advokat_tw_telefon
Danske lov

Rekonstruktion

SelskabsAdvokaterne medvirker ved rekonstruktion af små og mellemstore virksomheder. Det er altid vores primære formål at skabe en virksomhed, der er levedygtig langt ind i fremtiden - hvad enten det er store eller mindre virksomheder, drevet i selskabsform eller personligt ejede.

SelskabsAdvokaterne har omfattende viden om og erfaring med rekonstruktioner og er vant til at føre forhandlinger med alle relevante parter, herunder de finansielle samarbejdspartnere og leverandører.

Vores advokater kan med kort varsel stille betydelig arbejdskraft til rådighed, når en virksomhed akut får brug for det. Hermed ikke sagt, at vi først skal på banen sent i forløbet - tværtimod øges mulighederne for rekonstruktion, jo tidligere en af vores advokater involveres.

Rekonstruktion medfører i nogle tilfælde anmeldelse af betalingsstandsning til skifteretten, som så kan beskikke en af os som tilsyn. Rekonstruktion indebærer ofte en kombination af forskellige kreditorordninger, f.eks. frivillig akkord eller moratorium.

Vi yder også bistand til klienter, der konfronteres med en omstødelsessag som følge af debitors eller kontraktparts konkurs.

Desto før vi bliver inddraget, desto større handlefrihed og flere løsningsmuligheder vil der være til rådighed, idet en succesfuld rekonstruktion af en virksomhed forudsætter, at der ydes en stor, målrettet og koordineret sagsbehandling inden for et relativt komprimeret tidsforløb.

Vi forsøger som altid at levere et arbejde i så tæt samspil med klienten som overhovedet muligt.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Betalingsstandsning

SelskabsAdvokaterne har bred erfaring og stor indsigt i rekonstruktion af store såvel som mindre virksomheder. ...»

Rekonstruktion

SelskabsAdvokaterne medvirker ved rekonstruktion af små og mellemstore virksomheder. Det er altid vores ...»

Insolvens

Insolvens Ved insolvens forstås manglende evne til at fyldestgøre et betalingskrav, enten på grund af ...»

Stadfæstelse af vedtaget rekonstruktionsforslag

HØJESTERETS KENDELSEafsagt fredag den 29. marts 2019 Sag 77/2018 A(advokat Henrik Sjørslev)modB, C, D ...»

Feriefridage - ikke krav på kompensation ved konkurs

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. februar 2018 Sag 89/2017(1. afdeling) Teknisk Landsforbund som ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )