Kreditorrådgivning

Kreditorrådgivning

Læs mere her
Virksomhed i økonomiske problemer

Virksomhed i økonomiske problemer

Læs mere her
Tvangsopløsning og genoptagelse

Tvangsopløsning og genoptagelse

Læs mere her
Konkurskarantæne

Konkurskarantæne

Læs mere her
Konkursordenen

Konkursordenen

Læs mere her
Forrige
Næste

Anmeldelse af krav i konkursbo

Anmeldelse af krav

Hvis en af dine samarbejdspartnere går konkurs, er det vigtigt du hurtigt skaber dig et overblik over, om du har et udestående med vedkommende.

Hvis det viser sig den konkursramte virksomhed skylder dig penge, skal du anmelde dit krav til kurator i konkursboet. Kravet skal opgøres med renter og eventulle omkostninger du har haft forbundet med tidligere inddrivelse af kravet samt vedlægges behørig dokumentation.

Konkursordenen

I en konkurs betales de kreditorer, der har krav mod det konkursramte selskab, efter en prioritetsorden bestemt i konkursloven. Hver prioritet udgør en såkaldt konkursklasse. Dette betyder eksempelvis, at udgifter til kurators salær, betales forud for alle øvrige krav, ligesom eventuelle lønmodtagere betales forud for simple kreditorer.

Et simpelt krav dækker over alle andre krav end de i konkursloven positivt oplistede, hvilke er:

- Kurators salær samt øvrige omkostninger ved boets behandling

- Omkostninger i forbindelse med en forudgående rekonstruktion eller likvidation

- Krav på løn

- Visse afgifter på varer

Et krav om betaling for leverede ydelser vil eksempelvis næsten altid være et simpelt krav i et konkursbo, og vil således alene blive betalt, hvis der er fuld dækning til kurators salær, eventuelle omkostninger forbundet med en forudgående rekonstruktion, lønmodtagerkrav og afgifter.

Får jeg mine penge?

Om du får dine penge afhænger af, om der er midler i konkursboet til at betale den konkursklasse, dit krav tilhører.

Når du har anmeldt dit krav i konkursboet, vil du løbende modtage kreditorinformationer fra kurator om hvorpå bobehandlingen beror, samt en oversigt over konkursboets aktiver og passiver. Du kan derfor løbende holde dig opdateret på forholdet mellem konkursboets aktiver og passiver gennem konkursbehandlingen.

Er der et overskud i konkursboet efter betaling af kurators salær, vil alle kreditorer inden for samme konkursklasse modtage hel eller delvis betaling af deres krav. Er der ikke nok midler i konkursboet til at betale samtlige kreditorers krav, udloddes der en procentvis dividende til de enkelte kreditorer inden for samme konkursklasse.

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i insolvensret og håndtering af opgørelse, anmeldelse og løbende opfølgning på dit krav i konkursboet. Har du brug for rådgivning om insolvensretlige emner, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller per e-mail, advokat@selskabsadvokaterne.dk.

Amanda Guldager Clausen

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Anmeldelse af krav i konkursbo

Anmeldelse af krav Hvis en af dine samarbejdspartnere går konkurs, er det vigtigt du hurtigt skaber dig ...»

Coronavirus – udskydelse af skat, AM-bidrag og moms

For at afbøde virkningerne af Corona-nedlukningen af det danske samfund har Folketinget vedtaget en midlertidig ...»

Konkursdekret

Konkursdekret Konkursdekret er betegnelsen for det tidspunkt, hvor skifteretten erklærer et selskab konkurs. ...»

Insolvens

Insolvens Ved insolvens forstås manglende evne til at fyldestgøre et betalingskrav, enten på grund af ...»

Hovedentreprenør pålagt hæftelsesansvar for underentreprenør

Højesterets dom afsagt 4. september 2019 i sag BS-40168/2018-HJR (2. afdeling) Dansk Energi som mandatar ...»

Virksomhed uberettiget til at afvise krav om Butiksoverenskomsts ikrafttræden

UdskriftafArbejdsrettens dom af 9. november 2020I sag nr.: 2020-442Fagbevægelsens Hovedorganisationfor ...»

Vi er medlemmer af