Overdragelse af ophavsret

Overdragelse af ophavsret

Læs mere
Varemærke

Varemærke

Læs mere her
Holdingselskab - Fordele og ulemper

Holdingselskab - Fordele og ulemper

Læs mere
Forrige
Næste

Konkurrencer på SoMe - Hvad må du som virksomhed?

Af Selskabsadvokaterne

At afholde konkurrencer på sociale medier (konkurrencer på SoMe) virker ligetil, og der er rigtig mange virksomheder, der følger samme fremgangsmåde: ”"tag” en ven og følg vores virksomhed, så deltager du i konkurrencen”.

Forbrugerombudsmanden har dog for nyligt udsendt en pressemeddelelse, hvori Forbrugerombudsmanden oplyser, at en virksomhed er blevet politianmeldt for overtrædelse af spamforbuddet i markedsføringsloven ved netop at afholde konkurrencer på SoMe på denne måde.

Spamforbuddet i markedsføringsloven § 10, stk. 1 går ud på, at en erhvervsdrivende ikke må rette sin markedsføring til nogen via elektronisk post, automatiseret opkaldssystem eller fax, uden at have indhentet forudgående samtykke til dette. Afsendelse af meddelelser på SoMe hører under elektronisk post, da meddelelsen som regel sendes direkte til brugeren via enten mail eller notifikation på app eller profilside.

Det er altid den erhvervsdrivendes ansvar at sikre sig, at man har modtagerens forudgående samtykke til henvendelsen. Kan den erhvervsdrivende ikke sikre sig samtykke, bør den erhvervsdrivende afholde sig fra at rette henvendelse eller at anmode sine følgere om at rette henvendelse ved at ”tagge”.

I den aktuelle sag havde virksomheden i løbet af 12 måneder afholdt 12 konkurrencer på Facebook, hvor der blev stillet krav om, at man skulle ”tagge” den person, man ville dele præmien med, såfremt man vandt. Dette er en klar overtrædelse af spamforbuddet, da de personer, der bliver ”tagget” af deres bekendte, via notifikationer bliver ledt direkte til virksomhedens Facebookopslag uden at have afgivet forudgående samtykke hertil. Det er virksomhedens opfordring der er udslagsgivende for overtrædelsen, da det ikke er ulovligt for virksomheden, at dens følgere tagger sine venner.

Har man tidligere ført konkurrencer på SoMe, hvor man har opfordret til at ”tagge” venner og bekendte, skal man ikke umiddelbart frygte en politianmeldelse uden varsel. Forbrugerombudsmanden havde nemlig været i dialog med virksomheden og orienteret virksomheden om, at konkurrencerne var en overtrædelse af spamforbuddet. Virksomheden ignorerede dog Forbrugerombudsmandens henvendelse, og overtrædelserne fortsatte, hvilket førte til, at Forbrugerombudsmanden politianmeldte virksomheden.

Det er ikke nyt, at konkurrencer på SoMe med krav om at ”tagge” andre, er en overtrædelse af spamforbuddet, og mange virksomheder benytter sig stadig af formen. Dette er dog en god anledning til at ændre sin konkurrenceform, så man ikke overtræder spamforbuddet og risikerer politianmeldelse. Man kunne forestille sig, at Forbrugerombudsmanden bruger sin pressemeddelelse som et varsel over for virksomheder, der overtræder spamforbuddet i konkurrencer på SoMe.

Det er værd at bemærke, at det ikke er en overtrædelse af spamforbuddet, at de personer, som skal deltage i konkurrencer, skal ”like” eller følge virksomhedens side for at deltage, selvom denne aktivitet i og for sig også bliver vist til personens netværk på de sociale medier. Forbrugerombudsmanden har nemlig i sin Spamvejledning fra 2018 gjort det klar, at opslag på brugernes ” news feed” ikke anses som elektronisk meddelelse.

Det følger af markedsføringsloven § 37, stk. 3, at overtrædelse af spamforbuddet straffes med bøde. Forbrugerombudsmanden oplyser i pressemeddelelsen, at der i den aktuelle sag var blevet sendt 3.067 notifikationer i de 12 konkurrencer. Forbrugerombudsmanden beregner som regel bødestørrelsen til kr. 10.000 for op til 100 henvendelser, og herefter kr. 100 pr. henvendelse. I denne sag vil det beløbe sig til minimum kr. 306.700. Bøden kan blive endnu højere, såfremt det anses som en skærpende omstændighed, at virksomheden allerede var blevet advaret af Forbrugerombudsmanden.

Det bliver spændende at se, hvordan sagen udvikler sig, om virksomheden bliver dømt og hvad bødestørrelsen bliver. Hos SelskabsAdvokaterne følger vi med i afgørelser, der har betydning for vores klienter.

Hos SelskabsAdvokaterne hjælper vi med at sikre, at I overholder markedsføringsloven når I henvender jer til jeres kunder, herunder afholder konkurrencer på sociale medier. Kontakt os gerne i dag, hvis du har spørgsmål til din markedsføring af din virksomhed.

Daniel Hvarregaard

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jakob Klint Hee

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Konkurrencer på SoMe - Hvad må du som virksomhed?

Af Selskabsadvokaterne At afholde konkurrencer på sociale medier (konkurrencer på SoMe) virker ligetil, ...»

Overdragelse af ophavsret

Af Selskabsadvokaterne Hvad er en ophavsret? En ophavsret er en ret til det værk, som en person har ...»