Hvorfor have en ejeraftale?

Hvorfor have en ejeraftale?

Læs mere
Hvilken selskabsform er bedst?

Hvilken selskabsform er bedst?

Læs mere
Tid til omstrukturering?

Tid til omstrukturering?

Læs mere
Forrige
Næste

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne 

En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. Dette kan ske både til kurs pari (når aktier udstedes til deres nominelle værdi) og til overkurs (når aktier udstedes til en pris, der overstiger den nominelle værdi). Det er dog ikke muligt at udstede aktier til underkurs eller under visse betingelser.

Hvordan laver man en kapitalforhøjelse?

Beslutningen om kapitalforhøjelse træffes normalt på selskabets generalforsamling. For at vedtage en kapitalforhøjelse kræves det samme flertal som ved en vedtægtsændring, dvs. mindst 2/3 af både de afgivne stemmer og den del af selskabskapitalen, der er repræsenteret på generalforsamlingen.Generalforsamlingen kan også bemyndige det centrale ledelsesorgan til at forhøje selskabskapitalen for en periode på op til 5 år af gangen. En sådan bemyndigelse skal indføres i vedtægterne.

Beslutningen om kapitalforhøjelse og dermed tegning af nye kapitalandele skal opfylde en række formelle krav, der fremgår af selskabsloven. Herefter skal beslutningen anmeldes til Erhvervsstyrelsen sammen med de opdaterede vedtægter.

Der er flere måder at gennemføre en kapitalforhøjelse på:

Kontant indskud: Den mest almindelige metode er at tegne nye kapitalandele ved kontant indskud. Investorer køber aktier til en bestemt pris, og pengene tilføres selskabet som ny kapital.

Apportindskud: Ved apportindskud overføres aktiver (f.eks. ejendomme, patenter eller goodwill) til selskabet i stedet for kontanter. Disse aktiver vurderes, og der udstedes nye aktier til ejerne af de overførte aktiver.

Konvertering af gæld: Selskabet kan konvertere gæld til kapital. Dette kan f.eks. ske ved at udstede aktier til kreditorer i stedet for at tilbagebetale gælden kontant.

Fondsforhøjelse: Selskabets reserver kan overføres til selskabskapitalen ved en fondsforhøjelse. Dette øger den nominelle kapital uden at tilføre ny likviditet.

Konvertible gældsbreve eller warrants: Selskabet kan udstede konvertible gældsbreve eller warrants, som giver indehaveren ret til at konvertere dem til aktier på et senere tidspunkt.

Når beslutningen om kapitalforhøjelse er truffet, skal den anmeldes til Erhvervsstyrelsen sammen med de opdaterede vedtægter. Det er vigtigt at følge de formelle krav i selskabsloven for at sikre en korrekt gennemførelse af kapitalforhøjelsen.

Hvilke forhold er vigtige

Når man foretager en kapitalforhøjelse er følgende forhold bl.a. vigtige:

- Hvilken type kapitalforhøjelse der skal laves
- Der skal ske korrekt indkaldelse til generalforsamlingen medmindre alle kapitalejere tiltræder beslutningen
- Kapitalforhøjelsen skal vedtages med det korrekte flertal
- Beslutningen skal opfylde selskabslovens formelle krav
- Der skal sammen med kapitalforhøjelsen vedtages en vedtægtsændring
- Der bør udarbejdes en ny ejeraftale, hvis der er tale om nye kapitalejere

SelskabsAdvokaterne er eksperter i selskabsret og kapitalforhøjelser, og vi bistår meget gerne med vurderingen af hvilken type kapitalforhøjelse der er mest optimal i den konkrete situation, og vi bistår naturligvis også med udarbejdelse af indkaldelsen, beslutningsreferat, nye vedtægter og registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.

Mark Kristoffer Polczynski

Advokat, Associeret partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Daniel Hvarregaard

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jakob Klint Hee

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»