Advokat_Troels_Khuram
Advokat_Pipers_Koebenhavn

Finansiering og kapitaltilførsel

SelskabsAdvokaterne rådgiver både etablerede og nystartede virksomheder om forholdene vedrørende finansiering og kapitalfremskaffelse.

Vores advokater er specialister i kapitaltilførsel i form af risikovillig egenkapital fra venture selskaber, business angels og investeringsfonde, konvertible lån, garanti og kaution fra blandt andre Vækstfonden, pengeinstitutter og investeringsfonde, leasing og factoring og realkreditlån.

Vi rådgiver tillige virksomhedsejere, investorer og långivere vedrørende almene bank- og finansieringsforhold, herunder vedrørende finansielle institutioners retsforhold, virksomhedspant, sikkerhedsstillelse og finansielle instrumenter.

SelskabsAdvokaterne bistår med udarbejdelse af de nødvendige dokumenter, såsom investeringsaftaler, almindelige låne- og sikkerhedsdokumenter og leasingaftaler.

SelskabsAdvokaterne bistår naturligvis tillige med indstilling til din/jeres bestyrelse om kapitalforhøjelser. Vi bistår gerne med rettede kapitalforhøjelser til en investor eller med planlægning og implementering af kapitalforhøjelse på en børs og/eller markedsplads.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Virksomhedspant

Med virkning fra den 1. januar 2006 er det blevet lettere og mere fleksibelt at stille en betryggende ...»

Leasing og leasingkontrakt - Behov, kontrakten og faldgruber

Denne artikel beskriver tips og råd du kan følge, hvis du overvejer at lease f.eks. maskiner, produktionsudstyr ...»

Finansiel leasing

Finansiel leasing Finansiel leasing er leasingaftaler, hvor leasingselskabet ikke har nogen risiko eller ...»

afdb

AfDB African Development Bank (AfDB) står for den afrikanske udviklingsbank, der blev oprettet i 1964 ...»

Danske Bank - anfordringsgaranti

Principalen var forpligtet til at skadesløsholde det instruerende pengeinstitut, som i forhold »

Danica Pension - modregning af omkostningsbidrag

Forsikringsselskabet Danica Pension har fået medhold i, at et af selskabet pålagt omkostningsbidrag »

Vi er medlemmer af