Entreprisekontrakt

Entreprisekontrakt

Læs mere her
Tvist i entrepriseforhold

Tvist i entrepriseforhold

Læs mere her
AB Bestemmelserne

AB Bestemmelserne

Læs mere her
Brug for byggesagsadministration?

Brug for byggesagsadministration?

Læs mere her
Forrige
Næste

Skal entreprenøren stille sikkerhed?

Bygherren bør altid overveje at kræve, at entreprenøren skal stille sikkerhed for at han opfylder sine forpligtelser i henhold til det aftalte i entreprisekontrakten.

Hvis parterne har valgt at AB 18 skal gælde mellem dem, er det et krav at entreprenøren stiller en sikkerhed overfor bygherren svarende til 15% af entreprisesummen ekskl. moms.

Formålet med entreprenørens sikkerhedsstillelse er, at sikre bygherren, da en entreprise typisk strækker sig over en længere periode. Entreprenørens sikkerhedsstillelse er et forsøg på at mindske bygherrens risiko ved entreprisen.

Regulering af sikkerhedsstillelse i AB 18

I AB 18 § 9 findes bestemmelsen om entreprenørens sikkerhedsstillelse. Det fremgår af bestemmelsen at entreprenøren skal stille sikkerhed overfor bygherren på følgende måde:

- 15 % af entreprisesummen ekskl. moms mens entreprisen er i gang

- 10% af entreprisesummen ekskl. moms fra aflevering er sket indtil mangler påpeget ved til 1 års gennemgangen er udbedret

- 2% af entreprisesummen ekskl. moms indtil mangler ved 5 års gennemgangen er udbedret

Sikkerheden ophører således helt 5 år efter afleveringstidspunktet

Entrepriser under 1 mio. kroner

Bygherren skal være særligt opmærksom på, at bygherren specifikt skal stille krav om sikkerhedsstillelse, hvis entreprisesummen er mindre end 1 mio. kroner.

Vær opmærksom på automatisk nedskrivning af sikkerhedsstillelse ved aflevering

Efter AB 18 § 9 stk. 3 nedskrives sikkerheden automatisk fra 15% til 10% når aflevering har fundet sted. Dette gælder selvom der ved aflevering er mangler som entreprenøren skal udbedre.

Bygherren bør derfor overveje at fravige udgangspunktet i AB 18, og i stedet aftale, at nedskrivning af sikkerhedsstillelsen kræver bygherrens forudgående skriftlige accept.

Husk at AB 18 skal aftales

AB 18 skal være aftalt mellem parterne for at være gældende i aftaleforholdet. Hvis bygherren ønsker at kræve en større sikkerhedsstillelse end AB 18 foreskriver, eller bygherren ikke ønsker at sikkerhedsstillelsen automatisk nedskrives til 10% efter aflevering, kan bestemmelserne i AB 18 helt eller delvis fraviges. Det er dog vigtigt, at fravigelser specifikt fremgår af parternes aftalegrundlag.

Betaling af entreprisesummen

Bygherren bør samtidig overveje hvordan betaling af entreprisesummen skal falde, og hvor tit entreprenøren har krav på betaling. Bygherren kan sikre sig selv ved at fordele betalingen ud over hele byggeperioden f.eks. ved at aftale bestemte betalingsrater. På den måde sikrer bygherren sig, at entreprenøren har nået et delmål før betalingen skal falde.

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i entrepriseret og har mange års erfaring med at rådgive i byggesager. Har du brug for rådgivning er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller per e-mail, advokat@selskabsadvokaterne.dk

eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Den gode byggesag i andelsbolig- og ejerforeninger

Når en andelsboligforening eller en ejerforening skal i gang med en byggesag er der mange ting at holde ...»

1 års- og 5 års-gennemgang - hvilke regler gælder?

Det vil i langt det fleste tilfælde være aftalt, at byggeriet skal gennemgås 1 år og 5 år efter aflevering ...»

Entreprenør

Entreprenør Entreprenøren er den håndværker som udfører arbejdet for bygherren. Entreprenøren kan benytte ...»

Entreprisekontrakt

Entreprisekontrakt Entreprisekontrakten er en aftale mellem bygherre og entreprenør vedrørende et byggeri- ...»

Hovedentreprenør pålagt hæftelsesansvar for underentreprenør

Højesterets dom afsagt 4. september 2019 i sag BS-40168/2018-HJR (2. afdeling) Dansk Energi som mandatar ...»

Løvens Kemiske - dekontamineringsentreprise var uden mangler

Sagsøgernes dekontamineringsentreprise i et rørsystem til produktion af medicin var ikke behæftet »

Vi er medlemmer af