Kreditorrådgivning

Kreditorrådgivning

Læs mere
Virksomhed i økonomiske problemer

Virksomhed i økonomiske problemer

Læs mere
Tvangsopløsning og genoptagelse

Tvangsopløsning og genoptagelse

Læs mere
Konkurskarantæne

Konkurskarantæne

Læs mere
Konkursordenen

Konkursordenen

Læs mere
Forrige
Næste

Omstødelse af betaling af gæld

Af Selskabsadvokaterne

Konkursloven indeholder i kapitel 8 en række bestemmelser om dispositioner, der under visse omstændigheder kan omstødes af kurator. Af konkurslovens § 67 fremgår, at kurator kan fordre betaling af gæld foretaget senere end tre måneder før fristdagen omstødt.

Man kan som leverandør, samhandelspartner eller andet derfor risikere at blive ramt af et omstødelseskrav, hvis det konkursramte selskab senere end tre måneder før fristdagen har foretaget betalinger til en.

Betingelser for omstødelse af betaling af gæld

Det er en betingelse for omstødelse efter konkurslovens § 67, at betalingen er foretaget senere end tre måneder før fristdagen, samt at betalingen enten er sket med usædvanlige betalingsmidler, før normal betalingstid eller afgørende har forringet skyldnerens betalingsevne. Dertil er det en betingelse, at betalingen ikke fremstod ordinær.

Den tidsmæssige betingelse

Det ligger i bestemmelsens ordlyd, at betalingen skal være foretaget ”senere end tre måneder før fristdagen”. Ved fristdagen forstås som regel den dag, hvor begæring om konkurs, rekonstruktion eller tvangsopløsning blev modtaget i skifteretten. Fristen løber således ikke fra den dag, hvor skyldneren faktisk gik konkurs, men i en tremåneders periode op til den dato, hvor begæringen blev modtaget.

Såfremt der er tale om betaling af gæld til en af skyldnerens nærstående, kan omstødelse efter § 67 dog ske op til 2 år før fristdagen. Det er ved omstødelse efter denne frist et krav, at kurator kan bevise at skyldneren var insolvent på tidspunktet for betalingerne.

Tidslinje 67

Usædvanlige betalingsmidler

En betaling kan omstødes, såfremt den er foretaget med ”usædvanlige betalingsmidler”. Penge vil i sagens natur næppe kunne blive betragtet som et usædvanligt betalingsmiddel. Under betegnelsen falder derimod tilbagetagelse af allerede leverede varer og betaling i andet end penge, når dette ikke har været kutymen mellem skyldner og kreditor.

Betaling før normal betalingstid

Begrebet normal betalingstid dækker over det tidspunkt, hvor skyldneren under sædvanlige omstændigheder – dvs. i henhold til parternes aftale, deres sædvanlige handlemønster m.v. – ville have betalt gælden, såfremt skyldneren ikke var insolvent. Normal betalingstid hænger derfor ikke altid sammen med forfaldstidspunktet, hvis parternes sædvanlige handlemønstre eksempelvis har været, at fremsendte fakturaer blev betalt 10 dage før forfaldsdatoen – eller 10 dage efter.

Afgørende forringelse af skyldnerens betalingsevne

Endvidere kan der ske omstødelse af betaling af gæld, såfremt betalingen afgørende har forringet skyldnerens betalingsevne. Betalingen skal adskille sig fra øvrige betalinger i perioden på en iøjnefaldende måde. Adskiller betalingen sig beløbsmæssigt ikke fra de øvrige ind- og udbetalinger i perioden, hvor betalingen er foretaget, vil den ikke kunne omstødes. Der skal være tale om en likviditetsudtømmende betaling, hvorved skyldnerens mulighed for at drive virksomheden videre er blevet umuliggjort. En betaling kan dog også siges afgørende at have forringet skyldnerens betalingsevne, selvom skyldnerens økonomiske sammenbrud allerede på tidspunktet for betalingen var uundgåeligt.

Ikke-ordinær

Endeligt er det en betingelse for omstødelse af betaling af gæld, at betalingen ikke fremstod som værende ordinær. Ordinære betalinger vedrører eksempelvis løbende betalinger, der er nødvendige for at opretholde skyldnerens virksomhed. Her kan til eksempel nævnes betaling af løn, husleje, skatter, moms m.v.

Vores rådgivning

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i førelse af omstødelsessager samt forhandlinger med kurator forud for anlæggesen af en omstødelsessag. Har du brug for rådgivning om en omstødelsessag, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller per e-mail, advokat@selskabsadvokaterne.dk.

Mark Kristoffer Polczynski

Advokat, Associeret partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Daniel Hvarregaard

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Fordringsprøvelse

Af Selskabsadvokaterne Når et selskab tages under konkursbehandling skal alle, der har penge til gode ...»

Omstødelse af gaver

Af Selskabsadvokaterne Såfremt et konkursramt selskab eller en konkursramt person forud for konkursen ...»