Nordhavn - Ny bygning 8
D&P - Sofa smal
Jakob - Stort mødelokale 2

Bottega - Gucci - overtrædelse af varemærkeloven

Resumé

Bottega VenetasIntercciato fandtes ikke beskyttet efter varemærkeloven, men et af produkterne Veneta tasken fandtes at have særpræg. Gussaci fandtes ikke forvekslelig med Gucci. Det af Gussacci anvendte G og blomstermønster fandtes ikke forvekslelig med Guccis registrerede G'er og Guccis diamantmønster. Gucci havde udvist passivitet over for Handelsselskabets benyttelse af henholdsvis bidsel og grøn-rød-grøn webbing, men ikke over for kombinationen af disse, hvorfor nogle sko fandtes at være en krænkelse af markedsføringsloven.

Dom i sagerne V 118/08 og V 44/09


Guccio Gucci S.p.A.
(advokat Jeppe Brogaard Clausen) 

mod 

Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S
(advokat Frank Bøggild v/advokat Kolja Staunstrup ) 


V 44/09
Guccio Gucci S.p.A.
(advokat Jeppe Brogaard Clausen) 

og 

Bottega Veneta International SARL
(advokat Jeppe Brogaard Clausen) 

mod 

Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S
(advokat Frank Bøggild v/advokat Kolja Staunstrup ) 

Indledning
Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt Guccio Gucci S.p.A. (herefter Gucci) og Bottega Veneta International SARL (herefter Veneta) retsmæssigt har gennemført en bevissikringsforretning hos Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S (herefter Handelsselskabet) med henblik på at sikre bevis for krænkelse af Guccis og Venetas immaterielle rettigheder og markedsføringsrettigheder, om nedlæggelse af forbud mod Handelsselskabets evt. krænkelse af Guccis og Venetas rettigheder samt om Guccis og Venetas evt. erstatningskrav ved Handelsselskabets produktion, import, markedsføring, salg og/eller anden overdragelse eller disponering over en række produkter. 

Sag V 118/08 er tillige anlagt af Hermés International S.A. (herefter Hermés), idet Hermés har gjort gældende at Handelsselskabet tillige krænker Hermés' rettigheder .


Påstande
Gucci og Veneta har nedlagt følgende påstande: 
1. Den af Fogedretten i Glostrup i sag nr. FS 12273-09 foretagne bevissikring 29. juni 
2009 over for Gucci og Veneta stadfæstes som lovligt gjort og forfulgt. 

- 3 - 

2. Det af Fogedretten i Glostrup i sag nr. FS 12273-09 nedlagte forbud af 17. juli 2009 
over for Gucci og Veneta stadfæstes som lovligt gjort og forfulgt. 
Ad forbud
3. Handelsselskabet forbydes efter retsplejelovens kapitel 57 at importere, eksportere, 
producere, sælge, distribuere, markedsføre og/eller på anden måde overdrage, dispo-
nere over eller anvende produkter afbilledet i bilag 42 (produkt 7) i alle størrelser og 
farver og alle produkter, hvorpå de karakteristiske varemærkeelementer illustreret i bi-
lag 42 er påført alene eller i kombination. 
4. Handelsselskabet forbydes efter retsplejelovens kapitel 57 at importere, eksportere, 
producere, sælge, distribuere, markedsføre og/eller på anden made overdrage, dispo-
nere over eller anvende produkter afbilledet i bilag 43 (produkt 8) i alle størrelser og 
farver og alle produkter, hvorpå de karakteristiske varemærkeelementer illustreret i bi-
lag 43 er påført alene eller i kombination. 
5. Handelsselskabet forbydes efter retsplejelovens kapitel 57 at importere, eksportere, 
producere, sælge, distribuere, markedsføre og/eller på anden made overdrage, dispo-
nere over eller anvende produkter afbilledet i bilag 44 (produkt 9) i alle størrelser og 
farver og alle produkter, hvorpå de karakteristiske varemærkeelementer illustreret i bi-
lag 44 er påført alene eller i kombination. 
6. Handelsselskabet forbydes efter retsplejelovens kapitel 57 at importere. eksportere, 
producere, sælge, distribuere, markedsføre og/eller på anden måde overdrage, dispo-
nere over eller anvende produkter afbilledet i bilag 45 (produkt 10) i alle størrelser og 
farver og alle produkter, hvorpå de karakteristiske varemærkeelementer illustreret i 
bilag 45 er påført alene eller i kombination. 
7. Handelsselskabet forbydes efter retsplejelovens kapitel 57 at importere, eksportere, 
producere, sælge, distribuere, markedsføre og/eller på anden måde overdrage, dispo-
nere over eller anvende produkter afbilledet i bilag 46 (produkt 11) i alle størrelser og 
farver og alle produkter, hvorpå de karakteristiske varemærkeelementer illustreret i bi-
lag 46 er påført alene eller i kombination. 

- 4 - 

8. Handelsselskabet forbydes efter retsplejelovens kapitel 57 at importere. eksportere, 
producere, sælge, distribuere, markedsføre og/eller pa anden måde overdrage, dispo-
nere over eller anvende produkter afbilledet i bilag 47 (produkt 12) i alle størrelser og 
farver og alle produkter, hvorpå de karakteristiske varemærkeelementer illustreret i bi-
lag 47 er påført alene eller i kombination. 
9. Handelsselskabet forbydes efter retsplejelovens kapitel 57 at importere, eksportere, 
producere, sælge, distribuere, markedsføre og/eller på anden måde overdrage, dispo-
nere over eller anvende produkter afbilledet i bilag 48 (produkt 13) i alle størrelser og 
farver og alle produkter, hvorpå de karakteristiske varemærkeelementer illustreret i bi-
lag 48 er påført alene eller i kombination. 
10. Handelsselskabet forbydes efter retsplejelovens kapitel 57 at importere. eksportere, 
producere, sælge, distribuere, markedsføre og/eller på anden måde overdrage, dispo-
nere over eller anvende produkter afbilledet i bilag 49 (produkt 14) i alle størrelser og 
farver. 
11. Handelsselskabet forbydes efter retsplejelovens kapitel 57 at importere, eksportere, 
producere, sælge, distribuere. markedsføre og/eller på anden måde overdrage, dispo-
nere over eller anvende produkter afbilledet i bilag 50 (produkt 15) i alle størrelser og 
farver. 
12. Handelsselskabet forbydes efter retsplejelovens kapitel 57 at importere, eksportere, 
producere, sælge, distribuere, markedsføre og/eller på anden måde overdrage, dispo-
nere over eller anvende produkter afbilledet i bilag 51 (produkt 16) i alle størrelser og 
farver. 
13. Handelsselskabet forbydes efter retsplejelovens kapitel 57 at importere, eksportere, 
producere, sælge, distribuere, markedsføre og/eller på anden måde overdrage, dispo-
nere over eller anvende produkter afbilledet i bilag 63 (produkt 17) i alle størrelser og 
farver og alle produkter, hvorpå de karakteristiske varemærkeelementer illustreret i bi-
lag 63 er påført alene eller i kombination. 
14. Handelsselskabet forbydes efter retsplejelovens kapitel 57 at importere, eksportere, 
producere, sælge, distribuere, markedsføre og/eller på anden måde overdrage, dispo-
nere over eller anvende produkter afbilledet i bilag 64 (produkt 18) i alle størrelser og 

- 5 - 

farver og alle produkter, hvorpå de karakteristiske varemærkeelementer illustreret i bi-
lag 64 er påført alene eller i kombination. 
15. Handelsselskabet forbydes efter retsplejelovens kapitel 57 at importere, eksportere, 
producere, sælge, distribuere, markedsføre og/eller på anden måde overdrage. dispo-
nere over eller anvende produkter afbilledet i bilag 65 (produkt 19) i alle størrelser og 
farver og alle produkter, hvorpå de karakteristiske varemærkeelementer illustreret i bi-
lag 65 er påført alene eller i kombination. 
16. Handelsselskabet forbydes efter retsplejelovens kapitel 57 at importere, eksportere, 
producere, sælge, distribuere, markedsføre og/eller pa anden made overdrage, dispo-
nere over eller anvende produkter afbilledet i bilag 66 (produkt 20) i alle størrelser og 
farver og alle produkter, hvorpå de karakteristiske varemærkeelementer illustreret i bi-
lag 66 er påført alene eller i kombination. 
17. Handelsselskabet forbydes efter retsplejelovens kapitel 57 at importere, eksportere, 
producere, sælge, distribuere, markedsføre og/eller på anden måde overdrage, dispo-
nere over eller anvende produkter afbilledet i bilag 67 (produkt 21) i alle størrelser og 
farver og alle produkter, hvorpå de karakteristiske varemærkeelementer illustreret i 
bilag 67 er påført alene eller i kombination. 
18. Handelsselskabet forbydes efter retsplejelovens kapitel 57 at importere, eksportere, 
producere, sælge, distribuere, markedsføre og/eller på anden måde overdrage, dispo-
nere over eller anvende produkter afbilledet i bilag 68 (produkt 22) i alle størrelser og 
farver og alle produkter, hvorpå de karakteristiske varemærkeelementer illustreret i bi-
lag 68 er påført alene eller i kombination. 
19. Handelsselskabet forbydes efter retsplejelovens kapitel 57 at importere, eksportere, pro-
ducere, sælge, distribuere, markedsføre og/eller på anden måde overdrage, disponere 
over eller anvende produkter afbilledet i bilag 69 (produkt 23) i alle størrelser og farver 
og alle produkter, hvorpå de karakteristiske varemærkeelementer illustreret ibilag 69
er påført alene eller i kombination. 

20. Handelsselskabet forbydes efter retsplejelovens kapitel 57 at importere, eksportere, 
producere, sælge, distribuere, markedsføre og/eller på anden måde overdrage, dispo-
- 6 - 

nere over eller anvende produkter afbilledet i bilag 70 (produkt 24) i alle størrelser og 
farver og alle produkter, hvorpå de karakteristiske varemærkeelementer illustreret i bi-
lag 70 er påført alene eller i kombination. 
21 Handelsselskabet forbydes efter retsplejelovens kapitel 57 at importere, eksportere, 
producere, sælge, distribuere, markedsføre og/eller på anden made overdrage, dispo-
nere over eller anvende produkter afbilledet i bilag 71 (produkt 25) i alle størrelser og 
farver og alle produkter, hvorpå de karakteristiske varemærkeelementer illustreret i bi-
lag 71 er påført alene eller i kombination. 
22. Handelsselskabet forbydes efter retsplejelovens kapitel 57 at importere, eksportere, 
producere, sælge, distribuere. markedsføre og/eller på anden måde overdrage, dispo-
nere over eller anvende produkter afbilledet i bilag 72 (produkt 26) i alle størrelser og 
farver og alle produkter, hvorpå de karakteristiske varemærkeelementer illustreret i bi-
lag 72 er påført alene eller i kombination. 
23. Handelsselskabet forbydes efter retsplejelovens kapitel 57 enhver brug af varemærket 
GUCCI, reg.nr. CTM 000121988, på alle produkter og/eller som del af produktbeskri-
velse, produktregistrering eller produkthenvisning i forbindelse med import, eksport, 
produktion, salg, distribution og markedsføring samt for alle tjenesteydelser. 
24. Handelsselskabet forbydes at importere, eksportere, sælge, markedsføre og/eller på 
anden måde overdrage eller disponere over produkter bærende navnet "Gussaci". 

Ad påbud
25. Handelsselskabet påbydes som en accessorisk forpligtelse efter retsplejelovens kapitel 
57 straks at tilbagekalde de af påstand 3-22 omhandlede produkter, som er solgt forud 
for forbuddets nedlæggelse. 
26. Handelsselskabet tilpligtes at overdrage alle produkter som omregnet i påstand 3  22 
til Gucci med henblik på destruktion. 
27. Handelsselskabet tilpligtes at overdrage alle øvrige produkter benævnt "Gussaci" til 
Gucci med henblik på destruktion. 

- 7 - 

28. Handelsselskabet påbydes som en accessorisk forpligtelse efter retsplejelovens kapitel 
57 straks at fjerne de ulovligt anbragte varemærke GUCCI på produkter og/eller som 
del af produktbeskrivelse, produktregistrering eller produkthenvisning. 
29. Handelsselskabet påbydes som en accessorisk forpligtelse efter retsplejelovens kapitel 
57 skriftligt straks at underrette forhandlere og samarbejdspartnere om, at enhver regi-
strering af, beskrivelse af og/eller henvisning til produkter under varemærkerne GUC-
CI er ulovlig og øjeblikkeligt skal bringes til ophør. 

Ad tilpligtes
30. Handelsselskabet tilpligtes at anerkende, at produktion, import, markedsføring, salg 
og/eller anden overdragelse af produkter angivet i påstand 3 indebærer en krænkelse 
af Guccis rettigheder efter varemærkeloven og markedsføringsloven. 
31. Handelsselskabet tilpligtes at anerkende, at produktion, import, markedsføring, salg 
og/eller anden overdragelse af produkter angivet i påstand 4 indebærer en krænkelse 
af Guccis rettigheder efter varemærkeloven og markedsføringsloven. 
32. Handelsselskabet tilpligtes at anerkende, at produktion, import, markedsføring, salg 
og/ eller anden overdragelse af produkter angivet i påstand 5 indebærer en krænkelse 
af Guccis rettigheder efter varemærkeloven og markedsføringsloven. 
33. Handelsselskabet tilpligtes at anerkende, at produktion, import, markedsføring, salg 
og eller anden overdragelse af produkter angivet i påstand 6 indebærer en krænkelse 
af Guccis rettigheder efter varemærkeloven og markedsføringsloven. 
34. Handelsselskabet tilpligtes at anerkende, at produktion, import, markedsføring, salg 
og/eller anden overdragelse af produkter angivet i påstand 7 indebærer en krænkelse 
af Guccis rettigheder efter varemærkeloven og markedsføringsloven. 
35. Handelsselskabet tilpligtes at anerkende, at produktion, import, markedsføring, salg 
og/eller anden overdragelse af produkter angivet i påstand 8 indebærer en krænkelse 
af Guccis rettigheder efter varemærkeloven og markedsføringsloven. 
36. Handelsselskabet tilpligtes at anerkende, at produktion, import, markedsføring, salg 
- 8 - 

og/eller anden overdragelse af produkter angivet i påstand 9 indebærer en krænkelse 
af Guccis rettigheder efter varemærkeloven og markedsføringsloven. 
37. Handelsselskabet tilpligtes at anerkende. at produktion, import, markedsføring, salg 
og/eller anden overdragelse af produkter angivet i påstand 10 indebærer en krænkel-
se af Venetas rettigheder efter varemærkeloven og markedsføringsloven. 
38. Handelsselskabet tilpligtes at anerkende, at produktion, import, markedsføring, salg 
og/eller anden overdragelse af produkter angivet i påstand 11 indebærer en krænkel-
se af Venetas rettigheder efter varemærkeloven og markedsføringsloven. 
39. Handelsselskabet tilpligtes at anerkende, at produktion, import, markedsføring, salg 
og/eller anden overdragelse af produkter angivet i påstand 12 indebærer en krænkel-
se af Venetas rettigheder efter varemærkeloven og markedsføringsloven. 
40. Handelsselskabet tilpligtes at anerkende, at produktion, import, markedsføring, salg 
og/eller anden overdragelse af produkter angivet i påstand 13 indebærer en krænkel-
se af Guccis rettigheder efter varemærkeloven og markedsføringsloven. 
41. Handelsselskabet tilpligtes at anerkende, at produktion, import, markedsføring, salg 
og/eller anden overdragelse af produkter angivet i påstand 14 indebærer en krænkel-
se af Guccis rettigheder efter varemærkeloven og markedsføringsloven. 
42. Handelsselskabet tilpligtes at anerkende, at produktion, import. markedsføring, salg 
og/eller anden overdragelse af produkter angivet i påstand 15 indebærer en krænkel-
se af Guccis rettigheder efter varemærkeloven og markedsføringsloven. 
43. Handelsselskabet tilpligtes at anerkende, at produktion, import, markedsføring, salg 
og/eller anden overdragelse af produkter angivet i påstand 16 indebærer en krænkel-
se af Guccis rettigheder efter varemærkeloven og markedsføringsloven. 
44. Handelsselskabet tilpligtes at anerkende, at produktion, import, markedsføring, salg 
og/eller anden overdragelse af produkter angivet i påstand 17 indebærer en krænkel-
se af Guccis rettigheder efter varemærkeloven og markedsføringsloven. 
45. Handelsselskabet tilpligtes at anerkende, at produktion, import, markedsføring, salg 
og/eller anden overdragelse af produkter angivet i påstand 18 indebærer en krænkel-
se af Guccis rettigheder efter varemærkeloven og markedsføringsloven. 
- 9 - 

46. Handelsselskabet tilpligtes at anerkende, at produktion, import, markedsføring, salg 
og/eller anden overdragelse af produkter angivet i påstand 19 indebærer en krænkel-
se af Guccis rettigheder efter varemærkeloven og markedsføringsloven. 
47. Handelsselskabet tilpligtes at anerkende, at produktion, import, markedsføring, salg 
og/eller anden overdragelse af produkter angivet i påstand 20 indebærer en krænkel-
se af Guccis rettigheder efter varemærkeloven og markedsføringsloven. 
48. Handelsselskabet tilpligtes at anerkende, at produktion, import, markedsføring, salg 
og/eller anden overdragelse af produkter angivet i påstand 21 indebærer en krænkel-
se af Guccis rettigheder efter varemærkeloven og markedsføringsloven. 
49. Handelsselskabet tilpligtes at anerkende, at produktion, import, markedsføring, salg 
og/eller anden overdragelse af produkter angivet i påstand 22 indebærer en krænkel-
se af Guccis rettigheder efter varemærkeloven og markedsføringsloven 
50. Handelsselskabet tilpligtes at anerkende at import, eksport, markedsføring og salg af 
de i bilag 43 og bilag 65-72 afbilledet sko og tasker bærende navnet "Gussaci" inde-
bærer en krænkelse af varemærket reg.nr. CTM 000121988 for navnet Gucci. 
51. Handelsselskabet tilpligtes at anerkende, at Handelsselskabets anvendelse af navnet 
GUCCI indebærer en krænkelse af Guccis rettigheder efter varemærkeloven og mar-
kedsføringsloven. 
52. Handelsselskabet tilpligtes at betale til Gucci 500.000 kr. i erstatning, vederlag, mar-
kedsforstyrrelse, tab og ideel skade samt internt tab forrentet med procesrente fra 
stævningens indgivelse den 1. december 2009. 
53. Handelsselskabet tilpligtes at betale til Veneta 50.000,00 kr. i erstatning, vederlag, 
markedsforstyrrelse, tab og ideel skade samt internt tab forrentet med procesrente fra 
stævningens indgivelse den 27. juli 2009. 
54. Overfor Handelsselskabets' erstatningspåstand påstås frifindelse. 

Handelsselskabet har over for de af Gucci og Veneta nedlagte påstande nedlagt følgende påstande: 


- 10 - 

Ad påstand 1: Den af Fogedretten i Glostrup den 29. juni 2009 i sag FS 12273-09 foretagne bevissik-
ring er foretaget med urette, og materiale, der herved er kommet i Guccis besiddelse, skal destrue-
res. 
Ad påstand 2: Det af Fogedretten i Glostrup den 17. juli 2009 nedlagte forbud i sag FS 122366/209 
ophæves. 
Ad påstand 3-49: Afvisning, subsidiært frifindelse. 
Ad påstand 50-53: Frifindelse. 
Handelsselskabet har nedlagt følgende selvstændige påstand
Gucci og Veneta skal hver til Handelsselskabet betale 250.000 kr. med procesrente fra 24. septem-
ber 2009. 

V 118/08 er anlagt den 1. december 2008, og V 44/09 er anlagt den 27. juli 2009. 

I sag V 118/08 nedlagde Gucci i stævningen påstand om betaling af 100.000 kr. og i V 44/09 påstand 
om betaling af 500.000 kr. 

Oplysningerne i sagen
Parterne, deres  varemærker og markedsføring 
Guccio Gucci S.p.A., selskabets produkter og udbredelse
Gucci blev grundlagt i 1920'erne af Guccio Gucci, der i en årrække havde arbejdet på London 
Savoy Hotel, hvor han tilegnede sig en vis fornemmelse for, hvad der appellerede til den engel-
ske overklasse. Da han efterfølgende tog hjem til sin fødeby Firenze, åbnede han i 1921 en for-
retning, som i første omgang beskæftigede sig med produktion af eksklusive lædervarer og ta-
sker. 
I løbet af en kort årrække blev forretningens varesortiment udvidet til udover tasker at 
indeholde kufferter, handsker, sko og bælter. I dag producerer Gucci også modetøj til mænd, 
- 11 - 

kvinder og børn og øvrigt tilbehør i form af bl.a. punge, solbriller og parfume. 
Efter anden verdenskrig åbnede Gucci butikker i Milano, New York, London, Palm 
Beach, Paris og Beverly Hills. Siden har Gucci åbnet butikker over hele verden. 
Den 1. januar 1996 åbnede Gucci sin første butik på Strøget i København, men Guccis 
produkter havde inden da været solgt fra Georg Jensen Boutique i Pilestræde i København. Af 
referatet fra bestyrelsesmødet i Georg Jensen & Wendel A/S den 26. oktober 1978 fremgår, at 
der pågik forhandlinger med Gucci, samt at der påtænktes oprettelsen af en Gucci afdeling i 
Pilestræde. På bestyrelsesmødet den 1. november 1979 nævntes, at salget af Gucci lå over 
budget, at der var indrettet en specialbutik for Gucci. 

Guccis  varemærker
I 1930'erne begyndte Gucci at anvende bidsel(horsebit)-motivet, og i 1950'erne begyndte Gucci 
at anvende et "grøn-rød-grøn" bånd - webbing. I slutningen af 1960'erne opstod Guccis "dobbelt 
G-logo".
Guccis har registreret en lang række europæiske  varemærker. Ordet Gucci er registreret 
i bl.a. klasse 18 og 25, dels som ordmærke (CTM 000121988) , dels som figurmærke i en række 
forskellige grafiske udformninger, herunder CTM 000121947 i bl.a. klasse 18, 24 og 25 som vist 
nedenfor: - 12 - 

Herudover er der registreret en række forskellige udformninger af G'er herunder bl.a. 
CTM 003836467  bl. a. klasse 18 og 25 

CTM 000940491  bl.a. klasse 18, 24 og 25. 

Gucci har i klasse 24 registreret det dobbelte G i flere udformninger, bl.a.: 
CTM 000122093  bl.a. klasse 18, 24 og 25 

CTM 000122051  bl.a. klasse 18, 24 og 25 
- 13 - CTM 003824638  klasse 25 

CTM 000940984  klasse 24 og CTM 002751535  klasse 18, 25 og 28 
(kaldet diamentmønstret) 
Gucci har siden 1996 haft registreret under CTM 000160028 en grøn-rød-grøn webbing i bl.a. 
klasse 18, 24 og 25. Webbingen er registreret i samme klasser i mørkeblå-rød-mørkeblå (CTM 
003836491). 
Gucci har endvidere registreret et bidsel i klasse 18 og 25: 

- 14 - 

Et bidsel er registreret som 3D varemærke (CTM 004462628) i klasse 9 og 14 
Et halvbidsel er registreret (CTM 00614361) i klasse 3: 

Gucci har i klasse 3, 14 og 18 registreret ordmærket Horsebit (CTM 000942271). Endvidere har 
Gucci registreret 2 forskellige sammensætninger af bidsler. 
I Danmark har Gucci i 2009 fået registreret i bl.a. kl. 18 og 25 bl.a. følgende figurmærker. 

Det under VR 2009 01735 registrerede varemærke er tillige registreret som EU-varemærke un-
der CTM 004107521. Desuden er det dobbelte G registreret under VR 19790312 svarende til 
CTM 000122051. 

Guccis anvendelse af  varemærker og markedsføring
Gucci har anvendt sine registrerede  varemærker alene eller i kombination. Det dobbelte G har 
været brugt som lukning på tasker siden begyndelsen af 60'erne Det indgår som en del af det 
brune diamantmønster, som er registreret som varemærke, og som er vævet ind i bomuldslær-
red. Dette har oftest været anvendt på kufferter, tasker og bælter, men er tillige blevet udført i 
andre materialer. Det dobbelte G har været rekonfigureret og indsat i utallige mønstre og til 
Side 39 
- 15 - 

tider smeltet sammen til en cirkel, ryg-mod-ryg, spejlvendt og adskilt. 
Et bidsel har været anvendt på sko, gummistøvler, tasker, tøj og handsker samt afbilledet 
på tørklæder og regnfrakker. Bidslerne har været både miniaturiseret og maksimeret som 
hardware; machineret i præget eller udbrændte overflader på læder, ruskind og fløjl; forvandlet 
til gentagne mønstre trykt på silke og skulptureret til bestanddele af smykker. Bidslet har været 
anvendt alene eller i kombination med webbingen på bl.a. sko. Gucci sko med bidsel kom på 
markedet i 1953 til mænd og i 1968 til kvinder. 
Webbingen har været anvendt alene på bl.a. tasker og sko, og i kombination med det 
dobbelte G på bl.a. bælter, nøglesnor og som ovenfor nævnt på sko. 
Diamantmønstret har været anvendt på tasker, støvler, sko og tøj enten alene eller i kom-
bination med webbingen eller i kombination med webbingen og det dobbelte G. 
I sagen er fremlagt en lang række magasiner, herunder Vogue og Elle, med annoncer for 
Guccis produkter for perioden 1996  2009 samt materiale fra 1969 og frem Gucci, der viser 
anvendelsen af bidsel, webbing, diamantmønster og det dobbelte G, enten alene eller i forskel-
lige kombinationer. 
I et katalog fra Georg Jensen fra 1982 er vist forskellige tasker og punge med diamant-
mønster, webbing og det dobbelte G, taske med webbing og taske med dobbelte G og webbing 
og taske med halvbidsel. 
I 2008 lå Guccis brand ifølge BusinessWeek som nummer 45 på listen over verdens 100 
mest velkendte  varemærker. 
Bottega Veneta International SARL
Veneta blev etableret i Italien i 1966 af Renzo Zengiaro og Michele Taddei. Veneta blev i 2001 
købt af Gucci. 
I 1975 præsenterede Veneta deres første kollektion af tasker i "vævet læder", kaldet "In-
trecciato". Venetas mest kendte taske - Veneta tasken  blev introduceret i 2002. Siden da er 
Venetas kollektion kommet to gange om året, hvor tasken er fremstillet i sæsonens farver. 
"Veneta" tasken fås i forskellige størrelser. 

- 16 - 

Bottega Veneta ansøgte i februar 2008 om EU-varemærkeregistrering(CTM 006632905) i bl.a. 
klasse 18 af Intrecciato som selvstændigt mønster, og af to tasker som 3 D (tredimentional) vare-
mærke som vist nedenfor: : 


CTM 006632608 
CTM 006632566 

Varemærket CTM 006632905 er fortsat under behandling hos OHIM, idet der er rejst indsigelse. 
Varemærket blev ligeledes søgt registreret i Italien, hvor det blev nægtet registrering på grund af 
manglende særpræg. Denne afgørelse er appelleret. 
Der er endvidere den 1. februar 2008 søgt om registrering som 3 D mærke i bl.a. klasse 18 
af Veneta tasken. Der er rejst indsigelse over for denne registrering. 
Efter ansøgning af 1. februar 2008 er der den 3. december 2008 registreret nedenfor viste 3 
D mærke: 
- 17 - 


Bottega Veneta har i perioden 2004 og frem til i dag designregistreret en lang række mønstre: 
Herudover har Veneta fået registreret mere end 20 forskellige lædervarer, væsentlig tasker 
med Intrecciato. 
Produkterne, hvorpå Intrecciato anvendes er mangfoldige. Udover tasker anvendes det på 
punge, tegnebøger, rejsekufferter, attachémapper, sko, bælter, urremme, solbriller, æsker, knive 
og bestik, stole, dækservietter skrivebordsdækner, smykker m.v. 
Veneta har markedsført deres produkter med Intrecciato over hele verden siden 1970. I 
Danmark har Venetas produkter været solgt siden midten af 1970'erne. Fra 2005 til 2007 skete 
salget gennem butikken Holly Golightly. Veneta åbnede sin første egen butik i Danmark den 
8. juli 2007 i Ny Østergade i København K., hvorfra Veneta sælger tasker, sko, smykker og 
andet tilbehør. 
Veneta anvender betydelige beløb på markedsføring af deres brand og produkter med In-
trecciato varemærket. Veneta annoncerer i en række større dagblade, i modeblade og livsstilsma-
gasiner i Europa og USA. Bottega annoncerer også i en lang række danske magasiner, kataloger 
og optræder på dansk tv. 
I sagen er fremlagt en designregistrering fra 2008 af en flettet taske tilhørende et tysk 
selskab. 

Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S
Handelsselskabet blev etableret i februar 1984 og har drevet engroshandel med kufferter, læder-
varer, sko og accessories. Handelsselskabet importerer de fleste af deres varer fra Italien, herun-
der fra firmaet Gussaci. 
Handelsselskabet har ifølge deres hjemmeside mere end 230 forhandlere i Danmark samt 

- 18 - 

sælger til forhandlere i bl.a. Norge, Island, Estland, Færøerne, Sverige og Finland. Endvidere del-
tager Handelsselskabet i en lang række af messer, herunder modemessen i København. Handels-
selskabet har i Danmark bl.a. solgt til Magasin og Peter Justesen A/S. I sagen er fremlagt katalo-
ger fra disse selskaber. 
I katalogerne fra Peter Justesen fra 1982 og fra 1985 er vist tasker og punge med grøn-rød-
grøn webbing. I kataloget fra 1988 er vist tasker af stof med et diamantmønster og en grøn-rød-
grøn webbing, og i samme katalog er vist Guccis tasker af stof med det registrerede diamantmøn-
ster og med en grøn-rød-grøn webbing. I Magasins julekatalog for 1988 er vist en pung med 
grøn-rød-grøn webbing. Fra en af Handelsselskabets leverandører Ricardo Capelli er fremlagt et 
billede, der viser den kollektion, der blev produceret og solgt fra 1982 til 1992, og som består af 
tasker og punge med grøn-rød-grøn webbing. I Illums julekatalog 1997 er vist en handske med 
bidsel. Af et tilbud med tilhørende billede fra Sam Lee Handbags fremgår, at Handelsselskabet i 
1997 solgte tasker med bidsel. Endvidere viser billeder fra en anden af Handelsselskabets leve-
randører, at de i årene 1980 til 1994 producerede sorte tasker med grøn-rød-grøn webbing og ta-
sker i krokopræget skind med henholdsvis bidsel og halvbidsel samt en faktura fra 1997 med til-
hørende billeder af tasker med bidsel. Et billede fra en udstilling i 1999 viser tasker med stof i et 
diamantmønster og med webbing. Leverandøren har i relation hertil noteret, at disse tasker solg-
tes der rigtig mange af i 1979-82. 
Handelsselskabet har oplyst, at tasker af flettet materiale har været solgt i de seneste 30 år i 
Danmark af en række forhandlere. Til dokumentation for, at der er solgt tasker af flettet materia-
le, inden Veneta indgav deres ansøgning, er fremlagt en brochure fra 1999 fra Paola del Lungo og 
en brochure fra 2003 firmaet Francesco Biasia. Handelsselskabet har købt de i denne sag omstrid-
te fletprodukter fra Biasia. 

Gusacci S.r.L., deres produkter og  varemærker
Gusacci er et italiensk firma, der er stiftet i 2006 og har hjemsted i Firenze. Selskabet driver virk-
somhed med produktion og salg af bl.a. sko og lædervarer. Chao Chen er såvel direktør som be-
styrelsesmedlem i selskabet. 

- 19 - 

Gussacci indgav den 6. oktober 2005 til OHIM begæring om registrering af nedenfor viste 
MACS LAW FIRM 
varemærke i klasse 14, 18 og 25 (CTM 004671327): 

Gucci gjorde indsigelse mod registreringen, og den 10. marts 2009 traf OHIM afgørelse om, 
at registrering skulle nægtes, idet det krænkede Guccis  varemærker det spejlvendte G og dia-
mantmønstret. Af afgørelsen fremgår, at "produkterne er identiske og rettet mod forbrugerne i 
bred forstand. Karakteristikaene har en vis lighed fra et visuelt synspunkt og er identiske i fone-
tisk forstand" ... at Gucci har "påvist at det originale mærke i høj grad er særegent som en kon-
sekvens af dets intensive benyttelse og berømmelse i Italien, når det gælder lædervarer (tasker, 
håndtasker tegnebøger etc ) skotøj beklædning ure og smykker" hvorfor der "foreligger en ri-
siko for forveksling hos forbrugerne." 
På grundlag af en ansøgning af 2. juli 2004 til den italienske varemærkemyndighed blev 
samme varemærke registreret i Italien. Gussacci har den 17. marts 2009 indgivet ansøgning til 
OHIM (CTM 008159923) om registrering af et lignende varemærke med bogstaverne C og G. 
I Danmark og hos Wipo har Lin Chaihua, Firenze, i klasse 25 registreret nedenfor viste 
mærke: 

Andres brug af bidsel og G
Side 36 
- 20 - 

I sagen er fremlagt eksempler på Hermés' brug af bidsel og Guess brug af G Det verserer sag i 
USA mellem Gucci og Guess om brugen af G. 

Sagens omstændigheder 
I brev af 14. september 2007 rettede Guccis advokat henvendelse til Handelsselskabet, idet Guc-
ci på modemessen Copenhagen International Fashion Fair (CIFF) i Bella Centret den 9.-11. au-
gust 2007 havde konstateret varer, som de mente, bar  varemærker tilhørende Gucci. Det drejede 
sig om følgende produkterne 17-26, der er vist nedenfor. Produkterne 17-25 er ikke forevist i ret-
ten. Handelsselskabet har oplyst, at produkt 26 kun kunne købes med blå-rød-blå webbing. Sko-
en er aldrig blevet solgt, idet den kunde, der havde købt den, afbestilte ordren. 
Gucci og Veneta blev opmærksom på, at Handelsselskabet på CIFF den 5-8. februar 2009 
markedsførte og solgte produkter, som Gucci og Veneta mente, krænkede flere af deres vare-
mærker. Ligeledes mente Hermés at have konstateret krænkelser af deresvaremærke. De pro-
dukter, som der er tale om, er for så vidt angår Gucci produkt 9 og 12 og for så vidt angår Veneta 
produkt 14-16. 
Den 23. april 2009 sendte Venetas advokat et brev til Handelsselskabet med kopi til dennes 
advokat, hvori han gjorde gældende, at der forelå en krænkelse af Venetasvaremærke- og mar-
kedsføringsrettigheder. 
Den 28. april 2009 svarede Handelsselskabets advokat, at der ikke forud for modtagelsen 
af brevet var solgt de omhandlende tasker, og at han i øvrigt ikke ville drøfte sagen yderligere på 
daværende tidspunkt. 
Den 5. maj 2009 konstaterede Gucci og Veneta, at Handelsselskabet i perioden 4. maj - 7. 
maj 2009 afholdt lagerslag på forretningsadressen Rosenkæret 41, Søborg. Guccis og Venetas 
repræsentant besøgte lagersalget den 5. maj 2009 og konstaterede et salg af produkter, som de 
mente, krænkede Guccis og Venetas varemærke- og markedsføringsrettigheder. På lagersalget 
indkøbte Gucci en række produkter med grøn-rød-grøn webbing, bidsel, med G - spænde samt 
en sko, hvori der står Gussacci med skråskrift. Ligeledes på lagersalget indkøbte Veneta en ta-
ske, som adskilte sig fra den på CIFF messen tidligere observerede "Veneta-taske" ved at være i 
en guldlignende farve. 

Den 9. juli 2009 indkøbte Gucci en taske (produkt 13), som de mente, krænkede Guccis bid-
sel. Tasken er fremstillet af sort skind og har som eneste, men fremtrædende dekoration et bidsel i 

- 21 - 

metal. l taskens inderfoer er der påført et mærkat, hvoraf det fremgår "Made in Italy by Rudi & 
Harald Nielsen". 
På baggrund heraf sendte Gucci et brev til Handelsselskabet den 9. juli 2009,hvori Gucci 
bl.a. anmodede Handelsselskabet om at ophøre med produktion, import, markedsføring og salg 
af de "krænkende" produkter 
Bevissikring
Hermès, Gucci og Veneta indgav den 2. juni 2009 begæring om bevissikring, beslaglæggelse og 
nedlæggelse af fogedforbud overfor Handelsselskabet. Den 29. juni 2009 afsagde fogedretten 
kendelse om at gennemføre bevissikringssagen på adressen Rosenkæret 41, Søborg uden forud-
gående underretning af Handelsselskabet. 
Ved bevissikringsforretningen deltog fra Handelsselskabet to medarbejdere, og efter en 
time kom Handelsselskabets advokat til stede. Parterne blev enige om at gennemføre bevissik-
ring, mens spørgsmålet om forbud blev udsat til den 7. juli 2009. Den af retten medbragte IT-
sagkyndige foretog sikring af IT materiale til brug for udarbejdelse af en rapport. 
Ved bevissikringsforretningen blev der beslaglagt følgende produkter, som Gucci me-
ner, krænker deres rettigheder: 

4 punge (H-414-70409), bilag 46 (produkt 11) 

12 bælter med spænde (RA 414-70449), bilag 45 (produkt 10) 
20 par herresko (209-B), bilag 42 (produkt 7) 

8 par gummistøvler (50697 Cucito), bilag 44 (produkt 9) 

246 par handsker med bidsel (sorte, røde og brune), bilag 47 (produkt 12) 

2 par damesko, bilag 43 (produkt 8) 
Herudover blev der beslaglagt 18 tasker, som Hermés mener, krænker deres rettigheder, samt 
63 yderligere tasker. De 63 tasker blev ikke omfattet af det senere forbud. 
Medarbejderne oplyste, at der på et fjernlager befandt sig yderligere 24 par herresko og 
36 par gummistøvler svarende til de beslaglagte. 
Handelsselskabet afgav proceserklæring om at ville afstå fra at producere, importere el-
ler sælge og/eller markedsføre produkter, indtil der blev gennemført en forbudsforretning og 
- 22 - 

truffet endelig afgørelse i fogedsagen. 
Bevissikringsrapporten
Af bevisrapporten fremgår, at der ved søgning i dokumenter fremkom følgende ved søgning på 
ordet Gucci: 
BM470376 NYLON "GUCCI" SORT, GRØN, RØD 
BM470377 NYLON "GUCCI" SORT, GRØN, RØD
BM470378 NYLON "GUCCI" SORT, GRØN, RØD 
BM470379 NYLON "GUCCI" SORT, GRØN, RØD 
BM470380 NYLON "GUCCI" SORT, GRØN, RØD 

Endvidere fremgår ved søgning i mails en mail fra Parfumeriet på Gedser færgen til en af 
Handelsselskabets ansatte: 
"Jeg ved ikke om det er dig jeg skal have fat i men det drejer sig om de nye mærker af tasker 
Bl. a. Gussacci og Kenzia  kender du historien bag disse mærker? Har det noget med Gucci 
eller Kenzo at gøre og hvad fortæller vi kunderne? ..." 

Nedlæggelse af forbud
Under behandlingen af forbudssagen den 15. juli 2009 inddrog Gucci yderligere produkt 13. 
Fogedretten afsagde den 17. juli 2009 kendelse om, at: 
"Det forbydes Handelsselskabet at importere, eksportere, producere, sælge, distribuere, markeds-
føre eller på anden måde overdrage, disponere over eller anvende produkter afbilledet i bilag 39-50 
[herunder produkt 7-13] i alle størrelser og farver.
Det forbydes Handelsselskabet, at anvende varemærkerne Hermes, Kelly, Kelly bag og/eller Gucci 
som del af produktionsbeskrivelser, produktregistreringer eller produkthenvisninger i forbindelse 
med import, eksport, produktion, salg, distribution og markedsføring. 
Handelsselskabet påbydes straks at fjerne varemærkerne Hermes, Kelly, Kelly bag og/eller Gucci 
som del af produktbeskrivelser, produktregistreringer eller produkthenvisninger.
Handelsselskabet påbydes straks at tilbagekalde de i bilag 39-50 (med underbilag) nævnte produk-
ter, som er solgt forud for forbuddets nedlæggelse til forhandlere, og som beror usolgte hos for-
handlerne. 
- 23 - 

Forbuddet nedlægges og de øvrige retsvirkninger af denne kendelse træder i kraft såfremt Hermes 
og Gucci senest fredag den 25. juli 2009 har stillet en sikkerhed på 250.000 kr."
Forbuddet omfatter følgende produkter: 
For så vidt angår den af Gucci anlagte sag produkt 7-13, 17-26: 

Produkt 7
Produkt 26
Produkt 8
Produkt 9

På skoens indersål står "Rudi og Harald Nielsen På gummistøvlens sål er der påtrykt G&G og 
"made in Italy " Støvlen er købt hos G&G Footwear Srl. I handsken produkt 13 er anført Rudi og 
Harald Nielsen. 

Produkt 10
Produkt 11
Produkt 12
Produkt 13
- 24 - 

For så vidt angår den af Veneta anlagte sag produkt 14-16: 
- 25 - 

Gucci og Venetas krav på erstatning, vederlag og godtgørelse
- 26 - Forklaringer
Harald Nielsen har forklaret at han sammen med sin hustru Rudi Nielsen siden 1970'erne har ejet 
og drevet Handelsselskabet, der forestår import og salg til detailhandlen af varer, typisk læderva-
rer, tekstiler og sko, der i det væsentlige er produceret af større italienske producenter, men også 
varer produceret af andre, hvorpå Handelsselskabets eget mærke er påført. Handelsselskabet har 
ikke egen produktion, men importerer produkter, som følger trenden i markedet. Selskabets kun-
der er først og fremmest store og mellemstore modeforretninger samt detail- og kædeforretninger i 
hele Europa. 
Handelsselskabet har siden 1970'erne kontinuerligt solgt produkter i Danmark med grøn-
rød-grøn bånd og således adskillige år, før Gucci fik registreret dette mønster som varemærke. 
Guccis varemærke indeholder tre fuldstændig lige striber i bestemte og særprægede farvenuancer, 
mens det bånd Handelsselskabet anvendte er et såkaldt "tamborella" bånd hvor tamborella er 
betegnelsen for en i Italien ofte anvendt persiennesnor, der er kendetegnet ved, at der ikke findes 
en lineær overgang mellem striberne der tværtimod er "flettet" ind i hinanden Herudover adskil-
ler nuancerne i farverne sig betragtelig fra de farvenuancer, Gucci benytter sig af, ligesom båndets 
bredde afhænger af det produkt, det påføres som pynt. Hvis webbing har været en succes et år, 
gentages det ca. hvert andet år. 
- 27 - 

Handelsselskabet har ligeledes solgt en lang række forskellige produkter  sko, tasker, bæl-
ter, handsker - med det pågældende bidsel i mere end 20 år, før Gucci fik registreret deres bidsel 
som varemærke. 
Han blev i 1977/78 kontaktet af Gucci med henblik på at repræsentere Gucci i Danmark, men 
da Gucci kun var villig til at give en provision på 10 %, var han ikke interesseret heri. Det var ikke 
hans opfattelse, at Gucci tidligere havde haft forretning i Danmark. Han betragtede den gang Guc-
ci som et gammelt mærke, men ikke som et attraktivt mærke, og han havde lidt fornemmelsen af, 
at Gucci efterlignede Hermés. Gucci blev ikke noget før. efter Ford var kommet til i 1990. 
Handelsselskabet har solgt Gussaci produkter siden 2006, hvor han så dem på en messe i Ita-
lien i februar 2006. Han spurgte til rettighederne til varemærkerne og fik som dokumentation her-
for udleveret en varemærkeregistrering. 
Handelsselskabet har kontinuerligt gennem de sidste 30 år solgt produkter i det flettede 
mønster, som Veneta påberåber sig eneret til. Han så første gang flettede tasker i 1962/63 i form af 
den såkaldte mulepose. Han havde et møde med Taddie i 80'erne hvor han så både flettede og ik-
ke-flettede tasker. 
Kenzia har han handlet med siden 1976, og han tror ikke, at der er et problem i forhold til 
Kenzo. 
Handelsselskabet har ikke solgt produkter omfattet af fogedforbuddet og/eller beslaglæggel-
sen eller lignende produkter, herunder flettede tasker, siden beslaglæggelsen den 29. juni 2009, 
hvilket har medført, at Handelsselskabet udover at have indstillet nyindkøb har været nødsaget til 
at annullere en lang række allerede indgåede købs- og salgsaftaler og få foretaget væsentlige de-
signændringer på de produkter, de ønskede at fortsætte salget af. Dernæst har de anvendt ressour-
cer på at tilbagekalde produkter omfattet af forbuddet. De har således måtte skrive til 81 forhand-
lere, der havde, eller som de havde grund til at tro, havde de pågældende produkter på lager. Ud-
over de direkte omkostninger forbundet hermed og omkostninger til tilbagekøb af produkterne 
har tilbagekaldelsen selvsagt givet dem en betragtelig badwill i markedet. 
Navnet Gucci, som fandtes i hans it-system, som nævnt i bevissikringsrapporten, stammer 
fra en svensk prisliste. Han har aldrig købt produkter fra denne virksomhed. 

Susanne Møller har forklaret, at hun er Gucci-forhandler i Danmark. Guccis produkter har været 
solgt i Danmark siden 1960'erne, og den første Gucci butik åbnede den 1. januar 1996 på Strøget. 
- 28 - 

Kendetegnet for Gucci er webbing båndet med det velkendte grøn-rød-grøn mønster og blå-
rød-blå mønster, det velkendte klassiske bidsel, sadelmærket og det dobbelte G-logo. Bidselmoti-
verne blev introduceret i 1930'erne, og i 1950'erne opstod webbingen først med grøn-rød-grøn 
mønster og i slutningen af 1960erne opstod dobbelt G-logoet, og disse kendetegn er benyttet kon-
tinuerligt gennem hele perioden siden deres introduktion. 
Hun har sporadisk i 1970'erne set, at andre har brugt bidslet og forskellige former for web-
bing, men hun er ikke bekendt med, at Magasin har haft sådanne produkter med i deres julekata-
log gennem mange år. Hun ved, at Peter Justesen har forhandlet sådanne produkter, men der er ta-
le om et lukket tax-free miljø, som ikke er for almindelige forbrugere. Hun er klar over, at der er 
mange, som kopierer Guccis produkter og  varemærker. I relation til Handelsselskabets produkter 
er det et problem, at skoene er påført en grøn-rød-grøn webbing, bidslet eller det dobbelte G, at 
handsken ligner Guccis med bidslet, at pungen har et halvt bidsel, som Gucci også har haft på nog-
le punge samt en webbing bagved, at tasken er påført et bidsel, at bælterne er påført samme web-
bing som Guccis varemærke, at bidslerne på gummistøvlen ligner Guccis. 
Venetas produkter er aldrig overfyldt med kendetegn, idet fletningen er Venetasvaremærke. 
Det vigtige er vinklen på tasken og afslutningen. Tasken er flettet i et stykke. Handelsselskabets ta-
ske har samme bredde, vinkel og gjorden rundt om tasken, men har en længere hank. Veneta har 
kunder, der ønsker en længere hank. Hun ser flere og flere kopiprodukter af flettede tasker. Pro-
dukt 15 og 16 er et problem, fordi de er af flettet materiale. 
Guccis hovedkontor overvåger markedet, men hvis hun ser kopiprodukter, giver hun med-
delelse herom. Hun har tidligere sporadisk set produkter med webbing uden at reagere, men va-
remærkerne havde ikke da en så voldsom stor betydning i Danmark. 
Det er ligeledes Gucci, der styrer alt markedsføringsmateriale. Hun skal bruge 4 % af værdi-
en af indkøb til markedsføring, der sker i godkendte magasiner og aviser. 

Chao Chen (Carlo Gussaci) har forklaret, at han er selskabsdeltager i det italienske selskab Gussaci, 
hvor han tillige har været ansat i 3 år. Carlo Gussaci er hans kælenavn, som han anvender i relati-
on til sit virke i Gussaci. Gussaci betyder på kinesisk den virksomhed, som udvikler sig hurtigt. 
Gussaci sælger lædervarer, herunder tasker og sko, til mange lande inklusive hele Europa og har 
siden februar/marts 2006 solgt produkter til Handelsselskabet. Inden påbegyndelsen af salget til 
- 29 - 

Handelsselskabet bekræftede han, at han havde rettighederne til at sælge produkterne og udleve-
rede som bevis herpå varemærkeregistreringen. 
I august 2008 frikendte retten i Firenze Gussaci for produktefterligninger af Gucci produkter, 
idet de beslaglagte produkter var radikalt forskellige og ikke kunne forveksles med de alment 
kendte produkter fra Gucci, hvilket blev antaget særligt at gælde produkterne med varemærket 
"Gussaci" En skønsrapport havde fastslået, at der absolut ikke var forvekslelighed med de origi-
nale Gucci produkter, idet produkterne adskilte sig både ved de materialer, der var anvendt til 
produktionen af taskerne, og ved selve modellerne og de stilistiske elementer såsom hængesmyk-
kerne, sømmene, hjørnerne i kunstlæder etc., som er karakteristiske for Gussaci produkterne, men 
ikke er til stede hos Gucci produkterne, hvorfor de beslaglagte produkter blev frigivet. 
Varemærket, som er nægtet registrering i EU, benyttes stadig med henvisning til erklæring af 
2. juli 2004 om beskyttelse af  varemærker fra det italienske kontor for patenter og  varemærker. Va-
remærket anvendes i Italien og hele Europa, men han ved ikke, om det fortsat anvendes i Dan-
mark. I relation til afgørelsen i marts 2009 er han af den opfattelse, at Gussaci ikke har tabt sagen, 
og at der følgelig heller ikke har været nogen reaktion på afvisningen, bl.a. har salget til Danmark 
været det samme. I øvrigt tager selskabets italienske advokat sig af sagen. 
Baggrunden for udarbejdelsen af et nyt varemærke var, at Gussaci gerne vil kunne adskille 
sine produkter fra hinanden. Gussaci benytter derfor tre  varemærker, der anvendes på produkter 
på alle markeder inklusiv Danmark, men han ved ikke, om Handelsselskabet har købt produkter 
af alle tre  varemærker. 
Han ved ikke, om toldmyndighederne eller politiet i EU har beslaglagt produkter med nogen 
af de tre  varemærker. Gussaci har ikke haft andre sager med Gucci end denne sag og den ovenfor 
refererede sag i Firenze. Produkterne 17-25 indgik i den italienske retssag. 
Den særlige udformning af G'et i Gussaccis logo skyldes, at skriftformen er sådan. Designe-
ren er et kinesisk firma med produktion i Kina, men han husker ikke det kinesiske firmas navn. 
Gussaci er registreret i Firenze, fordi firmaet har sit hjemsted der. 

Ivonne Donnes har forklaret, at hun er store manager i Guccis butik i Ny Østergade, hvor hun har 
været i godt 25 år. Hun er ansvarlig for alt i forretningen, hvor der er 10 ansatte. En typisk kunde 
er mellem 25 og 40 år, men der kommer også kunder ned til 14 år og op til godt 60 år. De er kvali-
- 30 - 

tetsbevidste, men ikke nødvendigvis velhavende. Gucci har varer fra kr. 800 (nøglesnor) og op til 
kr. 30.000. Kendetegnet ved nøglesnoren er, at den er påført en webbing i Guccis farver. 
Kendetegnene for Gucci er webbing, bidslet og det dobbelte G-logo. Webbingen har været 
anvendt fra 1930'erne og blev et varemærke for Gucci i 1950'erne. Den er kontinuerligt brugt på 
små ting såsom tasker, sko, punge og tøj. Brugen af bidslet begyndte i 1930'erne med tre forskellige 
udgaver, det runde, det firkantede og det halve bidsel. 
Hendes funktion er bl.a. at kende forskel på originalprodukter og kopier. Hun kender ikke 
Handelsselskabet, men i relation til produkterne i denne sag er problemet bidslet på herreskoene, 
G-logoet på dameskoene, bidslerne og G-logoet på gummistøvlerne, webbingen på bælterne og 
bidslet på handskerne, da de ligner Guccis  varemærker. Ligeledes er taskerne (produkt 17-25) på-
ført bidsler og dobbelt G'er svarende til Gucci og skoene (produkt nr 9 og 26) er påført webbing 
og et stort klassisk bidsel, hvilket svarer til det, som Gucci lancerede for mange år siden. Alle de 
anvendte G'er har samme karakteristiske skrifttype, som Gucci benytter. 
Guccis årlige omsætning på produkter med bidsel og webbing er meget stor og udgør for-
mentlig godt 50 % af den samlede omsætning. 

Angeliq Schøneck har forklaret, at hun siden 2007 har arbejdet i Venetas forretning i København. 
Det er en lille forretning med 4 ansatte. Veneta har siden etableringen været karakteriseret ved 
unik kreativitet og kvalitet. I 1975 præsenterede Veneta deres første kollektion af tasker i vævet 
læder - Intrecciato, der i dag efter verdensomspændende benyttelse, er blevet et velkendt vare-
mærke for Veneta og benyttes i de fleste af Venetas produkter, herunder tasker, armbånd, sko, 
bælter og tøj. Forretningen i København forhandler tasker, sko, punge og smykker i prisklassen 
800 - 40.000 kr. En typisk kunde er en kvinde på 30 plus, som har pengene hertil. 
Hun er ikke bekendt med, at andre benytter væveteknikken, idet flet er en ting, og vævning 
er noget andet. Venetas flet er en særlig form, hvor der anvendes kvalitetslam/kalveskind, og hvor 
kanten på taskerne afsluttes med en særlig teknik. Veneta tasken er et stort hit, som sælger rigtigt 
godt, og som laves i fire størrelser i prisklassen 4.000, 8.990, 10.990 og 12.990 kr. og altid i sort og 
mørkebrun. 
Hun bliver i stigende omfang præsenteret for kopiprodukter, hvor kunder kommer ind i for-
retningen og er i tvivl, om det er et originalprodukt, de har købt. Hun kender ikke Handelsselska-
bet eller deres taske, som dog efter hendes opfattelse ligner rimeligt meget, selv om det for hende 
er åbenbart, at det ikke er en Veneta taske, men vævningen alt for tæt på Veneta tasken. 
- 31 - 


Barbara Werner har forklaret, at hun er indehaver af Holy Golightly, som sælger luksusvarer, ac-
cessories og tøj. Forretningen var den første i Danmark, som solgte Venetas produkter, hvilket hun 
gjorde fra efteråret 2005 indtil 2007, hvor Veneta åbnede egen forretning. Hun sælger fortsat Vene-
tas tøj, hvorimod tasker og accessories sælges fra Veneta forretningen. 
Hun blev første gang opmærksom på Veneta i 1990'erne gennem modemagasiner bl.a. 
Vogue, som hun har abonneret på fra England gennem de sidste 20 år. 
Idéen bag Veneta er den særlige form for væveteknik, som benyttes i alle Venetas produkter, 
hvor kanten på taskerne også afsluttes med en særlig teknik, således at man ikke kan se afslutnin-
gerne. Tasken er meget enkel og også hanken er kendetegnende for Veneta tasken. Den har stort 
særpræg og alligevel diskret og af høj kvalitet. I den periode, hvor hun solgte tasken, havde hun 
den i forskellige størrelser og farver. Den typiske kunde er i alderen 35-65 år, men det varierer me-
get, idet også helt unge er et købersegment. Hun solgte formentlig 20 tasker i de to år, hun havde 
dem. 
Hun oplever i stigende omfang kopiprodukter og bruger rigtigt meget tid på at forklare per-
soner, der kommer ind i forretningen, om det produkt, de har købt, er et originalt Veneta produkt 
eller en kopi. 
Hun kender ikke Handelsselskabet indgående. Den af Handelsselskabet solgte guld taske 
ligner fuldstændig Veneta tasken, herunder med det særprægede flet, bortset fra at hun kan mær-
ke, at kvaliteten ikke er den samme, og at hanken er lidt længere. Pungene fra Handelsselskabet 
har også samme karakteristiske flet. 

Vanni Volpi har forklaret, at han siden juli 2006 har været product manager for Gucci i Italien med 
globalt ansvar. Gucci er en eksklusiv forretning med luksusvarer. Gucci har en meget stærk histo-
rie, og deres produkter er af meget høj kvalitet. Gucci har ca. 11.000 ansatte og 5.600 forretninger i 
verden. Markedsføringen er international, men organiseret lokalt. 
Kendetegnet for Gucci er varemærkerne webbing, bidslet og dobbelt G-logoet, hvoraf de før-
ste produkter med disse kendetegn blev produceret i 1921. Varemærkerne udgør en stærk kend-
skabsværdi for Gucci. I relation til bidslet differentierer dette sig væsentligt fra det af Hermés be-
nyttede, men i øvrigt accepterer Gucci og Hermés hinanden, da begge har eksklusive luksuspro-
- 32 - 

dukter. Gucci har sagsøgt Guess både i New York og i Italien for at kopiere Guccis  varemærker på 
produkter af ringe kvalitet. 
Han har ikke før denne sag været opmærksom på Handelsselskabet, selvom han er involve-
ret i at holde øje med alle potentielle krænkere. Gucci har mere end 9.000 verserende retssager og 
bruger utroligt mange penge på at beskytte sine varemærkerettigheder. 
De af Handelsselskabet solgte sko er problematiske ved at være påført et bidsel, der er iden-
tisk med Gucci, samt en webbing, hvilket kan give anledning til forveksling af produkterne med 
Guccis eksklusive produkter. De af Handelsselskabet solgte gummistøvler er påført store bidsler, 
som giver en stærk association til Gucci. Handelsselskabets bælter er påført en webbing i samme 
bredde og samme farvekombination som Guccis. Handelsselskabets tasker er bl.a. påført Guccis 
dobbelte G logo og bidslet, som er meget identisk med Guccis  varemærker og placeret på samme 
sted. Handskerne er påført bidslet og stor set identisk med Guccis klassiske handsker. 
Gussaci er et kinesisk selskab, der har forretning i Italien tæt på Gucci. Han mener, at Gus-
sacci lever af at kopiere Guccis produkter, idet de kun ændrer ganske lidt i forhold til Guccis origi-
nale produkter, men således at det stadigvæk er alt for tæt på Guccis produkter. Han er af den op-
fattelse, at Chao Chen har begået kriminelle handlinger, da politiet har været involveret i nogle af 
de mange sager mod henholdsvis Chao Chen og hans selskab. 
Veneta har siden etableringen været synonym med unik kvalitet og kendt for den særlige 
form for vævet læder kaldet Intrecciato. Dette blev hurtigt et velkendtvaremærke for Veneta og 
benyttes i de fleste af Venetas produkter. Mange selskaber forsøger at kopiere væveteknikken, 
hvilket også gælder for Handelsselskabet for så vidt angår de vævede tasker og kosmetikpunge. 
Han husker ikke Guccis årlige omsætning i Danmark, men Danmark er et vigtigt marked 
med mange kunder. 

Jan Lexner har forklaret, at han var direktør i Illum i perioden 1991-1996 og var i den forbindelse 
involveret i varekøb. Han har tidligere været i Magasin, hvor han var ansvarlig for Lyngby, hen-
holdsvis Rødovre afdelingen. Han samarbejdede med Handelsselskabet, mens han var ansat i Il-
lum, hvor han havde ansvaret for at udvælge leverandører. Han har set de af Handelsselskabet 
solgte flettede tasker i Illum. Der har ham bekendt aldrig været problemer med de produkter, de 
har købt af Handelsselskabet. 
Han kender Guccis produkter og mener at have været bekendt med Gucci siden 1970'erne. 
Han kender dem især for bidslet og webbingen. Han kender også navnet Veneta, fordi Veneta har 
- 33 - 

forretning i København. Han mener, at Veneta sælger tasker, men er ikke bekendt med, hvordan 
de ser ud. 

Ib Balschmidt har forklaret, at han har købt produkter, særligt tasker, bælter og sko, hos Handels-
selskabet og har rejst meget i Italien bl.a. på messer med Harald Nielsen, der er en god og ærlig 
samarbejdspartner, som han aldrig har haft problemer med. Da han begyndte salg af Handelssel-
skabets produkter, kendte han ikke Gucci, og han har stadig intet indgående kendskab til Gucci. 
Trenden i Italien har fra 1970'erne og op efter været - dog svingende  at der skulle være spænder 
på sko. Endvidere sælger bidslet på produkter godt. Han har købt flettede produkter både fra 
Handelsselskabet og fra andre samarbejdspartnere og set dem i Italien. Han har kendt den flettede 
taske i rigtigt mange år. Tidligere var den kendt som muleposen. Han har været i branchen i 40 år 
og mener at have et godt kendskab til tasker. Han kender Veneta af navn, men kender ikke deres 
produkter. 
Han forsøger at sikre sig mod kopiprodukter i sin forretning ved alene at benytte leverandø-
rer, der holder, hvad de lover. Endvidere går han kun ind på stande på messer, hvor der er mange 
andre, og han er selvfølgelig hele tiden opmærksom på, om der er nogen, der går for tæt på. 

Annette Jacobsen har forklaret, at hun er indkøbsassistent i lædervarer i Magasin, hvor hun har 
været ansat i 31 år og i sin nuværende stilling i 25 år, idet hun dog ikke har haft ansvaret for tasker 
de sidste 5 år. Hun har samarbejdet med Handelsselskabet i hele perioden og har aldrig hørt, at de 
skulle være blevet beskyldt for at sælge kopiprodukter. Magasin har fra Handelsselskabet købt 
produkter påført bidsler og webbing. Sådanne produkter solgte godt, især de billige tasker og 
punge med webbing. Der var også tasker med bidsel, men hun kan ikke huske, om Magasin har 
haft handsker med bidsel, men Illum har solgt dem. Magasin stoler på, at leverandøren ikke sælger 
kopiprodukter. 
Hun kendte ikke Gucci i begyndelsen af 1980'erne, måske navnet, men ikke for webbingen. 

Jørgen Juhl har forklaret, at han tidligere har været direktør i Jason og Neye og har en stor tilknyt-
ning til branchen, idet han har været administrerende direktør i forskellige selskaber fra 1970 indtil 
2000, hvor han blev pensioneret. Han har siden arbejdet som selvstændig og har udarbejdet en bog 
om branchen. Han har samarbejdet med Harald Nielsen fra 1972/1973 til 2000 og har også i den pe-
riode været på indkøbsrejse med Harald Nielsen. 
- 34 - 

Han kender bidslet fra begyndelsen af 1970'erne. Det har været brugt siden, idet det begynd-
te på tasker og har senere været anvendt på punge, tørklæder, bælter og handsker. Webbingen 
kender han fra 1970'erne. Den benyttes af rigtigt mange, især italienske selskaber. 
Han har kendt til Gucci fra begyndelsen af 1970'erne og ved formentlig godt, at de solgte 
produkter med webbing på det tidspunkt i Italien, men næppe i Danmark før i 1990'erne. 
Flettede tasker er en gammelkendt trend, som altid har været på markedet. De er bl.a. kendt 
som mulepose og vagabondtaske i USA. 
Han har aldrig hørt, at Rudi og Harald Nielsens produkter skulle være kopiprodukter. 

Hans Erik Petersen har forklaret, at han er indehaver af Team Bag, som er et gammelt familieover-
tagende med lædervarer. Han har samarbejdet med Harald Nielsen siden 1970'erne og har også 
købt produkter med bidsel og webbing, som har eksisteret i mange år. Fra sidst i 1970'erne har han 
været på forretningsrejse med Harald Nielsen. Der er kontinuerligt købt produkter, bl.a. tasker, 
handsker, tørklæder, punge og sko, med bidsel og webbing, da det har solgt godt. Han har ikke 
selv solgt sko, men ved, at de har eksisteret i mange år. 
Han kendte Gucci i 1980'erne, men det var ikke et mærke, som kunderne efterspurgte. På det 
tidspunkt var det alene fagfolk, som rejste i Italien, som havde kendskab hertil, men har ikke kendt 
Gucci for bidsler og webbing. Han er ikke bekendt med, om Gucci var på det danske marked på 
det tidspunkt. 
Han har aldrig haft kopiproduktproblemer i relation til de produkter, han har købt hos Han-
delsselskabet. 
Flettasker har han kendt i mange år, bl.a. fra 1980'erne, hvor han rejste i Østen. Taskeformen 
har altid været den samme og er kendt som banan eller posetaske og har været lavet i forskelligt 
materiale, som trenden i perioder har tilsagt. Han kender Veneta, fordi de har flettasker, som i de 
sidste år er blevet meget in. 

Parternes argumenter
Gucci og Veneta har processuelt gjort gældende, at de nedlagte påstande er præcise og kan danne 
grundlag for en dom. Af anbringender og sagsfremstilling fremgår de konkrete omstændigheder, 
der ligger til grund for påstandene, der er formuleret med henvisning til relevante bilag og rettig-
heder, hvorfor de er klare og præcise i deres formulering i henhold til retsplejelovens regler herom 
- 35 - 

jf. § 348 stk. 2 nr. 3. Da Gucci og Veneta ikke kender alle farver og størrelser på de produkter, 
hvorpå Guccis og Venetas  varemærker er anvendt, kan de enkelte produkters farver og størrelser 
ikke nærmere angives. 

Ad bevissikring  påstand 1
Det gøres gældende, at betingelserne for bevissikring og beslaglæggelse i retsplejelovens 
kapitel 57a er opfyldt. De på Handelsselskabets produkter anvendte kendetegn er med 
hensyn til fremtoning og udformning forvekslelige med Guccis og Venetas varemærker og 
enkelte af Guccis og Venetas produkter. Det er således sandsynliggjort, at Handelsselska-
bets design, markedsføring. import og salg af produkter som angivet i påstand 3-22 er i 
strid med Guccis og Venetas rettigheder, jf. retsplejeloven § 653. Der foreligger en klar og 
åbenbar krænkelse af Guccis og Venetas varemærkerettigheder, og de af Handelsselskabet 
foretagne erhvervsmæssige handlinger er i strid med markedsføringsloven. 

ad forbud påstand 2
Under henvisning til det under påstand 1 anførte gøres gældende, at retsplejelovens betingelser 
for nedlæggelse af fogedforbud og beslaglæggelse i retsplejelovens kapitel 57 er opfyldt. 
De handlinger, der søges forbudt, er foretaget af Handelsselskabet som led i erhvervsvirk-
somhed. Handlingerne strider mod Guccis og Venetas varemærkerettigheder, jf. retsplejeloven § 
642, pkt. 1, idet Handelsselskabet allerede har foretaget de handlinger, der søges forbudt, jf. rets-
plejeloven § 642, pkt. 2, og idet det er åbenbart, at Handelsselskabet også fremover vil foretage de 
handlinger, der søges forbudt, jf. retsplejeloven § 642, pkt. 2. 
Formålet med at håndhæve retten ville være forspildt, hvis Gucci og Veneta skulle være 
henvist til at gøre deres ret gældende ved almindelige rettergang, jf. retsplejeloven § 642, pkt. 3, 
idet de almindelige regler om straf og erstatning ikke yder Gucci og Veneta tilstrækkeligt værn, jf. 
retsplejeloven § 643, stk. 1. Nedlæggelse af forbud er det eneste retsmiddel, der reelt yder Gucci 
og Veneta beskyttelse af disses rettigheder, hvorfor proportionalitetskravet er opfyldt, jf. retspleje-
loven § 643, stk. 2. 

Ad Guccis rettigheder
Det er ubestridt, at ordmærket Gucci er velkendt med den deraf følgende udvidede beskyttelse. 

- 36 - 

Guccis  varemærker - bidslet, grøn/rød/grøn og blå/rød/blå webbing - er velkendte vare-
mærker og nyder derfor også en udvidet beskyttelse, jf. varemærkelovens § 4 stk. 2. Sø - og Han-
delsretten har allerede tidligere fastslået velkendtheden af disse tre mærker, jf. tilkendegivelse af 
2. juni 2009. Det vil derfor være i strid med princippet om formel retskraft på ny at have en selv-
stændig prøvelse af dette spørgsmål, idet tilkendegivelsen må have præjudicerende virkning for 
denne sag. 

Guccis bidsel/horsebit
Det leddelte messingbidsel er anvendt af Gucci siden halvtredserne og er anvendt som et stærkt 
tegn på tunge læderbrune nikkelhæftede håndtasker. Siden da har dobbeltringen og stangmotivet 
inspireret til flere udformninger. 
Bidslet har spillet en mere afgørende rolle i markeringen af Gucci hytteskoene som en tids-
svarende design klassiker. Med en grøn-rød-grøn webbing anbragt under blev det indført som 
en dekoration på Guccis hyttesko til mænd i 1953 og til kvinder i 1968. 
Bidslet har ikonstatus og er særlig kendetegnende for Guccis produkter. 

Det dobbelte G
Guccis initialer blev første gang brugt i begyndelsen af tresserne - som enten enkelt eller dobbelt 
G - som firkantede lukninger på tasker, der blev udviklet og fremstillet på Guccis eget smede-
værksted. De blev overført kort efter til et diamant-formet mønster vævet ind i bedst mulig sæl-
gende bomuldslærred bagage. "GG Canvas", et brunt diamantmønster på ecru jord, der i første 
omgang var forbeholdt kufferter, sportstasker og skuldertasker, blev ofte kantet med det grøn-
rød-grøn webbing for ekstra stilistisk kraft. 
Det dobbelte G er siden 1968 anvendt i forskellige grafiske udformninger samt udført i for-
skellige materialer, rekonfigureret og indsat i utallige mønstre og nydesigns. 
Guccis GG varemærke har ikonstatus og er særlig kendetegnende for Guccis produkter. 

Guccis webbing
Den grøn-rød-grønne webbing blev besluttet som en urokkelig firma-standard for Gucci engang 
i begyndelsen af halvtredserne og er et historisk mesterstykke af "branding". 
Grøn/rød/grøn webbing er blevet anvendt til at differentiere Guccis kufferter siden halv-
tredserne og har været brugt som stropper til skuldertasker siden tresserne, anvendt på signa-

- 37 - 

turbælter og som pynt på tøj. I firserne blev det næsten anvendt på ethvert produkt - på tasker, 
sko, nøgleringe, lommeflasker, lommelærker, bordlamper, tidsskriftsholdere, picnictasker og 
spillekort og sportstøj. 
Guccis grøn/rød/grøn varemærke har ikonstatus og er særlig kendetegnende for Guccis 
produkter. 

Velkendthed, indarbejdelse, ibrugtagning
Det gøres gældende, at Guccis produkter og  varemærker er let genkendelige og indbegrebet af 
Guccis identitet, at Guccis produkter er samlerobjekter, og at vintage Gucci produkter er af høj 
værdi, hvorfor det i den grad er skadeligt for et brand som Gucci, at Handelsselskabet sælger pro-
dukter forvekslelige hermed, hvilket underminerer Guccis virksomhed og produkter. 
Guccis  varemærker, bidsel, webbing og dobbelt G er indarbejdet i Danmark og Europa 
gennem intens brug, salg og annoncering. Gucci har solgt sine produkter i Danmark siden be-
gyndelsen af 70'erne og har haft egen forretning i Danmark siden 1979 Guccis produkter med 
Guccis  varemærker - bidsel, webbing og dobbelt G  var fra et tidligt tidspunkt velkendte og 
indarbejdede i Danmark. 

Krænkelserne
Produkt nr. 7 og 26. 
Det gøres gældende, at de af Handelsselskabet markedsførte sko, produkt 7 og 26, bærer kende-
tegn, der er forvekslelige med Guccis varemærkerettigheder og følgelig udgør en krænkelse heraf. 
På skoens indersål er anført "Rudi & Harald Nielsen", hvorfor det gøres gældende, at Handelssel-
skabet har medvirket i udviklingen af og/eller designprocessen for produktet og derved har haft 
direkte indflydelse på produktets udseende. Produkt nr. 7 og 26 udgør en klar krænkelse af Guccis 
velkendte figurmærker "Horsebit" og rød-grøn-rød webbing, idet kendetegnenes udformning på 
Handelsselskabets produkt ligner Guccis i en sådan grad, at forvekslelighed synes uundgåelig. Det 
forhold, at selve skoens (produkt 7) kanvasmateriale har et andet mønster end det af Guccis an-
vendte GG signaturkanvas, fører ikke til et andet resultat, idet det ikke er en forudsætning for at 
statuere varemærkekrænkelse, at hele produktet er kopieret. Anvendelse af Guccis velkendte 
grøn-rød-grøn webbing i fuldstændig samme farvekombination og mønster udgør en 
- 38 - 

identisk eller næsten identisk brug af Guccis velkendte varemærke i strid medvaremærke-
lovens § 4. 
Produkt nr. 7 og 26 udgør tillige en krænkelse af markedsføringsloven §§ 1 og 18, idet pro-
dukterne også i sin helhed synes at have så markante ligheder, at det kan lægges til grund, at 
Handelsselskabet har tilstræbt et sammenfald i helhedsindtrykket af produkterne, jf. det ovenfor 
anførte. 
Det gøres gældende, at Handelsselskabet er i ond tro. Ved bedømmelsen heraf må der 
lægges betydelig vægt på den historie og ikonstatus, som er tilknyttet til Guccis hyttesko, hvilket 
vidner om ond tro og utilbørlig udnyttelse af et velkendt og indarbejdet mærke og brand. Når 
henses til kendskabsgraden af Guccis hyttesko og  varemærker er det evident, at Handelsselska-
bet i ond tro forsøger at drage fordel af den kommercielle indsats, som Gucci har ydet for at ska-
be og vedligeholde varemærkernes image. Handelsselskabets salg og markedsføring må derfor 
anses for utilbørlig. 
Det må anses som en skærpende omstændighed, at der ikke alene er tale om krænkelse af 
et enkelt af Guccis  varemærker, men af hele tre af Guccis  varemærker, hvilket understeger, at 
Handelsselskabet har været fuldt bevidst om sit valg af dekorationer ved bestillingen af de på-
gældende sko og tillige vidner om den grovhed i udnyttelsen af Guccis mærker, som bør danne 
grundlag for sagens vurdering. 

Produkt nr. 8
Det gøres gældende, at den af Handelsselskabet mark edsførte sko, produkt 8, bærer kendetegn, 


forvekslelige med Guccis varemærkerettigheder til det dobbelte G, det enkelte G og ordmærket 
Gucci og følgelig udgør en krænkelse heraf. 
Det bestrides, at GG er ændret til CG i forbindelse med Gussaccis overtagelse af virksomhe-
den. Det gøres gældende, at produkterne benævnt Gussaci tillige har båret GG mærket. 
CG varemærket er endnu ikke afvist fra registrering, men det er derimod det tilsvarende 
GG varemærke, idet logomønsteret, anvendt af Gussaci, i offentlighedens bevidsthed indebar en risiko for forveksling mellem mærket og Guccis registrerede rettigheder. 
Det varemærke, som Ha 
ndelsselskabet henviser til, er ikke det på skoen anvendte vare-
mærke, idet mærket fremstår som GC, der netop lægger sig i kølvandet på Guccis rettigheder 
- 39 - 

ved at starte med bogstavet G efterfulgt af C. 
Når produktet anskues, er det klart, at fremtoningen bærer præg af Guccisvaremærke i 
forlængelse af betegnelsen GC, idet anvendelsen spiller på G'et frem for C'et samt anvendelse af 
navnet Gussaci og desuden det faktum, at der er placeret et stort G spænde på skoens snude, der 
tydeligt lægger sig op af Guccis  varemærker. Skoen tilstræber bevidst at ligne Guccis produkter. 
Navnet GUSSACI er forveksleligt med det velkendte GUCCI, da forstavelse og endelse er 
identisk. 
Som følge af indsigelsesafgørelsen fra OHIM må det tillige lægges til grund, at produkter 
påført det på produkt nr. 8 viste mønster tillige udgør en krænkelse efter markedsføringslovens 
regler. Dette synes også Handelsselskabet at være klar over, idet det fremgår af den i IT-rappor-
ten gengivne mailkorrespondance, som må bero på ekspedienten og dennes kunders tvivl om 
varernes oprindelse og et klart tegn på, at der hos publikum er såvel risiko for varemærkefor-
veksling som utilbørlig udnyttelse af Guccis forretningskendetegn i strid med markedsførings-
loven. 
Anvendelse af Guccis velkendte GG logo og G'er i samme farvekombination og mønster 
udgør en identisk eller næsten identisk brug af Guccis velkendte varemærke i strid med vare-
mærkelovens § 4 og markedsføringslovens § 1. 

Produkt nr. 9
Det gøres gældende, at den af Handelsselskabet markedsførte gummistøvle, produkt 9, bærer 
mærker forvekslelige med Guccis varemærkerettigheder og følgelig udgør en krænkelse heraf. 
Gummistøvlens bidselmønster gør i udstrakt grad brug af et bidsel, der i sin udformning er 
næsten identisk med det velkendte og registrerede horsebit mønster tilhørende Gucci. Der er risi-
ko for forveksling med Guccis produkter, hvilket medfører, at der er tale om en klar krænkelse ef-
ter varemærkelovens § 4, når også henses til, at Gucci også selv med jævne mellemrum har kollek-
tioner med gummistøvler med bidsel. 

Uanset at Gucci i sin kollektion ikke har støvler med nøjagtig samme udformning som Han-
delsselskabets produkt, er denne krænkelse omfattet af markedsføringslovens §§ 1 og 18, idet 
Handelsselskabet i forbindelse med salg af dette produkt bevidst har tilsigtet en anvendelse af 
Guccis velkendte bidsel med det formål at snylte på den goodwill, som er forbundet med Guccis 
karakteristiske varemærke. 
- 40 - 


Guccis regnfrakke bærer et motiv bestående af en sammenstilling af bidsler. En sådan lighed 
mellem motiverne på den af Handelsselskabet markedsførte gummistøvle og Guccis regnfrakke 
indebærer en selvstændig krænkelse af Guccis kendetegn og produktudformning. Dette vidner 
om ond tro om brugen af Guccis motiv, varemærke og kendetegn. Især da Handelsselskabet har 
valgt at bruge det omhandlede motiv på gummistøvler, som har samme formål som regnfrakker, 
nemlig at skærme brugeren mod vind, vejr og regn. Endvidere er det iøjnefaldende, at farvevalget 
er ensartet. Både Guccis regnfrakke og de af Handelsselskabet markedsførte gummistøvler er op-
bygget med en mørk brunlig baggrundsfarve pålagt et mønster af bidsler i en lysere, gylden nu-
ance. Gucci fremstiller i øvrigt adskillige produkter med det omhandlede bidsel-motiv, hvorfor 
Handelsselskabet var eller burde have været i ond tro om den uretmæssige eftergørelse af Guccis 
produkter. 
Der foreligger endvidere en illoyal efterligning af Guccis produkt og derigennem uberettiget 
snyltning på Guccis højkvalitetsprodukter, hvorfor Handelsselskabet har overtrådt markedsfø-
ringslovens §§ 1 og 18. 
Hertil kommer, at der på undersiden af støvlen er påtrykt et logo G&G sammen med et 
"made in Italy" Det er derfor for en forbruger nærliggende at tro at der må være tale om et Gucci 
produkt fra Italien, når der tillige henses til brugen af bidsler. 
Handelsselskabet forsøger ved udbud, markedsføring og salg af gummistøvler påført bids-
ler samt anvendelse af betegnelsen at udnytte den kommercielle indsats, som Gucci har ydet for at 
skabe og vedligeholde varemærkernes image, hvorfor den fordel, der følger af denne brug, skal 
anses for utilbørlig. 
Produkt nr. 10
Det gøres gældende, at de af Handelsselskabet markedsførte bælter bærer mærker, forveksleli-
ge med Guccis varemærkerettigheder og følgelig udgør en krænkelse heraf. 
Anvendelse af Guccis karakteristiske varemærke grøn-rød-grøn webbing udgør en grov ud-
nyttelse af Guccis velkendte varemærke og må anses for en overtrædelse af varemærkelovens § 4 
og markedsføringslovens §§ 1 og 18. Brugen er en direkte kopiering af Guccisvaremærke og ud-
gør således en slavisk kopi. Guccis anvendte varemærke adskiller ikke sig i kontur og farvenuance 
fra den af Handelsselskabet anvendte. 
Det af Handelsselskabet anvendte bånd er ikke et "tamborella" bånd, idet Gucci siden 
1960'erne har anvendt grøn-rød-grøn webbing på sine produkter i samme farve. Dette gælder, 

- 41 - 

uanset at bæltet i øvrigt måtte adskille sig fra Guccis tilsvarende produkter. 

Produkt nr. 11
Det gøres gældende, at den af Handelsselskabet markedsførte pung bærer mærker, der er for-
vekslelige med Guccis varemærkerettigheder og følgelig udgør en krænkelse heraf. 
Pungen er en klar krænkelse af det velkendte varemærke grøn-rød-grøn webbing, der er 
påført produktet i en udformning. som er identisk med Guccis varemærke. Allerede af denne 
grund udgør produktet således en krænkelse af Guccis varemærkerettigheder. 
Produktet indeholder yderligere elementer, der kan anses for forvekslelige med Guccis va-
remærkerettigheder i form af den påførte metaldekoration, der indeholder elementer af såvel 
Guccis velkendte GG logo og Guccis velkendte bidselvaremærker. 
Anvendelsen af Guccis karakteristiske varemærke grøn-rød-grøn webbing udgør en grov 
udnyttelse af Guccis velkendte varemærke og må tillige anses for en overtrædelse af markedsfø-
ringslovens §§ 1 og 18, særligt idet Gucci ofte anvender grøn-rød-grøn webbing på punge. 
Handelsselskabets henvisning til, at "GO" varemærket er registeret, kan ikke kan føre til et 
andet resultat, idet produktet klart gengiver Guccis velkendte webbing og desuden forsøger at 
lægge sig i kølvandet på Guccis øvrige  varemærker med henblik på at drage fordel heraf. Denne 
fordel må anses for utilbørlig og i strid med hhv. varemærkeloven og markedsføringsloven. 

Produkt nr. 12
Det gøres gældende, at den af Handelsselskabet markedsførte handske bærer mærker, der er 
forvekslelige med Guccis varemærkerettigheder og følgelig udgør en krænkelse heraf. 
Det forhold, at handskerne er påført navnet Rudi og Harald Nielsen, viser, at Handelssel-
skabet har medvirket i udviklingen af og/eller designprocessen for produktet og derved har haft 
direkte indflydelse på handskernes udseende. Det er fuldstændigt udokumenteret, at Handels-
selskabet skulle have solgt disse handsker gennem de sidste 32 år. 
Den på handskerne påførte bidseldekoration udgør en slavisk efterligning af Guccis vel-
kendte horsebit varemærke. Alle elementer af varemærket er kopieret i mindste detalje, herunder 
ringenes form og proportionsforholdet mellem mærkets elementer. Produktet er på denne bag-
grund en krænkelse af Guccis varemærkerettighed, som må anses for særdeles grov og i strid med 
varemærkelovens § 4. 
Gucci har tidligere haft handsker i sin kollektion, hvorfor krænkelsen er omfattet af mar-

- 42 - 

kedsføringslovens §§ 1 og 18, idet det må anses for godtgjort eller overvejende sandsynligt, at 
Handelsselskabet i forbindelse med dette produkts tilblivelse bevidst har tilsigtet en slavisk kopi-
ering af Guccis velkendte kendetegn og derved har haft til hensigt at snylte på den goodwill. som 
er forbundet med Guccis horsebit varemærke. 

Produkt nr. 13
Det gøres gældende, at den af Handelsselskabet markedsførte taske bærer kendetegn, forveksleli-
ge med Guccis  varemærker og følgelig udgør en krænkelse heraf. 
Tasken er fremstillet af sort skind og har som eneste, men fremtrædende dekoration et bid-
sel i metal. l taskens inderfoer er der påført et mærkat, hvorpå står "Made in Italy by Rudi & Ha-
rald Nielsen". Det må derfor antages, at Handelsselskabet selv har medvirket i udviklingen af 
og/eller designprocessen for produktet og derved har haft direkte indflydelse på taskens udseen-
de. 
Selvom bidslet ikke er identisk med Guccis, er det en ganske nærgående efterligning af 
Guccis halve bidsel, men i udformning som et helt bidsel. Anvendelse af Guccis velkendte bidsel 
og eller udformning forveksleligt hermed udgør en identisk eller næsten identisk brug af Guccis 
velkendte varemærke i strid med varemærkelovens § 4. 
Uanset Gucci ikke aktuelt har en taske med ganske samme udformning som produkt 13 i 
sin kollektion, er krænkelsen omfattet af markedsføringslovens §§ 1 og 18, idet det må anses for 
godtgjort eller overvejende sandsynligt, at Handelsselskabet i forbindelse med dette produkts til-
blivelse bevidst har tilsigtet en anvendelse af Guccis velkendte kendetegn med det formål at snyl-
te på den goodwill, som er forbundet med Guccis karakteristiske varemærke. 

Produkt nr. 17-25
Det gøres gældende at de af Handelsselskabet markedsførte tasker og punge, produkt 17 - 25, 
bærer mærker, forvekslelige med Guccis varemærkerettigheder og følgelig udgør en krænkelse 
heraf. 
Gucci konstaterede, at Handelsselskabet på CIFF messen solgte produkterne 17-25, der bæ-
rer GG varemærket, som Gucci har indgivet ophævelsesbegæring mod. Det gøres i den sammen-
hæng tillige gældende, at der er risiko for forveksling grundet ligheden mellem symbolerne og 
produkternes identitet. Det mest specifikke element ved mærket påsat Handelsselskabets pro-

- 43 - 

dukter er et design bestående af dobbelte bogstaver "G", hvoraf det ene er spejlvendt af det andet 
og har sammenfald med det mest specifikke element ved Guccis originale mærker. 
Handelsselskabet har markedsført og solgt tasker, som bærer navnet "Gussaci", samt bog-
stavet G (tillige GG), hvilken fremtoning udgør en forvekslingsfare med Guccis registrerede va-
remærkerettigheder og kan derfor forbydes for varer af samme eller lignende art, jf. varemærke-
lovens § 4, stk. 1. 
Guccis varemærke består af fem par stiliserede bogstaver "G" med et par i centrum og de 
andre i yderkanterne af to komponenter, formet som ringe. Bogstaverne "G", som danner parre-
ne, er identiske og tilgrænsende med det første bogstav "G" spejlvendt af det andet. Det af Han-
delsselskabet anvendte mærke består af en serie af stiliserede bogstaver "G" fastgjorte på stilise-
rede blomster med henblik på at illudere en dekorativ komposition. Specifikt er de fire par bog-
staver "G" i centrum identiske og tilgrænsende med det første "G" og spejlvendt af det andet, 
mens de resterende par bogstaver "G" berører hinanden på en enkelt flade, således at det ene står 
skråt for det andet. 
Hvad angår det visuelle kan man konstatere en lighed mellem mærkerne ved størrelsen, 
på hvilken deres eneste verbale element indeholder bogstavet "G". Desuden karakteriseres begge 
ved at indeholde par af bogstavet "G" og, specielt ved at dobbeltbogstaverne "G" på det originale 
mærke og dobbeltbogstaverne "G" i centrum af det ansøgte mærke er identiske med det første 
bogstav "G" spejlvendt af det andet. 
Hvad angår det fonetiske særpræg, gøres tillige gældende, at mærkerne med overvejende 
sandsynlighed bliver udtalt som "GG" af kundesegmentet, idet de begge består af par af bogsta-
vet "G". Følgelig er mærkerne fonetisk identiske, og der består i den grad risiko for forveksling. 
Guccis  varemærker reg.nr. CTM 000122093 og CTM 002751535 er velkendte og har opnået 
en vis berømmelse i forbindelse med den langvarige og intensive benyttelse i EU af de produk-
ter, for hvilke mærkerne er registreret. Risikoen for forveksling er så meget desto større, jo mere 
relevant det specifikke særpræg er ved det originale mærke og derfor nyder Guccis  varemærker, 
som har et større specifikt særpræg, enten af iboende art eller grundet deres berømmelse på mar-
kedet, en bredere beskyttelse i forhold til mærker, hvis specifikke særpræg er mindre. 
Ved overvejelsen af værdien af mærkets berømmelse på markedet bør alle relevante ele-
menter i sagen tages i betragtning, dvs. den mærket tilhørende markedsandel, styrke, geografi-
ske område, varigheden af dets benyttelse og værdien af den investering, firmaet har gjort med 
henblik på at markedsføre mærket jf. Rettens dom af 14. september 1999, sag C-375/97. 
- 44 - 

Såvel det enkelte "G" som det dobbelte "G" (inklusive varianterne repræsenteret ved diver-
se originale mærker) er konstant og intenst blevet benyttet af Gucci, specielt i relation til læder-
varer, sko, beklædningsgenstande, ure og smykker, således tilsvarende produkter som Handels-
selskabet forhandler. 
I afgørelsen fra OHIM er anført, at " at man [bør] forstå særpræget som forlænget til også at in-
kludere alle andre versioner af mærket "GG", fordi det fundamentale specifikke særpræg i alle tilfældene
består i repræsentationen af et par bogstaver "G", mens de andre grafiske elementer, der ledsager det dob-
belte "G", ganske afgjort spiller en sekundær rolle for helhedsindtrykket af de originale mærker. Dette sy-
nes også bekræftet af EU-retspraksis ... Det er ligeledes sædvanligt, at det samme beklædningsfirma be-
nytter bimærker, dvs. med kendetegn stammende fra hovedmærket. der har et dominerende element tilfæl-
les med hovedmærket; og som karakteriserer firmaets forskellige produkter..."
Gucci har opnået et højt specifikt særpræg ved dets benyttelse på markedet i relation til 
beklædning og skotøj, tasker og håndtasker, tilbehør i læder og smykkegenstande, hvilket Han-
delsselskabet forsøger at udnytte ved at udbyde produkter påført G og GG. 
Det gøres desuden gældende, at de af Handelsselskabet fremlagte bilag om andres brug af 
lignende elementer på tasker i den italienske sag i øvrigt ikke kan tjene som bevis i sagen, da der 
er tale om rigtig dårlige sort/hvid billeder. Produkterne i den italienske sag bærer ikke samme 
GG mønster, som produkterne i nærværende sag, hvorfor bilagene tillige af den grund ikke kan 
have præjudicerende virkning for nærværende sag. 
Handelsselskabets Gussaci produkter forsøger bevidst at udnytte den goodwill, der er 
knyttet til Guccis produkter og  varemærker, idet Gussaci produkterne tillige skal findes i samme 
kategori som andre produktefterligninger/look-a-like produkter og varemærkekrænkelser. 
Gucci monopoliserer ikke brugen af G'er, da Guccis G'er er figurmærker, som er udformet 
i logoform, hvilket en forbruger klart vil kunne genkende. Mærket har særpræg, og Patent- og 
Varemærkestyrelsen har imødekommet Guccis registrering for de to figurmærker for "G". Denne 
vurdering er i tråd med OHIMs vurdering, hvorfor det må afvises, at Guccis EU registreringer 
CTM 004423208, CTM 0000122077, CTM 003836467, CTM 000940491 og CTM 002782548 er regi-
streret med urette, idet OHIM såvel som Patent- og Varemærkestyrelsen har fundet, at Guccis 
mærker har særpræg, og at der ikke forelå absolutte registreringshindringer. 
Handelsselskabet har ved udbud, markedsføring og salg af produkter med navnet Gussaci 
samt anvendelse af G'er, der ligner Guccis  varemærker, forsøgt at udnytte den kommercielle 
indsats, som Gucci har ydet for at skabe og vedligeholde varemærkernes image, hvorfor den 
Side 40 

- 45 - 

fordel, der følger af denne brug, skal anses for utilbørlig. 

Gucci ctr. Gussaci
Det gøres gældende, at ordet Gussaci er forveksleligt med Gucci, hvorfor Gucci kan forbyde 
Handelsselskabet at gøre erhvervsmæssig brug af dette tegn jf. varemærkelovens § 4 stk. 1, 2. 
pkt. 
Udformningen af G'erne samt navnet Gussaci er en tilstræbt efterligning af Guccis ret-
tigheder og produkter og er klart forveksleligt med det registrerede ordmærke Gucci. 
Der eksisterer en visuel lighed mellem GUCCI og GUSSACI, idet de anvendte bogstav-
kombinationer, særligt de 2 første samt 2 sidste bogstaver i begge ord er ens. Det gøres tillige 
gældende, at der er stor sproglig lighed ved udtalen af mærkerne "Gussaci" og "Gucci". Når der 
henses til den visuelle lighed mellem Gucci og Gussaci må kunne antages, at forveksling mellem 
mærkerne vil finde sted. 
Mærket Gucci er et personnavn. Gussaci er derimod ikke et navn, men et til lejligheden op-
fundet ord, som det kinesiske firma har fundet på, hvilket understeges af, at Gussaci tillige pro-
moverer sig som et italiensk mærke og på deres hjemmeside anvender skrifttyper, der minder 
meget om Guccis registrerede  varemærker. 
Der er såvel mærke-lighed som varelighed, hvilket er en skærpende omstændighed og må 
tillægges vægt ved helhedsbedømmelsen af Gucci overfor Gussaci, der foruden at være fonetisk 
sammenklingende tillige skaber et synsbillede, der rent visuelt minder om hinanden. 

Gucci er et velkendt varemærke, der nyder en udvidet beskyttelse jf. varemærkelovens § 
4 stk. 2. Navnene/mærkerne Gucci og Gussaci er forvekslelige, ydermere når henses til den ita-
lienske udtale af Gussaci overfor Gucci, hvilket skal tillægges betydning. 
Det gøres desuden gældende, at der ved velkendte  varemærker ikke er et krav om, at 
mærkerne er så lig hinanden, at der foreligger risiko for forveksling. Det er tilstrækkeligt, at 
ligheden mellem mærkerne har til følge, at den berørte kundekreds skaber en"sammenhæng'
mellem mærkerne, og at velkendte  varemærker også kan nyde beskyttelse efter VM-direktivets 
art. 5, stk. 2 i tilfælde af varelighed, som i dette tilfælde. 
Det gøres derfor gældende, at Handelsselskabets Gussaci produkter bærer kendetegn, 
som er forvekslelige med  varemærker tilhørende Gucci, hvilket volder skade på varemærker-
nes særpræg og renomme og således er i strid med VM-direktivets art. 5, stk. 2. Endvidere er 
Side 42 

- 46 - 

der risiko for udvandning og tilsmudsning af Guccis varemærkers identitet. 

Handelsselskabets tidligere handel og varemærkelovens § 9
Det gøres gældende, at Handelsselskabet påstand om, at de siden 1979 kontinuerligt har solgt 
produkter påført grøn-rød-grøn webbing er fuldstændig udokumenteret, idet billedet af tasker 
med håndskrift er påført "Feb 99", hvorfor  og Handelsretten må se bort herfra. 
Det fremlagte bilag fra Ricardo Capelli kan ikke tages til indtægt for salg i Danmark. Idet 
det blot er en sammenstilling af produkter fra en italiensk producent heraf. Tilsvarende gør sig 
gældende for så vidt angår tilbuddet fra Sam Lee Handbags om tasker påført bidsler. 
Gucci har ikke på noget tidspunkt været bekendt med Handelsselskabet påståede salg af 
produkter påført webbing og bidsler og anser produkterne for værende klare krænkelser af Guc-
cis rettigheder. Varemærkelovens § 9 forhindrer ikke Gucci i at forfølge de aktuelle krænkelser i 
nærværende sag. 
For det tilfælde at Handelsselskabets anbringende herom var korrekt, ville det have den 
virkning, at en virksomhed kan anvende en anden virksomheds velkendte varemærker på sine 
produkter og sælge disse i en kortere periode. Såfremt denne virksomhed ikke opdages, skulle 
virksomheden kunne hævde, at denne nu for altid har ret til at benytte det velkendte varemær-
ke ved at udnytte, at man ikke er blevet opdaget og således snylte på den goodwill, der er asso-
cieret med de velkendte  varemærker. 
Det fremgår af ordlyden af varemærkelovens § 9, at der skal være tale om et forveksleligt 
varemærke. I denne sag er der tale om fuldstændige identiske mærker grøn/rød/grøn webbing 
samt bidsel, hvorfor bestemmelsen alene af den grund ikke finder anvendelse på nærværende 
sag, og der er ikke indtrådt passivitet. 
Der er tale om fuldstændige anderledes produkter i denne sag end henholdsvis de i Il-
lums julekatalog fra 1997, Magasins julekatalog fra 1988, på billedet fra Handelsselskabets ud-
stilling fra februar 1999 samt på billeder fra de italienske producenter viste produkter påført 
Guccis  varemærker, hvilket forstærker det forhold, at Handelsselskabet ikke har ret til at an-
vende Guccis  varemærker på de i sagen nye produkter, endsige de gamle, henset til at Guccis 
varemærker for GG. bidsel og grøn/rød/grøn webbing er velkendte  varemærkeri Danmark. 
Handelsselskabet har ikke kontinuerligt anvendt Guccis mærker, og Gucci har reageret 
med det samme, krænkelserne blev opdaget, samt indenfor rimelig tid for krænkelsens opståen, 

- 47 - 

hvorfor det fremadrettet ikke forhindrer Gucci i at forfølge krænkelserne af sine rettigheder. 
Såfremt Handelsselskabet måtte anvende Guccis mærker for grøn/rød/grøn webbing og 
bidslet, ville det fuldstændig udhule Guccis varemærkeret henset til Handelsselskabet utilbørli-
ge udnyttelse heraf. Det bør særligt tillægges vægt, at der er tale om velkendte varemærker, 
som må have et særligt behov for beskyttelse jf. varemærkelovens § 4 stk. 2. Gucci er først i tid, 
bedst i ret med hensyn til brugen i Danmark af grøn/rød/grøn webbing samt bidsel, idet Guccis 
produkter har været solgt i Danmark siden begyndelsen af 1970'erne og dermed stiftet ret ved 
ibrugtagning i Danmark siden dette tidspunkt. Såfremt Handelsselskabet i 1979-1982 skulle ha-
ve solgt produkter påført grøn-rød-grøn webbing, måtte Handelsselskabet i så fald allerede på 
dette tidspunkt have været i ond tro, særligt når der henses til den slaviske gengivelse af Guccis 
produkter og  varemærker. Det gøres gældende, at Guccis  varemærker og produkter gennem 
den internationale eksponering allerede på et tidligt tidspunkt var velkendte og indarbejdede i 
Danmark. 
Handelsselskabet har handlet i ond tro med hensyn til krænkelserne af Guccis rettigheder, 
hvilket understreges af indholdet af den udarbejdede IT rapport, idet rapporten tegner et klart 
billede af Handelsselskabet indgående kendskab til Guccis rettigheder. 
Det gøres desuden gældende, at Handelsselskabet anvender betegnelsen "BIDSEL" i for-
bindelse med navngivningen af 13 produkter, herunder tasker og sko."Bidsel" betyder "horsebit" 
på engelsk, og Gucci er indehaver af flere EU figurmærker, som er illustrationer af bidsler, samt 
indehaver af EU ordmærket "horsebit". 
Gucci har anvendt og anvender bidsler som sit varemærke på stort set alle typer af varer, 
som Gucci producerer, enten alene eller i flerhed eller sammen med andre af Guccis mærker. 
Gucci har anvendt bidsler allerede fra begyndelsen af firmaets eksistens ved produktion af bids-
ler til heste og igennem tiden er Guccis bidselvaremærke blevet et af Guccis stærkeste varemær-
ker, og mærket har opnået status som et velkendt varemærke med udvidet beskyttelse. 
Handelsselskabet har fra i hvert fald 4 forskellige leverandører indkøbt varer med bidsler, 
som er identiske og/eller forvekslelige med Guccis  varemærker. Handelsselskabets systematiske 
indkøb og produktion heraf vidner om, at Handelsselskabet bevidst udnytter den goodwill, som 
er knyttet til Guccis stærke varemærke. 
Handelsselskabet anvender "G" i forbindelse med navngivning af i hvert fald 3 produkter, 
herunder armbånd og tasker. Gucci er indehaver af en lang række G varemærker, og Handelssel-
skabet betegnelse af produkterne med bogstavet G samt systematisk import, indkøb og produk-
Side 45 
- 48 - 


tion heraf vidner om Handelsselskabet onde tro, samt bevidst udnyttelse af den goodwill, som er 
tilknyttet Guccis  varemærker. 
Handelsselskabets mailkorrespondance dokumenterer, at Handelsselskabet er fuldt ud be-
kendt med Guccis rettigheder, idet Handelsselskabet i en mail til en kunde oplyser, at Gussaci 
læner sig stilmæssigt op af Guccis design. 
Handelsselskabet har været aktiv på markedet i mere end 25 år og har et betydeligt kend-
skab til produkter som tasker, sko, bælter etc., og det er således utænkeligt, at Handelsselskabet 
ikke har et indgående kendskab til Guccis virksomheder, produkter og rettigheder. 
Det gøres gældende, at Handelsselskabet selv har stået for produktionen og designet af en 
del af produkterne og dikteret, hvorledes disse produkter skulle se ud. Det er på ingen måde er 
tilfældigt eller sandsynligt, at Handelsselskabet har anvendt så mange af Guccis og Venetas ken-
detegn og/eller rettigheder i uvidenhed om deres eksistens, hvorfor Handelsselskabet har været i 
ond tro. 

Ad Venetas rettigheder

Det gøres gældende, at det "Vævede læder", kaldet Intrecciato, blev udviklet i virksomhedens 
første år, og at Intrecciato siden introduktionen på markedet først i Italien og derefter i hele ver-
den er blevet synonym med Veneta. 
Hele grundlaget i Venetas virksomhed er, at virksomheden ikke anvender logoer eller 
navne påtrykt produkterne som andre luksusbrands, men at produktet skal kunne genkendes 
via Intrecciato, som altså fungerer som et egentligt varemærke. Intrecciato anvendes i de fleste af 
Venetas produkter, herunder de 13 mest sælgende tasker. Venetas mest kendte taske er "Veneta" 
tasken. 
Den konsekvente anvendelse af Intrecciato i hovedparten af alle Venetas produkter og 
markedsføring etablerer en unik brug af et bestemt kendetegn gennem 30 år, og den massive 
eksponering i hele verden i alle medier gør Intracciato til det mest værdifulde kendetegn for Ve-
neta. Dette giver kendetegnet/varemærket et beskyttelsesværd, der kompenserer for dets enkelte 
udtryk. Intrecciato må i dag betegnes som et mere værdifuldt varemærke for Veneta end selve 
navnet Bottega Veneta. Intrecciato er et varemærke stiftet ved brug, og skulle varemærket fore-
komme enkelt, gøres det gældende, at varemærket anses for at være så indarbejdet på det dan-
Side 48 
Side 49 
- 49 - 

ske marked, at dette har en beskyttelse både efter varemærkeloven og markedsføringsloven. In-
trecciato er herved blevet et meget velkendt varemærke med den deraf følgende udvidet beskyt-
telse, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2. 
Veneta har markedsført deres produkter i Danmark ved kampagner i kataloger, magasiner 
og på nationalt tv. Der er i Danmark i 2008 blevet brugt mere end ½ mio. kr. på markedsføring af 
Veneta og dennes produkter. En større del af Venetas markedsføring ligger i kendte personers an-
vendelse af produkterne. 

Produkt 14-16
Det gøres gældende, at den af Handelsselskabet markedsførte taske (produkt 14) er forvekslelig 
med Venetas varemærkerettigheder og Veneta tasken og derfor i strid med såvel varemærkeloven 
som markedsføringsloven, og at de øvrige produkter i form af punge med flet også er krænkelser 
efter markedsføringsloven. 
De beslaglagde produkter er som Venetas produkter kendetegnet ved at benytte Intrecciato 
mønsteret som det eneste kendetegn for produkterne. Handelsselskabet produkter bærer Intrec-
ciato som det vigtige og centrale blikfang. Selv om læderkvaliteten ikke er den samme som på Ve-
neta, kan denne forskel ikke konstateres ved det blotte øje. Når man først ser produkterne, er det 
udviskede erindringsbillede netop Intrecciato og ikke Handelselskabet som brand. 
De anvendte farver er identiske med de farver, som Veneta anvender for sine produkter. 
Veneta har i sin kollektion kunnet finde produkter, der alle minder om de af Handelsselskabet 
importerede og under bevissikringssagen beslaglagte produkter, hvor den enkelte form og an-
vendelsesmåde gør anvendelsen af Intrecciato til det centrale i markedsføringen af Handelssel-
skabets produkter. Harald Nielsen kunne med deres indgående kendskab til italienske læderva-
rer have indkøbt og/eller designet produkter, der på en helt anderledes måde adskilte sig fra Ve-
netas produkter. 
Anvendelsen af Venetas velkendte Intrecciato udgør en identisk eller næsten identisk brug 
af Venetas velkendte varemærke i strid med varemærkelovens § 4. 
Det gøres gældende, at Handelsselskabets italienske leverandør firmaet Francesco Biasia 
producerer slaviske efterligninger af Veneta tasken, som blev lanceret første gang i SS 2002 og 
mere end et år før Francesco Biasias produkter. Såfremt Veneta havde været klar over, at 
Francesco Biasia i 2003 krænkede Venetas rettigheder i en enkelt sæson, ville det have været på-
talt, idet Veneta hvert år bruger mange millioner på at håndhæve sine rettigheder, herunder til 
Side 60 

- 50 - 

Intrecciato varemærket. 
Den endelige bevissikringsrapport indeholder mailkorrespondance og billeder af tasker, 
som designmæssigt er identiske med produkt 14. Taskerne er udtryksmæssigt produktefterlig-
ninger af Veneta tasken. Mailkorrespondancen viser den store popularitet af denne slaviske efter-
ligning af Venetas velkendte taske og Intrecciato varemærke, hvilket understreger Handelssel-
skabets onde tro med henblik på at udnytte den goodwill, der er tilknyttet Venetas produkter. 

Ansvarsgrundlag og erstatning, vederlag og godtgørelse
Det gøres gældende, at Handelsselskabet i henhold til varemærkelovens § 4 har handlet forsæt-
ligt eller groft uagtsomt, og at der er tale om skærpende omstændigheder, da Handelsselskabet 
har været fuldt ud bekendt med Guccis og Venetas rettigheder. 
Produkterne er kommet i omsætning, hvorfor Gucci og Veneta er berettiget til vederlag, 
erstatning for afsætningstab og markedsforstyrrelse samt godtgørelse for ideel skade. Ethvert 
salg, enhver markedsføring og import af produkter påført Gucci og Venetas rettigheder samt ef-
terligninger heraf medfører et direkte tab for Gucci og Veneta i form af tabt goodwill og tabt 
omsætning, hvorfor der er årsagssammenhæng og adækvans mellem de ulovlige handlinger og 
Guccis og Venetas tab.
Guccis og Venetas tab er større end Handelsselskabets fortjeneste, idet markedsføringen 
og salget af de ulovlige produkter har skadet Gucci og Veneta. Guccis og Venetas  varemærker
og produkter hører til de mest velkendte i verden, og Gucci og Veneta bruger årligt flere millio-
ner kroner på at sikre en særlig høj standard og kvalitet af sine produkter og produkternes de-
sign samt at pleje tilliden til Guccis og Venetas  varemærker og produkter. 
Guccis og Venetas krav på erstatning og vederlag er opgjort skønsmæssigt, herunder sam-
let for erstatning, vederlag og godtgørelse i overensstemmelse med retspraksis. Handelsselska-
bets opgørelse er udokumenteret og kan kun som minimum lægges til grund. 
Der er tale om mindst 5567 produkter til en samlet tilsvarende originalværdi af 30.464.070 
kr. Handelsselskabet er pligtig til at udrede et rimeligt vederlag for udnyttelsen af  varemærker-
ne, jf. varemærkelovens § 43, stk. 1, nr. 1 og markedsføringsloven § 20 stk. 3. Det skønsmæssige 
vederlag skal som minimum udgøre 25 % af originalprisen for Guccis og Venetas tilsvarende 
produkter, og den omstændighed, at Gucci og Veneta selv forestår produktion og salg af sine 
produkter i Danmark tilsiger, at det rimelige vederlag skal fastsættes til den normale udsalgs-

Side 62 

- 51 - 

pris for tilsvarende produkter på markedet og ikke den pris, Handelsselskabet selv beregner for 
sine produkter. Handelsselskabet er endvidere pligtig at betale erstatning for udnyttelsen af va-
remærkerne, jf. varemærkelovens § 43, stk. 1, nr. 2. Omfanget af markedsforstyrrelsen, som vil 
være vedvarende, skal fastsættes skønsmæssigt og må svare til det økonomiske omfang af de 
krænkelser af Guccis og Venetas rettigheder, som Handelsselskabet har medvirket til, hvorfor 
tabet for markedsforstyrrelse tillige fastsættes til det tilsvarende vederlag. Handelsselskabet er 
endelig pligtig til at betale godtgørelse til Gucci og Veneta for ikke-økonomisk skade jf. vare-
mærkelovens § 43, stk. 3, idet den skade, der sker ved krænkelser af velkendte mærker, medfø-
rer ikke kun en konkret markedsforstyrrelse, men tillige skadevirkning af mere ideel karakter, 
idet Gucci og Veneta ved associering med produkter af dårligere kvalitet mister eksklusivitet. 
Handelsselskabet produkter er markedsført og distribueret i vidt omfang i Danmark og er af 
sådan ringe kvalitet, at de skader Guccis og Venetas gode renommé og de forretningsdrivende, 
der dagligt sælger Guccis og Venetas produkter. Dette udgør den største og mest langvarige 
skade for Gucci og Veneta, for hvilken der skal svares godtgørelse jf. varemærkelovens § 43 stk. 
3. 
Retshåndhævelsesdirektivet, der er implementeret i dansk ret ved lov nr. 1430 af 21. de-
cember 2005 om ændring af patentloven m.fl., herunder varemærkelovens § 43, tilsiger, at de 
nationale foranstaltninger og retsmidler i henhold til direktivets art. 3, stk. 2, skal være effekti-
ve, stå i rimeligt forhold til krænkelsen og have en afskrækkende virkning. 
Der består et konkurrenceforhold mellem Gucci og Veneta på den ene side og Handelssel-
skabet på den anden side, idet alle tre forhandler produkter indenfor modebranchen. Selvom 
Guccis og Venetas produkter er luksusprodukter og udbydes til en højere pris end Handelssel-
skabets produkter, er kundesegmentet er det samme. Teenagere kender eksempelvis både Guc-
ci, Veneta og Handelsselskabets produkter og handler alle stederne. 
De af Handelsselskabet anvendte mønstre. mærker, tegn m.v. fremstår identisk og/eller 
forveksleligt med de af Guccis og Venetas velkendte og anvendte/registrerede rettigheder, 
hvorfor der består en markedsfortrængning/forstyrrelse i forholdet 1:1. Markedsføringslovens § 
1 finder tillige anvendelse på nærværende forhold. Gucci og Veneta skal således tilkendes ve-
derlag efter markedsføringslovens § 20 stk. 3, idet der er tale om en illoyal efterligning af pro-
dukter/ varemærker. 
Side 65 
- 52 - 

Gucci og Venetas krav kan som minimum kan opgøres til de påståede beløb. Handelssel-
MAQS LAW FIRM
skabets salg af minimum 5.567 produkter giver en omsætning på i alt ca. 641.687,00 kr., hvilket 
dog er udokumenteret, idet der mangler udsalgspris for Gussaci produkterne. Handelsselskabet 
skønnes at have et dækningsbidrag på 40 %, hvilket giver en uberettiget fortjeneste på 
256.674,80 kr. Ved udmålingen af erstatningen til Gucci og Veneta skal der tages hensyn til alle 
relevante aspekter som f.eks. Rudi og Harald Nielsens uberettigede fortjeneste. 
Handelsselskabet skal tillige dække Guccis og Venetas faktiske omkostninger i forbin-
delse med fogedsagen og justifikationssagen, og der under alle omstændigheder må tillæg-
ges sagsøgerne forhøjede omkostninger henset til antallet af produkter og krænkelser i nær-
værende sag. 

Handelsselskabet erstatningspåstand og modkrav.
Det gøres gældende, at Handelsselskabet ikke har lidt noget tab. Bevissikringsforretningen har ik-
ke virket markedsforstyrrende for Handelsselskabet, og der ikke er dokumenteret, endsige lidt et 
tab i den anledning. Handelsselskabet var i ond tro, særlig henset til det i IT-rapporten fremkom-
ne søgeord for Gucci m.v., samt at Handelsselskabets direktør i mere end 30 år har arbejdet inden 
for modebranchen og må antages at have et indgående kendskab til Guccis og Venetas produkter 
og rettigheder. 


Handelsselskabet har i relation til formaliteten gjort gældende, at påstand 3-22 og 30-49 er for 
brede og upræcise til at kunne danne grundlag for en dom. Påstandene indeholder utvivlsomt 
retmæssige forhold og konkretiserer ikke i tilstrækkeligt omfang de rettigheder, der påstås kræn-
ket, og de forhold, der påstås at udgøre en krænkelse. Påstand 23 og 28 relaterer sig til Handelssel-
skabets it-system. Da navnet, der i øvrigt hidrørte fra en samarbejdspartner, er fjernet, har Gucci 
ingen konkret retlig interesse i at få påstandene taget under påkendelse. Påstand 25 om tilbagekal-
delse af produkter har Gucci og Veneta ingen konkret retlig interesse i, da produkterne allerede er 
tilbagekaldt. Påstand 29 er ligeledes for upræcis, idet det ikke fremgår af påstanden, til hvem der 
skal ske underretning. 
Gucci

- 53 - 

Handelsselskabet er en af landets største importører og grossister af lædervarer, som i mere end 40 
år har solgt til alle de store detailhandlere. Handelsselskabet har aldrig haft en sag om efterligning 
af andres produkter, selvom de samme varer er blevet solgt i mange år. 

Gucci var et selskab i krise indtil medio 90'erne hvor Tom Ford genrejste det. Først i kølvan-
det herpå opstår der problemer med kopiering I 70'erne og 80'erne forholdt Gucci sig passiv over 
for andre brug af webbing og bidsler. 
Handelsselskabet har i 40 år solgt varer med disse elementer uden indsigelse fra Gucci. Det 
erkendes, at der kun er sporadiske dokumentbeviser for dette salg, men forklaringer understøtter 
bilagene og dokumenterer salg af produkter med bidsler og grøn-rød-grøn webbing i hele perio-
den. Susanne Møller har ikke bestridt, at hun har set disse varer i forretningerne. Handelsselskabet 
har således siden begyndelsen af 1970'erne - dvs. formentlig før Gucci solgte produkter med 
bånd/bidsel i Danmark, og i hvert fald inden Gucci stiftede varemærkerettigheder til båndet/bid-
slet i Danmark - kontinuerligt og i betydeligt omfang solgt produkter - herunder sko, tasker, hand-
sker, punge, støvler, bælter, slips, tørklæder og paraplyer - påført bånd og/eller bidsler i præcis 
den samme udformning, som anvendes i dag, og Gucci kan derfor ikke forhindre Handelsselska-
bets brug af denne form for udsmykning, idet forholdet enten er omfattet af varemærkelovens § 
10, eller der foreligger passivitet, jf. varemærkelovens § 9. 
Det bestrides, at Handelsselskabet er i ond tro. Harald Nielsen kender Gucci, men forbinder 
ikke Gucci med webbing og bidsler. Handelsselskabet har købt produkterne, fordi de er trendy og 
smarte. Selvom Handelsselskabet måtte være i ond tro, hindrer det anvendelsen af § 9. 
Det bestrides, at Guccis  varemærker udover ordmærket Gucci er velkendte, eller blot gen-
kendelige for den gennemsnitsoplyste forbruger. Guccis tasker, sko, punge, mv. kan alene købes 
et sted her i landet (bortset fra i Københavns Lufthavn), nemlig i Guccis specialforretning i den 
dyre ende af Strøget. Priserne for sko og tasker begynder ved ca. 2.500 kr., men kan koste langt 
over det tidobbelte. Produkterne er fremstillet af materialer af højeste kvalitet og bedste forar-
bejdning og sælges i en flot indpakning. Køberskaren er kvalitetsbevidste velhavere. Handelssel-
skabets produkter sælges som hovedregel uemballeret først og fremmest hos lædervarehandlere, 
men til dels også i stormagasiner, supermarkeder, via lagersalg etc., og er påført Handelsselska-
bets eget eller producentens varemærke. Produkterne henvender sig ikke just til velhaversegmen-
tet. 
Gucci anvender sine  varemærker - herunder bidslet, grøn-rød-grøn båndet, G'erne og GG'er-
ne - i varierende udformninger, og en sådan uensartet kendetegnsbrug udvander og slører gen-
- 54 - 

kendeligheden af varemærkerne med den for Gucci alvorlige konsekvens, at den varemærkeretlige 
beskyttelse og gennemslagskraft indskrænkes. 
Uanset hvilken rettighed Gucci påberåber sig, foreligger der ikke en krænkelse. Eneste mu-
lige fælles træk mellem Handelsselskabets produkt 7, 9-13 og 26 og Guccis produkter/ varemærker
er, at Handelsselskabets produkter er udsmykket med bidsler og/eller grøn-rød-grønt bånd; en 
form for udsmykning, der også anvendes af Gucci. Guccis rettigheder til bånd/bidsler beskytter 
alene en helt konkret udformning af bånd/bidsler og kan ikke udstrækkes til at forhindre Han-
delsselskabet i at anvende bånd/bidsler, der ikke er identiske eller forvekslelige med de af Gucci 
anvendte bånd/bidsler. 
For så vidt angår produkt 9 bestrides det, at anvendelse af selskabsnavnet G&G under gum-
mistøvlen er en krænkelse af Guccis GG varemærke, og for så vidt angår produkt 11 og 13 bestri-
des det, at metaldekorationen udgør en krænkelse af Guccis varemærkerettigheder. 
Produkterne 8 og 17-25 er fremstillet og solgt af det italienske selskab Gussaci. Navnet Gus-
saci, G spændet/udsmykningen og GG/CG mønsteret er ikke en krænkelse af Guccis rettigheder, 
og selve produkterne er ikke efterligninger af Guccis produkter. Dette understøttes af udenlandske 
registreringer/afgørelser, der bekræfter Gussacis ret til Gussaci navnet og GG/CG mønsteret, og at 
Gussaci navnet, G spændet/udsmykningen og selve produkterne ikke krænker Guccis rettigheder. 
Betegnelsen "Gucci" anvendes ikke af Handelsselskabet, men fandtes i Handelsselskabets 
IT-system pga. en leverandørers brug af betegnelsen. Handelsselskabet har aldrig påført navnet 
Gucci på produkter og/eller anvendt betegnelsen i forbindelse med indkøb, markedsføring eller 
salg af produkter. Handelsselskabet har ikke haft en fortjeneste ved, at betegnelsen Gucci har lig-
get inaktivt på Handelsselskabets server, og Gucci har ikke har lidt et tab herved. 

Guccis vederlags- og erstatningskrav
Gucci havde ikke varemærkerettigheder til grøn-rød-grøn båndet og/eller bidslet på tidspunktet, 
hvor Handelsselskabet påbegyndte salg af produkter påført denne form for udsmykning, og 
Handelsselskabet har i det hele handlet i god tro. Der er derfor ikke hjemmel til at pålægge Han-
delsselskabet at betale vederlag/erstatning/godtgørelse. Et eventuelt krav skal under alle om-
stændigheder bortfalde på grund af Guccis langvarige passivitet. Handelsselskabet har i forbin-
delse med købet af Gussaci produkterne foretaget alle relevante forholdsregler for at sikre, at 
produkterne ikke krænkede Guccis eller andres rettigheder. 
Størrelsen på Guccis vederlags- og erstatningskrav bestrides og er udokumenteret. Gucci 
- 55 - 

har ikke solgt og vil ikke sælge et eneste produkt færre på grund af Handelsselskabets produkter, 
og markedsforstyrrelse og goodwillforringelse er udelukket på grund af de markante forskelle i 
produkterne, målgrupperne og salgskanalerne. En hypotetisk licensafgift i forhold til Guccis 
salgspriser er uden relevans; alene omsætning/indtjening på de solgte produkter har relevans, og 
Guccis krav på vederlag/erstatning kan i bedste fald sættes til 10 % af Handelsselskabets omsæt-
ning, svarende til et krav på ca. 20.000 kr. 

Veneta
Det bestrides, at Veneta er påtaleberettiget. Venetas tasker kan alene købes et sted her i landet, 
nemlig i Venetas specialforretning. Prisen for taskerne begynder ved ca. 10.000 kr. Produkterne er 
fremstillet af materialer af højeste kvalitet og bedste forarbejdning og sælges i en flot indpakning. 
Køberskaren er celebrities og kvalitetsbevidste velhavere. Handelsselskabets produkter sælges 
uemballeret først og fremmest hos lædervarehandlere, men til dels også i varehuse, supermarke-
der, via lagersalg, etc., og er påført Handelsselskabets eget eller producentensvaremærke. 
Handelsselskabets produkter er ikke identiske med eller nærgående efterligninger af Venetas 
produkter; eneste fælles træk mellem Handelsselskabets produkter 14-16 og Venetas produkter er 
anvendelsen af samme materiale - flettet læder -, og det bestrides, at Veneta har - eller kan opnå - 
eneret til anvendelse af flettet læder. 
Handelsselskabet har solgt produkter i flettet læder siden begyndelsen af 1970'erne, og der 
findes et meget stort antal produkter på markedet i dette materiale. En dom til fordel for Veneta 
vil medføre en urimelig monopolisering af det lidet særprægede læderflet med den konsekvens, 
at Handelsselskabet, andre lædervarehandlere, supermarkeder etc. i praksis får vanskeligt ved at 
hjemkøbe og sælge moderigtige standardprodukter til en rimelig pris. 

Gucci og Venetas vederlags- og erstatningskrav
Handelsselskabet har handlet i god tro, og der er derfor ikke hjemmel til at pålægge Handels-
selskabet at betale vederlag/erstatning/godtgørelse. 
Størrelsen på Guccis og Venetas vederlags- og erstatningskrav bestrides og er udokumente-
ret. Gucci og Veneta har ikke solgt og vil ikke sælge et eneste produkt færre på grund af Handels-
selskabets produkter, og markedsforstyrrelse og goodwillforringelse er udelukket på grund af de 
markante forskelle i produkterne, målgrupperne og salgskanalerne. En hypotetisk licensafgift i 
- 56 - 

forhold til Guccis og Venetas salgspris er uden relevans; alene omsætning/indtjening på de solgte 
produkter har relevans, og Guccis og Venetas krav på vederlag/erstatning kan i bedste fald sættes 
til 10 % af Handelsselskabets omsætning, svarende til et krav på henholdsvis ca. 20.000 og 16.000 
kr. 

Handelsselskabets selvstændige påstand
Handelsselskabet har aflyst en række ordrer som følge af det nedlagte forbud, og Handelsselskabet 
har siden den 29. juni 2009 afstået fra at sælge produkter fra Gussaci, produkter påført grøn-rød-
grønt bånd, bidsel, G- og/eller GG-udsmykning og produkter i flettet læder på grund af denne sag. 
Handelsselskabet har endvidere som følge af påbuddet om tilbagekaldelse skrevet til 81 forhandle-
re, der havde - eller som Handelsselskabet havde grund til at tro havde - de pågældende produkter 
på lager, og har tilbagekøbt produkter fra flere af disse forhandlere. 
Forbuddet/påbuddet/beslaglæggelsen har således afskåret Handelsselskabet fra en million-
omsætning og hertil kommer omkostninger, gene, ulempe og badwill forbundet med aflysning af 
ordrer, tilbagetrækning af produkter, etc. Handelsselskabet har derfor på objektivt grundlag krav 
på erstatning for tab og tort, der skønsmæssigt kan fastsættes til samlet 500.000 kr. jf. retsplejelo-
vens § 648, jf. § 639 og § 653c. 
Sø- og Handelsrettens afgørelse
Ad Handelselskabets afvisningspåstande 
Gucci og Veneta henviser i hver enkelt påstand til et bestemt produkt, som for flere af produkter-
nes vedkommende kan være solgt i forskellige størrelser og farver, f. eks sko, ligesom en række af 
produkterne bærer et eller flere kendetegn, som Gucci mener, krænker deres rettigheder. Når hen-
ses til disse forhold findes Guccis og Venetas påstande at være tilstrækkelige klare til at kunne ta-
ges under påkendelse. 
ad Veneta 
Intrecciato er en gammel kendt fletteteknik, som har været anvendt til at flette mange forskellige 
materialer. Veneta har forfinet dette flet ved anvendelsen af læder i højeste kvalitet og anvender 
det på mange af deres produkter samt har en intensiv markedsføring af deres produkter. Disse 
forhold kan imidlertid ikke medføre, at der opnås eneret til denne almindeligt brugte teknik og det 
- 57 - 

fremtoningspræg, det fører til. Intrecciatoflet har heller ikke opnået registrering som varemærke i 
Italien, og varemærkeansøgningen er fortsat under behandling i OHIM, idet der er rejst indsigelse. 
Retten finder derfor, at Veneta ikke har opnået varemærkeret ved ibrugttagning og indarbejdelse 
til Intercciato. 
Påstand 10 og 37 - produkt 14
Veneta tasken er udført i intrecciato og har en almindelig kendt form, som har været anvendt til ta-
sker i mange år i lidt forskellige udformninger. På Venetas taske er imidlertid tilføjet en række de-
taljer. Hanken er en integreret del af taskens design, idet der er en speciel overgang mellem hanken 
og tasken. Endvidere er der er minimum af synlige sammenføjninger, idet siderne er flettet sam-
men og på en sådan måde, at den understreger taskens form. Veneta har således raffineret den 
velkendte taskeform med en række detaljer, der medfører, at den har særpræg og er beskyttet efter 
markedsføringslovens § 1. 

Handelsselskabets taske adskiller sig alene fra Venetas taske ved en forsimplet løsning med 
tilsat og lidt længere hank, men har den samme karakteristiske kant som Veneta tasken. Handels-
selskabets taske har således samme fremtoningssærpræg som Venetas taske og er forvekslelig med 
denne. Veneta kan derfor forbyde Handelsselskabet at sælge og markedsføre tasken som forevist 
under produkt 14, hvorfor Venetas påstand 10 og 37 tages til følge. 

Påstand 11,12, 38 og 39 - produkt 15 og 16.
Disse to tasker/punge er udført i flettet materiale og har almindelige former uden særpræg. Uanset 
om Veneta måtte sælge en lignende taske/pung, findes Veneta ikke at kunne forbyde Handelssel-
skabets salg og markedsføring af produkterne 15 og 16, hvorfor Handelsselskabet frifindes for på-
stand 11 og 12 samt påstand 38 og 39. 

Venetas erstatningskrav m.v
Gennem den betydelige eksponering af Veneta tasken må retten anse det for sandsynligt, at Harald 
Nielsen gennem sit mangeårige kendskab til branchen at have eller burde have kendt Venetas ta-
ske, hvorfor betingelserne for tilkendelse af erstatning og vederlag er opfyldt. 
Handelsselskabet har solgt 1898 stk. tasker til en samlet pris af 161.330 kr. 
- 58 - 

Handelsselskabets taske sælges for få hundrede kroner, mens Venetas taske koster 10.990 kr. 
Taskerne sælges i væsentligt forskellige forretninger, og der er en så væsentlig kvalitetsforskel mel-
lem de to produkter, at en del forbrugere ikke vil relatere Handelsselskabets taske til Veneta. 
Retten finder det ikke sandsynliggjort, at Veneta har mistet noget salg ved Handelsselskabets 
salg af deres taske. Derimod kan salget have medført en mindre markedsforstyrrelse, som Veneta 
skal have erstatning for. Veneta har endvidere krav på vederlag. Ved fastsættelsen heraf tages der 
udgangspunkt i Handelsselskabets salgspris. 
Retten finder herefter, at Veneta har krav på betaling af erstatning og vederlag på i alt 30.000 
kr. 

Handelsselskabets krav på erstatning
Da produkterne 15 og 16 ikke krænker Venetas rettigheder hverken efter varemærkeloven eller 
markedsføringsloven, er den foretagne beslaglæggelse og det nedlagte forbud sket med urette for 
produkt 15 og 16. Handelsselskabet har derfor krav på erstatning for den manglende fortjeneste. 
Under hensyn til det beskedne salg af disse produkter fastsættes erstatningen til 10.000 kr. 

Sagsomkostninger
Efter sagens udfald findes Veneta og Handelsselskabet at burde bære egne omkostninger til salær 
og retsafgift. Veneta skal in solidum med Gucci betale omkostninger til ekstrakt, materialesamling, 
oversættelse og tolk i alt 140.271 kr., der er opgjort med 99.774 kr. til ekstrakt og materiale samling 
og 40.497 kr. til oversættelse og tolk. 

Gucci 

Ad brug af bidsel
Bidslet er et kendt brugselement i forbindelse med hestens hovedtøj, og sadelmagere har ofte brugt 
det som designelement. Bidslet er herefter overført som designelement, oftest som symbol i forbin-
delse med fritidsbeskæftigelse. Af den vej er det blevet en del af et modeelement. Når der således 
som varemærke registreres kendte symboler, må deres beskyttelse begrænses til kun at omfatte en 
slavisk efterligning. 

- 59 - 

Ad brug af webbing.
Webbingen er et flerfarvet bånd, der hyppigt har været anvendt på beklædninger, herunder som 
ordensbånd. Desuden har den været anvendt som gjorde på tasker. Gucci har gjort webbingen til 
et ofte anvendt element på deres produkter og fået det registreret i to farvesammensætninger som 
varemærke. Ligesom anført ovenfor om bidslet, må beskyttelsen af et sådant almindeligt kendt de-
signelement begrænses til kun at omfatte en slavisk efterligning 

Ad påstand 23, 28 og 29
Efter den af Harald Nielsen afgivne forklaring må det lægges til grund, at Handelsselskabet aldrig 
har brugt Guccis varemærke i forbindelse med de af Handelsselskabet markedsførte produkter, og 
den brug, der har været gjort, alene har været internt i selskabets it-system i forbindelse med nogle 
tilbudte varer, som aldrig blev indkøbt. Der foreligger ingen dokumentation eller indikation for, at 
Handelsselskabet over for sine forhandlere og samarbejdspartnere har anvendt eller henvist til 
ordmærket Gucci i forbindelse med markedsføring og salg af selskabets produkter. Handelssel-
skabet frifindes derfor for påstand 23, 28 og 29. 

Ad påstand 24, 27 og 50  navnet Gusacci
Gucci består af to stavelser og fem bogstaver. Gussacci består af tre stavelser og 8 bogstaver, hvoraf 
de to første og de to sidste er de samme som i Gucci. Ordene har forskellig udtalerytme og er visu-
elt forskellige. Retten finder derfor ikke, at navnet Gussacci krænker Guccis rettigheder efter va-
remærkeloven og markedsføringsloven, hvorfor Handelsselskabet frifindes for påstand 24, 27 og 
50. 

Ad påstand 3 og 22 samt 30 og 49  produkt 7 og 26
Det på produkterne anvendte bidsel er forskelligt fra det registrerede, hvorfor der ikke findes at 
foreligge en varemærkekrænkelse ved anvendelsen af bidslet. Skoene er tillige påført den grøn-
rød-grønne webbing, som det efter bevisførelsen må lægges, at Handelsselskabet har anvendt upå-
talt i et betydeligt antal år. Kombinationen af bidsel og webbing, som over for Handelsselskabet 
kun i begrænset omfang hver for sig nyder beskyttelse som varemærke, findes at have tilstrække-
ligt særpræg til at nyde beskyttelse efter markedsføringslovens § 1. Da begge produkter er påført 
såvel bidsel som webbing, findes der at foreligge en risiko for forveksling. Påstand 3, 22, 30 og 49 
tages derfor delvist til følge. 
- 60 - 


Under hensyn til den væsentlige prisforskel, der er mellem produkterne og salgskanalerne, 
finder retten det ikke godtgjort, at Gucci har lidt noget afsætningstab. Vederlagskravet efter mar-
kedsføringsloven fastsættes i forhold til Handelsselskabets omsætning til 1.000 kr. 

Ad påstand 4 og 31 - produkt 8
Gucci har registreret flere udformninger af G'er som figurvaremærke En registrering af et bogstav 
som figurmærke kan alene gives beskyttelse i den eksakte registrerede udformning, idet der er et 
friholdelsesbehov i forhold til andre erhvervsdrivende. Det på skoen anvendte G er næsten lukket 
i modsætning til det af Gucci registrerede. Dekorationen på skoen består af bogstaverne G og C 
samt et blomstermotiv, som både enkeltvis og samlet er forskelligt fra Guccis registrerede vare-
mærker. Efter en helhedsbedømmelse findes der ikke at foreligge forvekslingsrisiko og dermed 
overtrædelse af varemærkeloven og markedsføringsloven, hvorfor Handelsselskabet frifindes for 
påstand 4 og 31. 

Ad påstand 5 og 32  produkt 9
Som ovenfor anført er bidslet et udbredt designelement, som har været almindelig brugt som de-
koration. De bidsler, der er på gummistøvlen, er væsentligt forskellige fra de af Gucci registrerede, 
hvorfor der ikke foreligger en varemærkekrænkelse. Hertil kommer, at gummistøvlen fremtræder 
som en almindelig billig støvle, hvorfor den almindelige forbruger ikke vil relatere den til Guccis 
kvalitetsprodukter. Der foreligger derfor ikke risiko for forveksling, hvorfor Handelsselskabet fri-
findes for påstand 5 og 32. 

Ad påstand 6 og 33  produkt 10
Efter en visuel bedømmelse fremtræder webbingen på Handelsselskabets bælter som en fuldstæn-
dig kopi af Guccis registrerede varemærke, idet forholdet mellem de enkelte striber er ens. Af de 
fremlagte bilag og de afgivne forklaringer må det lægges til grund, at Handelsselskabet gennem en 
meget lang årrække har markedsført og solgt produkter med webbing, og at disse produkter er 
kommet til Guccis repræsentants kendskab, uden at der er rejst indsigelse. Retten finder derfor, at 
Gucci har udvist en sådan passivitet, at de ikke nu kan påberåbe sig deres rettigheder i forhold til 
Handelsselskabet for så vidt angår brugen af webbing. Handelsselskabet frifindes derfor for på-
stand 6 og 33. 

- 61 - 

Ad påstand 7 og 34  produkt 11
Mønstret på pungens kanvas svarer til det i Danmark registrerede varemærke. Som pynt på pun-
gen er der en grøn-rød-grøn webbing, over hvilken der er en metaldekoration bestående af et G og 
et bidsellignende greb, hvor grebet er et O. Dette vil blive udtalt som GO svarende til det på can-
vasen trykte varemærke. Metaldekoration adskiller sig visuelt væsentligt fra det af Gucci registre-
rede sammensmeltede dobbelt G og bidslet, således at der ikke findes at være risiko for forveks-
ling. Heller ikke efter en helhedsbedømmelse findes produkt 11 at krænke Guccis rettigheder efter 
varemærkeloven og markedsføringsloven, hvorfor Handelsselskabet frifindes for påstand 7 og 24. 

Ad påstand 8 og 35  produkt 12
Produkt 12  en handske  har som eneste pynt et bidsel på manchetten. Bidslet er en slavisk efter 
ligning af Guccis registrerede varemærke. Efter de afgivne forklaringer finder retten, at Handels-
selskabet periodevis gennem en lang årrække har solgt handsker med bidsel, uden at Gucci har 
gjort indsigelse. Retten finder derfor, at Gucci har udvist passivitet, jf. varemærkelovens § 9, hvor-
for Handelsselskabet frifindes for påstand 8 og 35. 

Ad påstand 9 og 36  produkt 13
Tasken er en lille dametaske med to meget store halvbidsler set i forhold til taskens størrelse. Bids-
lerne afviger i deres form for det af Gucci registrerede halvbidsel. Dernæst fremtræder tasken som 
er produkt i det lavere prissegment. Når samtidigt henset til salgskanalerne, finder retten ikke, at 
der foreligger en risiko for forveksling, eller at en gennemsnitsoplyst forbruger vil tro, at der er en 
forbindelse mellem Gucci og Handelsselskabets taske. Handelsselskabet frifindes derfor for på-
stand 9 og 36. 

Ad påstand 13  21 og 40-48  produkterne 17-25
Retten har alene fået forevist de på side 24 i dommen gengivne billeder som dokumentation for 
krænkelserne, hvorfor rettens grundlag for at bedømme disse produkter er ufuldstændigt. Umid-
delbart fremtræder taskerne og pungene som hørende til i et lavprissegment og er for en dels ved-
kommende overplastret med en række forvirrende detaljer/pynt, således at en forbruger næppe vil 
forbinde dem med Guccis kvalitetsprodukter. Det på nogle produkter anvendte G adskiller sig fra 
de af Gucci registrerede G'er ved at være mere rundt i forhold til det dansk registrerede varemær-
ke og være mere åbent og aflangt i forhold til det under CTM 003836467 registrerede varemærke. 
- 62 - 

Mønstret på produkterne indeholder to modsat rettede G'er omkring et blomstermotiv De to G'er 
er forskellige for Guccis i typografi, og afstanden er større. Selvom der er visse lighedspunkter med 
Guccis diamantmønster, finder retten ud fra en helhedsbedømmelse ikke at der foreligger en risiko 
for forveksling med Guccis diamantmønster. Heller ikke ved en samlet vurdering af de enkelte 
produkter finder retten, at en gennemsnitsoplyst forbruger med rette vil kunne antage, at der en 
forbindelse mellem Gucci og de af Handelsselskabet solgte produkter 17-25, hvorfor Handelssel-
skabet frifindes for påstand 13-21 og 40-48. 

Ad påstand54
Forbuddet har været nedlagt med urette for så vidt angår produkterne 8-13 og 17-25, hvorfor Guc-
ci er ansvarlig for det omsætningstab, som Handelsselskabet har lidt. Når henses til det tidligere 
salg af produkterne og den periode, forbuddet har omfattet, findes erstatningen skønsmæssigt at 
kunne fastsættes til 200.000 kr. 

Efter sagens udfald og omfang skal Gucci betale 100.000 kr. til dækning af salær for fogedretten og 
Sø- og Handelsretten samt til dækning af retsafgift 5.100 kr. 

Gucci skal in solidum med Veneta godtgøre Handelselskabets udgifter til ekstrakt og materiale 
samling samt til oversættelse og tolk med i alt 140.271 kr. 

Ad påstande fælles for Gucci og Veneta
Ad påstand 1 
Efter de ovenfor anførte om produkt 7,14 og 26 (påstand 3, 10 og 22) tages påstand 1 til følge for så 
vist angår disse produkter, mens bevissikringsforretningen for de øvrige produkter kendes ulovlig. 

Ad påstand 2
Efter de ovenfor anførte om produkt 7,14 og 26 tages påstand 2 til følge, således at forbuddet for 
disse produkter er lovlig gjort og forfulgt, men forbuddet ophæves for de resterende produkter. 

Ad påstand 25
Efter det ovenfor anførte om de enkelte er det alene produkt 7, 14 og 26, der krænker Guccis og 
Venetas rettigheder. For så vidt angår disse produkter tages Guccis og Venetas påstand til følge. 
- 63 - 


Ad påstand 26
Efter de ovenfor anførte om produkt 7,14 og 26 tages påstand 26 til følge for så vist angår disse 
produkter, idet der ikke er gjort indsigelse mod, at produkter, som hidrører fra Veneta, overdrages 
til Gucci. Handelsselskabet frifindes for påstanden om destruktion af de øvrige produkter. 

Thi kendes for ret:
I forholdet mellem Guccio Gucci S.p.A. og Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S: 
Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S forbydes efter retsplejelovens kapitel 57 at impor-
tere, eksportere, producere, sælge, distribuere, markedsføre og/eller på anden måde overdrage, 
disponere over eller anvende produkter afbilledet i bilag 42 (produkt 7) i alle størrelser og farver 
og alle produkter, hvorpå de karakteristiske varemærkeelementer illustreret i bilag 42 er påført i 
kombination. 
Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S tilpligtes at anerkende, at produktion, import, 
markedsføring, salg og/eller anden overdragelse af produkter angivet i påstand 3 (produkt 7) 
indebærer en krænkelse af Guccio Gucci S p A 's rettigheder efter og markedsføringsloven. 
Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S forbydes efter retsplejelovens kapitel 57 at impor-
tere, eksportere, producere, sælge, distribuere. markedsføre og/eller på anden måde overdrage, 
disponere over eller anvende produkter afbilledet i bilag 72 (produkt 26) i alle størrelser og farver 
og alle produkter, hvorpå de karakteristiske varemærkeelementer illustreret i bilag 72 er påført i 
kombination. 
Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S tilpligtes at anerkende, at produktion, import, 
markedsføring, salg og/eller anden overdragelse af produkter angivet i påstand 22 (produkt 26) 
indebærer en krænkelse af Guccio Gucci S p A 's rettigheder efter og markedsføringsloven. 
Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S tilpligtes at overdrage alle produkter som omreg-
net i påstand 3, 10 og 22 til Guccio Gucci S.p.A. med henblik på destruktion. 
Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S frifindes for påstand 4 - 9, 13 - 21, 23 - 24, 27 - 29, 
- 64 - 

31 - 36, 40 - 48 og 50 - 51. 
Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S betaler inden 14 dage til Guccio Gucci S.p.A. 1.000 
kr. med procesrente fra den 1. december 2008. 
Guccio Gucci S.p.A. betaler inden 14 dage til Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S
200.000 kr. med procesrente fra den 24. september 2009. 
I sagsomkostninger betaler Guccio Gucci S.p.A. 105.100 kr. til Handelsselskabet Rudi og Harald 
Nielsen A/S. 
Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8a. 

I forholdet mellem Bottega Veneta International SARL og Handelsselskabet Rudi og Harald Ni-
elsen A/S
Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S forbydes efter retsplejelovens kapitel 57 at impor-
tere. eksportere, producere, sælge, distribuere, markedsføre og/eller på anden måde overdrage, 
disponere over eller anvende produkter afbilledet i bilag 49 (produkt 14) i alle størrelser og farver. 
Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S tilpligtes at anerkende. at produktion, import, 
markedsføring, salg og/eller anden overdragelse af produkter angivet i påstand 10 (produkt 14) 
indebærer en krænkelse af Bottega Veneta International SARLs rettigheder efter markedsfø-
ringsloven. 
Handelsselskabet frifindes for påstand 11, 12, 38 og 39. 
Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S betaler inden 14 dage til Bottega Veneta Interna-
tional SARL 35.000,00 kr. med procesrente fra 27. juli 2009. 
Bottega Veneta International SARL betaler inden 14 dage til Handelsselskabet Rudi og Harald 
Nielsen A/S 10.000 kr. med procesrente fra den 24. september 2009. 
Bottega Veneta International SARL og Handelsselskabet Rudi og Harald NielsenA/S bærer 
- 65 - 

hver part egne omkostninger til salær og retsafgift.. 
I forholdet mellem Guccio Gucci S.p.A. og Bottega Veneta International SARL på den ene side og 
Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S på den anden side: 
Den af Fogedretten i Glostrup i sag nr. FS 12273-09 foretagne bevissikring 29. juni 2009 for Guccio 
Gucci S.p.A. og Bottega Veneta International SARL stadfæstes som lovligt gjort og forfulgt for så 
vidt de af påstand 3,10 og 22 omfattede produkter. 
Det af Fogedretten i Glostrup i sag nr. FS 12273-09 nedlagte forbud af 17. juli 2009 for Guccio Gucci 
S.p.A. og Bottega Veneta International SARL stadfæstes som lovligt gjort og forfulgt for så vidt an-
går de af påstand 3, 10 og 22 omfattede produkter. 
Forbuddet ophæves for så vidt angår de af påstand 4-9, 11-21 omfattede produkter. 
Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S påbydes som en accessorisk forpligtelse efter rets-
plejelovens kapitel 57 straks at tilbagekalde de af påstand 3, 10 og 22 omhandlede produkter, som 
er solgt forud for forbuddets nedlæggelse. 
Guccio Gucci S.p.A. og Bottega Veneta SARL betaler in solidum inden 14 dage til dækning af af-
holdte omkostninger 140.271 kr. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a. 

Christian Hvidt 


Mette Christensen 


Lisbet Friis 

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med ...»

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»