kontrakt_470_250

EU-udbud - Virksomheder

Vi har stor erfaring med at yde private tilbudsgivere rådgivning om nationale udbud og EU-udbud.

Formålet er optimering af virksomhedens tilbudsmateriale og sikring af, at konkurrenterne ikke har uretmæssige fordele. Vi medvirker til at påse, at udbudsforretningen gennemføres på lovlig vis.

Rådgivningen vil ofte vedrøre både juridiske, økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder:

Vi bistår endvidere jævnligt med førelse af klagesager ved Klagenævnet for Udbud.

Advokat Troels Wenzel Østergaard har stor erfaring i førelse af sager ved Klagenævnet for Udbud og har stort indblik i de afgivne kendelser og praksis fra Klagenævnet for udbud.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

EU-udbud - Virksomheder

Vi har stor erfaring med at yde private tilbudsgivere rådgivning om nationale udbud og EU-udbud. Formålet ...»

Udbudsret - Offentlige myndigheder

SelskabsAdvokaterne har omfattende viden og erfaring med rådgivning af kommuner, fælles kommunale selskaber ...»

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår fastlægger med virkning fra den 1. juli 2023 de vilkår, ...»

lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager

Det følger af lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager, at en ...»

Klagenævnet for Udbud, kendelse af 8.12.2009: Ricoh Danmark A/S mod Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S og Kommunernes Indkøbs Service A/S


Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2009/S 38-055690 af 23. februar 2009 udbød Statens og Kommunernes »

Klagenævnet for Udbud, kendelse af 19. maj 2009: Anker Hansen & Co. A/S mod Rudersdals Kommune

Den anvendte pointmodel var uegnet til at blive anvendt ved vurderingen af tilbuddene i relation til »

Vi er medlemmer af