 2 nævnte minimumsmål i 2012 på 250.000 € og det faktiske salg på 45.006,18 €, med tillæg af omkostningerne til ILM messen 2012 på 105.312,54 kr. eller 13.456,85 €.

My Monarchy har haft følgende salg:

                                            2010+2011:                                                                                                                  401.569 €

                                            1. januar 2012 – 31. maj 2012:                                     39.526,50 €

Med henblik på verificering af de fremlagte omsætningstal har Octopus Copenhagen fremlagt to revisorerklæringer udarbejdet af statsautoriseret revisor Per Lundahl. Af revisorerklæringen af 29. oktober 2013 fremgår blandt andet:

"...

  1. Vi har sammenholdt den oplyste omsætning til My Monarchy i 2012 (334.633 kr.) med selskabets økonomisystem som vi har gennemgået. Omsætningen indgår desuden i den reviderede årsrapport for 2012, som er forsynet med en blank revisorpåtegning.
  2. Vi har sammenholdt den oplyste omsætning til My Monarchy i 2011 (1.485.725 kr. ) med selskabets økonomisystem som vi har gennemgået. Omsætningen indgår desuden i den reviderede årsrapport for 2012, som er forsynet med en blank revisorpåtegning.
  3. Vi har efterberegnet den i bilag 8, oplyste bruttoavance på salg til My Monarchy i 2012 (44,48%) med salgsstatistik fra selskabets økonomisystem.
  4. Vi har kontrolleret om omkostningerne i bilag 10 vedrørende omkostninger til messe, er korrekt opgjort.

Vi har fundet følgende forhold:

a)       Med hensyn til punkt 1 fandt vi, at der var overensstemmelse mellem beløbene.

b)      Med hensyn til punkt 2 fandt vi, at der var overensstemmelse mellem beløbene.

c)       Med hensyn til punkt 3 fandt vi, at den oplyste dækningsgrad på 44,48% var forkert. Vi har ud fra selskabets økonomisystem og ved gennemgang af de ordrer der har været med My Monarchy i 2012, beregnet en dækningsgrad på 44,0%, hvilket er det samme tal som systemet har beregnet ud fra en salgsstatistik.

d)      Med hensyn til punkt 4 fandt vi, at omkostningerne var korrekt opgjort. og at omkostningerne vedrørte messe.

..."

Af revisorerklæringen af 22. november 2013 fremgår blandt andet:

"...

1. Vi har sammenholdt den opgjorte omsætning til det tyske marked i 2012 kr. 558.468 med selskabets økonomisystem som vi har gennemgået. Af den opgjorte omsætning udgør kr. 223.835 til andre tyske kunder end My Monarchy.

2. Vi har sammenholdt det opgjorte dækningsbidrag i 2012 kr. 147.401 til andre kunder i Tyskland end My Monarchy med selskabets økonomisystem som vi har gennemgået.

Vi har fundet følgende forhold:

Vi kan oplyse, at vor gennemgang ikke har givet anledning til bemærkninger til de af ledelsen opgjorte opgørelser.

..."

Forklaringer

Steen Petersen har forklaret, at han ejer 20 % af aktierne i Octopus Copenhagen.  Octopus Copenhagen er en dansk design- og produktionsvirksomhed, der blev stiftet i 2000. Virksomheden beskæftiger sig med og designertilbehør, herunder tasker, punge og smykker. Samarbejdet med My Monarchy omfattede kun tasker og punge. I virksomheden er der en lille designafdeling i Danmark, mens produkterne produceres i Kina. Virksomheden har ansat et par sælgere i Danmark. Der er samlet ansat 10 medarbejdere. I 2011 havde Octopus Copenhagen en omsætning på 20 mio. kr. Størstedelen af virksomhedens omsætning genereres i Danmark, men der genereres også omsætning i andre lande, særligt i Skandinavien og Nordeuropa. De har fået kontakt til virksomhedens kunder på europæiske messer, gennem agenter og ved en internationalisering af deres netsider.

Samarbejdet med My Monarchy begyndte i foråret 2009. Det var oprindeligt hensigten, at My Monarchy skulle være agent. Parterne drøftede herefter muligheden for, at My Monarchy skulle overgå fra agent til distributør. Samarbejdet med My Monarchy begyndte, inden han begyndte i Octopus Copenhagen den 1. maj 2010. Efter hans ansættelse var det hans opgave at få udarbejdet en skriftlig distributøraftale. På dette tidspunkt var de overordnede betingelser aftalt mundtligt, og samarbejdet var begyndt. Parterne var enige om, at det af den skriftlige aftale skulle fremgå den dato, hvor distributørforholdet reelt var begyndt. Der var endvidere enighed om, at det skulle være en tidsbegrænset aftale, da det var et stort projekt for begge parter. Han har ikke selv skrevet aftalen, men han har anvendt en skabelon fra en tidligere ansættelse. Denne rettede han til og sendte til My Monarchy. De forhandlede lidt, inden aftalen blev underskrevet. Aftalens punkt 2 var en vigtig bestemmelse for Octopus Copenhagen. Når de afgav et så stort marked til én distributør, var det vigtigt for dem, at de kunne opsige kontrakten, hvis My Monarchy ikke leverede resultater.

På et møde den 22. oktober 2010 mellem parterne blev aftalen underskrevet. Den 31. oktober 2010 sendte han en mail indeholdende et referat af mødet, også indeholdende de punkter, parterne var blevet enige om, herunder betaling for ILM messen fremadrettet. Årsagen til, at parternes beslutning om ILM messen ikke kom med i kontrakten, var, at parterne ikke havde drøftet dette inden mødet den 22. oktober 2010. Han ville også gerne drøfte det personligt i og med, at aftalen var forhandlet på plads forinden mødets afholdelse. Parterne begyndte derfor med at underskrive aftalen for derefter at drøfte andre projekter.  

ILM messen er den vigtigste lædervaremesse i Europa. Da samarbejdet med My Monarcy var baseret på lædervarer, var det naturligt, at My Monarchy deltog på messen. Det blev aftalt, at parterne senere skulle drøfte deltagelse på Berlinmessen, som er en mere fashionpræget messe. ILM messen afholdes to gange om året, marts og september. Octopus Copenhagen havde ikke deltaget på ILM messen før aftalen med My Monarchy. Octopus Copenhagen deltog på ILM messen i marts og september 2011, og My Monarchy afholdt omkostningerne i forbindelse hermed. Octopus Copenhagen var ikke involveret i det praktiske vedrørende deltagelse på ILM messen, og standen blev bemandet af personale fra My Monarchy. Der har ikke efterfølgende været drøftelser mellem parterne om, hvorvidt Octopus Copenhagen fremadrettet skulle deltage på ILM messen, eller hvem der skulle afholde omkostningerne i forbindelse med en deltagelse.

Med henvisning til Octopus Copenhagens salgstal til My Monarchy havde han selvfølgelig håbet på vækst, men i svære år er status quo et godt resultat. Da han den 20. december 2011 sendte han en mail til My Monarchy med forespørgsel om deltagelse på ILM messen i foråret 2012, havde han ikke hørt fra My Monarchy længe. Octopus Copenhagen var i gang med at trykke messeinvitationer i et specielt format, og mailen af 20. december 2011 sendte han med henblik på at få en bekræftelse på deltagelse. Mailen skulle ikke opfattes som et egentligt spørgsmål. Octopus Copenhagen forventede, at My Monarchy deltog på ILM messen i foråret på vegne af Octopus Copenhagen. Han ved ikke, hvorfor deltagelse på ILM blev konciperet som et spørgsmål, for han var ikke i tvivl om, at My Monarchy ville deltage på messen. Han formulerede formentligt mailen som et spørgsmål på grund af en irritation over, at der ikke var en god kommunikation mellem parterne. Samarbejdet var ikke på dette tidspunkt ophørt, men Octopus Copenhagen modtog ikke i samme omfang som tidligere statusopdateringer over salg og messer mv. fra My Monarchy. Fra aftalens indgåelse og til december 2011 gik samarbejdet efter hans opfattelse fint. Der havde været den samme omsætning i 2010 som 2011. Når man tænker på markedet generelt, var det tilfredsstillende, at omsætningen ikke gik tilbage. Han havde løbende gode samtaler med Thomas Vygg Kristensen.

Den 20. december 2011 modtog han svar fra My Monarcy, der oplyste, at de var nødsaget til at opsige samarbejdet pr. dags dato. Han blev forundret, men var ikke så chokeret, for han var sikker på, at de nok skulle finde ud af en god løsning på samarbejdet det sidste år, men det var selvfølgelig kritisk for Octopus Copenhagen.

Han fik efterfølgende talt med Thomas Vygg Kristensen i telefonen og under denne samtale gik op for ham, at My Monarchy ønskede, at samarbejdet ophørte helt her og nu. My Monarchy ville godt gå med til at holde liv i nogle VIP kunder, men så heller ikke andet. Det var en overraskelse for ham, og han var ikke enig i, at My Monarchy var berettiget hertil. My Monarchy var nødt til at overholde kontrakten. I modsat fald opfattede han det som et alvorligt kontraktbrud. Der var ærgerligt, at opsigelsen fra My Monarchys side ikke var blevet kommunikeret tidligere. Det var særlig kritisk, at samarbejdet blev opsagt pr. dags dato, og at My Monarcy ikke havde tilmeldt Octopus Copenhagen til ILM messen, hvilket overraskede ham.

Herefter hørte Octopus Copenhagen ikke noget fra My Monarchy før mailen af 5. januar 2012, hvor My Monarchy oplyste, at de ikke agtede at deltage i Octopus Copenhagens januar præsentation, og at der ikke var booket plads på ILM messen. My Monarchy oplyste samtidig, at de fortsat ikke ønskede at fortsætte samarbejdet, men havde nu besluttet sig for at opsige samarbejdet med tre måneders varsel. De efterfølgende dage modtog de mails fra My Monarchy om, at My Monarchys underagenter og sælgere var ophørt, og at kunderne havde købt for deres budget. 

Octopus Copenhagen forsøgte som en forligsaftale at tilbyde at betale for ILM messen og acceptere My Monarchys opsigelse mod, at My Monarchy gav dem deres kundedata. My Monarhy svarede først i slutningen af januar, at Thomas Vygg Kristensen ikke havde tid, da han var på messer med andre brands. Der blev derfor ikke indgået nogen forligsaftale. 

Konsekvensen af ophøret af parternes samarbejde har været dramatiske for Octopus Copenhagen. Octopus Copenhagen har været på det tyske marked siden 2009 og har lagt store investeringer heri. På en dag tabte Octopus Copenhagen deres sælgere, agenter, image og kundekontakter på det tyske marked, og Octopus Copenhagen er aldrig kommet ind på det tyske marked igen. 

Octopus Copenhagen gennemførte selv ILM messen i foråret 2012 og fik her enkelte mindre kunder. Der var ikke fem personer på messen. Der har været to personer dernede for at sætte standen op og tage den ned, hvorfor der kun har deltaget med tre personer på messen. Da My Monarchy fandt ud af, at Octopus Copenhagen havde booket en stand på ILM messen, blev My Monarchy meget interesserede i at deltage på messen. Det afslog Octopus Copenhagen imidlertid, da My Monarchy hverken havde sælgere eller agenter. Det var hans opfattelse, at My Monarchys tilbud om deltagelse ikke var seriøst.

I de tre måneder efter My Monarchys ophævelse af aftalen lagde My Monarchy ordre for 7.000 €.

Thomas Vygg Kristensen har forklaret, at han er meddirektør i det danske selskab, der ejer My Monarchy. Samarbejdet med Octopus Copenhagen begyndte i 2009 som et agentsamarbejde. Octopus Copenhagen krævede imidlertid, at der blev indgået en distributionsaftale, da agentforholdet var for stor en mundfuld for Octopus Copenhagen. I agentforholdet var der ingen krav om minimumssalg mv., og han kan ikke huske, om der var en skriftlig aftale. My Monarchy ville ikke fortsætte samarbejdet med Octopus Copenhagen, medmindre de indgik en distributionsaftale. I det første oplæg til en distributionsaftale var aftalens varighed ét år, men den endelige aftale blev indgået for tre år. For ham var det vigtigt, at aftalen var uopsigelig fra Octopus Copenhagen side i tilfælde af, at My Monarchy gjorde det godt. De årlige mål, der er fastsat i distributionsaftalen, var et ønske fra Steen Petersen. Hvis My Monarchy ikke kunne opfylde de fastsatte mål, kunne Octopus Copenhagen opsige distributionsaftalen. 

Parterne drøftede aldrig My Monarchys mulighed for at opsige aftalen. Det er hans opfattelse, at My Monarchy kunne opsige kontrakten. Han forstod endvidere aftalen således, at hvis My Monarchy opsagde aftalen, var de ikke forpligtet til at opfylde de fastsatte mål.

På mødet den 22. oktober 2012 i København var der nogle punkter, der var vigtige for Octopus Copenhagen at få drøftet. Octopus Copenhagen oplyste på mødet, at de følte sig klemt og bad om at blive imødekommet med hensyn til betaling af fragtomkostninger. Derudover oplyste Octopus Copenhagen, at Berlinmessen efter deres vurdering var den vigtigste messe. Hvis My Monarchy ønskede at deltage på ILM messen, skulle My Monarchy selv afholde omkostningerne i forbindelse hermed. Octopus Copenhagen ville så omvendt selv afholde omkostningerne ved deltagelse på Berlinmessen. Det blev ikke drøftet, om My Monarchy var forpligtet til at deltage på ILM messen. Forinden mødet havde My Monarchy overfor ILM forpligtet sig til at deltage på tre messer, og de havde allerede deltaget på en messe. I aftaleudkastene har der ikke stået noget om My Monarchys forpligtelse til at deltage på messer. Det var hans opfattelse, at det var My Monarchys beslutning, om de ville deltage på ILM messen.

Octopus Copenhagens mærker blev ”båret frem” af én taske. Det lykkedes My Monarchy at få foden indenfor med taskerne nogle steder, men Octopus Copenhagens øvrige tasker var for dyre i forhold til konkurrenternes tasker. Dette forhold har de løbende drøftet med Octopus Copenhagen. My Monarchy mistede desværre kunder hen af vejen, og derfor mistede de deres agenter. My Monarchy modtog kun to genbestillinger på taskerne, og som følge heraf vurderede de, at der ikke var nogen fremtid i salg af taskerne. My Monarchy havde også indkøbt for mange tasker i forhold til, hvad de kunne sælge. En af taskerne indkøbte han i 2.000 eksemplarer, og han har stadigvæk nogle på lager.

Det meste af parternes kommunikation skete pr. telefon. I takt med, at kundeflowet blev mindre, blev den daglige kontakt med Octopus Copenhagen også mindre. Han valgte derfor at ”kaste håndklædet i ringen”. Han ville dog være kommet til præsentationsmødet i januar 2012, men det blev flyttet.

Han opsagde aftalen med en dags varsel på grund af hans uvidenhed. De havde haft et godt samarbejde, og han ville gerne hjælpe med, at Octopus Copenhagen kunne komme videre. Efter opsigelsen blev han rådgivet om, at der var et opsigelses-varsel på tre måneder, og det ønskede han selvfølgelig at efterleve.

Han havde uden held forsøgt at få en stand på ILM messen. Han ved ikke, hvordan det er lykkedes for Steen Petersen at få en stand. Han tilbød at deltage i messen, da denne lå i opsigelsesperioden. My Monarchy havde ikke mulighed for at afholde omkostningerne til messen. Han skabte 22 kundekontakter med henblik på messen. Han modtog en mail fra Steen Petersen om, at My Monarchy ikke var velkomne på ILM messen. Det skete efter, at han havde lavet arbejdet med kundekontakterne.

Det kan godt passe, at My Monarchy bestilte varer for 7.000 € i januar, februar og marts 2012. Det var på dette tidspunkt meget svært at få kundeaftaler. My Monarchy har udelukkende solgt Octopus Copenhagens tasker. Efterfølgende har de solgt andre produkter, men det gør de ikke længere.

Parternes synspunkter

Octopus Copenhagen har gjort gældende, at eneforhandleraftalen den 22. oktober 2010 ikke indeholder bestemmelser om sædvanlig opsigelse. Det eneste vilkår om opsigelse er aftalens pkt. 4. om forhandlerens eksklusivitet. Sammenholdes denne med aftalens punkt 1, 2 og 4, må aftalen fortolkes således, at Octopus Copenhagen har ret til at opsige aftalen, hvis My Monarchy ikke opfylder omsætningsbetingelserne. Opfylder My Monarchy imidlertid omsætningsbeløbene, kan My Monarchy ikke opsiges som eneforhandler af produkterne. 

Under sagen har parterne afgivet modstridende forklaringer om forløbet. Den 20. december 2011 skrev My Monarchy til Octopus Copenhagen, at samarbejdet blev opsagt pr. dags dato. De facto er det imidlertid en ophævelse af samarbejdet. Ophævelsen var ikke begrundet i misligholdelse fra Octopus Copenhagens side, men alene begrundet i manglende opfyldelse af forudsætningerne for salget.

Der er derfor ingen tvivl om, at My Monarchy har misligholdt eneforhandleraftalen, da de ophævede denne, og Octopus Copenhagen er derfor berettiget til at kræve erstatning i medfør af aftalens pkt. 30.

Det bestrides, at Octopus Copenhagens umiddelbare reaktion på ophævelsen udelukker misligholdelsesbeføjelser. Steen Petersen fulgte parternes telefonsamtaler op ved mail af 27. december 2011, hvori han udtrykkeligt tog forbehold for at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. Den omstændighed, at der efterfølgende har været flere drøftelser mellem parterne af forligsmæssig karakter, medfører ikke, at Octopus Copenhagen har tabt retten til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. My Monarchys ophævelse har stillet Octopus Copenhagen i en meget svær situation, og Octopus Copenhagen har tabt markedet i Tyskland på grund af My Monarchys handlinger.

My Monarchy har under sagen gjort gældende, at det var muligt at ophæve aftalen med et passende varsel. My Monarchy ønskede selv, at aftalen skulle løbe i tre år, og begge parter investerede i markedet i tillid til denne periode. My Monarchy arbejdede som agent for Octopus Copenhagen, før eneforhandleraftalen blev indgået, og My Monarchy har således haft et kendskab til Octopus Copenhagens produkter og til kunderne på det tyske marked. My Monarchy var derfor klar over, hvad de gik ind til, da de indgik aftalen. Eneforhandleraftalen gav My Monarchy eneret til markedet og til at kalde sig autoriseret distributør.

I henhold til aftalens punkt 7 havde My Monarchy forpligtet sig til at købe kollektionsprøver og aktivt udføre markedsføring og sælge alle Octopus Copenhagens produkter. For så vidt angår ILM messen, så modtog Octopus Copenhagen ikke nogen tilbagemelding fra My Monarchy om, at My Monarchy havde den opfattelse, at de selv kunne beslutte, hvorvidt de ville deltage på messen. Octopus Copenhagens opfattelse var, at My Monarchy havde en forpligtelse til at deltage på messen.

Såfremt retten finder, at eneforhandleraftalen kan opsiges med et passende varsel, skal længden af varslet bedømmes efter de konkrete omstændigheder i sagen. Der må i den forbindelse lægges vægt på, at det er en tre årig aftale med to årlige messer. Et passende varsel kan derfor fastsættes til minimum seks måneder og under ingen omstændigheder under tre måneder.

Erstatningskravet må herefter fastsættes ud fra, om retten finder, at aftalen er uopsigelig, om den kan opsiges med seks måneders varsel eller med tre måneders varsel. Det kan under alle omstændigheder lægges til grund, at Octopus Copenhagen har mistet messeplads og kunder i Tyskland på grund af My Monarchys handlinger. My Monarchy handlede illoyalt ved at tilbageholde oplysninger om, at My Monarchy ikke ville deltage på ILM messen. Det er Octopus Copenhagens opfattelse, at My Monarchy i løbet af efteråret 2011 vurderede, at de ikke fik nok ud af aftalen. Imidlertid afventede de forløbet af efteråret for at se, hvor mange kontrakter, der kom, og for så kort før jul at ophæve aftalen. Endvidere har My Monarchy ikke ønsket at opfylde kontrakten eller begrænse Octopus Copenhagens tab. Erstatningskravet er derfor opgjort som mistet bruttofortjeneste og omkostningerne til ILM messen i alt 83.907,93 €.

Såfremt der kun skal betales erstatning for en opsigelsesperiode på seks eller tre måneder, må dette ske ud fra omsætnings-tallene fra 2011.

My Monarchy har anført, at sagen er karakteriseret ved at være sparsomt oplyst gennem de fremlagte bilag. Under hovedforhandlingen af sagen er bevisførelsen suppleret af parternes mundtlige modstridende forklaringer, hvoraf få faktuelle omstændigheder kan lægges til grund. De omstændigheder, der imidlertid kan lægges til grund, er, at samarbejdet mellem parterne blev etableret i 2009 i form af en agentaftale, der blev afløst af eneforhandleraftale. Aftalen blev opsagt den 20. december 2011 uden varsel, men på baggrund af samstemmende forklaringer blev opsigelsen tilbagekaldt, og derefter blev aftalen opsagt med et varsel på tre måneder. Der blev i opsigelsesperioden generet en omsætning.

Under sagen har Octopus Copenhagen rettet et krav mod My Monarchy, der begrundes med, at aftalen indeholder en minimums købsforpligtelse for My Monarchy og at My Monarchy skal dække omkostningerne til Octopus Copenhagens deltagelse på ILM messen. Octopus Copenhagen har bevisbyrden for såvel eksistensen som størrelsen af kravet. Denne bevisbyrde har Octopus Copenhagen ikke løftet.

Den skriftligt indgåede aftale mellem parterne er en eksklusiv eneforhandleraftale. I medfør af aftalens pkt. 2 er eksklusiviteten imidlertid betinget af, at My Monarchy opfylder de i aftalen fastsatte mål. I medfør af aftalens pkt. 4 kan eksklusiviteten ikke opsiges af Octopus Copenhagen i tre år, hvis My Monarchy opfylder de fastsatte mål. Såfremt de fastsatte mål skulle fortolkes som en minimums købsforpligtelse, stemmer det ikke med, at der er en opsigelsesadgang for Octopus Copenhagen, der blot kunne kræve betaling.

Såfremt aftalen skal fortolkes som en aftale indeholdende en minimums købsforpligtelse, må der være klare holdepunkter herfor. My Monarchy gør gældende, at aftalen er klar, og at der ikke er anført noget i aftalen om en købsforpligtelse. Såfremt der er tvivl herom, må Octopus Copenhagen, der har konciperet aftalen, bære risikoen herfor. Det bemærkes, at en købsforpligtelse må antages at være et urimeligt byrdefuldt vilkår. My Monarchy gør gældende, at de i aftalen fastsatte mål havde til formål at sikre, at Octopus Copenhagen havde en opsigelsesadgang, samtidig med, at My Monarchy havde en sikkerhed i, at aftalen ikke kunne opsiges, såfremt målene blev opfyldt.

Aftalen er imidlertid ikke uopsigelig for My Monarchy. Der står ikke noget i aftalen om My Monarchyss opsigelsesadgang, hvorfor de almindelige aftaleretlige principper finder anvendelse. My Monarchy kan derfor opsige aftale med et rimeligt opsigelsesvarsel. Det gøres gældende, at tre måneder er et rimeligt opsigelsesvarsel. Derudover er der intet, der tyder på, at My Monarchy ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til aftalen i opsigelsesperioden. Tværtimod er der genereret et køb på 7.000 €, og Thomas Vygg Kristensen har under sagen forklaret, at der ikke var yderligere kunder på dette tidspunkt.

For så vidt angår ILM messen, bestrides det ikke, at My Monarchy har bekræftet, at de fremadrettet vil betale for omkostningerne ved deltagelse i messen. Der er imidlertid intet anført om, hvorvidt My Monarchy er forpligtet til at deltage. Octopus Copenhagen har derfor ikke under sagen løftet bevisbyrden for, at My Monarchy havde en forpligtelse til at deltage på ILM messen.

Hvis retten måtte finde, at My Monarchy er erstatningsansvarlig for omkostningerne til ILM messen, gøres det gældende, at udgifterne hertil ikke er påregnelige. My Monarchy tilbød at deltage på messen for Octopus Copenhagen, men det ønskede Octopus Copenhagen ikke. Octopus Copenhagen kan derfor ikke efterfølgende sende fem mennesker af sted til messen og stille krav om, at My Monarchy skal betale.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Parternes aftale indeholder ikke, bortset fra bestemmelsen om Octopus’ mulighed for ophævelse i punkt 4, en bestemmelse om opsigelse af aftalen, medmindre der er sket misligholdelse. Det fremgår heller ikke af aftalen, at den er uopsigelig, idet bestemmelsen om varighed i punkt 4 ikke i sig selv kan anses som en aftale om uopsigelighed, men alene en begrænsning i Octopus’ adgang til opsigelse. Aftalen vil derfor af My Monarchy kunne opsiges med et rimeligt varsel. Under hensyn til længden af parternes samarbejde samt karakteren af parternes aftale finder Sø- og Handelsretten, at et passende opsigelsesvarsel kan fastsættes til tre måneder. Sø- og Handelsretten finder endvidere, at aftalens punkt 1 og 2 om minimum targets ikke kan fortolkes som en købeforpligtelse for My Monarchy, men indeholder alene en adgang for Octopus til at opsige retten til eneforhandling. 

I mail af 20. december 2011 opsagde My Monarchy samarbejdet ”pr. dags dato”, men tilbød samtidig at aftage allerede bestilte varer samt hjælpe med ”at holde live i Zalando og Görtz m.m.,” indtil nyt setup var fundet, ligesom Thomas Vygg Kristensen under en samtale den 27. december 2011 tilbød at fortsætte i 3 måneder. My Monarchy har imidlertid ikke i opsigelsesperioden opretholdt samme salgsorganisation som tidligere, hvilket kunne indebære en misligholdelse.

Efter Thomas Vygg Kristensens forklaring havde salget i Tyskland i efteråret 2011 været stærkt vigende til næsten ikke eksisterende, hvorfor My Monarchys køb i den forudgående periode ikke kan lægges til grund ved en tabsopgørelse. Octopus har ikke under sagen fremlagt oplysninger om salget i øvrigt. Det findes derfor ikke godtgjort, at der på det tyske marked kunne være solgt mere, end My Monarchy gjorde. Octopus findes herefter ikke at have godtgjort at have lidt et tab.

For så vidt angår deltagelse på ILM messen, fremgår en sådan forpligtelse for My Monarchy ikke af aftalen. Efter parternes forklaring kom spørgsmålet om deltagelse i ILM messen op på foranledning af Octopus umiddelbart efter underskrivelsen af aftalen, uden at dette gav anledning til ændring af denne. Det kan ikke efter forklaringerne lægges til grund, at My Monarchy på underskrifts mødet påtog sig en forpligtelse til at deltage i ILM messen Det fremgår heller ikke af mailen af 31. oktober 2010 fra Steen Petersen til Thomas Kristensen, at My Monarchy var forpligtet til at deltage i ILM messen. Mailen kan alene forstås således, at såfremt My Monarchy ønskede at deltage på ILM messen, skulle det ske for egen regning. Efter parternes samstemmende forklaringer må det lægges til grund, at My Monarchy tilbød at deltage på ILM messen i foråret, men at Octopus afslog dette tilbud. Octopus har derfor ikke krav på at få dækket de omkostninger, de har afholdt i forbindelse med deltagelse på messen.

My Monarchy frifindes herefter for Octopus’ påstande.

Efter sagens udfald skal Octopus i sagsomkostninger til My Monarchy betale 60.000 kr. til dækning af advokatbistand.

 

Thi kendes for ret:

 

My Monarchy GmbH frifindes.

 

Octopus Copenhagen A/S skal inden 14 dage til My Monarchy GmbH betale 60.000 kr. i sagsomkostninger, der forrentes efter rentelovens § 8a.

 

 Flemming Lindeløv                      Mette Christensen                      Flemming Skouboe

  

(Sign.)

___  ___  ___

Udskriftens rigtighed bekræftes

Sø- og Handelsretten, den

 

 

 

 

 

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»