Kreditorrådgivning

Kreditorrådgivning

Læs mere
Virksomhed i økonomiske problemer

Virksomhed i økonomiske problemer

Læs mere
Tvangsopløsning og genoptagelse

Tvangsopløsning og genoptagelse

Læs mere
Konkurskarantæne

Konkurskarantæne

Læs mere
Konkursordenen

Konkursordenen

Læs mere
Forrige
Næste

Insolvent virksomhedsoverdragelse

Af Selskabsadvokaterne

Indledning

Selvom et selskab i udgangspunktet er insolvent, kan der stadig være dele af selskabets aktivitet, der er rentabel og derfor værd at føre videre for selskabets kapitalejere. Den tilbageværende del af selskabet vil formentlig efterfølgende skulle afvikles gennem en konkursbehandling. En insolvent virksomhedsoverdragelse kan enten foretages forud for en konkurs eller en rekonstruktion, eller som led i en konkurs- eller rekonstruktionsbehandling. Nærværende artikel har fokus på insolvente virksomhedsoverdragelse foretaget forud for en rekonstruktions- eller konkursbehandling.

Når du sælger hele eller dele af en insolvent virksomhed er det altafgørende at overholde konkurslovens principper om blandt andet konkursordenen og værdiansættelse af de overdragne aktiviteter, da man ellers risikerer efterfølgende at ifalde personligt ansvar for overdragelsen. Ved overdragelse af en insolvent virksomheds levedygtige aktiviteter, anvendes der i hovedreglen to forskellige modeller; datterselskabsmodellen og søsterselskabsmodellen.

Datterselskabsmodellen

Ved datterselskabsmodellen forstås, at den sunde del af det insolvente selskabs aktiviteter udskilles og nedskydes i et 100 % ejet datterselskab. Datterselskabet kan enten være eksisterende eller nystiftet til formålet. Formålet med transaktionen er, at det nystiftede datterselskabs kapitalandele efterfølgende kan sælges, hvorved der tilføres det insolvente selskab midler, idet det insolvente selskab ved denne model ejer 100 % af kapitalandelene i det sunde datterselskab. Det insolvente selskab vil formentlig efter frasalget af sine aktiviteter skulle tages under konkursbehandling.

Datterselskabsmodellen

Figur A: Datterselskabsmodellen

Søsterselskabsmodellen

Ved søsterselskabsmodellen overdrages den sunde del af det insolvente selskabs aktiviteter til et søsterselskab. Dette kan enten være helt eller delvist ejet af det insolvente selskabs kapitalejere. Ved denne model fjernes det insolvente selskabs sunde aktiviteter fuldstændigt fra det insolvente selskab modsat datterselskabsmodellen, og det er derfor afgørende, at aktiviteterne overdrages til den korrekte værdi. Hvis aktiviteterne overdrages til underpris (en pris, der ligger under det en uvildig tredjemand ville have givet for aktiviteterne), risikerer man at en efterfølgende kurator i et konkursbo søger hele virksomhedsoverdragelsen omstødt.

SoesterselskabsmodellenFigur B: Søsterselskabsmodellen

Øvrige forhold

Ud over valg af overdragelsesmodellen, er der adskillige forhold, der skal tages stilling til forud for overdragelsen. Det er indledningsvist afgørende, at konkurslovens principper om ligebehandling af kreditorerne overholdes ved overdragelsen. Således skal man holde sig for øje, at enkelte kreditorer ikke fyldestgøres ved overdragelsen, hvis disse ikke havde haft krav på betaling forud for de øvrige kreditorer i en konkurs. Derudover er der spørgsmålet om, hvad der skal ske med det insolvente selskabs medarbejdere, samarbejdspartnere, leverandører, leasingaftaler, abonnementer m.v.

Alle disse forhold bør der tages stilling til i den overdragelsesaftale, der udarbejdes mellem det insolvente selskab og det modtagende selskab.

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i håndtering af insolvente virksomhedsoverdragelser. Har du brug for rådgivning om insolvensretlige emner, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller per e-mail, advokat@selskabsadvokaterne.dk.

Mark Kristoffer Polczynski

Advokat, Associeret partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Daniel Hvarregaard

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Fordringsprøvelse

Af Selskabsadvokaterne Når et selskab tages under konkursbehandling skal alle, der har penge til gode ...»

Omstødelse af gaver

Af Selskabsadvokaterne Såfremt et konkursramt selskab eller en konkursramt person forud for konkursen ...»