Daniel - Stort mødelokale 2

Designforordningen - Belsac - Montana

Resumé

Inter Leathers pungmodel krænkede ikke Poul Hansen Lædervarers pungmodel i henhold til ophavsretsloven, designforordningen og markedsføringsloven.

Dom i sagen V-123-08


Poul Hansen Lædervarer ApS
(advokat Anders Skov)

mod

Inter Leather A/S
(advokat Kolja Staunstrup)

Indledning
Sagens spørgsmål er, om sagsøgte, Inter Leather A/S (herefter Inter Leather) ved at markedsføre en pungmodel 160266 af mærket Montana (herefter model 160266) har krænket sagsøgeren Poul Hansens Lædervarer ApS' (herefter Poul Hansen Lædervarer) rettigheder i henhold til ophavsretsloven, designforordningen og markedsføringsloven til en pungmodel 7333 af mærket Belsac (herefter model 7333).

Påstande

Poul Hansen Lædervarer har nedlagt påstand om, at Inter Leather tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at lade producere, markedsføre og distribuere den i bilag 4 afbildede pung, model 160226, og at Inter Leather tilpligtes til Poul Hansen Lædervarer at betale 100.000 kr. med procesrente fra sagens anlæg den 18. december 2008.

Inter Leather har påstået frifindelse.

Oplysningerne i sagen
Poul Hansen Lædervarers model 7333 mærket "belsac" der markedsføres i brunt læder ser således ud:


- 3 -


- 4 -
Poul Hansen Lædervarer har oplyst, at model 7333 er udviklet af Camilla Dalager i septem-
ber 2006, og har fremlagt følgende designoplæg:
- 5 -

- 6 -


Der er fremlagt side 15 fra Poul Hansen Lædervarers produktkatalog, benævnt Bel Sac Wallets, 7400 Group, hvor bl.a. ses model 7415 og 7416, begge med lige frontklap. Med buet frontklap ses model 7410.

Poul Hansen Lædervarer har oplyst, at model 7333 blev markedsført første gang i Danmark i november/december 2006 på rejsemesser. Pungen ses annonceret som en del af et julegavesæt til brug for rejseudstillinger 5 steder i Danmark.

Pungmodellen er med i Poul Hansen Lædervarers forårs-/sommerkatalog "CATALOGUE belzac", på side 12. Kataloget udkommer i januar. Modellen ses endvidere blandt en række andre modeller på en udskrift fra Poul Hansen Lædervarers hjemmeside. Udskriften er dateret den 2. december 2008.

Inter Leathers pung, model 160226, der markedsføres i brunt og sort, ser således ud:

- 8 -

 

- 9 -

På det øverste billede (side 8) mangler det lille vedhæng, som findes på modellens lynlås, og som ses på det sidste billede.

Inter Leather har oplyst, at model 160226 er udviklet i samarbejde med den indiske producent, "Balaji Leather Creation", hvis ejer, Amatibh Singh, har udarbejdet en erklæring af 29. oktober 2008 til brug for sagen Erklæringen der er stilet til "Ms Anni", som er indkøber hos Inter Leather, er sålydende:

"You are aware that we are 20 years in this business of making wallets and my sample department is constantly offering you new models.

Pls note that you should have no confusion of the fact that the subject styles (160226 + 160227) were a result of our regular developmental process in our sampling department which you are well aware is very innovative. Pls note that we also buy from the various shops in China several models and try to work on them and modify them according to the requirements of our customers.

If you remember correctly firstly we have developed two models 160214 & 160215 for you in 2005 and they are very similar to the subject models. Then we had a style called1600/04 from our Scottish customer in the year 2006 and looked very similar to 160226 + 160227.

Then alongwith 1600/04 and the earlier models 160214 & 160215, we worked and also took your suggestion and then modified a bit to arrive at 160226 & 160227 in the later part of 2006 both for you and my Scottish customer.

Hence these two models 160226 & 160227 were just our research work alongwith your certain suggestions like making the flap a bit smaller or adding one more credit card slots from your side.

Pls do not hesitate to get back to us with any further clarifications if required and pls also look at the pictures of 1600/04 and 160214 & 160215. And also look at our style (INT 2800) from where we have copied the flap ..."

Den i erklæringen omtalte model 1600/04 ser således ud:

 

- 11 -


Inter Leather har markedsført model 160226 siden starten af 2008.

Inter Leather har udarbejdet et bilag med 20 punkter, hvor parternes pungmodeller efter Inter Leathers opfattelse adskiller sig fra hinanden. Blandt disse er, at de på begge punge centralt placerede logoer på pungenes forside, belsac og Montana, afviger markant fra hinan-den, at model 160226 markedsføres i en anden skindtype end model 7333, at model 160226 har Inter Leather logo placeret indvendigt på frontklappen, at formen på de rundende frontklapper er forskellig, at hjørnerne på model 160222 er mere firkantede end på model 7333, at lynlåsskyderen på forreste møntrum afviger de to punge imellem, at lynlåsskyderen på møntrummet på bagsiden afviger de to punge imellem at model 160226's mobiltelefonrum udgøres af et net med læderkant uden lynlås, at det indvendige stofbetræk er sort i model 7333, mens det er gråt i model 160226, og at Montana-logoet er tydeligt placeret en række steder indvendigt i model 160226, mens Belsacs logo findes færre steder og i øvrigt er næsten usynligt i model 7333.

Der er fremlagt en lang række fotos af punge i Inter Leathers produktsortiment, herunder modellerne 160227, 160214, 160215, 160056. 160075, 351, 352, 354, 355, 356, 208, 268, 470, 738159, 738191, 60056 og 799144, hvoraf en stor del ses med buet frontklap og flere med indbygget kreditkortholder.

Inter Leather har oplyst, at modellerne 160214 og 160215 kom på markedet i 2007, og at disse modeller er udviklet på baggrund af model IN350/06, hvoraf der er fremlagt nogle fotos. Modellen ser således ud:

- 13 -

 

- 14 -

Inter Leather har særligt henvist til model 356, som Inter Leather anfører har den samme afrundede frontklap som modellen 160226, hvilket Poul Hansen Lædervarer ikke er enig i.
Model 356 kom på markedet i 1990/91. Model 356 ser således ud:


Model 738191 kom på markedet i 1999.

Model 160075 med integreret kreditkortholder blev efter Inter Leathers oplysninger udviklet i 2003 og ubestridt markedsført i 2004.

Model 738159 med indbygget kreditkortholder (foto fremlagt) blev ubestridt udviklet i 2001 og solgt første gang i foråret 2002. Inter Leather har fremlagt fotos af yderligere to pungmodeller med indbygget kreditkortholder (model160056 og model 799144). Dele af Inter Leathers produktsortiment er yderligere illustreret ved udskrifter af Inter Leathers hjemmeside.

Andre producenter
Der er fremlagt fotos af en række punge med frontklap fra andre producenter (Adax, Claudio Ferrici, Hansson, Crinkles) og bl a en pung af mærket "Stephanie" med rundet frontklap. En del af disse punge er forevist i retten. Der er særligt henvist til en udskrift fra firmaet Hanssons hjemmeside, dateret den 10. juni 2009, vedr. pung af mærket mrk. TEXAS med rundet frontklap og centralt placeret logo.

Øvrige omstændigheder
Ved brev af 18. september 2008 rettede Poul Hansen Lædervarer henvendelse til Inter Leather vedr "plagiat af Belsac pung Model 7333" og henviste til at Inter Leathers model 160226, som man havde indkøbt i en butik for 249,- kr "på alle relevante områder" fremstår som en "direkte og slavisk kopi" af model 8333 hvorfor Inter Leather blev anmodet om straks at indstille salg mv. af pungen og trække den tilbage fra markedet.

I et brev af 6. oktober 2008 afviste Inter Leather, at der var tale om en krænkelse af Poul Hansen Lædervarers rettigheder.

Poul Hansen Lædervarers interne kostpris på model 7333 er 64,65 kr., og videresalgsprisen 160,- kr. ekskl. moms. Inter Leathers indkøbspris vedr. model 160224 er 37,14 kr. og videresalgsprisen 75,74 kr. Beløbene er ubestridte.

Forklaringer
Poul Hansen har forklaret, at han er administrerende direktør og medejer af Poul Hansen Lædervarer, som driver virksomhed med salg af bl.a. punge og tasker. Han har 35 år i branchen bag sig. Model 7333 er udviklet af Camilla Dalager i 2006. Det fandtes ikke på markedet i forvejen, at der i pungen var plads til mobiltelefon og penge samtidig. Sammen med designet er modellen derfor unik. Firmaet er ikke lagerførende. Produkterne sælgers til lædervarehandlere, primært stormagasiner. Pungene markedsføres på messer. De første salg skete i oktober 2006. Pungen var først hjemme i februar 2007. Firmaet har givetvis haft andre punge på markedet med afrundede frontklapper. De overvejede ikke at søge designet registreret.

Sidst de prøvede dette, var for 20-30 år siden. Det var bekosteligt og hjalp ikke noget, og det ville det heller ikke gøre denne gang. De har omkring 300 modeller på markedet, og de kan ikke produktbeskytte alle disse. De har solgt et par tusinde styk af model 7333. Han kan ikke sige det mere præcist.

Vidnet, der har personligt kendskab til Inter Leathers direktør, Gert Axelsen, blev i september 2008 af en af sine sælgere gjort opmærksom på, at Inter Leather solgte "Montana"-pungen, model 160226, som gik lige lovlig tæt på deres egen model 7333. En række detaljer er identiske.

Poul Hansen Lædervarer har ikke foretaget sig noget i forhold til Hansson-pungen af mærke TEXAS, men agter at gøre det efter denne sag. De må tage en sag ad gangen.

Ved udvikling af nye modeller til markedet inspireres man af hinanden. Man kender hinanden i branchen, som er en af Danmarks mindste.

Gert Axelsen har forklaret, at han er administrerende direktør i Inter Leather, som han også ejer. Inter Leather blev startet i 1957 og har siden da solgt tegnebøger. De er 10 i virksomheden. Inter Leather er en af de store spillere på markedet. Der findes vel 15. ­ 20.000 pungmodeller, og de sælger og markedsfører selv ca. 600, men har kun en meget lille egenproduk-
tion. Inter Leathers kunder er Salling, Magasin, Neye mv. De har også individuelt salg, f.eks. til Novo Nordisk.

Vidnet kender Poul Hansens virksomhed og også Poul Hansen selv. Man kender hinanden i branchen.

Pungmodeller ligner generelt hinanden, hvilket skyldes, at de produceres i samme råvarer, at brancheaktørerne holder samme brancheblade, og at besøger samme udstillinger mv.

Mange detaljer går derfor igen, og nye modeller udvikles på grundlag af eksisterende modeller. Model 160226 er ikke udviklet med kendskab til Poul Hansen Lædervarers model 7333 og har derfor ikke denne model som forbillede. Inter Leather har ikke behov for at føre modeller, som andre har i forvejen.

I april 2006 sendte Inter Leathers indiske leverandør en prøve på model IN 360/06, som er næsten identisk med model 160215. Denne sidstnævnte model kom først hjem ca. et år senere. Dette skyldtes det forhold, at Inter Leathers tidligere indkøber stop-pede i april som følge af familiens flytning til Fjernøsten. Den nye indkøber, Anni Skov Henriksen, der kom fra tekstilbranchen, startede i maj og skulle lige sættes ind i tingene. Hun er i kontakt med leverandøren hver dag og besøgte denne alene i novem-ber 2006. Model 160226 blev udviklet i løbet af 2006, men blev først indkøbt i december 2007. Inter Leather havde endre punge på markedet, der solgte godt. Inter Leather har 2-4 andre pungmodeller, der er næsten identiske med denne.

Samarbejdet med den indiske leverandør er meget tæt og har stået på i en længere årrække.

Når varen tages hjem, aner de ikke, om den kan sælges. De må bestille de modeller, de tror på. Fordelen er, at de kan levere, næsten straks efter bestillingen er indgået. Inter Leather har jævnligt produkter liggende gennem f.eks. 3 år, før de kommer på markedet.

Vidnet blev først opmærksom på Poul Hansen Lædervarers pungmodel 7333 i september 2008, da der kom et brev fra Poul Hansen Lædervarers advokat. Pungene sælges jo på lukkede messer, og vidnet kan derfor ikke vide, hvad der kommer frem året efter. Man kender derfor først konkurrenterne nye produkter, når de ligger i butikkerne.

Inter Leather sætter aldrig lynlås i bagved, da den ridser mobiltelefonen, og Inter Leather har altid gænge i pungene og endvidere altid net inden i.

Inter Leather markedsfører ikke længere model 160226, men leverer, såfremt der forespørges på modelnummeret. Inter Leather har siden advokatens brev solgt ca. 250 stk., svarende til lagerbeholdningen. Pungen har ikke været nogen stor sællert. De faste omkostninger er 35,7 %.

Produkterne vist i Neye-kataloget, bilag M, er, bortset fra raflebægeret, alle Inter Leatherprodukter. Den viste pung er fra 1970'erne

Bilaget "Montana collection" bilag O er markedsføringsmateriale fra Inter Leather fra før 1999.

Med hensyn til de fremlagte eksempler på punge fra andre producenter forklarede vidnet, at der findes masser af tilsvarende produkter. Der er i hvert fald 10 leverandører med identiske produkter.

Inter Leather har solgt "Montana"-punge i mere end 30 år og sælger stadig produkter, der er mere end 10-15 år gamle ­ fordi der står "Montana" på Inden i pungene står der "Inter Leather"

Det er vidnets opfattelse, at markedet vil falde sammen, hvis Inter Leather taber denne sag.

Camilla Dalager har forklaret, at hun er medejer af Poul Hansen Lædervarer og datter af Poul Hansen. Hun har en lang uddannelsesmæssig baggrund, også fra udlandet, og er bl.a. handelsuddannet. Hun arbejder med design og marketing hos Poul Hansen Lædervarer, og hun har designet den omtvistede pung model 7333. Designet er baseret på en tidligere model
7415, som igen indeholder elementer fra model 7416 fra 1970'erne Begge modeller var Poul Hansen Lædervarers egne modeller. Model 7415, der på det fremlagte materiale ses med lige frontklap, havde tidligere haft buet frontklap. Idéen til den buede frontklap stammede fra model 7410, som er fra omkring 2003. Kravet var, at den nye model skulle kunne rumme
mobiltelefonen, som man typisk har med sig i dag. Til brug blev højden på model 7333 reduceret. Rummene blev ikke bredere, men smallere.

Den udviklingstegning, som er fremlagt i sagen, er den endelige udgave. Hun kan dog ikke udelukke, at hun har en korrektion liggende. Hun mailede tegningen til leverandøren og fik efterfølgende en fysisk model tilsendt.

Når vidnet får en idé, tager det typisk en dag et udvikle den ­ også i dette tilfælde, hvor model 7333 blev tegnet færdig den 20. september 2006. Der fandtes ikke tilsvarende pungmodeller på markedet på dette tidspunkt. Pungen kunne leveres i foråret 2007, og den var på Poul Hansen Lædervarers hjemmeside i februar 2007.

Vidnet henter også inspiration fra andre pungmodeller, som hun ser på internettet og i fagblade, og også Poul Hansen Lædervarers egne taskekollektioner giver inspiration.

Amitabh Singh har på engelsk forklaret, at han er eneejer af det indiske firma, Balaji Leather Creation, der producerer punge til Inter Leather. Samarbejdet er meget tæt og har stået på gennem en årrække. Han eksporterer også til kunder i f.eks. Spanien, Italien Tyskland og Norge Inter Leather er dog hans "number one"-kunde.

Nye varer udvikles af et hold designere på freelance basis. Inspirationen kommer fra kundefeedback, kundekataloger, rejser mv.

Det er hans firma, der har udviklet Inter Leathers model 160226. Modellen blev udviklet med modellerne 160214 og 160215 som forbilleder. Disse modeller er fra ultimo 2005, og de blev sendt op til Inter Leather i 2006. Model 160226 endte med at have et mere feminint look end de to nævnte modeller. Frontklappen blev gjort mere smilende. En sådan mere smilende 
model forelå i oktober 2006. Også før modellerne 160214 og 160215 havde vidnets virksomhed en meget lignende model, også med plads til mobiltelefon.

Da Anni Skov Henriksen besøgte vidnets virksomhed i november 2006, var hun helt ny og under oplæring. Hun instruerede vidnet om, at pungen skulle have mere plads til kreditkort.

 

Vidnet så for første gang Poul Hansen Lædervarers pungmodel 7333 for et par dage siden.

Sådan en pung har vidnet haft i sit sortiment i mange år. Der er 80-90 modeller, som vidnets virksomhed ændrer frem og tilbage på til brug for det europæiske marked.

De første modeludgaver til kunden har vidnets eget nummer, f.eks. IN/350/06, som blev sendt frem til Inter Leather i april 2006. Den afsluttende model tilføjes kundens eget modelnummer. Undervejs kan modellen være blevet ændret 2-3 gange. Modellerne fremstilles altid i mindst 2 eksemplarer, hvoraf vidnet beholder det ene.

Når et modelnummer hos vidnet afsluttes med f.eks. /07, er det en angivelse af udviklingsåret for modellen. Når en model, som f.eks. model IN/350/06, er udviklet meget tæt op på et nyt år, kan modelangivelsen godt få det nye år som sluttal.

Et hurtigt blik på de to omtvistede pungmodeller viser, at modellerne ikke ser forskellige ud, bortset fra nogle små forskelle. Bagsiderne er forskellige. Der findes masser af lignende modeller på markedet.

Parternes argumenter
Poul Hansen Lædervarer har anført, at model 7333 blev designet af Camilla Dalager i september 2006. Modellen var herefter at finde på rejseudstillinger i oktober/november, den var med i forårs- sommerkataloget, der forelå i januar 2007, og den kunne ses på Poul Hansen Lædervarers hjemmeside i februar 2007. Markedsføringstidspunktet kan på denne baggrund fastsættes til senest januar 2007.

En grundlæggende betingelse for at opnå eneretsbeskyttelse er, at produktet er nyt. Denne betingelse er opfyldt. Inter Leather har ikke kunnet påvise, at der fandtes andre punge med de samme karakteristika. Materialet fra Inter Leather er udateret. Inter Leathers direktør estimerede, at der fandtes 15. ­ 20.000 pungmodeller på det danske marked, og alligevel er det ikke lykkedes at finde en eneste, heller ikke fra Inter Leathers eget sortiment, som afgørende minder om model 7333.

Med hensyn til spørgsmålet om beskyttelse efter ophavsretsloven bemærkes, at beskyttelsestidspunktet er september 2006, hvor modellen blev frembragt. Modellen, der er udviklet ved Camilla Dalagers selvstændigt skabende indsats, har værkshøjde med æstetiske kvaliteter udover den tekniske funktion. Kravene til ophavsretlig beskyttelse er ikke store, men beskyttelsen er snæver.

Model 7333 er endvidere beskyttet som uregistreret EF-design, jf. designforordningens art 5, der opererer med et snævert nyhedskrav, smh. designlovens § 3. Betingelserne er opfyldt, hvis designet er af en vis individuel karakter og efter en helhedsbedømmelse ikke er identisk med tidligere designs. Ved vurderingen skal der tages hensyn til designerens frihedsgrad.

Beskyttelse efter markedsføringsloven forudsætter et vist særpræg og en vis selvstændig indsats ved frembringelsen. Disse betingelser er opfyldt, og det gøres gældende, at model 7333 har markedsføringsretlig beskyttelse, såfremt retten ikke måtte finde, at modellen er beskyttet efter ophavsretsloven eller designloven.

Vidnet Amitabh Singhs forklaring og vidnets erklæring af 29. oktober 2008 kan kun tillægges meget begrænset betydning. Der består et betydeligt interessefællesskab mellem vidnet og Inter Leather som er vidnets "number one"-kunde. Inter Leather har ikke bevist en udviklingsgang, hvor modellerne går frem og tilbage mellem producenten og Inter Leather. Den eneste dokumentation er "Purchase Order" dateret den 12 december 2007 hvilket ikke peger på, at der er sket udvikling af modellen i 2006. Med hensyn til de pungmodeller fra Inter Leathers eget sortiment, som Inter Leather har henvist til, bemærkes, at materialet enten er udateret eller senere end model 7333, eller også er de uden relevans for sagen.

Modellerne 160215 og 160215 er indvendigt helt anderledes indrettet end model 160226, og modellerne 354, 355, 356 og IN 350/06 giver et helt andet indtryk end model 160226.

Ved vurderingen af den ophavsretlige krænkelse skal der foretages en konkret lighedsbedømmelse. De omtvistede pungmodeller har mange lighedspunkter og fremstår identiske.

Forskellene er ubetydelige. Inter Leather har med fremlæggelse af en række øvrige pungmodeller illustreret, at det er muligt at differentiere sig. Det må anses for usandsynligt, at Inter Leather har kunnet kreere en pung, der ligner model 7333 så meget uden kendskab til denne model. Model 7333 er endvidere beskyttet mod kopiering efter designforordningen art 19, stk. 2. Om forvekslelighedsvurderingen henvises til det, der er anført vedr. ophavsretsloven, hvilket også gør sig gældende vedr. markedsføringsloven, der som selvstændigt krav har, at der foreligger et minimum af selvstændig indsats. Dette krav er opfyldt.

En ophavsretlig og designretlig krænkelse kræver, for at erstatningsansvar kan komme på tale, at der foreligger forsæt eller uagtsomhed. Denne betingelse er klart opfyldt. Inter Leathers pung kan ikke tænkes produceret uden kendskab til model 7333, der blev markedsført i januar 2007. Man søger i branchen, som Gert Axelsen forklarede, i vidt omfang inspiration hos hinanden. Den 18. september 2008 skrev Poul Hansen Lædervarer til Inter Leather, og fra den dag må der under alle omstændigheder forelægge ond tro.

Poul Hansens Lædervarers vederlagskrav må tage udgangspunkt i en licenssats på 10 %. Ved udmålingen af erstatningskravet må det tages i betragtning, at pungene er fuldstændig substituerbare. Ved salg af model 7333 var fortjenesten 95,35 kr. pr. pung. Fortjenesten ved Inter Leathers salg af model 160266 var 40,65 kr. pr. pung. Inter Leather havde pr. 23. oktober 2009 solgt 1288 punge. Efter 19. september 2008 solgte man omkring 250 punge. Poul Hansen Lædervarer har endvidere krav på erstatning for markedsforstyrrelse efter rettens skøn. Et vederlags- og erstatningskrav på 100.000 kr. er rigeligt begrundet i de nævnte oplysninger.

Inter Leather har anført, at Poul Hansen Lædervarer i sin procedure blot bestred alt, hvilket ikke er seriøst. Poul Hansens Lædervarers designoplæg svarer ikke præcist til model 7333, men minder mere om Inter Leathers gamle model 356. Inter Leather må frifindes, allerede fordi det ikke er godtgjort, at Poul Hansen Lædervarer var først på markedet med sin pungmodel.

Inter Leather har gjort meget for at illustrere, at Inter Leathers model 160226 er udviklet selvstændigt, hvilket ikke er usandsynligt. Der findes 15. ­ 20.000 pungmodeller på markedet, og det vil derfor være mærkeligt, hvis ingen af disse lignede hinanden. Producenterne henter deres inspiration fra samme kilder, messer, kataloger, internettet mv. Punge er modevarer.

Møbler og tekstiler har nogle af de samme karakteristika, og der henvises til Sø- og Handelsretsdommen af 21. april 2006 i sagen V-42-03 (Tvillum-Scanbirk), som er udtryk for det princip, at helt basale idéer ikke er beskyttet.

Det medgives, at Amitabh Singhs forklaring om produktnumrene var lidt upræcis, men der kan ikke herske skyggen af tvivl om, at han ved udviklingen af model 160266 ikke havde set model 7333 først. Model 356, som ubestridt er fra 1990'erne har samme buede frontklap og andre karakteristika til fælles med model 160226. Indvendig og udvendig lynlås ses på andre
modeller, og det er også tilfældet med indretning til kreditkort og plads til mobiltelefon, f.eks. model IN/350/06, der blev sendt til Inter Leather i april 2006. At Inter Leather ventede med at købe modellen hjem, skyldtes dels, at man havde modeller på markedet i forvejen, der solgte godt, og dels at der var kommet en helt ny indkøber hos Inter Leather. Men ingen kendte model 7333.

De enkeltelementer, som model 160266 består af, f.eks. lynlås bagpå, 3 lynlåsrum, kreditkortrum, mobiltelefonplads, buet frontklap, er alle nogle, som Inter Leather havde haft i andre og tidligere modeller.

Det eneste, som kunne diskuteres i sagen, er den buede frontklap, men den har Inter Leather jo ikke kopieret; den har man benyttet på forskellige modeller gennem mange år.

Model 7333 er ikke beskyttet efter ophavsretsloven. Der er ingen dokumentation for, at pungen har værkshøjde. Der har ikke været udmeldt syn og skøn, og der foreligger ingen sagkyndige erklæringer. Ophavsretlig beskyttelse er sjælden, når der er tale om modeprodukter.

Poul Hansen Lædervarer har bevisbyrden for at model 7333's design er nyt og individuelt, og uanset at Inter Leather allerede i svarskiftet bestred, at disse forhold var til stede, har Poul Hansen Lædervarer intet gjort for at belyse forholdene, men har blot lænet sig tilbage og håbet, at bevistvivl ville komme Inter Leather til skade. Men Poul Hansen Lædervarer kunne blot havde ladet designet registrere; dette ville have vendt bevisbyrden. Det forekommer klart, at modellens design ikke opfylder kravene til at være designbeskyttet.

Ved vurderingen af spørgsmålet om beskyttelse efter markedsføringsloven skal det erindres, at beskyttelse kun opnås, hvis produktet har et vist særpræg eller adskillelsesevne. Udviklingsindsatsen og markedsføringsindsatsen skal tages i betragtning. Det tog kun max en enkelt dag at udvikle pungmodellen, og Poul Hansen Lædervarer har intet gjort for at markedsføre den. Såfremt model 160266 forbydes, vil det have en ødelæggende effekt på markedet.

Hvis Sø- og Handelsretten ikke er enig i det anførte, gøres det under alle omstændigheder gældende, at beskyttelsesomfanget er snævert. Der er en lang række forskelle på parternes produkter. Forskellene er oplistet som 1 ­ 20 i bilag Æ.

Poul Hansen Lædervarer har ikke forsøgt at dokumentere et eventuelt afsætningstab og ej heller markedsforstyrrelse, hvorfor der ikke er grundlag for at udmåle nogen erstatning.


Sø- og Handelsrettens afgørelse
Det lægges efter bevisførelsen til grund, at der findes et meget betydeligt antal modeller på markedet for punge, som er modeartikler. De enkelte producenters udvikling af nye pungmodeller har, hvilket parterne er enige om, i vidt omfang fælles inspirationsmæssig baggrund, og allerede eksisterende modeller er ofte, som det også har været tilfældet i nærværende sag, direkte forbilleder for den nye model, hvis endelige udformning derved kommer til at fremstå som en videreudvikling i forhold til en tidligere model i ganske få proportionsog formgivningsmæssige detaljer.

De formgivningselementer, herunder den afrundede frontklap, som parternes pungmodeller er sammensat af, må anses for almindelige og basale og frit tilgængelige for den enkelte producent at benytte. Ingen af elementerne kan således anses for nye, og sammensætningen af disse kan ikke antages at give nogen af modellerne noget væsentligt særpræg.

 

Under de anførte omstændigheder er Poul Hansen Lædervarers pungmodel 7333 ikke beskyttet efter ophavsretsloven eller som uregistreret EF-design, og dens markedsføringsretlige beskyttelse, hvor tillige den beskedne udviklings- og markedsføringsind-sats må tages i betragtning, må anses for overordentlig snæver.

Pungmodellerne 160266 og 7333 adskiller sig fra hinanden, bl.a. ved at lædermaterialet er af forskellig kvalitet, at flere detaljer på pungenes bagsider er forskellige, at nogle ganske små detaljer på frontklapperne og pungenes forsider, når frontklapperne er åbnet, ikke er helt ens, at pungenes dimensioner ikke er helt de samme, at Inter Leather har eget logo trykt på front-klappens inderside, at model 160226 i modsætning til model 7333 markedsføres med lædersnip i lynlås, og mest markant at de centralt placerede og tydelige varemærker på frontklappernes forsider er forskellige ­ såvel i henseende til mærkernes orddel som figurmæssigt, hvor model 7333 fremtræder med seks fritstående små bogstaver i logotypes (belsac), mens model 160266 fremtræder med syv store bogstaver (MONTANA) i anden typografi, placeret inden for en karakteristisk ramme.

Under disse omstændigheder har Inter Leather, uanset om model 160266 er udformet med kendskab til model 7333, ikke overtrådt markedsføringsloven ved at markedsføre sin pungmodel 160226.

Som følge af det anførte frifindes Inter Leather.

Poul Hansen Lædervarer skal under hensyn til sagens udfald betale 30.000 kr. i sagsomkostninger til Inter Leather.

Thi kendes for ret:

Inter Leather A/S frifindes.

Inden 14 dage betaler Poul Hansen Lædervarer ApS til Inter Leather A/S 30.000 kr. i sagsomkostninger.

Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.

Claus Forum Petersen
Jette Gemzøe Lisbet Friis
(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»