Oversigt

Bortvisning efter lydoptagelse og kast med mus var uberettiget

Dom afsagt 19. august 2019 ved Højesteret

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2019 SagBS‐42617/2018‐HJR (1. afdeling) A (advokat H, beskikket) mod X ApS (advokat G) Biintervenient til støtte for A: Fagbevægelsens Hovedorganisation (advokat Rune Asmussen) Biintervenient til støtte for X ApS: Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Tine Benedikte Skyum) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Viborg den 14....»

Konkurskarantæne - forretningsførelse var groft uforsvarlig

Dom afsagt 25. april 2019 ved

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 24. april 2019Sag 90/2018(1. afdeling)A(advokat Georg Meyer, beskikket)modkurator for selskaberne 1-5, advokat René RasmussenI tidligere instanser er afsagt kendelser af Skifteretten i Næstved den 23. juni 2017 og af Østre Landsrets 16....»

Konkurskarantæne pålagt likvidator på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse

Dom afsagt 24. april 2019 ved Højesteret

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 24. april 2019Sag 89/2018(1. afdeling)A(advokat Georg Meyer, beskikket)modkurator for selskaberne 1-3, advokat Boris FrederiksenI tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsretten den 11. august 2016 og af Østre Landsrets 16....»

Konkurskarantæne - groft uforsvarlig forretningsførelse

Dom afsagt 24. april 2019 ved Højesteret

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 24. april 2019Sag 88/2018(1. afdeling)A(advokat Tage Siboni, beskikket)modkurator for selskaberne 1-8, advokat René RasmussenI tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten i Næstved den 13. november 2017 og af Østre Landsrets 15....»

Konkurskarantæne - kurators processkrift ikke lovligt forkyndt i udlandet

Dom afsagt 6. marts 2019 ved Højesteret

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 4. marts 2019Sag 25/2018Kurator for X ApS under konkurs, advokat Michael Serring(selv)modA(advokat Mikkel Leth Petersen)I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsretten den 1. august 2017 og af ØstreLandsrets 3....»

Handelsagentaftale - ophævelse uberettiget

Dom afsagt 12. marts 2019 ved Højesteret

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. marts 2019Sag 91/2018(2. afdeling)Hessel Pharma ApS(advokat Søren Stenderup Jensen)modStragen Nordic A/S(advokat Henrik Valdorf-Hansen)I tidligere instanser er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 18. august 2016 og af Østre Landsrets 10....»

Stadfæstelse af vedtaget rekonstruktionsforslag

Dom afsagt 29. marts 2019 ved Højesteret

HØJESTERETS KENDELSEafsagt fredag den 29. marts 2019 Sag 77/2018 A(advokat Henrik Sjørslev)modB, C, D og E(advokat Kirstine Rechnagel for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten i Hillerød den 23. oktober 2017 og af Østre Landsrets 17....»

Udlejer havde ikke ved aftale om pristalsregulering af lejen givet afkald på at kræve lejeregulering til markedsleje

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. december 2018 Sag BS-10712/2018-HJR (2. afdeling) Coop Danmark A/S mod Ejendomsselskabet Ryesgade Kommanditaktieselskab I tidligere instanser er afsagt dom af Boligretten i København den 21. marts 2017 og af Østre Landsrets 12....»

Manglende istandsættelse af erhvervslejemål men udlejer havde ikke lidt tab

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. november 2018 Sag BS-13497/2018-HJR (2. afdeling) BC Ejendomme, Vejle A/S mod Nordea Bank Danmark A/S I tidligere instanser er afsagt dom af Boligretten i Holstebro den 27. juni 2016 samt af Vestre Landsrets 4. afdeling den 10....»

Ret til sygedagpenge - Ankestyrelseafgørelse om ophør ikke tilsidesat

Dom afsagt 6. november 2018 ved Højesteret

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 6. november 2018 Sag BS-9605/2018-HJR(2. afdeling)A(advokat Jes Andersen)modAnkestyrelsen(advokat Inge Houe) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Herning den 14. juni 2017 og af Vestre Landsrets 1. afdeling den 7....»

Ingen konkurskarantæne til ledelsesmedlemmer

Dom afsagt 22. august 2018 ved Højesteret

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 22. august 2018 Sag 14/2018 X A/S under konkurs (advokat Boris Frederiksen) mod A og B (advokat Marianne Sørensen, beskikket for begge)   I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsretten den 30....»

Afskedigelsesbeskyttelse af Arbejdsmiljørepræsentant? Højesterets dom

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. november 2017 Sag 50/2017 (2. afdeling) DI – Dansk Industri som mandatar for Carlsberg Business Solutions A/S (advokat Ulla Løvschal Wernblad) mod Akademikerne som mandatar for Bibliotekarforbundet som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) Biintervenient til støtte for DI – Dansk Industri: Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Tine Benedikte Skyum) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 27....»

Godtgørelse efter erhvervsuddannelsesloven og/eller funktionærloven - Højesterets dom

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. februar 2018 Sag 151/2017 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Tina Sejr Gad) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 17. afdeling den 27....»

Godtgørelse efter lov om tidsbegrænset ansættelse - Højesterets dom

HØJESTERETS DOM  afsagt tirsdag den 17. april 2018 Sag 303/2016 (2. afdeling) Akademikerne som mandatar for A, B, C og D (advokat Steen Leonhardt Frederiksen for alle) mod Roskilde Universitet (advokat Niels Banke) Biintervenienter til støtte for Roskilde Universitet: Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og Moderniseringsstyrelsen (advokat Niels Banke for begge) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 13....»

Funktionærstatus - Højesterets dom

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. juni 2018 Sag 148/2017 HK/Danmark som mandatar for A (advokat Michael Møllegaard Jessen) mod Forsvarsministeriets Personalestyrelse (advokat Niels Banke) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 15. afdeling den 22....»

Handelsagentaftale - erstatning ved uberettiget opsigelse

Dom afsagt 21. juni 2018 ved Højesteret

  HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. juni 2018 Sag 238/2017(1. afdeling) Tower-Crane Europe/Schepers Kranen (advokat Anne Birgitte Gammeljord) mod Krøll Cranes A/S (advokat Henrik Thal Jantzen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 6....»

Partsbetegnelse kunne ændres

Dom afsagt 29. maj 2018 ved Højesteret

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 29. maj 2018 Sag 217/2017 Gerdes Ejendomme ApS mod A I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Kolding den 8. marts 2017 og af Vestre Landsrets 14. afdeling den 1. august 2017. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Marianne Højgaard Pedersen, Vibeke Rønne og Lars Hjortnæs....»

Ikke grundlag for udlevering af oplysninger vedr. ip-adresser

Dom afsagt 7. maj 2018 ved Østre Landsret

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG ____________ K E N D E L S E Afsagt den 7. maj 2018 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Ib Hounsgaard Trabjerg, Henrik Bitsch og Kristine Kjellerup Hansen (kst.)). 20. afd. nr. B-2451-17: Telenor A/S mod Copyright Management Services Ltd....»

Samarbejde var ikke omfattet af handelsagentloven

Dom afsagt 8. maj 2018 ved Højesteret

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. maj 2018 Sag 39/2017 Telekæden A/S Telia Danmark, filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 28. maj 2014 og kendelse af Østre Landsrets 9. afdeling den 27....»

Feriefridage - ikke krav på kompensation ved konkurs

Dom afsagt 2. februar 2018 ved Højesteret

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. februar 2018 Sag 89/2017(1. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar forA,B,C ogD(advokat Jesper Schäfer Munk for alle)modE. Pihl & Søn A/S under konkurs(advokat René Offersen) Biintervenient til støtte for:Appellanterne: HK Danmark (advokat Ulla Jacobsen)Indstævnte: Lønmodtagernes Garantifond (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 20....»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

Dom afsagt 17. oktober 2017 ved Højesteret

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar for A(advokat Peter Nisbeth)modDansk Erhverv som mandatar for Eniro Danmark A/S(advokat Marianne Bækgaard Nielsen)I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 27....»

Forkortet varsel i opsigelse var ikke berettiget

Dom afsagt 22. november 2017 ved Højesteret

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016(1. afdeling)Dansk Erhverv som mandatar for A A/S(advokat Lars Alexander Borke) mod Kristelig Fagforening som mandatar for B(advokat Mathias Staugaard Nielsen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 28....»

Opsigelse af handicappet i strid med forskelsbehandlingsloven

Dom afsagt 22. november 2017 ved Højesteret

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016(2. afdeling)Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S(advokat Merete Preisler)modFinansforbundet som mandatar for B(advokat Peter Breum)I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 12....»

Forkortet varsel i opsigelse berettiget

Dom afsagt 22. november 2017 ved Højesteret

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 44/2017(1. afdeling)HK/Danmark som mandatar for B(advokat Mette Østergård)modTandlæge A(advokat Morten Ulrich)I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Svendborg den 10. december 2015 og af ØstreLandsrets 23....»

Forskelsbehandling - opsigelse var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven

Dom afsagt 22. november 2017 ved Højesteret

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016(2. afdeling)HK/Danmark som mandatar for A(advokat Peter Breum)modFinanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S(advokat Merete Preisler) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 19....»

Dansk selskabs krav mod hollandsk selskab - værneting i Danmark

Dom afsagt 26. januar 2018 ved Højesteret

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 26. januar 2018   Sag 40/2017Combino East ApS(advokat Holger Fabian-Jessing)modVriesoord B.V.(advokat Jes Anker Mikkelsen) og Sag 41/2017Tryg Forsikring A/S(advokat Jesper Windahl)modVriesoord B.V.(advokat Jes Anker Mikkelsen)I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 6....»

Højesteret - godtgørelse for overskridelse af 48-timers reglen

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 299/2016(1. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Rune Asmussen) mod X Entreprenør & Maskinstation ved B (advokat Thomas Hede Sørensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Sønderborg den 23....»

Saglig og proportional afskedigelse af tjenestemand

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. august 2017 Sag 279/2016 (1. afdeling) Danmarks Jurist- og Økonomforbund som mandatar for A (advokat Arvid Andersen) mod  Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 19....»

Medarbejder havde krav på andel af bonus - selvom fratræden før bonusperiodens udløb

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017 Sag 134/2016 (2. afdeling) Agilent Technologies Denmark ApS (tidligere Dako Denmark A/S) (advokat Morten Langer) mod Pharmadanmark som mandatar for A (advokat Arvid Andersen) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 27....»

Ikke ret til erstatningsferie ved sygdom opstået under ferie

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2017 Sag 42/2016 (1. afdeling) CO-industri som mandatar for A (advokat X) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 11. afdeling den 9. februar 2016....»

Lejer var erstatningsansvarlig for udlejers tab af lejeindtægter

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 246/2015 Østre Gjesingvej 26 I/S (advokat Arne Paabøl Andersen) mod Ejendomsselskabet af 1. maj 2002 A/S (advokat Mikkel Fisker) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 24. marts 2014 og af Vestre Landsrets 10....»

Højesteret - Ej pligt til automatisk regulering af sømænds nettoløn

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. november 2016 Sag 251/2015 (2. afdeling) Søfartens Ledere som mandatar for A og B (advokat Poul Hvilsted) mod Danmarks Rederiforening som mandatar for DFDS A/S (advokat Morten Ulrich) Biintervenient til støtte for Søfartens Ledere: Fagligt Fælles Forbund (advokat Rune Asmussen)   I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 8....»

Højesteret - ikke omplaceringspligt af opsagt gravid medarbejder

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 25. oktober 2016 Sag 259/2014 (1. afdeling) Professionshøjskolen University College Nordjylland (advokat Lene Damkjær Christensen) mod Kristelig Fagforening som mandatar for A (advokat Finn Schwarz) Biintervenient til støtte for Professionshøjskolen University College Nordjylland: Moderniseringsstyrelsen (advokat Lene Damkjær Christensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Aalborg den 20....»

Sø- og Handelsretten - Lønmodtagernes Garantifond, udbetaling af ikke-afholdte feriefridage

DOM Afsagt den 18. december 2015 F-2-15 HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der er anlagt den 15. oktober 2014, omhandler, hvorvidt Lønmodtagernes Garantifond har været berettiget til ikke at udbetale værdien af fem feriefridage til A med den begrundelse, at feriefridagene skal anses for afholdt i As fritstillingsperiode....»

Højesteret - Lønmodtagernes Garantifond, udbetaling af ikke-afholdte feriefridage

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016 Sag 12/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (Kammeradvokaten ved advokat Boris Frederiksen) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 18....»

Landsretten - Tjenestemænd blev ikke tilkendt godtgørelse

D O M Afsagt den 8. december 2015 af Østre Landsrets 21. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jacob Schall Holberg (kst.)). 21. afd. nr. B-1195-14: HK Danmark som mandatar for A (advokat Michael Møllegaard Jessen) mod Transportministeriet (Kammeradvokaten v/advokat Niels Banke) og 21....»

Højesteret - Tjenestemænd blev ikke tilkendt godtgørelse

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. september 2016 Sag 277/2015 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A, B og C (advokat Michael Møllegaard Jessen for alle) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 21....»

Højesteret dom - Virksomheds opsigelse af uddannelsesaftale forud for praktikophold

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 44/2016(1. afdeling) FTF som mandatar for FAF som mandatar for A(advokat Jakob Bjerre)modDansk Industri (DI) som mandatar for KommunikationsCentret ApS (advokat Lars Bruhn) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 21....»

Højesteret dom - Ansats udtalelser om sin arbejdsgiver var straffrie efter straffelovens § 267

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. august 2016   Sag 242/2015 (1. afdeling) FOA – Fag og Arbejde som mandatar for LFS, Landsforeningen for Socialpædagoger, som mandatar for A(advokat Jacob Goldschmidt) mod B(advokat Søren Locher, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10....»

Bortvisning af sygeplejerske

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M  Anonymiseret med hensyn til enkeltpersoners rent private forhold, jf. retsplejelovens § 41e, stk. 4.  Afsagt den 29. marts 2016 af Østre Landsrets 11. afdeling  (landsdommerne Karsten Bo Knudsen, Lone Kerrn-Jespersen og Anders Martin Jensen (kst....»

Tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet i vikarloven

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2016 Sag 90/2015 HK Danmark som mandatar for A (advokat Tina Sejr Gad) mod Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for LabVikar ApS (advokat Tine Benedikte Skyum) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 27....»

Dom fra Højesteret: Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 16. august 2016 Sag 256/2015(2. afdeling) A (advokat Sophie Becher, beskikket) mod Erstatningsnævnet (Kammeradvokaten ved advokat Flemming Orth) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Aarhus 7. afdeling den 10....»

Vilkår i overenskomst var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. juni 2016 Sag 154/2015 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Michael Møllegaard Jessen) mod Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening (BOA) som mandatar for Circle K Danmark A/S (tidligere Statoil Fuel & Retail A/S) (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 18....»

Afslag i lejen pga. støjgener fra metrobyggeri

ØSTRE LANDSRETS DOMAfsagt den 1. februar 2016 af Østre Landsrets 7. afdeling 7. afd. nr. B-962-15: UDLEJERmodLEJER (erhvervslejemål) Københavns Byrets dom af 7. april 2015 (BS 7C-270/2014) er anket af Udlejer, med påstand om frifindelse, subsidiært stadfæstelse....»

Bortvisning af medarbejder - lydighedsnægtelse

D O M: Bortvisning af medarbejder - lydighedsnægtelse Afsagt den 9. oktober 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Sanne Kolmos og Gerd Sinding (kst.)). 2. afd. nr. B-3450-14: Dansk Skuespillerforbund som mandatar for Arbejdstageren (advokat Kim Hansen) mod  Arbejdsgiveren (advokat Mike Steen Hansen) Helsingør Rets dom af 9....»

Ophævelse af erhvervslejemål berettiget som følge af vandskade

D O M afsagt den 26. februar 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Henrik Bjørnager Nielsen, Eva Staal og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B–0452–14 Lejer mod Udlejer Retten i Aalborg har som boligret den 11. februar 2014 afsagt dom i 1....»

Bortvisning - Anvendelse af arbejdsmobil - Landsrettens dom

LANDSRETTENS D O M Afsagt den 5. november 2014 af Østre Landsrets 1. afdeling (landsdommerne Olaf Tingleff, Jan Uffe Rasmussen og Dorte Nørby (kst.)).  1. afd. nr. B-2478-13:               Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for Skandinavisk Data Center A/S (advokat Merete Preisler) mod A (advokat Khuram Ahmed (prøve)) Retten i Glostrups dom af 12....»

Ugyldig ophævelse - Lejer blev ikke udsat af lejemål

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Næstved den 24. februar 2015 og af Østre Landsrets 13....»

Ikke aldersdiskrimination ved afskedigelse af to ældre medarbejdere

  HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. december 2015   Sag 28/2015   (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A og B (advokat Peter Breum for begge) mod Moderniseringsstyrelsen(Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 10....»

Kommune frifundet for forskelsbehandling

HØJESTERETS DOM   afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 98/2015 (1. afdeling) Ikast-Brande Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) mod Ingeniørforeningen IDA som mandatar for A (advokat Kim Schioldann)   Biintervenient til støtte for Ikast-Brande Kommune: Kommunernes Landsforening (advokat Yvonne Frederiksen)   I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 29....»

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Selskabsadvokaterne DK

Tvangsopløsning og genoptagelse

Tvangsopløsning Et kapitalselskab (anpartsselskab eller aktieselskab) skal overholde selskabslovens og ...»

Køb af investeringsejendom - udlejningsejendom til beboelse

Når du har fundet en udlejningsejendom til beboelse, bør du gennemgå ejendomsprospektet og lejekontrakterne ...»

Sommerhusudlejning

Sommerhusudlejning Det kan være profitabelt at leje sit sommerhus ud, da det danske sommerhusmarked ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Bortvisning efter lydoptagelse og kast med mus var uberettiget

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2019 SagBS‐42617/2018‐HJR (1. afdeling) A (advokat H, beskikket) mod X ...»

Konkurskarantæne - forretningsførelse var groft uforsvarlig

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 24. april 2019Sag 90/2018(1. afdeling)A(advokat Georg Meyer, beskikket)modkurator ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )