Kreditorrådgivning

Kreditorrådgivning

Læs mere
Virksomhed i økonomiske problemer

Virksomhed i økonomiske problemer

Læs mere
Tvangsopløsning og genoptagelse

Tvangsopløsning og genoptagelse

Læs mere
Konkurskarantæne

Konkurskarantæne

Læs mere
Konkursordenen

Konkursordenen

Læs mere
Forrige
Næste

Rekonstruktion

Af Selskabsadvokaterne

Selskabsadvokaterne medvirker ved rekonstruktion af små og mellemstore virksomheder. Det er altid vores primære formål at skabe en virksomhed, der er levedygtig langt ind i fremtiden - hvad enten det er store eller mindre virksomheder, drevet i selskabsform eller personligt ejede.

Selskabsadvokaterne har omfattende viden om og erfaring med rekonstruktioner og er vant til at føre forhandlinger med alle relevante parter, herunder de finansielle samarbejdspartnere og leverandører.

Vores advokater kan med kort varsel stille betydelig arbejdskraft til rådighed, når en virksomhed akut får brug for det. Hermed ikke sagt, at vi først skal på banen sent i forløbet - tværtimod øges mulighederne for rekonstruktion, jo tidligere en af vores advokater involveres.

Rekonstruktion medfører i nogle tilfælde anmeldelse af betalingsstandsning til skifteretten, som så kan beskikke en af os som tilsyn. Rekonstruktion indebærer ofte en kombination af forskellige kreditorordninger, f.eks. frivillig akkord eller moratorium.

Vi yder også bistand til klienter, der konfronteres med en omstødelsessag som følge af debitors eller kontraktparts konkurs.

Desto før vi bliver inddraget, desto større handlefrihed og flere løsningsmuligheder vil der være til rådighed, idet en succesfuld rekonstruktion af en virksomhed forudsætter, at der ydes en stor, målrettet og koordineret sagsbehandling inden for et relativt komprimeret tidsforløb.

Vi forsøger som altid at levere et arbejde i så tæt samspil med klienten som overhovedet muligt.

Mark Kristoffer Polczynski

Advokat, Associeret partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Daniel Hvarregaard

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jakob Klint Hee

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Betalingsstandsning

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne har bred erfaring og stor indsigt i rekonstruktion af store ...»

Rekonstruktion

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne medvirker ved rekonstruktion af små og mellemstore virksomheder. ...»