Entreprisekontrakt

Entreprisekontrakt

Læs mere
Tvist i entrepriseforhold

Tvist i entrepriseforhold

Læs mere her
AB Bestemmelserne

AB Bestemmelserne

Læs mere
Brug for byggesagsadministration?

Brug for byggesagsadministration?

Læs mere
Forrige
Næste

Hvilken entrepriseform skal jeg vælge?

Af Selskabsadvokaterne

Når du skal igangsætte et byggeri uanset om det er en renovering, opførelse af et hus eller nye erhvervslokaler, er det vigtigt at du vælger den rigtige entrepriseform. Valget af entrepriseform har stor betydning for hvor stor en rolle og hvor stort et ledelsesansvar du selv har under byggeriet.

Hvad er fordelene og ulemperne ved fagentreprise?

Ved fagentreprise er der mange forskellige entreprenører involveret med forskellig håndværksmæssig baggrund (f.eks. tømrer- og snedker, elektriker, VVS, beton mv.) Hver entreprenør er ansvarlig for sin entreprise, og der kan opstå problemer hvis en entreprenør ikke kan komme i gang med sit arbejde fordi en  anden entreprenør ikke er færdig til tiden.

Ved fagentreprise har du som bygherre en stor rolle, da du selv står for projektering, tegninger, indhentning af byggetilladelse, indgåelse af entreprisekontrakter med de forskellige entreprenører samt styring af byggeprocessen.

Fordelen ved fagentreprise er, at det typisk vil være billigere end hovedentreprise hvor en del af ansvaret overlades til hovedentreprenøren. Derudover har du stor indflydelse på hvordan byggeriet udføres, og hvilke entreprenører der benyttes.

Ulempen ved fagentreprise er, at denne entrepriseform kræver meget styring af dig som bygherre. Ved fagentreprise bærer bygherre selv ansvaret for udførelse og koordinering af byggeriet i alle dets faser. Fagentreprise kræver dermed, at du har de nødvendige ressourcer og kompetencer til at styre byggeriet.

Fagentreprise vil være det oplagte valg i mindre entrepriser, såsom f.eks. udskiftning af køkken eller tagudskiftning.

Hvad er fordelene og ulemperne ved hovedentreprise?

Ved hovedentreprise indgår du aftale med en hovedentreprenør som udfører entreprisen for dig. Du står selv for den indledende fase med udarbejdelse af projektmaterialet, som beskriver hvilke arbejder der skal laves. Desuden skal du ligeledes selv sørge for at indhente byggetilladelse.

Hovedentreprenøren vil herefter overtage projektet og stå for byggeriet fra start til slut. Hovedentreprenøren kan vælge at indgå aftale med underentreprenører. Hovedentreprenøren styrer dog selv byggeriet og har ansvaret for den samlede entreprise.

Fordelen er, at du kun skal forholde dig til hovedentreprenøren, der hæfter for det samlede arbejde overfor dig – modsat fagentreprise hvor du selv styrer byggeriet. Risikoen for koordinerings- og styringsproblemer formindskes derved ved hovedentreprise.

Ulempen er, at hovedentreprenøren tager sig betalt for at styre byggeriet, og for at påtage sig risikoen. Derudover har du ikke selv samme indflydelse på valget af håndværkere som ved fagentreprise.

Hovedentreprise vil typisk blive valgt når en bygherre skal have lavet renovering, ombygning eller tilbygning hvor flere faggrupper skal involveres.

Hvad er fordelene og ulemperne ved totalentreprise?

Ved totalentreprise indgår du en enkelt kontrakt med en totalentreprenør som står for alt arbejde i forbindelse med dit projekt.

Fordelen ved totalentreprise er, at alle ydelser er samlet et sted, og du har kun én kontraktpart der kan holdes ansvarlig for byggestyring og tidsstyring. Ved totalentreprise har du ligeledes mulighed for at få tilbudt en fast samlet pris.

Ulempen ved totalentreprise er, at det er vanskeligt for dig som bygherre at styre kvalitet og arkitektur, da din indflydelse på byggeledelse og fagtilsyn er begrænset. For at sikre kontrol med kvaliteten er det en god idé at have en ekstern rådgiver der holder øje med totalentreprenøren. Derudover er det vigtigt, at udbudsmaterialet er lavet udførligt.

Totalentreprise vil typisk blive valgt ved opførsel af store byggerier eller ved køb af typehuse.

Vores bistand

Hos Selskabsadvokaterne er vi specialister i entrepriseret og har mange års erfaring med at rådgive bygherre omkring valg af entrepriseform. Har du brug for rådgivning er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller per e-mail på advokat@selskabsadvokaterne.dk

Katrine Høstrup

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jeppe Wedel Nielsen

Advokat (H), Partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Den gode byggesag i andelsbolig- og ejerforeninger

Af Selskabsadvokaterne Når en andelsboligforening eller en ejerforening skal i gang med en byggesag er ...»

1 års- og 5 års-gennemgang - hvilke regler gælder?

Af Selskabsadvokaterne Det vil i langt det fleste tilfælde være aftalt, at byggeriet skal gennemgås 1 ...»