Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Trolle-Ostergaard

GDPR - Husk at indhente samtykke til brug af medarbejderfotos

De fleste arbejdsgivere vil gerne anvende fotos, videoer mv. af virksomhedens ansatte som led i markedsføring af virksomheden overfor kunder, samarbejdspartnere, andre forretningsmæssige forbindelser mv.

Datatilsynet skriver i sin vejledning om GDPR reglerne i den forbindelse følgende:

”Portrætbilleder af de ansatte og billeder optaget af ansatte på arbejdet (situationsbilleder) vil som udgangspunkt ikke kunne offentliggøres uden den ansattes samtykke. Samtykket skal opfylde betingelserne i forordningens artikel 7 for et gyldigt samtykke. Arbejdsgiveren har derfor bl.a. pligt til at sikre, at samtykket er givet frivilligt. Der henvises til Datatilsynets og Justitsministeriets vejledning om samtykke, som er tilgængelig på tilsynets hjemmeside. 

Tilsvarende gælder, hvis en arbejdsgiver bruger billeder af ansatte i materiale, der f.eks. anvendes til markedsføring.”

Det kræver derfor efter GDPR reglerne som det helt klare udgangspunkt et udtrykkeligt samtykke fra dine medarbejderes side, hvis du skal kunne gøre brug af billeder /fotos af dem i markedsføringen af virksomheden. Og medarbejderne har krav på at få oplyst, at de til enhver tid kan beslutte at trække deres samtykke tilbage.

Ved du allerede ved ansættelsen af en ny medarbejder, at du ønsker at anvende billeder/medarbejderfotos af den pågældende i din markedsføring af virksomheden, bør du indarbejde i virksomhedens rutiner omkring ansættelse af nye medarbejdere, at I sørger for at indhente et samtykke allerede i den forbindelse.

Er det ud fra Datatilsynets vejledning et krav efter GDPR reglerne, at du indhenter medarbejdernes samtykke til at anvende billeder/medarbejderfotos af dem som et led i din markedsføring, skal du være opmærksom på, at det også er et krav, at du sletter billederne, når medarbejderne fratræder deres stilling i virksomheden.

Når du indhenter medarbejdernes samtykke til, at du kan avnende fx fotos af dem i din markedsføring, skal du gøre dem bekendt med en række forhold, som med fordel kan indarbejdes i en samlet samtykkeerklæring, hvor du beder medarbejderne om samtykke til brug af medarbejderfotos i din markedsføring af virksomheden: 

 

1. Oplysning om, hvem der er den dataansvarlige

 

 

2. Oplyse om formålet med behandlingen/anvendelsen af billederne

 

3. Oplysning om modtagere og behandlere af personoplysninger

 

 

4. Medarbejdernes ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning eller indsigelser

 

5. Medarbejdernes ret til at tilbagekalde deres

 

 

6. Varigheden af opbevaringen

 

Når du indhenter samtykke til brug af medarbejderfotos i din markedsføring, har medarbejderne desuden krav på at få oplyst, at de har ret til at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysninger.

Har du behov for hjælp?

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i håndtering af personoplysninger, herunder hvordan din virksomhed lever op til GDPR-reglerne. Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse omkring GDPR og personoplysninger. 

 

 

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Få hjælp til

GDPR - Hvornår skal du slette oplysninger om afviste jobansøgere?

Når du har afsluttet et rekrutteringsforløb og har fået ansat en ny medarbejder, melder der sig spørgsmålet ...»

GDPR - Organisatorisk datapolitik til medarbejdere

Det følger af GDPR reglerne, at man som virksomhed er forpligtet til at vedtage passende organisatoriske ...»

GDPR

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer ...»

Højesterets dom afsagt 29. september 2021 - Udlejer var afskåret fra at gøre erstatningskrav gældende

Ny Højesteret dom fra d. 29 september 2021 fastslår at en udlejer der først havde gjort sit erstatningskrav ...»

Udlejers krav vedrørende skjult mangel ikke fremsat uden ugrundet ophold

Sag BS-5817/2021-HJR (2. afdeling) K/S Hjortholm Bolig (advokat Sverri Dahl) mod L1 og L2 (advokat Stig ...»

Vi er medlemmer af