Entreprisekontrakt

Entreprisekontrakt

Læs mere
Tvist i entrepriseforhold

Tvist i entrepriseforhold

Læs mere her
AB Bestemmelserne

AB Bestemmelserne

Læs mere
Brug for byggesagsadministration?

Brug for byggesagsadministration?

Læs mere
Forrige
Næste

Mangler i entreprise

Af Selskabsadvokaterne

Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister der opstår mellem bygherre og entreprenør under en byggesag. Der kan være tale om synlige mangler som kan ses med det blotte øje og som er til stede ved aflevering af byggeriet. Der kan dog også være tale om skjulte mangler som først viser sig i tiden efter at aflevering er sket. Hvis aftalevilkårene i AB 18 / ABT 18 er gældende mellem parterne, hæfter entreprenøren for mangler i 5 år efter aflevering af byggeriet er sket.

Hvad er en mangel?

I entrepriseretlig forstand kan der både være tale om, at entreprenørens ydelse er mangelfuld og/eller at der er mangler ved de anvendte materialer.

Mangler ved entreprenørens ydelse

Entreprenørens ydelse vil være mangelfuld hvis entreprenørens arbejde ikke er udført i overensstemmelse med aftalen eller hvis arbejdet ikke er udført fagmæssigt korrekt.

Mangler ved de anvendte materialer

Et anvendt materiale vil være mangelfuldt, hvis det ikke er som aftalt, hvis det ikke er af sædvanlig god kvalitet, eller hvis materialet ikke er egnet til det anvendte formål.

Det har dog betydning om entreprenøren har haft frit materialevalg eller om bygherren har krævet anvendelse af et bestemt materiale. Entreprenøren kan ikke gøres ansvarlig for et mangelfuldt materiale, hvis bygherren selv har krævet anvendelse heraf.

Derudover har ”byggetidens viden” betydning for om entreprenøren kan gøres ansvarlig for et mangelfuldt materiale. Udgangspunktet er, at hvis det pågældende materiale ifølge byggetidens viden blev anset for forsvarligt og fornuftigt til formålet, hæfter entreprenøren ikke for mangler der efterfølgende viser sig ved det anvendte materiale.

Reklamation er nødvendigt

Bygherren skal gennemgå arbejderne ved aflevering samt ved 1- og 5 års eftersynet. Hvis bygherre opdager mangler ved byggeriet skal bygherren straks reklamere overfor entreprenøren skriftligt. Bygherre skal reklamere hurtigst muligt for ikke at fortabe sin ret til at gøre mangelsindsigelser gældende overfor entreprenøren. I reklamationen skal bygherre fastsætte en frist for hvornår manglerne skal være afhjulpet.

Bygherrens mangelsbeføjelser

Hvis byggeriet er mangelfuldt og bygherre har reklameret, har entreprenøren pligt til at afhjælpe manglerne inden for en fastsat frist. Hvis manglerne ikke er afhjulpet efter udløbet af fristen, har bygherren ret til at lade manglerne udbedre for entreprenørens regning (udbedringsgodtgørelse) eller ret til et afslag i entreprisesummen.

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i entrepriseret og har mange års erfaring med at rådgive omkring mangler i entrepriseforhold. Har du brug for rådgivning er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller per e-mail, advokat@selskabsadvokaterne.dk

Katrine Høstrup

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jeppe Wedel Nielsen

Advokat (H), Partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Den gode byggesag i andelsbolig- og ejerforeninger

Af Selskabsadvokaterne Når en andelsboligforening eller en ejerforening skal i gang med en byggesag ...»

1 års- og 5 års-gennemgang - hvilke regler gælder?

Af Selskabsadvokaterne Det vil i langt det fleste tilfælde være aftalt, at byggeriet skal gennemgås ...»