Hvorfor have en ejeraftale?

Hvorfor have en ejeraftale?

Læs mere
Hvilken selskabsform er bedst?

Hvilken selskabsform er bedst?

Læs mere
Tid til omstrukturering?

Tid til omstrukturering?

Læs mere
Forrige
Næste

Krav til aktieselskaber er nu kun 400.000 kroner

Af Selskabsadvokaterne

Billigere at stifte et aktieselskab

Den 1. juli 2018 trådte flere ændringer i selskabsloven i kraft, herunder blev kravet til selskabskapitalen nedsat fra 500.000 kr. til 400.000 kr. Du kan læse om alle ændringerne i denne artikel.

Aktieselskaber skal derfor nu have en selskabskapital svarende til mindst 400.000 kr., og anpartsselskaber skal fortsat have en selskabskapital svarende til mindst 50.000 kr. Der kan fortsat tillige stiftes iværksætterselskaber med en kapital på helt ned til 1 kr.

Det nedsatte krav til 400.000 kr. gælder også ved stiftelse af partnerselskaber.

Ændringen medfører desuden, at eksisterende aktieselskaber har mulighed for at nedsætte deres kapital til 400.000 kr. Dette kan gøres ved en almindelige kapitalnedsættelse.

Herudover medfører ændringen, at der ved delvis indbetaling på mindst 25 % af selskabskapitalen i princippet kan stiftes et aktieselskab ved delvis indbetaling på helt ned til 100.000 kr.

Skærpede krav til registrering af reelle ejere

Ved etablering af et kapitalselskab skal der nu senest samtidig med registreringen af selskabet indhentes og registreres oplysninger om selskabets reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder i forhold til økonomi og stemmerettigheder.

Såfremt der ikke registreres reelle ejere i selskabet, har Erhvervsstyrelsen mulighed for at kræve selskabet tvangsopløst.

Du kan læse mere om reelle ejere her.

Præciseringer i forhold til iværksætterselskaber

Efter det er blevet muligt at stifte et iværksætterselskab, der senere kan omregistreres til et anpartsselskab, har der været tvivl om hvilke regler der gælder på flere områder i forhold til omregistreringen fra IVS til ApS.

Der er derfor nu foretaget et par præciseringer i selskabsloven. For det første er det præciseret, at det er muligt at indskyde andre værdier i et IVS end kontanter for at opnå en kapital på minimum 50.000 kr. i forbindelse med omregistreringen. For det andet er det præciseret, at kapitalforhøjelsen (ved kontant indskud eller i andre værdier) kan besluttes samtidig, med at omregistreringen besluttes på selskabets generalforsamling.

Du kan læse mere om omregistrering af IVS til ApS her.

Omdannelse af SMBA og FMBA til aktieselskab

Den sidste ændring, der er vedtaget, er, at det nu er muligt at omdanne selskaber med begrænset ansvar (SMBA) og foreninger med begrænset ansvar (FMBA) til aktieselskaber.

Det er fortsat muligt at omdanne andelsselskabet med begrænset ansvar (AMBA) til aktieselskaber som hidtil.

Konklusion

Den nye lovændring af selskabsloven giver flere muligheder og større fleksibilitet i forhold til etablering og omdannelse af selskaber. Hvis du er i tvivl om dine muligheder eller blot ønsker at høre mere herom, er du meget velkommen til at kontakte os for en uformel og uforpligtende drøftelse. Vi er specialister i selskabsret og hjælper dig gerne med etablering af selskab, omstruktureringer, omdannelser eller blot en omregistrering af dig IVS til et ApS.

Kontakt os på tlf. 45230010 eller advokat@selskabsadvokaterne.dk.

Mark Kristoffer Polczynski

Advokat, Associeret partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Daniel Hvarregaard

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jakob Klint Hee

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Ny virksomhed – valg af selskabsform

Af Selskabsadvokaterne Går du med drømmen om at starte din egen virksomhed? Et vigtigt valg, når du starter ...»

Ny bekendtgørelse: Lempelser vedr. omregistrering fra IVS til ApS

Af Selskabsadvokaterne Hvad er et IVS? Et iværksætterselskab (IVS) er et kapitalselskab, der både har ...»