Chanel - Louis Vuitton - oertrædelse af varemærkeloven

Resumé

Adressat på forsendelse fra Filippinerne indeholdende varemærkeforfalskede tasker, punge mv. af mærket Chanel og Louis Vuitton anset for at have overtrådt varemærkeloven og designloven og idømt erstatning.

Dom i sagen V-11-05


Chanel S.A.
(Advokat Hanne Weywardt)
og
Louis Vuitton Malletier S.A.
(Advokat Hanne Weywardt)

mod

Analiza Medgyesi
(Advokat Erik Korpela-Andersen)

afsagt sålydende

D O M:

Indledning og påstande:
Sagen vedrører ansvar og erstatning for import af varemærkeforfalskede tasker, punge m.v.

Sagsøgerne, Chanel S.A. og Louis Vuitton Malletier S.A. (herefter Chanel, henholdsvis Louis Vuitton), har nedlagt følgende påstande:

1. De af ToldSkat København den 15. december 2004 trufne beslutninger om suspension af frigivelse af produkter i sagerne 02/04-267-01198 og 02/04-267-01200 stadfæstes.

2. De under den af ToldSkat København foretagne suspension i sagerne 02/04-267-01198 og 02/04-267-01200 beslaglagte produkter afstås til statskassen til destruktion.

3. Analiza Medgyesi forbydes at producere, importere, sælge, markedsføre og/eller på anden måde overdrage eller disponere over produkter som bærer et eller flere af de af sagsøgerne registrerede varemærker, jf. bilag 1-2, uden at hidrøre fra sagsøgerne, og/eller bærer varemærker som er forvekslelige med de af sagsøgerne registrerede varemærker eller i øvrigt anvende de af sagsøgerne registrerede varemærker.

4. Analiza Medgyesi forbydes at producere, importere, sælge, markedsføre og/eller på anden måde overdrage eller disponere over produkter som bærer et eller flere af de af Louis Vuitton registrerede designs, jf. bilag 4, uden at hidrøre fra Louis Vuitton, og/eller bærer designs som er forvekslelige med de af Louis Vuitton registrerede designs eller i øvrigt at anvende de af Louis Vuitton registrerede designs.

5. Analiza Medgyesi skal betale 58.700 kr. i erstatning til Chanel med procesrente fra 12. januar 2005.

6. Analiza Medgyesi skal betale 157.400 kr. i erstatning til Louis Vuitton med procesrente fra 12. januar 2005.

Sagsøgte, Analiza Medgyesi, har taget bekræftende til genmæle over for sagsøgernes påstande 1-4. Hun har oplyst at hun ikke har kendskab til forsendelsen med de varemærkeforfalskede produkter. Hun har for så vidt angår påstandene 5 og 6 nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Sagens omstændigheder
Chanel er et fransk selskab grundlagt af Coco Chanel i begyndelsen af 1900-tallet. Chanel er i dag en verdensomspændende virksomhed der producerer, markedsfører og forhandler luksusprodukter inden for tasker og andre lædervarer, beklædning, parfume og kosmetik samt ure og smykker. De originale produkter inden for tasker og andre lædervarer hidrørende fra Chanel forhandles alene i butikker udpeget af Chanel med specialuddannet personale. Butikken "Birger Christensen", Østergade 38,

København, har eneforhandlingsretten til de skandinaviske lande af de originale produkter inden for bl.a. lædervarer med Chanels varemærke.

Louis Vuitton er et fransk selskab der siden 1954 har produceret og forhandlet luksusprodukter inden for tasker, kufferter, beklædning, parfume og kosmetik samt ure og smykker. Louis Vuitton indgår sammen med andre selskaber i en af verdens største koncerner inden for luksusbrands ved navn LVMH (Louis Vuitton Möet Hennessey). De originale produkter hidrørende fra Louis Vuitton forhandles udelukkende i butikker udpeget af Louis Vuitton med specialuddannet personale. I Danmark sælges Louis Vuittons produkter gennem en eneforhandler der har eksklusiv ret til at sælge og markedsføre Louis Vuittons produkter, Louis Vuitton Copenhagen, Østergade 18, København.

Analiza Medgyesi stammer fra Filippinerne, men er bosiddende i Danmark. Hun har i 9 år været gift med Morten Medgyesi.

Den 1. december 2004 modtog det internationale postcenter i Københavns Lufthavn, Kastrup, fire pakker fra Filippinerne. Pakkerne var adresseret til Analiza Medgyesi, Grønnevej 259, 9 D. 3, 2830 Virum. Pakkerne der indeholdt 94 varer, herunder bl.a. 58 tasker og punge m.v. med sagsøgernes varemærker, blev tilbageholdt af ToldSkat idet der var mistanke om at produkterne var varemærkeforfalskede. Efter anmodning fra sagsøgerne suspenderede ToldSkat frigivelsen af forsendelsen den 15. december 2004.

Ved breve af 16. december 2004 skrev sagsøgernes advokat til Analiza Medgyesi og tilbød hende en forligsmæssig løsning af sagerne.

Den 20. december 2004 skrev advokat Erik Korpela-Andersen på vegne Analiza Medgyesi bl.a. således til sagsøgernes advokat:

"Min klient har ikke importeret de omhandlede varer, som åbenbart er blevet fremsendt til min klient af nogle landsmænd, som min klient ikke kender.

Min klient kommer selv fra Filippinerne, og det er ikke ukendt, at landsmænd fra Filippinerne kan finde på at sende julegaver til distribution via herboende landsmænd.

Min klient har dog ikke tidligere modtaget sådanne forsendelser og er heller ikke i dette her tilfælde klar over indholdet.

Min klient tager derfor klart afstand fra de anførte forsendelser og kan derfor heller ikke anerkende at være Deres klient/er noget beløb skyldig."

Sagsøgerne opretholdt kravene hvorefter nærværende sag blev anlagt.

Sagen blev den 14. december 2005 berammet til domsforhandling den 23. marts 2006. Den 20. marts 2006 meddelte Analiza Medgyesis advokat at hans klient havde "måttet tage til Manila uden forvarsel som følge af en akut opstået situation", hvorfor hun ikke var i stand til at møde op til domsforhandlingen. Retten afslog at omberamme domsforhandlingen.

Under sagen har advokat Erik Korpela-Andersen anført følgende om sin klient i duplik af 8. maj 2005, i brev af 23. maj 2005, i processkrift I af 20. juli 2005 og i processkrift II af 19. september 2005:

Analiza Medgyesi stammer fra Manila. Hun kom til Danmark i oktober 1996. Hun er uddannet sygehjælper, men har været arbejdsløs siden marts 2004. Indtil da var hun ansat på et plejehjem. Hun har senest været i Filippinerne en uge i november 2004 for at få opereret sine tænder.

Under opholdet boede hun hos Angel Santos og Joey der er venner og bor i Makati City, Manila. Hun ved ikke, hvem der har sendt hende de pågældende pakker. Hun har ikke haft kontakt med sin mor, Nilda Francisco, siden hun var 2 år. Hendes far, Mario Poblete, døde i 1996 i USA.

Det er endvidere oplyst, at kulturen i Filippinerne er en anden end i Danmark. Hvis en filippiner har hjulpet en anden filippiner, er det skamfuldt at afslå en anmodning om at modtage nogle varer, såfremt den "modtagende" filippiner skylder den "afsendende" filippiner en tjeneste.

Analiza Medgyesi skylder imidlertid ikke nogen anden filippiner nogen tjeneste og kunne uanset hvad aldrig finde på at medvirke til import af kopivarer.

Af kontoudskrift for perioden 1. oktober 2004 til 31. december 2004 for Analiza Medgyesis bankkonto i Danske Bank fremgår bl.a. at der med bogføringsdato den 10. november 2004 blev indsat 5.000 kr. på kontoen vedrørende "Kundekort 4260 0111", at der med bogføringsdato den 16. november 2004 blev hævet 60 Euro fra kontoen vedrørende "Lenz August & Co Atm", svarende til 450,36 kr., og at der med bogføringsdatoen den 22. november 2004 blev hævet 15.000 filippinske pesos vedrørende "Bpi", svarende til 1.544,61 kr.

Om posteringerne har advokat Erik Korpela-Andersen i processkrift I af 20. juli 2005 og i processkrift II af 19. september 2005 oplyst at "indbetalingen på kr. 5.000,00 på/fra "kundekort 42600111" kommer fra sagsøgtes ægtefælle...", at de 60 Euro blev anvendt til mad og drikke mens Analiza Medgyesi befandt sig i transithallen i Frankfurt Lufthavn, at "Bpi... er sagsøgtes hævning i en kontantautomat i Manila.", og at beløbet på ca. 1.550 kr., blev brugt til "mad, drikke, is, sodavand m.v., - d.v.s. som almindelige lommepenge".

Under sagen har sagsøgerne gennemgået og forevist eksempler på de produkter der fandtes i de fire pakker til Analiza Medgyesi, samt gennemgået og forevist de tilsvarende originale produkter. Det fremgik heraf at produkterne i pakkerne til Analiza Medgyesi er lavet af andre og gennemgående billigere materialer end originalprodukterne, og at farvevalg og -sammensætning er anderledes end for originalprodukterne.

For så vidt angår Chanel, koster de originale produkter mellem 2.600 og 11.800 kr.

Forklaringer
Mette Nellemann Jensen har forklaret at hun er ansat som supervisor i Louis Vuittons danske datterselskab. Hun har arbejdet i selskabet i 10 år.

Louis Vuitton som virksomhed er kendt for luksusprodukter. Virksomheden stræber efter at opnå det perfekte håndværk, f.eks. forarbejdes kanvasset til tasker og punge på en særlig måde. Monogram-kanvasset er det mest kendetegnende ved Louis Vuittons produkter.

Når man køber en Louis Vuitton taske, køber man også den service der følger med. Man kan reklamere i alle 345 butikker i hele verden. Taskerne pakkes ind på en særlig måde, herunder i en stofpose og gaveæske.

De originale Louis Vuitton-produkter der svarer til produkterne der fandtes i forsendelsen til Analiza Medgyesi, koster mellem 2.400 og 21.900 kr. En flad, aflang taske som også var i forsendelsen, ligner dog nærmest en Louis Vuitton-krokodille-skindstaske, der koster omkring 60.000 kr. som original.

Der er forskellige prisniveauer på kopiprodukter. De foreliggende kopi-produkter vil nok kunne sælges for mellem ca. 500 og 3.000 kr. De falske Louis Vuitton-monogrammer sidder meget pænt lige, og syningerne er også rimeligt lige. Folk vil gerne give 1.000 kr. eller mere selv om der er tale om et kopiprodukt. Det er prisen for en drøm. De foreliggende kopi-produkter ville man kunne forsøge at sælge som originale produkter hvorfor de må antages at kunne sælges for en højere pris.

Mette N. Jensen støder ofte på kopiprodukter. Det kan f.eks. være kunder der har fået dem i gave, og i den tro at der er tale om ægte varer, gerne vil bytte eller få dem repareret hos Louis Vuitton. Det sker 2-3 gange om ugen. Der er helt sikkert en klar stigning i omfanget af kopivarer. Det ødelægger Louis Vuittons image fordi kvaliteten er en anden.
Man ser alle aldre gå med kopiprodukter.

Louis Vuitton giver aldrig licens.

Lars Kryger Nielsen har forklaret at han er fuldmægtig i Skattecenter Københavns særlige afdeling til behandling af sager om varemærkeforfalskning. Han har været i afdelingen siden december 2004. Afdelingens primære opgave er at bekæmpe indførsel af varer der er piratkopier. Der er seks medarbejdere i afdelingen der betjener hele københavnsområdet.

Det er meget forskelligt om der er anført afsender på kopiproduktforsendelser. Nogle forsendelser er næsten uden oplysninger, mens andre indeholder meget detaljerede afsenderoplysninger.

Når adressaterne får besked om at en pakke er tilbageholdt, reagerer de ofte f.eks. ved at ringe, men Lars Kryger Nielsen har ikke kunnet konstatere at der har været kontakt med Analiza Medgyesi i sagen.

Kopiprodukter er et stort og et stigende problem. Man ser det især for luksusvarer, men i dag bliver næsten alt kopieret. Louis Vuitton er et af de mærker man oftest ser kopieret.

Procedure
Chanel og Louis Vuitton har anført at sagen handler om kopiprodukter og om konsekvenserne af indførsel i Danmark. De omhandlede produkter er eller bærer slaviske efterligninger af produkter, varemærker eller designs som tilhører sagsøgerne. Varemærkeloven og designloven er dermed overtrådt.

Spørgsmålet er om Analiza Medgyesi kan gøres ansvarlig, og i givet fald, hvad der skal betales.

Analiza Medgyesi har angivet at hun ikke kendte til forsendelsen før sagsøgerne skrev til hende om det. Hun har ligeledes oplyst at pakkerne er sendt af en for hende ukendt person, og at det ikke er usædvanligt at filippinere kan finde på at sende pakker til ukendte landsmænd til videre distribution, f.eks. julegaver. Hun har endvidere oplyst at hendes ophold i Filippinerne i november 2004 skyldtes tandoperation.

En række faktorer peger i retning af at Analiza Medgyesis oplysninger ikke er rigtige. Analiza Medgyesi stammer oprindeligt fra Filippinerne. Hun opholdt sig i Filippinerne inden for 14 dage før forsendelsen. Hun hævede ca. 1.550 kr. mens hun var i Manila. Tandlægeudgiften er udokumenteret. Der er tale om en stor forsendelse indeholdende næsten 100 produkter. Analiza Medgyesi har ikke ualmindeligt navn. Afsenderen har anført hendes adresse detaljeret og præcist. En filippiner tjener i gennemsnit ca. 1.200 Dkr. om måneden. Forsendelsen koster med luftpost ca. 1.100 Dkr. Hertil kommer prisen for produkterne i Manila. En ukendt person skulle således have brugt 1-1½ månedsløn for at sende produkter til en for ham ukendt person, Analiza Medgyesi, uden sikkerhed for at få fortjeneste. Derimod svarer køb af varerne samt forsendelsesomkostningerne nogenlunde til det beløb Analiza Medgyesi hævede i Manila. Hendes fravær under domsforhandlingen bestyrker dette. Hun har ikke oplyst grunden til sit fravær, og retten bør derfor lægge til grund at hun ikke har ønsket at afgive forklaring i retten med deraf følgende ansvar. Sagsøgerne har ikke fravalgt Analiza Medgyesis tilstedeværelse under sagen.

Det må således lægges til grund at Analiza Medgyesi har bestilt eller på anden måde medvirket til indførelsen af produkterne. Analiza Medgyesi må stå til ansvar herfor. Hvis hendes forklaring om at hun ikke kendte til forsendelsen blev godtaget, ville man give frit slag for indførsel af varemærkeforfalskede produkter.

Erstatning og vederlag skal beregnes efter lov nr. 1430 af 21. december 2005 der trådte i kraft pr. 1. januar 2006. Der kan således også gives godtgørelse for ikke-økonomisk skade, ligesom der kan ske en friere erstatningsudmåling. Den juridiske litteratur antager at loven vil medføre større erstatninger til rettighedshaverne. Loven indeholder ikke nogen særlig overgangsbestemmelse hvorfor den finder anvendelse fra ikrafttrædelsen, og derfor også i nærværende sag.

Der er behov for at anvende loven i nærværende sag. Der er tale om kopier af produkter inden for luksussegmentet. Det er verdensmærker der er opbygget over mange år, og hvorpå der er anvendt mange markedsføringskroner. Hver uge bliver Louis Vuittons forretning konfronteret med kopiprodukter. Kundesegmentet er det samme, og der sker derfor et afsætningstab på kort sigt. Som forklaret substituerer de falske produkter i vidt omfang de ægte. Der sker endvidere en betydelig og vedvarende
markedsforstyrrelse på langt sigt. Sagsøgerne lider en væsentlig ideel skade idet varemærkerne udvandes. Eksistensen af kopiprodukter medfører også at kunderne bliver tilbageholdende med at købe originalprodukterne.

Sagsøgerne er utvivlsomt berettiget til vederlag da der er tale om udnyttelse af sagsøgernes varemærker. Endvidere er sagsøgerne berettiget til at få dækket omkostningerne til opbevaring, destruktion mv. Det er vigtigt at sanktionere effektivt.

Varerne er kommet i omløb når de er købt og importeret. Der er fast praksis for at det er erstatningspådragende at importere og handle med kopiprodukter.

I det udarbejdede støttebilag er det beregnet at Chanel og Louis Vuitton kunne have nedlagt højere erstatningspåstande. Der er taget udgangspunkt i originalpriser. Kopiprodukterne sælges for op til 3.000 kr. når de sælges som kopier. Hvis de sælges som originale, er prisen endnu højere.

Støttebilaget er udarbejdet med et lavt prisleje for øje. I støttebilaget er der opgjort et afsætningstab/tab for markedsforstyrrelse på 50%. Sagsøgerne er endvidere berettiget til en godtgørelse for ideel skade der ligeledes er sat til 50%. For så vidt angår vederlagsdelen, er udnyttelsen sidestillet med lovlig udnyttelse. Da det ikke er muligt at opnå licens til Louis Vuitton eller Chanel-produkter, må licensafgiften fastsættes skønsmæssigt. Sagsøgerne har fastsat licensvederlaget til 25 % af salgsvederlaget.

Analiza Medgyesi har anført at en eller anden som hun ikke kender, har forsøgt at sende nogle pakker til hende. Det var kopivarer i pakkerne som imidlertid aldrig nåede frem til hende. Hun har derfor aldrig har set indholdet af forsendelserne.

Analiza Medgyesi har ikke været til stede under domsforhandlingen, og det er beklageligt at hun ikke har kunnet blive afhørt, men der er ikke tvivl om at hun ville have forklaret at hun ikke havde kendskab til pakkerne. Sagsøgerne mangler ret meget i at kunne bevise at hun kendte noget til forsendelserne. Sagsøgerne har fremsat insinuationer om at det af Analiza Medgyesi hævede beløb nok var brugt til porto, men det er rene gætterier. Sagsøgerne har forsøgt og har haft lejlighed til at bevise
at Analiza Medgyesi havde kendskab til pakkerne. Analiza Medgyesi har flittigt forklaret og skrevet ned hver gang for hver eneste provokation:

Det kunne betale sig at flyve til Manila for at gå til tandlægen. Hun har redegjort for sin arbejdsmæssige situation og fremlagt kontoudtog. Der er ingen særlig posteringer på kontoudtoget, og i øvrigt intet der knytter Analiza Medgyesi til forsendelserne.

Folk i Manila kan finde på at sende sådanne forsendelser. Filippinere hjælper hinanden når der er brug for det, og forventer at filippinere hjælper landsmænd. Analiza Medgyesis adresse er formentlig blevet luret af mens hun var i Manila.

Sagsøgerne har ved at protestere imod anmodningen om omberammelse af sagen, fraskrevet sig muligheden for at kunne stille spørgsmål til Analiza Medgyesi. Alene af den årsag bør Analiza Medgyesi frifindes.

Indholdet af sagsøgernes støttebilag giver anledning til undren. Stævningen er udarbejdet på et andet grundlag end støttebilaget. Priserne på originalprodukterne er således højere på støttebilaget end i stævningen. Som følge heraf må beløbene i stævningen lægges til grund.

Der foreligger ikke en overtrædelse af varemærkeloven eller designloven, fordi Analiza Medgyesi ikke har haft kendskab til forsendelserne og derfor ikke har krænket rettigheder forsætligt eller uagtsomt.

Hvis retten alligevel finder at der foreligger et erstatningsansvar, gøres det gældende at varerne aldrig kom i omløb. De ligger trygt og godt hos toldvæsenet. Sagsøgerne har derfor ikke lidt noget tab.

Kopivarerne og de originale varer har ikke samme målgruppe. Det kan godt være de blander sig en lillebitte smule sammen, men ikke så meget at kopivaremarkedet forstyrrer markedet for originalprodukter. Louis Vuittons repræsentant forklarede således at de kun modtog ganske få henvendelser om ugen.

Retspraksis er noget uklar. De domme sagsøgerne påberåber sig, vedrører tilfælde hvor folk selv har importeret forsætligt eller groft uagtsomt. Erstatningen må derfor sættes meget lavere idet Analiza Medgyesi ikke havde kendskab til pakkerne, hun er tilfældigvis adressat, hun har intet aktivt gjort, og hun har hverken forsætligt eller uagtsomt krænket sagsøgernes rettigheder. Det er ikke ansvarspådragende at stå som modtager.

Rettens begrundelse og resultat:
Retten tager sagsøgernes påstande 1-4 til følge idet Analiza Medgyesi har taget bekræftende til genmæle heroverfor.

Retten lægger efter bevisførelsen til grund at de varer der var i forsendelsen til Analiza Medgyesi, er kopier af sagsøgernes originale produkter og designs og/eller bærer kopier af sagsøgernes varemærker.

Analiza Medgyesi har under sagen gjort gældende at hun intet kendte til pakkerne eller til afsenderen. Analiza Medgyesi er imidlertid anført som adressat på forsendelsen, og hendes navn og adresse var udførligt angivet. På den baggrund finder retten at der er en formodning for at Analiza Medgyesi havde kendskab til forsendelsen der indeholdt 94 varer. Ved den bevisførelse der er fundet sted under sagen, er denne formodning ikke afkræftet, idet Analiza Medgyesi ikke har dokumenteret eller blot
sandsynliggjort at hun ikke skulle have kendskab til forsendelsen. Hun har endvidere - ved uden nærmere begrundelse at udrejse af Danmark kort tid før domsforhandlingen som har været berammet i længere tid - fraskrevet sig muligheden for at afgive nærmere forklaring om under sagen.

Retten finder herefter at Analiza Medgyesi har overtrådt varemærkeloven og designloven.

Da Analiza Medgyesi har krænket sagsøgernes varemærkerettigheder og Louis Vuittons designrettigheder, har sagsøgerne ret til erstatning og rimeligt vederlag, jf. varemærkelovens § 43, stk. 1, og designlovens § 37, stk. 1. Bedømmelsen efter varemærkeloven og designloven skal ske således som bestemmelserne var udformet indtil ændringerne ved lov nr. 1430 af 21. december 2005 da krænkelsen har fundet sted inden ændringslovens ikrafttræden den 1. januar 2006, og da der ikke er holdepunkter for at de ændrede bestemmelser skal finde anvendelse på krænkelser der er sket før den 1. januar 2006.

Da varerne ikke er kommet ud i omsætningen, finder retten ikke at der er grundlag for at tilkende sagsøgerne erstatning for afsætningstab eller markedsforstyrrelse, eller godtgørelse for ideel skade. Dog finder retten at Analiza Medgyesi skal erstatte sagsøgernes udgifter til opbevaring og destruktion af kopiprodukterne med et beløb, der skønsmæssigt fastsættes til 10.000 kr. Sagsøgerne har derudover krav på et rimeligt vederlag for udnyttelsen af sagsøgernes varemærker og design. Efter oplysninger-
ne om originalprodukternes udsalgspris og et hypotetisk licensniveau på 25% finder retten, at vederlaget kan fastsættes til 15.400 kr. til Chanel og til 69.550 kr. til Louis Vuitton.

Statskassen betaler sagens omkostninger til sagsøgerne med 29.500 kr., heraf udgør retsafgift 4.500 kr.

Thi kendes for ret:

De af ToldSkat København den 15. december 2004 trufne beslutninger om suspension af frigivelse af produkter i sagerne nr. 02/04-267-01198 og 02/04-267-01200 stadfæstes.

De under den af ToldSkat København foretagne suspension i sagerne 02/04-267-01198 og 02/04-267-01200 beslaglagte produkter afstås til statskassen til destruktion.

Analiza Medgyesi forbydes at producere, importere, sælge, markedsføre og/eller på anden måde overdrage eller disponere over produkter som bærer et eller flere af Chanel S.A.'s eller Louis Vuitton Malletier S.A.'s registrerede varemærker, jf. bilag 1-2, uden at hidrøre fra Chanel S.A. eller Louis Vuitton Malletier S.A., og/eller bærer varemærker som er forvekslelige med de af Chanel S.A. eller Louis Vuitton Malletier S.A. registrerede varemærker eller i øvrigt anvende de af Chanel S.A. eller Louis Vuitton Malletier S.A. registrerede varemærker.

Analiza Medgyesi forbydes at producere, importere, sælge, markedsføre og/eller på anden måde overdrage eller disponere over produkter som bærer et eller flere af de af Louis Vuitton Malletier S.A. registrerede designs, jf. bilag 4, uden at hidrøre fra Louis Vuitton Malletier S.A., og/eller bærer designs som er forvekslelige med de af Louis Vuitton Malletier S.A. registrerede designs eller i øvrigt at anvende de af Louis Vuitton Malletier S.A. registrerede designs.

Analiza Medgyesi skal betale 15.400 kr. med procesrente fra 12. januar 2005 til Chanel S.A.

Analiza Medgyesi skal betale 69.550 kr. med procesrente fra 12. januar 2005 til Louis Vuitton Malletier S.A.

Analiza Medgyesi skal endvidere betale 10.000 kr. til Chanel S.A. og Louis Vuitton Malletier S.A.

Statskassen betaler sagens omkostninger med 29.500 kr. til Chanel S.A. og Louis Vuitton Malletier S.A.

Lisbet Friis Jens Feilberg Uffe Thustrup

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten,

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»