Jakob -Banner 3

Desingforordningen - Rosemunde - Style Butler

Resumé

Nogle toppe med blonder m.v. havde ikke en sådan nyhedsværdi og var ikke udtryk for en sådan selvstændig indsats, at de var beskyttet som uregistrerede designs efter designforordningen, ligesom de ikke havde et sådant særpræg, at toppene var til hinder for sagsøgtes markedsføring af toppe, der vel lignede sagsøgerens toppe, men dog på en række punkter adskilte sig herfra.

 

Dom i sagen V 51/07 


Style Butler Copenhagen ApS
(advokat Annemette Ellermann)
mod
Rosemunde ApS
(advokat Louise Unmack v/ advokat Martin Sick Nielsen)

Indledning og påstande

Sagen drejer sig om, hvorvidt Rosemunde ApS (i det følgende: Rosemunde) ved at markedsføre tøj har krænket rettigheder, som Style Butler Copenhagen ApS (i det følgende: Style Butler) måtte have til lignende tøj, efter designforordningen eller markedsføringsloven.

Style Butler har nedlagt påstand om, at Rosemunde skal: 

1.
anerkende at have krænket Style Butlers rettigheder, herunder i henhold til
markedsføringsloven, ved markedsføring og salg af en Rosemunde silketop med
blondebort, en silketop med blondebort, Rosemunde style nr. 5405, en silkebluse med
Vudskæring og lange ærmer, Rosemunde style nr. 5407, en silkecardigan med
blondebort, Rosemunde style nr. 5420, en bluse med stolpelukning med lange ærmer,
Rosemunde style nr. 5406, og en cashmeretrøje med hætte, lynlås og lommer foran,
Rosemunde style nr. 1307, alt som vist i sagens bilag 1 af
2.
forbydes at importere, fremstille, lade fremstille, markedsføre og sælge tøj som nævnt i
påstand 1
3.
pålægges at tilintetgøre det af påstand 2 omfattede fremstillede tøj, som er i
Rosemundes varetægt, herunder sådant tøj som befinder sig på Rosemundes lager
4.
pålægges at tilbagekalde samtlige eksemplarer af de af påstand 2 omfattede produkter
fra samtlige kunder i Danmark og at udlevere disse til Style Butler til tilintetgørelse
mod et af retten fastsat vederlag
5.
betale Style Butler 500.000 kr., subsidiært et mindre beløb, med procesrente fra sagens
anlæg den 29. maj 2007, i vederlag og erstatning for krænkelse af Style Butlers
rettigheder som nævnt i påstand 1
6.
anerkende at have været uberettiget i at anvende STYLEBUTLER som søgeord og
keyword på søgemaskinen Google og som link til Rosemundes hjemmeside
www.rosemunde.dk
7.
forbydes at gøre erhvervsmæssig brug af STYLEBUTLER og STYLE BUTLER for den af
Rosemunde drevne virksomhed
8.
betale Style Butler 50.000 kr., subsidiært et mindre beløb, med procesrente fra den 29.
maj 2007 i vederlag og erstatning for krænkelse af varemærket STYLE BUTLER

Rosemunde har taget bekræftende til genmæle over for påstand 6, men i øvrigt påstået
frifindelse.


- 3 -


Oplysningerne i sagen

Pernille Leschly Halle, som er direktør for Style Butler, besøgte i foråret 2005 en messe i
Quangshou, Kina, hvor hun kom i forbindelse med det kinesiske tekstilfirma Rare Jade
Textiles Co., Ltd. (i det følgende: Rare Jade). Af en fremlagt emailkorrespondance fra april
2005 til september 2005 fremgår, at Style Butler drøftede forskellige spørgsmål med Rare
Jade om en sømløs (rundstrikket) top og en cardigan, herunder spørgsmålet om europæiske
størrelser i forhold til asiatiske størrelser og indstillingerne, der skulle bruges til at producere
de sømløse toppe. Pernille Leschly Halle beregnede og fremsendte angivelser af antallet af
ribs i de europæiske størrelser, hvori Style Butler ønskede at markedsføre produkterne i
kollektionen efterår/vinter 2005.

I starten af 2006 blev Style Butler opmærksom på, at Rosemunde markedsførte en
sømløs top, som Style Butler mente var en slavisk efterligning af den top, som Style Butler
markedsførte. Rosemunde afviste imidlertid i brev af 22. marts 2006, at der forelå en slavisk
efterligning, og at Rosemunde havde krænket rettigheder tilhørende Style Butler, og
fastholdt dette under den fortsatte korrespondance bl.a. under henvisning til, at Rosemundes
top havde en anden blonde og var længere end Style Butlers.

Under anbringende af, at Rosemunde har krænket Style Butlers rettigheder efter
designforordningen eller markedsføringsloven har Style Butler den 29. maj 2007 anlagt
denne sag, som foruden to toppe vedrører en bluse, en cardigan, en såkaldt morfarbluse og
en cashmere hættetrøje. På de følgende fotos vises Style Butlers produkter til venstre og
Rosemundes til højre, og der er kort nedenunder hvert billede anført nogle forskelle mellem
produkterne.
- 4 -
Style Butlers top nr. 1Rosemundes top nr. 1

100 % silke

70 % silke, 30 % bomuld
Længere


Kortere
- 5 -
Style Butlers top nr. 2Rosemundes top nr. 2

100 % silke

70 % silke, 30 % bomuld
Blonden skinnende
Blonden mat
Længere


Kortere
- 6 -
Style Butlers bluseRosemundes bluse

100 % silke
70 % silke, 30 procent bomuld
Anden blonde, skinnende


Anden blonde, mat og mere tæt
Længere

Kortere
- 7 -
Style Butlers cardigan


Rosemundes cardigan

100 % silke
70 % silke, 30 % bomuld
Anden blonde ­ skinnende

Anden blonde ­ mat
Blonden stopper ved knaplukningen
Blonden fortsætter hele vejen rundt
Lukning forneden er lige ned

Lukning forneden er buet som omvendt V
Længere

Kortere
Bølgesøm på ærmer og forneden
Bølgesøm på ærmer.


- 8 -
Style Butlers morfarbluse


Rosemundes morfarbluse

100 % silke
70 % silke, 30 % bomuld
Bølgesøm på ærmer og forneden
Bølgesøm forneden, ærmer afsluttet med ribkant
9 knapper
7 knapper
Stolpelukning på skinnende kante
Stolpelukning på ikke skinnende ribkant
bånd, der fortsætter rundt i hals
udskæringen- 9 -


Style Butlers cashmere hættetrøje
Rosemundes cashmere hættetrøje

Påført logo i similisten


Ingen applikation
Normal søm
Udvendig søm
Bredere ribkant forneden og på ærmer Smallere ribkant forneden og på ærmer
Større og højere siddende lommer
Mindre og lavere siddende lommer
Anderledes lynlåsAnderledes lynlås

Retten har under sagen fået forevist og således haft mulighed for at sammenligne parternes
toppe med en sømløs (rundstrikket) top fra Oscalito af 70 % uld og 30 % silke med
blondestropper og ­kant og med bølgesøm forneden.
Der er endvidere forevist kataloger fra producenterne Oscalito, Salomay og Zimmerli
med eksempler på sømløse (rundstrikkede) toppe med blondekanter, bluser med
blondekanter, morfarbluser og cashmere hættetrøjer.

Ordmærket STYLE BUTLER


- 10 -

Style Butler har på et tidspunkt, som ikke er oplyst, registreret ordmærket STYLE BUTLER
som varemærke. I slutningen af 2007 konstaterede Style Butler, at Rosemunde brugte Style
Butler som søgeord og keyword på Google og som link til Rosemundes hjemmeside. Det
fremgår af en email af 11. januar 2008 fra Google AdWords, at brugen heraf på Google er
ophørt.

Forklaringer

Direktør Pernille Leschly Halle har forklaret, at hun i 2004 startede Style Butler Asia i Malaysia
hvor hun da boede. Hendes søster startede et tilsvarende firma i Danmark, som
efterfølgende fik navnet Style Butler Copenhagen. Hun varetager udvikling og salg i Asien.
Hun er autodidakt og har arbejdet med design i ca. 14 år. Hun har overdraget retten til at
udnytte sine designs til Style Butler. Hun bor nu i Shanghai.
Hun var på en messe i Quangshou, Kina, i april 2005, hvor hun så en top og cardigan
hos Rare Jade. Toppen var rundstrikket, hvilket hun syntes var interessant. Hun talte med
Rare Jades direktør, David Luo, og exportassistent Lucy, og de talte om, at hun gerne ville
lave sine egne designs og ønskede at videreudvikle Rare Jades produkter, blandt andet i et
andet materiale, så tøjet kunne bruges til hverdagsbrug. De havde en lang udviklingsproces,
indtil hun havde et produkt, hun var tilfreds med, og de fremlagte mails er blot et lille udsnit
af korrespondancen. Initiativet til samarbejdet lå helt klart hos hende. Indledningsvist var
det David Luo, hun havde kontakt til hos Rare Jade. Efterfølgende overtog Lucy
korrespondancen med hende. De sømløse toppe bliver lavet på rør. Rare Jade har én
underleverandør, der kan lave maskinerne til sømløse toppe. Rare Jade har 9 maskiner, de 5
bruges af den franske stormagasinkæde Galleries Lafayette, og de resterende 4 maskiner blev
anvendt til og tilpasset hendes designs. Hun fik fremsendt vareprøver produceret på
baggrund af de målskemaer, som hun havde udarbejdet. Da prøverne ikke passede til
europæiske størrelser, måtte de 4 maskiner udvikles yderligere. Til brug herfor talte hun
antallet af ribs, så maskinerne kunne blive indstillet svarende til hendes målskemaer. Hun
stillede krav til slutresultatet, altså at der skulle være tale om 100 % silke, og hun angav
antallet af ribber, men kunne ikke selv angive indstillingerne af maskinerne, da hun ikke er
tekniker.


- 11 -

Samarbejdet med Rare Jade ophørte i marts 2006, hvor hun erfarede, at de havde
arbejdet sammen med og videregivet hendes designs til Rosemunde. Hun er derfor startet op
med en anden producent i Kina og har måttet gå alle mål og syinstruktioner igennem på ny.
Foreholdt en erklæring fra David Luo, som er fremlagt under sagen, forklarer hun, at
han hverken taler eller skriver engelsk på et tilstrækkeligt højt niveau til at skrive denne.
Hun synes endvidere, at erklæringen er påfaldende ved ikke at omtale de målskemaer, hun
har sendt til ham. Derudover er det ikke korrekt, som anført i erklæringen, at han har haft
kontakt til Style Butler. Han har alene haft kontakten til Style Butlers søsterselskab i
Malaysia, Style Butler Asia. Hun mener endvidere, at det kinesiske firmastempel mangler på
erklæringen, for at den efter kinesisk ret er gyldig. Det er korrekt, at hun fremsendte et
billede af Oscalito toppen til Rare Jade, men det var alene, fordi Rare Jade ikke forstod,
hvordan hun ønskede, at hendes top skulle se ud. Hun satte pile på billedet med angivelse af
blondens påførsel, farve m.v. Det var ikke med henblik på, at toppen skulle kopieres. Hun
ønsker slet ikke at have Oscalitos toppe, da det er et undertøjsmærke og gennemsigtigt. Hun
ønskede at få lavet hverdagstøj, hvilket var årsagen til, at hun ikke fremsendte billedet til at
starte med.

Hun havde set på flere hundrede blonder, før hun udvalgte en speciel blonde til top nr.
1.
Style Butlers top nr. 1 solgte rigtig godt på messen i Bella Centeret. Den blev solgt i 4
farver. Efterfølgende kørte hendes daværende agent, Merethe Wang, rundt i Danmark og
solgte toppen. De fik mange ordrer og hurtig omtale i pressen.
Hun mødte Katrine Ørsted fra Rosemunde på messen i februar 2006, hvor Katrine
Ørsted stod og gennemgik alle Style Butlers nyudviklede styles, hvilket hun sagde til Katrine
Ørsted, at hun ikke var tilfreds med.

Målskemaerne til toppene fra Rosemunde og Style Butler består af samme tegninger,
pile, anmærkninger osv. Det er meget påfaldende, at Rosemundes skemaer er så lig hendes
egne.
Style Butlers top nr. 1 blev vist i august 2005 på modemessen i Bella Centeret sammen
med cashmere hættetrøjen. Cardiganen er uden sidesøm, hvilket var et krav, hun havde
stillet til fabrikken, da det eksemplar, de havde forevist hende, var med sidesøm. Den blev
sammen med Style Butlers bluse og morfarblusen vist første gang på modemessen i Bella


- 12 -

Centret i januar 2006. Style Butlers top nr. 2 blev første gang vist på messen i august 2006.
Top nr. 2 er den samme som top nr. 1, men med en ny blonde. Hun måtte ændre blonden, da
Rosemunde efter hendes opfattelse brugte samme blonde på sin top. Rosemunde viste sin
morfarbluse og cardigan på modemessen i Bella Centeret i februar 2007.

Prototyper til styles er med blonde i naturfarver, de indfarves først, når man går i gang
med produktionen.

Style Butler er ikke interesseret i at sælge til undertøjskæder, da de ikke laver undertøj.
Style Butler gik dog med til, at undertøjsfirmaet Missya fik lov til at lave Style Butlers top nr.
1 under private label, da Style Butler selv havde taget den ud af produktion efter
Rosemundes efterligning. Hun havde toppen udstillet på messen i 2005 både i 100 % silke og
i en udgave med 70 % silke og 30 % bomuld, da hun var interesseret i at vise, at de kan
produceres i flere kvalitieter. Missya ønskede at sælge toppen i 70/30 i deres butikker, og hun
får den produceret til dem i denne kvalitet i de ønskede farver og med Missyas mærke i.

Rosemundes produkter lægger sig helt klart op ad Style Butlers produkter. Oscalito og
Zimmerli laver undertøj i 100 % silke, som er meget gennemsigtigt og meget kort, idet de
kun går til lige under navlen. Salomay's top, som en kunde gjorde hende bekendt med i
august 2005, er ribstrikket med 2x2 rib og meget gængs bomuldsstrik og tydeligt undertøj.
Style Butler producerer i alt 120 styles i 4 størrelser. Størstedelen af de styles, som
sagen drejer sig om, er fortsat i produktion, bortset fra top nr. 1. De bliver alle produceret i
Kina. De styles, som sagen angår, bortset fra top nr. 2, som først kom senere, havde hun vist
på en messe i Hong Kong i januar 2005. Hun mener ikke, at top nr. 2 har været vist andre
steder end i Bella Centeret i august 2006.

Hende bekendt har Style Butler ikke søgt at stoppe andre producenters lignende
produkter. Der har dog været en konflikt mellem Style Butler og Merete Wang, som er Style
Butlers tidligere agent, og som Style Butler måtte rette henvendelse til gennem advokat for at
standse hendes markedsføring af produkter, som hun tidligere havde solgt for Style Butler.

Katrine Ørsted har forklaret, at hun er direktør og designer i Rosemunde, som hun startede i
2000, og som nu har 33 ansatte, heraf 4 designere. De laver tøj til piger og drenge og til
kvinder, herunder tshirts, toppe, cardigans, skjorter mv. og hipsters, men ikke undertøj. De


- 13 -

har 170 styles. Der er 4 størrelser til voksne og 7 til børn i deres kollektion, som har 40
forskellige farver.
Rosemunde har haft sømløs rundstrik i produktionen siden januar 2004, hvor de
startede med at sælge deres style nr. RO 10, som de kalder en top med smalle stropper, og
som har bølgesøm forneden og blonde for oven. Ca. 50 enheder i deres produktion er
rundstrikkede toppe.

Når en ny kollektion skal startes op, indkøber de trendmateriale, tager på trendture til
New York og Paris, og der udvælges temaer, farver og stemninger. Designteamet arbejder på
kollektionen på kontoret.

I efteråret 2005 var hun på messe i Quangshou for at lede efter en ny leverandør, som
kunne producere rundstrikkede toppe. Hun fandt Rare Jades stand, og hun fremviste 2 af
Rosemundes styles, RO 10toppen (Rosemundes top nr. 1) og RO 25, morfarblusen, og
spurgte dem, om de var i stand til at producere dem. Herefter fremviste Rare Jade 10
forskellige styles fra sit sortiment, og hun udvalgte på stedet 45 af dem og talte med David
Luo og Lucy om priser for produktion mv. De styles, som Rare Jade fremviste, var i 100 %
silke, hvilket hun ikke kunne lide, så hun bad dem ændre stoffet til 70 % silke og 30 %
bomuld. Prisen var næsten den samme, men udtrykket et helt andet. Derudover bad hun
Rare Jade ændre størrelserne til danske mål. Hun rettede også halsudskæringerne og bad
dem gøre toppen kortere. Hun fik fremsendt prototyper, som hun med det samme bestilte en
produktion af. Toppene kom på lager den 10. februar 2006, og produktionen var solgt 14
dage efter, at de havde fået den hjem. Den blev vist på modemessen i Bella Centret i januar
2006 og forud herfor for storkunder.

På denne messe i Bella Centret bemærkede hun, at Style Butler var flyttet fra
accessorieshallen, hvor Style Butler tidligere havde solgt brocher og hårspænder, til
hovedhallen. Hun gik derfor hen for at se, hvad Style Butler lavede, det er det, man gør på
messer, men hun blev straks bedt om at gå. Hun blev helt chokeret, idet Pernille Leschly
Halle beskyldte hende for at have kopieret Style Butlers top. Pernille Leschly Halle sagde, at
de havde samme leverandør i Kina. Hun afviste at have kopieret noget og sagde, at hun i
givet fald var uvidende om, at det ikke var hendes helt egne produkter, hun fik lavet i Kina.


- 14 -

Da Rosemunde ikke har interesse i at kopiere andres designs, redesignede hun
toppen. Den første sending var da allerede kommet den 10. februar 2006, og hun ændrede
blonden på det næste parti, ligesom hun ændrede på målskemaet.

Rosemunde har lavet toppe i rundstrik og rib siden 2004 og begyndte at lave
silketoppe i 2005. Deres bestseller på dette tidspunkt var RO 25, morfarblusen, og det var
naturligt at lave noget i tråd dermed. Hun kan ikke selv tegne, men kan sige, hvordan hun
vil have, at tingene skal se ud, og designerne lavede tegningerne og målskemaerne efter
hendes beskrivelser. Produkterne er designet af Maj Christoffersen og hende selv.
Målskemaet til top nr. 1 har Maj Christoffersen lavet. Bredderne på rørene er standard,
uanset hvor man får tøjet produceret, idet maskinerne er konstrueret til at producere i disse
bredder. Det må være et rent tilfælde, at Maj Christoffersen i sit målskema har anvendt
samme bogstavbetegnelser som dem, der er anvendt i Style Butlers målskema.

Hun havde ikke kendskab til de Style Butlerprodukter, som sagen angår, da hun gik i
gang med at designe og producere Rosemundes produkter i Kina.

Forhandlerne kan let adskille Style Butlers og Rosemundes varer. Alle varerne er
tydeligt mærket, og forbrugerne er mærkebevidste og kan kende forskel.

Missya ejes af Wonderwear, som har været kunde hos Rosemunde siden 2005. Hun
måtte sende et brev om at ophøre med salg af en efterligning af hendes top nr. 1 til Missya
A/S den 15. januar 2007 efter råd fra sin advokat. Det undrede hende at Wonderwear, som
har været kunde hos Rosemunde, pludselig solgte en top, der lignede Rosemundes så meget.

Rosemunde har haft Style Butler i et og to ord registreret på Google. Den ansvarlige
har fået en reprimande, og addwordet er fjernet. Det havde ingen betydning overhovedet.
Der har kun været 93 klik på addwordet, men 12.000 på Rosemunde. Hun ved ikke, hvornår
Style Butler blev brugt som link til Rosemundes hjemmeside.

Hun har mødt David Luo flere gange både face to face og på mail, og hun
kommunikerer med ham på engelsk. Alle dokumenter med Rare Jade, som de fortsat
handler med, er underskrevet med de engelske navne.

På Rosemundes top nr. 1 var blonden den samme som på Style Butlers top nr. 1, idet
det var denne blonde, som Rare Jade havde tilbudt hende under mødet i Quangshou. Hun er
ikke enig i, at de andre blonder ligner hinanden.


- 15 -


Hun ønskede ikke at besvare på spørgsmål om Rosemundes omsætning i 20052007,
som er en forretningshemmelighed.

Peter Christian Høyer har forklaret, at han er direktør i Wonderwear, som ejer Missya, til hvis
bestyrelse han er suppleant. De designer deres styles og får dem produceret gennem Hong
Kongagenter på fabrikker i Kina og skaffer på den måde varer til en kæde på 60 butikker.
De sælger Style Butlers top nr. 1 under private label, hvilket de har licens til fra Style Butler.
De har solgt den ad to omgange. Første gang var i begyndelsen af sommeren 2006, hvor de
købte et parti af Style Butlers toppe, som blev en mægtig salgssucces. Anden gang var i
efteråret 2006, hvor de tog de kontakt til Style Butler og fik toppen produceret under Missyas
brand, og den produceres og sælges fortløbende.

Brevet af 15. januar 2007 fra Rosemundes advokat vedrørte denne top. Rosemunde var
en af Wonderwears leverandører, og de har for vane at have et godt forhold til deres
leverandører. De tog det derfor op på et bestyrelsesmøde og blev enige om, at
bestyrelsesformanden kontaktede Rosemundes advokat og forklarede, at det var private
label, og at de måtte rette henvendelse til Style Butler. De bekræftede i en kort email denne
samtale og hørte aldrig mere. Af Rosemundes produkter solgte de primært nattøj og
homewear, men i lyset af sagen har de droslet salget heraf ned. Style Butlers produkter er en
anelse bedre i materialekvaliteten og en anelse dyrere end Rosemundes. Prisen betyder
meget for salget.
De får produceret toppen i 70 % silke og 30 % bomuld, fordi det er billigere end ren
silke som Style Butlers eget produkt.

Parternes synspunkter

Style Butlers advokat har gjort gældende, at Style Butler havde lagt et stort design og
udviklingsarbejde i sine toppe, hvilket fremgår af den fremlagte korrespondance. Det var
noget nyt i Danmark med en sømløs top med bølgesøm forneden, som ikke var
gennemsigtig og skinnende, og som kunne anvendes som sin yderbeklædning. Disse toppe
havde sådant særpræg og nyhedsværdi, at de var beskyttet mod efterligning efter
designforordningen eller i hvert fald efter markedsføringsloven, hvilket understøttes af


- 16 -

vidnet Peter Christian Høyers forklaring. Det samme gælder de øvrige styles, som sagen
angår.
Det er ikke dokumenteret, at de andre toppe på markedet, som Rosemunde har
forevist eller fremlagt under sagen, er markedsført, inden Style Butler offentliggjorde sine
designs, og det må lægges til grund, at alle disse toppe omvendt er blevet inspireret af Style
Butlers toppe. Style Butlers toppe mv. opfylder adskillelseskravet og har individuel karakter
og er derfor beskyttet som uregistrerede EFdesigns eller i hvert fald beskyttet mod
Rosemundes nærgående efterligninger efter markedsføringsloven.
Rosemundes styles fremtræder som slaviske efterligninger af Style Butlers.

Den top, som Rare Jade fremviste for Rosemunde, adskilte sig afgørende fra Rare Jades
øvrige produkter, og det må derfor have formodningen imod sig, at Rare Jade selv skulle
have udviklet den. Rosemunde burde derfor have undersøgt, om toppen var solgt til andre.
Under alle omstændigheder blev Rosemunde bragt i ond tro, da Katrine Ørsted besøgte
Style Butlers stand på messen i Bella Centret i februar 2006, eller i hvert fald, da Rosemunde
modtog brev herom fra Style Butlers advokat i marts 2006. Det kan ikke betragtes som nogen
tilfældighed, at Rosemunde kort tid senere markedsfører en cardigan magen til Style Butlers,
blot med blonden sat omvendt på, idet der er tale om en tilstræbt forskel, som ikke bringer
cardiganen uden for det retsstridige område.

Rosemunde har markedsført sin top efter at have oplyst, at den var taget af markedet,
og er fortsat med at anvende Rare Jade efter at være blevet opmærksom på efterligningen og
har derfor handlet forsætligt eller i hvert fald groft uagtsomt. Derfor bør Rosemunde
forbydes at markedsføre toppen og pålægges at tilbagekalde toppen fra forhandlere med
henblik på udlevering til destruktion. Herudover må Rosemunde tilpligtes at betale
vederlag og erstatning for de skete designkrænkelser samt for krænkelser i henhold til
markedsføringsloven.

Betingelserne for forbud mod fortsat varemærkekrænkelse er opfyldt, uanset at
Rosemunde måtte være ophørt med at anvende Style Butlers varemærke som addword og
link, idet der ikke er givet Style Butler nogen praktisk sikkerhed mod fortsat krænkelse.

Rosemundes advokat har gjort gældende, at Style Butlers produkter hverken har nyhedsværdi
eller individuel karakter. Inden Style Butler offentliggjorde sine produkter, fandtes der


- 17 -

allerede en række ganske tilsvarende designs på markedet, herunder bl.a. toppen fra
Oscalito.
For at være beskyttet som et uregistreret EF design skal den første offentliggørelse ske
inden for Fællesskabet. Da Style Butler første gang offentliggjorde blusen, cardiganen og
morfarblusen på en messe i Hong Kong, kan Style Butler først opnå beskyttelse heraf som
EFdesigns efter indlevering af ansøgning til OHIM om registrering heraf. Retten til de
øvrige styles tilhører designeren, og det fremgår af sagen, at de er blevet til i samarbejde
mellem Rare Jade og Style Butler, ligesom Oscalito toppen lå til grund for processen, således
at Style Butlers top ikke havde nogen nyhedsværdi. I det omfang der overhovedet foreligger
et design i forordningens forstand, er det således ikke Style Butler, der er designeren.
Rosemunde må således frifindes for overtrædelse af designloven.
Også beskyttelse efter markedsføringsloven kræver særpræg, hvilket Style Butlers
styles ikke har. Der er hverken dokumenteret originalitet, markedsposition eller lignende, og
Style Butlers produkter må anses for almindelige modevarer med ringe særpræg, hvis
originalitet ikke er dokumenteret, og som højst er beskyttet mod slaviske efterligninger.
Rosemundes produkter adskiller sig fra Style Butlers, ikke kun i materialer og længder, men
tillige i mindre detaljer. F.eks. har Rosemundes cashmere hættetrøje udvendige syninger,
hvilket giver et helt andet udtryk end Style Butlers trøje. Rosemundes cardigan har ligeledes
blonde hele vejen rundt og har derfor ligeledes et helt andet udtryk.
Rosemunde har på ingen måde søgt at snylte på Style Butler i sin markedsføring.
Forbrugerne har betydeligt kendskab til Rosemundes mærker og produkter, hvorfor der ikke
er risiko for forveksling.
Rosemunde har taget bekræftende til genmæle overfor krænkelsen af varemærket.
Rosemunde havde ikke tilsigtet en krænkelse, men havde en misforstået tillid til en
medarbejder, som imidlertid nu er blevet irettesat. Rosemunde har rettet for sig, og der er
derfor ikke grundlag for noget forbud. Style Butler har i øvrigt ikke dokumenteret, at netop
Rosemundes produkter og ikke alle de øvrige produkter af lignende karakter på markedet,
har påført Style Butler tab.


Sø og Handelsrettens afgørelse


- 18 -


Det lægges ved afgørelsen i overensstemmelse med Pernille Leschly Halles forklaring til
grund, at Style Butlers toppe, bluser, trøjer og cardigans blev til, efter at Pernille Leschly
Halle under et besøg på en messe i Quangshou var kommet i forbindelse med Rare Jade, der
gennem underleverandører bl.a. fremstiller rundstrikkede toppe med påsyede blonder til
andre aftagere, herunder den franske stormagasinkæde Galleries Lafayette.
Retten bemærker herved, at toppe med blonder ikke er noget nyt produkt, men
tværtimod har været kendt i mange år på andre dele af det europæiske marked, ligesom det
er ubestridt, at der i Kina findes andre end Rare Jade, der leverer rundstrikkede toppe med
blonder.

Det lægges endvidere i overensstemmelse med Pernille Leschly Halles forklaring til
grund, at hun i forlængelse af mødet med Rare Jade på messen i Quangshou sendte
tegninger og målskemaer til Rare Jade tillige med visse anvisninger vedrørende
materialerne, der dog ikke havde karakter af egentlige tekniske specifikationer, for eksempel
tykkelse, vægt og tæthed af de anvendte garner, og at Rare Jade fremviste Style Butlers styles
i Hong Kong i januar 2005.
Endvidere lægges det i overensstemmelse med Katrine Ørsteds forklaring til grund, at
Rosemundes styles er blevet til ved, at Rare Jade under hendes besøg på Quangshou messen
foreviste hende et antal styles, hvoraf hun udvalgte nogle, som hun bearbejdede nærmere,
bl.a. ved at ændre materialevalget og ved at ændre designet på forskellig måde i forhold til
de styles, som Rare Jade foreviste.

Retten finder det, også efter en gennemgang af andre toppe med blonder, som har
været forevist retten, herunder fra det italienske firma Oscalito, hvorfra Style Butler efter
direktør Pernille Leschly Halles forklaring foreviste en top for Rare Jade i forbindelse med
produktionen af Style Butlers toppe, ikke godtgjort, at de omhandlede styles har en sådan
nyhedsværdi og er udtryk for en sådan selvstændig designindsats, at de er beskyttede som
uregistrerede designs efter designforordningens artikel 11, jf. artikel 4.
Style Butlers toppe, bluser, trøjer og cardigans har således ligesom også Rosemundes
toppe, bluser, trøjer og cardigans betydelig lighed med andre tilsvarende produkter på
markedet.


- 19 -

Retten finder det på denne baggrund ikke godtgjort, at Style Butlers produkter i
forhold til de andre tilsvarende produkter på markedet har et sådant særpræg og er
resultatet af en sådan selvstændig indsats, at de er til hinder for Rosemundes markedsføring
af de produkter, som sagen angår. Det bemærkes i den forbindelse, at de omhandlede styles
fra Rosemunde har betydelig lighed med Style Butlers styles, men at de dog også på en
række punkter adskiller sig herfra.

Rosemunde frifindes herefter for Style Butlers påstande 15.
Rosemunde har taget bekræftende til genmæle over for påstand 6, der derfor tages til følge
tillige med påstand 7, idet det forhold, at Rosemunde ikke længere bruger de pågældende
addwords og links, ikke i sig selv under de foreliggende omstændigheder er til hinder for
det begærede forbud.
Efter de oplysninger, der er forelagt for retten, navnlig Katrine Ørsteds forklaring, der
ikke er modsagt under sagen, har Style Butler ikke dokumenteret noget tab ved
varemærkekrænkelsen, og der findes derfor ikke grundlag for at fastsætte noget vederlag
eller erstatning i anledning heraf. Rosemunde frifindes herefter for påstand 8.

Efter sagens resultat og varighed skal Style Butler betale 40.000,00 kr. i
sagsomkostninger til dækning af Rosemundes udgift til advokat.


T H I K E N D E S F O R R E T

Rosemunde ApS tilpligtes at anerkende at have været uberettiget i at anvende STYLEBUTLER som søgeord og keyword på søgemaskinen Google og som link til Rosemundes ApS' hjemmeside www.rosemunde.dk. Rosemunde ApS forbydes at gøre erhvervsmæssig brug af STYLEBUTLER og STYLE BUTLER for den af Rosemunde ApS drevne virksomhed.
I øvrigt frifindes Rosemunde ApS.

Style Butler Copenhagen ApS skal inden 14 dage til Rosemunde ApS betale 40.000,00 kr. i sagsomkostninger. 


Jette Gemzøe
Michael B. Elmer
Lisbet Friis
(retsformand) 

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»