Kreditorrådgivning

Kreditorrådgivning

Læs mere
Virksomhed i økonomiske problemer

Virksomhed i økonomiske problemer

Læs mere
Tvangsopløsning og genoptagelse

Tvangsopløsning og genoptagelse

Læs mere
Konkurskarantæne

Konkurskarantæne

Læs mere
Konkursordenen

Konkursordenen

Læs mere
Forrige
Næste

I hvilken rækkefølge betales kreditorer ved konkurs?

Af Selskabsadvokaterne

Generelt om konkurs

En virksomhed bliver taget under konkursbehandling fordi virksomheden ikke har likviditet og penge nok til at betale de løbende forpligtelser, der forfalder til betaling og fordi, der ikke er udsigt hertil. Dette indebærer også, at der ved konkursboets opgørelse og afslutning ikke er penge nok i selskabet til at betale alle kreditorerne fuldt ud.

På denne baggrund fremgår der en helt klar konkursorden af konkursloven, hvorefter de forskellige typer af kreditorer opstilles i prioriteret rækkefølge, således at nogle kreditorer har førsteret til betaling frem for andre. Dette følger af, at man anser enkelte kreditorer som mere beskyttelsesværdige end andre – det gælder f.eks. omkostninger til behandling af konkursboet og medarbejderes krav på løn.

Konkursordenen

Konkursordenen fremgår direkte af konkurslovens §§ 93-98.

De krav, der er bedst beskyttede og øverst i konkursordenen, er omkostninger ved konkursens indtræden og ved konkursboets behandling samt gæld, som konkursboet pådrages under konkursbehandlingen.

Herefter betales i lige forhold rimelige omkostninger til eventuelt forsøg på rekonstruktion, likvidation og andre forsøg på at opnå en solvent opløsning af selskabet, herunder akkordaftaler med kreditorer.

Derefter betales i lige forhold krav på løn og feriegodtgørelse og andre krav relateret til vederlag for arbejde for det konkursramte selskab, herunder godtgørelse for opsigelse m.v.

Derefter fyldestgøres i lige forhold leverandørers krav på afgiften på varer, der er afgiftspligtige i henhold til de i konkursloven opstillede afgiftstyper.

Derefter betales i lige forhold de øvrige fordringer. Dog må enkelte krav mod konkursboet acceptere at komme helt efter alle andre krav. Dette gælder f.eks. krav på renter, der er påløbet efter konkursdekretet, krav på bøder, gaveløfter og enkelte krav i henhold til leasingaftaler.

Konklusion

Selskabsadvokaterne har speciale i selskabsret og konkursret, og vi bistår løbende virksomheder med anmeldelse af krav i konkursboer, herunder med en vurdering af kravets stilling i konkursordenen og en eventuel forhandling med kurator.

Du er meget velkommen til at kontakte Selskabsadvokaterne for en uforpligtende drøftelse af din situation og dine muligheder.

Mark Kristoffer Polczynski

Advokat, Associeret partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Daniel Hvarregaard

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Fordringsprøvelse

Af Selskabsadvokaterne Når et selskab tages under konkursbehandling skal alle, der har penge til gode ...»

Omstødelse af gaver

Af Selskabsadvokaterne Såfremt et konkursramt selskab eller en konkursramt person forud for konkursen ...»