Entreprisekontrakt

Entreprisekontrakt

Læs mere her
Tvist i entrepriseforhold

Tvist i entrepriseforhold

Læs mere her
AB Bestemmelserne

AB Bestemmelserne

Læs mere her
Brug for byggesagsadministration?

Brug for byggesagsadministration?

Læs mere her
Forrige
Næste

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg indgår en entreprisekontrakt?

Det er vigtigt at entreprisekontrakten sikrer dig bedst muligt. Derfor er der en række vigtige punkter som du bør tage stilling til, inden du indgår en entreprisekontrakt.

Valg af entrepriseform

Det første du skal forholde dig til, er valget af entrepriseform, da det har stor betydning for hvor meget bygherre skal inddrages under byggesagsforløbet. Ved totalentreprise vil totalentreprenøren tage sig af projektet fra start til slut. Ved fagentreprise vil bygherrens rolle være stor, da bygherre selv er ansvarlig for bl.a. udarbejdelse af udbudsmateriale og antagelse af entreprenører. Ved hovedentreprise vil bygherren selv stå for den indledende fase med udarbejdelse af projektmaterialet, og senere overlade projektet til hovedentreprenøren.

Du bør kræve sikkerhedsstillelse

Det er en god idé at kræve, at entreprenøren stiller sikkerhed for udførelsen af arbejderne. Typisk vil bygherre kræve at entreprenøren stiller mellem 10-15% af entreprisesummen i sikkerhed efter entreprisekontrakten er underskrevet.

Tag stilling til ekstraarbejder

Det er vigtigt at tage stilling til ekstraarbejder i entreprisekontrakten. Bygherre bør få nedskrevet, at ekstraarbejder skal godkendes skriftligt af bygherre inden de sættes i gang.

Husk tidsplanen

Det skal anføres i entreprisekontrakten, hvornår arbejderne senest skal være afsluttet. Dette har blandet andet betydning for, hvornår risikoen for byggeriet overgår til bygherren. Derudover er det god idé at vedlægge en tidsplan til entreprisekontrakten, så der er klarhed over hvornår byggeriet skal stå færdigt. På denne måde, vil der ikke være tvivl om hvorvidt entreprenøren er i forsinkelse.

Overvej muligheden for at kræve dagbod ved entreprenørens forsinkelse

En forsinkelse fra entreprenørens side kan være indgribende for bygherre. Det bør derfor overvejes, om bygherre skal kunne kræve dagbod i tilfælde af forsinkelse. Hvis dagbod skal kræves, skal det fremgå klart og tydeligt af entreprisekontrakten. Derudover skal det helt specifikt angives, hvor stort et beløb der kan kræves pr. arbejdsdag entreprenøren er forsinket.

Skal AB bestemmelserne være en del af aftalen?

AB bestemmelserne er bedre kendt som ”byggeriets regler”. AB bestemmelserne er en række aftalevilkår, som bygherre og entreprenør kan aftale skal være gældende mellem dem. AB bestemmelserne er aftalebaserede, hvilket betyder, at det klart skal fremgå af entreprisekontrakten, at parterne har tilvalgt f.eks. AB 18. I AB 18 tages der stilling til en lang række forhold herunder f.eks. hvornår entreprenøren har ret til tidsfristforlængelse, og hvordan konflikter skal løses hvis parterne bliver uenige undervejs.

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i entrepriseret og har mange års erfaring med at rådgive i byggesager. Har du brug for rådgivning i forbindelse med indgåelse af en entreprisekontrakt, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller per e-mail, advokat@selskabsadvokaterne.dk

eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Den gode byggesag i andelsbolig- og ejerforeninger

Når en andelsboligforening eller en ejerforening skal i gang med en byggesag er der mange ting at holde ...»

1 års- og 5 års-gennemgang - hvilke regler gælder?

Det vil i langt det fleste tilfælde være aftalt, at byggeriet skal gennemgås 1 år og 5 år efter aflevering ...»

Entreprenør

Entreprenør Entreprenøren er den håndværker som udfører arbejdet for bygherren. Entreprenøren kan benytte ...»

Entreprisekontrakt

Entreprisekontrakt Entreprisekontrakten er en aftale mellem bygherre og entreprenør vedrørende et byggeri- ...»

Hovedentreprenør pålagt hæftelsesansvar for underentreprenør

Højesterets dom afsagt 4. september 2019 i sag BS-40168/2018-HJR (2. afdeling) Dansk Energi som mandatar ...»

Løvens Kemiske - dekontamineringsentreprise var uden mangler

Sagsøgernes dekontamineringsentreprise i et rørsystem til produktion af medicin var ikke behæftet »

Vi er medlemmer af