Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Trolle-Ostergaard

GDPR - Persondatapolitik til jobansøgere

I praksis er det i følge GDPR reglerne ikke muligt at ansætte nye medarbejdere uden at registrere og behandle persondata om jobansøgerne. Derfor er alle arbejdsgiver, der søger efter nye medarbejdere, dataansvarlige og dermed omfattet af persondataforordningen og databeskyttelseslovens regler.

Når du søger nye medarbejdere, har de krav på at få viosse oplysninger fra dig om, hvordan deres persondata vil blive behandlet, registreret mv. Det følger af GDPR reglerne.

Du kan nedenfor se en oversigt over de informationer, du har pligt til at give til jobansøgere.

 

hvornår ansøgere, som ikke får tilbudt  stillingen, senest kan forvente, at I  sørger for at slette deres ansøgning og  CV,

 

 

at ansøgning og CV fra den ansøger,  som bliver ansat i stillingen, vil blive   gemt i den pågældendes personalefil på   din virksomhed,

 

 

 hvem der får adgang til at se   ansøgningerne mv., og hvordan   oplysningerne fra ansøgerne vil blive   behandlet fortroligt,

 

 hvilke kategorier af personoplysninger, I   behandler i rekrutteringsprocessen,

 

 

 hvilket retsgrundlag, der danner   baggrund for jeres behandling af   personoplysningerne, 

 

 

 hvilke modtagere eller kategorier af   modtagere af personoplysningerne vil I   dele oplysningerne med (fx dine   rådgivere),

 

 oplysning om, hvor dine   personoplysninger om ansøgeren   stammer fra, 

 

 

 hvordan bliver personoplysningerne om   ansøgere opbevaret,

 

 ansøgernes ret til at få indsigt i de   oplysninger, der bliver registreret om   den pågældende og ret til at få urigtige   oplysninger slettet.

Ansøgerne har i følge GDPR reglerne også krav på at få oplyst, at hvis de er utilfredse med virksomhedens behandling af personoplysningerne, kan de klage til Datatilsynet.

Du kan med fordel give ansøgerne oplysningerne om din persondatapolitik til jobansøgere nævnt ovenfor ved at sende din persondatapolitik til jobansøgere til dem, samtidig med, at du bekræfter modtagelsen af deres jobansøgning.

Har du behov for hjælp?

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i håndtering af personoplysninger, herunder hvordan din virksomhed lever op til GDPR-reglerne. Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse omkring GDPR og personoplysninger. 

 

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Få hjælp til

GDPR - Organisatorisk datapolitik til medarbejdere

Det følger af GDPR reglerne, at man som virksomhed er forpligtet til at vedtage passende organisatoriske ...»

GDPR - Persondatapolitik til jobansøgere

I praksis er det i følge GDPR reglerne ikke muligt at ansætte nye medarbejdere uden at registrere og ...»

GDPR

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer ...»

Andelshaver ekskluderet fra sin andelsbolig efter at have udlejet andelsboligen erhvervsmæssigt gennem Airbnb

Sag BS-30451/2020-HJR (1. afdeling) A (advokat Thomas Rysgaard Rasmussen) mod B (advokat Jeppe Holt) I ...»

Østre Landsretsdom - krænkelse af K.H. Würtz' ophavsret til keramik

ØSTRE LANDSRETDOMafsagt den 27. maj 2021Sag BS-15944/2020-OLR(10. afdeling)F&H A/SogChristian Bitz(begge ...»

Vi er medlemmer af