Due Diligence

Due Diligence

Læs mere
Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Læs mere
Finansiering via Vækstfonden

Finansiering via Vækstfonden

Læs mere
Forrige
Næste

Skattefri anpartsombytning

Af Selskabsadvokaterne

Hvordan etablerer man et holdingselskab, efter man har stiftet sit driftsselskab?

Vi oplever ofte, at en klient har stiftet et driftsselskab uden at stifte et holdingselskab i samme omgang, og derefter ønsker at etablere et holdingselskab. Men hvordan gøres dette?

Har man allerede stiftet sit driftsselskab, kan det være forbundet med store skattemæssige konsekvenser, hvis man senere ønsker at indsætte et holdingselskab i ejerkæden. Derfor kan man gennemføre en skattefri anpartsombytning, såfremt man opfylder visse betingelser, som vil blive forklaret nedenfor.

Denne artikel henvender sig primært til virksomhedsejere, som allerede nu kender til fordelene ved en holdingstruktur. Hvis ikke du allerede kender til fordelene og ulemperne ved holdingselskaber, anbefaler vi dig at læse denne artikel først.

Processen er ikke helt enkel, så for at lette forståelsen vil nedenstående artikel være suppleret med tegninger og diagrammer.

Udgangspunktet

Formålet med øvelsen er, at få modellen nedenfor til venstre til at blive modellen til nedenfor til højre.

 Model 1

Grundlæggende kan omstruktureringen ske på to måder.

Du kan enten 1) stifte et nyt holdingselskab og lade holdingselskabet købe alle anparterne i driftsselskabet, eller 2) lave en skattefri anpartsombytning.

Løsning 1 – rent salg

Der er for så vidt intet i vejen med et rent salg af driftsselskabet, men da du i dette tilfælde sælger dit personligt ejede driftsselskab til dit holdingselskab, vil provenuet for salget af driftsselskabet gå til dig personligt, hvilket kan udløse skat.

Model 2

Et rent salg kan være fint, hvis driftsselskabet ikke har en stor værdi, da det skattemæssige tab ved salget derved ikke er stort eller måske slet ikke er eksisterende. Du beskattes som udgangspunkt kun af din avance, så er selskabet ikke steget i værdi, siden du stiftede det, er der ingen avance, der skal beskattes.

Ejer man derimod et driftsselskab, der er blevet mange penge værd, kan tabet ved transaktionen blive stort. Derudover er det ikke altid, at man som ejer af et selskab har nok likviditet til at købe selskabet i fri handel.

Såfremt man overvejer et rent salg, er det ofte en god idé at få en revisor med i processen, da man ellers risikerer at fejlvurdere sit driftsselskab. Værdiansætter du virksomheden for højt, betaler du unødigt meget skat. Værdiansætter du virksomheden for lavt, risikerer du, at SKAT omstøder/ændrer værdiansættelsen, hvorved du risikerer efterskat og bøde.

Du kan altså ikke blot værdiansætte dit driftsselskab til én krone og overdrage virksomheden til dit nye holdingselskab. Men hvad gør man så, hvis ens driftsselskab allerede har en høj værdi?

Løsning 2 – skattefri anpartsombytning

Såfremt et frit salg ikke er rentabelt for dig, kan du i stedet vælge at ”bytte” anparterne i driftsselskabet med anparter i et holdingselskab, heraf navnet ”anpartsombytning”.

Model 3

Herved indskyder du værdien af driftsselskabet ved stiftelsen af holdingselskabet, og da der hverken bliver tilført eller fjernet værdier, kan ombytningen ske skattefrit. Med andre ord, du går fra at eje driftsselskabet personligt til at eje holdingselskabet personligt,

 men du har hverken skabt, mistet, solgt eller købt værdier i transaktionen, blot indskudt et mellemled.

Du behøver ikke spørge SKAT om lov for at lave denne ombytning, men du skal bruge en revisor, som kan lave en vurderingsberetning af driftsselskabet, jf. selskabslovens § 36. Det er nemlig en betingelse for skattefriheden, at anparterne ombyttes til handelsværdien.

Derudover er en vurderingsberetning nødvendig, da du indskyder værdien af dit eksisterende driftsselskab i det nye holdingselskab, i stedet for almindelige kontanter. Da der er et krav om, at anpartsselskaber som minimum skal have en selskabskapital på DKK 40.000, har man således fra lovgivers side indarbejdet værn mod, at apportindskud misbruges til at stifte selskaber, som ikke har den lovpligtige selskabskapital. Vil du læse mere om apportindskud, kan du læse videre i denne artikel.

Det er dog ikke helt uden konsekvenser at lave ovenstående løsning. For at undgå skatteunddragelse, bliver de ombyttede anparter i driftsselskabet ”bundet” i holdingselskabet i 3 år. Det betyder, at du ikke kan afstå (sælge) driftsselskabet i 3 år, fra du har lavet ombytningen, medmindre du selvfølgelig betaler skat. Du må dog fortsat gerne lave andre skattefri omstruktureringer af selskabet, hvis du opfylder betingelserne herfor. Dette kunne f.eks. være fusioner eller spaltninger.

Mark Kristoffer Polczynski

Advokat, Associeret partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Daniel Hvarregaard

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Ny virksomhed – valg af selskabsform

Af Selskabsadvokaterne Går du med drømmen om at starte din egen virksomhed? Et vigtigt valg, når du starter ...»

Ny bekendtgørelse: Lempelser vedr. omregistrering fra IVS til ApS

Af Selskabsadvokaterne Hvad er et IVS? Et iværksætterselskab (IVS) er et kapitalselskab, der både har ...»