Kreditorrådgivning

Kreditorrådgivning

Læs mere
Virksomhed i økonomiske problemer

Virksomhed i økonomiske problemer

Læs mere
Tvangsopløsning og genoptagelse

Tvangsopløsning og genoptagelse

Læs mere
Konkurskarantæne

Konkurskarantæne

Læs mere
Konkursordenen

Konkursordenen

Læs mere
Forrige
Næste

Jeg er stævnet i en sag om konkurskarantæne – hvad gør jeg?

Af Selskabsadvokaterne

Hvad er konkurskarantæne?

Konkurskarantæne er et forbud mod at deltage i ledelsen i et selskab med begrænset hæftelse, dvs. i anparts- og aktieselskaber. Et pålæg af konkurskarantæne betyder derfor dels at du i en periode ikke kan indsættes i ledelsen af et selskab med begrænset hæftelse, men også at du skal fratræde de ledelsesposter, du allerede måtte besidde.

Hvorfor er jeg blevet stævnet i en sag om konkurskarantæne?

Når et selskab du har deltaget i ledelsen i går konkurs, har den i konkursboet udpegede kurator pligt til at undersøge, om din forretningsførelse i selskabet kan betegnes som ”groft uforsvarlig”. Mener kurator, at du har handlet groft uforsvarligt, indstiller han til skifteretten, at du bør pålægges konkurskarantæne i op til 3 år.

Hvad er groft uforsvarlig forretningsførelse?

Nogle af de parametre, dommeren typisk vil lægge vægt på i sin afgørelse af, om du har handlet groft uforsvarligt, er:

- Er der bogført korrekt og i overensstemmelse med lovgivningen?
- Er der opbygget store restancer til SKAT?
- Har konkursen medført store tab for selskabets kreditorer?
- Har ledelsen forsøgt at skjule selskabets aktiver eller solgt disse til underpris op til konkursen?
- Var selskabets økonomi sammenblandet med ledelsens privatøkonomi?
- Har selskabets ledelse videreført driften i selskabet på et tidspunkt, hvor selskabet burde være lukket ned?

Hvad skal jeg gøre?

En sag om konkurskarantæne bliver hurtigt uoverskuelig, og de mulige konsekvenser af et pålæg af konkurskarantæne kan være af enorm betydning for dine videre muligheder for at drive virksomhed.

Når du bliver stævnet i en sag om konkurskarantæne, har du ret til at få en advokat beskikket af staten til at varetage dine interesser, og du kan selv vælge hvilken advokat du ønsker skal repræsentere dig.

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i håndtering af sager om konkurskarantæne. Har du brug for rådgivning i en sag om konkurskarantæne, er du derfor meget velkommen til at kontakte os på telefon 45 23 00 10, eller per e-mail, advokat@selskabsadvokaterne.dk.

Mark Kristoffer Polczynski

Advokat, Associeret partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Daniel Hvarregaard

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Læs også
Jeg er stævnet i en sag om konkurskarantæne – hvad gør jeg?

Af Selskabsadvokaterne Hvad er konkurskarantæne? Konkurskarantæne er et forbud mod at deltage i ledelsen ...»

Konkurskarantæne

Af Selskabsadvokaterne Generelt om konkurskarantæne Kurator kan i et konkursbo anmode skifteretten ...»