Tvister og håndhævelse af ejeraftale

Tvister og håndhævelse af ejeraftale

Læs mere
Den selskabsretlige pagt

Den selskabsretlige pagt

Læs mere
Forrige
Næste

Ny bekendtgørelse: Lempelser vedr. omregistrering fra IVS til ApS

Af Selskabsadvokaterne

Hvad er et IVS?

Et iværksætterselskab (IVS) er et kapitalselskab, der både har visse ligheder med men samtidigt også adskiller sig fra anpartsselskaber og aktieselskaber.

Ligesom et ApS og et A/S er et IVS en selskabstype med begrænset hæftelse. Dette betyder, at selskabets ejere ikke hæfter personligt på selskabets vegne.

Omvendt adskiller IVS sig fra ApS og A/S derved, at kravet til kapitalindskuddet udgør mindst 1 kr. og maksimum 49.999 kr. Herved er det mindre økonomisk byrdefuldt og ofte mere tilgængeligt at stifte et sådant selskab sammenlignet med stiftelse af de øvrige selskabsformer. Derudover er det et krav, at IVS’et sparer 25 % af sit overskud op, til det udgør mindst 50.000 kr.

Ændring af selskabsloven og afskaffelse af IVS

Som følge af det særdeles lave krav til kapitalindskuddet ved stiftelse af et IVS, har det været opfattelsen, at denne selskabsform har medført en øget risiko for svig og konkurs.

Ved ændring af selskabsloven den 19. april 2019 besluttede Folketinget derfor at udfase selskabstypen IVS. Denne udfasning betyder, at man nu ikke kan oprette nye IVS’er, og at man som indehaver af et IVS skal omregistrere til ApS inden den 15. oktober 2021.

Overholder man ikke fristen (den 15. oktober 2021), vil Erhvervsstyrelsen udstede en ny frist, som IVS’et på ny skal overholde. Sker dette heller ikke, kan Erhvervsstyrelsen tvangsopløse IVS’et.

Ny bekendtgørelse med lempelser

I kølvandet på covid-19-pandemien har man fra lovgivers side valgt at udstede en ny bekendtgørelse, der lemper kravene til den påkrævede omregistrering af IVS’er til ApS’er.

Denne bekendtgørelse medfører først og fremmest, at fristen for, hvornår IVS’er skal være omregistreret til ApS’er, er udskudt med 6 måneder – nemlig fra 15. april 2021 til 15. oktober 2021.

Dernæst lemper bekendtgørelsen kravene til selskabets kapitalindskud ved omregistrering til ApS. Denne lempelse indebærer, at hvor man før krævede, at både selskabskapitalen og egenkapitalen udgjorde mindst 40.000 kr. ved stiftelse af et ApS, er det nu kun et krav, at selskabskapitalen ligger på mindst 40.000 kr. Altså kan egenkapitalen godt være mindre, uden at dette er til hinder for omdannelsen fra IVS til ApS.

Selskabsadvokaterne kan bistå dig

Selskabsadvokaterne er eksperter i selskabsret, og vi rådgiver dig med glæde, når du skal omregistrere din virksomhed fra IVS til ApS. Kontakt os for en uforpligtende samtale på tlf. 45 23 00 10 eller per e-mail advokat@selskabsadvokaterne.dk. Vi ser frem til at hjælpe dig.

Mark Kristoffer Polczynski

Advokat, Associeret partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Daniel Hvarregaard

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jakob Klint Hee

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Ny virksomhed – valg af selskabsform

Af Selskabsadvokaterne Går du med drømmen om at starte din egen virksomhed? Et vigtigt valg, når du starter ...»

Ny bekendtgørelse: Lempelser vedr. omregistrering fra IVS til ApS

Af Selskabsadvokaterne Hvad er et IVS? Et iværksætterselskab (IVS) er et kapitalselskab, der både har ...»