Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Trolle-Ostergaard

GDPR - Persondatapolitik til jobansøgere

I praksis er det i følge GDPR reglerne ikke muligt at ansætte nye medarbejdere uden at registrere og behandle persondata om jobansøgerne. Derfor er alle arbejdsgiver, der søger efter nye medarbejdere, dataansvarlige og dermed omfattet af persondataforordningen og databeskyttelseslovens regler.

Når du søger nye medarbejdere, har de krav på at få viosse oplysninger fra dig om, hvordan deres persondata vil blive behandlet, registreret mv. Det følger af GDPR reglerne.

Du kan nedenfor se en oversigt over de informationer, du har pligt til at give til jobansøgere.

 

hvornår ansøgere, som ikke får tilbudt  stillingen, senest kan forvente, at I  sørger for at slette deres ansøgning og  CV,

 

 

at ansøgning og CV fra den ansøger,  som bliver ansat i stillingen, vil blive   gemt i den pågældendes personalefil på   din virksomhed,

 

 

 hvem der får adgang til at se   ansøgningerne mv., og hvordan   oplysningerne fra ansøgerne vil blive   behandlet fortroligt,

 

 hvilke kategorier af personoplysninger, I   behandler i rekrutteringsprocessen,

 

 

 hvilket retsgrundlag, der danner   baggrund for jeres behandling af   personoplysningerne, 

 

 

 hvilke modtagere eller kategorier af   modtagere af personoplysningerne vil I   dele oplysningerne med (fx dine   rådgivere),

 

 oplysning om, hvor dine   personoplysninger om ansøgeren   stammer fra, 

 

 

 hvordan bliver personoplysningerne om   ansøgere opbevaret,

 

 ansøgernes ret til at få indsigt i de   oplysninger, der bliver registreret om   den pågældende og ret til at få urigtige   oplysninger slettet.

Ansøgerne har i følge GDPR reglerne også krav på at få oplyst, at hvis de er utilfredse med virksomhedens behandling af personoplysningerne, kan de klage til Datatilsynet.

Du kan med fordel give ansøgerne oplysningerne om din persondatapolitik til jobansøgere nævnt ovenfor ved at sende din persondatapolitik til jobansøgere til dem, samtidig med, at du bekræfter modtagelsen af deres jobansøgning.

Har du behov for hjælp?

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i håndtering af personoplysninger, herunder hvordan din virksomhed lever op til GDPR-reglerne. Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse omkring GDPR og personoplysninger. 

 

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Få hjælp til

GDPR - Hvornår skal du slette oplysninger om afviste jobansøgere?

Når du har afsluttet et rekrutteringsforløb og har fået ansat en ny medarbejder, melder der sig spørgsmålet ...»

GDPR - Organisatorisk datapolitik til medarbejdere

Det følger af GDPR reglerne, at man som virksomhed er forpligtet til at vedtage passende organisatoriske ...»

GDPR

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer ...»

Højesterets dom afsagt 29. september 2021 - Udlejer var afskåret fra at gøre erstatningskrav gældende

Ny Højesteret dom fra d. 29 september 2021 fastslår at en udlejer der først havde gjort sit erstatningskrav ...»

Udlejers krav vedrørende skjult mangel ikke fremsat uden ugrundet ophold

Sag BS-5817/2021-HJR (2. afdeling) K/S Hjortholm Bolig (advokat Sverri Dahl) mod L1 og L2 (advokat Stig ...»

Vi er medlemmer af