advokat_tw_telefon
Danske lov

Rekonstruktion

SelskabsAdvokaterne medvirker ved rekonstruktion af små og mellemstore virksomheder. Det er altid vores primære formål at skabe en virksomhed, der er levedygtig langt ind i fremtiden - hvad enten det er store eller mindre virksomheder, drevet i selskabsform eller personligt ejede.

SelskabsAdvokaterne har omfattende viden om og erfaring med rekonstruktioner og er vant til at føre forhandlinger med alle relevante parter, herunder de finansielle samarbejdspartnere og leverandører.

Vores advokater kan med kort varsel stille betydelig arbejdskraft til rådighed, når en virksomhed akut får brug for det. Hermed ikke sagt, at vi først skal på banen sent i forløbet - tværtimod øges mulighederne for rekonstruktion, jo tidligere en af vores advokater involveres.

Rekonstruktion medfører i nogle tilfælde anmeldelse af betalingsstandsning til skifteretten, som så kan beskikke en af os som tilsyn. Rekonstruktion indebærer ofte en kombination af forskellige kreditorordninger, f.eks. frivillig akkord eller moratorium.

Vi yder også bistand til klienter, der konfronteres med en omstødelsessag som følge af debitors eller kontraktparts konkurs.

Desto før vi bliver inddraget, desto større handlefrihed og flere løsningsmuligheder vil der være til rådighed, idet en succesfuld rekonstruktion af en virksomhed forudsætter, at der ydes en stor, målrettet og koordineret sagsbehandling inden for et relativt komprimeret tidsforløb.

Vi forsøger som altid at levere et arbejde i så tæt samspil med klienten som overhovedet muligt.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Betalingsstandsning

SelskabsAdvokaterne har bred erfaring og stor indsigt i rekonstruktion af store såvel som mindre virksomheder. ...»

Rekonstruktion

SelskabsAdvokaterne medvirker ved rekonstruktion af små og mellemstore virksomheder. Det er altid vores ...»

Insolvens

Insolvens Ved insolvens forstås manglende evne til at fyldestgøre et betalingskrav, enten på grund af ...»

Konkurskarantæne - forretningsførelse var groft uforsvarlig

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 24. april 2019Sag 90/2018(1. afdeling)A(advokat Georg Meyer, beskikket)modkurator ...»

Konkurskarantæne pålagt likvidator på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 24. april 2019Sag 89/2018(1. afdeling)A(advokat Georg Meyer, beskikket)modkurator ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )