Kreditorrådgivning

Kreditorrådgivning

Læs mere
Virksomhed i økonomiske problemer

Virksomhed i økonomiske problemer

Læs mere
Tvangsopløsning og genoptagelse

Tvangsopløsning og genoptagelse

Læs mere
Konkurskarantæne

Konkurskarantæne

Læs mere
Konkursordenen

Konkursordenen

Læs mere
Forrige
Næste

Omstødelse af gaver

Af Selskabsadvokaterne

Såfremt et konkursramt selskab eller en konkursramt person forud for konkursen har givet en gave, kan kurator fordre gaven omstødt. Omstødelsen vil medføre, at den, der modtog gaven (den begunstigede) skal fralægge sig den berigelse, han eller hun opnåede ved gaven. Berigelsen skal tilbagebetales/tilbageleveres til konkursboet.

Gavebegrebet

For at der i konkurslovens forstand skal være tale om en gave, skal der være sket en helt eller delvis vederlagsfri overdragelse af et aktiv, der skyldes gavmildhed fra gavegiveren og et ønske om at berige modtageren. I retspraksis opereres der dog med tre typer af ”gaver”:

1. Gaver til nærstående

2. Kreditorly

3. Gaver til tredjemand

Gaver til nærstående dækker eksempelvis over det tilfælde, hvor en far sælger et aktiv til sin søn til underpris. Såfremt faderen og sønnen ikke kan bevise, at de rent faktisk var af den opfattelse af aktivet blev solgt til den korrekte værdi, vil differencen mellem den faktiske værdi og den sum, aktivet blev overdraget for, kunne omstødes.

Kreditorly dækker derimod over det tilfælde, hvor skyldneren forsøger at bringe sine aktiver i ly for sine kreditorer. Intentionen med ”gaven” er således i dette tilfælde ikke at berige en anden, men at sikre at skyldnerens aktiver ikke bliver inddraget i en konkurs.

Gaver til tredjemand kræver, for at kurator kan omstøde gaven, at der bestod en egentlig gavehensigt, samt at tredjemanden var bevidst om denne hensigt. Dette, da der ikke som ved gaver til nærstående kan være samme formodning om, at tredjemand kendte til skyldners insolvens eller hensigt med afgivelsen af gaven.

Tidsfristen

Fristerne for, hvor langt tilbage en gave kan omstødes, afhænger dels af hvem gaven er givet til, samt hvorvidt det kan bevises, at skyldneren var insolvent på tidspunktet for afgivelsen af gaven. Gaver kan således omstødes efter følgende tidsfrister:

1. 6 måneder før fristdagen

2. 1 år før fristdagen, hvis skyldner var insolvent var afgivelsen

3. Tidsubegrænset frist, hvis skyldner var insolvent og gaven blev givet til nærstående

Fristen beregnes ikke fra den dag skyldneren blev taget under konkursbehandling, men fra fristdagen, hvilket vil sige den dato, hvor skifteretten modtog den første begæring om konkurs, rekonstruktion eller tvangsopløsning.

Tidsfristerne er illustreret nedenfor: 

Gaver

Vores rådgivning

Hos Selskabsadvokaterne er vi specialister i førelse af omstødelsessager vedrørende gaver. Såfremt du har brug for rådgivning i forhold til en omstødelsessag, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller per e-mail, advokat@selskabsadvokaterne.dk.

 

Mark Kristoffer Polczynski

Advokat, Associeret partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Daniel Hvarregaard

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Fordringsprøvelse

Af Selskabsadvokaterne Når et selskab tages under konkursbehandling skal alle, der har penge til gode ...»

Omstødelse af gaver

Af Selskabsadvokaterne Såfremt et konkursramt selskab eller en konkursramt person forud for konkursen ...»