Oversigt

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Dom afsagt 3. oktober 2022 ved

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR 2019.0559 Fagbevægelsens Hovedorganisation for 3F Industrigruppen (advokat Mina Bernardini) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for SAS Ground Handling Denmark A/S (advokat Jeanette Justesen) Dommere: Christian Alsøe, Ulla Jacobsen, Linda Nordstrøm Nissen, Henrik W....»

Medregning af arbejdsfri dage ved opgørelse af sygedage efter "120-dages-reglen"

Dom afsagt 16. marts 2022 ved Højesteret

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 16. marts 2022 Sag BS-50624/2020-HJR(2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A(advokat Michael Møllegaard Jessen) mod Tandlægeforeningen som mandatar for Tandlæge B ApS i frivillig likvidation(advokat Nina Wedsted)Biintervenienter til støtte for Tandlægeforeningen som mandatar for Tandlæge B ApS i frivillig likvidation:Dansk Erhverv(advokat Thomas Meyer Stage)ogDansk Industri(advokat Annette Fæster Petersen)I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Odense den 8....»

Højesterets dom afsagt 29. september 2021 - Udlejer var afskåret fra at gøre erstatningskrav gældende

Dom afsagt 29. september 2021 ved Højesteret

Ny Højesteret dom fra d. 29 september 2021 fastslår at en udlejer der først havde gjort sit erstatningskrav gældende mere end to uger efter fraflytningen, var afskåret fra at gøre kravet gældende overfor lejer.   Sag BS-29153/2020-HJR (2. afdeling) U advokat Jens Fisker, beskikket mod Ladvokat Claus Johansen I tidligere instanser er afsagt dom af Boligretten på Frederiksberg den 11....»

Udlejers krav vedrørende skjult mangel ikke fremsat uden ugrundet ophold

Sag BS-5817/2021-HJR (2. afdeling) K/S Hjortholm Bolig (advokat Sverri Dahl) mod L1 og L2 (advokat Stig Lynghøj Nielsen for begge) I tidligere instanser er afsagt dom af Boligretten på Frederiksberg den 9. marts 2020 (BS-6828/2019-FRB) og af Østre Landsrets 22....»

Andelshaver ekskluderet fra sin andelsbolig efter at have udlejet andelsboligen erhvervsmæssigt gennem Airbnb

Sag BS-30451/2020-HJR (1. afdeling) A (advokat Thomas Rysgaard Rasmussen) mod B (advokat Jeppe Holt) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 27. september 2018 (BS 44C-6811/2017-KBH) og af Østre Landsrets 24. afdeling den 24. marts 2020 (BS-43482/2018-OLR)....»

Østre Landsretsdom - krænkelse af K.H. Würtz' ophavsret til keramik

Dom afsagt 27. maj 2021 ved Østre Landsret

ØSTRE LANDSRETDOMafsagt den 27. maj 2021Sag BS-15944/2020-OLR(10. afdeling)F&H A/SogChristian Bitz(begge v/advokat Frank Bøggild)modK H Würtz v/Kasper Heie Würtz(advokat Johan Løje)Sø- og Handelsretten har den 25. marts 2020 afsagt deldom efter retsplejelovens§ 253, stk....»

Virksomheds opsigelse af medlemmer af Fagligt Fælles Forbund var en organisationsfjendtlig handling

Dom afsagt 18. marts 2021 ved

UdskriftafArbejdsrettens dom af 18. marts 2021I sag nr.: 2020-1759Fagbevægelsens Hovedorganisationfor Fagligt Fælles Forbund(advokat Lotte Dickow Schmidth)modDansk ArbejdsgiverforeningforDIO IIIforN.B.S. (New Building Services) ApS(advokat Tine Benedikte Skyum)Dommere: Jim Jensen, Morten Schønning Madsen, Tina Reissmann, Kim Simonsen, Oliver Talevski (retsformand), Anne Windfeldt Trolle og Nicolai Westergaard....»

Ansættelsesret - ikke forskelsbehandling af tidsbegrænset ansatte korsangere

Dom afsagt 24. februar 2021 ved Højesteret

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 24. februar 2021Sag BS-11386/2020-HJR(2. afdeling)Centralorganisationen af 2010 (CO 10) som mandatar forDansk Musiker Forbund(advokat Peter Breum)modDet Kongelige Teater(advokat Lene Damkjær Christensen)I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 4....»

Arbejdsskadesikring - transport fra hjem til arbejde ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven

Dom afsagt 10. februar 2021 ved Højesteret

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. februar 2021 Sag BS-50886/2019-HJR (1. afdeling) A (advokat Charlotte Gransøe, beskikket) mod Ankestyrelsen (advokat Inge Houe)   I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 13. december 2017 (BS 50-1164/2016) og af Vestre Landsrets 5....»

Højesteretsdom om tinglysningsafgift ved tilførsel af aktier mellem selskaber

Dom afsagt 2. februar 2021 ved Højesteret

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 2. februar 2021Sag BS-11607/2020-HJR(1. afdeling)X I/S(advokat Jakob Krogsøe)modSkatteministeriet(advokat David Auken)I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 2. afdeling den 14. februar 2020 (BS-37171/2018-OLR)....»

Højesteretsdom om berettiget ophævelse af agentaftale

Dom afsagt 28. januar 2021 ved Højesteret

HØJESTERETS DOMafsagt torsdag den 28. januar 2021Sag BS-7909/2020-HJR(1. afdeling)Jo & Co BVBA(advokat Kim Rasmussen)modDK Company Vejle A/S(advokat John Korsø Jensen)I tidligere instanser er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 1. juni 2018 (BS-1311/2016-SHR) og af Vestre Landsrets 3....»

Konkursbos indtræden i lejeaftale - fortolkning af konkurslovens § 56 i forhold til ligestillingsprincippet

Dom afsagt 30. september 2020 ved Sø- og Handelsretten

SØ- OG HANDELSRETTENDOMafsagt den 30. september 2020Sag BS-55261/2019-SHRBryggen, Vejle A/S(advokat Thomas Munkhøj Haslev)modTop Toy A/S under konkurs(kurator, advokat John Sommer Schmidt)Denne afgørelse er truffet af dommer Torben Kuld Hansen og retsassessorerneJeanette Melchior og Thomas Finne Andersen....»

Højesteretsdom om retten til brug af navnet Ørsted

Dom afsagt 30. november 2020 ved Højesteret

HØJESTERETS DOMafsagt mandag den 30. november 2020Sag BS-25678/2019-HJR,Sag BS-25685/2019-HJR,Sag BS-25690/2019-HJR,Sag BS-25707/2019-HJRogSag BS-25726/2019-HJR(1. afdeling)Mikkel Rundin Ørsted,Mette Marie Ørsted,Søren Peter Ørsted,Hans-Henrik Ørsted,Charlotte Ørsted,Jakob Andreas ØrstedogGunnar Frederik Ørsted(advokat Jens Jakob Bugge for alle, beskikket)modØrsted A/S,Ørsted - Anholt Offshore A/S,Ørsted EGJ A/S,Ørsted El A/S,Ørsted Horns Rev I A/S,Ørsted Insurance A/S,Ørsted Pipelines A/S,Ørsted Real Estate A/S,Ørsted Salg & Service A/S,Ørsted Services A/S,Ørsted VE A/S,Ørsted Vind A/S,Ørsted Wind Power A/S,Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S,Ørsted Horns Rev 2 A/S,Ørsted Nr....»

Hovedentreprenør pålagt hæftelsesansvar for underentreprenør

Højesterets dom afsagt 4. september 2019 i sag BS-40168/2018-HJR (2. afdeling) Dansk Energi som mandatar for X A/S (advokat Kim B. Ulrich) mod Y A/S (advokat Christian Ljørring) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 23. oktober 2017 og af Østre Landsrets 14....»

Virksomhed uberettiget til at afvise krav om Butiksoverenskomsts ikrafttræden

Dom afsagt 9. november 2020 ved

UdskriftafArbejdsrettens dom af 9. november 2020I sag nr.: 2020-442Fagbevægelsens Hovedorganisationfor HK Handel(advokat Jeppe Wahl-Brink)modFriluftsland A/S(advokat Søren Narv Pedersen)Dommere: Højesteretsdommer Oliver Talevski (formand og retsformand), højesteretsdommer Poul Dahl Jensen (næstformand) og højesteretsdommer Anne Louise Bormann (næstformand)....»

Ophævelse af uddannelsesaftale var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven

Dom afsagt 3. november 2020 ved Sø- og Handelsretten

SØ- OG HANDELSRETTENDOMafsagt den 3. november 2020 Sag BS-16241/2020-SHR HK Danmark som mandatar for[A](advokat Jacob Goldschmidt)modTandlægeforeningen som mandatar for[Tandlægecenter B](advokat Thea Præstmark)Denne dom er afsagt af retspræsident Lotte Wetterling, vicepræsident MadsBundgaard Larsen og sekretariatschef Mette Skov Larsen samt de sagkyndigemedlemmer Byrial Rastad Bjørst og Marianne Bækgaard Nielsen....»

Ugyldig kundeklausul i ejeraftale. Medejer var omfattet af funktionærloven.

Dom afsagt 20. januar 2020 ved Sø- og Handelsretten

SØ- OG HANDELSRETTENDOMafsagt den 20. januar 2020Sag BS-6713/2019-SHRJatesi Invest ApSogCopenhagen-Living ApSogOI Consulting Holding ApS(advokat Peter Clemmen Christensen for alle)modThomas KjørnæsogKjørnæs Invest ApS(advokat Peter Broen for begge)Denne afgørelse er truffet af konstitueret dommer Mette Skov Larsen sammenmed de sagkyndige medlemmer Torkild Justesen og Henrik Rasmussen....»

Afskedigelse under barselsorlov ikke begrundet i graviditet eller barselsorlov

Dom afsagt 31. august 2020 ved Højesteret

HØJESTERETS DOMafsagt mandag den 31. august 2020Sag BS-45332/2019-HJR(1. afdeling)Dansk Erhverv som mandatar forX-klinik A/S(advokat Thomas Meyer Stage)modDanske Fysioterapeuter som mandatar forA(advokat Rasmus Riisbro)I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 24....»

Højesteret - beskatning af godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. februar 2020 Sag BS-29056/2019-HJR (1. afdeling) HK Danmark som mandatar for A(advokat Nikolaj Bjørnholm) mod Skatteministeriet(advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 15....»

Højesteret - Godtgørelse TV-overvågning

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2020 Sag BS‐27412/2019‐HJR (1. afdeling)   Fagligt Fælles Forbund   som mandatar for C (advokat Rune Asmussen) mod X ApS og E (advokat Jesper Rasmussen for begge) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 3....»

Højesteret - Fradrag i flekslønstilskud - Minimalerstatning

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. april 2020 Sag BS-29280/2019-HJR (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod Ankestyrelsen (advokat Paw Fruerlund) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 4. juli 2018 (BS 10F2231/2017) og af Østre Landsrets 5....»

Højesteret - Aldersbetinget pensionsordning

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. april 2020 Sag BS‐9010/2019‐HJR (2. afdeling)   HK/Danmark som mandatar for boet efter A (advokat Michael Møllegaard Jessen) mod Finansministeriet (Medarbejder‐ og Kompetencestyrelsen, tidligere   Moderniseringsstyrelsen) (advokat Rass Holdgaard)    I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 7....»

Bortfald af udlejers krav på efterbetaling af ikke betalt leje på grund af forældelse og passivitet

Dom afsagt 12. februar 2020 ved Højesteret

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. februar 2020Sag BS-32625/2019-HJR(2. afdeling)Brdr. Jardorf Ejendomme I A/S(advokat Dan Terkildsen)modAdvodan Lyngby Advokataktieselskab(advokat Simon Hauch)I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 12....»

Funktionærs sygedagpenge kunne fradrages i erstatningskrav

Dom afsagt 11. december 2019 ved Højesteret

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 11. december 2019 Sag BS‐13560/2019‐HJR(2. afdeling) Lønmodtagernes Garantifond(advokat Lene Damkjær Christensen) modLedernes Hovedorganisationsom mandatar for A(advokat Sophie Becher)I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 5....»

Ingen forskelsbehandling i tidsbegrænset ansættelse

Dom afsagt 17. december 2019 ved

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 17. december 2019 Sag BS‐39382/2018‐HJR(1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund – 3F som mandatar forA,B,CogD(advokat Peter Breum for alle) mod Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering(advokat Karsten Hagel‐Sørensen)I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 11....»

Konkurskarantæneperioder i forlængelse af hinanden

Dom afsagt 14. februar 2017 ved Højesteret

HØJESTERETS KENDELSEafsagt tirsdag den 14. februar 2017Sag 130/2016A(advokat Tue Askeland, beskikket)modKurator i X ApS under konkurs(advokat Boris Frederiksen)ogSag 131/2016A(advokat Tue Askeland, beskikket)modKurator i Y ApS under konkurs(advokat Boris Frederiksen)I tidligere instanser er afsagt kendelser af Skifteretten i Helsingør den 10....»

Direktør pålagt konkurskarantæne i 3 år

Dom afsagt 13. januar 2016 ved Højesteret

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 13. januar 2016Sag 155/2015(2. afdeling)Frisk Vikar ApS under konkurs ved kurator Søren Aamann Jensen(advokat Frank Bøggild)modA(advokat Ole Larsen, beskikket)I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens skifteret den 30....»

Konkurskarantæne for direktør på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse

Dom afsagt 11. januar 2018 ved Højesteret

HØJESTERETS KENDELSEafsagt torsdag den 11. januar 2018Sag 65/2017A(advokat Claus Hastrup Knudsen, beskikket)modX ApS under konkurs(advokat Thomas Markert)I tidligere instanser er afsagt kendelser af Sø- og Handelsretten den 23. november 2016 og afØstre Landsrets 15....»

Bortvisning efter lydoptagelse og kast med mus var uberettiget

Dom afsagt 19. august 2019 ved Højesteret

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2019 SagBS‐42617/2018‐HJR (1. afdeling) A (advokat H, beskikket) mod X ApS (advokat G) Biintervenient til støtte for A: Fagbevægelsens Hovedorganisation (advokat Rune Asmussen) Biintervenient til støtte for X ApS: Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Tine Benedikte Skyum) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Viborg den 14....»

Konkurskarantæne - forretningsførelse var groft uforsvarlig

Dom afsagt 25. april 2019 ved

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 24. april 2019Sag 90/2018(1. afdeling)A(advokat Georg Meyer, beskikket)modkurator for selskaberne 1-5, advokat René RasmussenI tidligere instanser er afsagt kendelser af Skifteretten i Næstved den 23. juni 2017 og af Østre Landsrets 16....»

Konkurskarantæne pålagt likvidator på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse

Dom afsagt 24. april 2019 ved Højesteret

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 24. april 2019Sag 89/2018(1. afdeling)A(advokat Georg Meyer, beskikket)modkurator for selskaberne 1-3, advokat Boris FrederiksenI tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsretten den 11. august 2016 og af Østre Landsrets 16....»

Konkurskarantæne - groft uforsvarlig forretningsførelse

Dom afsagt 24. april 2019 ved Højesteret

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 24. april 2019Sag 88/2018(1. afdeling)A(advokat Tage Siboni, beskikket)modkurator for selskaberne 1-8, advokat René RasmussenI tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten i Næstved den 13. november 2017 og af Østre Landsrets 15....»

Konkurskarantæne - kurators processkrift ikke lovligt forkyndt i udlandet

Dom afsagt 6. marts 2019 ved Højesteret

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 4. marts 2019Sag 25/2018Kurator for X ApS under konkurs, advokat Michael Serring(selv)modA(advokat Mikkel Leth Petersen)I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsretten den 1. august 2017 og af ØstreLandsrets 3....»

Handelsagentaftale - ophævelse uberettiget

Dom afsagt 12. marts 2019 ved Højesteret

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. marts 2019Sag 91/2018(2. afdeling)Hessel Pharma ApS(advokat Søren Stenderup Jensen)modStragen Nordic A/S(advokat Henrik Valdorf-Hansen)I tidligere instanser er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 18. august 2016 og af Østre Landsrets 10....»

Stadfæstelse af vedtaget rekonstruktionsforslag

Dom afsagt 29. marts 2019 ved Højesteret

HØJESTERETS KENDELSEafsagt fredag den 29. marts 2019 Sag 77/2018 A(advokat Henrik Sjørslev)modB, C, D og E(advokat Kirstine Rechnagel for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten i Hillerød den 23. oktober 2017 og af Østre Landsrets 17....»

Udlejer havde ikke ved aftale om pristalsregulering af lejen givet afkald på at kræve lejeregulering til markedsleje

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. december 2018 Sag BS-10712/2018-HJR (2. afdeling) Coop Danmark A/S mod Ejendomsselskabet Ryesgade Kommanditaktieselskab I tidligere instanser er afsagt dom af Boligretten i København den 21. marts 2017 og af Østre Landsrets 12....»

Manglende istandsættelse af erhvervslejemål men udlejer havde ikke lidt tab

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. november 2018 Sag BS-13497/2018-HJR (2. afdeling) BC Ejendomme, Vejle A/S mod Nordea Bank Danmark A/S I tidligere instanser er afsagt dom af Boligretten i Holstebro den 27. juni 2016 samt af Vestre Landsrets 4. afdeling den 10....»

Ret til sygedagpenge - Ankestyrelseafgørelse om ophør ikke tilsidesat

Dom afsagt 6. november 2018 ved Højesteret

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 6. november 2018 Sag BS-9605/2018-HJR(2. afdeling)A(advokat Jes Andersen)modAnkestyrelsen(advokat Inge Houe) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Herning den 14. juni 2017 og af Vestre Landsrets 1. afdeling den 7....»

Ingen konkurskarantæne til ledelsesmedlemmer

Dom afsagt 22. august 2018 ved Højesteret

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 22. august 2018 Sag 14/2018 X A/S under konkurs (advokat Boris Frederiksen) mod A og B (advokat Marianne Sørensen, beskikket for begge)   I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsretten den 30....»

Afskedigelsesbeskyttelse af Arbejdsmiljørepræsentant? Højesterets dom

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. november 2017 Sag 50/2017 (2. afdeling) DI – Dansk Industri som mandatar for Carlsberg Business Solutions A/S (advokat Ulla Løvschal Wernblad) mod Akademikerne som mandatar for Bibliotekarforbundet som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) Biintervenient til støtte for DI – Dansk Industri: Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Tine Benedikte Skyum) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 27....»

Godtgørelse efter erhvervsuddannelsesloven og/eller funktionærloven - Højesterets dom

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. februar 2018 Sag 151/2017 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Tina Sejr Gad) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 17. afdeling den 27....»

Godtgørelse efter lov om tidsbegrænset ansættelse - Højesterets dom

HØJESTERETS DOM  afsagt tirsdag den 17. april 2018 Sag 303/2016 (2. afdeling) Akademikerne som mandatar for A, B, C og D (advokat Steen Leonhardt Frederiksen for alle) mod Roskilde Universitet (advokat Niels Banke) Biintervenienter til støtte for Roskilde Universitet: Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og Moderniseringsstyrelsen (advokat Niels Banke for begge) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 13....»

Funktionærstatus - Højesterets dom

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. juni 2018 Sag 148/2017 HK/Danmark som mandatar for A (advokat Michael Møllegaard Jessen) mod Forsvarsministeriets Personalestyrelse (advokat Niels Banke) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 15. afdeling den 22....»

Handelsagentaftale - erstatning ved uberettiget opsigelse

Dom afsagt 21. juni 2018 ved Højesteret

  HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. juni 2018 Sag 238/2017(1. afdeling) Tower-Crane Europe/Schepers Kranen (advokat Anne Birgitte Gammeljord) mod Krøll Cranes A/S (advokat Henrik Thal Jantzen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 6....»

Partsbetegnelse kunne ændres

Dom afsagt 29. maj 2018 ved Højesteret

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 29. maj 2018 Sag 217/2017 Gerdes Ejendomme ApS mod A I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Kolding den 8. marts 2017 og af Vestre Landsrets 14. afdeling den 1. august 2017. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Marianne Højgaard Pedersen, Vibeke Rønne og Lars Hjortnæs....»

Ikke grundlag for udlevering af oplysninger vedr. ip-adresser

Dom afsagt 7. maj 2018 ved Østre Landsret

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG ____________ K E N D E L S E Afsagt den 7. maj 2018 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Ib Hounsgaard Trabjerg, Henrik Bitsch og Kristine Kjellerup Hansen (kst.)). 20. afd. nr. B-2451-17: Telenor A/S mod Copyright Management Services Ltd....»

Samarbejde var ikke omfattet af handelsagentloven

Dom afsagt 8. maj 2018 ved Højesteret

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. maj 2018 Sag 39/2017 Telekæden A/S Telia Danmark, filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 28. maj 2014 og kendelse af Østre Landsrets 9. afdeling den 27....»

Feriefridage - ikke krav på kompensation ved konkurs

Dom afsagt 2. februar 2018 ved Højesteret

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. februar 2018 Sag 89/2017(1. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar forA,B,C ogD(advokat Jesper Schäfer Munk for alle)modE. Pihl & Søn A/S under konkurs(advokat René Offersen) Biintervenient til støtte for:Appellanterne: HK Danmark (advokat Ulla Jacobsen)Indstævnte: Lønmodtagernes Garantifond (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 20....»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

Dom afsagt 17. oktober 2017 ved Højesteret

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar for A(advokat Peter Nisbeth)modDansk Erhverv som mandatar for Eniro Danmark A/S(advokat Marianne Bækgaard Nielsen)I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 27....»

Forkortet varsel i opsigelse var ikke berettiget

Dom afsagt 22. november 2017 ved Højesteret

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016(1. afdeling)Dansk Erhverv som mandatar for A A/S(advokat Lars Alexander Borke) mod Kristelig Fagforening som mandatar for B(advokat Mathias Staugaard Nielsen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 28....»

GDPR - Lever din virksomhed op til reglerne?

Af Jakob Klint Hee    Den 25. maj 2018 blev databeskyttelsesforordningen – også kaldet GDPR – gældende. Efter ...»

Skulle manglende forlængelse af gravid medarbejders ansættelsesforhold koste en godtgørelse?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det fremgår af ligebehandlingsloven, at man som arbejdsgiver skal behandle ...»