Hvorfor have en ejeraftale?

Hvorfor have en ejeraftale?

Læs mere
Hvilken selskabsform er bedst?

Hvilken selskabsform er bedst?

Læs mere
Tid til omstrukturering?

Tid til omstrukturering?

Læs mere
Forrige
Næste

Ny virksomhed – valg af selskabsform

Går du med drømmen om at starte din egen virksomhed? Et vigtigt valg, når du starter virksomhed, er valget af selskabsform. Hos SelskabsAdvokaterne ved vi, hvad du skal være opmærksom på, når du stifter et selskab og skal vælge selskabsform, og vi vil her gennemgå nogle af tingene.

Personligt ejede virksomheder

Et personligt ejet selskab kan være en enkeltmandsvirksomhed eller et PMV, som er en personligt ejet mindre virksomhed. For begge er typer gælder, at der kun kan være én ejer og at denne ejer hæfter personligt med egen formue. Der er ingen kapitalkrav, så man skal ikke have minimum kr. 40.000 op af lommen for at komme i gang. Forskellen på enkeltmandsvirksomhed og et PMV er, at en enkeltmandsvirksomhed enten skal være momspligtig, lønsumspligtig, arbejdsgiver eller drive virksomhed med import fra eller eksport til lande uden for EU. Et PMV skal have en omsætning på under kr. 50.000 årligt, kan ikke have ansatte og må ikke drive import eller eksport.

Interessentskab (I/S) og kommanditselskaber (K/S)

Et interessentskab kan også være en personligt ejet virksomhed, men blot med to ejere. Disse ejere kan være selskaber eller privatpersoner. Kravene til et interessentskab er, at der skal være mindst to ejere, og disse ejere hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk. Her er ligeledes ingen kapitalkrav, som ved enkeltmandsvirksomhed.

Et kommanditselskab har en anderledes konstellation, da dette selskab består af to typer selskabsdeltagere, nemlig en kommanditist og en komplementar. Kommanditister hæfter begrænset med det indskud, som kommanditisten har indskudt i selskabet, mens komplementaren hæfter ubegrænset og personligt. Komplementaren har de økonomiske og forvaltningsmæssige beføjelser i selskabet. Kommanditselskaber bruges ofte som investeringsfond, da investorer kan være kommanditister og dermed indskyde kapital, men ikke have indflydelse på selskabets drift.

Kapitalselskaber

Et kapitalselskab kan være et anpartsselskab (ApS), et aktieselskab (A/S) eller et partnerselskab (P/S).

Et kapitalselskab ejes af de personer eller virksomheder, som har anparter/aktier i selskabet. Der kan være en enkelt ejer eller der kan være mange. Et kapitalselskab er en selvstændig juridisk enhed, og ejerne hæfter derfor ikke personligt, men kun med den indskudte kapital.

Et ApS skal stiftes med en selskabskapital, som skal være minimum kr. 40.000 og et A/S kræver minimum kr. 400.000 i selskabskapital. Selskabskapitalen kan stiftes kontant, eller det kan stiftes ved indskud af en genstand, som stifteren skyder ind i virksomheden, hvilket man kalder stiftelse ved apportindskud.

Et kapitalselskab er underlagt Selskabsloven og skal føre regnskab, som kan være med eller uden revision. Der er krav om, at et A/S og et P/S har både en direktion og en bestyrelse, men et ApS skal kun have en direktion, men er velkommen til at have en bestyrelse også.

Hvilken strategi?

Det er vigtigt at overveje, hvad formålet er med virksomheden. Er det vigtigt for dig at du ikke hæfter personligt eller har du planer om, at få investorer ombord senere hen? Er I flere om at starte eller er du alene om at starte virksomheden? Har eventuelle samarbejdspartnere krav til dig og dit selskab?

Hos SelskabsAdvokaterne kan vi hjælpe dig i hele processen fra du får den gode idé. Vi hjælper dig både med at vælge selskabsform og stiftelse af selskab, samt sparre med dig og give dig svar på alle dine spørgsmål.

Kontakt os gerne i dag, hvis du har spørgsmål til start af virksomhed.

Troels Wenzel Østergaard

Advokat (L), HD (F)

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ny virksomhed – valg af selskabsform

Går du med drømmen om at starte din egen virksomhed? Et vigtigt valg, når du starter virksomhed, er valget ...»

Ny bekendtgørelse: Lempelser vedr. omregistrering fra IVS til ApS

Hvad er et IVS? Et iværksætterselskab (IVS) er et kapitalselskab, der både har visse ligheder med men ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Dansk selskabs krav mod hollandsk selskab - værneting i Danmark

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 26. januar 2018   Sag 40/2017Combino East ApS(advokat Holger ...»

Annullering af Warrants

HØJESTERETSDOM – ANNULLERING AF WARRANTS Resumé Ikke krav på erstatning som følge af annullering af ...»

Vi er medlemmer af