Oversigt

Højesteret - Ej pligt til automatisk regulering af sømænds nettoløn

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. november 2016 Sag 251/2015 (2. afdeling) Søfartens Ledere som mandatar for A og B (advokat Poul Hvilsted) mod Danmarks Rederiforening som mandatar for DFDS A/S (advokat Morten Ulrich) Biintervenient til støtte for Søfartens Ledere: Fagligt Fælles Forbund (advokat Rune Asmussen)   I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 8....»

Højesteret - ikke omplaceringspligt af opsagt gravid medarbejder

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 25. oktober 2016 Sag 259/2014 (1. afdeling) Professionshøjskolen University College Nordjylland (advokat Lene Damkjær Christensen) mod Kristelig Fagforening som mandatar for A (advokat Finn Schwarz) Biintervenient til støtte for Professionshøjskolen University College Nordjylland: Moderniseringsstyrelsen (advokat Lene Damkjær Christensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Aalborg den 20....»

Sø- og Handelsretten - Lønmodtagernes Garantifond, udbetaling af ikke-afholdte feriefridage

DOM Afsagt den 18. december 2015 F-2-15 HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der er anlagt den 15. oktober 2014, omhandler, hvorvidt Lønmodtagernes Garantifond har været berettiget til ikke at udbetale værdien af fem feriefridage til A med den begrundelse, at feriefridagene skal anses for afholdt i As fritstillingsperiode....»

Højesteret - Lønmodtagernes Garantifond, udbetaling af ikke-afholdte feriefridage

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016 Sag 12/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (Kammeradvokaten ved advokat Boris Frederiksen) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 18....»

Landsretten - Tjenestemænd blev ikke tilkendt godtgørelse

D O M Afsagt den 8. december 2015 af Østre Landsrets 21. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jacob Schall Holberg (kst.)). 21. afd. nr. B-1195-14: HK Danmark som mandatar for A (advokat Michael Møllegaard Jessen) mod Transportministeriet (Kammeradvokaten v/advokat Niels Banke) og 21....»

Højesteret - Tjenestemænd blev ikke tilkendt godtgørelse

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. september 2016 Sag 277/2015 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A, B og C (advokat Michael Møllegaard Jessen for alle) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 21....»

Højesteret dom - Virksomheds opsigelse af uddannelsesaftale forud for praktikophold

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 44/2016(1. afdeling) FTF som mandatar for FAF som mandatar for A(advokat Jakob Bjerre)modDansk Industri (DI) som mandatar for KommunikationsCentret ApS (advokat Lars Bruhn) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 21....»

Højesteret dom - Ansats udtalelser om sin arbejdsgiver var straffrie efter straffelovens § 267

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. august 2016   Sag 242/2015 (1. afdeling) FOA – Fag og Arbejde som mandatar for LFS, Landsforeningen for Socialpædagoger, som mandatar for A(advokat Jacob Goldschmidt) mod B(advokat Søren Locher, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10....»

Bortvisning af sygeplejerske

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M  Anonymiseret med hensyn til enkeltpersoners rent private forhold, jf. retsplejelovens § 41e, stk. 4.  Afsagt den 29. marts 2016 af Østre Landsrets 11. afdeling  (landsdommerne Karsten Bo Knudsen, Lone Kerrn-Jespersen og Anders Martin Jensen (kst....»

Tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet i vikarloven

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2016 Sag 90/2015 HK Danmark som mandatar for A (advokat Tina Sejr Gad) mod Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for LabVikar ApS (advokat Tine Benedikte Skyum) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 27....»

Dom fra Højesteret: Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 16. august 2016 Sag 256/2015(2. afdeling) A (advokat Sophie Becher, beskikket) mod Erstatningsnævnet (Kammeradvokaten ved advokat Flemming Orth) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Aarhus 7. afdeling den 10....»

Vilkår i overenskomst var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. juni 2016 Sag 154/2015 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Michael Møllegaard Jessen) mod Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening (BOA) som mandatar for Circle K Danmark A/S (tidligere Statoil Fuel & Retail A/S) (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 18....»

Afslag i lejen pga. støjgener fra metrobyggeri

ØSTRE LANDSRETS DOMAfsagt den 1. februar 2016 af Østre Landsrets 7. afdeling 7. afd. nr. B-962-15: UDLEJERmodLEJER (erhvervslejemål) Københavns Byrets dom af 7. april 2015 (BS 7C-270/2014) er anket af Udlejer, med påstand om frifindelse, subsidiært stadfæstelse....»

Bortvisning af medarbejder - lydighedsnægtelse

D O M: Bortvisning af medarbejder - lydighedsnægtelse Afsagt den 9. oktober 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Sanne Kolmos og Gerd Sinding (kst.)). 2. afd. nr. B-3450-14: Dansk Skuespillerforbund som mandatar for Arbejdstageren (advokat Kim Hansen) mod  Arbejdsgiveren (advokat Mike Steen Hansen) Helsingør Rets dom af 9....»

Ophævelse af erhvervslejemål berettiget som følge af vandskade

D O M afsagt den 26. februar 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Henrik Bjørnager Nielsen, Eva Staal og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B–0452–14 Lejer mod Udlejer Retten i Aalborg har som boligret den 11. februar 2014 afsagt dom i 1....»

Bortvisning - Anvendelse af arbejdsmobil - Landsrettens dom

LANDSRETTENS D O M Afsagt den 5. november 2014 af Østre Landsrets 1. afdeling (landsdommerne Olaf Tingleff, Jan Uffe Rasmussen og Dorte Nørby (kst.)).  1. afd. nr. B-2478-13:               Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for Skandinavisk Data Center A/S (advokat Merete Preisler) mod A (advokat Khuram Ahmed (prøve)) Retten i Glostrups dom af 12....»

Ugyldig ophævelse - Lejer blev ikke udsat af lejemål

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Næstved den 24. februar 2015 og af Østre Landsrets 13....»

Ikke aldersdiskrimination ved afskedigelse af to ældre medarbejdere

  HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. december 2015   Sag 28/2015   (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A og B (advokat Peter Breum for begge) mod Moderniseringsstyrelsen(Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 10....»

Kommune frifundet for forskelsbehandling

HØJESTERETS DOM   afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 98/2015 (1. afdeling) Ikast-Brande Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) mod Ingeniørforeningen IDA som mandatar for A (advokat Kim Schioldann)   Biintervenient til støtte for Ikast-Brande Kommune: Kommunernes Landsforening (advokat Yvonne Frederiksen)   I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 29....»

Bortvisning - anvendelse af arbejdsmobil

  HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2016 Sag 110/2015 (2. afdeling) A (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for Skandinavisk Data Center A/S (advokat Merete Preisler) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 12....»

Provisionslønnet medarbejder - løn under ferie

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 31. marts 2016 Sag 66/2015 (1. afdeling) Dansk Metalarbejderforbund som mandatar for A (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen) mod Selskabet DGS af 2011 A/S under konkurs (advokat Jens Lund Mosbek) I tidligere instanser er afsagt dom af Sø- og Handelsrettens Skifteret den 4....»

Hvornår er der uenighed om erstatningen, jf. erhvervslejelovens § 67, stk. 2

Dom afsagt 3. februar 2016 ved Højesteret

Højesterets kendelse agsagt den 1. februar 2016 Saf 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten på Frederiksberg den 27. oktober 2014 og dom af Østre Landsrets 13....»

Fremlæggelse (edition) af lejekontrakt for et nabolejemål

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 28. oktober 2015 Sag 163/2015 P/f SMS (advokat Ingi Højgaard) mod Sp/f Norðlon (advokat Djóni Thomassen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Færøerne den 16. april 2014 og kendelse af Østre Landsrets 5....»

Påkrav og ophævelse kommet frem til lejer

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 Sag 217/2014 A (selv) mod SEB Ejendomme I A/S (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Kolding den 15. maj 2014 og af Vestre Landsrets 4. afdeling den 11. juli 2014....»

Opsigelse af handicappet medarbejder

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 11. august 2015 Sag 104/2014 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for Skibby Supermarked A/S (advokat Peter Vibe)mod HK/Danmark som mandatar for A (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 5....»

Leverandør hæftede for producentens konstruktionsfejl

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 240/2013(2. afdeling) Tryg Forsikring A/S(advokat Allan Kvist-Kristensen)modHaaning A/S(advokat Michael S. Wiisbye) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 2. november 2009 og af Vestre Landsrets 9....»

Lejen i et erhvervslejemål kunne ikke forhøjes til markedslejen

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 218/2013 (1. afdeling) K/S af 1. august 2010 (advokat Anne Louise Husen) mod Mercedes-Benz CPH A/S (advokat Frank Bøggild) I tidligere instanser er afsagt dom af Boligretten i København den 13. april 2012 og af Østre Landsrets 12....»

Annullering af Warrants

HØJESTERETSDOM – ANNULLERING AF WARRANTS Resumé Ikke krav på erstatning som følge af annullering af warrants HØJESTERETS DOM afsagt d. 18. juni 2015 i sag Sag 280/2013 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1) Telenor A/S (indtrådt i stedet for Esplanaden Holding A/S), 2) Advent International Corporation, 3) Lehman Brothers Communication Funds, 4) John Helmsøe-Zinck, 5) John Bernstein, 6) Murat Erkurt, 7) John McEvoy, 8) Massimo Giovanni Preltz Oltramonti og 9) Gunnar Rydning (advokat Morten Ulrich for alle) samt 10) advokat Kurt Skovlund (advokat Frank Bøggild) og 11) statsautoriseret revisor Klaus Honoré (advokat Jakob Anker Lentz) DOM I tidligere instans har Sø- og Handelsretten afsagt kendelse om afvisningspåstanden den 5....»

Kombinationsregulering af erhvervsleje

Dom afsagt 18. december 2013 ved Højesteret

Sagen vedrører leje af erhvervslokale. Oprindelig blev lejeaftalen indgået ved en lejekontrakt fra 1981. Spørgsmål om lejestigninger

Frisørdommen

Dom afsagt 10. november 2014 ved Østre Landsret

Frisørers prisskiltning med forskellige priser for ”dameklip” og ”herreklip” strider ikke mod ligestillingsloven

Højesteretsdom - ansættelsesforhold, pensionsordning, ansættelsesbevis

Dom afsagt 3. november 2014 ved Højesteret

Revisorelev var berettiget til pension, fritvalgs lønkonto og feriefridage samt godtgørelse efter ansættelsesbevisloven

Højesteretsdom - FOA mod Y kommune

Dom afsagt 8. oktober 2014 ved Byretten


Afslag på anmodning om yderligere orlov i anledning af datters psykiske tilstand var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven

Højesteretsdom - Jensens Bøfhus

Dom afsagt 19. september 2014 ved Højesteret

Forbud mod at drive restaurationsvirksomhed under navnet ”Jensens Fiskerestaurant”

Jensen’s Bøfhus A/S har siden 1990 drevet en række restauranter under navnet Jensen’s Bøfhus, og har på nuværende tidspunkt ca. 48 restauranter i Danmark, Sverige, Norge og Tyskland. Danske Familierestauranter A/S er moderselskab og ejer rettighederne til navne og figurmærker.

Sæby Fiskehal ApS, der ejes af Jacob Jensen, begyndte i 2001 at drive virksomhed under navnet Jensens Fiskerestaurant. I 2005 åbnede Sæby Fiskehal en restaurant i Skagen, i 2011 en restaurant i Kerteminde og i 2012 en restaurant i Fåborg. I dag driver Sæby Fiskehal alene restaurant i Sæby.

 

Højesteretsdom - Ophævelse af franchiseaftale uberettiget

Dom afsagt 9. september 2014 ved Højesteret

Ophævelse af franchiseaftale fandtes at være uberettiget.

Højesteretsdom - Retten til parkering i lejeforhold

Dom afsagt 2. september 2014 ved Højesteret

Lejer havde ikke ved udlejers stiltiende accept opnået ret til vederlagsfri parkering i ejendommens gård som en del af lejeforholdet

Højesterets dom - Efterbetaling af medarbejders pensionsbidrag

Dom afsagt 20. august 2014 ved Højesteret

Tvistighedsnævnets kompetence var ikke begrænset i medfør af erhvervsuddannelseslovens § 65 stk. 1. Medarbejder var berettiget til efterbetaling af eget pensionsbidrag, selv om beløbet var udbetalt som løn

Fravigelse af ferieloven

Dom afsagt 4. april 2014 ved Sø- og Handelsretten

Aftale om fravigelse af ferielovens § 16, stk. 1, kunne indgås i forbindelse med indgåelse af en ansættelseskontrakt, jf. ferielovens § 21, stk. 2.

Distributøraftale

Dom afsagt 11. april 2014 ved

Distributøraftale kunne opsiges af distributøren, med et varsel på tre måneder. Sagsøger havde ikke under sagen bevist at have lidt et tab i opsigelsesperioden.

Højesteretsdom - Udmåling af godtgørelse efter ansættelsesbevisloven

Dom afsagt 17. december 2010 ved Højesteret

Principper for udmåling af godtgørelse efter ændringen i 2007 af ansættelsesbevisloven. Et manglende ansættelsesbevis udløste i den konkrete sag en godtgørelse på 10.000 kr.

A var ansat hos C i godt et halvt år og modtog aldrig et ansættelsesbevis. Han fik ved sin fagforenings mellemkomst bragt klarhed over sine rettigheder og gjort dem gældende. Det manglende ansættelsesbevis nåede dog at skabe usikkerhed hos ham vedrørende hans opsigelsesvarsel, ligesom der opstod uoverensstemmelser om overarbejdsbetaling og om betaling af pensionsbidrag for de første tre måneder af hans ansættelse. A var ikke den eneste medarbejder, C havde undladt at udstede et ansættelsesbevis til, og selskabet rettede ikke for sig, selv om A i hvert fald én gang bad om at få udstedt et ansættelsesbevis.

Også for Højesteret var spørgsmålet, hvilken betydning lovændringen havde for godtgørelsesniveauet.

Højesteret anførte indledningsvis de generelle principper, som udmåling af godtgørelse efter lovændringen bør ske efter. Højesteret udtalte om den konkrete sag, at der ikke forelå skærpende omstændigheder og fastsatte efter en samlet vurdering godtgørelsen til 10.000 kr.

Landsretten havde også tillagt A 10.000 kr. i godtgørelse

Højesteretsdom - Ophævelse af uddannelsesaftale

Dom afsagt 6. marts 2014 ved Højesteret

Tilkendelse af minimalerstatning efter funktionærloven afskar ikke elev fra yderligere kompensation for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale

A’s uddannelsesaftale var blevet ophævet uberettiget, og Tvistighedsnævnet havde tilkendt A, der var omfattet af funktionærloven, minimalerstatning efter lovens § 3. Sagen angik, om A havde krav på yderligere 30.000 kr. svarende til, hvad nævnet tilkender elever, der ikke er omfattet af funktionærloven, og som derfor ikke har krav på minimalerstatning. 

Minimalerstatningen efter funktionærlovens § 3 dækker alene mistet lønindtægt. Beløbet på 30.000 kr. dækker efter Tvistighedsnævnets praksis mere end mistet lønindtægt og udgør således en kompensation, der ikke er identisk med minimalerstatningen. En elev, der er tilkendt minimalerstatning efter funktionærloven, kan derfor ikke af den grund afskæres fra at få tilkendt yderligere kompensation, men ved fastsættelsen af kompensationsbeløbet skal der tages hensyn til, at eleven er tilkendt minimalerstatning. Højesteret fastslog herefter, at A i den foreliggende sag havde krav på yderligere kompensation, som passende kunne fastsættes til 15.000 kr. 

Landsretten var nået til et andet resultat.

Agenturaftale Bodum

Dom afsagt 6. februar 2014 ved Sø- og Handelsretten

Handelsagent havde ikke misligholdt agenturaftalen ved samtidig forhandling af lignende produkter eller illoyalitet og havde krav på godtgørelse i anledning af agenturgivers opsigelse af aftalen.

Forskelsbehandlingsloven - 120 dages reglen

Dom afsagt 31. januar 2014 ved Sø- og Handelsretten

Opsigelse af A i medfør af 120-dages reglen i funktionærlovens § 5, stk. 2, var i strid med forskelsbehandlingslovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 2

Fogedforbud - Novozymes A/S mod DuPont Nutrition Biosciences ApS (tidligere Danisco A/S)

Dom afsagt 29. november 2013 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøger havde ikke handlet culpøst ved at forfølge sin ret ved begæring og gennemførelse af et fogedforbud, der senere blev ophævet, men hæftede på et objektivt grundlag i medfør af rpl. § 639, stk. 1. Erstatningen blev fastsat til 10.000.000 kr.

Opsigelse af agentaftale - erstatningskrav

Dom afsagt 26. november 2013 ved Sø- og Handelsretten

Handelsagent havde krav på godtgørelse i anledning af agenturgivers opsigelse af agentaftale.

Erstatningskrav - mangler ved kaffemaskiner

Dom afsagt 26. november 2013 ved Sø- og Handelsretten

En bestemmelse i parternes aftale om ret til "Termination" ved "any breach" skulle forstås sådan, at enhver type mangel og ikke blot væsentlige mangler kunne begrunde ophævelse. Det fandtes bevist, at der var mangler ved de af sagsøgte leverede kaffemaskiner, såvel oprindeligt som efter opgradering af maskinerne. Sagsøger havde derfor været berettiget til at ophæve aftalen og havde endvidere krav på erstatning.

 

 


funktionæroverenskomst -i konkursbo

Dom afsagt 12. november 2013 ved Sø- og Handelsretten

Antaget at konkursboet i medfør af konkurslovens § 61, kunne konkursregulere en bestemmelse i Industriens Funktionæroverenskomst om, at feriefridage ved arbejdsgiverens opsigelse ikke kan pålægges afholdt i opsigelsesperioden. Sagsøgernes feriefridage ansås derfor for afholdt i opsigelsesperioden.

Papiruld - vildledende og utilbørlige udsagn

Dom afsagt 29. oktober 2013 ved Sø- og Handelsretten

En række miljømæssige udsagn og anprisninger anvendt af sagsøgte i markedsføringen af dennes isoleringsmaterialer blev fundet vildledende og utilbørlige og dermed i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 3. Nogle af udsagnene udgjorde tillige sammenlignende reklame i strid med markedsføringslovens § 5. Ved et af udsagnene havde sagsøgte tillige krænket sagsøgers varemærkerettigheder. Sagsøgte fik ikke medhold i indsigelser om sagsøgers manglende retlige interesse og om passivitet.

Rammeaftale - Cowi

Dom afsagt 17. oktober 2013 ved Sø- og Handelsretten

Aftaleparten på sælgerside i eksisterende rammeaftale var i forbindelse med overdragelse af hotel nærmest til at bære risikoen for uklarhed om hvorvidt rådgivningsarbejde var udført i henhold til tidligere gældende rammeaftale mellem sælger og rådgiver eller som del af tilbud eller arbejde udført for den nye ejer, og blev som følge heraf tilpligtet som bestiller at betale faktura for arbejder i ugerne omkring overdragelsestidspunktet.

privilegeret krav på provision i konkursboet.

Dom afsagt 4. oktober 2013 ved Sø- og Handelsretten

Antaget at sagsøgte (et konkursbo) ikke havde pligt til at anerkende, at en tidligere ansat havde et privilegeret krav på provision i konkursboet.

Kapitalejere - virksomhedspant

Dom afsagt 2. oktober 2013 ved Sø- og Handelsretten

En række kapitalejere, der havde sikret deres indskud i et selskab ved virksomhedspant, blev alle anset for nærstående i medfør af konkurslovens § 2, nr. 4, hvorfor virksomhedspantet blev anset for uden retsvirkning, jf. tinglysningslovens § 47 e.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Har bygherre krav på dagbøder ved entreprenørens forsinkelse?

Det sker desværre at entreprenøren bliver forsinket, hvilket kan have store økonomiske konsekvenser for ...»

Dom fra Højesteret: Konkurrenceklausul opretholdt overfor tidligere kapitalejer

Det følger af den ansættelsesklausullov, som indeholder reglerne for kunde- og konkurrenceklausuler, ...»

Ferieloven

Ferieloven fastlægger vilkårene for lønmodtageres ret til ferie, herunder ret til ferie med betaling ...»

Sygefraværssamtale

Hvis en medarbejder er syg over længere tid, har arbejdsgiver pligt til at indkalde medarbejderen til ...»

Højesteretsdom om tinglysningsafgift ved tilførsel af aktier mellem selskaber

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 2. februar 2021Sag BS-11607/2020-HJR(1. afdeling)X I/S(advokat Jakob ...»

Højesteretsdom om berettiget ophævelse af agentaftale

HØJESTERETS DOMafsagt torsdag den 28. januar 2021Sag BS-7909/2020-HJR(1. afdeling)Jo & Co BVBA(advokat ...»

Vi er medlemmer af