Due Diligence

Due Diligence

Læs mere
Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Læs mere
Finansiering via Vækstfonden

Finansiering via Vækstfonden

Læs mere
Forrige
Næste

Apportindskud

Af Selskabsadvokaterne

Et apportindskud er et indskud i et kapitalselskab i andre værdier end kontanter. Man kan fx forestille sig, at en fotograf gerne vil indskyde alt sit kameraudstyr, at håndværkeren gerne vil indskyde sit værktøj, bil eller lignende. Et apportindskud skal have en økonomisk værdi og kan ikke bestå i en pligt til at udføre et arbejde eller en tjenesteydelse. Sagt med andre ord, kan en håndværker altså ikke indskyde sin arbejdsindsat som indskud af kapital i selskabet. Gæld til stiftere eller kapitalejere kan heller ikke indskydes eller overtages som selskabskapital. Man kan altså ikke stifte et anpartsselskab ved at kapitalejeren ”skylder” selskabet 40.000 kr.

Stiftelse af selskab ved apportindskud

SelskabsAdvokaterne har stor erfaring og ekspertise med rådgivning om opstart af virksomhed og stiftelse af selskab, herunder ved indskydelse af andre værdier end kontanter – også kaldet apportindskud.

Stiftelse ved apportindskud kan ske ved at skyde enkelte aktiver ind i selskabet - fx en bil, håndværkerudstyr eller lignende, men det kan også ske ved indskud af en eksisterende virksomhed.

Vi har et fast prissystem, der gør advokatregningen mere gennemskuelig ved stiftelse af selskaber.

Et kapitalselskab kan tillige lave en kapitalforhøjelse ved apportindskud. Ring til os for at høre mere herom.

Stiftelse ved apportindskud kræver vurderingsberetning

Stiftelse af et anpartsselskab eller aktieselskab kan ske ved apportindskud, men dette kræver at stiftelsesdokumentet bliver vedhæftet en vurderingsberetning, som skal udarbejdes af en eller flere uvildige godkendte revisorer. Du skal derfor ud over advokatregningen påregne en udgift til revisoren for udarbejdelse af vurderingsberetningen.

Vurderingsberetningen skal indeholde 1) en beskrivelse af hvert indskud, 2) oplysning om den anvendte fremgangsmåde ved vurderingen, 3) angivelse af det vederlag, som er fastsat for overtagelsen, og 4) erklæring om, at den ansatte økonomiske værdi mindst svarer til det aftalte vederlag.

Sker stiftelsen ved apportindskud af en eksisterende virksomhed, skal vurderingsberetningen endvidere indeholde en åbningsbalance for kapitalselskabet.

Et alternativ - Køb af aktiver fra selskabets ejer/stifter

Et alternativ til apportindskud er, at selskabet stiftes ved kontantindskud, og at selskabet efter stiftelsen køber aktiverne af ejeren/stifteren, som han ellers ville have skudt ind i selskabet som apportindskud. Denne model er typisk nemmere og billigere, men den kræver, at du for en kort periode har likvide midler til at stifte selskabet med, da dette indledningsvist skal stiftes kontant.

 

Mark Kristoffer Polczynski

Advokat, Associeret partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Daniel Hvarregaard

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jeppe Wedel Nielsen

Advokat (H), Partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Ny virksomhed – valg af selskabsform

Af Selskabsadvokaterne Går du med drømmen om at starte din egen virksomhed? Et vigtigt valg, når du ...»

Ny bekendtgørelse: Lempelser vedr. omregistrering fra IVS til ApS

Af Selskabsadvokaterne Hvad er et IVS? Et iværksætterselskab (IVS) er et kapitalselskab, der både har ...»